Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 1e jaargang 2005"

See other formats


©Zandvoortse 

Courant mam Makelaars O.G. CENSE " 

zw/LINGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! OLITIEK 

Raadsvergadering 
2 februari 1e jaargang • nr. 1 Unieke service 

De Zandvoortse Courant zal 
binnen de gemeente Zand- 
voort gratis huis-aan-huis 
bezorgd worden. Mocht u 
onverhoopt geen krant heb- 
ben ontvangen, dan zullen 
wij u deze, na een telefo- 
nisch bericht of e-mail van 
u, alsnog de volgende dag 
laten bezorgen! 
Krant niet ontvangen? 

Bel 0251-67 44 33 

Of mail naar 

info@zandvoortsecourant.nl Zandvoort Optiek oogmeting 

zonnebrillen 

contactlenzen 

Kerkstraat 34-36 
2042 JC Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 De Mannetjes 

Hans van Pelt 
"Kunnen ze Umuiden er ook niet bij 

stoppen, dan hebben we tenminste 

ook direct een haven. " STORIE 17 

De eerste Zandvoortse 
Courant verscheen al in 
1900!! 
OORSTELLEN 20 

e medewerkers 
ran de Zandvoortse 
Courant Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld Burgemeester zeer enthousiast! 
Burgemeester Van der Heijden feliciteert uitgever Peter Kok met de nieuwe krant. Foto: Chris Schotanus In het eerste nummer van de Zandvoortse Courant, dat nu voor 
u ligt, mag natuurlijk een interview met de eerste burger van 
Zandvoort, burgemeester M.R. van der Heijden, niet ontbreken. 
Dat dit interview niet over politiek kan gaan, moge duidelijk 
zijn. Daar is, in de toekomst, meer dan genoeg ruimte voor uit- 
getrokken. Wij wilden de mening van de heer Van der Heijden 
aangaande de Zandvoortse Courant optekenen. 

"Ik denk dat de belangrijk- Courant uitgebracht zou 

ste gedachte bij mij was toen worden, dat een krant een 

ik voor het eerst hoorde dat verbinding moet zijn tussen 

er een nieuwe Zandvoortse datgene dat er leeft in de Zandvoortse bevolking en dat- 
gene dat er gebeurt in het geor- 
ganiseerde Zandvoort. Als een 
nieuwe krant daar een bijdrage 
aan levert, ben ik zeer enthousi- 
ast, ledere functie die een aan- 
deel kan leveren daaraan, voegt 
iets toe en vind ik geweldig." Vervolg pagina 5 
Actueel port 22 

Sport van het 
afgelopen weekend 

www.zandvoortsecourant.nl Zandvoort 
ontwaakt! 

Terwijl de Zandvoortse Courant 
voor het eerst het levenslicht 
ziet, staat er voor de Zand- 
voortse strandpachters weer 
een nieuw seizoen voor de 
deur. 

Vanaf 1 februari gonst het op 
het strand weer van de bouw- 
activiteiten om de paviljoens op 
tijd klaar te krijgen voor de eer- 
ste toeristen die vanaf heden 
weer van harte welkom zijn. Dit 
jaar zullen de strandpachters 
extra snel moeten zijn want het 
Paasweekend staat eerder voor 
de deur dan de afgelopen ja- 
ren. Het weekend van 27 en 28 
maart zullen, ijs en weder die- 
nende, de eerste buitenlandse 
gasten weer de terrassen kun- 
nen vullen. Op de foto de bull- 
dozer van paviljoen Skyline die 
als één van de eersten weer het 
strand opgaat. 
Hans Ouwerkerk procesbegeleider 
Middenboulevard 

Drs. Hans G. Ouwerkerk voormalig burgemeester van Groningen 
en Almere is door de gemeente Zandvoort aangetrokken als pro- 
cesbegeleider voor het project Middenboulevard. Ouwerkerk, die 
vorig jaar om gezondheidsredenen is teruggetreden als burge- 
meester van de gemeente Almere, gaat een rol spelen in het proces 
dat moet leiden tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor 
de Middenboulevard. Vervolg pagina 3 URGERLIJKE STAND 22 januari - 28 januari 2005 Ondertrouwd 

Reeuwijk, Ronald Johannes 

Maria en: de Vries, Frederika 

Catherine. 

Kamphuis, Mike Wilfred en: 

Smit, Jenny. Geboren 

Indy Ina, dochter van: Scheper, 

Albert Anton Eduard en: 

Bakker, Wendy. 

Isa Anna Maria, dochter van: 

de Roode, Michel Johannes 

en: Diele, Mirella Anna 

Magdalena. 

Overleden 

Ravensberg, Hendrik, oud 100 jaar. 
Brand, Erwin, oud 30 jaar. 
ten Cate, Antonie, oud 73 iaar. Kerkdiensten ZONDAG 6 FEBRUARI 

Hervormde Kerk 

Kerkplein 

10.00 uur Oecumenische dienst 
Voorganger ds. mr. J.W. Verwijs 
m.m.v. Dames Vocaal Ensemble 
en Kinderen van de Kust. 
Thema: "De vier seizoenen" 

Gereformeerde Kerk 

Julianaweg 
Gezamelijke dienst in 
Hervormde Kerk 

RK Parochie St. Agatha 

Grote Krocht 
Gezamelijke dienst in 
Hervormde Kerk 


Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, 

Aerdenhout 

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, 

Aerdenhout 

10.30 uur pastor C. van Polvliet 

DINSDAG 8 FEBRUARI 

Huize Bodaan 

Bramenlaan 2, 

Bentveld 

1 6.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs Bibliotheek Zandvoort 

Openingstijden maandag: 14.00 - 20.00 uur 
dinsdag: 14.00 - 17.00 uur 
woensdag: 10.00 - 17.00 uur 
donderdag: 14.00 - 17.00 uur vrijdag: 


10.00- 


12.00 uur 
14.00- 


20.00 uur 


zaterdag: 


10.00- 


14.00 uur JSVRAAG 
Wat is het kaken van de haring? Beantwoord deze prijsvraag en win een heerlijke haringschotel. Het best 
omschreven antwoord zal hiermee worden beloond. Stuur het juiste antwoord 
naar info@zandvoortsecourant.nl t.n.v. Boudewijn's Visservice Prijsvraag of lever uw 
antwoord in bij de redactie van deze krant: Hogeweg 32. Vergeet niet uw naam en 
telefoonnummer erbij te vermelden want anders kunnen we de prijs niet uitreiken. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. U kunt uw juiste oplossing sturen tot en met 19 februari 2005. 
Uiteraard zal er hierna weer een nieuwe prijsvraag beschikbaar zijn. 
www.boudewijnsvisservice.n Bridgedrive 

De Zandvoortse afdeling van 
het CDA organiseert voor 
de achtste achtereenvolgende 
keer een bridge wedstrijd voor 
paren op zaterdag 19 februari 
a.s. in het Gemeenschapshuis 
in Zandvoort. 

Gespeeld gaat worden om 
de CDA wisselbeker en de in- 
schrijving staat open voor alle 
Zandvoortse bridgers. 
De wedstrijd begint 's morgens 
om 10.30 uur en de prijsuit- 
reiking zal plaatsvinden direct 
na afloop rond 16.30 uur. 

De kosten voor dit gezellige 
evenement bedragen € 3,00 
per persoon. Een kopje kof- 
fie bij binnenkomst wordt u 
aangeboden door het CDA. 
Inschrijven kan tot en met 
10 februari op iedere donder- 
dagmiddag in het Gemeen- 
schapshuis of per brief: CDA 
Bridge, Kostverlorenstraat 68, 
2042 PJ Zandvoort 
Gezien de jaarlijkse grote be- 
langstelling is snel inschrijven 
gewenst. Colofon Zandvoortse Courant Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! Kantooradres 

Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort 

Tel. /Fax: 023 - 573 27 52 

E-mail: redactie@zandvoortsecourant.nl 

Advertentie acquisitie 

Letty van den Brand 06-434 297 89 

Gillis Kok 06-460 460 26 

E-mail: advertenties@zandvoortsecourant.nl Bladmanager 

Gillis Kok 

Centrale redactie 

Joop van Nes 023 - 573 27 52 06- 144 826 85 Opmaak 
Fast Company 

Duinstraat 8, 2042 HC Zandvoort 
Telefoon: 023 - 573 70 10 Druk 

Boesenkool Krantendruk B.V. 

Castricummerwerf 23-37, 1901 RWCastricum 
Telefoon: 0251 - 65 67 50 

Verspreiding en nabezorging 
Verspreid Net B.V. 

Telefoon: 0251 -67 44 33 

Uitgever 

V.o.f. Zandvoort Press 

Oplage 

9.250 exemplaren 

Internet 

www.zandvoortsecourant.nl 

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze 
uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgever. Waterstanden Februari Hoog 
water Laag 
water Hoog 
water Laag 
water Hoog 
water Vr 


4 
04.12 


08.58 


16.37 


21.48 


Za 


5 
05.18 


10.16 


17.37 


23.18 


Zo 


6 
06.38 


11.58 


19.49 
Ma 


7 


00.42 


08.07 


13.17 


21.27 
Di 


8 


01.48 


09.26 


14.07 


23.02 
Wo 


9 


02.38 


10.16 


14.57 


Do 


10 
00.48 


03.23 


11.08 


15.38 

Gemeenschapshuis ZOEKT U RUIMTE 

VOOR EEN BRUILOFT, FEEST, 

VERGADERING, CLUB OF PARTIJ 

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ 

Ab v/d Moolen 

Stichting Gemeenschapshuis - Louis Davidsstraat 1 7 

2041 LS Zandvoort-Tel.&Fax023 571 40 85 

Tel.023 573 1447 - Mob.06 51 1 70 765 Monuta W Westerveld en Van Beek {# 

Uitvaartzorg en -verzekeringen l^^k ■ ■■SWI&V- 
zijn persoonlijk, 
onze vervullingen Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 

Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 

Rijksstraatweg 113, 
Tel: (023) 584 16 82 

Meer informatie? 
Bel ons gerust. Zandvoortse Courant 
Onder 16, zonder alcohol, welkom in de horeca Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag, stond de 
nieuwe Drank en Horeca verordening op de agenda. De veror- 
dening moet aangepast worden omdat de landelijke wetge- 
ving veranderd is. Het meest heikele punt van discussie was de 
toegang tot horecabedrijven door personen onder zestien jaar, 
onder begeleiding van iemand van 21 jaar of ouder. Het CDA, bij monde van Ype 
Brune, stelde dat de jeugd tegen 
zichzelf in bescherming genomen 
moet worden en dat er slechts 
vanaf 16 jaar toegang moet zijn. 
Ter informatie: landelijk mogen 
jeugdigen onder 1 6 jaar toegang 
hebben echter ze mogen onder 
geen beding alcohol geschonken 
krijgen. Brune: "Bij de gemeente- 
lijke overheid heerst de mening 
dat de verantwoordelijkheid ligt 
bij de ouders van de jongeren. 
Wij vinden dat dit de gemeente 
niet ontslaat van de verantwoor- 
delijkheid ten aanzien van wet 
en regelgeving." Er wordt nu 
binnen Zandvoort gekeken hoe 
jongeren onder de 1 6 uit bepaal- 
de gelegenheden kunnen word 
geweerd. 

Handhaving 

De handhaving moet komen van 
de Voedsel en Waren autoriteit 
(VWA) die daarvoor 71 arbeids- 
plaatsen heeft. Dat schrijft de 
minister in antwoord op vragen 
van de burgemeester over een 
instrument om het alcoholge- 
bruik onder jongeren onder 
controle te krijgen. Tevens staat 
in dat antwoord dat de politie of 
andere handhavers ingezet kun- 
nen worden met hetzelfde doel. 
Dit in weerspraak met hetgeen 
er onder de raadsleden bekend was. Zij waren ervan overtuigd 
dat alleen de VWA binnen de be- 
drijven mocht controleren. Deze 
mening werd gesterkt door een 
mededeling, gemaakt tijdens 
een andere gelegenheid, door de 
teamchef van de Zandvoortse po- 
litie die zei dat dit geen prioriteit 
heeft bij zijn organisatie. Het CDA 
diende daarom een amendement 
(wetswijziging) in die het leiding- 
gevenden van discotheken en 
dancings verbied om jeugdigen 
onder de 16 jaar in hun zaak toe 
te laten. De fracties van Gemeen- 
te Belangen Zandvoort en de WD 
waren het daar niet mee eens. 
Astrid v.d. Veld (GBZ) vond dat 
de verantwoordelijkheid in eer- 
ste instantie ligt bij de ouders/op- 
voeders. Haar fractie diende een 
amendement in met de strekking 
dat jeugdigen onder begeleiding 
toegang moeten hebben. GBZ 
is bang dat anders zaken als bij- 
voorbeeld kinderdisco's niet meer 
georganiseerd kunnen worden en 
mogelijk toiletgebruik niet is toe- 
gestaan. 

Artikel 2.6 

Fred Paap, fractievoorzitter van 
de WD ging nog een stapje ver- 
der. Hij was van mening dat uit- 
sluitend de ouders aansprakelijk 
zijn. De WD diende dan ook een 
derde amendement in dat dit niet 
van de leiding van de bedoelde 
bedrijven verlangd mag wor- 
den, mede omdat aan de hand- 
having een groot aantal prak- 
tische bezwaren hangen. René 
van Liemt (Liberaal Zandvoort) 
was van mening dat er Buiten- 
gewone- en Gemeentelijke op- 
sporingsambtenaren (BOA's & 
GOA's) ingezet moeten worden. 
Misschien zelfs wel de leidingge- 
vende aanstellen als BOA. Gaan- 
de de vergadering werd duide- 
lijk dat het amendement van 
het CDA niet op de steun van de 
raad kon rekenen. Na een korte 
schorsing werden de amende- 
menten van WD en GBZ tot één 
samengevoegd en ter stemming 
met 3 tegen 13 aangenomen. 
Het amendement van het CDA 
kwam met dezelfde uitslag uit 
de bus echter averechts. 

Nieuwjaarstoespraak 

Als laatste agendapunt kwam 
nog één keer de nieuwjaars- 
speech van de burgemeester 
naar voren. Omdat bij stemming 
over een motie van de WD tij- Foto: Onno van Middelkoop 

dens de extra raadsvergadering 
van 19 januari j.l. de stemmen 
staakten, moest bij deze vergade- 
ring opnieuw gestemd worden. 
Gert Toonen, fractievoorzitter van 
de PvdA, verwoorde wat bij velen 
leefde: "Zandvoort heeft op dit 
moment groter zaken onder han- 
den dan de discussie of de burge- 
meester als burgemeester heeft 
gesproken of als voorzitter van 
de raad." De sociaal-democraat 
was van mening dat een burge- 
meester ten alle tijden zijn eigen 
mening naar voren mag brengen. 
Dit hoeft natuurlijk niet de me- 
ning van de Zandvoortse raad te 
zijn. De burgemeester daagde de 
raad uit om "met de benen op ta- 
fel" hun gedachten te laten gaan 
over de vraag hoe Zandvoort over 
10 jaar eruit zal moeten zien. Na 
overleg en de toezegging van de 
burgemeester dat hij aangaande 
zijn opmerkingen over een even- 
tuele fusie niet anders dan zijn ei- 
gen mening zal bespreken, werd 
door de WD de bewuste motie 
ingetrokken. 

Joop van Nes ARTOON Hans van Pelt CTUEEL vervolg van pagina 1 'Zandvoort heeft een museum' 
Hans Ouwerkerk procesbegeleider Midden boulevard De ervaren bestuurder is mo- 
menteel als zelfstandig onder- 
nemer gelieerd aan de Boer & 
Croon Strategy & Management 
Group, een bedrijf dat zich on- 
der andere bezighoudt met 
interim- en procesmanage- 
ment. Eén van Ouwerkerks 
belangrijkste opdrachten is om 
deuren te openen bij andere 
overheden, om helder te krij- 
gen waar Zandvoort op mag 
rekenen als de plannen voor 
de Middenboulevard worden 
vastgesteld en de uitvoering 
ter hand wordt genomen. Voor de oud-politicus aan de 
slag gaat, moet hij inzicht heb- 
ben in de standpunten en opvat- 
tingen rond het project Midden- 
boulevard. Omdat te bereiken 
daarvan zal hij een verkennend 
onderzoek uitvoeren naar de 
verschillende meningen/opvat- 
tingen. Hij heeft daarvoor bin- 
nenkort onder meer met alle 
raadfracties een gesprek. Hans 
Ouwerkerk zal daarna rappor- 
teren over zijn bevindingen en 
adviseren welke vervolg stappen 
haalbaar zijn. Column Volgens mij... ...heb ik moeite om "nee" 
te zeggen. Het wordt in 
2005 mijn goede voor- 
nemen. Deze keer geen 
belofte om te gaan lijnen. 
Dat houd ik toch niet vol. 
Zou ik slagen om m'n be- 
lofte na te komen? Ik moet 
bekennen dat mijn goede 
voornemen vlug was ver- 
dwenen. Want hoe kan ik 
"nee" zeggen tegen twee 
enthousiaste mensen die 
een Zandvoortse krant 
gaan beginnen. Ik in ieder 
geval niet, dus was mijn 
"ja" snel gegeven. Einde- 
lijk weer terug naar een 
krant met het Zandvoortse 
gevoel hoog in het geel/ 
blauwe vaandel. 

Maar was dat even schrik- 
ken toen ik de nieuw- 
jaarsboodschap van onze 
burgervader hoorde. Zijn 
goede voornemen was "ja" 
zeggen voor een fusie met 
de omliggende gemeenten 
Heemstede, Bloemendaal 
en Bennebroek. Het wordt 
één grote Heembloem- 
broeksezand kustplaats. 
Daar moet je toch écht 
niet aan denken. Hoe zo, 
een nieuwe krant gemaakt 
door en voor Zandvoort? 
Weg met de eigen identi- 
teit. Een burgervader die 
zonder overleg met zijn 
burgers hun dorp verkwan- 
selt? Dat kan en mag niet! 

Dus lieve burgemeester, 
we beginnen allebei met 
een schone lei. Het Chi- 
nees nieuwjaar is op 9 fe- 
bruari en laten we vanaf 
die datum opnieuw van 
start gaan. U herschrijft 
uw speech en zegt dit keer 
"ja" voor één Zandvoort 
dan ga ik proberen om 
weer "nee" te leren zeg- 
gen. Het zal moeilijk wor- 
den, dat begrijp ik, maar 
tenslotte doen we het voor 
onze omgeving. Ik word 
een moeder met zeeën van 
tijd en u geeft uw burgers 
weer het "wij" gevoel te- 
rug. Samen lukt het! tidKwkjm^ bruna De enige boekhandel in Zandvoort en vooralle Zandvoorters 

wenst de nieuwe ZANDVOORTSE COURANT 

heel veel succes!! 

Maak er wat moois van! 

Bruna Balkenende 

Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort 
Tel. 023 571 60 33 • Fax 023 571 65 40 
brunabalk@planet.nl Adverteren? 023 - 573 27 52 
STUDIO Dl ARCHITETTURA 

ARCHITECT BNA REMO DE BIASE 

Feliciteert alle Zandvoorters 
met deze nieuwe Zanctvoortse Courant 

Zeestraat 54 2042 LC Zandvoort Tel. 023 571 41 65 Fax 023 573 59 51 
E-mail: remodebiase@hetnet.nl www.studiodiarchitettura.nl Gefeliciteerd 

met deze eerste uitgave van de nieuwe 

Zandvoortse Courant. Eindelijk weer een 'eigen' 

krant met echt nieuws als specialiteit. 
OOK MUZIEK BRENGEN IS EEN SPECIALITEIT. 
Voor een professionele presentatie met geluid en 
licht voor (bedrijfs) 

Party's, Jubilea, Verjaardagen, Bruiloften of the- 
ma's zoals 70's, Disco en gezellige Hollandse avon- 
den kunt u ons vrijblijvend bellen of mailen. Ook 
totaal-projecten met b.v. live music en creatieve 
ondersteuning behoren tot de mogelijkheden. 
AdMend's Music Events: 023 5720005. 
E-mail: wimmendel@planet.nl 

I AdMend's Music Events maakt deel uit van AdMend, Bureau voor Reclame. Jupiter Plaza 

wenst de 

Zandvoortse Courant 

heel veel succes 

en nog vele jaren. OucIeren Partïj ZancIvoort 

O.P.Z. 

Wenst (Je 

ZancJvoortse Courant 

veeI succes! CDA 

ZANDVOORT - BENTVELD 

wenst het team van 

de nieuwe 

Zandvoortse Courant 

heel veel succes! 

www.cdazandvoort.nl Take Five 

PERMANENT STRANDPAVILJOEN AA/V ZEE 

Dok wij zijn zeer verheugd 
met de komst van de 
Zandvoortse Courant! Boulevard Paulus Laat, Paviljoen 5 
Tel. 023 57 IE 113 / Fax 323 57 33 733 Gemeente 
Belangen Zandvoort GBZ feliciteert heel Zandvoort met de 

(weder) geboorte van de 

Zandvoortse Courant 

Eindelijk weer een eigen krant! 

kijk ook eens op www.gbz.nu Wü wensen de 

Zandvoortse Courant 

heel veel succes! Thorbeckestraat 1 5 • 2042 GL • Zandvoort • Tel. 023-573 26 49 
Amsterdamstraat 70 - 72 • 2032 PS • Haarlem • Tel. 023-533 82 69 w^HANDEL D BlT 

Y)^ ANNO 1893 ** 

Feliciteert 
de Zandvoortse Courant 
met haar wedergeboorte 

Veel succes 

Peter Versteege alias de LIP ] Kijk ook eens op ^ ^ 

www.zandvoortsecourant.nl 
Burgemeester zeer enthousiast! vervolg van pagina 1 

In de interactie tussen gemeen- 
te en inwoners kan de nieuwe 
Zandvoortse Courant, onder 
voorwaarden, een grote bijdra- 
ge leveren. "Het moet serieuze 
informatie zijn, de informatie 
moet gedocumenteerd zijn, 
het moet een krant zijn waar 
inwoners van op aan kunnen, 
dus hij moet wekelijks verschij- 
nen en hij moet leesbaar zijn. 
Dan kan de Zandvoortse Cou- 
rant een meerwaarde zijn voor 
de samenleving in Zandvoort. 
Of er een behoefte bestaat 
binnen de samenleving zal 
moeten blijken. Het staat en 
valt met de kwaliteit en de be- 
trouwbaarheid die gebracht 
wordt. Ik denk dat de insteek in 
ieder geval uitstekend is." 

Genoeg nieuws 

De burgemeester is ervan over- 
tuigd dat er binnen Zandvoort 
genoeg nieuws is om een krant 
alleen te vullen met Zandvoorts 
nieuws. "Een samenleving met 
ongeveer 17.000 inwoners moet 
genoeg stof opleveren om op 
wekelijkse basis een krant te 
vullen. Zandvoort is natuurlijk 
niet alleen een woonplaats 
maar ook nog een badplaats. 
Een badplaats met op jaarbasis 
5 miljoen bezoekers. Daar ge- 
beurt natuurlijk altijd wat en 
dan is daar meer dan genoeg 
stof om over te sch rijven . De po- 
litiek leeft hier ook heel nadruk- 
kelijk en niet alleen de politiek. 
Ook de sport staat hoog in de 
Zandvoortse samenleving. Het is 
niet voor niets dat het gemeen- 
tebestuur zich wil profileren als 
de sportbadplaats. Wij willen 
investeren in en ons naar bui- 
ten uitdragen met het concept 
'Welness' en daarin kan ook de 
Zandvoortse Courant een steen- 
tje bijdragen. In verhouding tot 
het aantal inwoners heeft Zand- 
voort een gigantisch aanbod 
van sport-, culturele- en andere 
vrijetijdsverenigingen. Daar wil- 
len de Zandvoorters alles over 
weten. Het verenigingsleven zit 
hier goed in elkaar." 

Groot draagvlak voor 
advertenties 

Naar ondernemend Zandvoort 
toe is de burgemeester ook 
duidelijk: "Als de ondernemer Foto: Chris Schotanus 

merkt dat afspraken nageko- 
men worden, er een goede 
presentatie is en de bezorging 
optimaal is, dan denk ik dat je 
voldoet aan de criteria die voor 
een ondernemer belangrijk 
zijn. Er zal dan een draagvlak 
zijn om een advertentie in de 
Zandvoortse Courant te recht- 
vaardigen." 

"Uiteraard wens ik de Zand- 
voortse Courant alle goeds 
toe, ook alle medewerkers en 
ik hoop dat datgene dat jullie 
voor ogen hebben, gehaald zal 
worden. Ik hoop op een goede 
werkrelatie tussen u en de ge- 
meente en de portefeuillehou- 
ders in het bijzonder," sloot de 
heer Van der Heijden af. Joop van Nes 
MET OOG EN OOR 
DE BADPLAATS DOOR 9 Voor alle trouwlustigen 

Heb je in het nieuwe jaar ein- 
delijk je geliefde ten huwelijk 
gevraagd? Dan moet je snel 
de datum vóór september 
gaan vastleggen als je het 
Zandvoortse raadhuis hebt 
uitgekozen voor je jawoord. 
Het is namelijk geen fraai 
gezicht wanneer op je trouw- 
foto steigers staan omdat 
vanaf september 2005 t/m 
april 2006 deze rondom het 
raadhuis worden geplaatst. 
Voor de zekerheid moet je 
ook even navragen of je met 
je trouwauto tot aan de trap- 
pen van het raadhuis kan 
komen? In dezelfde periode 
gaat men met de nieuwe 
bestrating aan het Raadhuis- 
plein beginnen. 

Lente 

De narcissen bloeien al aan 
de zijkanten van de Zand- 
voortselaan. Sneeuwklokjes 
komen in de tuin naar boven 
en vanaf 1 februari mogen 
de strandpachters weer hun 
strandpaviljoens opbouwen. 
Zou de lente al in aantocht 
zijn? Maar wat viel dat te- 
gen toen er s' ochtends vroeg 
sneeuw was gevallen en de 
straten in Zandvoort spekglad waren. Zelfs de doorgaande 
straten waren niet gestrooid. 
Hadden de mannen van de 
groenvoorziening zich ver- 
slapen of was het zout al 
opgeborgen? Helaas, het is 
nog lang geen lente. 

Top of flop 

U kunt nog tot 14 februari 
meedoen om de website van 
Zandvoort te nomineren. 
Vindt u de website een top 
dan geeft u een waarderings- 
cijfer tussen 6 en 10. Vindt u 
het een flop dan is de keuze 
tussen de 1 en 5. Wel wordt 
er gevraagd waarom u de 
website goed of slecht vindt. 
Onder de deelnemers die de 
overheidswebsites hebben 
genomineerd wordt een leuk 
prijsje verloot. Voor meer info 
kunt u terecht op: 
www.burger.overheid.nl/award. 

Haantje de voorste 

Op 9 februari verandert het 
jaar van de aap, in het jaar 
van de haan bij de Chinese 
jaarwisseling. Dus alle haan- 
tjes opgelet! Dit wordt jouw 
jaar. Met of zonder ingekort 
snaveltje zal de haan dit jaar 
koning kraaien. Ronald Weiiers nieuwe voorman van Horeca Zandvoort Ronald Weiiers van Hotel Zuiderbad is de nieuwe voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland 
afdeling Zandvoort. Op de Algemene Leden Vergadering in Grandcafé Neuf werd de voorzitters- 
hamer aan Ronald overhandigd door Willem van der Werff. Van der Werff heeft de laatste twee 
jaren de kar getrokken en nam afscheid als voorzitter, maar blijft in het bestuur van de Koninklijke 
actief. Een aantrekkelijk programma 
zorgde voor genoeg stof tot 
discussie op deze jaarlijkse 
bijeenkomst. Gastspreker Peer 
Sips van de VW Zuid-Kenne- 
merland maakte in zijn betoog 
duidelijk dat de VW een toe- 
gevoegde waarde kan bete- 
kenen voor de Zandvoortse 
Horeca. 'Samenwerking is het 
motto' zo vertelde Sips. Ook 
Wim Fisscher, voorzitter van 
het Ondernemers Platform 
Zandvoort, verzorgde een 
spreekbeurt en pleit ervoor 
dat ondernemend Zandvoort 
zich bij de ondernemerskoepel 
moet aansluiten. Een krachtige 
lokale lobby is hetgeen het OPZ 
nastreeft. 'Met alle partijen aan 
tafel en een serieuze ontvangst door de gemeente van het plat- 
form zijn we een belangrijke 
speler geworden als het gaat 
om beleid en het nemen van 
beslissingen binnen de gemeen- 
te' zei Fisscher. 

Naast het beleidsplan en de be- 
groting voor 2005 werden ook 
nieuwigheden behandeld in 
de vergadering. Het convenant 
dat 3 jaren terug is afgesloten 
heeft zijn werk gedaan en de 
gemeente Zandvoort heeft be- 
sloten dat ondernemers onder 
bepaalde voorwaarden open 
mogen blijven tot 05.00 uur. 
Deze proef heeft bewezen dat 
de spreiding van de openings- 
tijden heel goed is geweest 
voor het terugdringen van de overlast. Aanwezige gast 
Horecacoördinator van de Po- 
litie Henk Kommer kon deze 
stelling bevestigen. Kommer is 
al jaren actief in Zandvoort en 
is een graag geziene contact- 
persoon voor de horeca. 

'Eén van de doelstellingen 
van dit bestuur is om de po- 
litiek meer te beïnvloeden' 
zei de kersverse voorzitter. 
'Het opstellen van een stand- 
puntenlijst, het inspreken op 
commissievergaderingen en 
een goed overleg met de ge- 
meente en in OPZ vormen de 
basis waarop wij verder gaan 
met deze 70 leden tellende 
vereniging' zei Weiiers. 
De nieuwe voorzitter Ronald Weiiers (rechts) bedankt zijn voorganger 
Willem van der Werff. Na de rondvraag was ertijd voor wezigen van waar de horeca zo 
een gezellig hapje en drankje goed in is, gastvrijheid! 
aan de bar en genoten de aan- 

Carnaval Alaaf !!! ij Terug van weggeweest 
carnaval in de Haltestraat. Zaterdag 
Bij de 

Shooters, Lamstrael en 
Laurel en Hardy Doe eens gek, laat je gaan, verkleed je en 
zet je leukste masker op want 

Einde Haltestraat doet 't!!! 
Einde Haltestraat heeft tü! A laaf UU! SH 

CM 


(^. 


IT) 


#1 \ 


rx 
CM 


0) 


co 


?H 


IN 


QJ 


in 


> 


i 


73 


CO 


f < 


CM 

o ^openvanj^ 
Dagelijks geopend vanaf 15:00 uur 
Nu ook tot 03:00 uur geopend!!! 

IEDERE DINSDAGAVOND: 
Hollandse pot € 6,- 

(geenalacarte) 

ZATERDAGAVOND IS: 

Spare rib avond € 7,50 

(incl. patat & sausjes) 

ZONDAGMIDDAG: 

Kop heerlijke erwtensoep € 2,- 

Gasthuisplein 10 

2042 JM Zandvoort 

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54 

www.ivapenvanzandvoort.nl CT E M EU F IEDERE MAANDAG AVOND 

"JUTTERSMENU" 

6,00 EURO 

Op Maandag 14 februari 
speciaal valentijns menu 

Het "juttersmenu" serveren 
wij dan op Dinsdag 15 februari 

Voor uitgebreide informatie 
kijk op onze website 

Café neuf 
Haltestraat 25 

TEL. 023.57 13722 

www.cafeneuf.nl 
vergaren graa 

al het nieuws uit 

onze woonplaats. 

Heeft u een tip, een 

aankondiging of een 

wetenswaardigheidje, 

meld het dan aan de 

redactie via het formulier 

op de website 

zandvoortsecourant.nl, 

mail naar redactie® 

zandvoortsecourant.nl of 

bel of fax naar 

023 - 5732 752. 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 
Zandvoortse Courant Café het Wapen 
van Zandvoort Een begrip in de 
badplaats 
Foto: Onno van Middelkoop 

Het Wapen van Zandvoort bestaat al sinds 1890, zou dit het oud- 
ste café van de badplaats zijn? De twee nieuwe beheerders Ron 
van Soolingen en Patrick Vos durven het niet te zeggen. "Maar 
we behoren wel tot de top 3 van Zandvoort", grinnikt Patrick. 
Op dit moment ligt het Gasthuisplein er nog troosteloos bij door 
een rigoureuze renovatie. "Nee, niet echt leuk voor ons", beaamt 
Patrick. "We hebben toch maar een zitje buiten gemaakt om te 
laten zien dat we open zijn". Ondanks deze moeilijke start, 
de mensen lopen niet graag 
door het zand, hebben de twee 
nieuwe beheerders er toch 
zin in. "Ik heb elf jaar bij café 
Neuf gewerkt en mijn broers 
hebben allemaal een strand- 
tent, dus horeca ervaring heb 
ik genoeg," knikt Patrick. Ron 
gaat de keuken weer nieuw 
leven inblazen en serveert nu 
al de smakelijkste gerechten. 
Ervaring heeft hij opgedaan bij 
paviljoen Sky Line "en vroeger 
thuis bij mijn moeder", lacht 
hij vrolijk. "Nee, een koks op- 
leiding heb ik niet, wel heel 
veel ervaring". De afgelopen 
jaren kon er bij Het Wapen 
niet meer gegeten worden, 
de keuken was gesloten. "We 
zijn met zijn drietjes een week 
bezig geweest om alles weer 
up to date te maken. Nu glimt 
het je weer tegemoet en func- 
tioneert alles weer". Verdere 
veranderingen worden er niet 
aan gebracht want beiden wil- 
len Het Wapen houden zoals 
het was en is; een authentiek 
bruin café. Zonder house mu- 
ziek maar geluiden uit de zes- 
tiger, zeventiger jaren. "We 
mikken op publiek van 30 plus. 
Ook de zondag moet weer als 
vanouds worden, lekker gezel- 
lig en bommetje vol", vinden 
ze beiden. Maar eerst moet het Gasthuisplein klaar. Met twee 
vaste jeu de boules banen, een 
groot schaakbord en een ruim 
podium voor het houden van 
evenementen, ligt het terras 
van Het Wapen van Zandvoort 
op de gezelligste plaats van het 
dorp. Patrick en Ron zijn zeker 
van plan alle festiviteiten, die 
op het Gasthuisplein worden 
georganiseerd, te ondersteu- 
nen. Ook de lunchkaart wordt 
weer in ere hersteld zodra het 
plein gereed is en ze ook in de 
ochtenden weer geopend zijn. 
Op dit moment kun je 's avonds 
eten en een keus maken uit 
de kleine menukaart met saté, 
sliptong, zalm, biefstuk en ta- 
gliatelle voor leuke prijzen van 
€12 tot €15. Er worden ook 
daghappen en specialiteiten 
geserveerd. Op de schoolbor- 
den, opzij van de bar staat op 
dit moment wildragout met rijst 
op het menu voor slechts €8,50. 
"We proberen de loop weer in 
de tent te krijgen, hoewel dat 
op dit moment erg moeilijk is", 
bromt Patrick. En wie een aar- 
dige locatie zoekt voor een re- 
ceptie, trouwdag of feest, alles 
kan georganiseerd worden. Re- 
serveren, ook voor een maaltijd 
kan op 023-5714638. 

Lienke Brugman OLITIEK OPZ- fractievoorzitter Carl Simons "Dualisme en Middenboulevard zijn 
moeilijke onderwerpen" 

"De uitvoering van het dualisme en de Middenboulevard zijn de moeilijkste problemen waarvoor 
de Zandvoortse politiek zich gesteld ziet", zegt Carl Simons, voorzitter van de fractie van de Ou- 
deren Partij Zandvoort. Hij bezet met Peter Boevé en 
Cees Harms sinds 2002 drie 
zetels in de raad. De geboren 
Rotterdammer (1939) heeft 
in de ruim twee jaar dat hij 
raadslid is een goed inzicht ge- 
kregen in de plaatselijke poli- 
tiek. Simons kwam in 1998 uit 
Heemstede naar Zandvoort. 
Ook was hij in Zandvoort be- 
stuurlijk actief in de Senioren- 
raad en de EMM-ledenraad, 
van de laatste was hij tevens 
enige tijd voorzitter. 
"Ik ben tijdens een bijzondere 
periode in de politiek geko- 
men. Het omschakelen van het 
monisme naar het dualisme 
maakte het extra moeilijk om 
in te werken. Vooral het feit 
dat de wethouders bestuurlijk 
gezien los zijn komen te staan 
van hun fractie, is een veran- 
dering die besturen ingewik- 
kelder maakt", stelt Simons, 
die zich niet ziet als een gebo- 
ren politicus maar als een bur- 
ger die een bijdrage wil leveren 
aan het functioneren van het 
bestuur in zijn woonplaats. 
Carl Simons 

"Een strikte toepassing van 
het dualisme komt er op neer, 
dat het college van burge- 
meester en wethouders door 
de raad wordt afgerekend op 
hun beleid. In de praktijk is dat 
echter moeilijk en is het nood- 
zakelijk om als coalitiepartij 
ook contact te onderhouden 
met de wethouders", vindt 
de OPZ voorman. Zijn partij verkeert wat de vertegenwoor- 
diging in het college van B&W 
betreft in de unieke situatie 
dat de wethouder van buiten 
hun partij is aangetrokken; een 
constructie die voor het eerst 
sinds de lopende raadsperiode 
mogelijk is. "De samenwerking 
met onze wethouder Han van 
Leeuwen verloopt uitstekend. 
Wekelijks heeft de fractie over- 
leg met hem", zegt Simons, die 
benadrukt dat OPZ zijn wethou- 
der zowel in de raad als daar- 
buiten kritisch volgt, maar ook 
waar noodzakelijk adviseert en 
steunt. 

Middenboulevard 

"De Middenboulevard heeft de 
afgelopen maanden veel discus- 
sie opgeleverd. We hebben tij- 
dens de verkiezingscampagne 
gesteld geen onvrijwillige sloop 
te willen. Als er toch gesloopt 
wordt moet er een goed finan- 
cieel garantieplan komen voor 
de bewoners. De uitvoering van 
de nota van uitgangspunten 
die in juli 2002 is aangenomen, 
vormt voor ons nog altijd het 
uitgangspunt. De komende we- 
ken zullen duidelijk maken of 
we op de goede of verkeerde 
weg zijn", weet de OPZ-er die 
niet onder stoelen of banken 
steekt, dat zijn fractie bij de in- 
breng van projectontwikkelaar 
Vesteda vraagtekens zet. 
"Ik ben er altijd van uitgegaan 
dat Vesteda betrokken, dan wel 
behulpzaam zou zijn bij de ont- 
wikkeling van de toeristische 
polen Badhuisplein en Van Fe- 
nemaplein en omgeving. Het 
wordt steeds duidelijker dat 
zij alleen maar belangstelling 
heeft voor de woningbouw en 
daarna de exploitatie van de huurwoningen. Net als andere 
partijen zijn wij van mening 
dat de invulling van de toeris- 
tische polen voor de ontwik- 
keling van de Middenboule- 
vard noodzakelijk is", meent 
Simons. Zijn fractie claimt ook 
een duidelijke invloed op het 
sociaal beleid van de gemeente 
Zandvoort. 

Sociaal 

"De positie van de oudere en 
minder draagkrachtige inwo- 
ners heeft onze ruime aan- 
dacht. In samenwerking met 
andere partijen hebben we er 
voor gezorgd dat de onder- 
steuning van minder draag- 
krachtigen voor de aanschaf 
van bijzondere voorzieningen 
in het kader van de sociale wet- 
geving, financieel gezien rui- 
mer is geworden", stipt Simons 
de inbreng van OPZ aan. 
Met voldoening wijst Carl 
Simons ook op de komende 
bouw van het zorgproject in 
Nieuw Noord, waarin OPZ wet- 
houder Han van Leeuwen een 
belangrijke rol heeft gespeeld, 
net als bij de oplossing van de 
jarenlang slepende problema- 
tiek rond de woonwagencentra. 

Naast de Middenboulevard zul- 
len in de komende maanden 
ook plannen voor het Louis 
Davids carré voor stevige dis- 
cussies zorgen. "Uitgangspunt 
van OPZ is en blijft dat we 
doen wat we beloofd hebben 
en we rekening houden met de 
mening van de mensen die ons 
gekozen hebben", besluit Carl 
Simons, die de komende maan- 
den nog menigmaal de politie- 
ke degens met het college en 
mederaadsleden zal kruisen. De Zandvoortse Courant is er voor u! Wilt u reageren op gepubli- 
ceerde artikelen. Stuurt u dan een 'ingezonden brief' aan de redactie: 
redactie@zandvoortsecourant.nl of via postadres: Hogeweg 32, 2042 GH. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor inge- 
zonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren. 

Lezers sdwifveh.^ o Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel ZANDKORRELS INVULBON Vul deze bon in om een advertentie in de 
rubriek ZANDKORRELS te plaatsen. 

ZANDKORRELS worden geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 

- Geen onroerend goed of auto's 

- Geen goederen met een waarde boven € 500,00 

- Geen Personeels- of zakenadvertenties 

Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt u 
wel een Zandkorrel Zakelijk plaatsen. 

Deze bon in gesloten envelop afgeven bij de 
redactie van deze krant met gepast geld! 
Hogeweg 32. Inlevering vóór maandag 11.00 uur 
betekent plaatsing dezelfde week. Elke cijfer, leesteken, letter of 
spatie in apart vakje plaatsen. 
1 


Te koop aangeboden / gezocht* 
2 
3 


4 


5 


6 * doorhalen wat niet van toepassing is PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam: 
Telefoon: Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden 

Te Koop 

Carve Ski's heren incl. 

stokken Salomon 

i.g.st. € 120,00 

Tel 5731233 

Te Koop 

Dames Salomon Carve 
ski's € 100,- 
Tel 5731233 Gevraagd 

Goede Snorscooter 
of Citta snor 
Max. € 450,- 
Tel. 5731219 

Te Koop: 

Complete heren 
golfset staal. 

Titleist 3 t/m SW 

Woods 1-3-5 

€ 250,- 

Tel 06 53250629 

Gevraagd 

Wie wil en kan mij 
pianoles geven op 

woensdag? 

tel 5733839 Te Koop 

Action man poppen 

(10) + race auto/triker 

En toebehoren. In 

zéér goede staat 

Eén koop € 30,00 

Tel. 5731111 

Bridgers opgelet! 

Nu nog inschrijven 
voor CDA drive 19 
februari In Gemeen- 
schapshuis of 
tel 573 1219 

Te Koop 

Kleine stereo instal- 
latie met radio en CD 
speler € 20,00 
Tel. 06-22874761 Te Koop: 

Sneeuwkettingen, 

Eurorex 07 13 t/m 16" 

185/13 215/16 €35,00 

Tel. 5715301 

Te Koop: 

Kunstschaatsen, zwart, 

mt. 38-39 zgan 

En Noren mt. 38-39 

weinig gebruikt 

€ 20,00 per paar 

Tel. 5715301 

Te Koop: 

Kleine TV van Philips 
Geen afstands- 
bediening 
Aanwezig € 20,00 
Tel. 5715301 ZANDKORRELS ZAKELIJK INVULBON Vul deze bon in om een advertentie in de 
rubriek ZANDKORRELS te plaatsen. 

ZANDKORRELS ZAKELIJK: 

De eerste regel (koptekst) wordt dik afgedrukt. 

Deze bon in gesloten envelop afgeven bij de 
redactie van deze krant met gepast geld! 
Hogeweg 32. Inlevering vóór maandag 11.00 uur 
betekent plaatsing dezelfde week. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam: 

Adres: 

PC /Plaats: _ 

Telefoon: Elke cijfer, leesteken, letter of 
spatie in apart vakje plaatsen. 
1 


Gratis 


2 


€ 5,- 


3 


€6,- 


4 


€ 7,- 


5 


€8,- 


6 


€9,- 


7 


€ 10,- 


8 


€ 11,- 


9 


€ 12,- 


10 


€ 13,- tfoene 

tlleaning Service 

Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 TkcsT Bloemenhuis 

W.BLUYS 

PASTEURSTRAAT 6 - ZANDVOORT 

Winkelcentrum "Nieuwenoord" 

Tel. 023 571 50 25 

Al meer dan 35 jaar een begrip 

Nu ook uw adres voor kleine en grote 

cadeau artikelen en niet te vergeten de 

nieuwe collectie 

"Rustik Lys" kaarsen voor kleur en kwaliteit BELANGRIJKE MEDEDELING De naam van 
Hotel de Zandloper wordt: 

Hotel Aanzee 

Hogeweg 1 9 
E-mail: aanzee@zandvoort.org Kinder 
Carnaval;©^ 
Zondag 6 februari 

14:00 uur 

in gebouw De Krocht 

M.m.v Carnavalsvereniging 'De Schuimkoppen' BENELLY-DRANKEN Wij hebben een zeer 

groot assortiment 

b.v. 175 verschillende 

Whisky's Slijterij van Elly en Ben Maas 

Zeestraat 28 
Tel. 023-5737550 
Zandvoortse Courant JOIME IN 
ZAIMDVOORT 
Een oud gezegde is; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe ziet de toekomst voor de 
Zandvoortse jeugd eruit? Waar liggen hun interesses en wat is belangrijk voor hen? Dat vragen 
we aan Ellen Bluijs geboren in Zandvoort op 16 februari 1987. Thuis: Ellen is de jongste dochter 
van het gezin Bluijs en woont met haar zuster Wendy en broer Bart nog thuis. Ze heeft veel 
vriendinnen en vrienden die altijd bij haar thuis welkom zijn. School 

Ellen zit in het laatste jaar van 
het VWO aan het Coornhert 
Lyceum in Haarlem. Ze is druk 
bezig met haar tentamens. 
Na haar studie gaat ze op 
vakantie naar Salou (Spanje). 
Ellen Bluijs 

In juli en augustus gaat ze 
terug naar Spanje voor een 
vakantiebaan in de horeca. 
Daarna begint de nieuwe 
uitdaging met een vierjarige 
studie. Hoge Hotelschool in 
den Haag. Ze is uit twaalfhon- 
derd leerlingen geselecteerd 
en daar is ze erg blij mee. 
Het eerste jaar gaat ze intern 
wonen. Waarom ze deze 
beroepskeuze heeft gemaakt? 
Het horecaleven trekt haar 
wel. In de toekomst wil ze 
een eigen hotel hebben, het 
liefst in het buitenland en 
als dat niet lukt misschien in 
Zandvoort. Om een extra zak- 
centje in haar vrije tijd erbij te 
verdienen, heeft ze altijd met 
veel plezier gewerkt bij de 
pannenkoekenfarm restaurant 
"de Puur" en bij Blokker. 

Uitgaan 

Ellen gaat graag stappen. In 
de zomer is Zandvoort haar 
favoriete plek om uit te gaan. 
Er is dan veel vertier in het 
dorp door de aanwezige toe- 
risten. Maar 's winters is het 
stil in Zandvoort, dan gaat ze 
met haar vriendengroep in 
de regio uit. "We ontmoeten elkaar eerst in de Bierburcht," 
vertelt Ellen "en als het clubje 
compleet is gaan we ergens 
anders naar toe". Het Zand- 
voortse nachtleven is volgens 
haar veilig. Er is altijd wel 
politie op straat. Ze is in het 

"Ik vind Zandvoort 

een heerlijk dorp 

waar je lekker kan 

stappen daar is 

niets mis mee" 

bezit van een identiteitskaart, 
zelfs toen het nog niet ver- 
plicht was. "Het is een goede 
zaak dat jongeren zich kun- 
nen legitimeren, vooral in het 
uitgaansleven," zegt Ellen reso- 
luut, "alleen moet ik er aan 
wennen, nu het verplicht is, om 
de identiteitskaart altijd bij me 
te hebben". 

Sociale leven 

Ellen is al vijfjaar actief lid van 
de jeugdtoneelvereniging Wim Hildering. Op het moment 
is ze druk bezig om zich in 
te lezen voor de nieuwe 
uitvoering in mei. De leuk- 
ste uitvoering die ze heeft 
gespeeld is "the dreamcat- 
cher" in het Circus-theater. 
Verder doet ze aan fitness 
bij de sportvereniging Afafa. 
Haar kleding koopt Ellen het 
liefst in Haarlem omdat er 
in Zandvoort weinig winkels 
gericht zijn op jongeren. 
Ze vindt dat de gemeente 
Zandvoort veel doet voor 
de jeugd op het gebied van 
evenementen. Ze mist alleen 
betaalbare huurwoningen 
en dat is juist belangrijk om 
de jongeren in Zandvoort te 
houden. 

Heb je iets te melden over 
jongeren in Zandvoort? Of 
wil je ook je zegje doen in 
deze rubriek en is je leeftijd 
tussen 13 jaar en 19 jaar? Mail 
dan naar: 
redactie@zandvoortsecourant.nl SpV tLights 

Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen? Zet hem/haar 
eens in de spotlights: € 10,00 inclusief meegeleverde foto!* 

Tekst en foto mailen naar info@zandvoortsecourant.nl o.v.v. 
uw naam, adres en telefoon 

*(digitaal aanleveren, min. 400 pixels breed en 500 pixels hoog) 7 JAAR ALWEER! 

Van harte gefeliciteerd met 
je verjaardag. We maken er 

een leuke dag van. 
Kusjes van papa, mama & Dax. 

IHYS, 

Gefeliciteert 

met je 59ste verjaardag! 
Je vrienden 14 februari: Valentijn Geef uw Valentijn-spotlight op 
Voor in de krant van komende week °e k'ndeRh Hallo peuters en kleuters uit Zandvoort. Elke week staat er in deze krant een 
verhaal of gedichtje voor jullie in. Let dus goed op. Donderdags mag je de 
courant uit de brievenbus halen. Dat is een chique naam voor 'krant'. Het heet 
namelijk 'De Zandvoortse Courant', net zoals vroeger. Dit is een hoekje voor 
jullie, op maat gemaakt. Tot ziens. Lienke 
Spin Katrien 

Onder de vensterbank 
zit een spinnetje. 
Ze heeft bruine oogjes 
en een piepklein kinnetje, 
je bent toch niet bang 
voor spinnetje Katrien? 
Ze zit in een webje 
dat kun je heel goed zien. Ze vang vliegjes 
en die eet ze op 

happerdehap 

Ik lust liever 

een bordje lekkere pap. 

Dag spinnetje, kinnetje Katrien 

Blijf maar lekker zitten, 

we hebben je allang gezien!!! 

Lienke Film The 
Incredibles De film The Incredibles spreekt op een humoristische 
manier filmkids aan, die van animatie, actie en kome- 
die houden. De held van het verhaal is Bob Parr. Hij 
was ooit een van grootste superhelden die op aarde 
rondlopen. Iedereen kende hem als Mr. Incredible. 
Dankzij zijn superkracht redde hij levens en vocht hij 
dagelijks tegen het kwaad. 

Nu, vijftien jaar later, leiden Bob en zijn vrouw (zij was 
zelf ooit een bekende superheldin genaamd Elastigirl) 
een simpel leventje als gewone burgers. Ze hebben 
zich teruggetrokken in een buitenwijk van een grote 
stad om daar samen met hun kinderen een normaal 
leven te leiden. Bob heeft nu een onbeduidend baan- tje van 9 tot 5 bij een verzekeringsbedrijf. Er is alleen 
een probleem: Bob verveelt zich mateloos en heeft 
zelfs moeite om zijn bollende buikje weg te krijgen. 

Hij zou het liefst zijn oude leventje terug willen 
als Mr. Incredible. Die kans krijgt hij als hij via een 
mysterieuze boodschap naar een afgelegen eiland 
wordt gestuurd voor een geheime opdracht. Hier 
komt hij uiteindelijk tegenover zijn grootste vijand 
ooit te staan: Syndroom! Hij is een superrijke, ijdele, 
vervelende, maar machtige persoon, die over bijzon- 
dere wapens beschikt. Als Bobs vrouw, Elastigirl, die - 
zoals haar naam al zegt - van elastiek is, hun dochter 
Violet (die zich onzichtbaar kan maken) én hun zoon 
Dash (hij is supersnel en reageert in een miljoenste 
van een seconde) hier lucht van krijgen, komen zij 
direct in actie om Mr. Incredible te helpen. Kunnen 
de gemaskerde superhelden de machtige miljardair 
Syndroom aan? SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB Der Untergang 

09 februari De laatste dagen van Hitler. 

Berlijn, april 1945. Het land staat op het punt 
van de totale ineenstorting. In de straten van de 
hoofdstad voltrekken zich hevige gevechten van 
huis tot huis. Hitler heeft zich, met enige van zijn 
generalen en vertrouwelingen, verschanst in de 
Führer's Bunker onder de Rijkskanselarij. Terwijl de 
gevolgen van zijn hopeloos verloren oorlog met alle 
macht over zijn volk heenvallen, werkt de Führer 
aan zijn eigen aftocht. Slechts enkele uren voor hun 
gemeenschappelijke zelfmoord trouwt hij met Eva 
Braun. In plaats van een laatste overwinning komt er 
een laatste nederlaag, maar ook die moet tot in de 
puntjes verzorgd worden. Nadat Hitler en Eva Braun 
de hand aan zichzelf hebben geslagen worden ze 
verbrand zodat hun lichamen niet in handen van de 
vijand vallen, (bron : A-Film) NOTEER DIT 
NUMMER IN 
UW AGENDA 

0251-67 44 33 (Want als u de krant 

niet heeft ontvangen, 

kunt u het nummer 

ook niet opzoeken) FAST COMPANY Reclame & Advies © COMMUNICATIE FAST COMPANY GROUP 

Duinstraat 8 • 2042 HC Zandvoort 

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10 

E-mail: info@fastcompany.nl 

Internet: www.fastcompany.nl 
DESIGN 

Logo's . visitekaartjes 
briefpapier . enveloppen 
flyers . folders . brochures 
specials . posters . illustraties DESIGN INTERNET s^^«V^ ft0RSlECHTS 


i 
lA^svi PI 

a ■ * \ m m\ i \ i*3 


°P D *D voor 


€ 6 99 


' BIJ AANSCHAF VAN €25,- HUURTEGOED! 
1 


IrrMlS^MÖrrl 


_ 


| W11R IKDfBS ! | j WIL JIJ OOK 
DEZE KRANT 
BEZORGEN? Meld je dan aan en 
informeer naar de 
ruime vergoeding Tel. 0251-67 44 33 

of mail naar info® 

zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant Cultuur .hui Schrijven over cultuur 

Wekelijks een aantal artikelen schrijven over cultuur, dat is 
de taak waarvoor ik mij gesteld zie bij het verschijnen van de 
eerste uitgave van een nieuwe huis aan huis krant in 
Zandvoort. 

Waar ga je in hemelsnaam beginnen. Zandvoort, met ca. 16.000 
inwoners een kleinere gemeenschap, heeft ongelooflijk veel 
culturele activiteiten. Denk maar aan het gezelschap "deWurff" 
of de toneelvereniging, de koren en de Classical Concerts, het 
genootschap Oud Zandvoort en niet te vergeten de vele beel- 
dende kunstenaars die, al dan niet verenigd in de beeldende 
kunstenaars Zandvoort (BKZ), hun creativiteit ten toon spreiden 
in galerie "Kunst aan de Kust". Of in een van de andere gale- 
rieën die Zandvoort rijk is. Daarnaast hebben wij ook nog de 
Babbelwagen, een vereniging die regelmatig diavoorstellingen 
organiseert over Zandvoort en zijn geschiedenis. 

De geschiedenis van de zee daar wordt ook uitgebreid 
aandacht aan besteed in het Jutters museum, waar duidelijk 
veel belangstelling voor bestaat gelet op de 100.000ste bezoe- 
ker die afgelopen periode begroet mocht worden. 

Leuk en leerzaam wat je allemaal in dit museum kunt zien en 
vooral horen, gekoppeld aan een strandtocht met Victor Bol en 
iedereen weet wat je zoal aan de kust kunt verwachten. Dat het 
leerzaam en verrassend kan zijn bewijst maar weer het wrak 
dat ineens boven water kwam, rond 2 weken geleden. Nee, 
over al deze activiteiten hoeven wij ons geen zorgen te maken. 
Zandvoort heeft heten het wordt niet gestolen, daar zorgen wij 
met z'n allen wel voor. 

Jacques Jongmans 
Je zult aan de buitenkant uit moeten stralen, dat er binnen in 
het gebouw iets gebeurd. Stuurloos over het Gasthuisplein Het Zandvoorts Museum, een schatkamer vol historie over 
Zandvoort, maar de bezoekers aantallen blijven achter en af en 
toe krijg je het idee dat dit museum een beetje stuurloos over 
het Gasthuisplein drijft zonder er echt bij te horen. Wat is de 
reden hier van? Die vraag zal iedereen, die zich 
interesseert voor dit museum 
wel eens hebben gesteld. Het 
kan niet liggen aan de aan- 
wezige stukken die in het 
museum te zien zijn. De schil- 
derijen, foto's en de kamers 
die laten proeven hoe het er in 
vroegere dagen aan toe ging, 
spreken voor zich. Stuk voor 
stuk smakelijk genoeg om er 
te gaan kijken. En toch komen 
de bezoekers slechts mondjes- 
maat. 

Een mogelijke oorzaak 
zou de combinatie van een 
gemis aan duidelijk beleid en 
misschien wel ontoegankelijk- 
heid van het pand kunnen zijn. 
De ingang bevindt zich 
immers aan de zijde waar je 
het gezien de ligging niet 
verwacht. De meest in het oog 
springende zijde van het muse- 
um is een grote bijna blinde 
muur, zonder enige "museum" 
kenmerken. 

Dit trekt geen bezoekers, dus 
simpele oplossing, aankle- 
den die muur. Ga kijken in 
Groningen, ik ben het ermee 
eens dat dit een veel rijker 
museum is, maar daardoor kan 
men wel op goedkopere oplos- 
singen komen. 

Je zult aan de buitenkant uit 
moeten stralen, dat er binnen 
in het gebouw iets gebeurd. 
Een ander probleem is natuur- 
lijk het vertrek van de con- 
servator van het museum 
en het gemis van een duide- 
lijke cultuurnota aan de kant 
van het gemeentebestuur. 
Nu heb ik begrepen dat aan het 
laatste eindelijk wordt gewerkt i*prpr?i 
c Qlrmk &uisim 

ifaxenioy Geniet ook thuis van de griekse keuken! 

Bij afhalen op alle gerechten van de menukaart 1 % 

korting. Bel voor afhalen/reserveren 023 - 5734920 Gegarandeerd lekker 

Haltestraat 49, 2042 LK - Zandvoort, tel. 023 - 5734920 TBIEIRÏEIZTEIRrEI^I^I^JEIEIEIEJBTEJZIEIRrS. en we kijken dan ook met 
belangstelling de geboorte van 
dit stuk tegemoet. Het is alleen 
jammer dat dit nu pas gebeurd 
met als aanleiding de problemen 
bij ons kleine museum. Jammer 
erg jammer. 

Een belangrijke vraag met 
betrekking tot het museum, 
die in de cultuurnota gere- 
geld zal moeten worden, is de 
toekomst en de ontwikkeling van 
het museum. leiding bij een door het 
Genootschap aan te stel- 
len persoon komt te liggen. 
De tweede partij was "de 
Babbelwagen" ook actief 
als een beheerder van de 
Zandvoortse geschiedenis. Als 
schot voor de boeg denk ik dat 
dit niet iemand uit de kennissen 
kring moet zijn, maar dat er 
duidelijk op de markt gezocht 
moet worden naar een persoon 
die affiniteit heeft met kleine 
musea om kwaliteit in huis te 
halen. Deze persoon zal ook in 
staat moeten zijn de bereikbaar- 
heid van het museum te vergro- 
ten en een meer uitnodigend 
karakter te geven. Stop bijvoor- 
De eerste vraag die dan moet 
worden beantwoord is, wie gaat 
dit museum beheren? Blijft de 
gemeente dit doen of gaat een 
tweede partij dit voor zijn reke- 
ning nemen. 

De eerste optie lijkt mij geen 
goede, dat is in de loop van de 
tijd gebleken. De tweede echter 
biedt perspectief. 
Tijdens een uitzending in het vrij- 
dag avondcafé van ZFM, enigetijd 
geleden, waren er twee partijen 
die zich opwierpen als mogelijke 
beheerder van het museum. Nu 
moet je daar in een dorp als 
Zandvoort natuurlijk de nodige 
voorzichtigheid mee betrach- 
ten, om te voorkomen dat het 
een familiaire aangelegenheid 
gaat worden. Het belang van 
het museum moet voorop staan, 
maar de optie biedt toekomst. 
Als eerste mogelijkheid heb- 
ben we het genootschap Oud 
Zandvoort, de kennis om de 
bedoeling van het museum uitte 
dragen is daar ruim voorhanden. 
De heer Cense bood de overwe- 
ging voor het beheerschap dan 
ook volledig terecht aan. Al veel 
materiaal van het Genootschap is 
aanwezig in het museum dus wat 
is er op tegen dat de dagelijkse beeld eens met de discussie of 
de WV wel of niet naar het 
museum moet worden ver- 
plaatst, doe het gewoon. 
Voeg de twee samen en laat het 
gebeuren, langere openings- 
tijden, ledere dag en door de 
WV zal er veel meer aanloop 
komen. 

Zo kan het museum verworden 
tot een flitsend middelpunt van 
de nu ingezette vernieuwingen 
aan het Gasthuisplein, waar veel 
activiteiten zullen zijn. Thema 
gerichte exposities of gastex- 
posanten en op de basisschool 
gerichte activiteiten zijn de 
zaken die plaats moeten gaan 
vinden. Daarmee moet niet te 
lang gewacht worden. Hou het 
erfgoed in ere en biedt de moge- 
lijkheid aan iedereen om dit stuk 
geschiedenis tot zich te nemen, 
want ook in Zandvoort regent 
het en moeten de toeristen aan- 
genaam bezig gehouden wor- 
den. Waar doe je dat niet beter 
dan in een museum of andere 
uitnodigende omgeving? Beter 
dan ze uit te zwaaien op het 
station als zij een dagje naar 
Haarlem of Amsterdam vertrek- 
ken. Toch? O 
DORPSPLEIN 2 • ZANDVOORT Vrijdag 4 februari Live music met 

Band Over Baby 

Rock • Blues • Rock 'n' Roll 

Aanvang 21.00 uur • Entree vrij 

www.yanks.nl Café 
Restaurant 

Del Mar staat voor een nostalgische sfeer, gezelligheid en natuurlijk lekker eten. 

Kortom, garantie voor een heerlijk avondje uit. Onze gevarieerde kaart bestaat 

o.a. uit vis, vlees van de grill, vegetarische gerechten en natuurlijk de classics 

Saté, Schnitzel, Spare ribs en nog veel meer. 

Uiteraard bent u ook 's morgens en 's middags van harte welkom 

voor een lunch of koffie met appeltaart! 

Wij zijn open: maandag en dinsdag vanaf 15:00 uur 

woensdag t/m zondag vanaf 10:00 uur 

Del Mar • Haltestraat 13 • Tel. 023 571 47 38 ^JooApirez uid|d>|.id\j 
uvvw uooa sajuf a})[vviu9§fp2 ymjunj 
unruqafpuvviu apqaS 9Q ijjaz nu sajuj ap ua;nmi [iav 
uba uaAoqajsjapuo 5|oo ja ufiz fiAi ;ef 

l.ï o Mj |j Keuzeweekmenu 

(ma t/m vrij) 

carpaccio 

escargots 

gerookte zalm op toast 

varkenshaasje stroganof 

tongfilet in botersaus 

mixed grill 

ijstruffels 
€ 16,75 

Voor informatie of reserveren tel. 023-5716450 

Geopend van 17.00 tot 22.00, woensdag gesloten 

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort tof e B/t/yy 

Eerst naar Bluys, 
ban naar huis. 

Elk dinsdagavond biljartles. 

Buureweg 5, 2042 HH Zandvoort Tel. 023 571 48 76 
V J HETF/V/GFVISSPECIALITEITENRESTAURANT 

©e JWeerpal 

U bent van harte welkom bij Lenie & Floor 
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort - Tel. 023 571 21 71 
Zandvoort meets Zandvoort 

Adverteren? 

Voor info mail: advertenties@zandvoortsecourant.nl of bel Letty: 06-4342 9783 MYSTERY~&GUEST De mystery guest zal wekelijks op onverwachte momenten 
één van de Zandvoortse horecazaken met een bezoek vereren 
en zijn bevindingen daarvan kenbaar maken in de nieuwe 
Zandvoortse Courant. Om een zo breed mogelijk 
beeld te krijgen van de kwaliteit 
die de Zandvoortse horeca aan 
zijn gasten biedt, richten wij 
ons niet alleen op restaurants, 
maar op alle horeca zaken die 
de gemeente Zandvoort rijk is. 

Friteszaken, snackbars, viskra- 
men, ijstenten, café's, bars, dis- 
cotheken, restaurants, strand- 
paviljoens en hotels; elk bedrijf 
kan op een onverwacht bezoek 
van ons rekenen. 
Wij zullen daarbij zeer kritisch 
te werk gaan, echter het is 
zeker niet de bedoeling om be- 
drijven de grond in te schrijven. 

Opbouwend 

De bedoeling van de mystery 
guest is om de Zandvoortse 
en Bentveldse horeca door middel van kritiek te wijzen 
op de positieve maar ook op 
de eventuele negatieve kanten 
van het bezochte bedrijf. Wij 
hopen dat de ondernemers 
die er positief uitkomen, maar 
toch een negatief puntje mee 
hebben gekregen (en deze ook 
als terecht onderkennen), hier 
iets aan zullen doen. 
Wij zullen niet schromen om de 
betreffende zaak naderhand 
nogmaals te bezoeken om te 
kijken of de negatieve punten 
er uit zijn gehaald. Zo ja, dan 
zullen we dit ook zeker vermel- 
den. 

Voor u als lezer hopen wij dat 
de rubriek "etenswaardighe- 
den" een leidraad kan zijn bij 
een bezoek aan onze locale ho- 
recagelegenheden. Zandvoortse Courant 
"Zandvoort biedt u meer dan 

strand alleen" 

Laat de plaatselijke horeca 

hierin maar eens voorop lopen. 
Een dag met een waterig zonnetje en temperaturen de winter niet waardig, deed ons besluiten 
om vóór het seizoen toch nog even van het strand en de zee te genieten. In de schemer op de boule- 
vard aangekomen, hadden de 
parkeermeters netjes hun win- 
terkleding aangetrokken en 
konden wij met een gesloten 
portemonnee de afgang naar 
strandpaviljoen "Take Five" 
nemen. 

Boven lazen wij dat dit ook een 
gelegenheid is voor trouwfees- 
ten en bedrijfspartijen en dat 
je er zelfs je huwelijksvoltrek- 
king kan laten plaatsvinden, 
maar daar kwamen wij niet 
voor. Bij een laatste blik over Op de kaart staat een gevari- 
eerd aanbod van voorgerech- 
ten in de prijs van € 9,00 tot 
€13,50 waarvan de gerookte 
runderlende met truffelolie en 
geschaafde Tête de Moines ons 
wel aantrok. 

Bij de hoofdgerechten: 6 vlees- 
en 5 visgerechten in prijs oplo- 
pend van € 16,00 naar € 22,50. 
De zeeduivel met kastanjecham- 
pignons en oesterzwammen in 
een saus van spek en port sprak 
mijn tafeldame wel aan; mijn 
keus zou zijn gevallen op de ontbrak de vingerbowl die toch 
zeker bij dit gerecht hoort). 

Mijn rosbiefsalade was, zo- 
als het hoort, niet doorbak- 
ken, met een dressing van 
honing, mosterd en dille. Mijn 
hoofdgerecht van gerookte 
varkenslende met tutti frutti en 
wildjus, was prachtig opge- 
maakt, maar helaas was de kok 
iets te scheutig geweest met 
het grove zeezout op het vlees. 
Gelukkig dronken we de prima 
huiswijn om dit te compense- 
ren. Ondernemers: Let op uw Saek! de zee en het leuke groen uit- kalfskoteletjes met groene mos- 
gelichte strand gingen we het terd, romige wintergroente en 
restaurant binnen. parmezaanse aardappelpuree. Goede uitstraling 

Bij de gezellige bar en dito zit- 
jes, voor de winter zelfs goed 
bezet, werden wij keurig ont- 
vangen en (helaas met onze 
jassen aan) naar onze tafel 
begeleid. 

Door het houten interieur en 
vele palmen, waar als er tijd 
voor is wel wat gele bladeren 
afgehaald mogen worden, 
heeft het restaurant een uit- 
straling die je het gevoel geeft 
thuis te zijn. 

Een Dommelsch bier a € 2,20 
voor mij en een witte Zuid- 
Afrikaanse huiswijn a € 2,80 
voor mijn tafeldame, werd 
vergezeld van vers stokbrood 
en gelukkig "smeerbare bo- 
ter". Weekmenu 

Wij waren echter gekomen voor 
het vriendelijk geprijsde week- 
menu van € 24,50, dus lieten 
wij de twee leuke vegetarische 
gerechten van € 1 5,50 ook maar 
voor wat ze waren. 

Mijn tafeldame koos voor de vis 
en ik voor het vlees. De zalm- 
tartaar met halfgedroogde po- 
modori was mooi op het bord 
geschikt en grof gesneden, 
waardoor de structuur en smaak 
van de zalm prima behouden 
waren gebleven. De bijbeho- 
rende saus was hiermee in har- 
monie, dus een goed huwelijk. 
De Zandvoortse Waterzooi was 
een fraai gerecht met een diver- 
siteit aan lekkere zeevruchten 
in een fijne bouillon en huis- 
gemaakte kaascrostini's (helaas Het dessert was verrassend lek- 
ker. Iets waarmee je elkaar wat 
dieper in de ogen gaat kijken, 
namelijk warm gemaakte Ama- 
retto met roomijs en mini bit- 
terkoekjes. 

Twee goed verzorgde kopjes 
koffie a € 1,80 en wij konden 
terugkijken op een leuk ver- 
zorgde avond voor de totaal- 
prijs van € 66,40 waarvoor 
wij twee weekmenu's van 3- 
gangen kregen, één bier, vier 
glazen huiswijn en twee kof- 
fie. Naar onze mening alleszins 
vriendelijk geprijsd. 

Strandpaviljoen Take Five is 
een goed verzorgde zaak met 
een mooie menu- en dito wijn- 
kaart (met verassende wijnen 
die ook nog leuk geprijsd zijn), 
een warme ambiance en vrien- 
delijke medewerkers. 

De Mystery Guest WALTI-tCLHBZ,ANI>VOORT 

Wij zijd, wat cUowdtr cLok cotlegtis, 

Maar kjotuv Uduumt ewi vUutyovtïïï 

of a tut je kefchumUtevt 
FITNESS 

CAKDIO-FTTNESS 

POWER PLATE 

PROFESSIONELE BEQELEIVINQ 

MEVICAL FITNESS 

SPOKTSPECIFIEKE TRAININGEN 

VOEVINQSBEQELEIVINQ (WWW. VIPLANNL) 

SAUNA 

ZONNEBANKEN BURQ. VAN FENEMAPLEIN 27 

2042 TH ZANDVOORT 

TELEFOON: 023-5735112 

wamuma t/m dondert)*™ 09.00-22.00 
Vrijdag 09.00-21.00 

ZateróM m. ^atuna 10.00- 14.00 Clinique promotieweken! 

7 t/m 1 9 februari 

Klaar voor de toekomst! 

Tijdens de promotieweken laten wij u graag kennismaken met Superdefense 

Triple Action Moisturizer. Deze vochtverzorger met SPF 25 helpt de huid haar 

natuurlijk verdedigingssysteem te versterken, maar ook de effecten van 

UVA/UVB-stralen te neutraliseren. Dankzij een belangrijke hoeveelheid 

anti-oxidanten is uw huid weer helemaal van deze tijd. CLINIQUE 

Op Allergie Getest. 
100% Parfumvrij. Uw cadeau! 

Bij aankoop vanaf € 40,- aan 

Clinique producten ontvangt u een 

toilettas met 3 luxe miniaturen. Graag tot ziens bij uw Pour Vous Parfumerie! 
^ eren 
Parfumerie Moerenburg 
Haltestraat 1 , 2042 LJ Zandvoort 'Eén geschenk per klant, zolang de voorraad strekt. TIJDENS DE CLINIQUE PROMOTIEWEKEN 

15% KORTING OP ALLE CLINIQUE PRODUCTEN! Zcmdvoort KLEDING REPARATIE & STOMERIJ R. Dineer 

Grote Krocht 19 
2042 LT Zandvoort 
Tel. 023 571 98 41 
NAGELSTYLING Bianca 

HAND- EN VOETVERZORGING 

•acrylnagels AANBIEDING! vanaf € 40,50 

• manicure vanaf € 15,- 

• pedicure vanaf € 17,50 

• cosmetische voetverzorging € 25,- 

• pedicure aan huis ook mogelijk 

lid van ProVOET 
FACE TO FACE 

Burg. Engelbertstraat 94b 
Tel: 023-571 33 38 'M.?. Coiffures 

(Dames / fieren 

Bij Joop kunt u 
mét of zonder afspraak langskomen TeC 571 69 69 GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl 

Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst! Men's Wear 
Exclusive and casual Haltestraat 2a 

023 -5719519 

7 dagen per week geopend Na verbouwing dubbel zoveel ruimte 

dus nog meer keus voor mannen van 

jong tot oud, van klein tot groot 

voor hen die net iets anders willen 

sportief, klassiek en exclusief Voor collectie en informatie: 

www.vlugfashion.nl Best zonde toch. . . ? Hier had uw advertentie kunnen staan! 

Adverteren? 

Voor info mail: advertenties@zandvoortsecourant.nl of bel Letty: 06-4342 9783 RADIO + TV J& weet nteTw«t"flv>wWftT 
Zondag 

07:00 Countrytrack (H) 
09:00 Jong ZFM 
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00 Zondag in Kennemerland 
17:00 Eurobreakdown 
19:00 Kustwacht Report 
21:00 TeppZeppi 

Maandag 

18:00 Jong ZFM (H) 

19.00 ZFM Jazz (H) 

21:00 Vrijdagavond Café (H) 

23:00 Eb & Vloed 

Dinsdag 

18:00 Countrytrack 

20:00 Zandvoort op 

Zaterdag (H) of 

Gemeenteraadvergadering 
23:00 Eb & Vloed Woensdag 
18:00 Zondag in 

Kennemerland (H) 
21:00 TeppZeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed 

Donderdag 
18:00 Goedemorgen 
Zandvoort (H) 
20:00 BREED 
22:00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 

19:00 Vrijdagavond Café 

21.00 SealT 

Zaterdag 

08:00 Toebak Leeft? 

10:00 Goedemorgen Zandvoort 

12:00 Muziekboulevard 

12:00 EMM Magazine (laatste 

zaterdag v/d maand) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 The Groove Empire 
19:00 Club ZFM 
21:00 BREED (H) 
23:00 Night Walk 106.9 (ether) & 104.5 (kabel) RTV N-H 

RADI0+TV NOORD-HOLLAND RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie Noord Holland. 
Bij de programmering ligt de nadruk op informatieve en culturele pro- 
gramma's, waarmee de inwoners van de provincie op de hoogte worden 
gebracht van het wel en wee in Noord-Holland. Radio Noord-Holland is 
bovendien de officiële rampenzender van de provincie. 
Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 
OVM Fotografie 

Fotoreportages op maat voor 

Particulieren 

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk, reünie, feest, 
bijeenkomst of een activiteit op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een 
vriendelijke prijs. Portret- en castingfoto's op locatie. 
Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, boot, kunst 
Restauratie én nieuwe afdrukken van uw oude of beschadigde foto's. Bedrijven 
Professionele foto's: 

-voor uw website, bedrijfsblad, brochures én marketingtoepassingen 
-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel en producten 

- scherpe prijsstelling 

- levering zowel digitaal ais op fotoafdrukken 

Email: info@ovmfotografie.nl 
Telefoon: 06 4132 8762 
Zandvoortse Courant Kook eens anders wekelijkse kookrubriek Vanaf de eerste editie van de Zandvoortse Courant, zal een kookrubriek 
gepubliceerd worden: 'Kook eens een tikje anders'. Hierin zullen recepten 
te vinden zijn die seizoen gerelateerd zijn maar dan net even anders. 
De receptuur is normaal gesproken voor 4 personen tenzij anders vermeldt. 

Deze week een puur Hollandse schotel met een verrassende wending. Boerenkoolschotel 
De bereiding vergt circa 25 minuten. Het gerecht 
staat ongeveer 45 minuten in de oven. 

Ingrediënten: 

• 600 gram kruimige aardappelen, 
. 500 gram panklare knolselderij, 

. een weinig zout en zwarte peper uit de molen, 

• 2 el (vloeibare) margarine, 

• 1 grote ui, fijngesneden, 

. 600 gram panklare boerenkool, 

. 2 tl qedroogde tijm of de blaadjes van 3 takjes, 

. 125 gram verse roomkaas (light) bv. Saint Moret 

Linesse (6% vetgehalte), 
. 200 gram gegrilde achterham, 
. 1 snee oud, geroosterd volkoren brood, 
• 1 el olijfolie. 

Extra keukengerei: 
Handmixer, ovenschotel. CD RECENSIE 

Een accordeon voor Scarlatti De Japanse Mie Miki heeft 
wereldwijd faam opge- 
bouwd als klassiek accordeo- 
niste met een voorkeur voor 
Europese Barok. Op vierjarige 
leeftijd stond dit wonderkind 
al op het podium, daarna 
studeerde ze in Duitsland en 
werd ze overladen met prij- 
zen. Wie haar Scarlatti hoort 
vertolken, zal zeker aange- 
naam verrast zijn. Net als de 
componist zelf, had hij nog 

geleefd! En let eens op de prijs 
voor deze CD, ideaal voor een 
experiment. Mie Miki Scarlatti Sonates € 9,00 Korte CD resencies i.s.m. Klassiek A-Z te Haarlem. Bereiding 

Verwarm de oven voor op 
200°C, voor hete luchtovens 
175 C C. Snij de aardappelen 
in blokken en kook ze samen 
met de knolselderij in weinig 
water met wat zout in 15 
minuten gaar. Smelt onder- 
tussen in een grote pan de 
margarine en fruit de ui 
zachtjes tot ze glazig is. Schep 
de boerenkool en tijm erdoor 
en laat, al omscheppend, ± 10 
minuten slinken. Giet eventueel 
een iets af en breng de groente 
op smaak met zout en peper. Giet 
alles nu af en stamp de groenten 
fijn. Mix eventueel met de mixer 
tot een smeuïge puree. Voeg de 
verse roomkaas toe en laat deze, 
al roerend op een laag vuur, 
smelten. Breng eventueel weer 
op smaak met zout en peper. 
Vet een ovenschaal in en verdeel 
de helft van de boerenkool over 
de bodem. Leg de helft van de 
plakjes kam hierop. En verdeel de 
restvan de boerenkool hierover. 
Leg hier weer een laagje met 
de rest van de ham op. Strijk 
de aardappel/knolselderij massa 
erover uit. Verkruimel het 
volkoren brood heel fijn (in food 
processor) en strooi het over de 
schotel. Sprenkel de olie erover. 
Bak de boerenkoolschotel in het 
midden van de oven in ± 25 
minuten goudbruin en door en 
door heet. 

Kcal p.p.: ± 445 I Koolhydraten 
p.p.: ± 47 gram. De tien best verkopende cd's uit de klassieke collectie 

Aklt^ie CD's Bron . K i assieke Zaken 
Componist 


Titel 


CD nummer 


Uitvoerende 


Mozart 


Requiem 


044 219VKZ 


Concentus Musicus Wien/Harnoncourt 


Corelli 


vioolsonates 


044 221 VKZ 


Andrew Manze/Richard Egarr 


Gubaidulina 


The Canticle of the sun 


CCS SA 20904 


uitvoerende: Pieter Wispelwey 


Vivaldi 


La Verita in cimento 


OP 30365/3CD 


Jaroussky/Spinosi ea. 


Johann Wilhelm Wilms 


Symfonieën nrs. 6S7 


043 212 VKZ 


Concerto Köln 


Beethoven 


The Vioolsonates 


044 220 VKZ 


Itzhak PerlamA/ladimir 


Ashkenazy Berlioz 


Bicentenary Opera's 


036 194 VKZ 


LSO/Colin Davis 


Piazzolla 


Tangos 


EMI 5577782 


Alban Berg Quartett 


Bach 


Cantates Vol. 24 


BISCD 1351 


Bach Collegium Japan/Suzuki 


Haydn 


Requiem 


043 216 VKZ 


Johannette Zomer G ii ce n Automobielen Zandvoort 
Klassieke motoren [oiBDVAG Max Planckstraat 44 

Tel. 023-573 05 1 9 

www.trade-ard.nl 

info@trade-ard.nl Mercedes 500 SE Aut. € 3.950,- 

Do. blauw/ 1988 /airco 

Suzuki Vitara JX Cabrio € 7 950, 

Zwart/ 1999/79.800 km 

Mercedes CLK 320 Eleg. Aut. € 1 8.950,- 
Groen met. / 1 998 / 1 37.000 km 

Nissan Serena 2.0SLX 7-pers. € 2.950,- 
Blauw met. / 1 992 / 1 60.000 km 

Mitsubishi L200 2 5TD € 1 2 .750, 

Groen met. / 2000/ 21.800 km excl.BTW 

Nissan Almera 1 4i GX 5 drs € 3.650,- 
Rood/ 1996/ 157.000 km Inclusief 6 maanden Bovag garantie + af lever beurt 
I.N.Z. Installatiebedrijf Nieuwenhuizen Zandvoort b.v. centrale verwarming • sanitair • lood- en zinkwerk • elektra- techniek Curiestraat 2 F1 - 2041 CD Zandvoort 
Tel. (023) 573 09 58 - Fax (023) 571 93 6i 
i Mil«ffi ^ ssgisisEragFEFEaïr 1?&M$miMïsm$£731ï&m&ïmM^ ÖMidMteeortSH^ 
'ÏM&M&SE S MAAND FEBRUARI 

15% KORTING 

OP ALLE KNIKARMSCHERMEN HALTESTRAAT 27 
ZANDVOORT 
TEL. 023 571 57 95 'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING' 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND LOODGIETERSBEDRIJF 

SPOLDERS BV * Sanitaire installaties 

* Gas- en waterleidingen 

* Rioleringen 

* Gehandicapten Sanitair 

* Lood- en Zinkwerken 

* Dakwerkzaamheden Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort 

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort 

Tel. (023) 571 26 30 

Fax. (023) 573 00 74 

E-mail: info@spolders.nl Lid„„ ^^^ 

UnetoVni ^y 

vleesspeciallst - traiteur Deze Week uit eigen keuken, 

400 gram 

Babi Pangang 

+ 

600 gram 

Nasi of Bami Goreng 

Samen £ JQ$ Grote Krocht 7 Telefoon 023-571 9067 Zandvoortse Courant De eerste Zandvoortse Courant verscheen al in 1900! De eerste krant die in Zandvoort verscheen was op 14 juni 1881 
de Zandvoortsche Badcourant. Sindsdien kende Zandvoort circa 
vijftien plaatselijke bladen. De titel Zandvoortse Courant kent 
onder verschillende uitgevers de langste historie. De eerste ver- 
scheen in 1900 en de laatste in 1985. De eerste periode van Zand- 
voortsche Courant begon op 
2 juni 1900. De uitgever was 
P.L. de Vries wonend aan de 
Kerkstraat. Net als de Badcou- 
rant waren de activiteiten in 
het eerste jaar gericht op het 
zomerseizoen. Met de start van 
de 2e jaargang op 1 juni 1901, 
kreeg Zandvoort voor de eerste keer een blad dat elke week in 
de bus viel. Tot het verschijnen 
van De Zandvoorter in 1929 had 
de Zandvoortsche Courant vrij- 
wel het rijk alleen. 

In 1933 verdween de Zand- 
voortsche Courant voor korte 
tijd van het toneel, om weer 
op 23 juni 1934 te verschijnen, Het logo van de Zandvoortse 
Courant is uniek 

Omdat het logo de Zandvoortse Courant en van de gemeente 
Zandvoort veel op elkaar leken, heeft de uitgever. Peter Kok, 
uit handen van de gemeentewoordvoerder Ton van Heemst 
een unieke geste gekregen. De gekruiste 3 gouden ha- 
ringen op een 'lazuur' (he- 
melsblauwe) ondergrond is in 
opdracht van de gemeente 
wat gemoderniseerd. Om- 
dat de Zandvoortse Courant 
ook dezelfde haringen wilde 
voeren, zou gesproken kun- 
nen worden van belangen- 
verstrengeling. Van Heemst 
stelde voor om de originele 
haringen op dezelfde onder- 
grond te gebruiken en gaf 
Kok een oorkonde uit 1816, 
uitgegeven door de Hoge 
Raad voor de adel waarop 
het wapen aan de gemeente 
Zandvoort wordt toegekend. 
Dit wapen zal nu uw weke- 
lijkse Courant gaan sieren. 

Zandvoorts gemeentewapen 

De beschrijving van het 
wapen is officieel: "Van la- 
zuur beladen met drie door elkaar geplaatste haringen 
van goud". Het wapen is af- 
geleid van het wapen van 
de voormalige heerlijkheid 
Sandevoerde, dat echter de 
vissen van zilver vertoonde. 
Het wordt ook als zodanig 
vermeld in het Manuscript 
Beelaerts van Blokland. Het is 
bekend sinds 1613. 

Over de achtergrond van het 
wapen is niet veel bekend. 
Enerzijds wordt gesuggereerd 
dat het wapen de visserij 
weergeeft, de belangrijkste 
bron van bestaan in het dorp 
in vroegere eeuwen, ander- 
zijds zou het een religieuze 
achtergrond kunnen hebben. 
(bron: www.ngw.nl) 

Joop van Nes 


VAK WECF. DES KQHING. 

JDü HOOGE BAAD VAK ADEL, ( *Mh mini, m * mv — 

ienselvte vertcf*J t t>'f/ ttitoit v« *e te~ Fiimmï tS»(S, beveiligt **)' 

Je:en etC ',.,**.,/, **.-. -' /■?&,/< /*/ / 

cegevelg; hei , ■**/ ■/*..' gtJem verstel, w Art l*zk ve* hel tieittenJe Neten- - . /,, ,—. ' O 


BeJim Sr vounmM *« •■' '•"-•' 

•- 
.; ' . - « ™ «omnan» «w »* " M<sa 

Sinds 1881 kende Zandvoort circa vijftien plaatselijke bladen. uitgebracht door de firma 
Gertenbach. Het blad was 
in de jaren voor de Twee- 
de Wereldoorlog wars van 
welke vorm van onvader- 
lands denken dan ook. 
Dit in tegenstelling tot De Zand- 
voorter, welke ook tijdens de 
oorlog tot 1943 mocht blijven 
verschijnen, maar na de bevrij- 
ding niet meer terugkeerde. 
De Zandvoortse Courant ver- 
dween in 1941 onder druk 
van de bezetter opnieuw. 
De toenmalige uitgever Wim 
Gertenbach werd gevangen 
genomen, samen met zijn 
medewerkers Us de Jong 
en Piet Paap Dzn. Gerten- 
bach werd ter dood gebracht 
wegens het meewerken aan 
de illegale uitgave van Het 
Parool terwijl De Jong en Paap 
na langdurige gevangenis- 
straffen in bevrijd Zandvoort 
terugkeerden. De namen van het trio zijn nu terug te vinden 
in drie straten in Duinwijck. 
Na de bevrijding zette Us de 
Jong zowel Gertenbachs Druk- 
kerij als de uitgave van de Zand- 
voortse Courant voort. Ook Piet 
Paap was daar nog vele jaren 
werkzaam. 

Na de oorlog 

Op 1 januari 1946 verscheen de 
eerste uitgave van de naoorlog- 
se Zandvoortse Courant met als 
redacteur R. de Jong. Per 1 juli 
1951 werd Ed Leeflang redac- 
teur. Frans Piet nam per 26 mei 
1954 het stokje over. Bekende 
medewerkers uit die tijd waren 
Harry Weller en Joop Bisen- 
berger. In 1973 veranderde de 
naam Zandvoortse Courant in 
Zandvoortse Koerant, waarvan 
de uitgave in 1985 werd stop- 
gezet. 

In 1946 viel van Deursens Week- 
blad in de bus, later omgedoopt in Zandvoorts Nieuwsblad, dat 
vanaf 1 952 zowel geëxploiteerd 
als geredigeerd werd door 
Cees Kuypersr. Zijn Nieuwsblad, 
in september 1974 overgeno- 
men door Randstad Publica- 
ties, blijft met in chronologi- 
sche volgorde Cees Kuyper jr., 
Margreet Ates, Johan Kurpers- 
hoek en Monique Hoogstraten 
als redacteuren en onder ande- 
re Bram Steijnen, Aaldert Stob- 
belaar en Nel Sandbergen als 
redactionele medewerkers tot 
eind 2000 bestaan. Daarmee 
was het laatste medium dat 
zich specifiek op de gemeente 
Zandvoort concentreerde ter 
ziele. 

Vandaag dus voor de derde 
keer de terug keer van De Zand- 
voortse Courant. Als het aan de 
uitgevers en hun medewerkers 
ligt voor opnieuw een lange 
periode. (Êi *P. aan 3Ctee\\ Denk aan uw coniferen 
Strooi bitterzout van Stol berg weg 1 2042 NW Zandvoort Heden^^ "De Klink" in nieuw jasje Het kwartaalblad van het Ge- 
nootschap "Oud Zandvoort" 
heeft met de verschijning van 
het eerste nummer van 2005 
een grondige update onder- 
gaan. 

Het blad wordt nu gedrukt 
bij Nederlof Repro dat er een 
fraai ogend grafische product 
van heeft gemaakt. Niet alleen 
de omslag is in fullcolor uitge- 
voerd, ook in het hart van het 
magazine is een kleurrijk beeld 
van een "Jong Zandvoorts 
visserspaar in de duinen" 
opgenomen. De indeling heeft 
eveneens een enige wijziging 
ondergaan. De pagina's zijn 
verdeeld in drie kolommen 
waardoor de overzichtelijkheid 
is verbeterd. 

In 25 jaargangen is het blad tot 
nu 97 keer verschenen, zodat 
de leden van het Genootschap 
eind dit jaar de 100ste Klink in 
hun bus zullen vinden. 

Genootschapsavond 

De Klink voor het kwartaal ja- 
nuari - maart bevat artikelen 
over Badartsen en de Thalas- 
sotherapie. Herinneringen 

aan de Sint Willibrordus en 
Stella Maris scouting van eind 
veertiger- begin vijftigerjaren. 
Nieuws van De Wurff en de 
Bomschuitenclub, terwijl ook de 
opgraving van een Manschap- 
penbunker ruime aandacht 
krijgt met foto's en tekeningen. 
Deel 2 van de geschiedenis van 
Huize "Sterre der Zee" vormt de 
uitsmijter van het blad, waarin 
bovendien de eerstvolgende 
Genootschapsavond op vrijdag 
11 maart en een lezing op 15 
maart met als thema "Jutten 
met plaatjes" in de Openbare 
Bibliotheek wordt aangekon- 
digd. 

Losse exemplaren zijn voor € 3 
verkrijgbaar bij BRUNA aan de 
Grote Krocht, maar wie verze- 
kerd wil zijn niets van dit fraaie 
blad te missen kan zich het 
beste aansluiten bij het Genoot- 
schap Oud Zandvoort. Kindercarnaval in Zandvoort 

Op zondag 6 februari worden de Zandvoortse kinderen weer 
uitgenodigd voor het Kindercarnaval. Zij worden verkleed 
verwacht en dat hoeft echt niet uitbundig te zijn! Er wordt niet 
alleen carnavalsmuziek gedraaid maar ook de nieuwste hits van 
bijvoorbeeld K3, Chipzz, M-Kids en Toy-Boys. Kortom: alles wat 
kinderen leuk vinden. Play-backen 

Optreden kunnen ze zelf 
ook. Echt Play-backen op het 
grote podium van gebouw De 
Krocht. Ze moeten wel hun 
eigen CD van huis meene- 
men met daarop hun naam, 
de namen van de vriendjes of 
vriendinnetjes die ook optre- 
den en natuurlijk het nummer 
wat zij willen gaan doen. De 
optredens worden gejureerd 
door Carnavalsvereniging De 
Schuimkoppen en de aller- 
beste optredens krijgen een 
prijsje. 

De prijzen voor de leukst ver- 
klede kinderen zijn afgeschaft. dit jaar krijgen alle kinderen 
een klein presentje en een 
versnapering mee naar huis. 
Verwacht wordt dat het weer 
een waar spektakel wordt waar 
alle kinderen en hun ouders 
veel plezier aan zullen beleven. 

Het Kindercarnaval begint om 
14.00 uur en duurt tot ca. 17.00 
uur in Gebouw De Krocht in 
Zandvoort. 

De organisatie kan zou nog wel 
wat sponsoring kunnen gebrui- 
ken voor dit unieke gebeuren. 
Info: wimmendel@planet.nl Reconstructie van 

Noord Boulevard vordert gestaag 

De reconstructie van de boulevard Barnaart, die afgelopen oktober door gedeputeerde C. Mooy en 
wethouder H. van Leeuwen is gestart, vordert gestaag. Deze reconstructie, die gedeeltelijk door 
de provincie gefinancierd wordt en onderdeel is van het provinciale project 'Bereikbaarheid kust', 
wordt in twee delen uitgevoerd. 
(huidige situatie): Het werk vordert gestaag. Medio april moet de eerste helft rijklaar zijn. Allereerst wordt de helft 
vanaf Zandvoorttot Grand Café 
Richeter hand genomen. Deze 
werkzaamheden zullen medio 
april (helaas na het Paasweek- 
end) gereed moeten zijn. Het 
restant tot de 'Kop van de Zee- 
weg' zal vanaf september vol- tot nu toe haar medewerking 
aan deze rotonde en stelt geen 
financiën beschikbaar. Rond 
deze tijd zal er een buitenge- 
wone raadsvergadering van de 
Bloemendaalse raad gehouden 
worden rond deze materie. de strandkant gerealiseerd 
worden om zodoende een vei- 
liger toegang tot het strand te 
creëren. Men hoeft dus in de 
toekomst niet meer een gevaar- 
lijke, drukke, brede weg over 
te steken. De buspassagiers zul- 
len via verhoogde oversteek- 
(computertekening): Het aanzicht van de boulevard Barnaart nadat de werkzaamheden afgerond zijn (april 2006). ledig overhoop gaan. Het zou 
aan moeten sluiten op een nog 
te construeren ovale rotonde 
die door de provincie, ook als 
onderdeel van 'Bereikbaarheid 
kust', gepland is op de plaats 
waar nu de oversteekplaats en 
de afslagen naar de twee grote 
parkeerterreinen bij 'Bloemen- 
daal aan zee' zijn. De gemeen- 
te Bloemendaal echter weigert De reconstructie van de boule- 
vard Barnaart was nodig om de 
rijbaan veiliger, overzichtelijker 
en aantrekkelijker te maken. 
Daardoor zullen de toeristen 
sneller in Zandvoort kunnen 
komen. Echter ook de mensen 
die hun strandvertier langs de 
noord boulevard zoeken zijn 
gebaad bij de reconstructie. 
De parkeerplaatsen zullen aan plaatsen hun favoriete strand- 
plek kunnen bereiken. Ook de 
fietsers zullen via een mooi fiets- 
pad langs het strand kunnen 
rijden met bij iedere afgang een 
fietsenstalling. Tot slot zullen 
de wandelaars eveneens langs 
onze mooie strand kunnen fla- 
neren. Organiseert u een leuk evenement in Zandvoort? 

. ..*:Jfe&. Laat het ons weten en wij "^*i- 

zullen het plaatsen in deze krant. S JA 

Y Mail naar " 

j redactie@zandvoortsecourant.nl / 

, of bel of fax naar 023 -573 27 52. A vijienvijitig plus Speciaal voor de Zandvoorters die de leeftijd van 
vijftig voorbij gestreeft zijn besteed de Zandvoortse 
Courant wekelijks een vaste pagina aan deze grote 
groep mensen; de zogenaamde '55+ pagina.' 

Wat kunt u verwachten? Eigenlijk alle zaken die ons 
aangaan op sociaal- en economisch vlak, maar uiter- 
aard ook gezondheid, vrije tijd en recreatie. Heeft u 
tips en/of vragen, laat het ons weten en wij zullen zo 
veel mogelijk aan uw verzoeken trachten te voldoen. 

Stuur uw brief aan: Zandvoortse Courant, o.v.v. 55+pa- 
gina naar Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort of E-mail 
info@zandvoortsecourant.nl. 
SWOZ helpt 55-plussers met belastingaangifte De aangifte inkomstenbelasting 2004 moet vóór 
1 april 2005 worden ingevuld. Voor veel mensen 
is het invullen van dit formulier een jaarlijks 
terugkerend probleem. In samenwerking met de 
overige welzijnstichtingen voor ouderen in de regio 
wordt ook ouderen uit Zandvoort de mogelijkheid 
geboden hulp te ontvangen bij het invullen van deze 
aangifte. 

Hiervoor heeft een aantal vrijwilligers uit Zandvoort 
een cursus gevolgd bij de belastingsdienst. Ouderen 
kunnen zich aanmelden bij de SWOZ. De aangifte kan 
zowel op kantoor als thuis worden ingevuld. Niet iedereen kan geholpen worden. Ouderen die van 
deze dienstverlening gebruik willen maken, moeten aan 
een aantal voorwaarden voldoen. Het moet gaan om 
een eenvoudige aangifte. Het bruto inkomen mag niet 
hoger zijn dan € 30.000 (incl. opbrengst uit vermogen) 
en het moet gaan om een beperkt vermogen. De belas- 
tingplichtige blijft overigens altijd zelf verantwoordelijk 
voor de opgave. 

De kosten voor de hulp bij het invullen van de belas- 
tingaangifte bedraagt € 10,- per aangifte. Voor meer 
informatie of het maken van een afspraak kan contact 
worden opgenomen met Stichting Welzijn Ouderen 
Zandvoort telefoon 023-5717373. Opbrengst marathon voor 
Stichting Doe een Wens Claudine de Boer, die op 7 november voor Stichting 
doe een Wens de marathon van New York heeft 
gelopen, sloot de actie af met een prachtig bedrag. Dacht ze eerst ongeveer 
€ 2000,- bij elkaar te heb- 
ben gerend, uiteindelijk 
blijkt het bedrag nóg ho- 
ger te zijn dan ze zelf ooit 
heeft kunnen bedenken. 
Maar liefst € 3031,88 werd op de girorekening van 
Doe een Wens gestort. 
Een prachtig initiatief en 
een geweldig resultaat 
waar Claudine zeker trots 
op mag zijn. Politieberichten Taxichauffeur ramt 
lantaarnpaal 

Een 34-jarige Zaandamse taxichauffeur heeft in de 
nacht van vrijdag op zaterdag een lantaarnpaal op het 
Stationsplein geramd. Vervolgens is hij met hoge snel- 
heid doorgereden. Zijn daad trok de aandacht van een 
voorbijganger die de politie kon vertellen welke kant de 
taxi was opgereden. Toen de Zaandammer werd staan- 
de gehouden, bleek ook dat hij te veel gedronken had 
waarna insluiting volgde. Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 
alle merken Schadeherstel 

Lid Bovag Lid Schadegarant Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel. 023 571 45 80 
BBVflC 
IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 
AKZA 

AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT CURSUSSEN, WORKSHOPS EN LEZINGEN 
Computercursus(sen), beginners 

Start: 24 februari 2005 

Tijd: 19.30 -21.30 uur 

Prijs: 6 lessen € 100,- 

Boek: €12,50 Mozaïek 
Start: 


9 februari 


Tijd: 


19.30 -22.00 uur 


Prijs: 


4 lessen € 70 incl. materiaal 


Lezing Egypte 


Start: 


10 februari 


Tijd: 


19.30 -22.00 uur 


Prijs: 


€ 5,50 JEUGD & JONGEREN 
1001 Dingen Club 

9 feb plukken we blijvende sneeuwklokjes 

10feb voorjaarsvakantie 

maar je bent welkom 
23 feb bezoeken we ... 

Jongzandvoort.nl 

Binnenkort online: www.jongzandvoort.nl 

OPEN EETTAFEL 

heerlijk eten en nieuwe mensen ontmoeten aan de 
open eettafel. 

ZONDAGMIDDAGPODIUM 50+ 

20 februari treden voor u op: de Flying High Singers 
(barbershop koor) aanvang 14.00 uur/ prijs € 3,50 

VRIJWILLIGERS STEUNPUNT 

Het Vrijwilligerssteunpunt Zandvoort organiseert: 
WORKSHOP "FONDSENWERVING" 
Woensdag 23 februari 19.30 - 22.00 uur 

BSO DE BOOMHUT 

Buitenschoolse opvang: 

een plek tussen school en thuis. 

INLOOPSPREEKUREN 

Politie/wijkagent 

Dinsdag 15.00 - 16.30 uur 

woensdag 19.00 - 20.30 uur Ouderen adviseur 

Donderdag 13.30- 14.30 uur 19.30-21.30 uur Advocate Mr. Krim 

Woensdag 9 februari 

Contact gegevens 

Flemingstraat 180 

2041 VP Zandvoort 

Tel.: 023 571 71 13 

Fax: 023 571 68 65 

info@aktiviteitencentrum.nl 

www.aktiviteitencentrum.nl AKZA Nieuwsbrief 

Stuur een mail met hierin de tekst nieuwsbrief naar 
info@aktiviteitencentrum.nl. U krijgt dan regelma- 
tig de nieuwsbrief via de mail. m 
Van links naar rechts, boven: Hans van Pelt, Joop van Nes, Gillis Kok, Jacques Jongmans en Dennis van Koningsbruggen. 
Onder: Peter Kok, Lienke Brugman, Nel Sandbergen-Kerkman en Marco Antheunisse. 

Even voorstellen 

Wij willen wij graag ons team aan u voorstellen. U zult merken dat dit team bestaat uit ervaren 
journalisten en verslaggevers. Zonder uitzondering hebben zij enthousiast 'JA' gezegd toen de 
uitgever ze vroeg of zij bereid waren om hun pennenvruchten, voor publicatie in de Zandvoortse 
Courant, beschikbaar te stellen. Een aantal willen wij graag aan u voorstellen. Allereerst de uitgever: Peter Kok. 
Van huis uit heeft hij absoluut 
niets met de perswereld te ma- 
ken, maar toen het laatste num- 
mer van het Zandvoorts Nieuws- 
blad was verschenen, vond hij dat 
zeer jammer. In de jaren daarna 
had hij zich voorgenomen om, 
als hij het wat minder druk 
kreeg, weer een echte Zand- 
voortse Courant uit te geven. Het 
presentatienummer hiervan ligt 
nu voor u. ^J Joop van Nes 
Peter en Gillis Kok 

Toen hij zijn plan in familiekring 
besprak, was zijn oudste zoon 
Gillis Kok dermate enthousiast, 
dat hij voorstelde om samen de 
handschoen op te pakken. Zijn 
taak zal het managen van de 
Zandvoortse Courant zijn. 

Al snel na hun besluit om een 
krantuittegaan geven, werd Joop 
van Nes benaderd. Hij was even- 
eens zeer enthousiast en werd 
de steun en toeverlaat van de 
beide ondernemers door de taak 
van redactiecoördinator invulling 
te geven. Zijntaakzal het worden om de diverse 
verslaggevers 
en journalis- 
ten te sturen 
i - " ^A in hun weke- 
,^^_^[B| lijkse strijd om 
[ ^jK^^I het plaatse- 
iyr^^n^^VJ lijke nieuws. 
Van zijn hand 
zullen de ver- 
slagen vanuit de politieke hoek 
komen. Ook kan hij tijd vrijmaken 
voor zijn grote liefde: de sportver- 
slaggeving. Een wekelijkse kook- 
rubriek wordt eveneens door hem 
ingevuld. 

Een belangrijk gedeelte van 
de wekelijkse krant zal gevuld 
worden met nieuws vanuit de 
culturele hoek. Rubrieken met 
recensies van 
nieuwe CD's 
of concerten, 
in de breed- 
ste zin van het 
woord, zullen 
uit de pen van 
Jacques Jong- 
mans komen. 
Jongmans is 
een plaatse- 
lijke autoriteit op het gebied van 
Jazz en Klassieke muziek maar het 
moderne genre is hem ook niet 
vreemd. 

Zijn collega Lienke Brugman 

zal op haar beurt verslag doen 
van toneel- en theateruit- 
voeringen. Lienke heeft haar 
sporen al lang verdiend. Zo zal zij haar pen ten dien- 
ste stellen van de rubriek: 
Ondernemer van de maand, en 
zal zij een gedeelte van de jeugd- 
pagina gaan verzorgen. Van 
haar hand 
zijn al diverse 
kinderversjes 
en verhaaltjes 
verschenen. 
Haar column 
kunt u om 
de week op 
pagina vijf te- 
rugvinden. 
Lienke Brugman 
Jacques 
Jongmans In de weken dat Lienke geen 
column heeft, zal deze uit huize 
Sandbergen komen. Nel Sand- 
bergen-Kerkman, een zus van 
Lienke, zal haar ideeën, op- 
merkingen en suggesties die ze 
heeft over het reilen en zeilen in 
onze mooie badplaats, eveneens 
in een column vormgeven. Hier- 
mee pakt zij de draad weer op, 
die was afgesneden na het laat- 
ste nummer van het Zandvoorts 
Nieuwsblad. Nel, van huis uit 
schildert zij, is goed bekend in 
Zandvoort. Zij publiceert regel- 
matig in de Klink, het blad van 
het Genoot- 
schap Oud 
Zandvoort. 
Eveneens van 
Nel komt de 
rubriek: Jong 
in Zandvoort. 
Hierin zal ie- 
Nel Sandbergen- dere wee k 
Kerkman een andere 

jongeling in de leeftijdsklasse 
van 13 tot 19 jaar aan het woord 
komen. Zij zullen uit de doeken 
doen waar zij zich mee bezig- 
houden, waar hun interesses naar 
uit gaan, waar zij uitgaan en wat 
voor ze belangrijk is. 

Uiteraard mag in een zichzelf 
respecterende krant een weke- 
lijkse cartoon niet ontbreken. Wij 
hebben onze plaatsgenoot en 
kunstenaar Hans van Pelt bereid 
gevonden om dit te verzorgen. 
Van Pelt heeft 
ook voor het 
Za n d voo rts 
N ieuwsblad 
altijd dit werk 
gedaan en het 
is hem dus ver- 
trouwd. Even- 
eens zal zijn 
handtekening 
staan onder De Mannetjes. Geba- 
seert op de oude Wurfpraet. 

Er zal veel aandacht aan 
Circuit Park Zandvoort besteed 
gaan worden. 'Autogek' pur 
sang Jaap Koper zal voor ons 
verslagen maken van de ge- 
beurtenissen op onze racebaan. 
Koper heeft 
zijn journalis- 
tieke ervaring 
opgedaan bij 
de Zandvoort- 
se radio, ZFM 
en ziet het als 
een uitdaging 
om nu, via het 
g esch reven 
woord, verslag te doen. Hans van Pelt 
Jaap Koper 
Letty van den 
Brand Een medewerker die niet direct 
met geschreven woord gevolgd 
kan worden is Letty van den 
Brand. Zij is 
echter bijzon- 
der belangrijk 
voor de Zand- 
voortse Cou- 
rant. Letty zal 
de taak van 
advertentie- 
acquisiteur op 
zich nemen 
om uw courant 
van de broodnodige advertenties 
te voorzien. 

Als laatste nieuweling willen wij 
Lana Lemmens voorstellen. Voor 
velen geen 
onbekende 
omdat zij zich 
met een groot 
aantal clubs en 
verengingen in 
het Zandvoort- 
se bezighoudt. 
Lana zal voor 
de Zandvoortse 
Courant een pagina gericht op de 
moderne vrouw gaan verzorgen. 
Lana Lemmens 
Ton Timmermans Lifestyle, gezondheid, relatie, 
trends, mode, en make-up zijn 
slechts een paar trefwoorden die 
haar belangstelling hebben. 

Iemand die 
nauw verbon- 
den is aan het 
welzijn van de 
oudere Zand- 
voorter is Ton 
Timmermans. 
Dit bijzonder 
commissielid, 
voor de Ou- 
deren Partij Zandvoort, zal zijn 
pen beschikbaar stellen voor de 
rubriek: Ouderen in Zandvoort. 
Ton is naast bijzonder commissie- 
lid, lid van de Ouderen Raad (een 
adviesorgaan van B&W) en voor- 
zitter van de Beeldende Kunste- 
naars in Zandvoort. 

Fotograaf Onno van Middel- 
koop zal de diverse artikelen in 
de Zandvoortse Courant gaan 
voorzien van 
mooie foto's. 
Hij is een be- 
ginnend on- 
dernemer die 
zich, door zijn 
werk voor de 
Zandvoortse 
Courant, wil 
profileren 
in het Zand- 
voortse. Hij kan namelijk niet al- 
leen persfoto's maken maar ook 
portretfotografie en reclamefo- 
tografie hebben voor hem geen 
geheimen. 
Onno van 
Middelkoop 
Marco Antheunisse, 

Gerrie Hoekstra en Dennis van 

Koningsbruggen (v.l.n.r) 

Uiteraard kan een krant niet 
zonder opmaak. Dit specialisti- 
sche werk zal ook in Zandvoort 
verricht worden. Fast Company, 
een bedrijf dat hier ervaring mee 
heeft, zal dit op zich nemen. Ger- 
rie Hoekstra en Marco Antheu- 
nisse zullen hun medewerkers 
hierin sturen. 

Helaas heeft Zandvoort geen 
drukker meer, anders zou ook 
dit gedeelte van de krant uit 
Zandvoort komen. Nu moest 
er buiten de gemeentegren- 
zen gezocht worden naar 
een geschikte drukker. Deze 
werd gevonden in Castricum: 
Boesenkool Krantendruk b.v. ^n Zandvoortse Courant Babbelwagen 

toont 

herkenbare 

beelden Op zaterdag 29 januari ver- 
welkomde Marcel Meijer, 
initiatiefnemer van de Bab- 
belwagen, de vele belang- 
stellende in de zaal van 
hotel Faber. Op verzoek 
had Meijer, met medewer- 
king van Harry Lemmens, 
een mix samengesteld met 
beelden van Zandvoort uit 
de periode van vlak na de 
oorlog tot aan de jaren 
tachtig. Het werd proeven 
naar wat ooit is geweest. 
De herkenning van straten 
met de vele steegjes, de 
vissershuisjes en het zien 
van de markante personen 
maakten veel tongen los. Ondanks het geroezemoes 
ging Marcel Meijer onver- 
stoord verder. Met luide 
stem en gesloten ogen om 
de beelden terug te toveren 
liet hij de zaal genieten van 
zijn jeugdherinneringen. 
De sfeer van een gezellige 
huiskamer werd versterkt 
door de entourage van de 
zaal met aan de wanden 
de mooie schilderijen van 
Martin Faber. Zelfs de inner- 
lijke mens werd, dankzij de 
verschillende sponsors, niet 
vergeten. 

Het rondje Zandvoort 
eindigde met een kleine 
verloting van een aquarel 
geschilderd door 'tante Riet' 
Molenaar en een cadeau 
van Gerard Versteeg. De 
opbrengst van de verloting 
wordt gebruikt om een 
groter projectiescherm te 
realiseren. 

Met een "tot ziens van de 
zomer bij strandpaviljoen 
18" en met de wijze woor- 
den "denk goed na over 
Zandvoort" werd de avond 
besloten. 
•» 
Foto: Onno van Middelkoop Afscheid van Ton Bavinck met 
een leuke vossenjacht De inwoners van Zandvoort werden j.l. vrijdag overspoeld door 
300 kinderen van de Oranje Nassauschool. Ze waren allemaal op 
zoek naar "vreemde figuren". Twaalf vermomde meesters en juf- 
fies liepen in het dorp rond en de kinderen moesten ze vinden. "Spannendvind ik het", griezelde 
één van de ukken. "We moeten 
naar verklede vossen zoeken". 
"Neehee, verklede mensen", 
verbeterde een andere kleuter 
vinnig. In groepjes van zes ver- 
trokken ze richting dorp onder 
leiding van behulpzame ouders 
die moeite hadden de kinderen 
bij te houden. Speurend werd 
er rond gekeken, wildvreemde 
mensen aangeklampt met de 
vraag: "Bent U de vos?" Juf Mar- ja, beeldig aangekleed zittend in 
de boetiek van v. Dam was snel 
gelokaliseerd. Ook het bruids- 
paar op het raadhuis was snel ge- 
vonden. De kleinsten kregen een 
puzzelstukje van de "vos" over- 
handigd, de groten kregen stuk- 
jes zin die uiteindelijk de tekst 
vormde: meester Bavinck gaat 
ons verlaten we wensen hem 
veel succes. Met de puzzelstukjes 
werd de oranjeboom uitgebeeld, 
het logo van de school. 
Foto: Onno van Middelkoop Uiteindelijk werd, na veel zoek en 
speurwerk ook meester Gerard 
gevonden die als postbode met 
een noodvaart door Zandvoort 
sjouwde. Juf Nelleke als Saartje 
verkleed, was in de etalage van 
kinderwinkel Belli E Ribelli ook 
snel gevonden. Zelf heb ik me suf 
gezocht naar een Turkse vrouw 
met hoofddoek, daar zijn er maar 
weinig van in Zandvoort blijkt nu! 
Vervolgens was een ramenlap- 
pende verkoopster bij het Kruid- 
vat, een dame met autopech, een 
tuinman, conciërge Yve als weg- 
werker, een toeriste die de weg 
naar de speelgoedwinkel vroeg 
en meester Bavinck himself als 
brandweerman, snel gevonden. 
Ondertussen werd een "laveloze" 
zwerver bijna door de politie van 
de weg geplukt i.v.m. openbare 
dronkenschap. Het bleek de aller- 
beste vos van de middag juf An- 
nemarie te zijn. Ze zag er niet uit 
en was onherkenbaar vermomd. 
Bij deze wordt ze dus ook geno- 
mineerd voor het eerstvolgend 
Sinterklaastoneel in december! 
Van al de festiviteiten die de 
Oranje Nassauschool voor mees- 
ter Bavinck had georganiseerd 
was deze middag wel een topper. 
Marco Muiswinkel gaat Ton Ba- 
vinck opvolgen maar daar komen 
we binnenkort nog wel op terug. 

Lienke Brugman Virtueel 
huizen bekijken 

Vanaf afgelopen dinsdag is 
de nieuwe website van make- 
laarskantoor Cense & van Lin- 
gen online te bezichtigen. Aan- 
gezien de oude website niet 
meer aan de eisen van de tijd 
voldeed, is de nieuwe in een 
modern, strak jasje gestoken. 

Omdat dit makelaarskantoor niet 
alleen huizen koopt en verkoopt, 
komen alle activiteiten zoals 
onder andere assurantiën, hy- 
potheken, verhuur, pensioenre- 
gelingen en beheer van panden, 
uitgebreid op de nieuwe site aan 
bod. Cense & van Lingen is het 
enige makelaarskantoor in Zand- 
voort dat gebruik maakt van een 
moderne techniek om huizen via 
het internet te bezichtigen: de 
Virtuele Rondgang. Hiermee kan 
de klant vanuit zijn stoel achter 
de computer een pand dat hem 
interesseert, volledig bezichtigen. 
Een camera draait 360° door een 
kamer en is door de bewegingen 
van de muis te sturen. Daardoor 
ontstaat de illusie alsof men zelf 
in de bewuste kamer aanwezig 
is. De vernieuwde site is te be- 
wonderen op www.cvl.nu. Krant niet 
ontvangen? Bel 0251-67 44 33 

Of mail naar 

info@zandvoortsecourant.nl 

U kunt deze ook gratis 
afhalen bij: 

Bruna Balkenende 

Grote Krocht 

Gemeentehuis 

centrale balie 

Bloemenmagazijn M. Bluys 

Winkelcentrum Noord 

Redactiekantoor 
Zandvoortse Courant 

Hogeweg 32 

Kijk ook eens op ^ ^ 

www.zandvoortsecourant.nl o Voetbal Sv Zandvoort zondag loopt 
tegen tweede verlies op Handbal In de topper in de vierde klasse tussen sv Zandvoort en Onze 
Gezellen, hebben de Zandvoortse voetballers aan het kortste 
eind getrokken. Diep in de tweede helft moesten ze hun hoofd 
buigen voor hun sterk spelende tegenstanders. Grote druk 

Zandvoort begon nerveus en 
moest duidelijk wennen aan 
de druk die op het elftal stond. 
Onze Gezellen daarentegen, 
voerde die druk waar moge- 
lijk alleen maar op. Een eerste 
Haarlems doelpunt hing in 
de lucht. Toch zou dat eerste 
reguliere doelpunt pas laat in 
de tweede helft vallen. Wel 
veerden de supporters van 
Onze Gezellen, in de zevende 
minuut, op toen er door hun 
elftal gescoord werd. Deze sco- 
re werd echter door buitenspel 
niet gehonoreerd. Gaande de 
eerste helft gingen de Zand- 
voorters beter om met de druk en kon zelfs een enkele keer een 
kansje aangetekend worden. 

Hectische taferelen 

Direct na het eerste fluitsignaal 
van de tweede helft was het 
weer Onze Gezellen dat de aan- 
val koos. Zandvoort kon in deze 
fase slechts een enkele keer 
aan de druk ontsnappen. Met 
een hoofdrol voor keeper Ge- 
offrey Bloem (spelend met een 
gebroken vinger!) weten de 
Zandvoorters, ondanks behoor- 
lijk hectische taferelen, lange 
tijd hun doel schoon te houden. 
Helaas voor iedereen die Zand- 
voort een goed hart toedicht, 
komen de gasten toch op voor- Bridge Resultaten Zandvoortse Bridgeclub 

De Zandvoortse Bridgeclub speelde vorige woensdag de 6e wed- 
strijd van de 3e competitie, terwijl donderdag de 3e ronde van de 
4e titelstrijd werd afgewerkt. De woensdag A-lijn werd ge- 
wonnen door mw. Spiers-dhr. 
v.d. Meulen. Met een fraaie score 
van 68% was het echtpaar Bos- 
ma eerste in de B-lijn. Het beste 
resultaat in de C-lijn was voor 
de dames Post-Heyendaal. In de 
competitiestand staat in de A-lijn 
het koppel Spiers-v.d. Meulen op 
de 1e plaats, gevolgd door mw. 
Molenaar-dhr. Brandse jr. De B- 
lijn wordt aangevoerd door de 
dames v.d. Meulen-Verburg en 
de C-lijn door de dames Bruijn- 
Busscher. Op de donderdag was in de A- 
lijn de hoogste dagscore voor de 
heren Heldoorn-v.d. Meulen. De 
dames Van Balen-Van Nes won- 
nen de B-lijn, terwijl in de C-lijn 
het paar mw Sluijter- dhr. De Wit 
het beste voor de dag kwam. Het 
klassement wordt in de A-lijn 
aangevoerd door de heren Po- 
lak-Vergeest, de B-lijn door mw. 
Boswijk-dhr. Veldhuizen en de 
C-lijn door de dames Gramberg- 
Teuwen. Sportverenigingen opgelet! 
Sporten is een gezonde bezigheid waar 
gelukkig heel veel Zandvoorters mee bezig 
zijn. Uw sportvereniging verdient daarom alle 
aandacht van de Zandvoortse Courant. 

Wacht niet af, maar neem contact op met 
onze sportredactie, zodat we kunnen bespre- 
ken hoe uw vereniging en deze krant kun- 
nen samenwerken. Belangrijke evenementen, 
uitslagen, uitnodigingen, verslagen en noem 
zo maar op! 

Ma/7 naar sport@zandvoortsecourant.nl 
of bel onze sportredacteur Joop van Nesjr. 
06-144 826 85 
Donat Bolisomi in actie. 

sprong. Net in een fase van de 
wedstrijd dat Zandvoort wat 
meer richting OG doel gaat 
spelen, weten de Haarlemmers 
de score te openen. Spits Alex 
Wiersma kan, al slalomend, 
door de Zandvoortse verdedi- 
ging gaan en geeft Bloem het 
nakijken, 0-1. 

Tijd tekort 

De resterend tijd probeert 
Zandvoort met de macht der 
wanhoop om de stand een 
dragelijker perspectief te ge- 
ven. Zij konden echter niet 
verhelpen dat de tweede ne- 
derlaag van dit seizoen een 
feit was geworden. Foto: Onno van Middelkoop 

"We waren veel te lief voor ze 
en ze waren beter. Zandvoort 
heeft helaas de taken die we 
van tevoren hadden afgespro- 
ken, niet uitgevoerd," zei Bu- 
chel na afloop, "We gaven ze 
veel te veel ruimte en hebben 
het daardoor weggeven. Dit 
is de eerste keer dat ik als trai- 
ner van Onze Gezellen verlies," 
voegt hij er nog zuur aan toe. 
Ondanks dit verlies blijven de 
Zandvoortse voetballers op de 
eerste plaats staan. Wel is Onze 
Gezellen tot op drie punten ge- 
naderd. 

Komende zondag thuis tegen 
Alliance '22. Deze wedstrijd be- 
gint om 14.00 uur. .SKETBAL Forse nederlaag Lions dames Lions coach Rudy Becic was 
na de 33-51 thuisnederlaag 
tegen Akrides 2 een gebroken 
man. Niet alleen de nederlaag 
tegen een team waarvan in 
Umuiden nog met 16 pun- 
ten verschil werd gewonnen, 
maar ook de manier waarop 
zijn team door een tegenstan- 
der zonder wisselspeelsters 
naar een nederlaag werd ge- 
speeld was ontluisterend. Alleen in het eerste kwart kon- 
den de Lions dames de tegen- 
standsters nog volgen, maar na 
de eerste tien minuten stond 
er een 9-13 achterstand op het 
bord. In het tweede kwart van 
de partij leken de Zandvoortse 
dames zich te herpakken door 
een 13-23 achterstand terug te 
brengen tot 23-28. Nieuwe impuls nodig 

In de 3e periode ging Lions vol- 
ledig onderuit. Slechts Anicke van 
Litsenburg zag in die fase van de 
strijd kans de bal in de basket te 
deponeren. De Akrides reserves 
deden het stukken beter, via on- 
der meer een aantal 3-punters 
had Lions bij het begin van de 4e 
deel een 25-46 achterstand. In die 
laatste periode werd de marge 
met Akrides teruggebracht tot 20 
punten, wat uiteindelijk toch nog 
een forse 33-51 tot resultaat had. 

Coach Becic gaf aan zich te be- 
raden op mogelijkheden om zijn 
team een nieuwe impuls te geven. 
Hoe hij dat moest doen, wist hij 
afgelopen zaterdag in de Korver- 
hal nog niet! Eervol verlies 
handbalsters 

Het dameshandbalteam van de 
Zandvoortse Sport Combinatie 
(ZSC) heeft geen kans gezien 
de thuiswedstrijd tegen Wijk 
aan Zee met een positief re- 
sultaat af te sluiten. In de Kor- 
verhal werd afgelopen zondag 
met 14-22 verloren. Het verschil 
met tegenstander Wijk aan Zee 
lag niet in de technische capa- 
citeiten, maar in de routine en 
fysieke kwaliteiten. In beide 
laatste had het team van Wijk 
aan Zee meer inhoud. Vanaf het begin van de wed- 
strijd had Wijk aan Zee een 
voorsprong, die bij rust (4-15) er 
somberder uitzag dan in werke- 
lijkheid het geval was. 

Veerkracht 

Na de doelwisseling toonde ZSC 
over veerkracht te beschikken, 
al kon dit niet de score naar de 
positieve kant doen draaien. De 
achterstand werd door enthousi- 
ast spel en veel inzet van ZSC in 
het begin van de tweede helft 
niet groter. Vooral de breaks via 
de snelle Romena Daniels lever- 
den treffers op. In de slotfase 
kon Wijk aan Zee de voorsprong 
opnieuw vergroten, wat uitein- 
delijk de geflatteerde 14-22 eind- 
stand op het scorebord bracht. 
Romena Daniels nam 6 doelpun- 
ten voor haar rekening. Suzanne 
Zwemmer, Lucia v.d. Drift, Naomi 
Kaspers en Debbie Tibboel scoor- 
den allemaal twee keer. Klaver i Klaverjas club 
Ons genoegen 
Eindstand januari 

punten marsen 

Sonja Klein 20.297 8 

Jan Noortman 20.088 8 

AbDrayer 18.916 3 

Jan Lukkassen 18.759 5 

Jo Koper 18.741 4 

Joke de Jong 18.708 7 

AafkevHunen 18.479 8 

Henk Paap 18.355 3 

LiesEveleens 18.355 6 

AtieBuchel 18.191 4 Zandvoortse Courant Voetbal Sv Zandvoort zaterdag op 
koers naar kampioenschap Het zaterdagelftal van sv Zandvoort heeft afgelopen zaterdag 
een grote stap richting kampioenschap gezet. Hun naaste twee 
(!) concurrenten verloren en zelf boekten de Zandvoorters een 
gedegen 2-6 overwinning bij Blauw Wit Amsterdam. Trainer Guus Marcelle had deze 
middag niet de beschikking over 
zijn topscorer, Robin Castien, hij 
zat een schorsing uit. Al vroeg 
in de eerste helft kwamen de 
Zandvoorters tot goede kansen. 
Sven van Nes brak in de negende 
minuut de ban. Vanuit een scrim- 
mage voor het Amsterdamse 
doel wist hij zijn voet tegen de 
bal te krijgen en de doelman het 
nakijken te geven, 0-1. Een klein 
kwartier later was Van Nes weer 
trefzeker, uit een mêlee van spelers wist hij te scoren, 0-2. Vlak 
na de 0-2, zet Sebastiaan Kaales, 
samen met Regeer, een snelle één 
- twee op met als resultaat een 
vrije doorgang naar het Blauw 
Wit doel, 0-3. Voor rust zou Kaales 
nog zijn tweede treffer laten 
aantekenen en omdat Blauw Wit 
ondertussen had tegen gescoord, 
werd de ruststand 1-4. 

Tweede helft 

Met een twintigtal minuten te 
gaan, kon Nanaï niet voorkomen dat hij voor de tweede keer 
deze wedstrijd gepasseerd werd, 
2-4. Blauw Wit had echter hier- 
na haar kruit verschoten. Inval- 
ler Abrahim El Bakkali kan eerst 
op aangeven van Michael Kuijl 
2-5 en even later, in de laatste 
minuut van de wedstrijd, zelfs 
(na twee mooie passeerbewe- 
gingen) 2-6 laten registreren. 
Zandvoort blijft door dit resul- 
taat eerste in de derde klasse en 
ligt op 'ramkoers' richting een 
kampioenschap. Onze plaatsge- 
noten staan nu zeven punten 
voor op RKAVIC, dat ook nog 
een wedstrijd meer gespeeld 
heeft, en negen punten op 
Almere. 
Blessures breken Zandvoort Noord op 

In de tweede klasse van de futsalcompetitie heeft Zandvoort Noord een duidelijke nederlaag 
geleden tegen het lager geklasseerde EDO. De Zandvoorters waren dan ook verre van compleet. 
Liefst 4 spelbepalende spelers waren met diverse blessures afwezig. Hierdoor moesten onze 
plaatsgenoten teruggrijpen naar spelers van andere teams. Toch duurde hettot de 9e minuut 
voordat EDO de score opende. 
Kort daarna moest Arthur Paap 
zich laten behandelen omdat hij 
nogal hard met de vloer van de 
Korverhal kennismaakte. Hij kon 
met een lichte blessure verder 
spelen. Invaller Tjeerd Ariesen, 
net terug van een meniscusope- 
ratie, kreeg ook weer wat last 
van zijn knie, zodat Zandvoort 
Noord nu een prooi voor EDO werd. Door diverse keren slordig 
balverlies (de keeper gaat gere- 
geld mee naar voren) en een niet 
ingespeeld team, was de stand 
vanaf het eerste fluitsignaal van 
de tweede helft, binnen 10 mi- 
nuten opgeschroefd naar 0-6 en 
konden de Haarlemmers wat gas 
terugnemen. Toch zouden de 
gastheren EDO het vuur nog na 
aan de schenen leggen. Na hun 
eerste tegengoal van de hard- werkende Bas Lemmens, pas in 
de 12e minuut van de tweede 
helft, waren Arthur Paap (2x) 
en Tjeerd Ariesen nog trefzeker. 
Helaas voor de Zandvoorters 
was de tijd tekort om helemaal 
terug te komen en was hun 
tegenoffensief te laat ingezet. 
Eindstand 4-6. Zandvoort Noord 
blijft door dit verlies rond de 8e 
plaats op de ranglijst staan. • • Zandvoort 
3GE RUCKERT Paard- en Ponyrijlessen 

Buitenritten 

Binnenmanege 

Gediplomeerde instructie 

• ••• FNRS-rijschool met veiligheidscertificaat 

Pensionstalling 
Celegen aan de duinen en vlak bij het strand 

Heimanstraat 25 • 2041 BN Zandvoort • Tel.: (023) 57 12 885 

www.manegeruckert.nl • info@manegeruckert.nl •••• 

F.N.R.S. 
manege CHAKEN Chess Society morst punten 

Bij schaakclub De Hypotheekshop Zandvoort/Chess Society heb- 
ben de spelers van het eerste team dit seizoen al meerdere ke- 
ren tegen elkaar gezegd: "weer niet!". Ook na de 4-4 remise te- 
gen het zwakke Bloemendaal 5 was het weer zover. Bovendien 
kon het reserveteam tegen Bloemendaal 6 geen succes boeken. 
Voor de derde keer op rij werd met het kleinst mogelijke verschil 
(3,5 - 4,5) verloren. Het 1e team is dit jaar één van 
de sterkste uit het bestaan van 
de club. Fred van der Klashorst 
(vorig jaar) en Dennis van der 
Meijden (dit jaar) keerden terug 
naar de badplaats. Zij vormen 
met de vaste waarden Chris van 
Bockel, Olaf Cliteur, Kees Koper, 
Boudewijn Eijsvogel, Mare Kok en 
Ton van Kempen het team dat de 
promotie naar de 1e klasse moet 
behalen. Na de in december be- 
haalde herfsttitel in de 2e klasse D 
van de NHSB, was de remise tegen 
Bloemendaal 5 een grote tegen- 
slag in de titelrace met HWP 3. 
Het met invallers verzwakte Bloe- 
mendaal was veel beter bij de les 
en bood meer tegenstand dan 
verwacht. Slechts Cliteur, Koper 
en Eijsvogel behaalden de volle 
winst, terwijl Van Bockel en Van 
der Meijden niet verder kwamen 
dan een remise. Voor de laatste 
was de teleurstelling extra groot omdat het de eerste keer was 
dat hij niet tot volle winst kwam 
in deze competitie. De positie 
ten opzichte van de eerder dit 
seizoen met 5,5 - 2,5 verslagen 
koploper HWP 3 is zodanig, dat 
de Zandvoorters de laatste twee 
wedstrijden geen fouten mo- 
gen maken en moeten hopen 
op een misstap van de Haarlem- 
mers om de titel te kunnen bin- 
nenhalen. De volgende wedstrijd 
van het team is pas op vrijdag 1 1 
maart als Heemstede 2 naar het 
Gemeenschapshuis komt. 

Het 2e team dat vorig seizoen 
kampioen werd van de 4e klasse, 
heeft het in de nieuwe omgeving 
tot nu slechts één overwinning 
behaald. Mogelijk dat morgen, 
vrijdag 4 februari, thuis in het 
Gemeenschapshuis tegen lijst- 
aanvoerder Santpoort 2 voor een 
verrassing gezorgd kan worden. Sportprogramma t/m 9 februari 

Voetbal Zondag 6 februari 

SV Zandvoort zo- Alliance '22 14.30 uur 

DSS5-ZSC 14.30 uur 

Basketbal Zaterdag 5 februari 

Onze Gezellen - Lions dames 18.00 uur 

OG-hal Haarlem-Noord 

Challengers 3 - Lions 18.00 uur 

FBK-hal Hoofddorp 

Flamingo's -WVGV 16.30 uur 

Korverhal Zandvoort 

Zaalhandbal Zondag 6 februari 

Muiden -ZSC dames 1 12.00 uur 

RCM-hal Muiden 

ZSC-Heracles/CTO 15.50 uur 

R. v.d. Geesthal Haarlem Noord 

Zaalhockey Zondag 6 februari 
Wedstrijdenreeks in Korverhal 
Castricum-ZHC 13.50 uur 

Bloemendaal 2 -ZHC 16.20 uur 

Futsal Vrijdag 4 februari 

ZSC -Turn Turn/Miles 5 19.15 uur 

Zandvoort -BSM 20.10 uur 

Zandvoort vet 1 -Zandvoort vet 2 21.05 uur 

Futsal Woensdag 9 februari 

Wijngaart3-ZSC 1 21.55 uur 

Kinheimhal Beverwijk Makelaars O.G. 
CENSE 

vanLINGEN 

VERKOCHT IN 2Q04 De Ruyterstraat 72 

Frans Zwaanstraat 64 

Fahrenheitstraat 37 

Dr. CA. Cerkestraat 38rd 

Hogeweg 76/1 

St. Bavostraat 17 

Dr. J.C. Mezgerstraat 50 

Koningstraat 17 

Van Speykstraat 2/179 

De Favaugeplein 51/1 

De Favaugeplein 53/1 

Cort v/d Lindenstraat 2/29 

Van Speykstraat 2/21 

Duinweg 16 

Brederodestraat 52 

Karel Doormanstraat 14 

Van Ostadestraat 15 

Verzetsplein 6 

Mr. Troelstrastraat 42 

Secr. Bosmanstraat 13 

Casthuisplein 9 

Dr. CA. Cerkestraat 91 rd 

Koninginneweg 4 

Dusartstraat 48 

Diaconiehuisstraat 7 

Karel Doormanstraat 2/1 

Bilderdijkstraat 28 

Trompstraat 15/4 

Potgieterstraat 44 

Paradijsweg 13 

Van Calenstraat 58 Hogeweg 59rd 
Dr. J.C. Mezgerstraat 26A 
Kromboomsveld 43 
A.J. van der Moolenstraat 69 
Spoorbuurtstraat 22 
Gasthuisstraat 13 
Haltestraat 68 

Garage Burg. van Fenemaplein 
Tjerk Hiddesstraat 10/4 
Dr. CA. Cerkestraat 1 5zw 
Wilhelminaweg 44 
Van Galenstraat 122 
Nassauplein 9d 
Brugstraat 5a 
Kostverlorenstraat 1 1 4 
Kostverlorenstraat 109 
Swaluestraat 3 
Regentesseweg 6 
Mr. Troelstrastraat 38 
Oranjestraat 12 
De Ruyterstraat 6/1 
Leeuwerikenstraat 14/2 
Tjerk Hiddesstraat 8/8 
De Ruyterstraat garage 
Ronald Ketellapperstraat 33 
Mr. Troelstrastraat 37 
Willemstraat 10 
Westerparkstraat 22 
Koningstraat 37 
Willemstraat 5 
Kostverlorenstraat 66A Patrijzenstraat 1 
Mr. Troelstrastraat 9 
Bartoklaan 36 
Seinpostweg 4/30 
Dr. CA. Cerkestraat 31 
Dr. CA. Cerkestraat 36zw 
Hogeweg 67rd 
Kromboomsveld 59 
Klein Heiligland 38 
Brederodestraat 102A 
Emmaweg 34 
Koninginneweg 42 
Ronald Ketellapperstraat 42 
Frans Lisztlaan 32 
Van Speijkstraat 2/197 
Kostverlorenstraat 108 
Max Euwestraat 7 
Tjerk Hiddesstraat 71 
Patrijzenstraat 24 
Schuitengat 51 
Karel Doormanstraat 10/3 
De Ruyterstraat 2/6 
Potgieterstraat 34 
Koninginneweg 12 
Emmaweg 21 
Van Calenstraat 130 
Trompstraat 17/4 
Van Speijkstraat 2/135 
Kromboomsveld 73 
Tolweg 35 
Ravellaan 6 


NVM de h: 
hypotheek 

SHOP ■ v360°" 

virtual tour funda powered by nvm ©Zandvoortse 

Courant Makelaars O.G. CENSE " 

iwm LI NGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! OLITIEK 

Onderzoek 
alcoholgebruik STYLE «Cu _ULTUUR Jazz in Zandvoort PORT 2 

Sport van het 
afgelopen weekend 1e jaargang • nr. 2 Zandvoort bedankt! 

Na het uitkomen van de eerste 
Zandvoortse Courant op 3 febru- 
ari hebben heel veel inwoners ons 
gefeliciteerd en succes gewenst. 
Hartverwarmend waren de vele 
reacties per email, telefoon en 
vooral op straat 

Een speciale dank gaat uit naar 
onze adverteerders in het eerste 
nummer en zeker naar hen die 
ook in de toekomst zullen adver- 
teren. Zonder advertenties kan 
de krant niet bestaan en zonder 
u kunnen de adverteerders niet 
bestaan. Dus, beste lezers, kijk 
eens goed naar de advertenties 
en ga eens een keer (meer) uw 
boodschappen doen bij hen of 
doe op een andere manier zaken 
met ze. Zij verdienen het! Wij zul- 
len dan alles in het werk kunnen 
stellen om u met deze krant nog 
jaren van dienst te zijn en u al het 
nieuws uit onze mooie badplaats 
te brengen. 

Team Zandvoortse Courant Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld Ziinrivonrt Optiek Valentijn! 
..zonnebril kado 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 Mannetjes 

Hans van Pelt p^ 
"Ze pakken dat carnaval wel 
weer goed aan. Ik zag zelfs 
iemand verkleed als olifant." Willem en 
terug naar 

Het Zandvoortse echtpaar Wil- 
lem en Alette Bol, dat tijdens 
hun vakantie in Thailand was 
getroffen door de allesvernie- 
tigende tsunami, gaat begin 
maart terug naar het zwaar 
getroffen gebied. "Niet al- 
leen voor vakantie, want daar 
zijn we echt aan toe", zegt 
Willem, "maar ook om het leed, 
dat we nog steeds voelen, te 
verwerken". In hun 'Zilvermeeuw' doen ze 
hun verhaal. Een verhaal dat je 
nooit ongevoelig kan aanhoren. 
Het verhaal van hun overleving. 
Het verhaal van een wonder. 
Willem: "We waren vroeg op 
het strand, zo rond acht uur. Op 
een gegeven ogenblik kijk ik 
naar de zee en zag dat er zover 
ik kon kijken geen water meer 
was. Alleen nog spartelende 
vissen, grote en kleine. Ik dacht 
aan een soort dood tij omdat 
het volle maan was. Toen in- 
eens kwam het water opzetten. 
Meters hoog. We renden zover 
mogelijk weg maar niet snel 
genoeg. Opeens was ik Alette 
kwijt. Later bleek dat zij zich 
aan een langs spoelende jetski 
had vastgeklampt en op de top Alette Bol gaan 
Phuket 
Willem en Alette Bol. 

van de golf was meegedreven. 
Ikzelf kon met ternauwernood 
vastklampen aan een soort 
rubberboom, dat heeft met 
het leven gered. Als het een 
palmboom was geweest zou 
ik hier niet zitten, die waren 
als lucifershoutjes afgebroken. 
Toen het water ging zakken 
liet ik me uit de boom zakken, 
maar een Thais jongetje dat 
hoger in dezelfde boom zat, 
riep dat ik terug moest komen 
omdat de eerste golf weer terug uit het land kwam. Weer 
die muur van water maar nu de 
andere kant op. Wat er daarna 
gebeurde is met geen pen te 
beschrijven. Vervolg pagina 5 www.zandvoortsecourant.nl OLITIEBERICHT Verdachten van 

winkeldiefstal 

aangehouden Afgelopen zondagmiddag zijn 
twee inwoners van Haarlem aan- 
gehouden, verdacht van diefstal 
van goederen uit een supermarkt 
aan de Grote Krocht. 

De 17-jarige vrouw en 31-jarige 
man werden door medewerkers 
van de supermarkt op heterdaad 
betrapt, waarna de politie werd 
ingeschakeld. Vlak voor zijn aan- 
houding vernielde de man een 
voor de deur staande politiebus 
door er een deuk in te schoppen. 
Omstanders zagen dit en meld- 
den het aan de agenten die, na 
een korte sprint, de man staande 
konden houden. 

Na een onderzoek op de verblijf- 
plaats van het stel werden diverse 
goederen in beslaggenomen, die 
mogelijk van diefstal afkomstig 
zijn. Beide personen zijn voor na- 
der onderzoek ingesloten. 
Carnaval 2005 in De Krocht Wie niet van kinderen houdt, 
moest j.l zondag 6 februari 
De Krocht mijden. Het kri- 
oelde van de prinsesjes, zee- 
rovers, K3 meisjes en stoere 
cowboys. Verkleed als boer 
waren er maar weinig op dit 
kindercarnaval. Eentje was 
er te zien op de arm van zijn 
moeder, 8 maanden oud en 
uitgedost als een komisch 
boertje. Het was zeker de al- 
lerjongste carnavalsvierder. Vervolg pagina 5 

Namens mijn broers en zusters deel ik U 
mede dat zijn overleden; 

Johanna Marijke van den Bos 

(TT • ) 

rlannie 

Weduwe van Joseph Wilfred Deeley 

Zandvoort Stevanage G.B. 

13-05-1925 14-01-2005 

en 

Jan van den Bos 

Weduwnaar van Margaretha Jacoba van der Endt 

Zandvoort Haarlem 

30-10-1919 16-01-2005 

De crematie en de begrafenis zijn in familie verband voltrokken. 

Namens de familie, S. van den Bos 
Willem Draijerstraat 26, 2042 EC Zandvoort Neoii kf/tgeatf. nooit nw/fW 
lijn Liiif/i in srifir d/tigrutf 

zi/i MR ffifi pwv um xriitifit 

zijn ■qff.T Afifcji «tj tot fm £hmt ffzaih; 

V .'i oir 

Op nuuidag, 7 rctmiiri \mp bijna >l2'j jetpf 

lt<-lci|i: van mi li-Liii;rji±jcii ni iJEi icirgr±nkf mjn, 

nivr I !'►!«: ticUipldkirilr v-mLc* cii ^.liiaiin-^lrr, 

cii lieve opi 

Johannc* F.duard Jansen 

-Joop- 

de dcjgif vtn ét goudkii «medsllk ^cLwiuku 
Ui dr Orde vin Drank Nassau i/mun l«3 7 fcbriufj 200Ü c\.hi[iciru<c vin PW Jjnscri vjn Jcrliv 

l-"T 

ji»(i ft Sandra 

Fleur 
Kali & kidiili 

Mariaiu, Amanda 
rk>i & Alilu 

Kltii. Ricnrc & Frank Tmji 
■Vinnen ti Skok 

'Ilm 
AimcniKlct St Pttrt rW Janun van der 'Ij* 
Sririni^sEf.i.11 5 
2041 BH ZaïKhwrl Ei iijfkpnuiijid roi jiFsizbrid nemen cti ifmdnk* 
phi flpdwtiJkrckfc '* lïbni*rl v*u 19,00 uin hu 
JU.00 uur. en ü|> de dj^r. vm de <iilvj,ir( vui I UW 
uur mm I 2.00 uur in UirvunzDr^ceHinim 
/-iiidTOOfi,~IVilkiit<;rr.Lii fi7 r* /-irhdraarr. 

Dr iirM.^icidHfikcliii^)irid juI winden pclioudcn ttfi 
vripk^ 11 khrmri i:<m 1 1.JD uur in de juIj vjii 

de- Algf lïlf IW ]£{£;r.kliplajMS .UU de "lïllk liv.irijl 

Hijiii.i jiiiCiuiripd Je bepuknk /-il LilMlwiriurii 
Ni arlnap is er£flej:eiilieid au rondnbren in de 

l.iill:-A.JItn,r VJti -:lr- |jq£i.i.ir| ■!.- J :\ 
URGERLIJKE STAN 29 januari - 4 februari 2005 Ondertrouwd 

Brabander, Jeroen 
Johannes en: Alblas, 
Monique. 

van Koningsbruggen, 
Dennis en: van 
Wijngaarden, Ingrid 
Petronella Maria. 
Ismail, Mohamed-Feroz 
en: Hoesenie, Laila 
Wahida Takdiran. 

Gehuwd 

Ernst, Joannes Cornelis 
Jozef en: Chi, I Fong. 

Geboren 

Hadeer Mohamed Aly 
Mohamed, dochtervan: 
Abou, Mohamed Aly 
Mohamed en: Sahar 
Hassan Ali Salem. Geboren 

Brian Jacob Franciscus, 
zoon van: van den 
Berg, Hendricus 
Adrianus Franciscus en: 
Waterdrinker, Monika. 
Randi, dochtervan: 
Hartman, Johan Frederik 
en: Amazzal, Malika. 
Arissa Panna Rosa, 
dochtervan: Baars, 
Johannes Jan en: Ugron, 
Eva Hélia Ramona. 

Overleden 

Bartens, Paul Anton, 

oud 56 jaar. 

Mom, Berendina Sophia 

Maria, oud 64 jaar. 

Welling, Theodorus 

Johannes, 

oud 86 jaar. 

Lakemond, Jan Cornelis, 

oud 84 jaar. 

Peters geb. van der Werff, 

Maria Catharina, 

oud 83 jaar. Water stande: 
| BOUDEWIJN'S VlSSERVICE 

www.boudewijnsvisservice.nl ^7 


Februari 


Laag 


Hoog 


Laag 


Hoog 
water 


water 


water 


water Do 


10 


0048 


0323 


1108 


1538 


Vr 


11 


0140 


0402 


1146 


1619 


Za 


12 


0225 


0442 


1242 


1700 


Zo 


13 


0258 


0524 


1326 


1743 


Ma 


14 


0151 


0603 


1416 


1823 


Di 


15 


0248 


0644 


1456 


1908 


Wo 


16 


0327 


0720 


1537 


1948 

Monuta W Westerveld en Van Beek {# 

Uituaaröotg en -v e n e kering en j^^H 

't\'i 
zijn persoonlijk; 

onze vervullingen 

usook. ,/: Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 

Bosstraat 7, 
Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 

Rijksstraatweg 113, 
Tel: (023) 584 16 82 

Meer informatie? 
Bel ons gerust. Kerkdiensten 
a iiiii ZONDAG 13 FEBRUARI Hervormde Kerk 

Kerkplein, 10.00 uur ds. W. van der Wolk uit Haarlem 

Gereformeerde Kerk 

Julianaweg, 10.00 uur dhr. M. Hekman uit Haarlem 

RK Parochie St. Agatha 

Grote Krocht, 10.30 uur pastor W. Al 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor C. van Polfliet 

ZATERDAG 12 FEBRUARI 

Nieuw Unicum 

Stilte Centrum Meeuwen, Zandvoortselaanl 65 
10.45 uur mevr. R. Herlaar Bibliotheek Zandvoort 
Openingstijden 


maandag: 


14.00 -20.00 uur 


dinsdag: 


14.00- 17.00 uur 


woensdag: 


10.00- 17.00 uur 


donderdag: 


14.00- 17.00 uur 


vrijdag: 


10.00- 12.00 uur 
14.00 -20.00 uur 


zaterdag: 


10.00- 14.00 uur 
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis- 
aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! Kantooradres 

Hogeweg 32 

2042 GH Zandvoort 

Tel. /Fax: 023- 573 27 52 

E-mail: redactie® 

zandvoortsecourant.nl 

Advertentie acquisitie 

Letty van den Brand 
06 - 434 297 83 

Gillis Kok 

06 - 460 460 26 

E-mail: advertenties 
©zandvoo rtsecourant.nl 

Bladmanager 

Gillis Kok 

023 - 573 27 52 

Centrale redactie 

Joop van Nes 
06- 144 826 85 Opmaak 
Fast Company 

Duinstraat 8 

2042 HC Zandvoort 

Tel. 023 - 573 70 10 

Druk 

Boesenkool 
Krantendruk B.V. 

Castricummerwerf 23-37 
1901 RWCastricum 
Tel. 0251 -65 67 50 

Verspreiding en 
nabezorging 
Verspreid Net B.V. 

Tel. 0251 -67 44 33 

Uitgever 

V.o.f. Zandvoort Press 

Oplage 

9.250 exemplaren Internet 

www.zandvoortsecourant.nl Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uit- 
gave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestem- 
ming van de uitgever. Zandvoortse Courant 
Column Onderzoek 
alcoholgebruik jongeren 

Burgemeester en wethouders gaan de Brijder Stichting opdracht 
gegeven een onderzoek uit te voeren naar het alcoholgebruik 
onder Zandvoortse jongeren tijdens het uitgaan. Het onderzoek 
zal zich richten op een aantal uitgaansgelegenheden, voorname- 
lijk dancings en disco's maar ook sportkantines, scholen en cafés 
zullen in het onderzoek meegenomen worden. Dat laatste om- 
dat uit landelijk onderzoek is gebleken dat 'slechts' 33% van de 
jongeren hun alcoholhoudende dranken in de dancings/disco's 
koopt. Berichten over alcoholgebruik onder zeer jeugdigen tijdens 
het uitgaan, zijn mede aanleiding voor het onderzoek. De enquête van de Brijder Stich- 
ting zal worden uitgevoerd door 
middel van vraaggesprekken 
met jongeren, ondernemers en 
hun medewerkers. Ook zullen 
politiefunctionarissen benaderd 
worden. De uitvoering kost de 
gemeente Zandvoort € 4500,00 
dat ten laste komt van het bud- 
get voor gezondheids- en ver- 
slavingsbeleid. Ton van Heemst, 
gemeentelijk woordvoerder: 
"Het gaat daarbij niet om een 
grootschalig onderzoek, zoals 
eerder deze week een bekende 
regiokrant kopte. Het college 
wil inzicht krijgen in het ge- 
bruik van alcohol onder jeugdi- 
gen. Ook wil het geïnformeerd 
worden over het gedrag van 
jongeren in de horeca om doel- 
gericht op te kunnen treden. 
De uitkomsten van het onder- 
zoek zullen ook meegenomen 
worden in de voorstellen aan- 
gaande de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) 
die binnenkort vastgesteld 
moet worden." Amendement 

Het alcoholgebruik is al geruime 
tijd onderwerp van gesprek bin- 
nen de commissies en de ge- 
meenteraad. Vooral het CDA 
heeft bij mondde van raadslid 
Ype Brune de laatste maanden 
regelmatig aandacht gevraagd 
voor de situatie in de uitgaans- 
gelegenheden voor jongeren, 
waarbij het vooral ging om het 
toelatingsbeleid van zeer jeug- 
digen tot deze plekken. De ver- 
ontrusting van de CDA-fractie 
wordt overigens niet gedeeld 
door de andere raadsfracties. 
Vorige week werd een CDA 
amendement, om te komen tot 
een verbod voor jeugd beneden 
de 16 jaar om discotheken en 
dancings te bezoeken, door de 
overige fracties afwezen. 
"We zijn gelukkig met dit ini- 
tiatief van de burgemeester. 
Mogelijk dat er op korte termijn 
iets uitkomt, dan kunnen we dat 
betrekken bij de behandeling 
van de nieuwe APV, die binnen- 
kort door de raad moet worden 
vastgesteld", aldus Brune. 
Olifant op bruiloft. 

Bruidspaar Ernst door 
olifant gefeliciteerd 

Vrijdagmiddag ontving het bruidspaar Hans Ernst - I Fong Chi 
een zowel onalledaagse als even verrassende felicitatie. Na het 
jawoord en de gebruikelijke 'balkon' scène, werden zij onderaan 
de trap van het raadhuis opgewacht door een heuse... olifant! Met een gracieuze zwaai van 
zijn slurf bood de dikhuid de 
bruid een prachtig boeket 
aan. "Jumbo' werd begeleidt 
door zijn dompteur en diverse 
clowns en acrobaten van het 
Moskous Staatscircus, dat in 
de wintermaanden haar ten- 
ten opslaat op het terrein van 
Circuit Park Zandvoort. Ernst is 
directeur van onze nationale 
trots op autosportgebied en 
organiseert in de winter een dag voor de Zandvoortse school- 
jeugd die door het bovenge- 
noemde circus wordt verzorgd. 
Met het optreden van 'Jumbo' 
en zijn begeleidingsteam wilden 
de artiesten hun dank aan Ernst 
en zijn kersverse, charmante 
echtgenote tonen. ARTOON Hans van Pelt Happy Valentine 
CTUEEL Precario ook voor 
Holland Casino Zandvoort De gemeente Zandvoort heeft 
Holland Casino Zandvoort 
een aanslag precariobelas- 
ting opgelegd ter grootte 
van € 30.000. 

Precario is een lokale belas- 
ting die moet worden betaald 
door degene die een of meer 
voorwerpen heeft onder, op 
of boven gemeentegrond. 
De precario is 'geregeld' in de 
Verordening Precariobelasting. 
Elk jaar stelt de gemeente de tarieven hiervoor vast welke 
door de raad worden vast- 
gesteld. Objecten zijn zeer 
divers van aard: reclameborden 
maar ook zonneschermen en 
terrassen. 

In het geval van het casino gaat 
het om de parkeergarage en is 
de eerste aanslag daarvoor. Dit 
heeft te maken met een nader 
onderzoek naar de onroerend- 
goedobjecten, op en om het 
Badhuisplein en de verwer- Valentijnsdag 
in Zandvoort 

Extra feestdagen zijn er 
stiekem ingeslopen. Van 
Moederdag had je vroeger 
nog nooit gehoord. Vader- 
dag? Flauwe kul. Je hebt 
tegenwoordig ook al een 
oma dag. En een opa dag 
heb ik me laten vertellen. 
De Christelijke feestdagen. 
Die werden wel gevierd. 
Kerst, Pasen en Pinkste- 
ren. Niet dat daar dan 
ook altijd vrije dagen voor 
waren. Vooral met Pinkste- 
ren werd, en wordt, er nog 
vaak gewoon gewerkt. 

Anno 2000 is er Valentine 
day bijgekomen. Over- 
gewaaid uit Amerika. 
Je stuurt een kaart naar 
iemand. Die je lief vindt. 
Laat een bloemetje be- 
zorgen. Voor een aardig 
persoon. Je mag alleen 
géén naam vermelden. 
Ik wilde eens een keer 
"hip" zijn. Stuurde een 
kaart naar kleinzoon. 
En vermeldde trots mijn 
naam op de kaart. Fout, 
Fout, Fout. Dat mag nou 
nét niet! Maar dan weet je 
toch niet dat oma die kaart 
stuurde? Tja. Dat is nou de 
lol. Je moet maar raden van 
wie de gestuurde kaart is. 
Of die bijzondere attentie 
op de mat van de deur. 

Ik vind er al niks meer aan. 
Hetzelfde als een cadeau 
geven dat niet wordt uitge- 
pakt. Heb je je best gedaan 
om iets leuks te bedenken. 
Laten ze het papier erom 
zitten... 

Valentijnsdag hoeft voor 
mij dus niet meer. Ik hou 
het wel bij een kerstkaart. 
Of een oudejaarwens. Met 
duidelijk mijn naam erop 
vermeld! king van de resultaten daarvan. 
De parkeergarage bevindt zich 
voor een deel namelijk onder 
gemeentegrond op het Bad- 
huisplein. Van Heemst: "En dan 
geldt: gelijke monniken - gelijke 
kappen. De gemeente kan na- 
tuurlijk nooit ondernemers uit- 
sluiten van deze verplichting." BENELLY-DRANKEN 

Wij hebben een zeer 

groot assortiment 

b.v. 175 verschillende 

Whisky's 

Slijterij van Elly en Ben Maas 

Zeestraat 28 
Tel. 023-5737550 
FAST COMPANY Reclame & Advies © COMMUNICATIE FAST COMPANY GROUP 

Duinstraat 8 • 2042 HC Zandvoort 

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10 

E-mail: info@fastcompany.nl 

Internet: www.fastcompany.nl 
INTERNET 

Webdesign • Webshops 
Webhosting • Domeinbeheer 
Databases • Webcontent 
Control Management Systeem 

(om zelf eenvoudig tekst en foto's op uw website te plaatsen) DESIGN INTERNET H-eALTH-CLU.BZ.ANI^VOORT 

Wij zïfft wat cLowdtr daK cciUga's, 

ofgtAAt je keft humUttvt 
FITNESS 

CAKVIO-FTTNESS 

POWER PLATE 

PROFESSIONELE BEGELEIDING 

MEVICAL FITNESS 

SPOKTSPECIFIEKE TRAININGEN 

VOEVINQSBEQELEWINQ (WWW. VIPLANNL) 

SAUNA 

ZONNEBANKEN BUZ.Q. VAN FENEMAPLEIN 27 

2042 TH ZANDVOORT 

TELEFOON: 023-5735112 

wmuwhm t/m dtrttderèna 09.00-22.00 
Vrijdag 09.00-21.00 

Xa&mituj m. ygtuiM 10.00- 14.00 
% ONNO VAN MIDDELKOOP 

FOTOGRAFIE 

Fotoreportages op maat voor Particulieren 

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk, reünie, feest, bijeenkomst of een 

activiteit op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een vriendelijke prijs. 

Portret- en castingfoto's op locatie. 

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, boot, kunst 

Restauratie én nieuwe afdrukken van uw oude of beschadigde foto's. 

Bedrijven 

Professionele foto's: 

- voor uw website, bedrijfsblad, brochures én marketingtoepassingen 

- van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel en producten 

- scherpe prijsstelling 

- levering zowel digitaal als op fotoafdrukken 

Email: info@ovmfotografie.nl 
Telefoon: 06 4132 8762 
tóoenQ 

Geaning ServicQ 

Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 KCS Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 
alle merken Schadeherstel 

Lid Bovag Lid Schadegarant Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel. 023 571 45 80 BflVAG 
IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 

Vrolijke carnavalsstemming in Gebouwde Krocht. 

Carnaval 2005 in De Krocht vervolg van pagina 1 

Elk jaar weer weet Wim Men- 
del (wimmendel@plannet.nl) 
sfeer te brengen in De Krocht. 
Met zijn apparatuur is het voor 
hem een makkie om een oor- 
verdovend lawaai te produce- 
ren. "Dit carnaval is niet alleen 
leuk voor de kinderen maar ook 
voor de ouders", schreeuwde 
een enthousiaste moeder in 
mijn oor. Ondertussen was de 
polonaise alweer opgestart. De 
aloude deun van "De Bostella" 
en "Wij vieren feest, tijd voor de polonaise", schalden door de 
zaal. Op het podium vierde een 
kleine zeerover zijn eigen feest- 
je. Wiebelend op de muziek 
danste hij in zijn eentje rond! 
Totdat het toneel beschikbaar 
gemaakt moest worden voor de 
'artiesten'. Veel kinderen had- 
den op verzoek van de leiding 
zelf een CD meegenomen en 
dansten daarop hun eigen Kara- 
oke show. 'Sni-Sna- Snappie, de 
kleine krokodil' was dit jaar dé 
carnavalskraker. Het werd zelfs Foto's: Onno van Middelkoop in het Duits op het toneel ge- 
bracht door een kleine Kara- 
oke zangeres. Bianca Dorsman 
zong de sterren van de hemel 
in een solo optreden, waarna 
de carnavalskrakers weer 
werden ingezet. Met een zak 
chips en nog een kleine atten- 
tie kreeg ieder kind een prijs 
en behoorde het Zandvoorts 
Kindercarnaval weer tot het 
verleden. Lienke Brugman 

MET OOG EN OOR 
DE BADPLAATS DOOR 9 Gefeliciteerd 

Donderdag 3 februari was 
het eindelijk zo ver. De ge- 
boorte van de Zandvoortse 
Courant werd om 16.00 uur 
wereldkundig gemaakt. In de 
Jutterexpres van Victor Bol 
lagen honderden gele ballon- 
nen gebroederlijk naast de 
eerste editie te wachten om 
uitgedeeld te worden. Onze 
enige echte dorpsomroeper 
Klaas Koper bracht met luide 
stem iedereen in het centrum 
op de hoogte dat de eerste 
editie van de Zandvoortse 
Courant vers van de pers was. 
Het hele team deelde vol trots 
de kersverse editie uit aan het 
winkelend publiek. De reac- 
tie van de dorpsgenoten was 
hartverwarmend. Een enke- 
ling schudde nee maar ver- 
der werd de krant met open 
armen ontvangen. Na de uit- 
reiking werd er in het Wapen 
van Zandvoort geproost op 
de nieuw geborene. 

Valentijn 

Er zijn verschillende verha- 
len over de oorsprong van 
Valentijnsdag. Het zou een 
priester zijn, genaamd Va- 
lentinus, die onthoofd werd 
door keizer Claudius omdat 
hij in het geheim jonge stel- 
len liet trouwen. Iets dat de 
keizer streng had verboden. 
Een hele andere gegeven is 
dat omstreeks 14 februari de 
vogels met paren beginnen. 
Tegenwoordig is 14 februari 
dé dag waarop je (anoniem) 
iemand kunt verrassen met 
een leuk cadeau, kaartje of 
gedicht. Een tip voor een 
origineel cadeau! Lees deze 
krant met extra aandacht want er staan genoeg sug- 
gesties in om je geliefde te 
verrassen of met een simpel 
gebaar te laten merken datje 
iemand waardeert om wat hij 
of zij voor je doet. 

Wie schrijft die blijft. 

We hebben genoeg bekende 
Zandvoorters in ons midden. 
Eén ervan is Gerard van de 
Laar; de schrijvende leraar. 
Onder het pseudoniem Ge- 
rard Delft heeft hij al vele kin- 
derboeken geschreven. Deze 
week komt al weer het ze- 
vende kinderboek "het grote 
verhalenboek van Eefje" van 
hem uit. Het boek is bedoeld 
voor jonge kinderen maar 
ook de iets oudere kinderen 
zullen het met plezier lezen. 
Voor de fans; de uitgever is 
Mercis, Linda Schacht heeft 
het geïllustreerd, de prijs is 
13,95 euro en het is verkrijg- 
baar bij boekhandel Bruna. 

Wel of niet op vakantie? 

Op verjaardagen hoor je het 
meest actuele nieuws. Zo ook 
afgelopen zondag. Omdat 
wethouder Demmers al een 
tijdje niet in beeld is geweest 
tijdens de raadsvergaderin- 
gen werd de vraag gesteld 
waar hij toch zou zijn? Er 
werd verteld dat hij de Ca- 
narische eilanden met een 
bezoek vereerde. Maar.... de 
betrouwbare bron kon mij 
niet zeggen of hij heerlijk op 
vakantie was. Het was best 
mogelijk dat hij daar op werk- 
bezoek was om ideeën op te 
doen voor de Midden Boule- 
vard. Zodra hij terug is zullen 
we het hem vragen. Willem en Alette Bol gaan terug naar Phuket 

vervolg van pagina 1 Een muur van water, zeker 
negen meter hoog kwam nu 
weer landinwaarts, alles met 
zich mee spoelend. Een minuut 
of vijf duurde dat en toen was 
het over. Alles stond onder een 
dikke anderhalve meter water. 
Ik ben toen richting hotel ge- 
waad en ben Alette gaan zoe- 
ken. Die heb ik wonder boven 
wonder nog gevonden ook. We 
zaten onder de schrammen en 
snijwonden van het ronddrij- vende puin. Die werden in eer- 
ste instantie verbonden. Daarna 
zijn we hoger gelegen gebied 
gaan opzoeken en zijn bij een 
hotel aangekomen waar men 
zich afvroeg waarom wij er zo 
uitzagen. Het nieuws was nog 
niet tot ze doorgedrongen. Een 
Thaise vrouw gaf ons 500 Bath, 
een vermogen voor die mensen, 
om ons in het ziekenhuis te la- 
ten verzorgen want we had- 
den zelf niets meer. Vervolgens zijn we onze vliegtickets gaan 
omzetten. Normaal gesproken 
doet men dat niet maar nu was 
duidelijk de nood aan de man 
en konden wij snel weer naar 
huis." 

Toch zijn ze meer aangegrepen 
door hetgeen ze hebben mee- 
gemaakt dan ze zouden wil- 
len. "Normaal gesproken ga ik 
iedere dag wel even naar het 
strand", zegt Willem, "maar nu ga ik niet verder dan de bou- 
levard. Ik ga niet meer naar be- 
neden. Het knaagt nog steeds 
aan me. We hebben er met onze 
huisarts, Scipio, over gesproken 
en die opperde het idee om te- 
rug te gaan naar Phuket. Om 
het trauma beter te kunnen be- 
strijden en om te kijken of onze 
kennissen er nog zijn, gaan we 
begin maart weer daar naar toe. 
We komen er al een paar jaar en 
kenden een aantal van de lokale 
mensen uit de restaurantjes en 
cafés die er volop waren." Alette 
schuift bij en zegt dat ze er nog 
steeds mee bezig is. Een verhaal uit de zondagskrant, dat de ge- 
beurtenissen van de rampzalige 
tweede kerstdag weer naar bo- 
ven haalt, zorgt ervoor dat ze 
het de hele dag al koud heeft. 
Het is duidelijk een gevolg van 
hun traumatiserende ervarin- 
gen. Willem is ervan overtuigd 
dat ze een engeltje hebben 
gehad of liever een Engel. Een 
lokale tatoeëerder, die op au- 
thentieke wijze een Boeddha 
op de bovenarm van Willem 
heeft gezet was een andere 
mening toegedaan en schreef 
hun wonderbaarlijke redding 
aan zijn creatie toe. O S \er bestrati ng sb edrfjf 

Henk SEBREGTS Ophogen * vernieuwen 

40 jaar ervaring 

Levering materiaal 

(Excluton) 

Catalogus ter inzage 

& showt er rein Vrijblijvende prijsopgave 

Tel. 023-57 317 29 
06 -517 712 9S 
Dagelijks geopend vanaf 15:00 uur 
Nu ook tot 03:00 uur geopend!!! 

IEDERE DINSDAGAVOND: 
Hollandse pot € 6,- 

(geenalacarte) 

ZATERDAGAVOND IS: 

Spare rib avond € 7,50 

(i ik I patat & sausjes) 

ZONDAGMIDDAG: 

Kop heerlijke erwtensoep € 2,- 

Gasthuisplein 10 

2042 JM Zandvoort 

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54 

www.wapenvanzandvoort.nl 
IA fcNTAN EL1A 

pizzeria, ristorante itaiiano 

direzione: passage 2-4 Zandvoort 

Alfredo Caramante Tel. 5716785 HERENKAPSALON Blijft uw adres voor een Modern, 
Vakkundig en Betaalbaar Kapsel TON GOOSSENS Winkelcentrum Noord Zandvoort 
telefoon 5712305 Er gaat iets veranderen, maar wij 

blijven uw adres voor Medicijnen, 

Loterijen, Tabak en Stomerij 
HON& KONG 

& -;# m m ^ l.Mh.'slr.n.-it ffl 
2(143 IJ. ZandvocwtM Ki^pjtur: 7ti.Hu 
Uw £d!t4viuuw: Winny I lujn^ 
XJtL:Ü2M7J7cW7 FAX: (H3-S7W366 
GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl 

Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst! TIPS! TIPS! TIPS! Wij vergaren graag al het nieuws uit onze woonplaats. 

Heeft u een tip, een aankondiging of een wetenswaardigheidje, meld het dan aan de redactie via 

het formulier op de website zandvoortsecourant.nl, mail naar redactie@zandvoortsecourant.nl of 

bel of fax naar 023 - 5732 752. A {£} ZxCwekery Denk aan uw coniferen 
Strooi bitterzout van Stolbergweg 1 2042 NW Zandvoort M.(P. Coiffures (Dames / fieren Bij Joop kunt u 

mét of zonder afspraak 

langskomen 

'Hogeweg 27 
Tet 571 69 69 f? & ^W*****^ Ton$ jCie ^ 'n' i'ind -n.i.irl 

Tegm inlevcflng rai [teie adrenHKie 

10 V kirting óp afhiirirtriiu'l! 
Sr«ïrjjt 55l l jndrooit 033- &T14SB1 
Zandvoortse Courant Kees 
Bruynzeel Ondernemer van 
Zandvoort Als één iemand de titel 'ondernemer van Zandvoort' mag dragen is 
het wel Kees Bruynzeel. Met het Jupiter Plaza plan gaf hij de bad- 
plaats nieuwe allure. Grijze haren heeft hij ervan gekregen, zoals 
hijzelf gekscherend zegt; en nog is het hard werken om Jupiter 
Plaza up to date te houden. Naast Kees mag ook zijn vrouw 
Joke niet vergeten worden. Twee 
keihard werkende mensen, elke 
dag aanwezig in het pand dat 
al sinds 1932, exact op dezelfde 
plaats, door Bruynzeel sr. werd 
opgezet. "Als achtjarig jonge- 
tje verkocht ik op het Tramplein 
(nu Raadhuisplein) zweefvlieg- 
tuigjes, samen met mijn vader. 
Dat was mijn eerste stap naar 
het ondernemerschap", blikt 
Kees terug. "Mijn vader was wat 
conservatief, mijn moeder voor- 
uitstrevend, ik heb van beiden 
wat mee gekregen". 
Bruynzeel sr. nam de vroegere 
speelgoedzaak van ene mijnheer 
Hofman over, een goede greep 
want het was en is nog steeds 
een uitstekende locatie, heel 
belangrijk voor een onderne- 
mer, midden in het centrum van 
Zandvoort. "Naast speelgoed 
startte mijn vader ook met de 
verkoop van huishoudelijke ar- 
tikelen. Het was sappelen in de 
dertiger jaren, hij ging in die tijd 
zelfs langs de deuren in Bentveld 
en Aerdenhout om zijn spullen te 
verkopen. Er waren n.l. nog meer 
zaken, zeg maar kapers op de 
kust die ook huishoudelijke arti- 
kelen verkochten zoals Hoying, 
Bakels, Het Wonder van Zand- 
voort, Jupiter en Kort's IJzerhan- 
del. In de oorlog 1940-'45 was de 
zaak in verband met evacuatie, 
gesloten, de opbloei volgde na 
de oorlogsjaren". 
Toen zijn diensttijd erop zat, 
kwam Kees in de zaak, zijn broer 
Jaap was toen ook al behulp- 
zaam in de winkel. "Het was 
vanzelfsprekend datje mee ging 
helpen in het bedrijf van je ou- 
ders, dat ging nu eenmaal zo. We 
hadden een goed lopende, luxe 
huishoudzaak, nu loopt dat niet 
meer zo in Nederland, tegen- 
woordig moet je van alles verko- 
pen; dat geldt helemaal voor een 
plaats als Zandvoort", weet Kees 
uit ondervinding. 
In 1960 werd het postkantoor 
afgebroken voor nieuwbouw in 
de Louis Davidsstraat en kwam er 
een groot stuk grond vrij. Met de VW, Mulder en Bouwman werd 
het, samen met Bruynzeel een 
hele toestand wie de bouwver- 
gunning zou krijgen. Uiteindelijk 
waren het Mulder en Bruynzeel 
die met nieuwbouw konden 
beginnen. "Een geweldige tijd", 
herinnert Kees zich. "Er was, door 
de afbraak van het postkantoor, 
een ruim plein gekomen waar 
ik voor "veel geld" (toen enkele 
tientjes) tuinmeubelen verkocht; 
tot groot plezier van mijn vader. 
Eindelijk ruimte om buiten tuin- 
meubels neer te zetten". Ook 
de verkoop van sport- en later in 
het jaar kerstartikelen floreerde 
goed. "Glorietijden waren dat", 
knikt Kees. Toch borrelde er een 
plan om een grote Passage in het 
centrum te bouwen, van Caspel, 
Flieringa en Versteege waren wet- 
houdervan Zandvoort en vóór het 
ambitieuze plan. In 1990 startte 
de gesprekken met de gemeente 
Zandvoort, er moest ook een 
parkeergarage komen, dat gaf 
natuurlijk weer problemen met 
omwonenden. Uiteindelijk werd 
het een tienjarenplan. Maar... 
de hele familie stond er achter, 
Richard, Jaap en Lyda gaven hun 
fiat. In 1999 werd de Jupiter Pas- 
sage geopend, dat al snel werd 
omgedoopt tot Jupiter Plaza. 
"De naam Passage klopte niet om- 
dat het geen doorgang was naar 
een andere straat. Dus hebben 
we er maar Plaza van gemaakt", 
verduidelijkt Kees. "Ik ben er nu 
wel blij mee. Ja, de kop is eraf. We 
gaan het zevende jaar in. Hard 
werken is het voor mij en mijn 
vrouw, zeker, maar daar kunnen 
we wel tegen." 

Met de ondernemers in Jupiter 
Plaza is er een goede band. De 
nieuwe winkel van Esprit, Ben 
Vlug's modezaak en Tweebeeke 
met zijn teak meubels zijn zaken 
waar hij zich in kan vinden. "Het is 
jammer dat de sportzaak eruit is, 
nu moet je voor een klein dingetje 
altijd naar Haarlem". In 2007 wil 
Keesereigenlijkwel mee stoppen, 
genieten van zijn drie kleindoch- 
ters. Zich meer gaan verdiepen in 
geschiedenis o.a. van Zandvoort. OLITIEK GBZ-raadslid Jaap Brugman tl Dualisme moet worden aangepast" "Het dualisme zoals we dat op dit moment kennen, brengt niet wat er van verwacht werd", zegt 
GBZ-raadslid Jaap Brugman, die zich ernstig gestoord heeft aan de ideeën van burgemeester Van 
der Heijden over een fusie met de regiogemeenten. "De raad geeft het college een 
opdracht die het moet uitvoe- 
ren. Burgemeester en wet- 
houders komen daarna met 
een voorstel. In die tussentijd 
hebben de raadsleden geen 
invloed en kunnen pas reage- 
ren als het in een commissie 
komt. Dat is het dualisme in 
de praktijk. Het werkt echter 
niet omdat de raadsleden ook 
tussentijds geïnformeerd wil- 
len worden. Dat laatste is een 
element uit het monisme, zo- 
als de politiek dat voor de ver- 
kiezingen van 2002 gewend 
was", zegt Brugman, sinds 
1990, met een onderbreking 
van vier jaar, raadslid. Eerst 
namens de WD, later GBZ. 
"Als het college zich strikt aan 
de regels van het dualisme 
houdt, dan is het hun goed 
recht eerst de plannen voor te 
bereiden en dan pas voor te 
leggen aan de raad. Om goed 
te kunnen functioneren is tus- 
sentijds overleg tussen college 
en raad nodig. Dat gebeurt 
nu ook wel, maar de situatie 
van vóór het dualisme, waar- 
bij het een vaste regel was 
dat de wethouders met hun 
fracties overleg pleegden, is 
er nu niet meer. Voeg daarbij 
dat de politieke partijen nu al 
vooruitkijken naar de verkie- 
zingen in 2006 en een goed 
functionerend dualisme is 
uitgesloten", stelt Jaap Brug- man, die als voorzitter van de 
commissie Projecten en Thema's 
mede bepaalt welke punten op 
de agenda van de vier commis- 
sies (Raadszaken, Collegezaken, 
Planning & Control en Projecten 
& Thema's) komen. 
"Als we kijken naar andere 
gemeenten dan valt het in 
Zandvoort nog mee met het 
functioneren van het dualisme. 
De noodzaak van een aantal 
aanpassingen laat zich echter 
duidelijk gelden. Kijk maar eens 
naar de namen van de commis- 
sies. Voor deze periode hadden 
de commissies namen waaruit 
kon worden opgemaakt waar 
een bepaald onderwerp be- 
handeld werd. Ik denk dat we 
naar de vroegere benamingen 
in een wat aangepaste vorm te- 
rug moeten. Het zou een hoop 
duidelijkheid geven, zegt de 
man die de gewenste aanpas- 
singen in de volgende periode 
niet meer als lid van de raad 
zal meemaken, omdat hij zich 
in 2006 terug zal trekken uit de 
actieve politiek. 

Geen fusie 

Jaap Brugman heeft zich de af- 
gelopen weken gestoord aan de 
denkbeelden van burgemeester 
Van der Heijden. "Het samen 
gaan met Heemstede, Benne- 
broek en Bloemendaal zal voor 
Zandvoort alleen maar nadelig 
werken. We hebben met het 
Jaap Brugman wil geen fusie! 

toerisme de sterkste bedrijfstak 
van de regio in huis, een slui- 
tende gemeentebegroting en 
een hogere omzet dan Corus. 
Wat willen we nog meer. We 
kunnen als geen ander onze 
eigen broek op houden. In een 
fusiegemeente zal de invloed 
van Zandvoort op de politieke 
ontwikkelingen minder wor- 
den. Het is dan nog maar de 
vraag hoeveel Zandvoortse 
vertegenwoordigers gekozen 
worden. Net als in Brabant en 
Limburg zul je dan zien, dat 
de bevolking van Zandvoort 
zal samensmelten tot één po- 
litieke groepering. Begrijpelijk, 
maar niet de juiste manier om 
een gemeente te laten functio- 
neren', besluit Jaap Brugman. 

lB L KKF: 


. i 


I [ llr^ï 

' ' nHÊ 


V i,^ H^ K >t9Mi | 


p 


. VwK Kees Bruynzeel. 

Boeken lezen van o.a. Geert 
Mak en eindelijk rustig met 
Joke musea bezoeken. "En wat 
langer op vakantie gaan!". 
Voorlopig is het nog niet zover; Foto: Onno van Middelkoop 

de winkel wacht. Er is altijd wat 
te doen. Het woord 'vervelen' 
hoefje bij de Bruynzeeltjes niet 
te gebruiken!! 

Lienke Brugman De Zandvoortse Courant is 
er voor u! Wilt u reageren 
op gepubliceerde artikelen. 
Stuurt u dan een 'ingezon- 
den brief' aan de redactie: 
redactie@zandvoortsecour 
ant.nl of via postadres: 
Hogeweg 32, 2042 GH. Plaatsing van ingezonden 
brieven betekent nietdat de 
redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie be- 
houdt zich het recht voor 
ingezonden brieven in te 
korten en plaatsing van 
brieven te weigeren. O Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel ZANDKORRELS INVULBON Vul deze bon in om een advertentie in de 
rubriek ZANDKORRELS te plaatsen. 

ZANDKORRELS worden geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 

- Geen onroerend goed of auto's 

- Geen goederen met een waarde boven € 500,00 

- Geen Personeels- of zakenadvertenties 

Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt u 
wel een Zandkorrel Zakelijk plaatsen. 

Deze bon in gesloten envelop afgeven bij de 
redactie van deze krant met gepast geld! 
Hogeweg 32. Inlevering vóór maandag 11.00 uur 
betekent plaatsing dezelfde week. Elke cijfer, leesteken, letter of 
spatie in apart vakje plaatsen. 
1 


Te koop aangeboden / gezocht* 
2 
3 


4 


5 


6 * doorhalen wat niet van toepassing is PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam: 
Telefoon: Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden 

Gezocht 

Deelnemers REIKI 

kring Dins. Avond 

1/2 8-9 uur 

Tel. 57 20272 

Te Koop 

Carve Ski's heren incl 

stokken Salomon 

i.g.st. € 120,00 

Tel 5731233 Aangeboden 

8mm projector merk 

EUNIG met inge- 
bouwd tafelscherm 
€ 10,= Montage set 
8mm € 10,= 
Tel. 5731219 

Te Koop: 

Sneeuwkettingen, 
Eurorex 07 13 t/m 16" 

185/13 215/16 
€35,00 Tel. 5715301 

Te Koop: 

Complete heren golf- 
set staal Titleist 3 t/m 

SWWoods 1-3-5 
€ 250,- 

Tel 06 53250629 Bridgers opgelet! 

Nu nog inschrijven 
voor CDA drive 19 
februari In Gemeen- 
schapshuis of 
tel 573 1219 

Tegelzetter 

heeft nog tijd voor 

al uw tegelwerk 
voor part. en bedrijf 

ook stucwerk. 
Bel nu 06 26206608 

Te Koop: 

Kunstschaatsen, zwart, 
mt. 38-39 zgan. En No- 
ren mt. 38-39 weinig 
gebruikte 20,00 per 
paar. Tel. 5715301 Te Koop: 

Action man poppen 

(10) + race auto/triker 

En toebehoren. In 

zéér goede staat 

Eén koop € 30,00 

Tel. 5731111 Rozenobel Antiek 

vraagt Te Koop: 

meubelen, oud 

speelgoed, kristal, 

porselein, schilderijen, 

etc. Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Telefoon: 

023-5731787. Open 

van 12.30-17.30, ook 

op zondag. 

Dinsdag gesloten. De Lama's: 

Een zeer succesvol 
optreden in Zandvoort 

Als je "De Lama's" nog nooit hebt gezien, val je van 
de ene verbazing in de andere. Cabaret? Toneel? 
Improvisatie? Noem het maar op. Echter Sara Kroos, 
Tijl Beckhard, Ruben vd Meer weten er, met presen- 
tator Patrick Lodiers, een prachtige voorstelling van 
te maken. 

Bij binnenkomst in Het Circus staan er drie stoe- 
len op het podium, meer niet! Daarna gebeurt er 
van alles en niets. Nee, er wordt geen mooi decor 
opgebouwd, een aankleding of versiering aange- 
bracht. Tijl, Sara en Ruben moeten het karretje zelf 
trekken. Met behulp van het publiek stelt Patrick 
wat items vast. Een voorbeeld: er wordt door twee 
personen een toneelstukje opgevoerd. Twee buur- 
mannen voeren een gesprek, de één knipt ondertus- 
sen de heg, de ander kijkt toe en heeft commentaar 
(zoals het altijd gaat). Dit duurt echter maar heel 
kort want presentator Patrick verandert de situatie 
telkens: in western, horror, natuur en tekenfilm. Tijl 
en Ruben passen vliegensvlug hun tekst aan en laten 
spontaan andere beelden zien. 

Try-out 

De opdracht van de tweede act is: speel zoveel 
mogelijk manieren dat het carnaval niet door gaat, 
dat je je GSM bent verloren, dat je iemand gaat 
condoleren etc. etc. Het levert de gekste teksten 
en prachtigste situaties op. Ook de scènes met de 
verschillende teksten die d.m.v. papiertjes op de 
grond liggen, die men dan weer in het verhaal moet 
inpassen, leveren de nodige lachsalvo's van het over- 
wegend jonge publiek op. Soms worden er harde 
items gesteld zoals in het gegeven: 'ik wil graag zien 
dat.... een terrorist zichzelf gaat opblazen'. Zegt Sara 
laconiek: "Trek eens aan mijn vinger!". En schrikt 
Ruben, kijkend op zijn horloge: "Oef zomertijd". 
Lachsalvo's ook voor Sara (wat een talent is dit), die 
als doventolk, woordeloos en grandioos een sport- 
verslag uitbeeldt dat weer wordt uitgevoerd door 
Tijl en Ruben. 

Toneel, cabaret en improvisatie in zijn puurste vorm, 
geweldig om mee te maken. 20 maart treden "De 
Lama's" nog een keer op in het Circustheater. Ga 
beslist kijken, je zult er geen spijt van krijgen. Inde 
SpiJLightS 

Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen? 
Zet hem/haar eens in de spotlights: 
€ 10,00 inclusief meegeleverde foto!* 

Tekst en foto mailen naar 
info@zandvoortsecourant.nl o.v.v. uw naam, 
adres en telefoon 

*(digitaal aanleveren, 
min. 400 pixels breed en 500 pixels hoog) Te Koop 

Dames Salomon Carve 
ski's € 100,= 
Tel 5731233 

Gevraagd 

Goede Snorscooter 
of Citta snor 
Max. € 450,- 
Tel. 5731219 Te leen gevraagd 

voor ZFM jazz: 
Jazz-lp's om op CD te 
zetten Tel. 57 12984 

Te Koop: 

Kleine stereo instal- 
latie met radio en CD 
speler € 20,00 
Tel. 06-22874761 ZANDKORRELS ZAKELIJK INVULBON Vul deze bon in om een advertentie in de 
rubriek ZANDKORRELS te plaatsen. 

ZANDKORRELS ZAKELIJK: 

De eerste regel (koptekst) wordt dik afgedrukt. 

Deze bon in gesloten envelop afgeven bij de 
redactie van deze krant met gepast geld ! 
Hogeweg 32. Inlevering vóór maandag 1 1 .00 uur 
betekent plaatsing dezelfde week. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam: 
Adres: 

PC /Plaats: 

Telefoon: Elke cijfer, leesteken, letter of 
spatie in apart vakje plaatsen. 
1 


Gratis 


2 


€ 5,- 


3 


€6,- 


4 


€7,- 


5 


€8,- 


6 


€9,- 


7 


€ 10,- 


8 


€ 11,- 


9 


€ 12,- 


10 


€ 13,- JOIME IN 
ZAIMDVOOR 
Deze week vragen we aan Iris 
van Nes wat haar plannen zijn 
voor de toekomst en wat voor 
haar belangrijk is. Laten we 
eerst kennis met haar maken. 

Iris is geboren op 9 juli 1988 
en woont met haar ouders 
en haar broer Sven in Nieuw 
Noord. De omgeving vindt Iris 
saai en voor jongeren is er 
niet veel te doen. Eén van 
haar hobby's is paardrijden 
en ze vindt het fijn om haar 
moeder te helpen in de mane- 
ge. Na de Nicolaasschool en 
de Wim Gertenbach Mavo is 
haar keuze snel gemaakt voor 
de beroepsopleiding Kunst, 
Cultuur en Amusement bij het 
ROC (regionaal opleiding cen- 
trum) in Amsterdam. De oplei- 
ding is nieuw en duurt drie 
jaar. Voor deze school moet 
je een duidelijke interesse 
hebben voor culturele en vor- 
mende activiteiten. Dat komt 
goed uit want Iris is creatief 
en speelt graag toneel. Ze is 
uit 350 aanmeldingen geselec- 
teerd en is de jongste van haar 
klas. Eén van haar docenten is 
de Zandvoortse Sonja Rijnders 
die les geeft in drama, toneel 
en cultuuroriëntatie. Elke och- 
tend gaat Iris op de scooter 
naar het station waar ze de 
trein naar Amsterdam pakt en 
daarna nog met de metro ver- 
der moet. Dat zijn veel hande- Groenendaal en in de mode- 
zaak van Tutti Frutti. Haar lief- 
ste wens is om bij Center Parcs 
Zandvoort een seizoenbaantje 
te vinden. 

Toneel 

Vroeger was Iris actief bij bas- 
ketbal en als ze meer tijd heeft 
wil ze dat ook weer gaan doen. 
Omdat toneelspelen haar lust 
en leven is, is ze begonnen 
bij de jeugdtoneelvereniging 
Wim Hildering en speelde 
mee in het toneelstuk "the 
Dreamcatcher". Nu is ze te 
bewonderen in de toneelstuk- 
ken van de folklorevereniging 
"de Wurf". Op mijn vraag of 
ze nog tijd heeft om te lezen 
knikt Iris bevestigend. Haar 
laatste boek "Bridget Jones 
diary" had ze in één adem uit. 
Haar muziekkeuze is vrij divers 
alleen klassiek vindt ze echt 
tien keer niks. Het lijkt haar 
leuk om gitaarlessen te gaan 
nemen en wie weet zien we 
haar nog wel in de cabaretwe- 
reld belanden. 

Toekomst 

Maar haar toekomstplannen 
zien er anders uit. Na haar 
opleiding wil ze naar de PABO 
om later op een basisschool les 
te gaan geven. Het uitgaans- 
leven in Zandvoort trekt haar 
niet omdat het in haar gevoel 
onveilig is. Het liefste gaat Iris 
Iris van Nes lingen om naar school te gaan 
maar dat heeft ze er allemaal 
voor over. Naast haar studie 
heeft ze vakantiebaantjes 
gehad zoals: in de speeltuin met haar vriend en vriendinnen 
bij iemand thuis lekker bijpra- 
ten. "Wat mis je in Zandvoort 
Iris?" Na diep nadenken vindt 
ze dat er een bewaakte fiet- 
senstalling bij het station moet 
komen zodat ze haar scooter niet meer in Park Duinwijk 
hoeft te parkeren. Je weet 
maar nooit, misschien gaat 
deze wens snel in vervulling. 
En haar andere plannen? 
Daar zal ze zelf hard voor 
moeten werken. 

Nel Kerkman JONG IN 
ZANDVOORT Wil jij ook wel eens 

geïnterviewd 

worden, bel of 

mail dan naar 

de redactie: 

5732752 of redactie® 

zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant 

Gezellig uit in de 
Bibliotheek 

Op uitnodiging van de Zandvoortse Openbare Bibliotheek zaten 
zeventig peuters en kleuters van de diverse peuterspeelzalen, 
donderdagochtend 3 februari, gezellig op de grond. Vol span- 
ning keken ze naar het mooi geschilderde decor dat in de jeugd- 
afdeling hing. Wat zou er allemaal komen? Met open monden 
luisterden ze naar het verhaal over oma en Liesje in het bos, 
gespeeld door "de Mammies". Het gezelschap bestond uit 
Tjiske Cnossen en Nicolien v.d. 
Does die zich heel knap inleef- 
den in de fantasiewereld van 
de peuter. Telkens veranderden 
ze van persoon. Zo was Liesje 
de ene keer een boswachter 
en dan weer een elfenkonin- 
gin die de blaadjes in het bos 
moest kleuren. De oma in het 
verhaal veranderde opeens 
in "vrouwtje andersom". Het 
vrouwtje had haar jas en pet 
achterstevoren aan en ze liep 
niet voor- maar achteruit. De 
kinderen hadden veel plezier 
in het verwisselen van de per- 
sonen en riepen naar Liesje, 
die oma zocht, dat oma "in" 
De kleuters kijken en luisteren aandachtig de boswachter verstopt was. 
Leuk gevonden was het gat 
in het decor waar Liesje haar 
hoofd doorheen stak. Zo leek 
het net of ze in bed lag te 
slapen. Tot aan het eind van 
de voorstelling bleven "de 
Mammies" grip op de peu- 
ters houden. Een hele kunst 
want drie kwartier stil zit- 
ten is voor die leeftijd best 
lang. De aanwezige juffen, de 
echte mammies en één pappa 
applaudisseerden, samen met 
de peuters, heel hard voor de 
leuke voorstelling. Bij de deur 
kreeg elke peuter een kleur- 
plaat en een snoepje. Daarna 
gingen de kinderen met rode 
wangen en blije snoetjes 
terug naar de peuterspeel- 
zaal. Het was een geslaagde 
afsluiting van de landelijke 
voorleesweek. Diverse moe- 
ders maakten van de gelegen- 
heid gebruik om hun kind lid 
te maken van de bibliotheek. 
Het inschrijfgeld is 3,50 euro 
en verder is het lidmaatschap 
tot 1 6 jaar gratis. Voor peuters 
en kleuters is er elke woens- 
dagmiddag om 15.00 uur bij 
de Openbare Bibliotheek aan 
de Prinsesseweg 34 een voor- 
leesuurtje. 

Wilt u informatie over de 
mammies dan kunt u terecht 
op www.demammies.nl Va.entijn dag Of= K'NDERIHK 

Maak een cadeau voor oma. ^^ Teken een mooi hart op een 
vel tekenpapier. Knip het uit 
en versier de randen met felle 
kleurtjes, hartjes, bloemetjes of 
slingertjes. Laat het midden WIT. 
Neem een felrode lippenstift en 
maak je lippen rood, (laat pappa, 
mamma of een grote broer/zus 
je hiermee helpen als je het zelf 
niet durft). Zet een dikke kus 
midden in het hart. De afdruk 
van je lippen staat nu op het 
papier. Rol het hart op en pak het 
mooi in met bijv. een stuk folie 
uit de keukenla. Je cadeau voor 
oma is klaar! Valentijn 

Mijn Oma is de liefste 
zij is mijn Valentijn. 
Ik weet niet goed 
wat dat nou is, 
maar 't zal wel aardig zijn. 
Ik teken dus een hartje 
met middenin een ZOEN. 
Want voor zo'n lieve oma 
Wil je toch alles doen!! 

Lienke ;C^ #f/y ♦ ^A^ BOUDOIR 

PERSONAL STYLING 
ACTIE! 20-40% VOORDEEL 
OP DEFINITIEF ONTHAREN 

De MedCos IPL werkt op basis van zichtbaar hoog-energetisch gepulseerd licht 
dat op de behaarde huid wordt gericht. Dit licht wordt door het haar pigment 
naar de haarwortel geleid. In de haarfollikel wordt de lichtenergie omgezet in 
warmte-energie, waardoor de haarwortel wordt uitgeschakeld en er geen haar 
meer uit kan groeien. Oksels 


inclusief 20% voordeel 


€ 75,-* 


Bikinilijn 


inclusief 20% voordeel 


€ 75,-* 


Oksels + bikinilijn + bovenlip 


inclusief 30% voordeel 


€150,-* 


Oksels + bikinilijn + onderbenen 


inclusief 40% voordeel 


€ 285,-* 


* prijs 


pe 


behandeling Voor meer informatie of een afspraak: 

Boudoir Zeestraat 56 ZandvoortTel. 023-5736021 of 06-54640714 
SPECIAAL VOO« VALENTIJNSDAG 
sfnngs v.a. f 8.95 in tevke zadeaavafpakktng 
ON-ZE NIEUWE YOORJAARSCOLLECTE 
DAMES KLEDING EN LINGERIE IS BINHEN 

GW* Kfotfil Ztt> ■ HH3 LW ZwJKWfl. # 
pssst.* 1& 
NIET VERGETEN! 

t SirtJwrt >™ IH3-5T1JOSO 


1jK*ti üüh ta&nwit ét ii iiif is in rfti fcvtn t 
iiivr £ï ivn iJiV> I<vuiiJ.i> IviTvni rv^-irn. 

TT 


\i* kiKir ii tift fartwmty VirtiitiiftutMtT. & Bloemenhuis W.BLUYS \t me&v dan- 3 5 jaoA/e-em 
(w aak/ uwj adie&' uaav kleine/ etv a/ieie- 
cadeau/ a/vUkelen en niet te/ veaaeiende/ 
nleuuxe- collectie- \^\wsilk/ t&us/ kaa/usen 
u&av kiewv en kwaliteit/ 

PASTEURSTRAAT 6 - ZANDVOORT 

Winkelcentrum "Nieuw Noord" 

Tel. 023 571 50 25 ft ALLEMAAL REUZE BEDANKT'!! Vuur tilh' lieve 

en leuke wensen 

en attenties 

na on$ 

tsunami avontttur Alerte en Willem Bol : 023-5715546 
LA£ e 6* ^ De oorsprong van 
Valentijn... 

De oorsprong van deze dag der liefde is volgens velen te vin- 
den bij priester Valentinus. Hij leefde in de derde eeuw na 
Christus in Rome. Hij verzorgde bejaarden, zieken en behoef- 
tigen, gaf mensen wijze raad en zegende Christelijke huwe- 
lijken in. Dat laatste was echter een strafbaar feit. Zandvoortse Courant Symbolen die onlosmakelijk met 
Valentijnsdag verbonden zijn Toen hij de blinde pleegdoch- 
ter van Asterius, stadhouder 
van Rome, genas, bekeerde 
de stadhouder zich tot het 
Christendom en liet alle 
gevangen Christenen vrij. 
Dit was de druppel die de 
emmer deed overlopen voor 
keizer Claudius II en hij liet Valentinus op 14 februari ont- 
hoofden. Later werd Valenti- 
nus heilig verklaard en werd 
14 februari een feestdag. Op 
14 februari konden huwbare 
jongens en meisjes hun gelief- 
den ongestraft verrassen met 
(anonieme) cadeautjes, brie- 
ven en gedichten 
Het hart: Vroeger dacht men 
dat alle emoties zich in het 
hart bevonden. Later viel 
deze eer alleen de liefde nog 
ten beurt. Het hart is nu nog 
steeds het symbool van liefde, 
en dus van Valentijnsdag. 

De rode roos: De roos was de 
lievelingsbloem van Venus, de 
Romeinse godin van de liefde. 
Rood is de kleur voor sterke Lovebirds en duiven: Lovebirds 
zijn kleurrijke papagaaien die 
in Afrika voorkomen. Ze heb- 
ben hun naam te danken aan 
het feit dat ze vaak met zijn 
tweeën knus tegen elkaar 
aan zitten. Duiven waren de 
lievelingsvogels van Venus. 
Zij kiezen hun partner voor 
het leven. Zowel mannetjes 
als vrouwtjes zorgen voor de 
jongen. Deze toewijding en 
liefde maakt ze symbool voor 
Valentijnsdag. Hoe het allemaal begon met deze Lifestyle-pagina... 

Een nieuwe krant, een nieuwe pagina en een nieuwe uitdaging... In ieder geval voor mij. Op het 
moment dat ik werd gevraagd om deze pagina te gaan verzorgen was ik vrijwel meteen enthousi- 
ast. "Wanneer moet de eerste pagina af zijn?", vroeg ik. "Over vier dagen en je eerste onderwerp 
is Valentijn". Onmiddellijk werd er plaats 
gemaakt voor lichte huivering. 
Zo snel al en over Valentijn 
waren mijn eerste gedachten. 
Niet dat ik een grote tegen- 
stander ben van Valentijnsdag, 
maar de commercialisering 
van deze dag zou niet mijn 
idee zijn. Grote roze pluche 
harten, boeken vol over de 
liefde en kaarten van zo een 
formaat dat het bijna onmo- 
gelijk wordt ze stiekem bij 
iemand te bezorgen. Wie 
heeft er in godsnaam zo een 
grote brievenbus?! "Niet voor één gat te vangen" 

Natuurlijk laat ik mij niet meteen 
uit het veld slaan en plichtsge- 
trouw ben ik aan mijn research 
begonnen. De oorsprong van 
Valentijnsdag mag natuurlijk niet 
ontbreken en lijkt niet zo moeilijk 
om mee te beginnen. Fout ge- 
dacht! Er zijn vele ideeën over het 
ontstaan van deze dag en door- 
dat Valentinus niet meer de jong- 
ste is, wordt het lastig nagaan wat 
de gehele waarheid is. Om deze 
reden heb ik voor u de keuze ge- 
maakt voor onderstaande versie. 
Tijdens mijn research werd dui- 
delijk dat er genoeg te vertellen 
is over deze dag en dus is het mij 
toch aardig gelukt om mijn eerste 
pagina vol te krijgen. En hopelijk gaat mij dat in de toekomst 
nog vele malen lukken. En 
aangezien ik zeker niet de 
wijsheid in pacht heb, zou ik 
het leuk vinden gebruik te 
maken van de inbreng van 
u. Heeft u tips, ideeën of een 
leuk verhaal, mail het naar 
ons en misschien doe ik er 
wel iets mee... 

Rest het mij, u een fijne 
Valentijnsdag te wensen 
en om eerlijk te zijn... Ook 
ik heb niets liever dan een 
brievenbus vol en een lading 
cadeaus van een "secret Va- 
lentijn". 

Lana Lemmens 

gevoelens. 

Kant: Eeuwen geleden ge- 
bruikten vrouwen kan- 
ten zakdoekjes. Liet een 
vrouw haar zakdoekje 
vallen, dan haastte de 
dichtstbijzijnde man 
zich om dit op te rapen en te- 
rug te geven. Deze wetenschap Cupido: Cupido is de zoon van 
werd door dames slim gebruikt Venus. Met zijn magische pijlen 
wanneer zij in contact wilden kon hij ervoor zorgen dat men- 
komen met een bepaalde man. sen verliefd op elkaar werden. Ringen: Valentijnsdag is de dag 
om je geliefde ten huwelijk te 
vragen en een verlovingsring 
om zijn/haar vinger te schuiven. Liefdesknoop: Een liefdes- 
knoop is een stuk touw met 
een reeks bochten en kno- 
pen zonder begin of einde. 
Het is het symbool van einde- 
loze liefde. ValentiMe Voor diegenen die hun geliefde graag verwennen een originele 
cadeautip: Speciaal voor Valentijnsdag heeft Swatch een exclu- 
sief horloge ontworpen: de Lady St. Valentine's. 
De Lady St.Valentine's Swatch be- 
staat uit een rood leren armband 
met roestvrijstalen gespjes waar- 
aan twee harten zijn verbonden. 
De harten zijn ingelegd met 10 
schitterende witte kristallen. De 
Lady horlogekast is gemaakt van 
transparant plastic en ingelegd 
met een rood gepolijste wijzer- 
plaat. De wijzers en de cijfers zijn 
zilverkleurig. ■ 
Leuk detail: Deze Lady is verstopt 
in een glazen kandelaar met 
witte hartjes en een kaarsje en 
vervolgens ingepakt in een spe- 
ciale rode giftbox. Dit alles voor 
slechts € 57,50. 

Vind je dit nog niet genoeg 
of heeft ze al een horloge? 
Misschien biedt de speciale 
Swatch Valentine armband een 
uitkomst. De Valentine armband 
is gemaakt van glanzend roestvrij 
staal. Het hart is ingelegd met 
44 sprankelende rode kristallen 
en de pijl spreekt voor zich! 
Prijs: € 35,00. Wist je dat? In Duitsland, 14 februari een onheilsdag is. Het is, volgens de 
overlevering, de geboortedag van Judas, de verrader van Christus. 
Valentijnsdag gaat onopgemerkt voorbij aan de meesten van onze 
oosterburen. Zandvowl • Or LA, Girk«1 rai| t j rggj DL Sntitilrail ito Bhtg*mtnHa v. Alph* ntiriJl DiedtroCrttrMl io 
Rc/éte jö |*sa höftbörtm-Criini *tf lwi- 
mgf VfMnljn.ïr van jt m', oisen hand, 
rnttr ffi gr*nffi heidt* vtetnftift^ «pen 
wnonkiukt-n. tadkmer mr! ligbad En z 
diinkjnvn WMnifi i>m rijft iun#ilKi 

BtJT |IKÜ «Fidrliy.Ürn HU" n j briJiMC uh l 

*DuilA|rr r btuKkf ww cm iroo! tulkon in 
hn» Hfi «uM «pptdWit vin tc««', 3t« WrtiMMd lulde Cn Ü***«(kï '» |Htfl 

«Ï1(rjini*tt>n["lrt tttOtUl 7 fcUTMFS Irljtüfl 

10 m vin ti« slnnd w nasui htt «ntrim 
'^K^kiittf mrf open harö en houlr» rintr- 
dflHi |rts»rwfl«MTnin.j;i LVr-iMin "g riiKvri. 
H g i L «t * Hm d rrttnath^i najiiFFTwl k-ukt 
drlnii. Gtikn da runrir m kKJb* hm priiu 
Wring WW** ro"t*rt*niHi'. M nfl .Jl «rt 
*ron nj dit np bip-*n tent" mw? *&din. Vrajgprffs € 169.000,- K,k, Vraagprijs € sj&.soo,- k.k. ■■■pBSümpB fi JS<|3pMiTt*Tieflenio , n- 
plfi^anlharst Cc ja rap il wamen van «■■ 

iciettn iJ'apbo.1. fcliStn. «il i, j m x z,t m. 

AjirLjdiJin[ h jii s r«i. Vraagprijs*? J3.OQ&,- (tlt ia f3novMri-Zdd pteflen ffrfWJf hMhm4- 
nrg uri rfwittln in- KtnefpïJKi. Royale 
■Mn kamer m#l fitfy #n Dptfl hwrd:»#u'<«: 
T slaapkamers, mmn i"»e1 mb Ssnïlrn- 
■iflri ta r:*[jnj uï balkon op h« j j*1w^ 
msdér^* tudcamtr. Ktur![ &ndr.ihabdrn 
; dn ibsdiujl crr btikhliEHif mud Vraagprijs € 315.000,- Mr 7Jndvwir[ - Tierh HiddriiCraal H Itïidrroart-FiniMZwiwijfriJLS: ZiiMlvtüorl -Petrus de HLMkslrn*t ij ZiBdriwort-ln^ FrirfrwrrpJtlri ]8, r ii 
Op d« i« wrd"tsing y*" f*'. inmp4r< 
bjijmwil, Dfi sbHf'Mip iltljnj vjn slranri 
f* boultvanj ititf t* j-Ljnxr apjar.mtn 
(jn gebruik Ji z4i>ei appj mtt min- lul kan. 
PïrUnfffKfflihMl w ttjtn partffrtirPHn 
hhp het LMfta. 

üenitFlKle n: £ ïprv pi'rr dnd. wonehot 
»**»rrrjiit rn (riflt*). 
A*n dr Mmri Mt?i 'M jMFrrTHrlir' 
l(ft dtn n>VBt» -Jtjr»u»dt *n wtt<<*:ijt 
fpno*rt1:S*r* |Blpl 'S* «fil*Ei55-*flni , ï 
■neï pniHiiviij unzick. In dr u!Sju* am th 
Khlmitft &fvmd1 «h 4# opdfïnf qpffi 
wMfirtuktn miL r?*E*--e iqe * cirü u 
iirter d*of achinrüin. 3 ^lajptonrrvhm 

bidtiaHC'^MAiBf^n]riltHUN L i' , wr, MfldfTfl m iu«r \»\jamr"<i '"•.■. «i|ïn t*'d- 
(tfjbttttB d Jlftrrai plrjifi in kiKhTMflSt- 
l|U muiWüftfnlMi*, Rovjlr «yrif mn püvW- 
jnn irion v.i. vkKrHrwiminj *n KriurTpu 
■4Ü * WlW i*m. j i 6 m op het "atlttri; 
«prr. Sipr-fllk vrtnraruifn. ) ileapljnt^ 
wjaivanr^n nw\ iDffmj rjji tw I diHr*rj^ 
wrik* 1* üdMn*. wbcmpp, ijo ■*. iftpatimcnl mi* KKittcnnd uKiklC op nt 
(fl t>fﻫimd dïlrsf&efl. Cirjgt ffl br*ïlni 
pp dr bezani F&-.J. 
üf*p nwsTiftrpn bvifn. BöhJt L^nwm^f 

'hTÏBtiichH'wMnlj-'ri mrl Oflf" ^B-'d pr t 

bihani. truhfn: Uiapkimn' r ^dtinfi, 
dj:^>\ ■ jl'e Li. lis m'. Vraagprijs € 119,500,- k,fc- Vraagprijs £ 395.000,- k.k. Vraagprijs € 339.000,- KK Vraagprijs < jSS-flOO,- k,k. ZlBdhrflOrt - KaiCverlurenürajl ih ZandviHrc - Br(dHt>d«sLraii jé ZjrtdhnBart-Miril'iüi N . jhof r»i»at 37 Zlnrtrooil • PiridlIiirtC S 

Egjsgsf S EU. I 
ÜdïmJ. iTEeivDi f n nf tMd B^irihfrjden 
lulFvriitund VKHnh.i% nrl rr n xKlrrhiin 
tW il. ]f> mtltl Jifp p! H» piKtf Hl jfij 
mi tiicq inmd. Ihiyïte wnan'u'nEi mrl t rkcr 
Mn df nwfïim *n fjïftwnfe «p*n UmUH 

Pp#( 1' R»|t Mn rlMttdM4WA; Z -^djp- 

kjnwr, tj;iapf ~J!\ :jbii:. dtti nnJ:i-cudtn NHviiiilUnd «n»rMï 
n>ftmai< rn K^rrjuii op >ji!*>fenLlr to'^f f 

t«rt md t> j>h uitinfidii in E^xdr 1U1I 
«in irdwlcud. J fiiif* *>:nu™ r mtt gr* 

n*önOulP«^«nl*l*ntn Ofunjl+lfrit dfryntn 

■ïur d* K'itrlurt. ffödwr» L* ü<f ■; wisdtü' 
dt XhtïflYin nfl wpitn KhuyÉ f n KMfform 
j liaapkanm: nodirrctudUëEL lij **?f pird ondrho-.df n myalc hoicwu 
>in{ "*! *« JKntfl t-T- i E ■ ■ E P»'l«' MAR- 
Isfdc nor ïn xhlntijin. Vnj tHPHTcn bidt 
dir*iH gmfpilnf. Ptiw iifinns hf*h r«f 

nodtfv Dpfn ifütr^ nw! ntwjwapnj. r J 
turf; 3 -SlNpWatUs briUnp «1 CTO rptm 
jo de kj-<r mei btrrj-nlr. Uit karifefr^ijLt pr pat d tnöriKö-jdW *«ï- 
itumlr YWXHihiH Ibcuwjur :i ipO nut 
«rftip4*|!j op/ h<r. irfSIch b{| iijtij l>l [rn- 
tiuTL 'htalt OT'tMlppj-üVjkrt in| f . h:r 
ÉUPürf. Tifi no;>rihrl ni^iit* cr.ilT, l-(*ft 

«1 WW+jFfipr m« tfar *n Ji«<r*tfn',«tn 

ibinw vui(in', l FMLtJkFri met pin-'n-ïir • 
i«MbW; k*l*N j ÜMpMmpi #n I 
mcrmcLdib»! Vtltgprijs * 459 r ooQ,- krk r Vraagprijs * aS9rOOP,- kM, Vraagprijs Ü 398,000,- k-k. Vraagprijs € 379,000,- k,k. 
Van ik Makelaar O.G. Hogci«rs s6A, ZQ42 G| Zindn«it 

TeL.: 023 - 571 29 44, fax: C2J - V» 7S 9* 

wwTH-vanschalKhvnl, e-mall: Infoftvanscl»a IKtVh 1 . n I 

UNKOOP-VEftKOOr ,' TAXATIES - HUUR - VERHUUR - BEHEER \ HYPOTHEEK ,' PROJ EKTEN-ADVI EZEH N VW Zandvoortse Courant 

uitstekend ontvangen Zandvoortse Courant Afgelopen donderdag was de 
grote dag voor de medewer- 
kers van de nieuwe Zandvoort- 
se Courant. Nadat in de och- 
tenduren Peter kok, zijn zoon Gillis en Joop van Nes het eerste 
exemplaar van de pers hebben 
zien komen, was het de beurt 
aan een promotieteam om 's 
middags met de nodige tamtam 


m 
Verspreidnet, dat voor de distributie zorg zal dragen, overhandigt 
de eerste Zandvoortse Courant aan Gillis Kok. tijd", waren niet van de lucht. 
Ook de inhoud werd regelma- 
tig op waarde geschat en werd 
absoluut goedgekeurd. Ook de Uitgever Peter Kok en bladmanager Gillis Kok van deze courant, 
hebben afgelopen donderdag het eerste exemplaar van de Zand- 
voortse Courant opgehaald bij drukker Boesenkool Krantendruk 
bv in Castricum. Op de foto ziet u van links naar rechts: Gillis Kok, 
Peter Kok en Frits Raadsheer van drukker Boesenkool. het weekblad bij het winke- 
lende publiek aan te prijzen. 
Door middel van het uitdelen 
van de krant en ballonnen 
werden de Zandvoorters in 
kennisgesteld van de weder- 
geboorte van de Zandvoortse 
Courant en de reacties logen er 
niet om! Teksten als: "Eindelijk 
een krant alleen voor de Zand- 
voorters" en "Wat een han- 
dig formaat" tot "Dat werd 

Z * N i.: i/ f j |j R 't Lokaal aan de Haltestraat 32 
is het oudste proeflokaal van zandvoort 

1 Geliefd om zijn 6 verschillende soorten bier van 't vat! 
j Populair om zijn oude piano (en even oude pianisten!) 

■ Beroemd om zijn ouderwets gastvrije lage bar! 

■ Bekend om zijn Jenever specialiteiten en zijn wereld- 
beroemde authentieke en 700 jaar oude Zandvoortse 
kruidenbitter ! 

j Berucht om zijn borreluur ! ELKE DAG GEOPEND VANAF 15.00 UUR 
vele adverteerders, die nu al be- 
reid waren om de Zandvoortse 
Courant te steunen, waren 
enthousiast over de krant, de 
lay-out en 
het formaat 
(even ter ver- 
duidelijking: 
het formaat 
heet niet 'Ta- 
bloit' maar 
'Halve Berli- 
ner'). Na de 
promotione- 
le actie wer- 
den Kok en 
zijn team uit- 
gebreid gefe- 
liciteerd door "tout' Zandvoort 
tijdens een gezellig onderhoud 
in een van de lokale cafés. WIL JIJ OOK 
DEZE KRANT 
BEZORGEN? Meld je dan aan en 

informeer naar de ruime 

vergoeding 

Tel. 0251-67 44 33 

of mail naar info® 

zandvoortsecourant.nl 
c cKif)f)Gtaaf) 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 
: t Filmprogramma 
10 t /m 16 fe bruari 

Dagelijks 
I3.30en 15.30 Wal je ook zoekt, het 
avonluur zal je vinden Do. b'm Di. 

19.00 

WCREDIBLE5 

fc Originele versie DEtydijks 
2L30 

The 

Grudgi 

Sïiiïih Michelle 
[(& Ge 11 ar MovjeOjnner 

lllllllll 

lïit>!UL<M)p kii:Lrt & 

y gnng.cn diner voor 

L9euro 

nwt Café hfcuf Fiiffi The Grudge 

lt never forgives. 
It never forgets. Een Amerikaanse verpleegster die werkt in Tokio, 
komt oog in oog te staan met een mysterieus en 
bovennatuurlijk virus. Een virus dat een mens ver- 
anderd in een razende moordmachine, daarna zijn 
slachtoffer doodt en overslaat naar een volgende... RADIO + TV y f ra Zondag 

07:00 Countrytrack (H) 

09:00 Jong ZFM 

10:00 ZFM Jazz 

12:00 Muziekboulevard 

14:00 Zondag in Kennemerland 

17:00 Eurobreakdown 

19:00 Kustwacht Report 

21:00 Tepp Zeppi 

Maandag 

18:00 Jong ZFM (H) 

19.00 ZFM Jazz (H) 

21:00 Vrijdagavond Café (H) 
23:00 Eb & Vloed 

Dinsdag 

18:00 Countrytrack 
20:00 Zandvoort op 

Zaterdag (H) of 

G e me e nte raadve rg ade ri ng 
23:00 Eb & Vloed Woensdag 

18:00 Zondag in 

Kennemerland (H) 
21:00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed 

Donderdag 
18:00 Goedemorgen 
Zandvoort (H) 
20:00 BREED 
22:00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 

19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 Sea IT 

Zaterdag 

08:00 Toebak Leeft? 
10:00 Goedemorgen Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard 
12:00 EMM Magazine (laatste 

zaterdag v/d maand) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 The Groove Empire 
19:00 Club ZFM 
21:00 BREED (H) 
23:00 Night Walk RTV N-H 

RADI0+TV NOORD-HOLLAND Woensdag 19.30 

Comme 

lune Image 

Agues Jacqui 

I© Circus Zundvc-ort 

{jBsthuii plein 5 

2042 JM. Kind t aart 

Tel! (013) 57I8Ó&6 

« WW. Cl HCL SZANIÏVOOK I. NI. RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 
Noord Holland. Bij de programmering ligt de nadruk op infor- 
matieve en culturele programma's, waarmee de inwoners van 
de provincie op de hoogte worden gebracht van het wel en 
wee in Noord-Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de 
officiële rampenzender van de provincie. 
Zie voor programmering: www.rtvnh.nl Dutch Coast Radio 

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per 
dag 7 dagen per week. 

Programmering Dutch Coast Radio 

Dagelijks: 

08.00 uur - 12.00 uur 

12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur 
22.00 uur 22.00 uur 
08.00 uur Klassieke muziek 

Pop muziek voornamelijk uit de 

60- 70- en 80 er jaren 

Klassieke avond muziek 

Jazz keeps you in the mood; Jazz 

in alle stijlen door de nacht heen Binnen niet al te lange tijd zal worden begonnen met de 
Lokaal live programma's. Dit zijn Jazz concerten opgeno- 
men in het lokaal tijdens de zondag middag concerten. 
Volg de aankondigingen in deze krant of op onze web- 
site. 

U vindt ons op www.dutchcoastradio.nl, waar U tevens de 
uitzendingen kunt volgen. i Lepel 
Lepel is een tijdloos en fantasievol verhaal over het 
zevenjarige jongetje Lepel. 

Lepel is een tijdloos en fantasievol verhaal over het 
zevenjarige jongetje Lepel dat bij zijn gemene oma 
Koppenol moet wonen omdat zijn ouders al heel 
lang op reis zijn. Wanneer hij op een dag de kans 
krijgt, verstopt hij zich in een warenhuis. Hij raakt 
er bevriend met het stoere meisje Pleun, dat stiekem 
achter de truien in het warenhuis woont. Samen met 
verkoper Max en Pleun beleeft LEPEL spannende 
avonturen in zijn zoektocht naar een lieve moeder. SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB Comme une Image 

16 februari "Gebo )uwD e Krocht" Joseph Lam Jazzclub & Casablanca 

Zaterdagavond 12 februari 2005 

Stable Roof Jazzband 

Van 21.30 tot 1.30 uur Jazz in Zandvoort 

Zondagmiddag 13 februari 2005 

Trio Johan Clement 

Gast: Ronald Douglas 

Aanvang: 14.30 uur Grote Krocht 41, Zandvoort 
Tel: 06-54677947 NOTEER DIT NUMMER IN 
UW AGENDA: 0251-67 44 33 (Want als u de krant niet heeft ontvangen, kunt 
u het nummer ook niet opzoeken) 
tl Jazz in Zandvoort met Ronald Douglas 

Op zondag 1 3 februari a.s vindt alweer het zevende concert van dit seizoen plaats met als gast de 
Nederlandse jazz-zanger Ronald Douglas. Zeker een reden om 14.30 uur in De Krocht aanwezig 
te zijn. 
De passie voor muziek herin- 
nert zanger Ronald Douglas 
zich al uit zijn vroegste jeugd. 
Ronald groeideop in Den Haag 
waar in de woonkamer altijd 
muziek klonk. De radio en 
platenspeler brachten klanken 
en ritmen voort die de kleine 
jongen imponeerden en die de 
basis zouden vormen van zijn 
muzikale smaak van nu. "Mei 
Tormé, Nat King Cole, Frank 
Sinatra, Tony Bennet en Jim 
Reeves niet te vergeten", zegt 
Ronald Douglas. "Zij zijn mijn 
helden voor altijd geworden. 
Ik leerde hun songs in onze 
huiskamer kennen en kon ze 
na verloop bijna woordelijk 
meezingen". 

Een zangstudie volgde aan het 
conservatorium van Hilversum 
waar hij in de leer ging 
bij het Amerikaans zang fenomeen Deborah Brown. 
Toen hij in 1988 een nomi- 
natie kreeg voor de Pall Mali 
Swing Award was een andere 
toekomst dan die in de muziek 
volstrekt ondenkbaar gewor- 
den. Zijn studie werd in 1993 
bekroond met een diploma 
en met een opmerkelijk ver- 
zoek om er les te gaan geven. 
Sindsdien brengt hij de passie 
voor muziek over op zijn leer- 
lingen. Ronald heeft inmiddels 
een drietal opmerkelijke goed 
verkochte Cd's op zijn naam 
staan. Over de gehele wereld 
heeft hij zijn zangtalent mid- 
delsconcerten mogen etaleren. 
Het slotwoord is aan bassist 
/producer Ruud Jacobs, met 
wie Ronald recentelijk de CD 
'Swingworks' heeft gemaakt: 
"Het is werkelijk een heel 
goede productie geworden 
met een doordachte repertoi- 
re keus, zowel ingetogen als 
met een up tempo. Douglas is 
daarbij een opmerkelijk goede zanger met een imponerend 
stemgeluid, een uitstekende 
timing en een goede uit- 
spraak. Alle songs heeft hij in 
één keer ingezongen. Als je 
dat kunt heb je wel iets in je 
mars! Het is ook een moedige 
productie geworden, omdat 
hij voor een segment in de 
muziek heeft gekozen waar 
velen tegenwoordig helaas 
aan voorbij gaan. Want vrij- 
wel niemand maakt nog dit 
soort muziek, terwijl het fan- 
tastische muziek is van een 
hoge kwaliteit. Het is al met 
al een product geworden dat 
er mag zijn". 

Op de site www.jazzinzand- 
voort.nl is meer informatie 
te vinden. Deze zondag zul- 
len Johan Clement(piano) 
Paul Berner(bas) en Frits 
Landesbergen (drums) de 
musici zijn. De toegang is 10 
euro, het concert begint om 
14.30 uur in De Krocht. ZZ CD's Deze keer van Jongmans zelf 
1. 


Count Basie 


Atomic 


2. 


Patricia Barber 


A Fortnight in Paris 


3. 


Teddy Edwards 


Ladies Man 


4. 


Pat Metheney 


The way up 


5. 


Acoustic Achelmy 


Smooth Jazz Guitar 


6. 


Pamala Williams 


Fly away with me 


7. 


Abbey Lincoln met Archie Shepp 


In Paris 


8. 


David Brecker 


Don't try this at home 


9. 


Arne Domnerus 


Jazz at the Pawnshop 


10. 


Oscar Peterson 


We've got request Zandvoortse Courant CTUEEL Bezorgde brief van 
bewoners Lorentzstraat 

De groep bezorgde bewoners, uit het laatste stuk van de 
Lorentzstraat, hebben een brief onderschreven die melding 
maakt van een, in hun ogen, onhygiënische situatie. Het flat- 
gebouw tegenover de bewuste bewoners heeft de afgelopen 
week een niet gewenste verandering ondergaan. In het verleden was de entree 
tot het flatgebouw versierd 
door een zestal sierboompjes 
en een aantal maatregelen 
waardoor er geen gemotori- 
seerd vervoer voor de ingang 
langs kon rijden. Toen deze 
week een aantal werklieden 
aan de gang gingen en de 
bogen en boompjes weghaal- 
den, werd er gedacht aan een 
opwaardering van de entree. 

Wie schets echter hun ver- 
bazing toen er in plaats van 
de genoemde versieringen, 
de plaatsen werden ingevuld 
door een batterij vuilnisstort- 
plaatsen, een papierbak en een 
glasbak. "Ik wist niet wat ik 
zag!" zegt overbuurman Ype 
Brune. "We dachten dat er iets 
moois terug zou komen maar 
deze ingreep is voor de bewo- 
ners niet te bevatten," gaat 
hij verder. "Wat gaat er van 
de zomer gebeuren als met 
warme dagen de kapotte vuil- 
niszakken en gebroken flessen 
voor een onhoudbare stank 
zullen gaan zorgen?" vraagt 
hij zich bezorgt af. Nu hoeven 
Brune en zijn medestanders 
niet dwars door die afvalcon- 
tainers door naar hun woning 
maar zij maken zich wel zor- 
gen voor de hygiëne van de 
flatbewoners. Die staat niet 
bepaald hoog in het vaandel bij de persoon of personen 
die deze 'verhuizing' hebben 
georganiseerd en gefiateerd. 
Hij heeft dan ook een brief 
aan het college van B&W en 
aan woningbouwvereniging 
EMM gestuurd waarin hij op 
maatregelen aandringt. 

Hij stelt o.a. voor om de con- 
tainers, net als in het cen- 
trum en in het winkelcentrum 
Nieuw Noord, onder de grond 
te stoppen of te verhuizen 
naar het braakliggende ter- 
rein naast het bewuste flat- 
gebouw. "Naar mijn stellige 
overtuiging," sluit Brune af, 
"wordt hier niet de stelling die 
regelmatig door EMM wordt 
gehanteerd: 'EMM tracht met 
alle mogelijke instrumenten, 
voor een ieder, Zandvoort 
bewoonbaar en leefbaar te 
maken en te houden', gehan- 
teerd." WIL JIJ OOK DEZE 
KRANT BEZORGEN? Meld je dan aan en 

informeer naar de ruime 

vergoeding 

Tel. 0251-67 44 33 

of mail naar info® 

zandvoortsecourant.nl CD RECENSIE Stan Getz: The final concert recording Eigenlijk om eerlijk te zijn een DVD bespreking, maar gezien het 
belang van de opname volledig gerechtvaardigd. 'Who said Girl 
from Ipanema?' vraagt tenorsaxofonist Stan Getz vlak voor zijn 
toegift aan de volle zaal van de Philharmonie in München. Hartje 
zomer 1990 en Getz weet dat hij nog maar kort te leven heeft met 
de kanker die in hem groeit. Stan Getz: The final concert recording 

Met Kenny Barron (piano), Eddie del Barrio, Frank Zottoli 
(synths), Alex Blake (bas) en Terri Lyne Carrington (drums). 
TDK mediactive DV-JSG1, o.a. verkrijgbaar bij Klassikaz te 
Haarlem. Prijs € 39,95. Je ziet de saxofonist rond- 
kijken en zich afvragen wie 
er in godsnaam dertig jaar 
na zijn samenwerking met 
de Braziliaanse componist 
Antonio Carlos Jobim nog 
vraagt om die oude koek. 
Jobims bossanova hits maak- 
ten Getz weliswaar wereld- 
beroemd, maar zijn carrière 
begon, zoals bij zoveel groten, 
in de bigbands van beroemd- 
heden als Kenton, Goodman 
en Herman. Astrud Gilberto 

Daarop volgde een periode 
waarin hij een koploper werd 
in de cool jazz en pas daarna 
kwam de bossanova. Onder 
andere de bossanova, moet je 
zeggen, want na de jaren zestig 
haalde Getz de kenmerkende 
theedoek uit zijn toeter en blies 
wat hij wilde. En dat met het 
bekende succes. Maar laten wij 
wel wezen; de sensuele muziek 
die hij maakte met Gilberto, zal 
bij menigeen een warme plek in 
het hart behouden. Zo ook tijdens dit spette- 
rende optreden. Een van de 
laatste die hij voor zijn dood 
in 1991 zou geven. 'Wie zei 
daar Girl from Ipanema?' 
De zaal barst in lachen uit. 
'Raus!' roept Getz grappend 
tegen zijn Duitse publiek. 
En zet vervolgens het 
swingende Amorous Cat in. 
Die zit. €> HALTESTRAAT 27 
ZANDVOORT 
TEL. 023 571 57 95 
DE LAAT 104 
ALKMAAR 
TEL. 072 51 1 8919 'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING' 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND 
vl e e ss pee ia list - traiteur 

G6titf L'ir woorodjg 1 Ü fetmm 
NIEUW Klppeling 

Kroha^il gegeide stu'K|e& kof iet. leNKer gekruKJ. 
en gepaneerd. Heerlijk mei onze nieuwe Joppotau^. 

Kilo 9,95 

Originele Ierse suhadelapjes 

Ckidfirwtftïi Irikkrwft SEfttillflpjnft tfckfr- irn-.- mirtorwHS urijftjn. 

Kilo 7,95 Nieuw Bistro blefstuhraapjes 

kLtytlLinr-sEuk nWI Étri iicVSteidpêptiimiririLiLJë 

Kilo 13,95 

Shoarma pakket 
600 gram shoarmavlew + & pitabrood|e5 ■+ grata bakje saus. 

Samen 5,00 

Runder Goulash 
Gesino'd n,rdv!ee& mrt paprika, lomaal. uien en kruiden. 

Kilo 9,95 MET GRATIS WITTE RIJST 
OF AARDAPPELPUREE Gf&ie Kirocfst T * Teteloon DI23-571OT67 Zandvoorters: bedankt! 

Een mooie jurk, een moderne broek, een glimmend paar schoenen. Ooit gekoes- 
terd maar dan is daar de dag van versleten, vaal, beschadigd of gewoon niet 
meer willen dragen. In de vuilnisbak? Neen, zei u met z'n allen ! ! ! Uw gemeente heeft er- 
voor gekozen door KICI de 
gebruikte kleding in te 
laten zamelen. KICI kleding- 
inzameling is een van de 
grootste kleding- en schoe- 
neninzamelaars voor het 
goede doel. De ingezamel- 
de kleding wordt verkocht 
aan zgn. sorteerbedrijven 
die de kleding o.a. expor- 
teren naar Zuid-Afrika en 
Oost Europa. De kleding 
die niet meer geschikt is om te dragen, wordt gebruikt 
voor o.a. isolatiemateriaal 
en poetslappen. 

In 2004 hebben wij ruim 
69.000 kg textiel kunnen 
ophalen. KICI is erg blij met 
deze opbrengst en wil de 
inwoners daarvoor graag 
bedanken. Maar ook be- 
dankt KICI de Gemeente 
die met de keuze voor een 
KICI kledingcontainer aan- 
geeft dat ze de inzameling van gebruikte kleding voor 
het goede doel belangrijk 
vindt. 

Wilt u meer weten over KICI 
kledinginzameling dan kunt 
u terecht op onze website: 
www.kici.nl. U kunt daar 
ook de locatie van een 
kledingcontainer opvragen 
door het intikken van uw 
postcode nummer. Iepen gekapt 

In de Celsiusstraat is de 
kap gestart van de iepen. 
Er waren veel problemen 
en klachten over de bo- 
men: de wortels sloopten 
het riool en maakten het 
trottoir onbegaanbaar. De 
gemeente vervangt de 
iep door de amberboom. 
Dit is een mooie, recht- 
opgaande boom waarvan 
het blad, in de herfst, mooi 
verkleurt. Met een bewo- 
nersbrief zijn de bewoners 
op de hoogte gesteld van 
de kapactie. De nieuwe bomen komen op andere 
plaatsen dan de iepen in 
de straat te staan. In ieder 
geval niet op het riool, 
zoals het geval is geweest 
met de iepen. 

lepziekte 

De recente kap is onder- 
deel van een grote ope- 
ratie. Zandvoort wil van 
zijn iepen af. Niet alleen 
omdat ze problemen 
veroorzaken, maar ook 
omdat de iepziekte in 
Zandvoort heerst. Een fa- tale ziekte waar de bomen 
van afsterven. Daarnaast 
vinden veel mensen de 
iep lelijk. Ze zijn misvormd 
door het vele snoeien, le- 
derjaar doet de gemeente 
een gedeelte zodat in een 
periode van drie jaar alle 
bomen in de Celsiusstraat 
vervangen zijn. Maar de 
gemeente beperkt zich 
niet tot de Celsiusstraat. 
Het is de bedoeling om in 
de hele wijk Nieuw Noord 
alle iepen te vervangen. 
Bron:www.zandvoort.nl Best zonde toch. . . ? 

Hier had uw 

advertentie 

kunnen staan! Adverteren' 

Voor info mail: 

advertenties® 

zandvoortsecourant.nl 

of bel 

Letty: 06-4342 " p ZDN S^F^rgrErfF ■ . ,.■ . j 
■.VjI .1 i.'i dl rfi.,11 iJlLO* ■'■ 2.n n dva a MAAND FEBRUARI 

15% KORTING 

OP ALLE KNIKARM3CHERMEN Jupiter Plaza 

is ook heel blij 

met de nieuwe 

Zandvoortse Courant Dankzij onze adverteerders 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 
Bekijk hun advertenties goed en profiteer van 
hetgene dat zij aanbieden. 

In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde): Autobedrijf Zandvoort 

Benelly Dranken 

Boudoir 

Bloemenhuis W. Bluys 

Bloemsierkunst J. Bluys 

Bonbonniere 

Danzee 

Fast Company 

Fong Lie 

Fontanella 

Gebouw de Krocht 

Goossens 

Health club 

't Lokaal 

Hong Kong 

IJzerhandel Zantvoort 

Jupiter Plaza 

Kippetrap 

Koene Schoonmaakbedrijf 

Marktgigant 

Mazzelmarkt 

Monuta Uitvaartverzorging 

MP Coiffures 

Onnovan Middelkoop RB Schilderwerken 
Rosarito 

Sebregts Straatmaker 
Slagerij Marcel Horneman 
Snackbar Zilvermeeuw 
Take Five 

Kwekerij Van Kleeff 
't Wapen van Zandvoort 
Zandvoort Optiek 
Zonwering Zandvoort Zandvoortse Courant 
Café Neuf in de Haltestraat. Foto: Onno van Middelkoop Om de teleurstelling te verwerken van het verlies van sv Zandvoort tegen Onze Gazellen heb 
ik deze week een bezoek gebracht aan het al drie en negentig jaar bestaande café Neuf in de 
Haltestraat. Uitnodigend stond het terras in volle glorie uit, maar gezien de temperatuur buiten 
toch maar naar binnen gegaan. Een prachtige in Art Deco stijl ingerichte zaak met een goed 
bezette bar en dito tafeltjes. Het is fijn om te zien dat er wel degelijk publiek in Zandvoort woont 
die in de winter ook de horeca bezoeken. Ondernemers: Let op uw Saekl i Ik dronk aan de bar een 
Heineken bier € 1,90 en mijn 
gasten van die avond bestelden 
een witte huiswijn (blanc de 
blanc)€2,60. 

Helaas vonden mijn gasten de 
wijnvlaken kleurloos van smaak, 
maar gelukkig was er een goed 
alternatief in de vorm van een 
Pinot Gris € 3,60 van Louis Sipp 
uit Ribeauville; de wijn van de 
week. Wel wat duurder maar 
een prachtige wijn waarin je 
de mooie zomer van 2003 goed 
terug kan proeven. Café Neuf 
doet veel om ook in de winter 
het aantrekkelijk te maken voor 
zijn gasten, zo hebben ze in 
de winter iedere maandag een 
Jutters menu voor € 6,00. Deze 
week was dat haaskarbonade 
met spinazie met Parmezaanse 
kaas en pijnboompitten met 
gekookte aardappels, iedere 
maandag bijna vol. Ook hebben 
ze iedere woensdag een winterse stampot voor € 7,50. Leuk is de 
combinatie met het circus theater 
het zogenaamde Movie dinner: 
een driegangen menu inclusief 
bioscoop kaartje voor € 19,50 te 
bestellen bij het circus theater. 
Ondertussen bekeken wij aan de 
bar de wijnkaart. Een redelijk 
standaard wijnkaart zonder echte 
verassingen, maar goed geprijsd 
en voor elk wat wils. 
Witte wijnen b.v. Sancerre, 
Chablis, Pinot Gris, Sauvignon 
(Chili) Chardonnay(Zuif Afrika) 
Prijzen van € 14,25 (huiswijn) tot 
€ 31,25. Rode wijnen b.v. Fleurie, 
Pinotage, Springbok, Crozes 
Hermitage, Macon. Prijzen van 
€ 14,25 (huiswijn) tot € 26,50. 
Helaas worden er geen jaar- 
gangen bij vermeld, daar (voor de 
kenners) de wijn van jaar tot jaar 
toch een ander karakter heeft. 
In de restaurantkaart worden 
voldoende mogelijkheden gebo- 
den zowel vis als vlees. Uit de 
Het gezellige Art-deco interieur. Foto: Onno van Middelkoop voorgerechten in de prijzen 
van € 7,25 tot € 10,25 koos 
ik de rijk gevulde vissoep die 
naar mijn idee toch wel een 
iets krachtiger vissmaak mag 
hebben. Mijn gasten kozen 
voor de kalfscarpaccio wat zij 
een prima voorgerecht vonden, 
mooi dun gesneden sappig 
kalfsvlees met een goede 
dressing. Als hoofdgerecht nam 
de ene gast de Thaise salade 
€ 10,25, diverse soorten salade 
met mooie stukjes gebakken 
vlees in een Thaise saus. Er lag 
echter zo veel van de salade op 
de borden, dat je het moeilijk 
zonder morsen kon eten. Tip: of 
een groter bord of wat minder 
salade. 

Mijn andere gast koos voor het 
trio van duif, fazant en eend 
€ 17,75, welke alle drie mooi 
gebraden waren, echterdoorde 
vele hoeveelheid saus moeilijk 
te onderscheiden van elkaar. 
Mijn gestoomde zeebaars 
€ 19,50 had helaas te lang in 
de stoompan gelegen en de 
te vele saus was wat magertjes 
van smaak. De stoofpeer bij 
de vis vond ik niet zo gelukkig 
gekozen. 

Ook het geserveerde aardappel- 
en groente garnituur had 
iets meer liefde van de kok 
mogen krijgen. De bediening 
vergat ons te vragen of het 
gesmaakt had, maar ook om 
te vragen of wij eventueel Kook eens anders wekelijkse kookrubriek Er zal elke editie van de Zandvoortse Courant een 
kookrubriek gepubliceerd worden: 'Kook eens een 
tikje anders'. Hierin zullen recepten te vinden zijn die 
seizoen gerelateerd zijn maar dan net even anders. 
De receptuur is normaal gesproken voor 4 personen tenzij 
anders vermeldt. Deze week een maaltijdsoep en uiteraard, 
even anders dan anders. Bereiding 

Verhit de olijfolie in een soeppan 
en bak hierin de bacon in ± 3 
minuten totdat ze knapperig is. 
Haal ze uit het bakvet en bewaar 
ze voor straks. Schep de ui en 
paprika door het bakvet en bak 
ze in ± 4-5 minuten zachtjes gaar. 
Voeg de beide paprikapoeders 
en de tomatenstukjes met het 
vocht toe en kook de soep circa 
5 minuten door. Pureer het 
geheel met de staafmixer of 
keukenmachine tot een grove 
soep. Voeg de kalkoenborst, 
aardappel, sperziebonen en 
preiringen toe en breng de 
sope aan de kook. Kook de 
ingrediënten in ±15 minuten 
gaar. Breng op smaak met zout 
en peper. Neem de kalkoenborst 
uit de soep en pluk het vlees in 
stukjes. U mag het natuurlijk ook 
met een mes in blokjes snijden. 
Verdeel de kalkoenstukjes over 4 
wijde kommen en schep de soep 
erover. Garneer met een lepel 
Griekse yoghurt en de reepjes 
bacon. Lekker met donkerbruin 
stokbrood of met volkoren 
ciabatta. 

Bereidingstijd circa 40 minuten. 
Kcal p.p.: ± 295 I Koolhydraten 
p.p.: ± 20 gram. 
Ingrediënten: 

• 2 el olijfolie, 
. 60 gram bacon, in reepjes gesneden, 

• 1 grote gesnipperde ui, 

• 2 rode paprika's, in stukjes, 
. 1 el milde paprikapoeder, 

• 2 tl pittige paprikapoeder of cayennepeper, 
. 1 blik tomatenstukjes van ± 400 gram, 

• 1 liter kippenbouillon (eventueel van tablet), 

• 250 gram kalkoenborst, gehalveerd, 

• 2 vastkokende aardappelen, 
geschild en in blokjes gesneden, 

• 150 gram panklare sperziebonen, 

• 150 gram panklare preiringen, 

• zout en zwarte peper uit de molen, 

• 4 eetlepels Griekse yoghurt. 

Extra keukengerei: 
Staafmixer of keukenmachine. nog een dessert of koffie wilden 
gebruiken. Wij hebben na de 
bediening gevonden te hebben, 
koffie besteld en om de rekening 
gevraagd en natuurlijk ook 
betaald. De rekening bedroeg 
€ 113,50. Voor wat er geboden was wel iets aan de straffe kant. 
Conclusie: prachtige zaak met 
een goede bar en een geweldig 
terras, echter het restaurant 
verdient nog veel aandacht van 
de ondernemer. 'Zandvoort biedt u meer dan strand alleen." Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen. O Marianne Rebel doet aan kippenkunst Een van de meest in de publiciteit staande beeldende kunstenaars 
van Zandvoort is wel Marianne Rebel. Zondag een week geleden 
werd een grote expositie over haar laatste werk geopend in Inns 
interieurs aan de Donkere Spaarne 24 te Haarlem. De kunstenares, 
bekend van de twisted serie en haar aardewerk voor Douwe 
Egberts, was duidelijk blij met de expositie, de zoveelste kroon 
op haar werk. werpen heeft Rebel een bijzon- 
dere aandacht voor details". 
Wie is toch die Rebel? 

Op haar website wordt dit kort 
en krachtig uit de doeken ge- 
daan: "Marianne Rebel werd in 
1951 geboren in Bussum. Naast 
haar baan als grafoloog schil- 
derde Rebel in de besloten- 
heid van haar eigen omgeving 
totdat zij in 1991 koos voor 
het vrije kunstenaarsbestaan. 
Zij laat zich inspireren door 
sterke primaire kleuren. Haar 
figuren zijn krachtig, opval- 
lend van postuur en fors op het 
doek gezet. Met haar karikatu- 
rale benadering van de onder- Nieuwe weg 

Het is waar, we kennen haar 
allemaal van de volumineuze 
figuren met uitpuilende kui- 
ten, vastgehouden vocht of 
iets dergelijks, die op ontelbare 
schilderijen, folders en uithang- 
borden prijken. Niets daarvan 
op de nieuwe expositie, welke 
te zien is tot 27 februari. Naast 
de bekende koeien en een 
prachtige serie golfspelers, is er 
nieuw werkte bewonderen. En 
ik kan niet anders zeggen, het 
zijn verdraaid mooie schilderij- 
en. Rebel is een totaal andere 
weg ingeslagen na haar expe- 
riment met de koeien, die wij 
de laatste tijd van haar gewend 
waren. Prachtige sprekende 
kleuren met een zeer zekere 
penseelstreek op het doek aan- 
gebracht. Ook collega's beel- 
dende kunstenaars spraken 
hun bewondering uit. Oftewel: 
"Ze kan echt schilderen". 

Kippen 

Bijkomend feit is dat de locatie 
prachtig is. Een grote ruimte 
rvrlbiE] Voor een 

goed en sfeervol 

Valentijnsdiner Voor informatie of reserveren 
tel. 023-5716450 

Geopend van 17.00 tot 22.00, 
woensdag gesloten 

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort met een glazen dak, waar- 
door het daglicht vrij naar 
binnen kan en dat komt het 
genot van het kijken zeker 
ten goede. Dat de schilderes 
populair is mag blijken uit de 
enorme opkomst tijdens de 
opening. Er werd uiteraard 
druk 'genetwerkt', maar ook 
gekeken en gesproken over de 
vele schilderijen. Wie nu denkt 
dat er alleen maar schilderij- 
en te zien zijn heeft het mis. 
Tussen alle schilderijen staat 
een forse ren kippen. We kun- 
nen het nog net geen legbat- 
terij noemen, maar ze zijn er, 
en hoe. Keramieke kippen in 
de meest fantastische kleuren 
sieren de meubelstukken die 
aanwezig zijn. Zij zijn het bes- 
te bewijs dat kunst niet duur 
hoeft te zijn. Bracht een van 
de kippen onlangs tijdens een 
benefietveiling €1000,00(1) op, 
voor € 280,00 mag men zich 
eigenaar noemen van een 
echte kunstkip in de mooiste 
kleuren combinaties. 

De tentoonstelling wordt 
gehouden aan het donkere 
Spaarne 24 te Haarlem. De 
winkel waarin het een en an- 
der wordt geëxposeerd, is een 
bijzondere meubelzaak en de 
kunst van Rebel met de meu- 
bels van Paulette Cancrinus 
gaan uitstekend samen. Het 
geeft ook gelijk een idee hoe 
de kunst in een woonkamer 
tot zijn recht komt. Het pand 
leent zich zeker voor meer van 
dit soort tentoonstellingen, 
of misschien wel tot het hou- 
den van workshops over de 
schilderkunst, zoals mij werd 
toevertrouwd. Marianne Re- 
bel is helemaal top zoals we 
tegenwoordig zeggen. En de 
meubels van Paulette Cancri- 
nus zijn eveneens een kunst 
op zichzelf. 

Jacques Jongmans 
Kunst aan de Kust Op zondag 13 Februari wordt om 16.00 uur de nieuwe gast- 
expositie bij Galerie Kunst aan de Kust geopend door Wet- 
houder Han van Leeuwen. Onder de titel "Schatten uit 
Zuid-Amerika" laten twee 
kunsternaressen hun werk 
zien. 

Maria del Carmen Aguilar 
Farfan, geboren in Huaral - 
Peru. Carmen werkt voorna- 
melijk met acryl op papier en 
doek. Daarnaast experimen- 
teert zij ook met gemengde 
technieken. Naast haar 
kunstschilderijen vervaardigt 
zij ook muurschilderingen in 
opdracht. 

Consuelo Stoker-Pardo, is 

geboren in 1955 in Bogota 
Colombia. Zij heeft zich 
gespecialiseerd in het ver- 
vaardigen van pre historisch 
Columbiaans keramiek, om- 
dat deze haar het meest 
inspireert. Het keramiek, in 
de door haar gebruikte vorm 
en techniek, vindt haar oor- 
sprong in ongeveer 1000 tot 
2000 jaar voor onze jaartel- 
ling. Het werk van Consu- 
elo Stoker-Pardo bestaat uit handgedraaide objecten 
die beschilderd worden 
met verschillende soorten 
klei (engobes). De tekening 
wordt zoals gebruikelijk bij 
pre-Colombiaans keramiek, 
ingekrast. 

De tentoonstelling is elke 
zondag te bezichtigen van 
13.00 uur tot 17.00 uur aan 
de Boulevard Paulus Loot 1 
naast het Casino. 

Daarnaast vindt U in deze 
Galerie Kunst aan de Kunst 
natuurlijk ook het werk van 
een groot aantal zandvoort- 
se beeldende kunstenaars 
in wisselende expositie van 
voornamelijk recent werk. 
Kortom een bezoek dubbel 
en dwars waard. // Schatten uit Zuid-Amerika // PERSONEEL GEVRAAGD Strandtent, watersport- en evenementen centrum 'The Spot' in 

Zandvoort, zoekt voor seizoen 2005 (half maart t/m half oktober) 

uitbreiding van het horecateam met een zelfstandig werkende kok. 

Pas jij binnen een team van enthousiaste mensen in een sportieve 

omgeving op het strand en heb je ervaring om zelfstandig een 

keuken te kunnen draaien, stuur of mail dan je sollicitatie naar: 

The Spot, postbus 89, 2040 AB Zandvoort t.a.v. Tom Moncho 

(06-1 2755597) of thespot@planet.nl Voor info over The 5pot: 
WWW.gotOthe5prjt.COm Krant niet ontvangen? 

De Zandvoortse Courant 
zal binnen de gemeente 
Zandvoort gratis huis- 
aan-huis bezorgd worden. 
Mocht u onverhoopt geen 
krant hebben ontvangen, 
dan zullen wij u deze, na 
een telefonisch bericht of 
e-mail van u, alsnog de 
volgende dag laten be- 
zorgen! 

Krant niet ontvangen? 

Bel 0251-67 44 33 
Of mail naar info@zandvoortsecourant.nl 
Heden nefó. l/enefóh 
Een halve eeuw geleden 

Nieuwe wegdek 
voor circuit 
Een beeld van het circuit uit de periode dat voor de eerste keer in het bestaan een nieuw wegdek 
werd aangelegd. Foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld04257 Het circuit heeft de Zandvoortse politiek al menig keer beroerd. Ook in de raadsvergadering van 
16 februari 1954 was dat het geval. Het wegdek van het in 1946 in gebruik genomen circuit, moest 
worden vernieuwd omdat het door scheuren gevaarlijk was geworden. De behandeling van het 
agendapunt werd op de stampvolle publieke tribune met veel spanning tegemoet gezien, want 
als de raad de noodzakelijke 160.000 gulden niet beschikbaar zou stellen, dan zou dat het einde 
van de racebaan kunnen betekenen. Plaatsen als Arnhem en Eindhoven werkten destijds aan 
plannen om te komen tot een circuit in hun regio. Naast het bedrag voor de verbetering van het 
wegdek, werd de raad ook nog gevraagd om 25.000 gulden voor de bouw van wat omschreven 
werd als een restauratiegedeelte beschikbaar te stellen. Het college bestaande uit bur- 
gemeester H.M. van Fenema 
en wethouders A. Kerkman 
(PvdA) en W. van der Werff 
(CHU) adviseerden de raad 
deze investering te doen, om- 
dat het circuit van levensbe- 
lang is voor de economie van 
de badplaats en een welkome 
aanvulling voor het toerisme, 
dat een halve eeuw geleden 
nog volop in ontwikkeling 
was. 

De bemerkingen van o.a. WD- 
raadslid G. Tates waren geba- 
seerd op de mogelijkheid dat 
er plannen waren om ook el- 
ders in het land een circuit te 
bouwen. Tates wilde vastge- 
legd zien dat organisaties als 
KNAC (autosport) en KNMV 
(motorsport) nog minimaal vijf 
jaar gebruik zouden blijven 
maken van de Zandvoortse race-accommodatie. Zijn mo- 
tie haalde het niet, omdat het 
college duidelijk wist te maken 
dat die garantie al was verkre- 
gen tijdens de onderhandelin- 
gen over het nieuwe wegdek. 

Een opmerking van andere 
aard kwam van de heer Gosen 
(ARP), die vroeg waarom de 
races altijd op zondag werden 
gehouden. Hij pleitte er voorte 
kiezen om op zaterdag te gaan 
racen. Een gedachte overigens 
die bij geen van de andere 
raadsleden op steun mocht re- 
kenen. 

Burgemeester Van Fenema - 
een promotor van het circuit - 
stelde dat, als het voorstel niet 
zou worden aangenomen, dit 
niet zou betekenen dat het cir- 
cuit zou verdwijnen, maar wel 
dat dan de Grand Prix (destijds de naam voor de Formule 1 
race) in gevaar zou kunnen 
komen. 

Uiteindelijk werd het voorstel 
met algemene stemmen aan- 
genomen en was Zandvoort 
weer een aantal jaren verze- 
kerd van een internationale 
toeristische trekpleister. 

Discussies als op die 16e febru- 
ari 1954 zouden in de jaren 
daarna nog een groot aantal 
malen gevoerd worden. De 
Zandvoortse raadsleden zijn 
in meerderheid echter altijd 
bereid geweest te investe- 
ren in de racebaan, die nog 
steeds, ondanks het verdwij- 
nen van de Formule 1, zowel 
nationale als internationale 
grote vermaardheid geniet. P ERVAN 
DE WEEK Dit is Dikjeü Een kruising jachthond van ongeveer 7 jaar. 
Dikje zit al een tijdje bij ons in het asiel en hoe gezellig wij 
dat ook vinden, zoeken we toch een lekker warm mandje 
voor hem bij iemand die hem veel aandacht geeft. 
Hij vindt het erg gezellig om 
overal mee naartoe te gaan 
want thuis alleen zitten vindt 
hij maar saai. Uit verveling 
zou hij wel eens wat kun- 
nen slopen. Dikje is eerst als 
zwerfhondje bij ons binnen- 
gekomen. Daarna hebben 
we hem bij iemand geplaatst 
en toch is hij weer terug ge- 
komen. WAAROM?... Ja dat 
is voor ons ook een moeilijke 
vraag. Met dikje is namelijk helemaal niks mis. Hij kan 
met andere honden over- 
weg zowel reuen als teven 
en zelfs met katten. Hij luis- 
tert eigenlijk best goed en 
vindt knuffelen het einde. 
Het enige wat er mis zou 
kunnen zijn aan Dikje is... 
zijn naam. Nou als dat al- 
les is, is de oplossing simpel. 
Wie wil met deze stoere lie- 
ve middelbare man, zijn of 
haar huis delen? Kom gerust eens kijken in het asiel. 

Keesomstraat 5 in zandvoort. Tel. 023 57 13888 

Of kijk op de site: www.dierentehuiskennemerland.nl Waanzinnige Kindershow in Manege 

"Billy en de Giechelmuizen ii Op zondag 13 februari is de grote benedenzaal van Danceclub 
Manege exclusief geopend voor kinderen, ouders, opa's en oma's. 
Ruim 45 minuten echte kinderpret met deze show rondom clown 
Billy en de giechelmuizen. Zij zingen en springen. Zij dansen en 
maken heel veel lol. De show bestaat uit fantastische 
liedjes, goochelen, spellen en ui- 
teraard heel veel gekke situaties. 
Kinderen kunnen actief meedoen 
in dit ontzettend leuke en gezel- 
lige programma. Aan het einde 
van de show kunnen de kinde- 
ren handjes geven, knuffelen en 
dansen met de muizen. Billy en 
de Giechelmuizen zullen deze 
zondag maarliefst twee maal een 
show geven. 

Zondag 13 februari om 13.00 uur 
en om 15.00 uur. Kaarten kosten 4,50 p.p. en zijn indevoorverkoop 
verkrijgbaar in Zandvoort bij de 
Manege, Videoland (centrum)en 
Bloemenhuis Bluijs (winkelcen- 
trum nieuw Noord). De kaarten 
zijn, indien niet uitverkocht, ook 
op de dag zelf in de Manege ver- 
krijgbaar. Tevens is vanaf 12.00 
uur ons Lounge café geopend 
voor de lunch en de borrel. 7e/. 023 -57 20 212 of 
www.manegedancelub.nl G> vijienvrjitig plus 
De ouderenadviseur 
helpt u verder 

Oudere inwoners met vragen of problemen van welke aard dan ook kunnen elke werkdag tussen 
half elf en half één terecht in het kantoortje rechts naast de ingang van het Gemeenschapshuis aan 
de Louis Davidsstraat. Daar zit de ouderenadviseur van de Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort 
(SWOZ). Voor wie de afstand vanuit Nieuw Noord te groot is er iedere donderdagmiddag een 
inloop spreekuur in AKZA aan de Flemingstraat. Eén van de ouderenadviseurs is 
Astrid van Gent, die samen met 
haar collega's Ada Klarenbeek 
en Nathalie Lindeboom klaar 
staat voor de oudere inwoners. 

Vier kernwoorden 

"Onze doelgroep zijn de men- 
sen van 55 jaar en ouder. In de 
praktijk ligt de leeftijd meestal 
zo rond 75 jaar", zegt Astrid 
van Gent van oorsprong wijk- 
verpleegkundige maar sinds 
oktober vorig jaar actief als ou- 
derenadviseur in Zandvoort. 

"Een uitgangspunt van het 
SWOZ is om ouderen te helpen 
zolang mogelijk de regie over 
het eigen bestaan in handen 
te houden. Ons werkterrein 
is daardoor uitgebreid, maar 
komt neer op vier kernwoor- 
den: Welzijn, Zorg, Wonen en 
Financiën. Vooral de laatste 
taak vraagt steeds meer van 
onze tijd, omdat een groot 
aantal ouderen moeten leven 
van uitsluitend een AOW-uit- 
kering. Bovendien zijn er ook 
veel vragen over de andere drie 
taken", schetst Astrid de zaken 
die ze als ouderenadviseur op 
haar bureau krijgt. 

"Veel mensen weten niet hoe 
zij hun administratie moeten 
bijhouden. Het wordt steeds 
ingewikkelder om dat zelf te 
doen. Maar ook bij het aanvra- 
gen van bijzondere bijstand of 
ontheffing van gemeentebe- 
lastingen of bij de heffing van 
Hoogheemraadschap Rijnland 
bieden wij de helpende hand. 
Ouderen kunnen eveneens bij 
ons terecht voor hun belasting- 
aangifte. Momenteel krijgen 
we ook veel vragen over de 
eenmalige toeslag die de ge- 
meente Zandvoort beschikbaar 
stelt", zegt Astrid van Gent die 
meent dat veranderende regel- 
geving ouderen ook voor pro- 
blemen kan stellen. Astrid van Gent. "Kijken we naar welzijn en zorg 
dan moet gedacht worden aan 
voorzieningen als Tafeltje Dek- 
je, maar ook hulp bij het aanvra- 
gen van een WvG voorziening 
of een het verkrijgen van een 
Persoons Gebonden Budget", 
weet de ouderenadviseur. 

Drempelvrees 

Ouderen die ondersteuning wil- 
len, hoeven geen drempelvrees 
te hebben, want Astrid en haar 
collega's ontvangen u graag om 
te kijken wat zij voor u kunnen 
doen. "Steeds meer mensen we- 
ten ons te vinden en ook gaan 
we regelmatig op huisbezoek 
bij mensen van 75-jaar en ou- 
der. Dus voor de categorie die 
ons niet kan bezoeken hebben 
we zelfs mogelijkheden. Wie di- 
rect iets wil weten of dringend 
advies nodig heeft, kan ons ook 
bereiken via telefoonnummer 
5719393", zegt Astrid die in 
de periode dat zij in Zandvoort 
actief is al vele ouderen heeft 
kunnen helpen. 

"We hebben contacten met alle 
diensten en facetten van de sa- 
menleving die voor de oudere mens van belang kunnen zijn, 
daarbij moet niet alleen ge- 
dacht worden aan de gemeen- 
te maar ook het maatschap- 
pelijk werk, de zorgcentra en 
woningbouwcorporatie EMM. 
Voor ouderen die weinig con- 
tact hebben met buren of fa- 
milie en niet meer zo makke- 
lijk de deur uit kunnen, is er de 
mogelijkheid om op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10-16 uur naar de dagver- 
zorging in het dagcentrum van 
het Huis in de Duinen te gaan. 
Op donderdag kan men daar- 
voor ook in AKZA terecht", 
schets Astrid van Gent de 
mogelijkheden, waarvoor ze 
graag helpt met het invullen 
van een aanvraagformulier. 

Wie de ouderenadviseur niet 
kan bereiken kan uiteraard 
ook contact opnemen via het 
bekende telefoonnummer van 
het SWOZ: 5717373. Het kan- 
toor aan de Willemstraat 20 
is iedere werkdag geopend 
van 9.00 - 12.30 uur en van 
13.30- 17.00 uur. Voorleesuur voor 
senioren begint Speciaal voor senioren is de Openbare Bibliotheek met een 
zogeheten voorleesuur gestart. Elke maand verzorgt Marijke 
van Diemen een dergelijke activiteit. Mede door haar inzet 
willen de verzorgingstehuizen van Stichting Zorgkontakt en 
de Openbare Bibliotheek in samenwerking met het Aktivi- 
teitencentrum Zandvoort (AKZA) een soortgelijke activiteit 
gaan opzetten. Als gezworenen zitten ze rond 
de tafel. Pen en papier in de 
aanslag. "Wij zijn voor het 
sociale gebeuren" houdt bibli- 
otheekmedewerkster Marijke 
van Diemen de luisterende 
drie dames voor'. Met veel 
plezier heeft zij al vaker voor- 
leessessies gehouden, meestal 
in het zaaltje van de Biblio- 
theek. Nu willen de anderen 
iets dergelijks ook opzet- 
ten. Soms gaat Marijke bij de 
mensen thuis voorlezen. 'Eén 
op één' noemt ze dat: "Dan ga 
je bij de mensen thuis verhalen 
voorlezen en vervolgens op 
heel persoonlijke manier er op 
inhaken." 

Luisteren vanuitje leunstoel 

Een voorleesuur vergt een 
gedegen voorbereiding. Uit 
een voor de gelegenheid gese- 
lecteerde stapel boeken maakt 
ze haar keuze: korte verha- 
len of aansprekende gedich- 
ten die de gedachten van de 
toehoorders als het ware laten 
reizen. Vertellingen uit boeken 
als "Winters van vroeger" of 
"Spelletjes van toen" maken 
bij de luisteraars onherroepe- 
lijk jeugdherinneringen los. 
Want wat is bij het luisteren 
vanuit je leunstoel mooier dan 
je gedachten moeiteloos te 
laten dwalen? 

Leuk, knus en gezellig 

Marijke ziet het maandelijkse 
voorleesuur voor senioren 
als een sociaal gebeuren bij uitstek. Belangrijk voor de 
deelnemers is de kleinschalig- 
heid; daarom wordt het luis- 
tergroepje bewust beperkt 
gehouden tot hooguit 8 per- 
sonen. Soms houdt ze zich in 
haar boekenkeuze aan een 
thema, zoals bijvoorbeeld 'de 
seizoenen'. Meestal heeft zij 
een stapeltje boeken uitge- 
kozen die gewoonweg leuk, 
knus of gezellig zijn. Met 
bij voorkeur een link naar 
vroeger, naar zaken waarin 
de ouderen zich in kunnen 
herkennen. De improvisatie 
en het invoelingsvermogen 
speelt bij het voorlezen een 
belangrijke rol, maar het 
draait altijd om de toehoor- 
ders. 

Vrijwilligers gezocht 

Marcha Riethoven van de 
Stichting Zorgcontact: "Voor- 
al dementerende ouderen 
ervaren voorgelezen wor- 
den als erg prettig." In het 
de Huis In de Duinen (HID), 
de Bodaan en Meerhoven 
wil zij in samenwerking met 
de Bibliotheek Voorleesuren 
gaan organiseren. Daarmee 
willen de dames ook in de 
verzorgingshuizen een 'luis- 
terleunstoel' neerzetten en 
zijn daarom op zoek naar 
voorlees-vrijwilligers. Mar- 
cha: "Het is ontzettend dank- 
baar werk". 

Ton Timmermans 
Wim Buchel sr. kent de sport 
als zijn broekzak Een man met gezag in de sport- 
wereld. Dat is Wim Buchel sr. 
Sinds januari 2004 voorzitter 
van de Sportraad Zandvoort 
nieuwe stijl. Naast 8e dan in 
de judosport, vele jaren inter- 
nationaal scheidsrechter en in 
die functie ook actief op de 
Olympische Spelen, nu nog 
altijd voorzitter van de Top- 
sportcommissie van de natio- 
nale judobond. Buchel kent de 
sportwereld als zijn broekzak. 
Jarenlang dreef hij zijn eigen 
sportschool aan de A.J. van der 
Moolenstraat. Tien jaar gele- 
den deed hij zijn school over 
aan judocollega Cor van der 
Geest van het Haarlemse Ke- 
namju. Zijn functie van voorzitter van 
de plaatselijke sportraad is hem 
op het lijf geschreven. Samen 
met zijn mede sportraadleden 
Eshter Jansen, Klaas Annema, 
Eg Poster, Ruud Luttik, Joop 
van Nes, Jan Piet Paap en Ben 
Zonneveld is het zijn taak het 
college van B&W gevraagd en 
ongevraagd te adviseren over 
zaken die met de Zandvoortse 
sport te maken hebben. Ook 
het huldigen van de plaatse- 
lijke (jeugd)sportkampioenen 
behoort tot het takenpakket. 

Op de vraag in welke mate de 
Zandvoortse (sport) samen- 
leving gebruik maakt van de 
diensten van de sportraad 
volgt een ietwat zuinige reac- 
tie. "Ze weten ons te vinden als 
er problemen zijn. Dan mogen 
wij proberen een oplossing te 
zoeken. In het jaar dat we nu 
in functie zijn, hebben we al 
een aantal keren met verte- 
genwoordigers van verenigin- 
gen met problemen gespro- 
ken, zoals die van de schietclub 
en jeu-de-boules vereniging. 
Maar als we een stukje nodig 
hebben voor de jaarlijkse sport- 
krant, dan is het een groot 
probleem dat binnen te krij- 
gen", zegt Buchel niet zonder 
enig cynisme. 

Gemeente 

"Door de gemeente worden 
we als het om sportzaken gaat 
wel serieus genomen en wordt 
om ons advies gevraagd. Denk 
maar aan de onlangs versche- 
nen sportnota waarin ook de 
plannen voor de herschikking 
van Duintjesveld aan de orde 
kwamen. Het feit dat Tamara 
maar ook om de ouderen, 
die een steeds belangrijkere 
plaats gaan innemen. In het 
breedtesportproject dat in 
samenwerking metdegemeente 
Heemstede en Sportservice 
Noord-Holland vorm zal krijgen, 
is daar een belangrijke plaats Zandvoortse Courant 

voor ingeruimd", schets Wim 
Buchel de toekomst van de 
plaatselijke sportbeoefening, 
waarbij de Sportraad ook 
voor de sportverenigingen 
een belangrijk ondersteund 
instrument is. Wim Buchel, voorzitter sportraad. Tichelaar ons ambtelijk onder- 
steunt geeft ook aan dat we 
serieus genomen worden, wat 
niet wil zeggen dat dit altijd 
het geval is. Onlangs werd de 
sportvrijwilliger van Zandvoort 
gekozen. De verkiezing is een 
prima zaak is, maar zou nog 
meer inhoud hebben als wij als 
Sportraad daarbij ook betrok- 
ken waren geweest. Dat was 
nu niet het geval. De betrokken 
ambtenaar heeft zich veront- 
schuldigd en aangegeven dat 
hij ons vergeten had. Jammer, 
maar de volgende keer zal hij 
ons wel inschakelen", schetst 
Wim Buchel de samenwerking 
met de gemeente, een be- 
stuurslichaam dat Buchel ook 
de nodige lof toezwaait. 

"Zandvoort heeft de beste 
sportaccommodaties van de 
omgeving. Alles is aanwezig om 
optimaal sport te beoefenen. 
Dat het grootste deel van de 
sportbeoefening zich afspeelt 
op recreatief niveau is geen 
probleem, al is een prestatieve 
uitschieter welkom", stelt Bu- 
chel, die een goede begeleiding 
van de jeugd van het grootste 
belang noemt. 
"Een goede jeugdopleiding Foto: Joop van Nes wordt bij de meeste sportbon- 
den gezien als de basis voor 
een prestatief gezonde sport- 
vereniging. Bij de jeugd moet 
de basis worden gelegd en 
dat is geen eenvoudige zaak. 
Investeren in de jeugd is altijd 
goed. De provinciale sportra- 
den en bonden hebben vele 
mogelijkheden de verenigin- 
gen daadwerkelijk te onder- 
steunen. Het is overigens niet 
mijn taak de verenigingen 
hierop te wijzen. Als ik dat 
zou doen dan zou ik de vraag 
krijgen waar ik mee bemoei", 
zegt de man die ook nog altijd 
actief is in de begeleiding van 
recreatieve sporters. 

Samenwerken 

Wim Buchel is duidelijk 
als het er om gaat hoe 
de sportverenigingen in 
de gemeente Zandvoort 
gezond kunnen blijven. "Er 
zal samengewerkt moeten 
worden. Niet alleen met de 
gemeente maar ook met 
andere sportverenigingen in 
Zandvoort, maarmisschien ook 
wel daarbuiten. Het is de enige 
maniereen gezond, plaatselijk 
sportleven te houden. Het 
gaat niet alleen om de jeugd, Een jaar 'Ladiesday" op 
Duintjesveld 

Dinsdag 1 februari werd op Duintjesveld gevierd dat een jaar 
geleden gestart werd met het organiseren van golfwedstrij- 
den voor uitsluitend vrouwen. Hieraan doen zowel leden van 
de Zandvoortse Golfclub Sonderland mee, als jaarkaarthou- 
ders van Open Golg Zandvoort (OGZ). Daarnaast, en dat is vrij 
uniek, kunnen ook greenfee-speelsters zich opgeven. Elke dinsdag wordt, afwis- 
selend in de morgen en op 
de middag, een 9 holes wed- 
strijd gehouden met elke keer 
een andere spelvorm, zoals 
strokeplay, matchplay of met 
stablefordtelling. Daarnaast 
ook regelmatig 'funwed- 
strijden' als 'Texas scramble', 
vossenjacht en als hoogtepunt 
dit jaar: 'the Ladies dare the 
Gents', waarbij alle deelnemers 
anno 1900 gekleed waren. Dit 
eerste jaar deden er bij de 57 
gehouden wedstrijden in het 
totaal 1652 deelneemsters 
(169 verschillende dames) mee. 

Jublieumwedstrijden 

De animo voor de jubileum- 
wedstrijden was zeer groot. In 
de ochtend waren 30 vrouwen 
actief, terwijl na een uitgebrei- 
de mediterrane lunch met roze 
champagne zelfs 42 dames de 
baan op gingen. 

De uitslagen: 's morgens, 1e 
prijs: duo Astrid Bloemen en 
Elisabeth Haderer (28 stablef- 
ordpunten), 2e prijs: Tanja van 
Dooren/Ans Dümpel (26 pun- 
ten). Voor de derde plek kwa- men drie duo's in aanmerking 
met elk 25 punten, maar na 
enig rekenwerk kwamen 
Anneke Schreuder en Jopie 
Felix als winnaars uit de bus. 
De 'neary' was ook voor An- 
neke Schreuder, terwijl Roos 
de Haan de 'longest drive' 
sloeg. 

De middagwedstrijd werd 
gewonnen door opnieuw 
Astrid Bloemen, nu samen 
met Marian Bosma (28 sta- 
blefordpunten), 2e prijs: Hilda 
Eping/Loes Reymers (27); ook 
nu eindigden 3 teams gelijk 
met 25 punten. Ingrid van 
Waardt en Quirina Vreeburg 
kregen de derde prijs en Mie- 
ke Helleman/Erna Meijer na- 
men genoegen met de vierde 
plek. De 'neary' was deze keer 
voor Ans Nihot en de 'longest 
drive' op hole 8 ging, met een 
geweldige klap, naar Wanda 
van de Bos.AI met al een zeer 
geslaagd feest. Sportverenigingen opgelet! 
Sporten is een gezonde bezigheid waar 
gelukkig heel veel Zandvoorters mee bezig 
zijn. Uw sportvereniging verdient daarom alle 
aandacht van de Zandvoortse Courant. 

Wacht niet af, maar neem contact op met 
onze sportredactie, zodat we kunnen bespre- 
ken hoe uw vereniging en deze krant kun- 
nen samenwerken. Belangrijke evenementen, 
uitslagen, uitnodigingen, verslagen en noem 
zo maar op! 

Mail naar sport@zandvoortsecourant.nl 
of bel onze sportredacteur Joop van Nesjr. 
06-144 826 85 Voetbal Sv Zandvoort zondag morst weer punten Het eerste elftal van de zondagafdeling van sv Zandvoort, heeft 
in thuiswedstrijd tegen het lager geplaatste Alliance, niet ge- 
daan wat van een kampioenskandidaat mag worden verwacht: 
winnen. Tijdens de wedstrijd werd een ongeschreven voetbalwet 
bewezen: als jij niet scoort, doet de tegenstander dat wel. Zandvoort begon wel voortva- 
rend aan de wedstrijd. Al bin- 
nen de eerste minuut scoorde 
Raymon Hölzken op aangeven 
van Justin Robert de openings- 
treffer. Als Zandvoort in het 
eerste kwartier de mogelijk- 
heden had uitgebuit die ze 
hadden gecreëerd, zou er geen 
vuiltje aan de lucht zijn geweest. 
Omdat het tweede doelpunt ech- 
ter niet wilde vallen, ondanks de 
nodige grote en kleinere kansen, 
kwamen de Haarlemse bezoekers 
beter in hun spel met gevolg dat 
de stand na het eerste kwartier 
gelijk was getrokken en zou tot 
de rust zo blijven. 

Na de pauze, waarin Zandvoort 
trainer Rob Buchel twee keer 
wisselde, weer een verwoed aan- 
vallend Zandvoort. Echter dat 
kleine beetje geluk dat je nodig 
hebt om te scoren ontbrak van- 
daag. Erger nog: Alliance kwam op voorsprong. Een goed uitge- 
voerde aanval met vier spelers 
tegen twee verdedigers zorgde 
voor een deceptie aan Zandvoort- 
se kant. Met een tiental minuten 
te gaan pakten zich donkere wol- 
ken boven onze plaatsgenoten. 
Zandvoort moest wat terug doen. 
Een afgeslagen Zandvoortse aan- 
val bracht het leer voor de voe- 
ten van Rik Logmans en vanaf de 
rand van het zestien meter gebied 
scoorde hij fraai de gelijkmaker. 

Rob Buchel was na afloop duide- 
lijk: "We hebben kansen genoeg 
gehad maar als je ze niet afmaakt 
kom je in de problemen. Ook 
werd het speelveld weer te groot 
gehouden en kregen die gasten 
veel te veel ruimte. Dan komt 
de afspringende bal altijd bij je 
tegenstander terecht. Met man- 
nen als Rutger Leeuwe en Nicky 
Hendriks moet je dat niet doen, 
levensgevaarlijk. We zijn nu volop 
Bij het eerste zondagelftal van Sv Zandvoort ontbrak net dat kleine beetje 
geluk datje nodig hebt om te scoren. Foto: Onno van Middelkoop aan het trainen om het geschon- 
den vertouwen in de aanval 
weer omhoog te vijzelen. Ook 
was onze verdediging veel te 
lief. Als ik een paar keer voorbij 
gelopen zou worden, laat ik dat 
wel een keer merken aan mijn 
tegenstander, die zal dat niet zo 
snel weer doen. Toch had ik van 
deze jonge ploeg al veel eerder 
een dip verwacht. Gelukkig is 
die niet gekomen. De competi- tie is nog niet afgelopen, we zijn 
nog volop in de race!" sluit hij 
strijdvaardig af. 

Volgende week moet de geplaag- 
de ploeg naar de hekkensluiter, 
United/DAVO. Dan zal er toch 
weer eens gewonnen moeten 
worden om Onze Gezellen, dat 
niet speelde en dus, virtueel, nog 
maar 1 punt achter staat, op de 
tweede plaats te houden. Zaalh OCKEY Verrassende zaaltitel ZHC 
Het kampioensteam van de zaalhockey afdeling ZHC. 
Foto: Onno van Middelkoop 

Het heren zaalhockeyteam van ZHC is afgelopen zondag tot hun 
eigen verrassing en verbazing kampioen geworden van 1e klasse. 
ZHC versloeg in de Korverhal koploper Castricum met 6-2. De titel 
was definitief voor ZHC toen Castricum ook de tweede wedstrijd 
van de dag met 9-4 verloor van Kikkers uit Nieuw Vennep. Castricum, waarvan ZHC eerder 
met 7-3 verloor, liet in het begin 
van de wedstrijd zien waarom het ongeslagen was. Het resul- 
teerde na 7 minuten in de ope- 
ningstreffer, 0-1 . De reactie van de Zandvoortse heren was echter 
navenant want bij de volgende 
aanval maakte Niki Gatsonides 
direct gelijk, 1-1. Even nog kreeg 
ZHC het moeilijk maar nadat op- 
nieuw Gatsonides voor 2-2 had 
gezorgd, kende Castricum geen 
voorsprong meer. Jurriaan Wiek- 
meijer zette Zandvoort nog voor 
de doelwisseling op 3-2. 

In het begin van de tweede 
helft probeerde Castricum met 
man en macht naast ZHC te ko- 
men. De Zandvoortse doelman 
toonde echter zijn klasse met 
een aantal opvallende reddin- 
gen. Het spel van de sluitpost 
gaf zijn team zelfvertrouwen 
dat tot uiting kwam in twee 
treffers van Dark Bruining die 
de voorsprong, met nog tien 
minuten te spelen, opvoerde tot 
5-2. In de slotfase stelde vervol- 
gens Thijs Retra de winst veilig 
door de bal voor de zesde keer 
achter de Castricumse keeper te 
pushen, 6-2. De titel voor ZHC betekent dat 
het volgend jaar mag uitkomen 
in de overgangsklasse, waar het 
mogelijk het eerste team van 
Bloemendaal zal treffen. Dat is 
gedegradeerd uit de Topklasse. Bridge Resultaten 
Zandvoortse 
Bridge Club 

Woensdag 

Woensdag 2 februari was het 
spannend voor de diverse bridge- 
paren omdat weer werd bepaald 
wie ging promoveren, respec- 
tievelijk degraderen. In de A-lijn 
was deze keer de overwinning 
voor mw. Paap-dhr. V.d. Pas met 
56,43%. Ook de zege in de B-lijn 
voor mw. De Leeuw-dhr. Brandse 
met 58,63% was een verrassing, 
maar de promotie naar de A-lijn 
was voor de paren ds. Verburg- 
v.d.Meulen, mw. Kortekaas-hr. 
Anderson, hrn Noyen-Sweijen en 
mw Kleijn-hr. Overzien De hoge 
score in de C-lijn van de dames 
Bossink-Keizer met 61,46% re- 
sulteerde daardoor onverwacht 
voor promotie naar de B-lijn, sa- 
men met ds. Bruijn-Busscher, mw. 
Lemmens-hr. Zwemmer en de da- 
mes de Fost-Meijer. 

Donderdag 

Op de donderdag deden de ge- 
legenheidsparen het goed. De 
heren Hogendoorn-v.d. Meulen 
behaalden in de A-lijn een score 
van 63,50%. Het reguliere duo 
Heldoorn-v.d. Meulen vergroot 
hierdoor de voorsprong op de 
heren Polak-Vergeest. Tegen het 
sterke paar mw. Boswijk-hr. Veld- 
huizen is niet op te boksen. Met 
liefst 70,49% werd gewonnen; 
hier konden de dames Bruijn- 
Meijer (invaller) met 61,11 % niet 
tegenop, maar werd de tweede 
plaats wel geconsolideerd. De su- 
perscore van de dag was in de C- 
lijn voor het paar mw. Sluijter-hr. 
De Wit met maar liefst 72,50%. 
Dat zij hierdoor riant aan de lei- 
ding staan wekt geen verbazing. Sportprogramma t/m 16 februari 

Voetbal 

Zaterdag 12 februari 

SIZO-sv Zandvoort zal 14.30 uur 

Sportpark Weerestein, Hillegom 

Zondag 13 februari 

United/DAVO -sv Zandvoort zo1 14.00 uur 

Sportpark United, Schalkwijk 

Futsal 

Vrijdag 7 7 februari 

Sv Zandvoort -DSC '74 20.10 uur Zandvoortse Courant 
Zandvoort in laatste fase onderuit tegen BSM Sv Zandvoort 

Het eerste team van sv Zand- 
voort moest aantreden tegen 
BSM. Na een snelle openings- 
treffer van BSM, vrij snel ge- 
volgd door nog een treffer 
van de Bennebroekers, deden 
de Zandvoorters achter de fei- 
ten doen aanlopen. Na een 
kwartier wist Rutger Kuling de 
aansluittrefferte maken. Zand- 
voort werd aan het eind van 
het eerste bedrijf wat sterker 
maar het spel bleef erg stroef. 
Dit kwam door een aantal mis- 
verstanden tussen de spelers. 

In de tweede helft kwam Zand- 
voort door dezelfde Kuling op 
2-2 en bijna op 3-2. Direct na 
deze opgelegde kans viel een 
doelpunt aan de andere kant. 
Nadat Raymon Hölzken de 
goed keepende Sander Schui- 
ten afloste en als vliegende 
keeper nog het een en ander 
probeerde te redden, liepen de 
Bennebroekers simpel uit naar 
5-2. Veteranen 

In het broederduel tussen de 
Zandvoortse veteranen, trok 
het eerste veteranenteam aan 
het langste eind. Met 13-8 werd 
het tweede veteranenteam ver- 
slagen. In het begin leken beide 
teams nog aan elkaar gewaagd 
maar het verschil werd toch in 
het midden van de eerste helft 
bepaald. Beeldbepalende spe- 
lers bij het eerste team waarbij 
Piet Keur niet meespeelde, wa- 
ren Bas Heino en keeper Peter 
Koper. 

Het tweede veteranenteam met 
spelers als Tim van de Hooge, 
Henk Gaus, Michael Leijsen en 
de illustere Tom van Mourik, 
konden niet echt een vuist ma- 
ken. Er werd in de laatste fase 
nog van alles geprobeerd, maar 
ze moesten uiteindelijk toch 
een verschil van vijf treffers 
toestaan. Bijzonder aan deze 
wedstrijd was dat het spel toch 
bijzonder snel oogde omdat de 
ervaren spelers elkaar goed wis- 
ten te vinden. 
Bas Heino, Sv Zandvoort vet. 7, waagt een schot. ZSC 

De Zandvoortse Sport Combina- 
tie (ZSC) weet de laatste weken 
gemakkelijk de overwinningen 
naar zich toe te trekken. Afge- 
lopen vrijdag leek het weer een 
gemakkelijk duel te worden 
Flamingo's sterker 
dan WVGV In de veteranencompetitie van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB), hebben de Flamingo's, on- 
derdeel van The Lions, hun tuiswedstrijd tegen het lager geplaatste WVGV uit Weesp met enige 
moeite gewonnen. De ervaren basketballers, die de afgelopen 4 tot 5 jaar deze competitie (samen 
met het Amsterdamse Herly) domineerden, zijn na het vertrek van puntenmachine Erwin Jager, 
niet meer in staat om voor de koppositie te strijden. Flamingo's begon voortvarend 
en onder aanvoering van nieu- 
weling Jaap Jongbloed werd 
een voorsprong van een tien- 
tal punten opgebouwd. Het 
lengte voordeel van WVGV zou 
echter zwaar gaan wegen voor 
het Zandvoortse team. In hun 
voordeel was wel de veel snel- 
lere fast break dat menig puntje 
toevoegde. De voorsprong die 
de mannen van speler/coach Paul 
Koote aan het einde van de eer- 
ste periode hadden werd niet 
meer weggeven. De standen van 
elk van de 3 resterende perioden 
bleven gelijk al hadden de gasten 
in het derde kwart de marge te- 
ruggebracht naar slechts 3 pun- 
ten. In deze fase van de wedstrijd Nieuwe aanwinst 

Jaap Jongbloed in actie. 

Foto: Onno van Middelkoop zou een met scherp schietende 
Jongbloed een aantal belang- 
rijke punten toevoegen, zodat 
er bij aanvang van het laatste 
kwart weer sprake was van een 
voordelige marge van elf pun- 
ten. Klaarblijkelijk hadden de 
gasten teveel van hun energie verspeeld tijdens hun inhaalrace 
en konden ze niet meer verhin- 
deren dat een eindstand van 67- 
51 ontstond. Door dit resultaat 
plaatst Flamingo's zich op de 
vierde plek op de ranglijst. voor de Zandvoorters die tegen 
het vijfde team van TumTum/Mi- 
les speelden. Een zaalvoetbal 
team waar een aantal schrijvende 
journalisten in zitten zoals Jaap 
Bonkenburg die de rol van sluit- 
post vervulde en Dick Sintenie. 
De meest in het oogspringende 
Zandvoortse spelers waren Ferry 
Vooijs en Mark Hoppe. Zij maak- 
ten in deze wedstrijd de meeste 
doelpunten die verder voor ZSC 
gemakkelijk verliep. De marge 
schommelde tijdens de wedstrijd Foto: Onno van Middelkoop 

rond de vijf of zes. In het begin 
kostte het de spelers weinig 
moeite maar aan het eind slo- 
pen er veel slordigheden in het 
spel van de Zandvoorters. Mis- 
schien was de samenvatting door 
de geblesseerde Michel van de 
Marm wel het meest treffend. Hij 
zei dat het aan het eind weer te 
gemakkelijk ging en daardoor de 
spelers tegen zichzelf speelden in 
plaats van tegen een tegenstan- 
der. Kijk ook eens op de website 

www.zandvoortsecourant.nl Sportuitslagen afgelopen week Voetbal 
SV Zandvoort zo - Alliance 


'22 


2-2 


Basketbal 


Onze Gezellen - Lions dames 


67-61 


Challengers 3 - Lions heren 
85-62 


Flamingo's -WVGV 
67-51 


Zaalhandbal 


ZSC heren - Heracles/CTO 
16-20 


Zaalhockey 
Castricum -ZHC 
6-2 
Bloemendaal 2 -ZHC 
afgel. 
Futsal 
ZSC -Turn Turn/Miles 5 
10-5 
Zandvoort- BSM 
5-2 
Zandvoort vet 1 - Zandvoo 


tvet2 


13-8 

Makelaars O.G. 
CENSE 

mnLINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 715 715 WWW.CVLNU NVM v360^ 

virtual tour 

BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/201 ZANDVOORT 

• Op de 2' etage gelegen 3-kamer hoek appartement 

• Direct aan het strand gelegen met prachtig zeezicht 

• Zeer netjes afgewerkt 

• Geen balkon 

• Riante berging 5.40m x 1 .50m 

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2 

• Parkeren op parkeerplaats VvE 

• 3 liften en 24-uurs receptie 

• Via hotel mogelijkheid voor permanente-/of zomerverhuur 

Vraagprijs: € 149.000,- FRANS ZWAANSTRAAT 38 ZANDVOORT 

• Fraai gelegen hoekwoning 

• Schitterend uitzicht over duinen 

• Voortuin, royale achtertuin 

• 4 slaapkamers 

• Inwendig gedateerd, doch netjes onderhouden 

• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen 

• Vrijstaande stenen schuur 

• Woonoppervlakte ca. 110 m 2 , inhoud 325 m 3 

• Perceeloppervlakte 268 m 2 

Vraagprijs: € 369.000,- LEEUWERIKENSTRAAT 12/6 ZANDVOORT 

• Modern verbouwd 4-kamer hoekappartement 

• 3 e etage gelegen met fraai uitzicht over de duinen 

• Moderne badkamer en keuken v.v. apparatuur 

• Geheel v.v. dubbele beglazing 

• Alle wanden gestuukt ,geheel v.v. laminaat 

• Berging in het souterrain 

• Woonoppervlakte ca. 83 m 2 Vraagprijs: € 209.000,- 
NIEUWSTRAAT 7 ZANDVOORT • Verrassend ruime gerenoveerde eengezinswoning 

• Zonnige achtertuin/patio op het westen 

• L-vormige woonkamer, woonkeuken v.v. app. 

• 3 slaapkamers, ruime bergzolder 

• Deze woning moet van binnen gezien worden! 

• Woonoppervlakte ca. 90m 2 

• Buiten schilderwerk 2002 

• Gehele woning voorzien van laminaat 

• Licht stucwerk door de gehele woning 

Vraagprijs: € 2 19.000,- 
PASSACE 3/38 ZANDVOORT 

• Royaal 3-kamerappartement op de 8'" verdieping 

• Schitterend uitzicht over zee, duinen en dorp 

• Breed balkon op het zuiden 

• Gebouw is voorzien 2 lift 

• Centrale ligging t.o.v. winkels, station en strand 

• Eventueel met garage te koop Vraagprijs: € 219.000,- (appartement) 
€ 22.500,- (garage) 
HAARLEMMERSTRAAT 11 -A ZANDVOORT 

• Goed onderhouden royale hoekwoning met voor- en 
achtertuin, stenen schuur en achterom. 

• Ind.: L-vormige woonkamer, gedateerde keuken. 

• Ie verd.: 2 slaapkamers w.v. 1 met balkon op het zuiden, 
nette badkamer v.v. douche, wastafel en 2e toilet. 

2e verd.: Stookruimte, aansl. voor wasmachine en droger 
en 2 slaapkamers. 

• Geheel v.v. dubbele beglazing 

• Woonopp. ca. 135 m 2 , perceelopp. 274 m 2 

Vraagprijs: € 339.000,- 


^y eeiA> Uefdesi/testjg? 

CENSE " 

KLINGEN ©Zandvoortse 

Courant Makelaars O.G. CENSE " 

van LINGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! £TUEEL 

Herinrichting 
Raadhuisplein 1e jaargang • nr. 3 • week 7 Duurzaam 
strandbeheer, 
thema voor congres 
in Zandvoort 

Drie exploitanten van Zandvoort- 
se strandpaviljoens participeren 
nog dit jaar in het project van 
de Europese Commissie om te 
komen tot een beter milieube- 
heer aan de Europese (toeristi- 
sche) kusten. 

De uitbaters van Adam & Eva, 
Take Five en paviljoen Jeroen zul- 
len investeren in voorzieningen, 
die het mogelijk maken energie 
te genereren uit wind en zon. 
Milieuwethouder Demmers en 
ondernemersvoorzitter Wim Fis- 
scher brachten dit nieuws vorige 
week tijdens de presentatie over 
mogelijkheden om het strand 
duurzamer te gaan beheren. Vervolg pagina 5 UBRIEK 

Oog en oor ILTUUR 

nning Alain Clark Zandvoort Optiek Nieuwe collectie 

Ray Ban 

is binnen!!! 

Kerkstraat 34-36 
2042 JC Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 Mannetjes 

Hans van Pelt 
"Gaan ze de kraam van 

Manfred op het Raadhuisplein 

ook herinrichten?" Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld Middenboulevard op 
de goede weg? In een brief aan het college van 
B&W op 10 januari jongsleden, 
heeft de fractie van het CDA in 
de Zandvoortse gemeenteraad, 
haar bezorgdheid uitgesproken 
over de voorgang van het pro- 
ces Middenboulevard. 

De christen-democraten wijzen 
erop dat het beloofde 'ruim- 
hartige' garantieplan, dat in 
september vorig jaar openbaar 
had moeten worden gemaakt, 
nog steeds op zich laat wach- 
ten. Tevens zijn zij het niet eens 
met het Ruimtelijk Functioneel 
Plan (RFP) dat vermeld staat in 
de overeenkomst die het col- 
lege met ontwikkelaar Vesteda 
is aangegaan. Zij voerden in de 
raad van januari aan dat wan- 
neer er eind februari geen uit- 
sluitsel zou zijn, er in maart een 
integrale commissievergadering 
bijeen geroepen zou worden. 
Hierin zou dan het handelen 
van het college, misschien wel 
niet handelen, aan de kaak 
worden gesteld. Zoals het er nu 
naar uitziet, zal het college voor 
eind maart niet met antwoor- 
den komen en derhalve heeft 
het CDA op 9 maart een verga- 
dering aangevraagd. 

Brief college 

In een brief aan fractievoor- 
zitter Gert-Jan Bluijs gaat 
het college in op een aantal 
zaken. "In uw redenering over 
het garantieplan stelt u dat er, 
bijvoorbeeld door subsidies, 
'enkele tientallen miljoenen 
euro's' meer gevonden moeten 
worden om de door bewoners 
voorgestelde 'gesloten beur- 
zenregeling' uit te kunnen 
uitvoeren, waardoor er nood- 
zakelijk draagvlak ontstaat. 
Zo niet, zo stelt u, dan is er geen 
basis om de plannen zonder bij- 
stellen te accorderen. Wij vin- 
den in deze redenering helaas 
weinig terug van een zorgvul- 
Fenemaplein. 

dige weging hoe met gemeen- 
schapsgelden (subsidies zijn 
immers gemeenschapsgeld) en 
belangen om te gaan. Daar- 
naast zijn wij er niet van over- 
tuigd datzelfs met meergeld er 
bij ieder draagvlak ontstaat." 
aldus het letterlijke citaat uit 
de brief van het college. 

Zelfverrijking 

Verder begrijpt het college niet 
dat het CDA schrijft dat zij de 
opstelling van de bewoners 
aanmerkt als 'zelfverrijking'. " 
Daarbij vinden wij het onge- Fofo: Onno van Middelkoop 

lukkig dat u in uw schrijven stelt, 
dat wij de bewonersideeën aan- 
merken als "zelfverrijking" en 
uit zijn op "grootschalige ontei- 
gening", gaat het college verder. 
Zij zijn de mening toegedaan 
dat de zorgvuldige aanpak van 
het college, niet strookt met de 
toonzetting van het CDA. "Door 
de projectleider is op 15 novem- 
ber uitgelegd dat het garantie- 
plan er is om iedereen op maat 
te bedienen. Vervolg pagina 5 
PORT 22 

Circuit Park Zandvoort 
www.zandvoortsecourant.nl GBZ wil veiliger 
bocht in Kost- 
verlorenstraat De fractie van Gemeente Belan- 
gen Zandvoort heeft het college 
van Burgemeester en Wethou- 
ders aandacht gevraagd voor 
de gevaarlijke situatie van de 
bocht in de Kostverlorenstraat 
tussen de Max Euwestraat en 
de Quarles van Uffordlaan. 

Namens zijn fractie stelt raads- 
lid Jaap Brugman dat er meer- 
dere malen opmerkingen zijn 
gemaakt over de onveilige ver- 
keerssituatie bij de grote bocht 
in de Kostverlorenstraat. 

'Vooral als het donker is, is de 
drempel niet zichtbaar. Onlangs 
liepen weer automobilisten 
schade aan hun voertuig op. 
Wij verzoeken nu op korte 
termijn te laten onderzoeken 
hoe de verkeerssituatie aldaar 
verbeterd kan worden, zonder 
uiteraard het fietsverkeer in 
gevaar te brengen', aldus Brug- 
man in het schrijven. 
De onveilige verkeerssituatie 
bij de grote bocht in de 
Kostverlorenstraat. GBZ verwijst voor een veiliger 
oplossing naar de Korte Zijl- 
weg in Bloemendaal. Daarvoor 
zou de drempel verwijderd en 
het fietspad verhoogd moeten 
worden. Ter markering van het 
fietsgedeelte zouden zoge- 
naamde 'kattenogen' aange- 
bracht kunnen worden. URGERLIJKE STAND 5 februari - 11 februari 2005 Overleden 

Ros, Johan, oud 94 jaar. 

de Haan, Dirk Jacob, oud 84 jaar. 

Goutsmit geb. van der Groep, Maartje, oud 89 jaar. 

Keur geb. Molenaar, Alida, oud 91 jaar. 

Fleig geb. Kloosterman, Dina Gerarda, oud 68 jaar. 

Dersigni geb. van der weerd, Cornelia Geertruida 

Johanna, oud 71 jaar. 

Jansen, Johannes Eduard, oud 81 jaar. 

Janse geb. Weeda, Magdalena, oud 85 jaar. 

de Jong, Frieda Jolanda, oud 92 jaar. 

Speld, Cornelis Pieter, oud 82 jaar. Kerkdiensten ZONDAG 20 FEBRUARI 

Hervormde Kerk 

Kerkplein 

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk 

Julianaweg 

10.00 uur dr. G.J. van Butselaar uit Bennebroek 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 

10.00 uur mevr. ds. C.B. Blei- Strijbos uit Haarlem 

RK Parochie St. Agatha 

Grote Krocht 

10.30 uur mevr. M. Wassenaar-Nijhuis 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur dhr. J. Wesseling Monuta W Westerveld en Van Beek Ê 
Uitvaartcentra: 

Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 

Bosstraat 7, 
Tel: (023) 562 70 10 Bennebroek, 
I Rijksstraatweg 1 1 3, 
I Tel: (023) 584 16 82 Meer informatie? 
Bel ons gerust. JSVRAAG --. Wat is het kaken van de haring? Beantwoord deze prijsvraag en win een heerlijke haringschotel. Het best 
omschreven antwoord zal hiermee worden beloond. Stuur het juiste antwoord 
naar info@zandvoortsecourant.nl t.n.v. Boudewijn's Visservice Prijsvraag of lever uw 
antwoord in bij de redactie van deze krant: Hogeweg 32. Vergeet niet uw naam en telefoon- 
nummer erbij te vermelden want anders kunnen we de prijs niet uitreiken. Over de uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd. 
U kunt uw juiste oplossing sturen tot en met 19 februari 2005. 
Uiteraard zal er hierna weer een nieuwe prijsvraag beschikbaar zijn. www.boudewijnsvisservice.nl 
Boudewijn's Visservice 

www.boudewijnsvisservice.nl 

Februari Hoog Laag Hoog Laag Hoog 

water water water water water Do 


17 
0337 


0802 


1547 


2026 


Vr 


18 
0407 


0857 


1627 


2138 


Za 


19 
0447 


1018 


1738 


2358 


Zo 


20 
0557 


1207 


1847 
Ma 


21 


0109 


0736 


1316 


2059 
Di 


22 


0157 


0926 


1412 


2206 
Wo 


23 


0231 


1006 


1437 


2247 
Do 


24 


0307 


1046 


1511 


2342 


Bibliotheek Zandvoort 

Openingstijden 

maandag: 

dinsdag: 

woensdag: 

donderdag: 

vrijdag: zaterdag: 14.00 -20.00 uur 
14.00- 17.00 uur 
10.00- 17.00 uur 
14.00- 17.00 uur 
10.00- 12.00 uur 
14.00 -20.00 uur 
10.00- 14.00 uur W TIPS! TIPS! TIPS! ^ 

Wij vergaren graag al het nieuws uit onze woonplaats. 

Heeft u een tip, een aankondiging of een wetenswaardigheidje, meld het dan aan 

de redactie via het formulier op de website zandvoortsecourant.nl, 

mail naar redactie@zandvoortsecourant.nl of 

bel of fax naar 023 - 5732 752. Colofon Zandvoortse Courant Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! Kantooradres 

Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort 

Tel. /Fax: 023- 573 27 52 

E-mail: redactie@zandvoortsecourant.nl 

Advertentie acquisitie 

Letty van den Brand 06-434 297 83 

Gillis Kok 06-460 460 26 

E-mail: advertenties@zandvoortsecourant.nl Bladmanager 

Gillis Kok 

Centrale redactie 

Joop van Nes 023 - 573 27 52 06- 144 826 85 Opmaak 
Fast Company 

Duinstraat 8, 2042 HC Zandvoort 
Telefoon: 023 - 573 70 10 Druk 

Boesenkool Krantendruk B.V. 

Castricummerwerf 23-37, 1901 RW Castricum 
Telefoon: 0251 - 65 67 50 

Verspreiding en nabezorging 
Verspreid Net B.V. 

Telefoon: 0251 -67 44 33 

Uitgever 

V.o.f. Zandvoort Press 

Oplage 

9.250 exemplaren 

Internet 

www.zandvoortsecourant.nl 

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze 
uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgever. Zandvoortse Courant 
Column Herinrichting Raadhuisplein 
In het Gemeenschapshuis konden belangstellenden op 9 februari de ontwerptekeningen van het Raad- 
huisplein bekijken en vragen stellen. Een uur voor het kijkuurtje van de ingezetene waren de raadsleden 
met een diashow al geïnformeerd over de plannen van de herinrichting. Op verzoek van de belang- 
stellende burgers werd het plan nogmaals op het scherm gepresenteerd door de stedenbouwkundige 
Gereon Bargeman. In het kort werd uitgelegd waarom men voor dit plan heeft gekozen. De herinrichting van het Raad- 
huisplein is zeer belangrijk en 
wordt gezien als een spin in het 
web. Het plein in de oude situ- 
atie is een kakofonie van aanbod 
zoals; fietsers, auto's, voetgan- 
gers en heel veel reclame- en 
verkeersborden. Men wil rust 
brengen op het plein en daar- 
voor is de rotonde iets verbreed 
om het verkeer af te remmen. 
Het openbaar vervoer gaat via 
een wegverandering om de 
rotonde rijden richting de Grote 
Krocht. De vlaggenmasten in de 
rotonde maken plaats voor de schuine lantarenpalen die ook in 
de Kerkstraat staan. In het mid- 
den wordt een karakteristieke 
boom geplaatst en rondom het 
plein komen veel bomen en 
banken. De straatstenen en an- 
dere details blijven gelijk zoals 
die van de Kerkstraat en de Hal- 
testraat. Dat men van gemaakte 
fouten leert blijkt uit het feit dat 
men gekozen heeft voor een 
ruwe versie van de grijze trottoir- 
banden. De standplaatsen van de 
ondernemers worden in sommige 
gevallen veranderd. De oliebol- 
lenkraam en Manfred de leerman gaan naar de overkant van het 
plein, richting telefooncellen. 
De taxi's mogen niet meer op 
het plein staan en krijgen een 
plek in de Oranjestraat. Het bus- 
station wil men in de toekomst 
verplaatsen of eventueel hele- 
maal laten verdwijnen. 
De herindeling bestaat uit twee 
varianten; de eerste is tijdelijk. 
Tegen de muur van Graftdijk 
komen fietsrekken, leibomen 
en houten vlonders. De tweede 
variant, de definitieve, wordt pas gerealiseerd wanneer het 
Louis Davidscarré (LDC) klaar 
is. Dan wordt er tegen de om- 
streden muur van Graftdijk be- 
bouwing gesitueerd met plaats 
voor terrassen en winkels. En 
juist deze variant valt bij Ger 
Cense, voorzitter van Genoot- 
schap Oud Zandvoort, in het 
verkeerde keelgat. Hij herinnert 
wethouder Hogendoorn eraan 
dat het oude postkantoor is 
afgebroken om het plein meer 
ruimte te geven. Met de voor- 
gestelde compacte bebouwing 
wordt het plein aanzienlijk ver- 
kleind en verdwijnt het zicht 
op "de parel van Zandvoort" 
en daarmee bedoelt Cense, het 
Raadhuis. "Bega niet nogmaals 
de fout zoals ooit bij het bou- 
wen van de huidige ABN/AMRO 
bank", zo waarschuwt hij. "Het 
karakter van het plein moet 
behouden blijven". Buiten de 
heer Cense worden er nog een 
aantal kritische kanttekeningen 
voorgedragen door de diverse 
aanwezigen waaronder ook 
de ondernemers. Wethouder 
Hogendoorn meldt dat de avond 
een open karakter heeft en be- 
looft dat alles genoteerd wordt. 
De normale procedure wordt 
gevolgd en het plan komt in een 
commissievergadering waar ook 
de burger het één en ander nog 
kwijt kan. Maar, zo besluit de 
projectwethouder, de politiek 
heeft het laatste woord. 

Nel Kerkman ARTOON Hans van Pelt PRECARIO-AANSLAG 1975 - 2005 
CTUEEL NS wil weer praten over parkeergarage 

De Nederlandse Spoorwegen hebben weer interesse in de bouw 
van een parkeergarage onder het Stationsplein. De plannen om te 
komen tot een ondergrondse parkeergelegenheid bij het spoorweg- 
station werd enkele keren door NS afgewezen met onder andere als 
motief dat het project potentiële reizigers zou weerhouden met de 
trein naar Zandvoort te gaan. Zandvoorter Gerard Versteege 
is al enkele jaren bezig met de 
ontwikkeling van plannen voor 
een parkeergarage met plaats 
voor ca. 300 auto's. De totstand- 
koming van een parkeergarage 
hangt nou samen met de drin- 
gend noodzakelijke upgrading 
van het Stationsplein. Upgrading 

Wethouder Hans Hogendoorn 
zei zaterdag in het ZFM-pro- 
gramma 'Goede Morgen Zand- 
voort', dat over de upgrading 
van het Stationsplein op korte 
termijn een besluit genomen 
moet worden. Volgens Hogen- 
doorn zou daarbij een parkeer- 
garage een welkome aanvulling 
zijn. Volgens mij... 

komt het rare geluid wat ik 
hoor van mijn stofzuiger. Hij 
zal het toch niet begeven? 
Zo oud is hij nog niet. Ik zet 
hem uit maar het indrin- 
gende geluid blijft. Het is de 
sirene die altijd op de eerste 
maandag van de maand 
getest wordt. Ik denk met- 
een aan de verschrikkelijke 
ramp in Azië. Gelukkig kan 
hier geen Tsunami komen. 
Maar stel dat de sirene op 
een andere dag zou loeien. 
Dan is er iets fout. Wat moet 
ik eigenlijk in een noodsitu- 
atie doen? Geen idee! 
Ik laat de stofzuiger de stof- 
zuiger en ga op zoek naar 
de gemeentegids. Na lang 
zoeken vind ik hem. Onder 
de rvan het trefwoordenre- 
gister staat het rampenplan. 
De instructie luidt: 1. Ga 
direct naar binnen, 2. Sluit 
deuren en ramen, 3. Zet de 
radio aan en stem af op Ra- 
dio Noord-Holland FM 88,9 
of op de kabel 92.5. Oké, ik 
ben al binnen en de ramen 
en deuren zijn dicht. Nu 
nog de radiozender. Wat ik 
ook probeer. Radio Noord- 
Holland is op de genoemde 
frequentie niet te vinden. 
Stel dat er echt een ramp 
gebeurd dan heb ik nu een 
probleem. 

Als redder in nood komt 
mijn man thuis. Na mijn uit- 
leg drukt hij op een knop 
van de radio en daar is ein- 
delijk de zender. Hoe kan 
dat nou, vraag ik onnozel? 
Tja, de frequentie van Radio 
Noord-Holland is sinds kort 
FM 89,5 geworden. Prima, 
mij kan niets meer gebeu- 
ren. Hoor ik voortaan de 
sirene op een ongewoon 
tijdstip en een andere dag. 
Eén druk op de knop en 
dan!? Help, waar zit dat 
knopje ook alweer? 'Ik hoop dat we deze keer 
tot overeenstemming zullen 
komen. In de loop van de jaren 
hebben we al met zes verschil- 
lende onderhandelaars rond de 
tafel gezeten. Dat komt door de 
vele reorganisaties die NS heeft 
ondergaan. Binnenkort ga ik 
weer aan tafel', deelde Gerard 
Versteege desgevraagd mee. Klaas Koper de beste in Spijkenisse Onze eigen dorpsomroeper. Klaas Koper heeft weer van 
zich doen laten spreken. Tijdens een door de gemeente 
Spijkenisse georganiseerde dag, vanwege de opening 
van een nieuw winkelcentrum, is Koper eerste gewor- 
den bij het omroeperconcours. Na de eerste verplichte 'roep', een 'roep' die door 
de plaatselijke middenstand gemaakt wordt en dus 
gesponsorde onderdelen bevat, kwam onze plaatsge- 
noot niet verder dan de derde plaats met 70 punten. 
Twee minder dan de nummer één, Theo Tankink, uit 
Oisterwijk (Noord Brabant) en één minder dan Henk 
v.d. Nieuwenhuizen, uit Keijenborgh (Gelderland) die 
vlak boven hem stond. Na de vrije 'roep', over onze 
mooie badplaats, steeg Koper met stip naar de eerste 
plaats met v.d. Nieuwenhuizen als tweede en Tankink 
als derde. Die 'Zandvoort roep' is hem wel vertrouwd, 
al menige keer heeft die hem de felbegeerde eerste 
plek opgeleverd. Koper: "Onze badplaats kan ik schit- 
terend neerzetten. Met luide stem verkondig ik ons 
Zandvoort op een mooi rijm. Het heeft me al meerder 
malen een overwinning bezorgd." 

Renovatie 

Over Spijkenisse is Koper helemaal te spreken. De 
Zeeuwse gemeente is, net als Zandvoort, bezig met 
een renovatie van haar centrum. In het kader van de 
plannen omtrent de Middenboulevard zegt Koper: S* 1 


^SÜ 
JftSg^ l^^HËj 
1 


fiMxw A W-- 


1 >*» - 


^ 


■ 


ÜLV 


1 ï 


ui 


kJ "Het zou voor onze Zandvoortse bestuurders verstan- 
dig zijn als ze eens contact opnemen met de plannen- 
makers in Spijkenisse. Het is ongelooflijk wat men daar, 
middenin een toch oude stad, heeft durven slopen 
voor de bouw van een geheel nieuwe binnenstad. Ik 
was zeer onder de indruk!" en hij sluit af op de manier 
die hij alleen kan: "Zegt het voort, zegt het voort!" OLITIEBERICHTEN Steekpartij Haltestraat 

Op zondag 13 februari, omstreeks 20.30 uur, is een 
36- jarige portier van een horecabedrijf aan de 
Haltestraat met een mes gestoken. Het slachtoffer 
liep verwondingen op in zijn hals en zij en is voor 
behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. 

Hij kreeg onenigheid met een bezoeker die hij de toe- 
gang weigerde. Bij de onenigheid die daarop ontstond 
is de verdachte door de portier geslagen en gewond ge- 
raakt. Tijdens het gevecht heeft hij vervolgens de por- 
tier gestoken. De verdachte, een 34-jarige Zandvoorter, 
kon korte tijd later worden aangehouden. Hij is voor 
nader onderzoek ingesloten. Auto over de kop 
Foto: Chris Schotanus 

12 februari, omstreeks 15.10 uur is een 24 jarige Hel- 
mondse automobiliste op de Zeeweg van de weg ge- 
raakt en in de berm over de kop geslagen. 

Dit kwam omdat zij door is met nekklachten ver- 
een onbekend gebleven voerd naar een zieken- 
bestuurder van een licht- huis in Hoofddorp. Na 
kleurige Jeep werd ge- behandeling daar is zij 
sneden. Het slachtoffer ontslagen. Eerste Zandvoortse 
geboortetegel 
Lyam Hopman is de eerste Zandvoortse baby van 2005. 
Lyam is de zoon van Ben Hopman en Franciska Koper en 
werd dinsdag 15 februari om 05.41 thuis geboren. 

Toen de vader dinsdagochtend vroeg zijn zoon op het 
gemeentehuis kwam aangeven wachtte hem een ver- 
rassing. Naast de geboorteakte ontving hij uit handen 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Piet van 
Staveren, het eerste exemplaar van het kleurrijke ge- 
boorteschilderijtje 'Hallo Zandvoort' en een geboorte 
CD van Unicef. 

Voor alle Zandvoortse baby's 

Het vrolijke geboorteschilderijtje is eind 2004 ontwik- 
keld door de gemeente Zandvoort. Het is bedoeld voor 
alle baby's die in Zandvoort geboren worden (jaarlijks 
zo'n 20 kinderen) en wordt overhandigd als de vader 
zijn kind komt aangeven. Het idee en ontwerp van het 
schilderijtje is van de Zandvoortse kunstenares Hilly 
Jansen. Omdat Lyam de allereerste was, kreeg zijn va- 
der de originele aquarel. AKZA 

AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT 

CURSUSSEN, WORKSHOPS EN LEZINGEN 
Computercursus(sen), beginners 

Start: 24 februari 2005 

Tijd: 19.30-21.30 uur 

Prijs: 6 lessen € 100,- 

Boek: €12,50 JEUGD & JONGEREN 
Graffiti workshop 

2 daagse workshop in april. Prijs: € 30,- p.p. 

Talent Wanted 

Ben jij Singer, Songwriter of maak jij deel uit van 
een band of act? Stuur dan je DEMO naar AKZA 

BSO De Boomhut 

Buitenschoolse opvang: een plek tussen school en 
thuis 

OPEN EETTAFEL 

heerlijk eten en nieuwe mensen te ontmoeten le- 
dere donderdag van 12.00 tot 13.30 uur 
Aanmelden vóór 8 februari 

ZONDAGMIDDAGPODIUM 50+ 

20 februari treden voor u op: de Flying High Sin- 

gers (barbershop koor) aanvang 14.00 uur/locatie: 

AKZA 

prijs € 3,50 

VRIJWILLIGERS STEUNPUNT 

Het Vrijwilligerssteunpunt Zandvoort organiseert 
voor alle organisaties die met Zandvoortse vrijwil- 
ligers werken: WORKSHOP "FONDSENWERVING" 
Woensdag 23 februari 19.30-22.00 uur 
Locatie: AKZA 

INLOOPSPREEKUREN 
Politie/wijkagent 

Dinsdag 15.00-16.30 

woensdag 19.00-20.30 Ouderen adviseur 

Donderdag 13.30-14.30 

Advocate Mr. Krim 

Woensdag 9 maart 

Contact gegevens 

Flemingstraat 180 

2041 VP Zandvoort 

Tel.: 023 571 71 13 

Fax: 023 571 68 65 

info@aktiviteitencentrum.nl 

www.aktiviteitencentrum.nl 19.30-21.30 AKZA Nieuwsbrief 

Stuur een mail met hierin de tekst nieuwsbrief naar 
info@aktiviteitencentrum.nl. U krijgt dan regelma- 
tig de nieuwsbrief via de mail. Zandvoort tneets Zandvoort 

Adverteren? 

Voor info mail: 

advertenties@zandvoortsecourant.nl 

of bel Letty: 06-4342 9783 Middenboulevard op de goede weg? 

vervolg van pagina 1 Met ruime financiële vergoe- 
dingen maar ook met zeer veel 
begeleiding en voorrangs- en 
overgangsregelingen, juist ook 
ten behoeve van terugkeer in 
het gebied. De kracht van dit 
plan is juist de combinatie van fi- 
nanciële en andere regelingen", 
vinden burgemeester en wet- 
houders. Zij vinden dan ook dat 
zij zeer ver gaan en roepen het 
CDA op om "zorgvuldig, afge- 
wogen en genuanceerd tot een 
oordeelsvorming te komen". 

Antwoord 

Het antwoord van het CDA aan 
het college is simpel: "U stelt in 
deze brief dat het college bij de 
tussenrapportage in juni 2004 
uitgebreid heeft vastgesteld, 
te hebben gehandeld in over- 
eenkomst met de eerder door 
de raad vastgestelde beleids- 
stukken. U gaat er echter aan 
voorbij dat de raad u, in deze, in 
de vergadering van 17 Juni niet 
heeft gevolgd en uw tussen- 
rapportage voor kennisgeving 
heeft aangenomen. Het geheel, 
uwtussenrapportagewerd als te 
mager en onvoldoende gezien, 
met als gevolg dat uw op deze 
tussenrapportage gebaseerde 
ontwerp raadsbesluit voor ken- 
nisgeving werd aangenomen en 
dooreen integraal amendement 
werd vervangen. Aan de uitwer- 
king van dit amendement is, hoe 
u ook probeert dit te wenden en 
te keren, acht maanden later, 
nog steeds niet voldaan." Even- 
eens wijst het CDA erop dat de 
opmerking "zelfverrijking" door de projectleider wel degelijk is 
gemaakt tijdens de informatie- 
avond op 15 november j.l. en van 
de zijde van het CDA en de WD 
tot opmerkingen heeft geleid. 

Ruimtelijk functioneel plan 

Een ander onderdeel van de 
briefwisseling is het RFP. Het CDA 
gaat er in haar brief van uit dat 
na vaststelling van het RFP, het 
college en haar ontwikkelaar in c.s. is het feit dat na februari 
2004, er geen serieus overleg 
tussen de gemeente en bewo- 
ners/belangengroeperingen 
meer heeft plaatsgevonden. Zij 
betreuren dat ten zeerste. " He- 
laas moeten we tot nu toe con- 
stateren dat u weinig tot geen 
vorderingen heeft gemaakt en 
vast blijft houden aan uw RFP 
plan welke ons inziens leiden 
tot onuitvoerbare plannen die 
Middenboulevard. 

feite carte blanche zouden heb- 
ben om alle vervolgstappen in 
te vullen. De heren bestuurders 
stellen in hun antwoord het CDA 
gerust: "Wij kunnen u geruststel- 
len, geen van de vervolgstappen 
zal zonder de raad worden geno- 
men. Zo dit al niet het gevolg is 
van formele posities, dan zeggen 
wij u hierbij toe dat u wat ons be- 
treft daarop kunt rekenen." 
Een derde argument van Bluijs niet in belang van Zandvoort 
zijn," sluit Bluijs zijn antwoord 
af en hij hoop dat er geen brie- 
ven meer zulen komen waarin 
"door het College wordt gesug- 
gereerd als of wij (CDA) niet 
zorgvuldig, afgewogen en ge- 
nuanceerd tot oordeelsvorming 
komen." 

(noot v.d. redactie: beide brie- 
ven zijn bij de redactie bekend) 
JOOP VAN NES land, Denemarken, België, Grie- 
kenland en Ierland. Opzet is om 
via het uitwisselen van ideeën te 
komen tot een beter milieu aan 
de Europese toeristische kusten. 
'We zullen in de toekomst het massatoerisme niet meer kun- 
nen ontvangen', was de opmer- 
kelijk stelling waarmee milieu- 
wethouder Michel Demmers 
de presentatie opende. Zijn 
statement kwam er op neer Duurzaam strandbeheer, thema voor congres in Zandvoort 

vervolg van pagina 7 

De presentatie was een voorbe- 
reiding op een internationaal 
congres, met als thema 'duur- 
zaam strandmanagement', 
dat van 10 tot 12 maart, in sa- 
menwerking met CoPraNet, in 
en door gemeente Zandvoort 
wordt georganiseerd en waar- 
voor, naast deelnemers uit di- 
verse landen, ruim vijftig plaat- 
selijke ondernemers zich hebben 
aangemeld. 

Geen massatoerisme meer! 

CoPraNet is een organisatie 
waarvoor de Europese Commis- 
sie een miljoen euro beschikbaar 
heeft gesteld. Er wordt in gepar- 
ticipeerd door twintig Europese 
bedrijven en overheden zoals: 
provincies, bestuurlijke regio's 
en (kust)gemeenten uit Spanje, 
Groot-Brittannië, Portugal, Grie- 
kenland, Zweden, Polen, Duits- 

MET OOG EN OOR 
DE BADPLAATS DOOR £ Achterkamertjes politiek 

De laatste periode valt het op 
dat tijdens raadsvergaderingen 
en informatieavonden diverse 
zaken besproken worden ach- 
ter gesloten deuren. Heel irri- 
tant was de situatie tijdens de 
informatieavond, herinrichting 
van het Raadhuisplein op 9 
februari. Belangstellenden en 
ondernemers stonden te wach- 
ten voor de gesloten deur van 
het zaaltje. Na het Zandvoorts 
kwartiertje besloot men uit- 
eindelijk naar binnen te gaan. 
Tot grote verbazing zaten in 
de zaal gemeenteraadsleden 
die nog bijgepraat moesten 
worden. Men werd vriendelijk 
doch dringend verzocht de 
zaal weer te verlaten. Na vijf 
minuten mocht men uiteinde- 
lijk naar binnen. Was het niet 
handiger geweest om met 
elkaar de diapresentatie te 
bekijken? En waarom zo 
geheimzinnig? Wie het weet 
mag het zeggen! 

Hangouderen 

Voorheen konden ouderen 
altijd in de HEMA wachten op 
de belbus. Maar daar zijn ze 
'weggestuurd' en nu zitten de 
"oudjes" met of zonder rolla- 
tor in de Koff ieroom Zandvoort 
tegenover de Hema te wach- 
ten op hun busje. Misschien 
een idee om bij de herinrich- 
ting van het Raadhuisplein een 
design wachthokje tegen de 
muurvan Graftdijkte plaatsen. 
Dan is het probleem van de 
hangouderen mooi opgelost. 

Eenheid in het dorp 

Als je op de rotonde aan de 
Boulevard bij het Casino gaat staan en een rondje draait van 
360 graden, zie je maar liefst 4 
verschillende soorten lantaren- 
palen. En om nou te zeggen 
dat ze mooi bij elkaar passen? 
Echt niet! Van hypermoderne 
staaflampen tot nostalgische 
bollen. Het is geen gezicht. 
Zouden er nog een paar schui- 
ne lantarenpalen over zijn 
wanneer het Raadhuisplein 
wordt ingericht of moeten we 
wachten op de herinrichting 
Midden-Boulevard? 

Rijrichting 

En als we toch aan het ver- 
anderen zijn. Haal dan het 
verkeersbord weg die al jaren 
op de hoek Hogeweg/Oranje- 
straat staat. Het is een waar- 
schuwingsbord, driehoekig 
met een zwart kruis, het bete- 
kent; pas op, u nadert een ge- 
vaarlijk kruispunt. Zo gevaarlijk 
is dat punt niet want vanaf de 
Hogeweg richting Oranjestraat 
rijden de auto's alleen maar 
naar beneden. Of... zou men 
de rijrichting straks wéér gaan 
veranderen? Je weet het maar 
nooit in Zandvoort. 

Jongeren gezocht 

Maaike Cappel is op zoek naar 
meisjes en jongens in de leef- 
tijd van 12 en 17 jaar. Kan je 
zingen en vind je het leuk om 
in een mini-musical "Draken 
van mensen" mee te spelen? 
Bel dan naar 571 2999 om je op 
te geven of voor meer informa- 
tie. Er wordt elke woensdag- 
avond van 19.30 t/m 20.30 uur 
geoefend. De uitvoering is op 2 
maart in de St. Agatha Kerk te 
Zandvoort. Gaan de bezoekers zelf het strand schoonhouden ? 
Foto: Onno van Middelkoop. dat Zandvoort als toeristenplaats 
moet werken aan een verant- 
woord gebruik van het strand en 
de natuur om ons heen. Een on- 
derdeel daarvan is het opvoeden 
van de strandbezoeker, die de 
rommel niet meer klakkeloos op 
het strand moet deponeren. Ook 
was het volgens de wethouder 
noodzakelijk om met de omlig- 
gende gemeenten afspraken te 
maken, zodat de bescherming 
van het milieu rond Zandvoort de 
nodige aandacht krijgt van zowel 
inwoners als toeristen. 

Ondernemerstaken 

Duidelijker was het aanvullende 
betoog van Wim Fisscher, die 
als voorzitter van het Onderne- mers Platform Zandvoort en de 
Strandpachtersvereniging deel 
uitmaakt van de werkgroep die 
het CoPraNet congres in Zand- 
voort voorbereid. 'In de opzet 
voor een duurzaam strandge- 
bruik zijn er ook voor de on- 
dernemers taken. Denk maar 
eens aan het plaatsen van kleine 
windmolens voor het opwekken 
van windenergie, het plaatsen 
van zonnecollectoren, maar ook 
door daadwerkelijk te stimule- 
ren dat Zandvoort het schoonste 
strand van Nederland wordt', 
stelde Fisscher concreet. HALTESTRAAT 27 
ZANDVOORT 
TEL. 023 571 57 95 
DE LAAT 104 
ALKMAAR 
TEL. 072 511 8919 'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING' 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND r&) *=P. aan 3tlee\\ Biomos tegen groene aanslag op grind en bestrating 

Tuinaarde • Potgrond 

Bemesting • Bloembollen op pot 

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93 www, raae-ar Automobielen Zandvoort 
Klassieke motoren LölBOVAG^ MW\ Nationale Auto Pas Max Planckstraat 44 

Tel. 023-573 05 1 9 

www.trade-ard.nl 

info@trade-ard.nl Toyota RAV4 Funcruiser 2.0i Softtop € 15950 
Zwart met. / 2001 / airco / 92000km 

Citroen Evasion 2.0i Turbo CT SX 6 pers. € 5950 
Wit / 1 996 / veel optie's o.a: airco 

Peugeot 106 Accent 1 .5 Diesel 3drs. € 6950 
Kobalt blauw / 2000 / st.bekr / 8ó000km 

Toyota Avensis 1 .6i Linea Sol 4drs. € 8950 

Do.groen met / 2000 / airco / 144000km 

Alfa 1 55 1 .7 TS 4drs. € 1 950 

Rood / 1 994 / st.bekr / 1 25000km 

VW Golf Variant 1 .8 55kw CL € 2800 

Do.blauw / 1 994 / st.bekr / 1 83000km Incl. af I. beurt + 6 mnd. BOVAG garantie (t€4500) GEERLING 


jEÊI^^^ Banden- en accuservice 
St^vjC^y^ 7 dagen per week! 
^i^ 
3 Hogeweg 2 

2042 GH Zandvoort 
023-5712240 
ÜW^f 


^s^ Tegen inlevering van deze advertentie 
s^éHd worden uw banden gratis op spanning 
'T '"— gebracht. 

-ivB Geldig tot 17 maart 2005 
(M) ONNO VAN MIDDELKOOP 

FOTOGRAFIE Fotoreportages op maat voor 

Particulieren 

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk, reünie, 

feest, bijeenkomst of een activiteit op ongedwongen wijze 

vastgelegd tegen een vriendelijke prijs. 

Portret- en castingfoto's op locatie. 

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, boot, kunst 

Restauratie én nieuwe afdrukken van uw oude of beschadigde 

foto's. 

Bedrijven 
Professionele foto's: 

- voor uw website, bedrijfsblad, 
brochures én marketingtoepassingen 

-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel en producten 

- scherpe prijsstelling 

- levering zowel digitaal als op fotoafdrukken 

Email: info@ovmfotografie.nl 
Telefoon: 06 4132 8762 
HERENKAPSALON Voor een Vakkundig, Modern 
en Betaalbaar Kapsel 

Knippen vanaf € 16.= 

Winkelcentrum Zandvoort Noord 
telefoon 5712305 TON GOOSSENS Ruime GRATIS parkeergelegenheid HERENKAPSALON Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 
alle merken Schadeherstel 

Lid Bovag Lid Schadegarant Kamerlingh Onnesstraat 23 
'l Tel. 023 571 45 80 BOVAG 
IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 
Best zonde toch. . . ? Hier 

had uw advertentie 

kunnen staan! 

Adverteren? 

Voor info mail: 

advertenties@zandvoortsecourant.nl 

of bel Letty: 06-4342 9783 
Zandvoortse Courant 'Vis 
Culinair' Altijd verse vis 
in voorraad De nieuwe viszaak van Maarten Spiers is bij elke Zandvoorter 
bekend. Want voor verse vis moet je in de Haltestraat zijn. 
'Vis Culinair' heet de zaak die, bij nadere informatie, vroeger een 
onderkomen is geweest van het 'Witte Kruis', Kerkman & Loos, de 
Reus, Kroon Vis. Nu is het dus 'Vis Culinair' die van het mooie pand 
bezit heeft genomen. Want wie even de moeite neemt om naar 
de overkant te lopen, ziet het mooie trapgeveltje met de inscriptie 
'sinds 1891'. 
Maarten Spiers. 

Maarten Spiers (ja, zoon van 
slager Spiers uit de Haltestraat) 
is als kind begonnen bij de vis- 
kar van Floor Molenaar. Zoals 
zoveel jongelui verdiende hij 
er een zakcentje bij door zijn 
handen uit de mouwen te ste- 
ken. Het logische vervolg was 
een eigen viskar waarna hij als 
eigenaar (franchise) bij Kroon 
Vis een plek op het strand 
kreeg. 

Nu, na al die omzwervingen, 
heeft Spiers zijn eigen zaak. 
"Veel hoefde ik er niet aan te 
veranderen, alles zag er pico 
bello uit. Jaap Kroon had de 
zaak vóór mij net verbouwd". 
Dat was ook de reden dat 
Maarten niet direct een ope- 
ningsfeest heeft gehouden. 
In de belangstelling staan hoeft 
voor hem toch al niet. "Laat mij 
maar gewoon m'n gang gaan 
dan heb ik het naar mijn zin", 
zegt Spiers en hij glimlacht. 

Sushi 

Roestvrij staal en tegels, nog 
steeds ziet de winkel er het- 
zelfde uit. Zoals Maarten al 
zei: er was geen reden om te 
verbouwen. De verse vis ligt Foto: Onno van Middelkoop 

klaar voor verkoop aan de 
kritische koper. Altijd goed 
gekoeld in brandschone vitrines 
waar Marieke en Anneke (die 
al jaren aan de viswinkel ver- 
bonden is) advies geven. "Voor 
verse vis blijft het toch bij ka- 
beljauw, zalm en schol", zegt 
Maarten deskundig. "Hoewel ik 
ook andere vissoorten probeer 
zijn deze vissoorten veruit fa- 
voriet. "Ik wil nog wel de aan- 
dacht vestigen op die Japanse 
hapjes, de Sushis", voegt Maar- 
ten er aan toe, "voor de Sushis 
wordt het allerbeste van de vis 
gebruikt, heel arbeidsintensief 
en iets duurder maar daar heb 
je dan wel iets moois voor". 
De vis komt uit Umuiden of Den 
Helder en ze verkopen naar ge- 
lang het aanbod dat er is. 

Gebakken vis 

Wie niet van een vislucht in huis 
houdt kan zijn vis ook gebak- 
ken kopen. Zondags zijn het 
vooral toeristen die een visje op 
het terras komen eten. En wie 
een toetje wil kan voor een ijsje 
terecht bij de buurman! 'Vis Cu- 
linair' is elke dag geopend van 
09.00 tot plm. 19.00 uur (zomers 
tot 21.00 uur). OLITIEK VVD-raadslid Oderkerk 'Dit college mist daadkracht' 

"Toen het vorige college van burgemeester en wethouders de zaak overdroeg lagen er een aantal 
zaken op de plank om uitgevoerd te worden", zegt Cees Oderkerk, van 1998 tot 2002 wethouder 
van onder meer onderwijs en sport. Nu zit Oderkerk als één van de drie vertegenwoordigers van 
de VVD in de oppositie. "In mijn periode als wethou- 
der hadden we een goed col- 
lege en is er gewerkt aan de 
plannen voor het Louis Davids 
Carré, Nieuw Noord en het 
Woonwagenkamp. Tot nu toe 
is alleen de situatie rond het 
woonwagenkamp redelijk 
geregeld. Nieuw Noord gaat 
op termijn van start, maar 
voor het Louis Davidscarré is 
behalve de school nog niets 
concreet," vervolgt het enige 
raadslid dat woont in Bent- 
veld, alwaar zijn partij, wat 
betreft het aantal kiezers, al 
vele verkiezingen ruim in de 
meerderheid is. 

Meeste stemmen 

Oderkerk steekt niet onder 
stoelen of banken, dat hij de 
gang van zaken rond de tot- 
standkoming van het zittende 
college nog steeds onbevre- 
digend vind. "We hadden 
als VVD de meeste stemmen, 
maar door de problemen in 
eigen kring en bij de PvdA 
heeft dit college de kans ge- 
kregen. Het is schandalig dat 
het zo gelopen is", benadrukt 
Oderkerk, met nog altijd veel 
onbegrip over de gang van 
zaken, waarin naar zijn inzicht 
de toenmalige VVD-lijsttrek- 
ker en nu raadslid voor Libe- raal Zandvoort René van Liemt 
een ongepaste hoofdrol heeft 
gespeeld. 

Midden boulevard 

"Het college heeft wat betreft 
de Middenboulevard onvol- 
doende bestudeerd wat de 
toenmalige wethouder Marijke 
Herben in onze periode heeft 
ervaren met deze problema- 
tiek. Als ze dat gedaan hadden, 
dan waren we nu al veel ver- 
der geweest. Als je wat wilt zul 
je moeten zorgen dat je geld 
hebt om de plannen mogelijk 
te maken. Dat is de taak van 
de verantwoordelijke wethou- 
der. Het blijkt nu dat het niet 
lukt en wordt er iemand aan- 
gesteld die dat wel voor elkaar 
moet krijgen. Volgens mij is de 
€ 11.000,- exclusief de BTW dat 
we daaraan besteden wegge- 
gooid geld", zegt hij beslist. 
"Het college heeft onvoldoende 
daadkracht. Kijk bijvoorbeeld 
eens naar de lift bij het NS sta- 
tion. Dat was in onze periode al 
rond, maar je moet wel druk op 
de ketel blijven houden bij een 
organisatie als de NS", stelt de 
Oderkerk. 

Nieuwe school 

Als onderwijsdeskundige had hij 
een duidelijke visie bij de bouw 


Cees Oderkerk. van de nieuwe school in Noord, 
waarin drie onderwijsinstellin- 
gen samengingen. Ondanks de 
kritiek die er vanuit deze raad 
kwam over de financiële afwik- 
keling, is Oderkerk nog steeds 
van mening dat het een goe- 
de zaak is geweest. "Je moet 
beslissingen durven nemen, 
zowel als college maar ook als 
raad. Die durf om te beslissen 
mis ik vooral bij GBZ", zegt 
de man die er geen geheim 
van maakt dat, als hij op een 
verkiesbare plaats bij de verkie- 
zingen in 2006 komt, hij nog 
best een periode als raadslid 
actief wil zijn. 

Altijd goed gekoeld in brandschone vitrines. Foto: Onno van Middelkoop 

Mogelijkheden voor catering receptie, een haringkar in de 
zijn er ook. In overleg met tuin geplaatst worden. Die moet 
Maarten worden er visscho- dan wel even gereserveerd wor- 
tels gemaakt en kan er zelfs, den op telefoonnummer: 
bij een speciale verjaardag of 023-5716204. De Zandvoortse Courant is 
er voor u! Wilt u reageren 
op gepubliceerde artikelen. 
Stuurt u dan een 'ingezon- 
den brief' aan de redactie: 
redactie@zandvoortsecour 
ant.nl of via postadres: 
Hogeweg 32, 2042 GH. Plaatsing van ingezonden 
brieven betekent niet dat de 
redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie be- 
houdt zich het recht voor 
ingezonden brieven in te 
korten en plaatsing van 
brieven te weigeren. Ljzefs 'sduifveh. O OucIeren Partïj ZancIvoort 

O.P.Z. 

Als u belangstelling heeft om met 
OPZ mee te doen, laat dat dan even 
weten aan onze gemeenteraads- 
leden of aan: 

OPZ p/a Hogeweg 19 
2042 GD Zandvoort GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl 

Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst! tfoene 

tlleaning Service 

Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 TkcsT vleesspecialist - traiteur 

Geldig 17 t/m woensdag 23 februari NIEUW ZEELANDS LAMSVLEES Lamsbout met klein beentje 

Kilo 9,95 

Lamsbout zonder been 

Kilo 12,95 

Lamskoteletten 

Kilo 14,95 

Lamscarree 

Kilo 29,95 % TRAITEUR 

1 Kg.Zuurkoolstamppot + 1 Eigengemaakte Rookworst 

Samen 4,95 Lams Curry Bombay 

Gestoofd lamsvlees met uien, kerrie en kruiden. Kilo 12,50 MET GRATIS WITTE RIJST Grote Krocht 7 • Telefoon 023-5719067 BENELLY-DRANKEN 

Wij hebben een zeer 

groot assortiment 

b.v. 175 verschillende 

Whisky's 

Slijterij van Elly en Ben Maas 

Zeestraat 28 
Tel. 023-5737550 
FAST COMPANY Reclame & Advies FAST COMPANY GROUP 

Duinstraat 8 • 2042 HC Zandvoort 

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10 

E-mail: info@fastcompany.nl 

Internet: www.fastcompany.nl 
© COMMUNICATIE COMMUNICATIE 

• Persberichtservice 

• Copywriting 

• Newsflashes 

• Persevents 

• Incentives DESIGN INTERNET LOODGIETERSBEDRIJF 

SPOLDERS BV Sanitaire installaties 
Gas- en waterleidingen 
Rioleringen 

Gehandicapten Sanitair 
Lood- en Zinkwerken 
Dakwerkzaamheden Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort 

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort 

Tel. (023) 571 26 30 

Fax. (023) 573 00 74 

E-mail: info@spolders.nl Lid„„ ^^^ 

UnetoVni ^^ Krant niet ontvangen? 

De Zandvoortse Courant zal 
binnen de gemeente Zand- 
voort gratis huis-aan-huis 
bezorgd worden. Mocht u 
onverhoopt geen krant heb- 
ben ontvangen, dan zullen 
wij u deze, na een telefo- 
nisch bericht of e-mail van 
u, alsnog de volgende dag 
laten bezorgen! 

Krant niet ontvangen? 

Bel 0251-67 44 33 of mail naar info@zandvoortsecourant.nl 
Zandvoortse Courant JONE IN 
ZAIMDVOOR 
Wie staat deze week centraal in onze rubriek en waar weten we straks (bijna) alles van? Deze 
week is het Victoria van Leeuwen. Ze wordt op 10 augustus 19 jaar en woont vlak bij het centrum. 
Heeft geen broers of zusters en vindt dat af en toe best wel lekker. en "Goede tijden slechte tij- 
den". Volgend jaar mag ze 
stemmen. Wat is haar mening 
over de Zandvoortse politiek? 
Daar heeft ze nog niet over 
nagedacht en weet ook niet 
op wie en op welke partij 
ze gaat stemmen. Als er een 
jongere in de politiek zit dan 
stemt ze misschien daar wel 
op. Stel dat je na je studie een 
evenement mag organiseren, 
wat zal je keuze zijn? Ze kiest 
voor een evenement op het 
strand met veel DJ's en gezelli- 
ge Zandvoortse jongeren en... 
tot heel laat. 

Victoria zit tijdens het inter- 
view op het puntje van haar 
stoel. Over een paar minuten 
gaat ze bij haar vriendin Ellen 
televisie kijken. Dat is eigenlijk 
belangrijker dan het beant- 
woorden van mijn vragen. Niet 
te geloven maar in één keer 
raad ik het goede programma. 
Het wordt "Onderweg naar 
morgen," want meer smaken 
zijn er vanavond niet. 

Nel Kerkman 
Victoria van Leeuwen. 

School 

Na het Coornhert Lyceum 
heeft ze gekozen voor de 
HBO InHolland te Haarlem. De 
school is qua opleiding breed 
en je kan uit vele richtingen 
kiezen. De studie duurt vier 
jaar. Victoria zit in het eer- 
ste jaar en vindt de opleiding 
media, entertainment en Foto: Onno van Middelkoop. 

Uitgaan en interesses 

Samen met haar vriendin Ellen 
Bluijs maakt ze Zandvoort onvei- 
lig. Ook zij vindt Zandvoort een 
ideale plaats om te stappen. 
Meestal gaan de vriendinnen 
vanaf ongeveer 23.30 richting 
dorp en komen in de vroege 
uurtjes thuis. Echt onveilig is 
Zandvoort niet. Het veilige 'Op wie ik straks ga stemmen? 
Ik zou het echt niet weten. " management best leuk. Later 
wil ze meer de richting evene- 
menten opgaan. Ook Victoria 
werkt erbij voor haar zak- 
centje. Zondags staat ze in de 
schoenenzaak van Broissois. In 
de vakantie steekt ze de han- 
den uit de mouwen en is ze 
te vinden bij het zorgcentrum 
Huis in de Duinen. Ze vindt 
werken bij ouderen niet ver- 
velend en doet het werk met 
veel plezier. gevoel wordt versterkt doordat 
er bij de ingang van veel disco- 
theken portiers staan die alles 
goed in de gaten houden. 
Victoria doet aan fitness bij 
Paradise en vindt dat genoeg. 
Een echte hobby heeft ze niet 
en eigelijk vindt ze uitgaan wel 
haar grootste hobby. Ze heeft 
geen echte muziekkeuze als het 
maar geen rock of klassiek is. 
Haar favoriete TV programma 
is "Onderweg naar morgen" JONG IN 
ZANDVOORT Heb je iets te melden over 
jongeren in Zandvoort? 

Of wil je ook je zegje doen 
in deze rubriek en 
is je leeftijd tussen 
13 jaar en 19 jaar? 

Mail dan naar de redactie: 

redactie© 

zandvoortsecourant.nl AAN- /VERKOOP • HUUR /VERHUUR • TAXATIE • ADVIES R.GREEVEN 

register makelaar / taxateur o.g. 
gedipl. taxateur WOZ 

VBO £0 MAKELAAR Greeven Makelaardij o.g.* Max Euwestraat 19 • 2042 RA Zandvoort 
TEL: 023 - 57 39 234 • FAX: 023 - 57 39 227 • Internet: www.greevenmakelaardij.nl 
Open Avond Wim Gertenbach 
College succes 

De vorige week gehouden Open Avond van het Wim Gerten- 
bach College mag een succes genoemd worden. Fred van Zanten, 
locatiedirecteur: "We hebben circa 50 potentiële leerlingen mogen 
ontvangen en dat is geweldig. Tijdens zo een Open Avond wil je 
de school van zijn beste kant laten zien maar vooral iedereen een 
gevoel mee te geven van de sfeer op school. Uit recent onderzoek 
blijkt dat van de ouders van de toekomstige leerlingen, ongeveer 
30% ook op het Wim Gertenbach College (MAVO) hebben gezeten, 
het was dus regelmatig een gezellig weerzien. In diverse lokalen werden door 
de huidige leerlingen uit ver- 
schillende klassen een korte 
impressie gegeven van de 
verschillende manieren van 
onderwijs die hier plaatsvinden. 
Computeranimaties in elkaarzet- 
ten over aardbevingen, een MSN 
gesprek voeren met iemand in 
Duitsland, toneelstukjes opvoe- 
ren voor het vak drama, teke- 
ningen maken voor beeldende 
vorming en proefjes uitvoeren 
bij natuur- en scheikunde, het 
werd allemaal door de bezoe- 
kers verslonden. 

In de gezellig ingerichte aula 
waren op een verhoging leerlin- 
gen uit de 3e klas bezig met de 
nieuwe manier van onderwijs: 
4 dagen les en 1 dag projecton- 
derwijs in de praktijk. Hiermee profileert de Gertenbach zich 
duidelijk. "Kwaliteit staat voor- 
op", zegt Van Zanten, "ook 
door het aanbieden van o.a. 
remedial teaching aan dyslecti- 
sche leerlingen bieden wij dat 
extra stukje kwaliteit waarvoor 
je kunt kiezen" 


Filmprogramma 

17 t /m 23 feb ruari 

Dagelijks 
13.30 en 15.30 Watje ook zoekt, het 
avontuur zal je vinden 

Do.t/mDi. 19.00 
Dagelijks 21.30 

NATIONAL 
TREASURE |Bv NicolasCage Verwacht 24 februari 

Johnny Depp 
in 

, FINDING , 

INeverlanDI 

7 Oscar-nominaties Film 
: 1 1 ■ 1 1 ■ ■ ■ ■ 1 1 1 1 

MOViEDlNNÊR 

■■■! 

Bioscoop kaart & 

3 gangen diner voor 

1 9 euro 

in samenwerking 

met Café Neuf Woensdag 19.30 

IFather 
land Son 

Andrei Shchetnin 

I© Circus Zandvoort 

Gasthuisplein 5 

2042 JM, Zandvoort 

Tel: (023) 5718686 

www.circuszandvoort.nl National Treasure Een geheim uit de geschiedenis van Amerika leidt tot 
het grootste avontuur aller tijden. 

De briljante Benjamin Franklin 
Gates is een schatzoeker. 
Gates zoekt al z'n hele leven 
naar een schat waarvan nie- 
mand dacht dat hij bestond: 
de schat die alle continen- 
ten heeft gezien en door de 
eeuwen heen steeds groter is 
geworden, zo groot dat het 
de grootste schat is die de 
wereld ooit heeft gekend. De 
Founding Fathers (de stichters 
van de Verenigde Staten) heb- 
ben de schat verborgen en 

pal voor onze ogen aanwijzingen achtergelaten over 
de locatie ervan. Aanwijzingen zijn te vinden door heel 
Amerika, zelfs in de symbolen op het dollarbiljet. 
De levenslange reis van Gates brengt hem bij de laatste 
plek waar iemand de schat zou zoeken: een kaart op de 
achterkant van de Amerikaanse onafhankelijkheidsver- 
klaring. Hij dacht dat dit de laatste aanwijzing zou zijn, 
maar het tegendeel blijkt waar: de zoektocht is nog maar 
pas begonnen. 

Om 's werelds grootste schat te beschermen moet Gates 
iets ondenkbaars doen. Hij moet het belangrijkste en 
best bewaakte document van de Amerikaanse geschie- 
denis zien te bemachtigen voordat het in verkeerde 
handen valt. In een race tegen de klok moet Gates niet 
alleen de overheden om de tuin leiden, hij moet ook zijn 
meedogenloze tegenstander één stap voor blijven, de 
overgebleven aanwijzingen zien te ontcijferen en het 
2000 jaar oude mysterie dat ten grondslag ligt aan de 
grootste schat aller tijden zien te ontrafelen. 
Synopsis door Marcel (Bron:BVI) RTV N-H 

RADI0+TV NOORD-HOLLAND 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 
Noord Holland. Bij de programmering ligt de nadruk op infor- 
matieve en culturele programma's, waarmee de inwoners van 
de provincie op de hoogte worden gebracht van het wel en 
wee in Noord-Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de 
officiële rampenzender van de provincie. 
Zie voor programmering: www.rtvnh.nl SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB Father and Son 23 februari RADIO + TV 
Zondag 

07:00 Countrytrack (H) 

09:00 Jong ZFM 

10:00 ZFM Jazz 

12:00 Muziekboulevard 

14:00 Zondag in Kennemerland 

17:00 Eurobreakdown 

19:00 Kustwacht Report 

21:00 Tepp Zeppi 

Maandag 

18:00 Jong ZFM (H) 
19.00 ZFM Jazz (H) 
21:00 Vrijdagavond Café (H) 
23:00 Eb & Vloed 

Dinsdag 

18:00 Countrytrack 
20:00 Zandvoort op 

Zaterdag (H) of 

Gemeenteraadvergadering 
23:00 Eb & Vloed Woensdag 

18:00 Zondag in 

Kennemerland (H) 
21:00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed 

Donderdag 

18:00 Goedemorgen 

Zandvoort (H) 
20:00 BREED 
22:00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 

19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 SealT 

Zaterdag 

08:00 Toebak Leeft? 
10:00 Goedemorgen Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard 
12:00 EMM Magazine (laatste 

zaterdag v/d maand) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 The Groove Empire 
19:00 Club ZFM 
21:00 BREED (H) 
23:00 Night Walk Dutch Coast Radio 

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per 
dag 7 dagen per week. 

Programmering Dutch Coast Radio 

Dagelijks: 

08.00 uur - 12.00 uur 

12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur 
22.00 uur 22.00 uur 
08.00 uur Klassieke muziek 

Pop muziek voornamelijk uit de 

60- 70- en 80 er jaren 

Klassieke avond muziek 

Jazz keeps you in the mood; Jazz 

in alle stijlen door de nacht heen Binnen niet al te lange tijd zal worden begonnen met de 
Lokaal live programma's. Dit zijn Jazz concerten opge- 
nomen in het lokaal tijdens de zondag middag concer- 
ten. Volg de aankondigingen in deze krant of op onze 
website. 

U vindt ons op www.dutchcoastradio.nl, waar U tevens 
de uitzendingen kunt volgen. Eric Koller 27 februari in Circus Zandvoort 

Na het succesvolle initiatief om het jubileumjaar 'Zandvoort 700' op te luisteren 
met een maandelijkse stand-up comedy of cabaretvoorstelling, heeft dit succes 
inmiddels zijn voortzetting in 2005 gevonden. Na een hilarische avond met de 
Lama's, is zondag 27 februari de beurt aan Eric Koller. 

In Bekijk 't, het zesde soloprogramma waarmee Koller langs de theaters reist, trekt 
zoals gewoonlijk weer een bonte stoet personages langs. Het blijft fascinerend 
hoe Koller vanuit het niets in een handomdraai een markant personage creëert. 
Op zo'n moment is Kollers mimische cabaret behalve magisch ook ontroerend. 

Informatie en kaartverkoop 

Ook in 2005 beginnen alle voorstellingen om 20.15 uur en is de toegangsprijs €12. Kaarten zijn te verkrijgen 
aan de balie van Circus Zandvoort, tel. 023-5718686. Wie op de hoogte gehouden wil worden van komende 
Stand-Up Comedy en Cabaretprogramma's van Kunst Circus Zandvoort kan naam en e-mailadres opgeven bij de 
balie van Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. tel. 023-5718686 of zich opgeven via website www. 
circuszandvoort.nl . 

el Alain Clark op weg naar erkenning 

Voor de Zandvoorter Alain Clark is het nieuwe jaar wel heel bijzonder gestart. Hij is één van de 
winnaars van een Zilveren Harp 2004. Dit maakte Jerney Kaagman in het 3FM-radioprogramma 
'Claudia d'r op' bekend. Kaagman is directeur van 
Conamus, de stichting die de 
aanmoedigingsprijs uitreikt 
aan artiesten die een bijdra- 
ge hebben geleverd aan de 
Nederlandse muziek. De ande- 
re winnaars van de Zilveren 
Harpen 2004 zijn Ali-B, zanger/ 
componist Kasper van Kooten 
en de band The Sheer. 

De prijzen, die sinds 1969 wor- 
den uitgereikt, gingen eerder 
naar onder anderen Within 
Temptation, Beef en Spinvis. 
De jury die de Harpen toe- 
kent, bestaat uit deskundigen 
uit het muziekvak. Dit jaar 
waren dat o.a. Manuela Kemp 
(Vrienden van Amstel Live), 
Henkjan Smits (Idols) en radio- 
presentator Corné Klijn. 

De prijzen werden afgelopen 
woensdag 16 februari uitge- 
reikt tijdens het Harpen Gala 
in Bussum. Daar namen ook 
de winnaars van de Gouden 
Harpen en de Exportprijs hun 
prijs in ontvangst. 

Schrijven en produceren 

De nu 25 jarige Alain Clark 
kreeg de muziek met de paple- 
pel ingegoten want zijn vader 
was ruim 30 jaar werkzaam 
als zanger en frontman van 
diverse soulformaties. Toen de 
muziek echt serieus werd voor 
hem, kreeg hij de mogelijkheid 
om naar Amerika te gaan. Na 
een drietal jaren in Amerika 
Alain Clark kreeg de muziek met de paplepel ingegoten. te hebben vertoeft, waar hij 
meewerkte aan diverse pro- 
jecten, kwam hij weer terug 
naar Nederland en ging in de 
Nederlandse en Engelse taal 
verder met het schrijven en af 
en toe produceren van liedjes, 
o.a. voor Gordon, Jamai en 
David Goncalves. "Als mensen 
van mij willen weten waarom 
ik Nederlandse liedjes schrijf, 
is mijn antwoord kort maar 
krachtig: waarom zou ik het 
niet doen? Ik ben nou eenmaal 
een Nederlander! Bovendien 
vind ik de Nederlandstalige muziek echt mooi. Ik probeer 
echter wel mijn eigen stijl te 
ontwikkelen en geen liedjes 
te schrijven zoals de mees- 
te acts in de Nederlandse 
popscene." zegt Clark. 

Met het winnen van de 
Zilveren Harp is er een stuk 
waardering voor zijn werk 
gekomen. Als songwriter 
maar ook als uitvoerend 
artiest. Misschien is dit net 
het duwtje in de goede rich- 
ting dat hij nodig heeft. CD RECENSIE Erik's Wonderbaarlijke Reis 
De ontdekkingsreis van 
Piccolo en Sako Passpoort. 
Met Piccolo en Sako naar de 
Prettent. Een geweldige cd voor kinde- 
ren, ter kennismaking met de 
wereld van de klassieke muziek. 
Inclusief kleurwedstijd voor 
kinderen, met leuke prijzen 
van Bruynzeel kleurpotloden. 
Willem Frederik Bon schreef de 
muziek bij Godfried's Bomans 
Erik's Wonderbaarlijke reis. Het 
verhaal wordt verteld door Luc 
Lutz. 

De koppeling: Piccolo en Saxo 
is 40 jaar na dato nog altijd 
onweerstaanbaar. Voor het eerst op cd, met het unie- 
ke stemgeluid van Ko van 
Dijk. 

Prijs: 2 cd € 32,95 

(Tegen inlevering van de 
kortingsbon Aangenaam 
Klassiek € 18,- korting. 
Voor zolang de 
voorraad strekt.) Zandvoortse Courant Jazz in De Krocht met 
Ronald Douglas 

Een regenachtige middag waarbij een stukje muziek goed past. 
De hal van gebouw De Krocht is te klein om alle muziekliefheb- 
bers deze zondag 13 februari snel binnen te laten. Als de deur 
dan ook stipt half drie open gaat (een beetje laat) is het dringen 
om een plaatsje te vinden. In de tjokvolle zaal van De 
Krocht heet drummer en 
vibrafonist Frits Landesbergen 
de aanwezige jazz liefhebbers 
van harte welkom. Bassist Eric 
Timmermans is met vakantie, 
voor hem in de plaats hanteert 
Paul Berner de bas; hij doet 
beslist niet onder voor de sym- 
pathieke Timmermans. Veel lief- 
hebbers van goede jazz kennen 
Ronald Douglas, met zijn prach- 
tige stem weet hij al snel de 
juiste sfeer in de zaal te bren- 
gen. Zowel de jazzy nummers 
als de ballads weet hij weerga- 
loos te vertolken. Van zijn Cd 
'Swing Works' zingt hij diverse 
nummers o.a 'Day by Day' en 
'I thought about you'. Opval- 
lend is zijn grote bereik van 
zijn stem maar deze is altijd 
glaszuiver. Zoals altijd onder 
virtuoze begeleiding van pianist 
Johan Clement, met drum van 
Landesbergen wordt het een 
waar feest in de zaal. Ook voor 
Douglas zelf die zichtbaar 
geniet van het aandachtige 
toehorende publiek. 
Na de pauze legt Douglas uit 
dat hij niets te maken heeft 
met de imitatie van Frank Sina- tra. "Dat is n.l Peter Douglas, 
ik ben de echte, dus ook geen 
familie van parfumerie Doug- 
las" zegt hij droog. "Ik maak 
geen parfum maar cd's ("waar 
dus wel een luchtje aan zit", 
voegt Landesbergen er snedig 
aan toe!) 

Gevoelige afsluiting 

Het is jammer, dat we deze 
zanger niet vaker horen op 
radio en TV. Hij heeft er deze 
middag veel fans bij gekregen. 
Met het nummer "My Funny 
Valentine" wordt deze middag 
gevoelig afgesloten. Een prach- 
tig lied voor alle Valentine lief- 
hebbers die precies een dag later 
valt. Wie de zanger nogmaals 
wil horen krijgt op 20 februari 
een kans. Dan verzorgt Ronald 
Douglas een optreden bij Cris- 
tofori te Amsterdam. En 6 april 
is zijn nieuwe Cd presentatie. 

6 maart zal er een optreden 
zijn van Frits Landesbergen 
(vibrafoon) en John Engels 
(drums) Voor meer informatie 
www.jazzinzandvoort.nl of tel. 
023 5310631 

Lienke Brugman 
Cr- 


y>éaAileJle CD' 's 


De klassieke kinder top 10 


i. 


Beethoven 


Een symfonie van verhalen vol 
woont boven 


avontuur. Ernst Daniël Smid, 
Dajo Hogeweg vertellers 


2. 


Prokofiev 


Peter en de Wolf 


3. 


Saint-Saens 


Carnaval der Dieren 


4. 


Rameau 


De kip Respighi: De duif 


5. 


Vivaldi 


De distelvink 
(fluitconcert opus 10 nr 3 ) 


6. 


Glinka 


De leeuwerik 
Debussy: De goudvissen 


7. 


Britten 


Jonge mensen voor het concertpodium 


8. 


Dukas 


Tovernaarsleerling 
Bizet: Kinderspelen 


9. 


Ravel 


Moeder de gans 


V° 


Tchaikovsky 


De Notenkrakersuite opus 71a O 
O O R T 't Lokaal aan de Haltestraat 32 

IS HET OUDSTE PROEFLOKAAL VAN ZaNDVOORT 1 Geliefd om zijn 6 verschillende soorten bier van 't vat! 

< Populair om zijn oude piano (en even oude pianisten!) 

■ Beroemd om zijn ouderwets gastvrije lage bar! 

■ Bekend om zijn Jenever specialiteiten en zijn wereld- 
beroemde authentieke en 700 jaar oude Zandvoortse 
kruidenbitter ! 

< Berucht om zijn borreluur ! ELKE DAG GEOPEND VANAF 15.00 UUR H£ALTWLKBZ,ANr>VOORX 

Wij zïfft umt dtuwd&r cLok cdUq&'s, ■ FITNESS 

• CAKDIO-FITNESS 

■ WW EK f LATE 

• PROFESSIONELE BEGELEIDING 

■ MEDICAL FITNESS 

• SPORTSPECIFIEKE TRAININGEN 

• VOEVINQSBEQELEIVINQ (WWW.VIPLANNL) 

• SAUNA 

■ ZONNEBANKEN BURQ. VAN FENEMAPLEIN 27 
2042 TH ZAND VOORT 
TELEFOON: 023-S7BS112 
Open: mtuitwad t/m. dxnulenitia 09.00-22.00 
Vrijdag 03.00-21.00 

]e-K7mtèaM 10.00-14-00 
Jupiter Plaza 

wenst alle 

Zandvoorters veel 

leesplezier met de 

Zandvoortse Courant MAAND FEBRUARI 

15% KORTING 

OP ALLE KNIKARMSCHERMEN 'M. 1 ?. Coiffures 

(Dames / fieren 

Bij Joop kunt u 

mét of zonder afspraak 

langskomen 

ifogeweg 27 
Tei 571 69 69 
•U35J5JE<p§ U3 U3p3US3§ 'p[IipS3§ JPZ 
jjooApirez up|ch|.i9]>i 


jLïI? uvvw jooa safuf aiyvviuaSfpz yvzjunj 
unruqaf puvvw apqaS dQ ;jpz nu saji.ij ap ua^eui fiAi 
uba uaAoqajs.iapuo 5[oo ja ufiz fiA\ ;cf 
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 Zandvoortse Courant 

"■Ö«lfcjl fc De moderne vrouw 

In de eerste editie van deze krant stond een introductie van mijn 
persoon. "Interesse voor alles wat de moderne vrouw aangaat." 
Direct zijn de verwachtingen van de mensen in mijn omgeving 
hoog gespannen. C Ik heb ze toen geprobeerd uitte 
leggen dat ik deze pagina met 
behulp van een heleboel ande- 
re moderne vrouwen ga maken. 
Dat jullie mij gaan vertellen wat 
jullie leuk vinden, waar jullie 
je het liefst in de watten la- 
ten leggen en welk fantastisch 
boek onlangs gelezen is. En nog 
veel meer... Mailen dus naar 
red actie@zand voorts ecourant. 
nl. En voor nu moet ik het ge- 
woon met mijn eigen kennis 
en interesses doen. En wat is er 
moderner dan een naakte en 
dronken vrouw? 

De naakte vrouw 

Wist je dat in de 16 e eeuw zoge- 
naamde 'heupkussens' werden 
verkocht die de heupen van 
vrouwen qua omvang verdub- 
belden? En wij maar zeuren... 
Meer van 
deze weetjes 
lees je in 
het boek 
'De naakte 
vrouw' van 
Desmond 
Morris. 
Dit boek 
neemt de lezer bij 
de hand op een verkenningstocht 
langs het lichaam van de vrouw, 
met uitleg over de vele ongewo- 
ne kenmerken die zij bezit, 
leder hoofdstuk van "De naakte 
vrouw" is een onderdeel van 
de verkenningstocht van top 
tot teen. Hierin worden niet 
alleen opmerkelijke biologische 
kenmerken van het vrouwen- 
lichaam beschreven, maar ook 
hoe deze kenmerken door de 
eeuwen heen benadrukt of ver- zwegen, vergroot of verkleind 
zijn. Op deze manier wordt 
er een beeld gegeven van het 
boeiendste onderwerp ter 
wereld: de naakte vrouw. 

De dronken vrouw 

Zware avond gehad? Met veel 
te veel drank, sigaretten en 
vette snacks? Welcome to ka- 
terland! Met deze tips werk je 
de gevolgen van leuke feestjes 
moeiteloos weg! 

Wat je niet moet doen: 

Meteen naar koffie en aspiri- 
nes grijpen! Drink eerst zoveel 
mogelijk water. Doe er wat ci- 
troensap in, om je gebrek aan 
vitamine C te compenseren. 
Hoe meer je kunt drinken, des 
te sneller is je hoofdpijn weg; 
een kater betekent namelijk 
vochttekort. Nu mag die kof- 
fie, als je er echt naar snakt! 

Wat je wél moet doen: 

• Zet je raam open en adem 
Het allerbeste is natuurlijk een heerlijke strandwandeling langs 
ons eigen strand! enkele malen diep in en uit. 
Rek jezelf langdurig uit: armen 
boven je hoofd, zijwaartse bui- 
gingen, enzovoort. 

• Stap onder de douche en was 
lekker je haar. Laat de dou- 
chestraal goed op je verwarde 
hoofd en nek neerkletteren. 
Een douchegel met citrusaro- 
ma werkt verkwikkend. 

• Kalmeer je ogen met een com- 
pres. Dat kan met luxe maar 
ook gewoon met een compres 
van kamillethee, komkommer- 
plakjes of schijfjes aardappel. 
Ook handig is zo'n plastic blau- 
we oogbril die je standaard in 
de diepvries bewaart. Door de 
kou trekken zwellingen weg 
en wordt je hoofd frisser. 

• Drink nog een groot glas wa- 
ter. En dan is het tijd om je ge- zicht toonbaarte maken. Mas- 
seer langzaam je dagcrème 
in, met lange, cirkelvormige 
halen. Werk plekjes en vlekjes 
weg met een camouflagestift 
en breng dan een dun laagje 
foundation aan. 

• Een lichte make-up is verder 
genoeg, maar wat veel effect 
heeft is een lijntje wit pot- 
lood aan de binnenrand van 
je ogen. Meteen heb je weer 
een heldere blik. 

• Jij hebt een groot bord roerei 
verdiend! Neem er een multi- 
vitaminenpil bij en je komt de 
dag vast wel door. 

En het allerbeste is natuurlijk 
een heerlijke strandwandeling 
langs ons eigen strand! Healthclub Zandvoort helpt aan een puike conditie Fitness en werken aan de conditie is populair. Monique Biesot en Hans Jansen weten daar als 
exploitanten van drie sportcentra alles van. In Zandvoort begon het duo op 12 januari vorig jaar 
de Healthclub Zandvoort aan het Van Fenemaplein 27. Eerder openden zij de Arobic en Fitness 
Factory in Amsterdam en Damessportschool Beautyline in Haarlem. 'In Zandvoort zien we moge- 
lijkheden met het toerisme. 
Maar ook de inwoners weten 
ons in de wintermaanden te 
vinden. Binnenkort bieden we 
de mogelijkheid om op het 
strand te trainen', motiveren 
Monique en Hans hun keuze 
voor Zandvoort. 

Healthclub Zandvoort richt 
zich op de conditie, die opge- 
bouwd of op peil gehouden 
moet worden. 'We beschik- 
ken over een scala aan cardio- 
apparatuur waarop de spor- 
ter kan fietsen, lopen, roeien, 
steppen en crosstrainers', zegt 
Monique, die vooral atten- 
deert op de mogelijkheden 
die crosstrainers bieden om 
oefeningen te doen, waar- 
bij de druk op de gewrichten 
minimaal is. 'De crosstrainer is een combinatie van fietsen, 
lopen en steppen. In het begin 
is het moeilijk, maar als je er 
eenmaal aan gewend bent, dan 
werkt het verslavend", zegt 
Monique enthousiast. 

De kwaliteit staat bij de He- 
althclub Zandvoort hoog in het 
vaandel. Vier gediplomeerde 
en ervaren trainers begelei- 
den de sporters, zodat ze op 
een verantwoorde wijze bezig 
kunnen zijn. Wie zich aanmeldt 
moet een vragenlijst invullen, 
waaruit moet blijken of er geen 
belemmeringen zijn om spor- 
tief bezig te zijn. Ook kan een 
programma op maat gemaakt 
worden naar de mogelijkhe- 
den van de sporter. Healthclub 
Zandvoort heeft ook appara- 
tuur voor de (top)sporter die 
zijn of haar spieren op een verantwoorde wijze wil ver- 
sterken of bezighouden bij 
een blessure. Momenteel wordt onderzocht of deelge- 
nomen kan worden aan het 
project voor 'Gezonde Leef- 
stijl', waarvoor de ziekteverze- 
keraars VGZ en IZA de kosten 
vergoeden. Voor bedrijven 
is er de mogelijkheid om het 
personeel te laten sporten, ter- 
wijl ook de toerist van harte 
welkom is, al dan niet via een 
arrangement met hotel of 
pension. Opmerkelijk is dat 
de sauna voor de sporters bij 
de prijs is inbegrepen. Wie 
op de zonnebank wil kan ook 
terecht, maar dan wel tegen 
betaling. 

Healthclub Zandvoort is ge- 
opend van maandag tot 
donderdag van 9-22 uur. 
Op vrijdag van 9-21 uur en 
in het weekend van 10-14 
uur. Voor prijzen en abon- 
nementen kunt u terecht op 
www.healthclubzandvoort.nl, 
ook kunt even bellen met 
5735112 of gewoon even bin- 
nenstappen en informatie vra- 
gen aan de bar, waar u ook 
nog een sportief drankje dan 
wel een kopje koffie of thee 
kunt gebruiken. Hotelier Thom van Mourik, een vaste bezoeker van 
Healthclub Zandvoort. DE ZANDVOORTSE 
COURANT ZOEKT NAAR GOEDE EN 

ENTHOUSIASTE 

BEZORGERS UITSTEKENDE 
VERGOEDING! Bel Verspreidnet: 

0251-67 44 33 of mail naar 

info@zandvoortsecourant.nl 
Veel veranderingen, een ander gezicht. 
Een groter terras, nog meer zonlicht. Bij Koffie Corner 
Het adres voor D.E. koffie Itieutu! Koffie/Lunchroom Zandvoort 
Kerkplein 7 • Tel. 023-573 02 74 Velen onder u zullen waarschijnlijk met regelmaat in 
de slijterij of supermarkt staan om een flesje wijn uit te 
zoeken. Maar welke wijn uit het enorme assortiment 
moet u nu kiezen? Kloppen de beschrijvingen bij de 
supermarkt? En krijgt u waar voor uw geld? 

In deze rubriek leest u een kleine beschrijving van de 
inhoud van de fles met enkele suggesties aangaande 
bijpassende gerechten. Tenslotte zal een waardeoor- 
deel worden gegeven over de kwaliteit/prijsverhouding 
van 1 tot 10. Cötes de Saint-Mont 2003 - Gascogne 

Een Franse rode wijn van onder andere de Tannat en 
Pinenc druif die ruikt naar rood fruit zoals frambozen 
met een licht zoete zuurtjesgeur (perenzuurtjes). De 
wijn heeft weinig kracht en is redelijk neutraal. Dit in 
tegenstelling tot hetgeen de supermarkt beschrijft. Het 
zou een goede wijn zijn om iets gekoeld te drinken met 
mooi weer op een terras. Daarbij een Pizza Margarita 
of lichte vleeswarenschotel: et voila! 

Gekocht bij: Dekamarkt, Prijs: €3,99 
Kwaliteit/prijsverhouding: 4 Wijn 

onder 

de 

loep 
Mas d'En Bosc 2001 - Roussillon 

Een Franse rode wijn gemaakt van vier druivensoor- 
ten: de Carignan, Grenache, Mourvèdre en Syrah. Met 
een geur van bramen, chocolade en kruiden. Vol en 
rond van smaak; zachte maar ook redelijk krachtige 
wijn. Kan beslist zo gedronken worden, maar zal u 
beter smaken bij vlees van de grill, lamstoofpotten of 
een stukje belegen kaas. 

Gekocht bij: Dekamarkt, Prijs: €3,99 
Kwaliteit/prijsverhouding: 7 

Tot slot wil ik u meegeven: over smaak valt niet te twisten! 
J. van Gelder (vinoloog) ^^envan^ 
Dagelijks geopend vanaf 15:00 uur 
Nu ook tot 03:00 uur geopend!!! 

IEDERE DINSDAGAVOND: 
Hollandse pot € 6,- 

(geenalacarte) 

ZATERDAGAVOND IS: 

Spare rib avond € 7,50 

(incl. patat & sausjes) 

ZONDAGMIDDAG: 

Kop heerlijke erwtensoep € 2,- 

Gasthuisplein 10 

2042 JM Zandvoort 

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54 

www.wapenvanzandvoort.nl 

Kijk ook eens op de website 
www.zandvoortsecourant.nl Tak e Five 

PI.RMA.XEXT STRANDPAVILJOEN AA/V ZEE 

Vanaf volgende week 

vindt u hier 

ons weekmenu Boulevard Paulus Laat, Paviljoen 5 
Tel. 023 57 IE 113 / Fax DE3 57 33 733 Best zonde toch. . . ? Hier had 
uw advertentie kunnen staan! Adverteren? 

Voor info mail: advertenties® 

zandvoortsecourant.nl 

of bel Letty: 06-4342 9783 Zandvoortse Courant 
De Kippetrap aan de Zeestraat. Foto: Onno van Middelkoop Een dag met een gaatje noemen ze het. Als je de hele dag denkt dat je iets aan het doen bent 
en 's middags blijkt dat het resultaat nihil is. Er komt dan een zodanig leeg gevoel over je, dat je 
iets anders moet doen om de dag zo snel mogelijk te vergeten. Daarom besloot ik om mijn zinnen 
te verzetten en omdat het weekend toch voor de deur stond, ben ik maar eens een ouderwetse 
kroegentocht gaan houden. Bierburcht 

De eerste op onze tocht is de 
'oude' Bierburcht. Een zaak die 
niet zo snel opvalt omdat hij niet 
aan de straat ligt en men een trap 
op moet om er te komen. Groot 
terras op één hoog waardoor je 
leuk de Kerkstraat in kijkt. Een 
hele grote bar zonder muziek. 
Wel twee tv's aan (zonder 
geluid) en jammer genoeg 
geen gasten. Een toiletbezoek 
gebracht en geconstateerd dat 
hier wel iets aan gebeuren mag. 
Een fluitje besteld (Kroon bier 
€1.60) en een droge huiswijn 
(Zuid Afrikaanse Kaapse Draai, €2.00) die helaas niet van die 
kwaliteit was die je verwacht als 
je uit gaat. Aan de jonge maar 
attente barkeeper gevraagd of 
hij misschien een portie kaas of 
worst voor ons had. Hij moest 
ons teleur stellen. Dan maar een 
warme snack maar helaas was 
de frituur uit. We hebben maar 
betaald en bij het naar buiten 
lopen van de zaak zagen we dat 
binnen de kaarsjes aangestoken 
werden. Misschien waren wij 
wel te vroeg en begint het in 
deze zaak wat later gezellig te 
worden. Ik hoop het. 1 ï m ï r^ * 


Uk — 
a - JMcffc 


ii '^ ■■-- * J De Klikspaan in de Haltestraat. Foto: Onno van Middelkoop Klikspaan 

De Haltestraat in. We zagen 
in de Klikspaan een gezellige 
drukte dus hup, naar binnen. 
Een goed bezette bar met 
gasten, jong en ouder van 
diverse pluimage in een zaak 
die er al jaren hetzelfde uitziet. 
Een fluitje en een droge witte 
huiswijn bestelt (een Zuid 
Afrikaanse mix van Sauvignon 
en Chardonnay: een zeer 
uitgesproken wijn die snel 
verveeld) bij de zeer attente 
barkeeper. Op de achtergrond 
een prima stukje muziek. 
Onder het genot van een 
aangeboden snack in de vorm 
van stokbrood met door de 
schoonmoeder zelfgemaakte 
aïoli, bestelden we nog een 
drankje en betaalden. Helaas 
stonden er geen prijzen op 
de nota. Een gezellige zaak 
met prima muziek en dito 
bediening. We hadden het 
gevoel gekregen dat nu de 
tocht begonnen was. 

Het Lokaal 

Op naar het Lokaal, een leuke 
kleine kroeg waar regelmatig 
jazz gespeeld wordt en soms 
ook spontaan iemand achter 
de piano plaatsneemt. Een Kook eens anders 

wekelijkse kookrubriek 

Er zal elke editie van de Zandvoortse Courant een 
kookrubriek gepubliceerd worden: 'Kook eens een 
tikje anders'. Hierin zullen recepten te vinden zijn die 
seizoen gerelateerd zijn maar dan net even anders. 
De receptuur is normaal gesproken voor 4 personen tenzij 
anders vermeldt. Deze week een visschotel en uiteraard, even 
anders dan anders. Een makkelijke en kleurrijke 
visschotel. Door het zachtjes 
stoven worden de vis en de 
tomaatjes lekker zacht. 

Bereiding 

Knip de trosjes met tomaat 
in kleinere trosjes van 3-4 
tomaatjes. Verdeel de marga- 
rine, geraspte citroenschil, 1-2 
el citroensap, de oregano over 
de bodem van een pan met 
anti-aanbakbodem. Wentel 
de vis erdoor en maal er zee- 
zout en royaal zwarte peper 
over. Verdeel de preiringen en 
tomaatjes tussen de vis. Dek 
de pan af met een deksel en 
stoof de kabeljauw in 10-12 
minuten zachtjes gaar. Lekker 
met gekookte krieltjes en een 
salade van kropsla met gebak- 
ken spekjes, ei en croutons. 
Bereidingstijd circa 
minuten. Kcal p.p.: 
Koolhydraten p.p.: 20 

±245 I 
± 6 gram. 
Recept 

Gestoofde kabeljauw met tomaat 

Ingrediënten: 

500 gram trostomaatjes, 

3 el (vloeibare) margarine, 
sap en rasp van 1 citroen, 

2 tl gedroogde oregano of de blaadjes van 4 verse 
takjes, in reepjes gesneden, 

4 dikke stukken kabeljauwfilet van ± 150 gram p.st., 
zeezout en zwarte peper uit de molen, 

2 dunne preien, in dikke ringen gesneden. gezellige volle bar (die wel laag 
is maar gelukkig ook met lage 
krukken, wat heel intiem aan 
doet) en staand in de zaak ook 
nog enkele gasten. Een attente 
barkeeper die, ondanks dat hij 
alleen staat, alles in de gaten 
houdt. Biertje besteld (Heineken, 
€1.50) en een 'Spa-tje' (€1.70). 
Geen jong publiek maar daar is 
dit ook geen zaak voor. Al met 
al een gezellige kroeg met een 
warme ambiance en een vakman 
achter de tap. 

Kippetrap 

Ons laatste bezoek brachten 
wij aan de Kippetrap (vroeger 
café Kerkhoven, Jansen & Jansen 
en laatstelijk restaurant Rue 
de la Mer). Gezellig vol met 
goede muziek en een hartelijke 
verwelkoming van de gastvrouw. Biertje bestelt (Heineken, €1.50) 
en een glas witte huiswijn 
(€2.50). Hier kan men kiezen 
uit een Chardonnay of een 
Sauvignon Blanc, die geschonken 
worden in prachtige glazen. De 
beide wijnen zijn van een zeer 
goede kwaliteit. Omdat de maag 
begon te knorren, bestelden wij 
een saté (€9.50), een broodje 
gehaktbal met saus (€2.50) en 
natuurlijk nog een drankje. 
De saté en de gehaktbal (met 
de saus apart) werden keurig 
geserveerd op mooi servies met 
dito bestek en vergezeld door 
een chique linnen servet. Het 
eten was in een zeer goede 
kwaliteitsprijsverhouding. Hulde! 
Nog een laatste drankje en 
mijn tocht was teneinde en het 
onbestemde gevoel van de dag 
was ik gelukkig kwijtgeraakt. O 
AUTO STRIJDER 

Zandvoort 
Tel: (023)-571 4565 Auöi 

Service monstratieauto's en occasions VOLKSWAGEN 


Lupo 1,0 50 PK, blauw, 65.700 km 


€ 


6.800 


1999 


Lupo 1,4 60 PK, zilver metallic 


€10.600 


2003 


Polo 1.4 60 Pk Atlanta Pakket 


€ 


5.100 


1996 


5-drs, flashrood, 112.700 km 
Polo 1.4 (weinig km) 


€ 


5.800 


1996 


3-drs, flashrood, 55.300 km 
Polo 1.4 Milestone pakket 


€ 


6.800 


1998 


blackmagic pareleffect, 39.700 km 
Polo 1.4 Atletic 


€ 


7.100 


1999 


brightgreen pareleffect, 98.900 km 
Polo 1.4 44kW 


€ 


9.500 


2000 


5-drs, blackmagic pareleffect, 48.900 km 
Polo 1.4 44kW 


€ 


9.800 


2000 


3-drs, blackmagic pareleffect, 39.200 km 
Polo 1.6 Variant 


€ 


8.900 


2000 


stationwagen, zwart met., 47.300 km 
Polo 1.4 16v Sport 55kW 


€12.700 


2002 


Polo 1.4FSI/85 PK 


€13.800 


2003 


3-drs, zwart met. 
Golf 3GTI 2.0/115PK 


€ 


4.500 


1994 


3-drs, tornado rood, 181.700 km 
Golf 3 1.8 Automaat 


€ 


7.400 


1997 


5-drs, Dragongreen pareleffekt, 
Airco, Airbags 
Golf 3 Variant 1.8 55kW 


€ 


5.900 


1996 


stationwagon, zwart met., 123.500 km 
Golf 4 1.4 


€ 


7.900 


1998 


3-drs, 75 PK, flashrood, 84.300 km 
Golf 4 1,9 TDi 


€ 


8.200 


1998 


3-drs, Diesel, 90 PK, blauw met. 
Golf 4 Variant 2.0 


€12.700 


2000 


stationwagon, zwart met., 117.000 km 
Vento1.8 90 PK 


€ 


3.600 


1998 


limousine, blauw metallic, 52.660 km 
Sharan 2.0 Comfort 


€16.900 


2000 


MPV, benzine, indigoblauw parelleffect, 
83.800 km 
Div. VW Transporters 


€ 


9.500 


2001 


wit, weinig km, bj. vanaf 2001 
prijs vanaf Euro 9.500 excl. BTW 

^QEj^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I 


Audi 80 Avant 2.0 


€ 3.900 


1994 


centr.vergr. el.bed. ramen, 222.470 km 


Audi A3 1,6 Ambiance 


€15.900 


2001 


zwart met., luxe uitv, 89.100 km 


Audi A4 1.6 


€ 6.950 


1996 


sambabruin pareleffect, 149.600 km 


Audi A4 1,9 TDi Quattro 


€15.500 


2000 


diesel, zilver met., airco, 


lichtmet. velgen 


Audi A8 4.2 quattro tt aut pro-line uitv. 


€ 89.500 


2003 


sedan, benzine, irischgreen metallic, 


48.000 km Fiat Seicento 1.1 SX 

blauw metallic, 12.500 km € 5.800 2001 Kostenrijklaarmaken € 395 www.autostrijder.nl Lezéts sdifljMPi 
Ingezonden brief In de eerste plaats mijn complimenten met uw blad. Het verwondert mij dat zo een initiatief loont met nu 
weer twee lokale bladen op 17.000 inwoners. Gelukkig nodigt uw blad tot lezen uit met veelzijdige lokale 
wetenswaardigheden. Leuk is ook een politieke hoek hoewel politiek in Zandvoort zelden leuk is. Wel af en 
toe om te lachen als het niet zo droevig zou zijn. Het laatste interview met 
raadslid Jaap Brugman, 
toonde dat democratie 
in de huidige vorm niet 
werkt in een kleine ge- 
meente. Bij de laatste 
verkiezingen en tegelij- 
kertijd de invoer van het 
dualisme, maakten de 
VVD en P.v.d.A, met op 
wethouderszetels beluste 
leiders, een zodanig zicht- 
baar potje van, dat GBZ en 
OPZ daar de vruchten van 
konden plukken. Daar- 
mee wel de plicht op zich 
ladend, naast het CDA, de 
broodnodige veranderin- 
gen te bewerkstelligen. 
Allereerst dus het dua- 
lisme invoeren en daarbij 
passende wethouders be- 
noemen. Bij de grootste 
partij verwacht je bij het 
dualisme van een Jaap 
Brugman, als oudste van 
de grootste fractie, initi- 
atief om aan de nieuwe 
verhoudingen te werken. 
Helaas had GBZ een 'niet 
zo succesvolle onderne- 
mer' aan het roer die een 
voor hem goed betaalde 
wethoudersbaan wel zag 
zitten. OPZ was verstan- 
diger en nam het besluit 
een buitenstaander aan 
te trekken, al was dat 
niet via een open proce- 
dure met functie-eisen 
maar vanuit het vriendjes 
circuit. Nu twee jaar op 
koers ziet het er dus maar triest uit als je de krant 
leest en wat gegevens 
van het internet haalt. 
Zoals twee stellingen uit 
een nota over dualisme 
in Zandvoort: 1e De ge- 
meenteraad is onvermo- 
gend om kaders te stellen, 
waardoor ook controle 
onmogelijk is. 2e Uit het 
feit dat de gemeenteraad 
nog geen werkgroep 
heeft ingericht, blijkt dat 
aan de rekenkamerfunctie 
geen groot belang wordt 
gehecht. Voeg daarbij dit 
bovengenoemde artikel 
en de gemiste inkomsten 
bij het Casino (op meer- 
dere fronten) en je wordt 
als burger en waarnemer 
niet vrolijk. Dualisme be- 
tekent immers: het col- 
lege houdt zich bezig 
met bestuur, de raad stelt 
hiervoor de kaders, con- 
troleert het bestuur en 
vertegenwoordigt de bur- 
gers. En dan die uitspraak 
over de omzet van Corus 
en de gemeente. 

Gevoel voor cijfers ont- 
breekt. Hoeveel procent 
van de inwoners werkt in 
het toerisme en waar ko- 
men de meeste toeristen 
voor? Nog interessanter 
is waar de winsten uit de 
fantastische omzet heen 
gaan en welke inbreng dit 
heeft op onze begroting. 
De focus, ook van GBZ, op het toerisme is daarmee 
verklaard. Ook hier doen 
belanghebbenden hun 
werk, buiten zicht, via 
hun mannetjes. 

We zijn ook nog een 
dorp waar het aanvaard- 
baar is dat bestuurders 
meermalen met drank 
op mogen worden aan- 
gehouden. Wie gooit de 
eerste steen? Waar gaan 
partijstructuren regel- 
matig overhoop zodat 
projectontwikkelaars, 
cafébazen, woonwagen- 
bewoners, adviseurs en 
andere wakkere lieden 
in een voordelige posi- 
tie komen (ook de heer 
Brugman zat eerder al 
voor de VVD in de raad)? 
Verklaart dit niet waar- 
om bij een eerdere fu- 
siegedachte, Zandvoort 
in een isolement dreigde 
te raken? Ik zie het als 
een onverwacht goed 
initiatief van onze bur- 
gervader om bij de on- 
vermijdelijke ontwikke- 
lingen niet weer alleen 
te komen staan. Maar 
ja hoe komen de uitba- 
ters in een groter bestel 
nog aan hun trekken. 
Gelukkig is het politieke 
klimaat in Bloemendaal, 
Bennebroek en vele an- 
dere kleine gemeentes 
niet veel beter. 
Lokale politiek kan niet werken zo lang een 
handjevol partijleden, die 
belust zijn op baantjes 
of macht vanwege eigen 
belangen, de dienst uit 
maken. Daarbij het elec- 
toraat buiten de deur 
houdend, want die stem- 
men toch op landelijk 
imago. Met de weinige 
leden is er weinig lobby- 
werk nodig om onderling 
de baantjes te verdelen. 
Bij problemen doe je ook 
geen beroep op je electo- 
raat waarin veel capabele 
bestuurders zitten, die 
wel willen helpen maar 
zich het financieel niet 
kunnen permitteren de 
stap terug te doen naar 
een wethouderspost. Je 
huurt gewoon een duur 
betaalde uitgerangeerde 
burgemeester in dan kan 
je laten zien hoe moeilijk 
het is om met je burgers 
tot een vergelijk te ko- 
men over een Midden- 
boulevard. 

Als de politiek zich wat 
opener leert op te stellen, 
wordt ook dat hoekje in 
uw krant nog eens echt 
leuk. 

Robert T. van den Dungen 
Zandvoort N\t\jC\ b Ü VIDEOLAND ZANDVOORT Beschadigde dvd's, cd's, playstation, 
game-cube, cd-rom enz. enz. / 

WIJ MAKEN ZE WEER ALS NIEUW! Voor meer informatie: 
Videoland Zandvoort 
Louis Davidstaat 13 
2042 LS Zandvoort 
Tel. 023-571 20 70 IrrMilÜSlMÖt 
Zandvoortse Courant Heden 

1 M Een halve eeuw geleden 

Zuiderbad Plannen maken kost geld dat vaak niet het gewenste resultaat oplevert en dus voor niets uitgegeven 
is, omdat het uiteindelijke doel niet bereikt wordt. Ook toezeggingen van rijk en provincie kunnen 
problemen geven als er toezeggingen zijn gedaan die niet kunnen worden gerealiseerd. Zo'n situatie 
was er ook halverwege de jaren vijftig toen de wederbouw in volle gang was en het gemeentebe- 
stuur ook het Zuiderbad wilde herbouwen. Het Zuiderbad was een pretentieuze badinrichting ge- 
opend in 1934. Het was een betonnen bouwwerk, dat in de wintermaanden op het strand bleef staan. 
Het rijk scheen bereid een forse financiële bijdrage te leveren, die later echter tegenviel. 
Foto Zuiderbad. Foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld04257 Zuiderbad 

In de raadsvergadering van 
1 december 1953 besloot de 
raad tot de herbouw van het 
Zuiderbad en verleende daar- 
voor een krediet van ƒ443.233. 
Grondslag voor deze beslissing 
was het resultaat van met het 
departement van wederop- 
bouw en volkshuisvesting 
gevoerde besprekingen. Het 
college kreeg te horen dat de 
commissie Financiering We- 
deropbouw publiek rechte- 
lijke lichamen zou adviseren 
ƒ 369.365 voor rekening van 
het rijk te laten komen. In 1954 kwam er echter een 
kink in de kabel en bleek dat 
de rijksbijdrage aanzienlijk 
minder was. Zandvoort was in 
last. In de Zandvoortse Cou- 
rant van dinsdag 22 april 1954 
lezen we onder andere: 'Tot 
grote teleurstelling ontving 
de Gemeente van de minister 
van financiën een beschikking, 
waarbij voor de herbouw van 
het Zuiderbad een rijksbijdrage 
van ƒ 257.595,91 werd toege- 
kend. Wat aanzienlijk minder 
is dan de verachte ƒ 443.223,- 
waarvan was uitgegaan toen de raad besloot tot herbouw. 
B&W stellen daarom voor, van 
bedoelde beschikking in be- 
roep te gaan bij de Kroon'. 

Een succes 

Dat de kans op succes niet 
hoog werd ingeschat, blijkt 
uit de opmerking die de re- 
dacteur van de Zandvoortse 
Courant tussen haakje op- 
nam in het artikel. Hij schreef: 
'(Succes wagen we te betwij- 
felen. Red.)'. 

Overigens had de gemeente 
al kosten gemaakt. De archi- D ERVAN 
DE WEEK Bij de naam Roxy denkt u waarschijnlijk aan een meisje, 
maar dit is toch echt een hele stoere meneer. Hij is niet de 
jongste meer, maar spelen en rennen kan hij nog best. 
Hij was niet echt aan andere 
honden gewend toen hij bij 
ons binnenkwam maar hij 
heeft toch vrienden kunnen 
maken met de vrouwelijke 
bewoners hier. In een kennel 
zitten is niks voor hem, dan 
maakt hij zich druk of hij wel 
genoeg aandacht en op tijd 
eten krijgt. Maar als deze jongen in een huis zit waar 
hij genoeg aandacht krijgt, 
zal hij een stuk rustiger wor- 
den. We plaatsen hem liever 
in een huis waar geen an- 
dere dieren zijn, want dan 
krijgt hij zeker de aandacht 
die hij verdient. Wie heeft 
er tijd voor deze lieve mid- 
delbare heer!!!! Kijk op onze vernieuwde website: 

www.dierentehuiskennemerland.nl voor onze 

andere dieren. Of kom langs in de Keesomstraat 5. 

Tel. 0235713888. Open van 11.00-16.00. tect prof. ir. H.T. Zwiers had al 
een tweetal declaraties inge- 
diend over de jaren 1950, 1951 
en 1952 werd voor de gemaak- 
te schetsplannen en uitgewerk- 
te begroting een bedrag van 
ƒ 17.354,88 in rekening ge- bracht, terwijl een tweede 
declaratie over 1953 nog eens 
ƒ 18.109,57 bedroeg. De reke- 
ningen zijn betaald. Het be- 
roep bij De Kroon is afgewe- 
zen. Het Zuiderbad is nooit in 
de gewenste staat herrezen. Nieuwe piketregeling garandeert 24-uurs beschikbaarheid De gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Zandvoort en de Milieudienst Umond gaan samenwerken. 
Buiten kantooruren behandelt de Milieudienst Umond voor deze gemeenten alle meldingen van calami- 
teiten met gevolgen voor het milieu. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven melding te maken bij het 
bevoegd gezag van een ongewoon voorval, wanneer deze nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor 
het milieu. Daarnaast kunnen ook burgers die getuige zijn van een calamiteit dit melden. 
Kijk ook eens op 

www.zandvoortsecourant.nl Calamiteiten kunnen gemeld 
worden bij het milieu-informa- 
tiepuntvan de provincie Noord- 
Holland, telefoon 0800-6586734 
of de meldkamer van de 
regionale politie, telefoon 
0900-8844. Zowel het milieu-in- 
formatiepunt als de meldkamer 
nemen vervolgens contact op 
met de dienstdoende piketme- 
dewerker van de Milieudienst 
Umond. De dienstdoende 
piketmedewerker is overigens ook via de regionale meld- 
kamer van de brandweer 
oproepbaar. 

De nieuwe regeling garan- 
deert een 24-uurs beschik- 
baarheid voor het melden 
van calamiteiten. Tijdens 
kantooruren kunnen bedrij- 
ven en burgers calamiteiten 
bij de milieuafdeling van 
de betreffende gemeente 
melden. Van SCHAIK I Makelaar O.G. ZANDVOORT - WITTE VELD 14 Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: info@vanschaikbv.nl NVM 

AANKOOP-VERKOOP/ 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR- BEHEER/ 
HYPOTHEEK/ 
PROJEKTEN-ADVIEZEN 
Dit recent gebouwde en luxe afgewerkt zonnige 
driekamerappartement met riant betegeld zonne- 
terras op het zuiden ligt op de 4e verdieping van 
Residence Delfi op ca. 250 m van strand en centrum. 

Indeling Royale hal; toilet; zonnige L-vormige 
woonkamer met schuifpui naar terras; open 
keuken; 2 slaapkamers; bijkeuken; moderne bad- 
kamer met ligbad, wastafel en separate douche. 
Het appartement is geheel v.v. gestucte wanden en 
een laminaatvloer. 

Vraagprijs € 239.000,- k.k. ZANDVOORT - JAN STEENSTRAAT 9A 
1 
In rustige buurt, nabij dorpscentrum ligt deze goed 
onderhouden woning . De woning is in 1990 geheel 
verbouwd. 

Indeling entree; vestibule; slaap- annex werkka- 
mer; moderne badkamer met ligbad, wastafel en 
wandcloset; ie et.: zonnige woonkamer met open 
keuken; 2e et.: overloop; 2 slaapkamers; badkamer 
met douche en wastafel. Vraagprijs € 220.000,- k.k. ZANDVOORT- HAARLEMMERSTRAAT 26 
In charmante en geliefde straat ligt dit karakte- 
ristieke en royale woonhuis met een 15 meterdiepe 
achtertuin op het zuiden. 

De uitstekend onderhouden woning heeft een 
speelse indeling met een ruime living en de 
moderne keuken in het souterrain. Op de eerste 
verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een 
badkamer met wastafel, toilet en douche. Vraagprijs € 345.000,- k.k. ZANDVOORT- HOGEWEG 22/20 
Luxe, royaal en modern driekamerappartement met 
zeezicht en balkon op het westen. 

Dit fraai afgewerkte appartement (gestucte wan- 
den, hard houten deuren met facetglas en elektri- 
sche haard) heeft een zonnige woonkamer, een 
moderne open keuken met inb.app., een luxe 
badkamer met douchecabine en wastafelmeubel 
en 2 slaapkamers. Vraagprijs € 279.000,- k.k. Basis handhavingsbeleid 

Repressie en preventie 

Het nieuwe handhavingsbeleid dat het college heeft 
vastgesteld voor 2005 en 2006, kent als basis een re- 
pressieve en preventieve benadering. In overleg met de 
bij het handhavingsbeleid betrokkenen instanties zijn 
uitgangspunten geformuleerd, die een doeltreffende 
uitvoering en samenwerking moeten waarborgen. Het beleid is geformuleerd 
tegen de achtergrond 
van een voortdurende 
belangenafweging tussen 
wonen, werken en recre- 
ëren. Het nu geldende be- 
leid heeft als belangrijkste 
doel de kwaliteit van de 
handhaving te verbeteren. 
Gekozen is daarbij voor 
een integrale aanpak. Een belangrijk element 
daarvan is dat meldingen 
en klachten binnen één 
week in behandeling 
genomen worden, uitge- 
zonderd klachten over be- 
jegening. Binnen de hand- 
havingterreinen als milieu, 
bouwen, brandveiligheid, 
APV en afvalstoffen wor- 
den verschillende priori- teiten aangegeven. Met 
240 horecaondernemingen 
en zomerse festivals heeft 
handhaving van de ge- 
luidsnormering prioriteit, 
evenals op bestemmings- 
plannen en bouwvergun- 
ningen. Naast de genoem- 
de prioriteitstellingen zal 
ruime aandacht besteedt 
worden aan het terugdrin- 
gen van de hondenpoep, 
terwijl in het kader van de 
integrale veiligheidsaanpak 
het college voornemens is 
scherper toezicht te laten 
houden op het naleven van 
de maatregelen, zoals die 
onlangs vastgesteld zijn in 
het kader van de Drank- & 
Horecawet. 

ZAND- 
KORRELS Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden VIOOL 

Toneelvereniging 

W. Hildering 

vraagt viool in 

bruikleen 
Tel. 5717385 Rozenobel Antiek 

vraagt Te Koop: 

meubelen, oud 

speelgoed, kristal, 

porselein, schilderijen, 

etc. Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Telefoon: 

023-5731787. Open 

van 12.30-17.30, ook 

op zondag. 

Dinsdag gesloten. 

Tegelzetter 

heeft nog tijd voor 

al uw tegelwerk 
voor part. en bedrijf 

ook stucwerk. 
Bel nu 06 26206608 TE HUUR: 

Garage-appartement 

in Zandvoort. 

Eigen opgang. 

Alle voorzieningen. 

Prijs € 450,00 /maand. 

Alles inclusief. 

Direct te betrekken. 

Contact: 

J.P.Heemskerk. 

06-10 90 20 74. Gevraagd 

Wie wil en kan mij 
pianoles geven op 

woensdag? 

tel 5733839 Bridgers opgelet! 

Nu nog inschrijven 

voor CDA drive 

19 februari 

In Gemeenschapshuis 

of tel. 573 1219 Te Koop: 

Complete heren 
golfset staal 

Titleist 3 t/m SW 

Woods 1-3-5 

€ 250,- 

Tel 06 53250629 Zandvoortse Courant vijienvrjitig plus 

Ouderen steeds vaker 
het internet op Een kwart van de 65-plussers is wekelijks op internet te vinden. 
Dit blijkt uit de Internetmonitor, een onderzoek dat sinds 1995 
door Trendbox wordt uitgevoerd. Twee jaar geleden maakte een 
kleine 13 procent van de 65-plussers minstens één keer per week 
gebruik van het internet. Dat aantal was vorig jaar al opgelopen 
tot maar liefst 25 procent. Al is internet een bron van onmetelijk 
veel informatie en entertainment, toch staat nog steeds een grote 
groep senioren afwijzend tegenover de elektronische snelweg. 
Onbekend, maakt onbemind? Het ideaal voor veel senio- 
ren: veilig in je warme kamer 
blijven en tegelijkertijd de 
wereld rondreizen. Via het 
internet kan dat. Zo zijn er in 
Zandvoort verscheidene gele- 
genheden om te internetten. 
In de Openbare Bibliotheek 
aan de Prinsesseweg, bijvoor- 
beeld. Voor een luttel bedrag 
koop je er een internetuurtje 
en een wereld van informatie 
gaat open. Voor uitgebreide 
instructies, toegesneden op 
senioren, kan men een cursus 
volgen bij de Stichting Welzijn 
Ouderen (SWOZ). Een boeiende hobby 

Gesteld kan worden dat 2004 
de digitale doorbraak be- 
tekende voor de oudere 
Nederlander, mannen zowel als 
vrouwen. Jongeren, die in- 
ternet al veel eerder ontdekt 
hadden, zijn vrijwel dagelijks op 
...senioren op het internet... 

kinderen mij achter de com- 
puter hebben gezet! Dagelijks 
zit ik op het net. Ik schrijf via 
internet naar mijn vrienden en 
Australische familie. Doe be- 
stellingen in Amerika en waar 
ook ter wereld. Niks oude 
sullige kerel." een mailclub, via 
nooit gedacht!" 'Seniorweb'. "Niks oude sullige kerel" het net te vinden. Maar liefst 91 % 
van de 16tot25 jarigen zwerft mi- 
nimaal één keer per week elektro- 
nisch over de wereldbol. 
Sinds kort heeft de 70-jarige 
Joost een nieuwe, boeiende hob- 
by ontdekt: "Ik ben blij dat mijn Mevrouw H.v.d. Molen: "Ik ben 
een 72 jarige vrouw en mail er 
lustig op los, vooral naar mijn 
kinderen. Alleen weet ik niet 
hoe ik mooie plaatjes kan ma- 
ken, soms pik ik die gewoon van 
een ander. Ik ben ook lid van Ook dorpsnieuws 

Niet alleen corresponderen met 
je kinderen, ook biedt het we- 
reldwijde internet een schat aan 
nuttige informatie. De ANBO, 
een van de grootste ouderen- 
bonden, biedt dag en nacht 
internetpagina's aan met een 
nieuwsaanbod en informatie- 
bronnen speciaal voor 55plus- 
sers. Op internet draait de site 
'Seniorweb', een elektronisch 
magazine met rubrieken over 
ondermeer vrije tijd en gezond- 
heid. Voorts vraag-en-antwoord in de vorm van elektronische 
prikborden en zelfs veilingen 
op allerlei gebied. Ideaal voor 
verzamelaars, of om zomaar 
rond te snuffelen. Op internet 
zijn ook dorpsnieuwtjes over 
Zandvoorttevinden. Nietalleen 
over de woningbouwvereni- 
ging EMM of plaatselijk politie- 
ke partijen, ook het gemeen- 
tebestuur verzorgt regelmatig 
gratis nieuwsbrieven. Kortom, 
internet betekent vooral voor 
senioren een verrijkende, nut- 
tigetijdsbesteding. 

Ton Timmermans Iets te (ver)kopen? 
Plaats een Zandkorrel Aangeboden 

8mm projector merk 

EUNIG 

met ingebouwd 

tafelscherm € 10,- 

Montage set 8mm 

€ 10,- 

Tel. 5731219 Getuige gezocht 
(bij Dekamarkt) 

Was u getuige van 
fietsend kind op stoep, 
dat op 16-12-04 rond 
17.45 uur botste tegen 
autodeur? Graag bel- 
len met 06-15055225 Inde 
SptJLights 

Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen? 
Zet hem/haar eens in de spotlights: 
€ 10,00 inclusief meegeleverde foto!* 

Tekst en foto mailen naar 
info@zandvoortsecourant.nl o.v.v. uw naam, 
adres en telefoon 

*(digitaal aanleveren, 
min. 400 pixels breed en 500 pixels hoog) 
ZANDKORRELS INVULBON 

PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 

onderde volgende voorwaarden: — -■»-■ ■■»_ *_&■■%»*»■.■»■ «.-«»__ 

. Geen onroerend goed of auto's ZAKELIJKE ZANDKORREL € I 0,00 

• Geen goederen met een waarde boven €500,00 Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt 

• Geen personeels- of zakenadvertenties u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam: 

(bedrijfsnaam) 

Telefoon: Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 2 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaar- 
den voor schade van welke aard dan ook, ontstaan 
door niet tijdig of onjuist plaatsen van Zandkorrels. 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen O I O 
Schatten uit Zuid Amerika bij 
'Kunst aan de Kust' ) 18 FEBRUARI T/M 27 FEBRUARI 2005 VRIJDAG 18 FEBRUARI 

Officiële opnening Expositie Jan van Beelen 
in Zandvoorts Museum. Openingstijden: 
woensdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur 

ZATERDAG 19 FEBRUARI 

Cultuur: Kerkplein Concert 

Pianorecital: Regina Albrink 

20.00 uur. Hervormde kerk. Kerkplein 

ZONDAG 20 FEBRUARI 

Cultuur: Expositie 

Gallerie 'Kunst aan de Kust' 

"Schatten uit Zuid Amerika" 

Zondag 13.00- 17.00 uur 

Boulevard Paulus Loot 1 (Holland Casino) 

MAANDAG 21 FEBRUARI 

Commissie Projecten & Thema's 
20.00 uur raadszaal, raadhuis 

DINSDAG 22 FEBRUARI 

Commissie Raadszaken 
20.00 uur raadszaal, raadhuis 

Residentieel Kinder Centrum RKZ 
Informatie avond, 20,00 uur 

WOENSDAG 22 FEBRUARI 

Commissie Collegezaken 
20.00 uur raadszaal, raadhuis 

DONDERDAG 23 FEBRUARI 

Commissie Planning & Control 
20.00 uur raadszaal, raadhuis 

Workshop fondswerving 
AKZA 

VRIJDAG 25 FEBRUARI 

Golden Nugget La Vegas Show 
Danceclub 25+ 

ZONDAG 27 FEBRUARI 

Zandvoortse rommelmarkt 
AKZA 
Bij Galerie Kunst aan de kust werd zondag 13 februari een nieuwe expositie geopend van 
kunstenaars Maria del Carmen Aguilar Farfan (Peru) en Consuelo Stoker Pardo(Colombia) 
Wethouder Han van Leeuwen opende de tentoonstelling. In zijn openingswoord tipte van 
Leeuwen de vrijwillige censuur aan die ons wordt opgelegd door het zien van kunst uit andere 
landen. "We moeten nederigheid leren en niet beogen de baas te zijn van de hele wereld. Dit idee 
'de baas zijn van alles' moeten we loslaten zodat er meer tolerantie zal zijn in Nederland en we 
ook geen angst meer hoeven te voelen voor een andere cultuur", zei de wethouder. in haar objecten te brengen. 
Een andere techniek die ze 
gebruikt is de objecten in de 
oven te bakken met gebruik 
van zaagsel. De beelden krij- 
gen hierdoor een doorleefd 
accent. Alsof ze al jarenlang 
door weer en wind zijn ge- 
teisterd! "Voor de motieven 
gebruik ik tekens van de India- 
nen uit vroeger tijden, 1000 tot 
2000 jaar voor onze jaartelling, 
Mola motieven genaamd". 
Trots laat ze een prachtig ge- 
borduurd stukje stof uit Co- 
lombia zien dat versierd is met 
deze motieven. 

Naast draaiwerk werkt ze ook 
nog steeds spontaan met haar 
handen. "Dan speel ik als een 
kind met klei zoals ik vroeger 
deed bij mijn opa op de werf. 
Ik ben trots op mijn Colombi- 
aanse afkomst en dat wil ik 
tonen en aan de mensen laten 
zien". 

Met deze bijzondere kunst 
heeft Galerie Kunst aan de 
kust een goede keuze gedaan. 
De expositie blijft nog enkele 
maanden te zien. Galerie Kunst 
aan de Kust is gelegen aan de 
Boulevard Paulus Loot 1, naast 
Holland Casino en tot maart 
alleen zondags geopend. Wie 
geïnteresseerd is moet beslist 
even een kijkje gaan nemen. 
Maria del Carmen Aguilar Farfan en Consuelo Stoker Pardo. Betaalbare kunst 

Aguilar Farfan maakt kleurige 
doekjes, ze gebruikt hiervoor 
acrylverf op papier. Pure kleu- 
ren gevat in gebogen lijnen 
die, doorlopend, bepaalde vor- 
men weergeven. "Deze lijnen 
hebben altijd een functie", 
legt Maria uit. "De beelden 
die ik wil weergeven komen 
hieruit voort. Als je goed kijkt 
zie je vormen uit het land waar 
ik vandaan kom. Peruaanse 
figuren, lama's, gekleurde 
daken van een stad met op de 
achtergrond de bergen". Na 
deze uitleg wordt haar kunst 
opeens een stuk duidelijker. 
Haar experimentele werken, 
zijn van een heel ander kali- 
ber. De maskers en gezichten 
van mummies zijn geschilderd op linnen in gemengde tech- 
nieken. Hier wordt olieverf en 
pastel gebruikt in combinatie 
met stukjes jute, bladgoud, 
veertjes en zelfs snippers hout. 
Heel apart met felle kleurac- 
centen. De lijsten zijn van hout, 
afkomstig uit Peru en met de 
hand gesneden; unieke betaal- 
bare juweeltjes. 

Mola motieven 

Consuelo Stoker Pardo maakt 
keramiek; kandelaars, vogels, 
schalen, doosjes en figuurtjes 
die zo uit Colombia wegge- 
lopen lijken te zijn. Consuelo 
werkt met gewone rode klei 
die ze in Haarlem koopt, ze 
draait er prachtige vazen en 
schalen van. Met ijzerpoeder 
weet ze schitterende motieven Lienke Brugman Sfeervolle lentemarkt in Nieuw Unicum 

Woensdag 23 maart a.s. organiseert Nieuw Unicum een uitgebreide lentemarkt. In dit woon- en 
voorzienigencentrum voor lichamelijk gehandicapte volwassenen in Zandvoort wordt de lentesfeer 
binnengehaald door de verkoop van zelfgemaakte en andere lenteprodukten. Een nieuwe lente, een nieuw 
geluid... Dit jaar zal op de cen- 
trale binnenplaats van Nieuw 
Unicum, de Brinck, een ge- 
zellige lentemarkt gehouden 
worden. 

Van 10.30 uur tot 16.30 uur 
kan er uitgebreid gewandeld 
worden langs kraampjes, vol zelfgemaakte en andere lente- 
produkten. De bewoners heb- 
ben lenteplantjes gekweekt in 
de eigen plantenkas, bijpassen- 
de bloempotten beschilderd, 
koekjes en andere lekkernijen 
gebakken, op zijde beschilder- 
de kaarten gemaakt enz, enz. 
"Kunst om de Hoek" verkoopt 
eigen kunst, er is een demon- stratie stoelenmatten en er zijn 
natuurlijke produkten en len- 
tebloemstukken te koop. 

Natuurlijk kunnen er lekkere 
drankjes en heerlijke hapjes 
genuttigd worden. Lammetjes, 
lentemelodieën en een imker 
brengen de lentestemming he- 
lemaal in huis. Zandvoortse Courant 
Officiële opening expositie 
Zandvoorts museum Met een nogal intrigerende aankondiging op de website van het 
Zandvoorts museum wordt de expositie met werk van Jan van 
Beelen aangekondigd. Centraal op de website staat echter een 
werk van Marlow Moss. Dit maakt een bezoek aan het museum 
nog aantrekkelijker. Het gaat nu niet alleen om het 
bekijken van de werken, maar 
ook om de diepere bedoe- 
ling van het geschreven stuk 
op de website te ontrafelen. 
Nder onderzoek was op het 
moment van schrijven helaas onmogelijk, aangezien het mu- 
seum geopend is van woensdag 
tot en met zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur. Wij gaan 
beslist kijken en houden U op 
de hoogte. De tentoonstelling 
duurt tot en met 25 April. Informatieavond bij RKZ Op 22 februari houdt het Residentieel Kindercentrum Zandvoort 
een informatieavond in 'Het Spalier' aan de Kostverlorenstraat. 
De avond is bedoeld om belangstellenden kennis te laten maken 
met het fenomeen 'crisisgezin'. Daar is op dit moment grote be- 
hoefte aan en men zal dan duidelijk maken wat dit inhoud. De 
avond begint om 20.00 uur. Golden Nugget Las Vegas Show 

Waag een gokje in de Manege 

Op vrijdag 25 februari staat Danceclub25+ Manege geheel in het teken van Las Vegas. Onze grote 
benedenzaal is geheel in stijl gedecoreerd. In dit casino kunt u plaatsnemen aan de Roulette en 
Black Jack tafels. De gebroeders Capliano, de ei- 
genaren van het casino heten 
u van harte welkom. Bij bin- 
nenkomst krijgt u een munt 
waarmee aan de speeltafels 
betaald kan worden voor 
speelfiches. Er wordt dus niet 
gespeeld om cash! Wie aan 
het einde van de speeltijd het 
meeste fiches over heeft wordt 
beloond met een leuke prijs. 

De avond wordt op specta- 
culaire wijze geopend. Ook 
zullen we bezoek krijgen van 
gangster White Chris en part- ner, zij zullen proberen u uw 
fiches afhandig te maken dus 
let goed op. Wat er verder zal 
gebeuren hangt af van de pa- 
pieren van de heren Capliano, 
voor zover wij weten is het ca- 
sino volledig legaal... 

De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Las Vegas DJ Roy. 
Zijn uitgebreide drive in show 
bestaat uit perfect geluid, een 
goede lichtshow en natuurlijk 
een uitgebreide collectie aan 
dansbare muziek. Verzoeknum- 
mers zijn altijd welkom! Wij organiseren deze exclu- 
sieve avond voor iedereen die 
houdt van glitter, glamour, 
dansen, gezelligheid en het 
wagen van een gokje. Aan- 
vang show 21.00 uur - Einde 
show 02.00 uur. Minimum 
leeftijd 21 jaar. Entreeprijs 
12,50. Kaarten in de voorver- 
koop kosten slechts 10 euro en 
zijn verkrijgbaar bij Videoland 
Zandvoort en in de Manege. 

www.manegedanceclub.nl 
Tel: 023- 57 20212 Workshop fondswerving in AKZA 

Het vrijwilligerssteunpunt Zandvoort organiseert 23 februari een workshop fondswerving. De 
afgelopen 10 jaar zijn veel bedrijven steeds meer gaan nadenken over hun maatschappelijke be- 
trokkenheid. Als gevolg hiervan zijn steeds meer ondernemingen zich actief gaan bewegen in het 
maatschappelijke veld. Tijdens de workshop wordt 
aandacht besteed aan deze 
ontwikkeling en ontvangt u 
antwoorden op vragen als: 

• Welke motieven hanteren 
bedrijven bij sponsoring? 

• Hoe vind ik bedrijven die mij 
mogelijk willen ondersteu- 
nen? 

• Hoe schrijf ik een goed spon- 
sorvoorstel? 

• Welke tegenprestaties kan ik 
bieden en wat kan ik daar- 
voor vragen? Een andere partij die heel ac- 
tief is zijn de fondsen. Som- 
mige fondsen hebben een 
eeuwenlange historie, ande- 
ren zijn meer recent ontstaan 
uit bijvoorbeeld fusies van 
bedrijven. Fondsen zijn vaak 
interessante partijen voor lo- 
kaal opererende organisaties. 
In de workshop wordt behan- 
deld hoe een match gemaakt 
kan worden tussen vermo- 
gensfondsen en uw eigen or- 
ganisatie. De volgende vragen worden behandeld: 

• Welke maatschappelijke posi- 
tie dichten fondsen zich toe? 

• Hoe kan ik daar het beste op 
aansluiten? 

• Waar vind ik vermogensfond- 
sen? 

• Hoe schrijf ik een aanvraag? 

• Hoe onderscheid ik mij van 
andere aanvragers? Mocht u als vrijwilliger of organisatie geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met AKZA, 
tel. 023-57171 13 - Karin de Graaf of per e-mail opgeven voor deze workshop 
vrijwilligerssteunpunt@aktiviteitencentrum.nl) Zandvoort bereidt Week van de Zee voor Wordt Zandvoort tijdens de Week van de Zee de leukste 
kustgemeente? Daar is grote kans op. De partijen die de week 
voorbereiden zetten alle zeilen bij om er een heel mooie week 
van te maken. Landelijk 

De Week van de Zee is van 21 
tot en met 29 mei. Het is een 
initiatief van de Vereniging 
Kust en Zee. Deze vereniging 
organiseert tijdens De Week 
van de Zee meer dan 200 acti- 
viteiten langs de hele kust. 

Thema 

Dit jaar is het thema 'Een zee 
van zand'. Gezamenlijk wil 
Zandvoort zich graag aanslui- 
ten bij de Week van de Zee. Ideeën 

Een eerste brainstormsessie 
leverde al heel wat spraakma- 
kende ideeën op: een wedstrijd 
zandsculptuurbouwen of een 
wedstrijd flessenpost versturen 
met zand uit Zandvoort. Op 
dinsdag 22 februari praten de 
projectpartners verder over de 
activiteiten. 

Doe mee 

Mocht u naar aanleiding van 
dit bericht ook een leuk idee hebben, schroom dan niet om 
contact op te nemen met Si- 
mone Bezuijen (023-5740196 
of s.bezuijen@zandvoort.nl.) 
U kunt ook de landelijke web- 
site raadplegen: 
www.weekvandezee.nl. 
Organiseert u een leuk evenement in Zandvoort? 

..rï-^tk'&o. Laat het ons weten en wij r^r- 

zullen het plaatsen in deze krant. <f JA 

V " Mail naar ^ 

redactie@zandvoortsecourant.nl / 

. of bel of fax naar 023 -573 27 52. A €) Auto sport Circuit Park Zandvoort 
brengt nieuwe racekalender 

Met nog één race van de wintercyclus voor de boeg, de 'The Final 6' op 6 maart aanstaande, 
kan raceminnend Nederland zich weer gaan opmaken voor het hoogseizoen van de nationale en 
internationale racekalender. Onlangs maakte het Circuit Park Zandvoort haar eigen evenemen- 
tenkalender bekend. Daarin zijn, ten opzichte van de afgelopen jaren, een aantal opmerkelijke 
veranderingen te bespeuren. 

Wilt u meer of uitgebreidere 
informatie, dan kunt u die 
vinden op de website van 
Circuit Park Zandvoort: 
www.circuit-Zandvoort.nl. 
Uiteraard staan de twee 
topevenementen 'Masters of 
Formule 3 (Marbloro Mas- 
ters) en de prestigieuze DTM, 
erop maar zij hebben beide 
een andere datum gekregen. 
De 'Masters' is ruim twee 
maanden naar voren gehaald. 
Het evenement dat normaal 
altijd in het laatste weekend 
van augustus voor grote aantal- 
len toeschouwers zorgde, speelt 
zich nu in het weekend van 
11 en 12 juni af. Hoofdsponsor 
Philip Morris Nederland heeft 
hiertoe moeten besluiten om- 
dat vanaf 1 augustus de nieuwe 
Europese wetgeving, aangaan- 
de de reclame van tabak (en dus 
de sponsoring), van start gaat en 
derhalve geen reclame voor één 
van haar producten mag maken. 
De Duitse DTM serie, vorig 
seizoen de grootste publieks- 
trekker voor Circuit Park Zand- 
voort (73.000 bezoekers!) komt 
twee weken naar voren en 
zal op 26, 27 en 28 augustus 
worden afgewerkt. 

Nieuwe evenementen 

Andere dagen, die voor een 
groter aanbod van fans zorgen. Foto: Fast Company I Genie Hoekstra. 

zijn de traditionele Paasraces, 
tevens de opening van het 
nationale raceseizoen, de Pink- 
sterraces, Trophy of the Dunes, 
Italia a Zandvoort en de Finale- 
races. Zij hebben hun gebruike- 
lijke data behouden. Naast de 
'normale' clubraces zijn er ook 
een tweetal nieuwe evenemen- 
ten te bespeuren. Allereerst een 
snelheidssport die niet zo snel 
gaat als met de reguliere raceau- 
to's. Op 4 en 5 juni organiseert 
nieuwe organisator Fast Lane, 
het Fiets Festival Zandvoort. 
Zoals de naam al doet vermoe- 
den, draait alles dit weekend 
om de fiets. Als tweede novum 
kunt u 2 en 3 juli in uw agenda 
noteren voor een weekendje 
Full Speed. Traditioneel een 
beurs voor tuning en design in 
Rosmalen, maar nu dan de 
outdoor versie op Zandvoort, 
waarbij het raceasfalt van Zand- 
voortse baan niet geschuwd zal 
worden. 

Als laatste willen wij nog 
noemen het door Alfa Romeo 
gesponsorde evenement Spet- 
tacolo Sportivo. Deze happe- 
ning staat genoteerd voor 3 en 
4 september. 
Foto: Fast Company / Boudewijn Pieters. Kalender Circuit Park Zandvoort 2005 9 


januari 


Nieuwjaarsrace 


6 


maart 


The Final 6 


26-28 


maart 


Auto Telegraaf Paasraces 


24 


april 


Clubspecial 


7-8 


mei 


Historische Zandvoort Trophy 


14-16 


mei 


Radio 538 Pinksterraces 


4-5 


juni 


Fiets Festival Zandvoort 


11-12 


juni 


Masters of Formula 3 


18-19 


juni 


Italia a Zandvoort 


2-3 


juli 


FullSpeed 


16-17 


juli 


Fast Lane Clubraces 


13-14 


augustus 


ADAC Noordzee Cup 


26-28 


augustus 


DTM 


3-4 


september 


Spettacolo Sportivo Alfa Romeo 


10-11 


september 


Historische Clubraces 


17-18 


september 


Trophy of the Dunes 


25 


september 


Clubspecial 


15-16 


oktober 


Finaleraces 


22-23 


oktober 


Fast Lane Clubraces 


29 


oktober 


Zandvoort 500 
Porsche <3T3 Cup Challenge, een unieke raceformat. 

Nieuwe raceklasse op Zandvoort Foto: Chris Schotanus. Dit raceseizoen is een nieuwe klasse in de nationale racewereld te 
bewonderen. Op initiatief van importeur Pon Porsche Import en 
Circuit Park Zandvoort, zullen een groot aantal coureur, waaronder 
klinkende namen als Michael en Sebastiaan Bleekemolen, Tim Co- 
ronel, Frans Verschuur, Paul van Splunteren, Phil Bastiaans en Olav 
Mol, gaan strijden om de Porsche GT3 Cup Challenge. De première van de Porsche 
GT3 Cup Challenge is tijdens de 
Paasraces op het Circuit Park 
Zandvoort op 26 en 28 maart 
aanstaande. 

De Porsche GT3 Cup Challenge 
Nederland wordt gehouden 
tijdens acht raceweekeinden, 
waarin per weekend twee ra- 
ces worden verreden. De serie 
komt dit seizoen vijf maal in 
actie op Zandvoort en wel tij- 
dens de Paasraces, de Pinkster- races, de Marlboro Masters of 
Formula 3 (Marlboro Masters), 
de Trophy of the Dunes en de 
Finaleraces. Daarnaast worden 
het Circuit van Zolder en Spa- 
Francorchamps in België en de 
Nürburgring in Duitsland be- 
zocht. 

Raceformat 

Uniek is de vaste bezetting van 
twee rijders per auto. Alle races 
kennen een vast format. Met 
op vrijdag de vrije trainingen. op zaterdag een kwalificatie 
en een race van één uur en op 
zondag nogmaals een kwalifi- 
catie en een race van 45 minu- 
ten. De opzet is van dien aard 
dat er een spannend schouw- 
spel voor het publiek ontstaat, 
mede vanwege de verplichte 
rijderswissel. 

De Porsche GT3 Cup Challenge 
wordt verreden met gelijk- 
waardige Porsche 91 1 GT3 Cup 
auto's met een 390 pk water- 
gekoelde 6-cilinder boxermo- 
tor, een koppel van 390 Nm en 
een gewicht van 1 1 50 kg. 

De beide organisatoren ver- 
wachten tijdens de Paasraces 
minimaal 16 supersnelle Pors- 
ches aan de start. Zandvoortse Courant Kickboksen Kickbokser Leroy Kaestner 
niet te stoppen Er lijkt tot geen einde te komen aan het success van het AfafA 
kickboks-team in het algemeen en dat van de zestienjarige Leroy 
Kaestner in het bijzonder. Opnieuw heeft hij afgelopen 
zaterdag toegeslagen door de 
tweeeëntwintig jarige Youssef 
Srour van sportschool Juro- 
jin op overtuigende wijze op 
knock-out te verslaan. 

Srour heeft een aanzienlijke 
staat van dienst en was beslist 
geen gemakkelijke tegenstan- 
der, hij had in deze klasse zijn 
laatste 6 wedstrijden winnend 
afgesloten. Een harde vechter, 
hard trappend en hard stotend. 
Met name zijn linkse trappen 
naar het lichaam en zijn linkse 
hoek richten veel schade aan. 
Maar nu even niet! De vechter 
van sportschool Jurojin is ie- 
mand die van het begin af aan 
er vol tegen aan gaat en weinig 
respect toont voor de tegen- 
partij. Met alle risico's van dien. 
Leroy, die in eerste instantie 
tegen een andere vechter aan 
zou treden, werd ook nu, zoals 
bijna altijd, onderschat. Met 
zijn zestien jaar en zijn jonge 
voorkomen vraagt menigeen 
zich af wat hij in de ring doet... 
Tot dat de bel voor de eerste 
ronde gaat. 

8 Tellen 

Ook nu had zijn tegenstan- 
der zich ernstig vergist in dit 
'manneke'. Srour viel direct 
met een harde trap naar het 
lichaam aan, gevolgd door een 
harde linkse hoek eigenlijk 
het enige moment waarbij hij 
'aan slag' geweest is. Rustig de 
aanval parerend liet Kaestner 
hem uitrazen om vervolgens 
zelf wat druk te geven. Een 
rechtse directe op het lichaam 
van Srour sloeg niet alleen de 
lucht maar ook de lust om te 
Leroy Kaestner. 

vechten uit zijn lichaam. Direct 
zat Kaestner er bovenop en de 
goed getimede hoeken naar 
het lichaam en het hoofd de- 
den de knieën van Srour voor 
de eerste maal knikken. Hier 
had de scheidsrechter eigenlijk 
al 8 tellen rust moeten geven, 
maar deze besliste anders. Het 
gevolg was dat Srour door Le- 
roy letterlijk door de ring gesla- 
gen werd om vervolgens in een 
hoek te worden vastgezet voor 
de definitieve afronding ech- 
ter hij werd gered door de bel. 
Srour wankelde naar zijn hoek 
om het in de tweede ronde nog 
een keer te mogen proberen. 
Nauwelijks hersteld van het pak 
slaag ging hij de tweede ronde 
in om al direct een serie hoeken 
en opstoten in ontvangst te ne- 
men. Ditmaal kreeg hij wel de 8 
tellen rust. Maar het mocht niks 
baten. Nog geen 15 seconden 
later lag hij definitief tegen het 
canvas. Biljartles in café Bluijs 

Vanaf afgelopen dinsdag is Louis van der Mije gestart met het 
verzorgen van biljartlessen in het gezellige café Bluijs. De ervaren 
biljarter Van der Mije voorziet hiermee in een behoefte die was 
ontstaan bij de bezoekers die graag eens een keer met het 'Tien- 
over-Rood' toernooi wilden meedoen, dat regelmatig door de 
uitbaters wordt georganiseerd. "Ik leer ze in eerste instantie 
een goede houding. Je moet 
namelijk goed in balans staan 
als je afstoot. Daarna laat ik 
zien dat een keu (de 'stok') 
niet op één en dezelfde ma- 
nier moet worden vastgehou- 
den. Voor korte, zachte stoot- 
jes kort en voor het snellere 
werk lang. Dan gaan we kijken 
naar de stand van de hand die 
de keu moet geleiden. Vervol- 
gens het stoten zonder effect, 
het stoten met effect en waar 
moet de keu de stootbal moet 
raken. Ook het 'dun' of 'dik' 
raken van de ballen komt aan 
bod." Het blijkt dat de biljart- 
sport niet zo simpel is. Rob van 
Zoelen, een van de leerlingen: 
"Ik heb nooit geweten dat een bal zulke rare dingen kan doen. 
Ook nieuw voor mij was het feit 
dat de biljarter diezelfde bal die 
rare dingen kan laten doen. Ik 
denk niet dat ik na deze lessen 
een super biljarter zal zijn, dat 
kost een zee van tijd. Maar ik 
kan wel eens een keertje met 
het toernooi meedoen, daar 
gaat het mij om!" 
Een ieder die denkt dat hij of zij 
de lessen nu kan gaan volgen 
komt bedrogen uit. "Ik zit vol," 
zegt van der Mije, "ik heb voor 
mijzelf bepaald dat een maxi- 
mum van vier leerlingen vol- 
doende is. Het is voor mij maar 
een hobby". Misschien dat hij na 
zijn serie lessen weer opnieuw 
begint, u zult het hem moeten 
vragen. 
Louis van der Mije geeft nuttige aanwijzingen aan zijn cursist. 
Foto: Onno van Middelkoop. 
Kijk ook eens op de website 

www.zandvoortsecourant.nl Bridge I IZ Resultaten 
Zandvoortse 
Bridge Club 

Woensdag 

In de eerste ronde van de laatste 
competitie werd in de A-lijn de 
eerste plaats gedeeld door het 
paar mw. Spiers-hr. v.d. Meulen 
en de heren Koning-Voogel met 
elk 60,42%. Of hiermee de toon 
is gezet voor de resterende wed- 
strijden moet worden afgewacht. 
De pas gepromoveerde paren 
eindigden keurig in de midden- 
moot. De dames Verhage-Visser 
hadden in de B-lijn een prima 
start met 60%, terwijl de familie 
Bosma een keurigetweede plaats 
veroverde met 57,43%. In de C- 
lijn is het paar mw. Van Kuik-hr. 
Blaas duidelijk van plan om weer 
snel te promoveren naar de B-lijn. 
Met 57,14% werden ze eerste, op 
de voet gevolgd door de familie 
Groenendaal met 57,08%. 

Donderdag 

Ook deze week sloeg het gele- 
genheidspaar hr. Hogendoorn- 
v.d. Meulen in de voorlaatste 
competitieronde genadeloos 
toe met 67,01%. Hierdoor is de 
voorsprong op de nummers 2, 
de heren Polak-Vergeest, die een 
goede score van 62,85% hadden, 
opnieuw vergroot. De overwin- 
ning in de B-lijn was verrassend 
voor de dames Beijer-Rauwerda 
die, na een wat mindere wedstrijd 
vorige week, nu uithaalden met 
60,42%. Het degradatiegevaar 
is hierdoor enigszins geweken. 
De dames Bruijn-Bruijn hand- 
haafden zich met 59,90% keu- 
rig op de tweede plaats, achter 
mw.Boswijk-hr. Veldhuizen, die 
de promotie naar de A-lijn niet 
meer kunnen ontgaan. Ook de C- 
lijn had een vrij onverwachte win- 
naar met de dames Kok-Philippo 
met 63,75%. De dames Nijsen- 
F.Koper blijven goed volgen en 
staan thans op de tweede plaats, 
achter mw. Sluijter, die met ge- 
legenheidspartner mw. Kool 
55,83% speelde, en daardoor een 
royale voorsprong behoudt. Jeu de Boulers op dreef Vorige week woensdag hebben spelers van Jeu de Boules Zand- 
voortmeeuwen in Nieuw Vennep gespeeld tegen spelers van di- 
verse clubs uit Zuid Holland. Ondanks dat de banen over 
het algemeen uit zand en grind 
bestaan, zijn er toch behoor- 
lijke verschillen merkbaar. Deze 
kunnen echter van groot belang 
zijn voor het 'sturen' van het butje. Zo ook hier. In de eerste 
ronde wonnen de Zandvoorters 
vijf van de zes partijen, in de 
tweede ronde drie en in de laat- 
ste ronde vier van hun partijen. 
Uitslag: 1e Richard Kerkman/Enzo Santoro, 2e Johan Dorsman, 3e 
Adri Koper/Nelly Kool. Zaterdag 
19 februari is een clubontmoe- 
ting met de 'Spaanse Ruiter' 
gepland. Alle speelniveau's zul- 
len aan bod komen tijdens deze 
wedstrijd. De wedstrijd begint 
om 14.30 uuren wordt gespeeld 
op de banen van de 'Spaanse 
Ruiter'aan de Lucas Bolstraat in 
Nieuw Vennep. Sportprogramma t/m 23 februari Voetbal 

Zaterdag 19 februari 

sv Zandvoort zal - fc Weesp 
14.30 uur 

Zondag 20 februari 

DSOV -sv Zandvoort zol, 14.00 uur 

Sportpark Zijdewinde, Vijfhuizen 

De Brug2-ZSC '04, 12.00 uur 
v.v. De Brug, Oudeweg, Haarlem 

Futsal 

Vrijdag 18 februari 

De Stal '81 1 - sv Zandvoort 1 

21.05 uur 

Dorpscentrum, Spaarndam Futsal 

Vrijdag 18 februari 
ZSC '04 1 - DSOV 2, 21.05 uur 
Zandvoort Noord dal - EDO dal 
19.15 uur 

Zaalhandbal 

Zaterdag 19 februari 

DWS- ZSC dal, 20.10 uur 

Van Hogendorphal, Amsterdam 

Zondag 20 februari 

ZSC hel -We Have, 11.00 uur Makelaars O.G. 
CENSE 

panLINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 715 715 WWW.CVLNU NVM ^360^ 

virtual tour 

BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/201 ZANDVOORT 

• Op de l e etage gelegen 3-kamer hoek appartement 

• Direct aan het strand gelegen met prachtig zeezicht 

• Zeer netjes afgewerkt 

• Geen balkon 

• Woonoppervlakte ca. 80 m 2 

• Parkeren op parkeerplaats VvE 

• 3 liften en 24-uurs receptie 

Vraagprijs: € 149.000,- FRANS ZWAANSTRAAT 38 ZANDVOORT • Fraai gelegen hoekwoning 

• Schitterend uitzicht over duinen 

• 4 slaapkamers 

• Inwendig gedateerd, doch netjes onderhouden 

• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen 

• Woonoppervlakte ca. 110 m 2 , inhoud 325 m 3 

• Perceeloppervlakte 268 m 2 

Vraagprijs: € 369.000,- 


LEEUWERIKENSTRAAT 12/6 ZANDVOORT 

• Modern verbouwd 4-kamer hoekappartement 

• 3 e etage gelegen met fraai uitzicht over de duinen 

• Moderne badkamer en keuken v.v. apparatuur 

• Geheel v.v. dubbele beglazing 

• Alle wanden gestuukt , geheel v.v. laminaat 

• Berging in het souterrain 

• Woonoppervlakte ca. 83 m 2 

Vraagprijs: € 209.000,- 
LEEUWERIKENSTRAAT 16/8 ZANDVOORT • Modern goed onderhouden 4-kamer appartement 

• Gelegen op de 4 e etage met fraai uitzicht 

• Balkon op het zuiden 

• Boodschappenlift 

• Kunststof kozijnen en dubbel glas 

• Extra ruime berging in de onderbouw 

• Woonoppervlakte ca. 83 m 2 

Vraagprijs: € 189.500,- PASSAGE 3/38 ZANDVOORT • Royaal 3-kamerappartement op de 8 !,e verdieping 

• Schitterend uitzicht over zee, duinen en dorp 

• Breed balkon op het zuiden 

• Complex voorzien van 2 liften 

• Centrale ligging t.o.v. winkels, station en strand 

• Eventueel met garage te koop 

Vraagprijs: € 219.000,- (appartement) 
€ 22.500,- (garage) DR. KUYPERSTRAAT 24 ZANDVOORT • Op mooie locatie gelegen villa met fraai uitzicht 

• Garage en oprit voor meerdere auto's 

• L-vormige woonkamer met parketvloer en openhaard 

• 3 slaapkamers en royale zolderverdieping 

• Zeer goed onderhouden 

• Hal en keuken v.v. marmeren vloeren 

• Woning is voorzien van een alarminstallatie 

Vraagprijs: € 575.000,- 
HAARLEMMERSTRAAT 28 

• Royaal halfvrijstaand woonhuis 

• Zonnige achtertuin op het zuiden 

• Evt. 1 garage te koop 

• Alle kozijnen zijn uitgevoerd in Merbau 

• Geheel voorzien van dubbele beglazing 

• Stenen schuur en achterom 

• Woonoppervlakte ca. 1 55 m 2 

Vraagprijs: € 379.000,- ZANDVOORT DE HYPOTHEEKSHOP 
ZANDVOORT 

Alle geldverstrekkers onder één dak 
De Hypotheekshop Zandvoort 

Kostverlorenstraat 100 

2042 PK Zandvoort 

Telefoon: (023) 573 59 87 DE | 
HYPOTHEEK 
SHOP ■ 
©Zandvoortse 

Courant V. ji iiilvmirls MiisfUtn| |jn £TUEEL 

Spraakmakend 
Politiek Café JLTUUR 

Jan van Beelen 
expositie 
UBRIEK 

Etenswaardigheden 1e jaargang • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld Zorg loket 
aanstaande 

Tijdens de laatste vergadering 
van de commissie Raadszaken, 
werd duidelijk dat het zo lang 
verwachtte en gewenste loket 
voor wonen. Zorg en Welzijn, 
in de volksmond: Zorgloket, er 
eindelijk gaat komen. 

Wethouder Han van Leeuwen 
was dan ook een gelukkig man 
toen hem werd voorgesteld 
om de bezuinigingen die hij in 
opdracht moest uitvoeren ten 
aanzien van het oorspronke- 
lijke plan, gedeeltelijk mocht 
terugdraaien. Toen een aantal 
jaren geleden de wens tot het 
komen tot één loket werd be- 
pleit was er überhaupt geen 
geld. In eerste instantie hadden 
van Leeuwen en zijn ambtena- 
ren een bedrag becijferd dat 
de 500.000 euro overschreed. 
Na veel rekenwerk en bijvoor- 
beeld geen aanschaf van nieuw 
meubilair en bezuinigen op 
arbeid, had van Leeuwen het 
bedrag met 136.000 euro tot 
364.000 euro teruggebracht. 
Een prestatie van formaat. Wel 
waren er zorgen om de geplan- 
de datum. Graag zouden de 
commissieleden de start voor- 
uit willen plaatsen en niet pas 
na 12 maanden. Vervolg pagina 5 Mannetjes 

Hans van Pelt 
"Er komt niemand naar het Classic 

Concert. Wat moeten we dan met 

15.000 violen in de grond?" Status Poststraat 11 
nog steeds niet bekend Het oude hotel op de hoek van 
de Poststraat en de Hogeweg 
heeft nog steeds niet de status 
die de bewoners van de straat 
zouden willen. Zij willen het 
pand op de gemeentelijke mo- 
numentenlijst hebben, alleen 
heeft de politiek in Zandvoort 
dit nog steeds niet gedaan en 
het zal waarschijnlijk ook niet 
zover komen. 

Tijdens de commissie Raads- 
zaken van afgelopen dinsdag, 
werd langzaam duidelijk dat 
een aantal eventuele politieke 
voorstanders na het overleg 
teruggaan naar hun fractie om 
tijdens de komende raadsver- 
gadering met een standpunt 
te komen. Als het pand de ge- 
meentelijke monumentenstatus 
zou krijgen, zou dit een dikke 
streep door de rekening van 
de EMM worden die hier een 
project met diverse woningen 
wil realiseren. De gevel zou dan 
intact moeten worden gelaten 
en kan alleen de binnenkant 
worden aangepakt. Joke Dra- 
ijer, fractievoorzitter GBZ, pro- 
beerde nog het pand op de lijst 
te krijgen en wilde daarvoor 
het bestemmingsplan wijzigen 
of een voorbereidingsbesluit 
opstellen. 
Voorheen het Posthotel. (Foto: OvM Fotografie) Bestemmingsplan 

Gert Toonen, fractievoorzitter 
PvdA, was hier mordicus tegen. 
Hij zei dat een bestemmings- 
plan dermate goed doordacht 
en besproken wordt en dat er 
dan volop gelegenheid is om 
belangen te behartigen. Hij 
stelde dat het bestemmings- 
plan centrum duidelijk was op 
een kleine verschrijving na en 
die is gecorrigeerd. Fred Paap, 
fractievoorzitter WD zei dat 
hij zou wachten op het ge- 
sprek dat wethouder Demmers 
zal hebben met de directeur van de woningbouwvereniging 
Jos Broersen. Tijdens deze be- 
spreking zal Demmers bepleiten 
om het karakter van de hoek 
van de Poststraat te behouden. 
Met andere woorden: EMM zou 
het bouwvolume naar beneden 
aan moeten passen zodat de ka- 
rakteristiek van de hoek en niet 
van het pand behouden blijft. 
Paap zei wel dat hij niet wist of 
het gesprek al dan niet plaats 
heeft gevonden. Vervolg pagina 5 Makelaars O.G. CENSE " 

zw/LINGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! PORT 

Lions 40 jaar 
www.zandvoortsecourant.nl Lift NS station 

De bouw van de lift bij het NS 
station vordert gestaag. Wat ei- 
genlijk al lang had moeten zijn, 
komt er nu met rasse schreden 
aan. 

De aannemer moet echter wel 
voorzichtig te werk gaan om de 
reizigers zo min mogelijk lastig 
te vallen. Eveneens wil men de 
omgeving niet lastig vallen met 
onnodig lawaai en daarom gaat 
het niet zo snel als men wel zou 
willen. De lift komt naast de 
huidige trap die richting Zee- 
straat leidt en zal voor ouderen 
en mensen die slecht ter been 
zijn een verademing worden. 
Zandvoort Optiek Nieuwe collectie 

Ray Ban 

is binnen!!! 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 Rotonde afgesloten 

De rotonde bij NH Hotel gaat dicht en wel vanaf 1 maart tot 1 april. 
De boulevard ten noorden van het Palace Hotel kan derhalve niet ge- 
bruikt worden door doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig om de ro- 
tonde aan te laten sluiten aan 
het wegdek van de gerenoveerde 
boulevard Barnaart. Weliswaar 
zal het autoverkeer enige hinder 
ondervinden maar slechts alleen 
dat verkeer dat op de boulevard 
tussen de rotonde en Palace Hotel 
moet zijn. Zij zullen een klein stuk- je om moeten rijden. Het overige 
verkeer gaat vanaf 1 maart tot 
ongeveer 1 april de nieuwe bus- 
baan gebruiken, vanaf de ingang 
van het circuit en heeft dus geen 
hindervan de omleiding. Vervolg pagina 4 

r 


■■■■■tHc^hj 


_ — s **^ r j 


_ 
<**"—■. 


ij 
* ,'r£& 


m m i jF*^ 8 aa 


r^-~ -wff 
— — - 


mjsUIL! ^ 


^33E3jfifl *^^5p^ 


*w 


m De rotonde bij Boulevard Barnaard. (Foto: OvM Fotografie) Familieberichten Wij zijn verdrietig en geschokt 


door het overlijden van; 


Rita Lasthuis 


Zij 


was gedurende vele jaren voorzitter van ons koor. 


Wij zijn dankbaar voor haar trouw en betrokkenheid 


en 


gedenken haar met liefde. 


Di 


igent en 


leden van het Hervormd Kerkkoor. 


Ali 


IJspeert, 


secr. 

Zandvoort, Februari 2005 URGERLIJKE STAN 12 februari - 18 februari 2005 Ondertrouwd 

Hendriks, Richard Cornelis en: van der Most, Monique. 

Aangifte geregistreerd partnerschap 

Wils, Egbert en: Sotiriou, Maria. 

Gehuwd 

Reeuwijk, Ronald Johannes Maria en: de Vries, 
Frederika Catherine. 

Geboren 

Zoë Isabel, dochter van: van Leeuwen, Arthur 

Hendrikus Johannes en: Hutter, Esther Jirina. 

Lyam, zoon van: Hopman, Benjamin en: Koper, 

Franciska. 

Rafael Michael, zoon van: van Trigt, Paulus Wilhelmus 

Maria en: Bakker, Sylvia. 

Max Tomas, zoon van: Gatsonides, Niki Tomas en: 

Willigers, Rebecca. 

Nikkie Simone, dochter van: Sousdi, Rachid en: 

Hoogendoorn, Esmiralde Hélène Petronelle. 

Jack Lennard, zoon van: Sousdi, Rachid en: 

Hoogendoorn, Esmiralde Hélène Petronelle. 

Overleden 

van Looij, Henriëtte, oud 88 jaar. 

Sjerps geb. van der Meij, Adriana Margaretha, oud 79 jaar. 

Rosenzweig, Fanny, oud 84 jaar. 

Koper, Adriana Margaretha Petronella, oud 71 jaar. Bibliotheek Zandvoort 
Openingstijden 


maandag: 
14.00 -20.00 uur 


dinsdag: 
14.00- 17.00 uur 


woensdag: 
10.00 -17.00 uur 


donderdag: 
14.00- 17.00 uur 


vrijdag: 
10.00- 12.00 uur 
14.00 -20.00 uur 


zaterdag: 
10.00- 14.00 uur 'JSVRAAG 77/ 
Waar komt de paling oorspronkelijk vandaan? Beantwoord deze prijsvraag en win maar liefts 500 gram vers gerookte paling. Het best 
omschreven antwoord zal hiermee worden beloond. Stuur het juiste antwoord naar: 
info@boudewijnsvisservice.nl of lever uw antwoord in bij de redactie van deze krant, 
Hogeweg 32. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden, anders kunnen we de 
prijs niet uitreiken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. U kunt uw juiste oplossing sturen tot en met 19 maart 2005. 

De vorige prijsvraag 'wat is het kaken van de haring' is gewonnen door 
Frea de Boer uit Zandvoort. 
www.boudewijnsvisservice.nl 
023 - 573 06 95 Kerkdiensten renn ZATERDAG 26 FEBRUARI 

Nieuw Unicum 

Stilte Centrum Meeuwenhof 

Zandvoortselaan 1 65 

10.45 uur mevr. M. Nijhof-Wassenaar 

ZONDAG 27 FEBRUARI 

Hervormde Kerk, Kerkplein 
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 

10.00 uur dr. G.J. van Butselaar uit Bennebroek 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor C. van Polfliet 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
Zondag 13 februari 
10.30 uur pastor IJ. Tuijn Monuta W Westerveld en Van Beek M m^HH 


v/i - 
p 
■ ï 

Es 

■ 


^^ p ?^<_ 


m-, • 
I'SÏS 


^B 


,.-,': /, Sf- -;,V w twen 
pnlijk;} 
evervullingen 
dus ook. Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 
Bosstraat 7, 
; Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 
Rijksstraatweg 1 1 3, 
Tel: (023) 584 16 82 Meer informatie? 
Bel ons gerust. 
BOUDEWIJN'S VlSSERVICE 

IvC/ www.boudewijnsvisservice.nl Februari 
/maart Laag 
water Hoog 
water Laag 
water Hoog 
water Do 


24 


00.10 


04.06 


11.35 


16.11 


Vr 


25 


00.05 


04.35 


12.15 


16.46 


Za 


26 


00.24 


05.05 


12.50 


17.15 


Zo 


27 


01.05 


05.35 


13.26 


17.46 


Ma 


28 


01.45 


06.08 


13.55 


18.17 


Di 


1 


02.10 


06.39 


14.24 


18.55 


Wo 


2 


02.46 


07.18 


15.15 


19.38 


Do 


3 


03.15 


07.58 


15.45 


20.30 
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis- 
aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! Kantooradres 

Hogeweg 32 

2042 GH Zandvoort 

Tel. / Fax: 023 - 573 27 52 

E-mail: redactie® 

zandvoortsecourant.nl 

Advertentie acquisitie 

Letty van den Brand 
06 - 434 297 83 

Gillis Kok 

06 - 460 460 26 

E-mail: advertenties 
©zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager 

Gillis Kok 

023 - 573 27 52 

Centrale redactie 

loop van Nes 
06 - 144 826 85 Opmaak 
Fast Company 

Duinstraat 8 

2042 HC Zandvoort 

Tel. 023 - 573 70 10 

Druk 

Boesenkool 
Krantendruk B.V. 

Castricummerwerf 23-37 
1901 RW Castricum 
Tel. 0251 -65 67 50 

Verspreiding en 
nabezorging 
Verspreid Net B.V. 

Tel. 0251 -67 44 33 

Uitgever 

V.o.f. Zandvoort Press 

Oplage 

9.250 exemplaren Internet 

www.zandvoortsecourant.nl Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze 
uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgever. Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 
Column Spraakmakend politiek café 
Politiek Café, gasten: H. Hogendoorn en R. van Liemt. 
(Foto: OvM Fotografie) 

Tijdens een zeer druk bezocht politiek café in Hotel Hoogland, afge- 
lopen vrijdag, hebben de uitgenodigde strand pachters en politici van 
gedachten gewisseld over strand en overlast. Gespreksleider Jacques 
Jongmans had de voorzitter van de Strandpachters Vereniging Han- 
neke Mei tesamen met strandpachter Oscar Vos aan de ene kant en 
wethouder Hans Hogendoorn en politicus René van Liemt (Liberaal 
Zandvoort) aan de andere kant, uitgenodigd. Vos en Mei pleitten voor een 
langere openingstijd (tegen- 
woordig moeten de paviljoens 
om 00.00 uur leeg zijn). Hier- 
door, stellen zij, moeten zij op 
jaarbasis een behoorlijke veer 
laten voor wat feesten en/of be- 
drijfsfeestjes betreft. Ook willen 
zij af van de nieuwe eis dat de 
geluidsbelasting met 5 dB naar 
beneden wordt bijgesteld. 

Zandvoort Alive 

Volgens Jongmans, een expert 
op het gebied van geluid, is het 
alleen de verlaging die, getals- matig, slechts gering lijkt. Dat is 
ongeveer 1/3 van het volume en 
dat is nogal veel. Hier kunnen de 
paviljoens, die live muziek wil- 
len brengen, absoluut niets mee. 
Vos: "Ik heb nu al contacten met 
bands af moeten zeggen om- 
dat zij met die 70 decibel, die 
overblijven, niet hun muziek 
kunnen maken. Ik zou dan ook 
graag zien dat er uitzonderin- 
gen gemaakt kunnen worden 
om, incidenteel, meer geluid te 
produceren. Wij houden al heel 
veel rekening met onze buren. 
Zij krijgen allemaal een uitno- ARTOON Hans van Pelt JA, DOEI !!! 
diging voor ieder evenement 
dat wij organiseren en hebben, 
bij eventuele overlast, allemaal 
een telefoonnummer dat ze 
kunnen bellen. We moeten 
geen bejaardendorp worden, 
uiteraard met alle respect!" 

Zandvoort is op de goede weg 

Wethouder Hogendoorn, die 
onder andere de portefeuille 
Toerisme beheerd, ging ervan 
uit dat Zandvoort op de goede 
weg is. Op de vraag van Jong- 
mans of toerisme voor Zand- 
voort een zegen of een vloek 
is zei Hogendoorn: "Als we 
weten dat 55% van de werk- 
gelegenheid in Zandvoort, 
gegenereerd wordt door het 
toerisme, dan is toerisme een 
zegening voor Zandvoort. Toe- 
risme is voor Zandvoort cruci- 
aal. Als we daar niet alles aan 
doen, doen we het niet goed. 
Van een wethouder toerisme 
mag je verwachten dat hij alles 
eraan doet om de toeristen in 
Zandvoort te krijgen. Wij wil- 
len een bruisende badplaats 
zijn waar het goed recreëren is 
maar ook goed wonen is!" 

Buitenactiviteiten 

"Binnen de gemeente kun- 
nen wij zelf bepalen hoeveel 
decibel er geproduceerd mag 
worden. De mogelijkheid om 
bij buitenactiviteiten andere 
regels te maken, hebben we ook. De problemen die ont- 
staan op het strand, zijn uit 
een klein gebied afkomstig. Nu 
zal het hele strand zich aan de 
nieuwe geluidsproductienorm 
moeten houden," zegt van 
Liemt. Hij gaat verder: "Het 
zijn slechts 3 of 4 paviljoens die 
op slechts 3 dagen wat meer 
willen produceren. En dan nog 
van 14.00 uur tot 23.00 uur. He- 
laas wordt er dan wel verschil- 
lende soorten muziek gedraaid 
en dat is moeilijk te accepte- 
ren. Het evenement op zich is 
voor Zandvoort goed. Mensen 
willen dit en ontspannen zich 
hierbij." Een oplossing ziet hij 
onder andere in het doorklin- 
ken van de lage tonen. Als die 
eruit gefilterd worden zou er 
minder overlast zijn. 

Eigen vrije wil 

Tijdens de rondvraag aan het 
einde van het programma, 
werden er door diverse inwo- 
ners opmerkingen gemaakt 
die vroegen op wat meer 
tolerantie. Men woont nu een- 
maal in een toeristisch centrum 
en de meeste mensen hebben 
daarvoor, uit vrij wil, gekozen. 
Voorlopig is men er nog niet 
uit maar dat er iets op stapel 
staat mag duidelijk zijn. Zand- 
voort is nu eenmaal een toeris- 
tenplaats waar mensen willen 
recreëren en daar horen ook 
muziekfestivals bij. Of je nu 
vlakbij woont of niet! CTUEEL Nieuwe manager ABN/AMRO 

De Zandvoortse vestiging van ABN/AMRO Bank heeft sinds donder- 
dag 17 februari een nieuwe manager, Walter Quant. Sinds enige tijd 
bestond die behoefte en die is nu ingevuld. Om dit te vieren, hadden 
de filiaalmedewerkers het voor elkaar gekregen dat Quant, op zijn 
eerste werkdag, de deur voor de eerste keer zou openmaken. Toen hij dat deed, stapte onze 
dorpsomroeper. Klaas Koper, in 
vol ornaat naar binnen en ver- 
konde met luide stem dit heuge- 
lijke feit. Tevens merkte Koper 
op dat Quant niet echt bekend is 
met Zandvoort en had daar een 
oplossing voor. Voor de deur van 
de bank was ondertussen Victor 
Bol met zijn Strandexpress aan- 
gekomen om de heer Quant een 
rondrit door onze mooie bad- 
plaats te laten maken. Achterin, 
samen met Klaas Koper die hem 
Klaas Koper vertelt zijn 
verhaal. 

het een en ander vertelde over 
Zandvoort, maakten ze een rit 
die door het centrum, richting 
Nieuw Noord en via het strand Parkeren of 
hondenpoep 

We gaan op een ochtend 
naar de bibliotheek. Veer- 
tien peuters, keurig in de 
rij. Hand in hand, op weg 
naar de 'mammies', één van 
de leukste activiteiten die ik 
ken. Voor deze leeftijd dan. 
Onderweg zigzaggen we 
over de stoep. Hondendrol- 
len liggen er overal. Let op, 
kijk uit, poep op de stoep. 
We maken er maar een lied- 
je op: "Hoep, hoep, hoep. 
Poep op de stoep. Poep en 
pies, bah wat vies". Kwaad 
kan ik me maken. Over 
mensen die de stront van 
hun hond niet opruimen. 
Kwaad kan ik me ook ma- 
ken over parkeerwachters. 
Je hoeft maar één minuut 
te laat te zijn of je hebt een 
prent. Iemand, een goede 
kennis, stond met zijn ach- 
terwielen van haar auto op 
een invalidenplaats. Met 
haar achterwielen. Er was 
nog plenty ruimte over. 
Prent! Zoonlief pakt, vlak bij 
huis, voor de slagboom van 
zijn flat, de telefoon uit de 
carkit. Omdat ik nou nét op 
dat moment bel. En hij bijna 
thuis is. En even antwoord 
geef omdat ik hem feliciteer 
met zijn verjaardag. Ja hoor, 
natuurlijk staat er dan zo 
een ijverige parkeerwacht. 
Prent. 

Parkeerwachters mogen, 
wat mij betreft, omge- 
schoold worden. Tot milieu- 
wachters. En al die eigenaars 
bekeuren. Met hun overal 
rondpoepende honden. Ze 
mogen ook alle mensen be- 
keuren die overal alles klak- 
keloos neersmijten. Prullen- 
mand of niet. Kwak maar 
op straat. Niemand kijkt er 
naar. Die milieucontroleurs 
kunnen ook óm de dag 
controleren. Eén dag voor 
de Heilige Koe. De andere 
dag voor het milieu. Wat zal 
het schóón worden in Zand- 
voort! door de zuid weer terugvoerde 
naar de Grote krocht. Een duide- 
lijk verraste Walter Quant werd 
daarna door zijn team weer ont- 
vangen en startte zijn werkzaam- 
heden. 
Neoplastisch of niet: gaat het zien 

Er zijn twee manieren om een recensie te schrijven van een kunsttentoonstelling. De een gaat gepaard 
met termen als kubistisch getinte doeken, neoplastisch werk of surrealistisch. Welnu, in de recensies die wij u 
aanbieden zult U deze termen 
niet tegenkomen. U hebt daar 
niets aan. Belangrijk is om te 
weten of een tentoonstelling 
de moeite waard is om naar 
toe te gaan. Zijn de getoonde 
werken de moeite van het 
aanschouwen waard en wat 
maken zij bij U los. De schilde- 
rijen van Jan van Beelen (archi- 
tect van beroep) stralen rust 
uit en dwingen tot een nader 
beschouwen. Zachte tinten ge- 
ven een aangenaam gevoel en de wijze van exposeren dwingt 
daar ook toe. De opening van 
deze tentoonstelling, afgelopen 
vrijdag, was een redelijk be- 
zocht festijn in het Zandvoorts 
Museum. Waar opviel dat, ze- 
ker nu het museum onderwerp 
van gesprek in de gemeente- 
raad gaat worden, er buiten 
raadslid Brune (CDA) geen van 
de mensen die de wijze van het 
voortbestaan van het museum 
moeten gaan bepalen, bij deze 
gelegenheid aanwezig waren. Beelden en Schilderijen 

Jan F. van Beelen 
van 9 februari tot en mat £5 april 2Q05 Een concert beschouwing 

Een koude en natte zaterdagavond op weg naar de Ned. Hervormde Kerk voor een recital verzorgd 
door Regina Albrink. Bij mijn binnenkomst in de kerk schrok ik toch wel een beetje. Aanwezig waren 
ongeveer 20 mensen en er was nog maar vijftien minuten tot de aanvang van het concert te gaan. Is de 
zaterdagavond misschien niet zo een goede avond in Zandvoort? Maar al gauw bleek dat de 
ware toedracht anders ligt. De 
opkomst bij de concerten ligt 
gewoon beneden, ja ver bene- 
den de verwachting. Of zoals 
Toos Bergen van de stichting 
Classic Concerts het zei: "Het 
lijkt wel alsof Zandvoort het 
categorisch weigert boven de 
patatcultuur te worden gehe- 
ven. Daar doe je het voor en 
gelukkig, konden we conclude- 
ren voor de aanwezigen. Maar 
ik onderschrijf haar uitspraken 
volkomen. Raar is natuurlijk 
dat van alle persberichten die 
rondgestuurd worden, inclu- 
sief aan het regionale dagblad, 
er alleen in een klein aantal 
gevallen wordt gepubliceerd, 
iets wat onze grote broer Het 
Haarlems Dagblad categorisch 
weigert. 

Jasje uit 

Maar goed, terug naar het 
concert. Renate Albrink, die 
kort geleden nog tweemaal de 
kleine zaal van het Concertge- 
bouw vol kreeg, is een pianiste in hart en nieren. Met een gre- 
tigheid viel zij het toetsenbord 
aan om Handels Suite in D te 
vertolken. Nu is dit voor mij 
niet direct een van de favoriete 
stukken maar je merkt wel of 
iemand een goede vertolking 
neer zet met de juiste interpre- 
tatie. Ze weet op een onnavolg- 
bare wijze de toetsen naar haar 
hand te zetten, iets dat ook 
gebeurde bij de sonate opus 
13 van Beethoven. Echt interes- 
sant werd het bij de vertolking 
van Alberto Ginastera s Danzas 
Argentinas. Drie Argentijnse 
dansen, waarvan de dynamiek 
afspatte, voortreffelijk vertolkt 
en ingeleefd, waarbij zelfs voor 
de laatste dans, Danza del Gau- 
cho matrero, het jasje uitging, 
om te kunnen beschikken over 
volledige bewegingsvrijheid. 
In één woord formidabel. Zand- 
voort U hebt iets gemist. 

Nieuwe CD 

Na de pauze volgde nog 
Chopins Mazurka opus 17 no. 4 
en als toegift een machtig stuk van Louis Moreau Gottschalk 
(1829-1869), een Amerikaanse 
piano virtuoos, die zijn oplei- 
ding deels in Europa volgde en 
daardoor een voorliefde had 
voor de Europese muziek. Iets 
dat doorklonk in het vertolkte 
stuk, waarin duidelijk Spaan- 
se elementen zaten. Albrink 
heeft er een hele CD mee vol- 
gespeeld en deze is bijzonder 
goed bij de pers ontvangen. 
Tegen de (uiteindelijk) 50 aan- 
wezigen zou ik willen zeggen 
dank voor Uw waardering en 
applaus, laten wij met elkaar 
afspreken: de volgende keer 
in maart nemen wij allemaal 
een introducé mee. Hebben 
wij zo honderd toeschouwers, 
doen wij het daarna nog een 
keer dan hebben wij een ac- 
ceptabel aantal toeschouwers. 
En dat al in de maand april. 

Jacques Jong mans Rotonde afgesloten 

vervolg van pagina 1 Pasen 

De eerste fase van deze reno- 
vatie begint zijn voltooiing te 
naderen. Zoals bekend is die 
eerste fase tot aan restaurant 
Riche en moet in april afge- 
rond zijn. Wel zal gedurende het Paasweekend de rijbaan en 
het fietspad gebruikt kunnen 
worden. Alleen zal de parkeer- 
capaciteit nog niet op niveau 
zijn. Na de Paasdagen zal aan- 
nemer KWS het karwei van de 
eerste fase afmaken om direct na het zomerseizoen het res- 
tant tot aan de gemeente- 
grens met Bloemendaal aan te 
pakken. Jazz in Hoogland De Zandvoortse omroep ZFM gaat meer jazz uitzenden. Elke 
zondag van 10 tot 12 uur is er al ZFM Jazz, een van de oudste 
programma's van de lokale radio, live gebracht door een enthou- 
siast presentatieteam. Nu komt er eenmaal per maand op vrij- 
dagavond een jazzprogramma bij, live uitgezonden vanuit Hotel 
Hoogland aan de Westerparkstraat. 

Enkele leden van het jazzteam zullen ook dit programma presen- 
teren. De eerste uitzending is vrijdag 25 februari a.s. van 19-21 
uur. Uiteraard is de koffie gratis. En wie mee wil praten over jazz, 
of zijn of haar jazzkeuze wil laten horen is van harte welkom. Jazz 
at Hoogland staat voor elke vierde vrijdagavond van de maand 
geprogrammeerd. Stichting Classic Concerts 
helpt de Lions club 

Voor het 40 jarig jubileum van de Lions Club Zandvoort, heeft men 
zich tot de stichting Classic Concerts gewend, met het verzoek ze 
te willen helpen met het organiseren van een benefietconcert in 
de Nederlands Hervormde kerk op 7 mei 2005. Een zeer bijzonder 
concert, waar Janine Jansen (viool) zal optreden. Nadere berich- 
ten volgen nog. OLITIEBERICHTEN Getuigenoproep mishandeling 

Zandvoort - 22 februari, omstreeks 01 .35 uur is een 21-jarige man 
mishandeld. De man die bezig was in een afgesloten bedrijf aan 
het Badhuisplein kreeg drie mannen aan de deur. Nadat hij open 
deed werd hij direct op zijn hoofd geslagen met een fles waar- 
door hij buiten bewustzijn raakte. Toen hij weer bijkwam waren 
de drie mannen vertrokken en bleken zij ook enkele vernielin- 
gen te hebben gepleegd. Het slachtoffer liep een forse buil op 
zijn hoofd op en een bloeduitstorting op zijn lichaam. Hij is voor 
behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. Getuigen die rond ge- 
noemd tijdstip iets hebben gezien op of rond het Badhuisplein 
dat in verband kan worden gebracht met deze mishandeling wor- 
den verzocht contact op te nemen met de politie in Zandvoort via 
0900 - 8844. Jongen aangehouden zonder rijbewijs 

De politie heeft in de nacht van 16 op 17 februari omstreeks 
04.00 uur, bij een verkeerscontrole op de Boulevard Barnaart in 
Zandvoort, een 16-jarige jongen aangehouden. Bij zijn aanhou- 
ding bleek hij niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en zonder 
toestemming van zijn stiefvader in diens auto te zijn gestapt. De 
jongen is vanwege joyriding en rijden zonder rijbewijs aangehou- 
den en overgebracht naar het bureau. Zijn ouders zijn hierover in 
kennis gesteld. Aanrijdingen, drank en drugs 

Zaterdagavond 19 februari heeft de politie een 38-jarige inwoner 
aangehouden na een achtervolging, die begon op de Keesom- 
straat. De man overschreed ruimschoots de maximum snelheid en 
ging er bij het zien van de agenten nog sneller vandoor. Op de 
Noorderduinweg werd hij tot stoppen gedwongen. De portier- 
ruiten stonden open en dichtbij de auto vonden de agenten een 
gevulde heroïnepijp. De man bekende onder invloed van drugs te 
zijn. In het politiebureau onderwierp hij zich aan een bloedproef. 
Hij krijgt een boete en zijn auto en rijbewijs werden in beslag 
genomen. Status Poststraat 11 nog steeds niet bekend 

vervolg van pagina 1 ZFM 

Peter Wieringa, voorzitter co- 
mité Poststraat insprekend vanaf 
de publieke tribune, vroeg zich 
af of het CDA en de PvdA er van 
uit gingen dat zijn comité opge- 
richt was om de plannen voor 
Zorg aan Zee, dat in de Poststraat 
moet verrijzen, te dwarsbomen. 
Hij zei dat zijn comité alleen het 
karaktervan de straat wil behou- 
den. Hij memoreerde een ZFM 
uitzending waarin Demmers zei 
het te betreuren indien het pand 
Poststraat 11 zou verdwijnen. 
In zijn antwoord na eerste ter- 
mijn zei Demmers dat hij zich 
moet houden aan de uitspraak 
van de commissie Projecten en 
Thema's. Die gaf aan dat er geen 
gemeentelijk monumentale sta- 
tus voor het pand zou moeten 
komen. Een andere uitkomst van 
deze commissie was de opdracht 
aan hem om de EMM erop te 
wijzen dat zij een verantwoorde- 
lijkheid hebben ten aanzien van 
het cultuurhistorische erfgoed 
van Zandvoort. Demmers: "Een 
gemeentelijk monumentensta- 
tus is een boterzacht ding. Zowel 
voor de eigenaar als voor degene 
die het wil slopen. Het zorgt al- 
leen maar voor vertraging. Dat 
is bij een rijksmonument anders. De commissie moet nu beslissen 
of het de gewenste status krijgt of 
niet want anders blijft dat hangen 
en als er problemen komen in ju- 
ridische zin met de woningbouw- 
vereniging verzeilen wij in een 
moeras waar we voorlopig niet 
uitkomen." 

Tweede termijn 

Marijke Herben (Lijst Herben) was 
in de tweede ronde duidelijk: niet 
doen! Ook Dick Bos (CDA) wil de 
monumentale status niet. Harms 
wist niet welke kan het op moet 
gaan. Hij nam het voorstel terug 
naar defractie voor verder overleg. 
Draijer wil persoonlijk het pand 
op de lijst en vertrouwd erop dat 
haar fractie haar volgt. Zij wil een 
beeldbepalend stukje Zandvoort bewaren want het is de enige 
plek waar een doorkijk richting 
centrum mogelijk is. Paap wil- 
de nog geen beslissing nemen 
zolang de uitkomst van het ge- 
sprek Demmers - EMM niet be- 
kend is. Toonen was van mening 
dat er diverse zaken door elkaar 
werden gehaald en bepleitte af 
te gaan op de welstandsnota die 
hier, volgens hem, in voorziet. 
Het laatste woord was aan de 
wethouder. Hij stelde dat er een 
bestemmingsplan is dat leidend 
is. Dit zegt dat er tot maximaal 
1 5 meter gebouwd mag worden 
en dus mag een nieuwe ontwik- 
kelaar tot zo hoog bouwen; 
gemeentelijke status of niet. Het 
woord is dus aan de gemeente- 
raad. 
(Foto: OvM Fotografie) ZOrgloket aanstaande vervolg van pagina 1 Gert Toonen, PvdA, miste wel de 
deelname van Zorgcontact. Hij 
vroeg zich dit af omdat hij ver- 
wacht dat 20% van de aanvragen 
om hulp deze instantie zal raken. 
Hij wilde ook dat de voorgestel- 
de versobering van het meubilair, 
tweede hands meubilair, terug- 
gedraaid zou worden en stelde voor dan maar een beetje meer 
geld beschikbaar te stellen. Dit 
was ook de teneur van de overige 
commissieleden. Wethouder van 
Leeuwen antwoordde Toonen 
dat er wel degelijk contact was 
geweest met Zorgcontact maar 
dat zij de boot hadden afgehou- 
den. Wel is hij van zins om weer met ze rond de tafel te gaan om 
ze alsnog in te laten stromen 
want hij is van mening dat ze 
er absoluut bij horen. Van Leeu- 
wen stelde wel enige tijd nodig 
te hebben voor de opleiding van 
de medewerkers maar de lang- 
ste tijd zonder het Zorgloket is 
geweest. 
Nieuw tarief Toeristenbelasting Vanaf 1 januari 2006 zullen 
de toeristen die in Zandvoort 
overnachten, een verhoogde 
toeristenbelasting moeten be- 
talen. Het college van B&W 
stelt voor om het huidige ta- 
rief van €1,00 te verhogen met 
20%. Toen de gemeenteraad 
uitsprak dat men toeristenbe- 
lasting wilde heffen, werd wel 
de afspraak gemaakt om deze 
eens in de vier jaar opnieuw 
vaststellen. In 2006 is het weer 
zover. In de vergadering waren 
stemmen te horen die zich af- 
vroegen waarom er niet ieder jaar vastgesteld kan worden, te 
verhogen met het indexcijfer. 
Wethouder Hans Hogendoorn 
legde uit dat dit gedaan is om 
de grotere hotels de gelegen- 
heid te geven om vooral hun 
foldermateriaal bijtijds op orde 
te krijgen. Tevens werd er ge- 
constateerd dat 20% wel erg 
veel is om in één keer te ver- 
hogen. Hogendoorn kon daar 
niets aan doen, dat was vier jaar 
gelden besloten en hij was niet 
van plan daar van af te wijken. 
De voorzitter van de afdeling 
Zandvoortvan KHN (Koninklijke Horeca Nederland) bepleitte 
vanaf de publieke tribune nog 
de afschaffing van dit feno- 
meen in verband met ongelijk- 
heid, waarvoor hij diverse mo- 
tieven aanvoerde, echter hij 
kreeg nul op rekest. Wel vindt 
Hogendoorn met diverse com- 
missieleden dat er misschien 
eens nagedacht moet worden 
of het verhogen wel eens per 
vier jaar moet zijn. De commis- 
siewas dus eensluidend: vanaf 
1 januari aanstaande betalen 
de toeristen die overnachten 
€1,20 per nacht. 

MET EN OOR 

DE BADPLAATS DOOR 9 uitgezonderd 
Zimmer 

Room 

Chambre (Foto: OvM Fotografie) Ra,ra,ra van wie is dit bord? 

Dat er gekke verkeersborden in ons dorp staan dat weten we 
zo langzamerhand wel. Maar deze is wel erg vreemd. Een 
meeliftend bord met de titel "kamers, zimmer, chambre" in de 
Haltestraat aan het begin van de Schoolstraat. Zou het verkeers- 
bord met de eenrichtingspijl naar het VW kantoor verwijzen of 
naar een slimme kamerverhuurder? En hoe zit het eigenlijk met 
de precariorechten? Schaakmat 

De bestrating van het Gast- 
huisplein schiet al aardig op. 
Er is zelfs een schaakbord in het 
plein verwerkt. We betwijfelen 
of de bedenker van dit ludieke 
schaakbord zelf wel kan scha- 
ken. Want als schaker weet je 
dat het originele schaakbord 
uit 64 velden met 8 rijen en 8 
kolommen bestaat. Het schaak- 
bord op het plein heeft 49 vel- 
den namelijk; 7 in de lengte 
en 7 in de breedte. De velden 
van een schaakspel zijn, om 
en om, zwart en wit gekleurd. 
Echter de kleur van alle velden 
van het bord op het plein zijn 
grijs, net zo grijs als de rest van 
de bestrating. Onderscheid 
tussen de velden is nauwelijks 
waarneembaar. En we vragen 
ons af waarom het schaakbord 
zo dicht bij het terras van het 
Wapen van Zandvoort ge- 
plaatst is? Op het plein is er 
ruimte zat. Of komt er soms 
nog een leuk spel bij? Bijvoor- 
beeld, "Mens erger je niet". 

Virus 

Nu in ons huisgezin de griepvi- 
rus heefttoegeslagen is het best 
aardig om een nieuwjaarswens 
via de e-mail te ontvangen. 
De afzender is Joke Draijer van 
het GBZ. Ze wenst iedereen op 
17 februari, een gezond 2005. 
Het bericht gaat verder met: 
'zodat we gezamenlijk onze 
plannen voor Zandvoort waar 
mogen maken'. Onder aan de 
mail surfen de nieuwjaarswen- 
sen van het CDA en de WD 
mee. Zouden deze partijen we- 
ten wat er bedoeld wordt met 
de "gezamenlijke" plannen? 
Nogmaals, erg aardig van Joke maar wel een beetje laat. Mis- 
schien zit er een griepvirus in 
haar computer? 

Zeg het voort, zeg het voort. 

Geniet u elke zomer ook zo 
van het omroeperconcours en 
het Shantykoren Festival? Leu- 
ke initiatieven en perfect ge- 
organiseerd door twee actieve 
Zandvoorters Klaas Koper en 
Toos Bergen. Zij hebben jaren- 
lang hun schouders onder deze 
evenementen gezet. Eigenlijk 
wilden Klaas en Toos verleden 
jaar al stoppen maar vanwege 
het 700 jarig bestaan van Zand- 
voort hebben ze nog eenmaal 
ja gezegd. Helaas gaat nu echt 
het doek vallen. Daarom roept 
Klaas met luide stem: "Is er nou 
echt niemand in Zandvoort 
met veel vrije tijd die deze eve- 
nementen zou willen organi- 
seren? Het wordt anders wel 
erg saai in ons dorp! Even voor 
alle duidelijkheid. Klaas stopt 
gelukkig niet als dorpsomroe- 
per maar wel als organisator. 
Hoort, zegt het voort!" 

Bingo 

De jaarlijkse bingoavond was 
weer zeer geslaagd bij St. Aga- 
tha Parochie. De stemming 
van de 125 aanwezigen zat er 
goed in en niemand ging met 
lege handen naar huis. De op- 
brengstvan deze avond is weer 
geweldig. De opgehaalde 3800 
euro zijn, evenals vorige jaren, 
bestemd voor Stichting "Hart 
voor Polen" en Jeroen Bluijs in 
Uganda. De evenementencom- 
missie bedankt particulieren en 
ondernemers voor de mooie 
prijzen die beschikbaar zijn 
gesteld. FAST COMPANY Reclame & Advies FAST COMPANY GROUP 

Duinstraat 8 • 2042 HC Zandvoort 

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10 

E-mail: info@fastcompany.nl 

Internet: www.fastcompany.nl 
DESIGN 

Logo's • visitekaartjes 
briefpapier • enveloppen 
flyers • folders • brochures 
specials • posters • illustraties © COMMUNICATIE DESIGN INTERNET HALTESTRAAT 27 
ZANDVOORT 
TEL. 023 571 57 95 
DE LAAT 104 
ALKMAAR 
TEL. 072 511 89 19 'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING' 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND 
Z A N D V O 't Lokaal aan de Haltestraat 32 
is het oudste proeflokaal van zandvoort 

Geliefd om zijn 6 verschillende soorten bier van 't vat! 
Populair om zijn oude piano (en even oude pianisten!) 
Beroemd om zijn ouderwets gastvrije lage bar! 
- Bekend om zijn Jenever specialiteiten en zijn wereld- 
beroemde authentieke en 700 jaar oude Zandvoortse 
kruidenbitter ! 
Berucht om zijn borreluur ! ELKE DAG GEOPEND VANAF 15.00 UUR JtGmlJhtnmm 

vleesspecialist - traiteur Geldig donderdag 24 februari t/m woensdag 2 maart 
Botermalse Ierse Kogelbiefstuk 

Naturel of Provencaals gemarineerd. _ t\t\ 

3 stuks 6,00 

Bossche Bollen 

Heerlijk gekruide gehaktballen, _ ^^ 

gegarneerd met gebakken uitjes. 4 stuks O 00 Kip Krokant Schnitzels Traiteur 4 stuks 5,00 1 Kg. Andijviestamppot + yt QC 

2 Eigengemaakte Gehaktballen Samen 4j%/0 Boeuf Bourguignon 

Gestoofd rundvlees in rode wijn met knoflook, spekjes, ui, wortel en verse tijm. Kilo 9,95 MET GRATIS 500 GRAM AARDAPPELPUREE Grote Krocht 7 • Telefoon 023-5719067 Café 

Restaurant 

Zoekt per direct full time personeel 
(gedeeltelijk kok / bediening) 

Vanaf 3 maart gewijzigde openingstijden: 
Maandag en dinsdag 10.00-16.00 uur Del Mar • Haltestraat 13 • Tel. 023 
H.WILLEMSE 
ELEKTROTECHNIEK Electrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
Brandmeldinstallaties 
Camera-bewakingssystemen Al 5 jaar hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739272 Miele Wassalon WASUNIEK Haltestraat 63" 2042 LL Zandvoort Tel. 023 - 571 44 17 

• Wassen, verzorgde wassen 

• Kilo wassen voor bedrijven 

• Lakenpakketten 

• Dry-Cleaning/Stomerij 

• Overhemden wassen + strijken 

• Dekbedden reinigen 
Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 Ton 
Goossens 

Door: Lienke Brugman Van Drogisterij- naar 
Herenkapsalon 

Drogisterij Ton Goossens, al jarenlang een begrip in winkelcentrum 
Noord, krijgt eind februari een nieuwe naam. Het wordt dan 'Heren- 
kapsalon Ton Goossens', vertelt eigenaar Goossens die eigenlijk niet 
meer weg te denken is op deze unieke plek in Zandvoort Noord. 
Ton Goossens. (Foto: OvM Fotografie) 

Kleinere zaak 

Dertig jaar heeft Goossens zijn 
drogisterij gehad op dezelfde 
plek waar hij nu nog steeds 
zit. "Ja gehad", zegt de vrien- 
delijke eigenaar, "en ik blijf 
nog steeds hoor, de mensen 
denken steeds dat ik vertrek 
maar dat is niet zo. De winkel 
wordt binnenkort wel 75% 
kleiner maar ik blijf de verkoop 
doen van vitamine preparaten 
en voedingssupplementen. Te- 
vens blijf ik ook medicijnen 
verkopen zoals ik al jaren doe, 
met daarbij zoals altijd de 
Staatsloterij, de Lotto en de 
verkoop van tabakswaren. De 
enige verandering is, dat ik 
geen producten voor lichaams- 
verzorging meer verkoop". Apotheek 

Door ziekte van zijn vrouw, die 
geruime tijd een Yogapraktijk in 
de winkel uitoefende, moet Ton 
Goossens in de winkel het wat 
rustiger aan gaan doen. "Met 
al die 'Prijsbrekers' van diverse 
supermarkten is de marge 
van de verzorgingartikelen 
minimaal geworden. Kijk, als 
mensen boodschappen gaan 
doen in de supermarkt, pakken 
ze automatisch die producten 
mee. Dat is logisch". 

Voor de Noord bewoners is het 
prettig te weten, dat in het 
eerste gedeelte van de winkel 
een dependance van Apotheek 
Mulder (Raadhuisplein) geves- 
tigd wordt. 
OLITIEK PvdA-raadslid Fred Kroonsberg 'Ouderenbeleid op de rails' 

"Ik ben tevreden over het ouderenbeleid in Zandvoort. Het is belangrijk dat de voorzieningen 
voor ouderen zo laagdrempelig mogelijk zijn", trapt Kroonsberg direct af, daarop aanvullend met 
de constatering dat de raadsleden zowel nu als in de vorige periode voldoende oog hebben voor 
de oudere inwoners. "Een verrassing voor mij was de 
rommelmarkt waarmee AKZA 
onlangs begonnen is. Het stelt 
de ouderen in staat op een 
gemakkelijke manier kennis te 
maken met activiteiten waar 
ze anders niet aan toekomen. 
Het feit dat de medewerkers 
van AKZA ook aanwezig zijn 
is een groot pluspunt. Eigenlijk 
zouden de ANBO, het SWOZ en 
misschien zelfs de gemeente 
ook een stand moeten hebben 
op die markt", zegt de man die, 
zowel in Beverwijk, Haarlem en 
Amsterdam, professioneel be- 
zig is geweest met de zorg voor 
ouderen, als een treffend voor- 
beeld voor het ouderenbeleid 
in Zandvoort. 

Fusie 

"De komende fusie tussen 
AKZA en SWOZ is een prima 
zaak. Als daar goede mensen 
aan het roer komen zal dat de 
mogelijkheden voor ouderen 
vergroten en zal ook een opti- 
maal gebruik gemaakt kunnen 
worden van het vrijwilligers 
aanbod", zegt hij en blikt voor- 
uit. 

"Een gemeente heeft een 
belangrijke taak bij het onder- 
steunen van het ouderenbeleid. 
Stimuleren, faciliteren en regis- 
seren zijn drie uitgangspunten 
die daarbij van belang zijn. 
Ook het monitoren van de te- vredenheid over het gevoerde 
beleid is een taak van de ge- 
meenteraad. Ik vind dat wethou- 
der Han van Leeuwen, van oude- 
renbeleid, goed bezig is. Als nu er 
nu ook nog een goede invulling 
gegeven wordt aan de één loket- 
functie, dan zijn we nog beter op 
weg", weet de man die als raads- 
lid regelmatig zijn maatschappe- 
lijke betrokkenheid profileert. 

Betrokken 

Opmerkelijk is dat Fred Kroons- 
berg als vertegenwoordiger van 
een oppositie partij ooktevreden- 
heid uit over de samenwerking 
met zijn collega raadsleden. We 
hebben een raad die betrokken- 
heid uitstraalt. Daardoor hebben 
we nu een ouderenbeleid dat er 
zijn mag. Zowel in de vorige peri- 
ode als de huidige zijn de raads- 
leden bereid ruim aandacht te 
besteden aan de wensen en mo- 
gelijkheden van de burgers. Dit 
geldt overigens niet alleen voor 
het ouderenbeleid. Kijk maar 
eens wat we aan voorzieningen 
allemaal hebben in Zandvoort. 
Een lokale radio, optimale sport- 
voorzieningen, straks een lift op 
het station en niet te vergeten 
de mogelijkheden die de natuur 
ons in deze omgeving te bieden 
heeft. Als we nu ook nog woon- 
voorzieningen voor zowel jong 
als oud realiseren op de Midden- 
boulevard en het Louis Davids 
Carré, dan zij we op de goede 
Fred Kroonsberg. 
(Foto: OvM Fotografie) 

weg met Zandvoort", steekt de 
socialist de loftrompet over zijn 
woonplaats. 

Radio 

"Het is alleen jammer dat we 
tijdens de uitzendingen van de 
raadsvergaderingen via de ra- 
dio niet zo goed overkomen. 
De raadsleden zouden meer re- 
kening moeten houden met de 
luisteraar, die er nu soms weinig 
van begrijpt. Eigenlijk zouden 
we met z'n allen daar eens iets 
aan moeten doen. Misschien wel 
via een cursus", tipt de man die 
samen met zijn fractiegenoot 
Gert Toonen op een opbouwen- 
de manier oppositie voert op de 
valreep nog een minpuntje aan 
als het gaat over het publiekelijk 
functioneren van de gemeente- 
raad. De winkel wordt binnenkort 75% kleiner. (Foto: OvM Fotografie) Parkeren vlak voor de deur 

Ton gaat het dus wat rustiger 
aan doen, hoewel dat niet echt 
in zijn aard ligt. "We hebben 
altijd hard gewerkt, ook mijn 
vrouw en mijn broer hebben 
in deze winkel mee geholpen. 
Mijn broer eveneens als kap- 
per, mijn vrouw in de drogis- 
terij. We hebben de verande- 
ringen van dit winkelcentrum 
van dichtbij mee gemaakt", 
mijmert hij. "Nu ga ik me dus 
hoofdzakelijk bezighouden als 
herenkapper en de verkoop 
van diverse artikelen. Ja, ik 
knip alleen heren, voor €1 6,00 
kun je bij mij terecht. Kom je 
met de auto dan kun je vlak 
voor de deur gratis parkeren, ruimte genoeg. Waar vind je 
dat nog?" 

Maandags is de winkel gesloten, 
de overige dagen is de zaak van 
08.30-18.00 uur geopend. "Ik wil 
op deze manier duidelijkheid 
geven aan mijn klanten. Er ver- 
andert verder niet zo veel. Al- 
leen de ingang wordt verplaatst. 
Dat is het." 

De volgende klant staat alweer 
te wachten voor een knipbeurt. 
En ik ga naar buiten door de 
'oude' deur. Nu kan het nog! 

Herenkapsalon Ton Goossens 

Winkelcentrum Noord. 
Zandvoort. Tel.: 023-5712305 
onze woonplaats. 

Heeft u een tip, een 

aankondiging of een 

wetenswaardigheidje, meld 

het dan aan de redactie via 

het formulier op de website 

zandvoortsecourant.nl, 

mail naar redactie© 

zandvoortsecourant.nl 

of bel of fax naar 

023 - 5732 752. 
O OP DE ZANDVOORTSE 
MARKT... 

René LAARMAN 

Noten - Zuidvruchten Bakker 

Kees v. d. Berg 
Diverse soorten 
Roombotercake 
per stuk € 2,50 

Roomboter 
gevulde koeken 

10 stuks € 3,25 AachteZ/jfc 
Wekelijks bij u op de markt 

Renzo Scncffer 

06 51 47 10 88 * info@koekje.com SUPERAANBIEDING 

Mega kikkers enWinegum sleuteltjes 
€1,50 per 5 00 gram 

Paaseitjes mix • melk-wit-puur 
€2,95 per 400 gram Tel. 033-2985602 
Uw nieuwe Bloemenman 

Op de markt sinds januari 2005 

Iedere woensdag vers van de veiling 
en direct naar de Zandvoortse markt! Bé Iedere week leuke 
aanbiedingen en een 
groot assortiment 

Ons team: 

Jan, Wanda en Patricia r 
ELKE 

WOENSDAG 
Bedtextiel alle maten voorradig en 
alles is te bestellen! Box kussen voor de perfecte ligging. 

Normaal per stuk € 20,- en 2 voor € 35,- 
Nu per stuk: € 15,- en 2 voor € 25,-! 

Overtrekken v.a. € 10,- 
Hoeslakens v.a. € 4,- Dierenbenodigdheden 

Premium voer voor hond en kat 
tegen marktprijzen o.a. 

ROYAL CANIN • TECHNI-CAL 
• HILL'S • EUKANUBA 

(Wij verkopen de frontline ook per pipet) 

Telefoon voor bestellingen: 
0228-520124/06-18861703 JON E IIM ^(T 
ZA/VDVOORTfX Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 Na lang zoeken hebben we deze week eindelijk een jongen 
gevonden voor de rubriek "Jong in Zandvoort". Zijn naam is: Jilles 
Fransen en hij is geboren op 27 september 1988. Hij woont samen 
met zijn ouders en broer Jan op één van de mooiste plekjes van 
Zandvoort. Waar Jilles woont is het zo rustig dat er in de namid- 
dag altijd drie herten in de tuin staan. Vroeger was Jilles veel in 
de duinen te vinden. Eén van zijn lievelingsplekjes was een klim- 
boom waar hij vanuit de verte Zandvoort zag liggen. Studie 

Jilles heeft -na de Oranje 
Nassauschool- gekozen voor 
het Stedelijk Gymnasium in 
Haarlem en hij zit nu in het 3e 
jaar. Zijn lievelingsvak is Engels 
maar hij vindt oud Grieks 
vreselijk. Zijn bedoeling is om 
dat vak in het 5e studiejaar 
te laten vallen. Buiten zijn 
gewone lesrooster om, stu- 
deert hij hoger Engels (niveau 
Universiteit Cambridge). Jilles 
heeft nog geen beroepskeuze 
gemaakt. Wel wil hij als hij zijn 
studie afgerond heeft iets met 
de Engelse taal doen. Tolk of 
leraar dat trekt hem wel aan 
maar eigenlijk wil hij daar nog 
niet te veel over na denken. 
Hoofdzaak is; eerst zijn studie 
af maken. 
Jilles Fransen. 

Wel wil hij als hij zijn studie 
afgerond heeft iets met de 
Engelse taal doen. Tolk of leraar 
dat trekt hem wel aan maar 
eigenlijk wil hij daar nog niet te 'Eerst het Gymnasium afmaken en 
dan zie ik wel veraerl" Vrije tijd 

Vroeger zat hij op judo, dat 
heeft hij laten vallen omdat hij 
erg veel huiswerk heeft en dat 
betekent weinig vrije tijd. Het 
liefst zit hij dan achter de com- 
puter om computerspelletjes te 
spelen maar hij heeft zijn vader 
beloofd dat zijn school voor 
alles gaat. Zijn voorliefde voor 
de Engelse taal gaat zover dat 
hij alleen Engelse boeken leest. 
Hij kijkt één keer per week naar 
het TV programma "Stargate". 
Jilles gaat niet uit omdat er 
redelijk veel gevochten wordt 
in het dorp en hij geen zin 
heeft om daarbij betrokken te 
raken. Voorheen vulde hij op 
zaterdagochtend de vakken bij 
Albert Heijn voor een extra 
zakcentje. Volgens Jilles is het 
absoluut geen saai werk want 
er is veel afwisseling en hij 
gaat graag met mensen om. 
Hij moet er niet aandenken om 
bijvoorbeeld bollen te pellen, 
rooster om, studeert hij hoger 
Engels (niveau Universiteit 
Cambridge). Jilles heeft nog 
geen beroepskeuze gemaakt. veel over na denken. Hoofdzaak 
is; eerst zijn studie af maken. Zandvoort en jongeren 

Hoewel Jilles nooit naar evene- 
menten gaat vindt hij dat het 
best meevalt wat Zandvoort 
voor de jeugd organiseert. 
Verder heeft hij een hekel aan 
politiek. Op de vraag wat hij 
eventueel zou willen veran- 
deren aan Zandvoort zegt hij: 
" Ik erger me het meest aan 
het continue platgooien van 
wegen in of naar Zandvoort. 
Dat zou ik willen veranderen." 

Jilles is en blijft een Zand-voor- 
ter en daarom zou hij ook het 
liefst in het dorp willen blijven 
wonen. 

Nel Kerkman JONG IN 
ZANDVOORT Heb je iets te melden 
over jongeren in Zand- 
voort? Of wil je ook 
je zegje doen in deze 
rubriek en is je leeftijd 
tussen 13 jaar en 19 
jaar? Mail dan naar 

de redactie: 

5732752 of redactie® 

zandvoortsecourant.nl 
D ervan\ 

DE WEEK Visje is een geval apart!!! Visje is namelijk ontzettend gul. 
Ze geeft kopjes en loopt lekker om je heen te dartelen. Af en 
toe een aai vindt ze prima, maar meer ook niet. Al gaat het steeds beter. Soms 
wil ze zelfs wel twee aaitjes. 
Deze pittige 5 jaar oude dame 
houdt absoluut niet van ande- 
re katten. Ze is graag de enige 
in huis... en tuin. 
We willen haar ook niet bij al te 
kleine kinderen plaatsen, om- 
dat ze toch een beetje fel is. 
Voor Visje zoeken wij een rus- 
tig huisje met een tuin. Een 
plekje waar ze zich kan terug trekken als ze dat nodig heeft 
en waar ze met veel liefde en 
geduld kan uitgroeien tot 
een ware knuffelkat! !??!!... 
Mmmm misschien is dat wel 
heel veel gevraagd voor onze 
Visje. Een echte kroelpoes zal 
ze waarschijnlijk nooit wor- 
den. Dat wil niet zeggen dat 
ze geen liefde en aandacht 
nodig heeft. Wie wil de uit- 
daging aan? Kom gerust eens kijken hoe apart Visje nou echt is. 

Keesomstraat 5 Tel: 023571388 open van 11.00 tot 16.00 of 

kijk op de site: www.dierentehuiskennemerland.nl ook voor 

andere honden/katten en konijnen. Sneeuwman mijnheer 

Ik maak een mooie sneeuwman 

met echte sneeuw, 't is heus. 

Twee knopen zijn z'n ogen 

een worteltje zijn neus. 

De pet is van mijn opa 

een oude jas van mij... 

Een dikke wollen das om 

dan is die sneeuwman blij. 

Ik ben zijn mond vergeten 

dat is nou jammer zeg!! 

Nou, hij kan toch niet eten 

is dat nu even pech? 

Maar als de zon gaat schijnen 

is alles wat je ziet 

een heeeel klein plasje water 

en heb ik veel verdriet! 

Dag sneeuwman, 

sneeuwma n/mijn heer. 

Misschien weer 

tot de volgende keer! 

Lienke °e k'ndeRh Het is nog steeds winter en wij willen sneeuw. 
Of dat zal lukken? Het is wel koud. Misschien 
dat er nog sneeuw komt. Je kunt ook zelf 
sneeuw maken. Dat doe je zo: Neem een vel 
zwart papier, b.v. uit een fotoalbum. Je hebt 
ook stevig wit papier nodig. Teken twee cirkels 
en knip of prik die uit. Plak ze boven op elkaar, 
dat is de sneeuwman. Vraag nu aan mama een 
stuk watten. Daar maak je kleine plukjes van. 
Die plak je overal op het zwarte papier. Het 
lijkt nét echte sneeuw. Vergeet de sneeuw- 
man geen ogen te geven en een neus van een 
snippertje oranje papier. Plak ook wat 'sneeuw' 
op de grond. Als je erg knap bent maak je ook 
nog een das en een bezem van bruin papier. 
En klaar is de sneeuwman/mijnheer! 

Filmprogramma 

24 febr uari t/m 2 maart 

Dagelijks 

13.30 

PLOP en 

Kwispel 

I® Dagelijks m.u.v. Zo. 
15.30 Watje ook zoekt, het 
avontuur zal je vinden 

I© Do./Vr./Za./Ma./Di. 
19.00 

NATIONAL 
TREASURE I © Nicolas Cage Dagelijks m.u.v. Zo. 
21.30 

Johnny Depp in 

FINDÜsra, 

NeverlanDI 

l(H)7 Oscar-nominaties Wo. 19.30 Filmclub 
ScmoH van 03Ëem 

The Door 
in the Floor 

Jeff Bridges & 
[© Kim Basinger Circus Zandvoort 2042 JM, Zandvoort 
Tel: (023) 5718686 

www.circuszandvoort.nl Film Plop op het witte doek! Als Plop en zijn vrienden in het 
kabouterbos een hond, een kleine 
golden retriever, ontdekken, schrik- 
ken ze zich kapot! Al snel verovert 
deze schattige hond de harten van 
de kabouters en willen ze niets lie- 
ver dan dat Kwispel bij hen in het 
bos blijft wonen. Maar aan de andere kant van het bos, in de grote- 
mensen-wereld, is er een jongetje erg verdrietig. 
Hij mist Kwispel. Hij zou er alles aan doen om zijn 
puppie terug te vinden. Als Plop en zijn vrienden ver- 
nemen dat Kwispel een grote-mensen-baasje heeft, 
besluiten ze om het hondje terug te brengen. Maar 
daardoor storten de kabouters zich in een ongekend 
avontuur. Als dat maar goed afloopt! 
Synopsis door Marcel (Bron:lndependent Films) 
SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB 
9^3 
IPf* - ^? 


■1 


M 


'/J The Door in the Floor 2 maart- 19.30 "Gebouw De Krocht" Joseph Lam Jazzclub 

& 

Casablanca 

Zondagmiddag 27 februari 2005 

Old Fashioners Trad-Band 

Met Rock V Roll en 
Louis Prima invloeden 

Aanvang: 14.30 uur Grote Krocht 41, Zandvoort 
Tel: 06-54677947 KA D/O + TV f wars 


Woensdag 

18:00 Zondag in 

Kennemerland (H) 
21:00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed 
jsmm^^ 
fa VUT rtitfTwnCjfe- JSrttWtT 


Zondag 
07:00 Countrytrack (H) 


Donderdag 


09:00 Jong ZFM 


18:00 Goedemorgen 


10:00 ZFM Jazz 


Zandvoort (H) 


12:00 Muziekboulevard 


20:00 BREED 


14:00 Zondag in Kennemerland 


22:00 Tepp Zeppi (H) 


17:00 Eurobreakdown 
19:00 Kustwacht Report 


Vrijdag 


21:00 Tepp Zeppi 


19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 SealT 


Maandag 
18:00 Jong ZFM (H) 


Zaterdag 


19.00 ZFM Jazz (H) 


08:00 Toebak Leeft? 


21:00 Vrijdagavond Café (H) 


10:00 Goedemorgen Zandvoort 


23:00 Eb & Vloed 


12:00 Muziekboulevard 
12:00 EMM Magazine (laatste 


Dinsdag 


zaterdag v/d maand) 


18:00 Countrytrack 


14:00 Zandvoort op Zaterdag 


20:00 Zandvoort op 


17:00 The Groove Empire 


Zaterdag (H) of 


19:00 Club ZFM 


Gemeenteraadvergadering 21:00 BREED (H) 


. 23:00 Eb & Vloed 


23:00 Night Walk Dutch Coast Radio 

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per 
dag 7 dagen per week. 

Programmering Dutch Coast Radio 

Dagelijks: 

08.00 uur - 12.00 uur 

12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur 
22.00 uur 22.00 uur 
08.00 uur Klassieke muziek 

Pop muziek voornamelijk uit de 

60- 70- en 80 er jaren 

Klassieke avond muziek 

Jazz keeps you in the mood; Jazz 

in alle stijlen door de nacht heen Binnen niet al te lange tijd zal worden begonnen met de 
Lokaal live programma's. Dit zijn Jazz concerten opge- 
nomen in het lokaal tijdens de zondag middag concer- 
ten. Volg de aankondigingen in deze krant of op onze 
website. 

U vindt ons op www.dutchcoastradio.nl, waar U tevens 
\ de uitzendingen kunt volgen, j RTV N-H 

RADI0+TV NOORD-HOLLAND 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 
Noord Holland. Bij de programmering ligt de nadruk op in- 
formatieve en culturele programma's, waarmee de inwoners 
van de provincie op de hoogte worden gebracht van het wel 
en wee in Noord-Holland. Radio Noord-Holland is bovendien 
de officiële rampenzender van de provincie. 
Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 

Toch nog kaarten beschikbaar 

In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er nog en- 
kele kaarten te koop voor de onemanshow "Bekijk 't" 
van Eric Koller op zondag 27 februari aanstaande in 
het theater van Circus Zandvoort. Telnr. 023-5718686 Kijk ook eens op de website 
www.zandvoortsecourant.nl 
el Classic Concerts staat sterk in woelige tijden 

Wie herinnert zich niet het prachtige concert op de boulevard in september 2000. De stichting 
Classic Concerts organiseerde een uitvoering van de "Carmina Burana " gecomponeerd Carl Orff. Duizenden mensen stonden 
in de stromende regen te 
luisteren naar een prachtige 
uitvoering door diverse zand- 
voortse koren, het VU-orkest 
en erg goede solisten. Na 
enige radio stilte deed de 
stichting ineens weer van zich 
spreken, gesteund door enige 
Zandvoortse instellingen werd 
overgegaan tot het organise- 
ren van een concert serie. 

Eén maal per maand in de Ned. 
Herv. Kerk een gratis toegan- 
kelijk concert, met aansluitend 
een collecte voor de restauratie 
van het prachtige orgel in deze 
kerk. Dat is alweer drie jaar 
geleden en nu is de serie eigen- 
lijk niet meer weg te denken 
uit de activiteiten kalender van 
Zandvoort. 

Toos Bergen en Peter Tromp zijn 
er erg druk mee. Niet alleen om 
de artiesten te selecteren en ten 
boeken, maar ook om de centjes 
bij elkaar te schrapen. Want dat 
wordt het helaas. 
In deze tijd is het niet meer zo 
eenvoudig om de financiën bij 
elkaar te krijgen. De gemeente 
liet per brief gedateerd in sep- 
tember vorig jaar maar eerst in 
november weten dat de subsidie 
niet meer door hun zou wor- 
den verstrekt. Het Casinofonds 
was nu de aangewezen plek 
om dit te regelen. Het is natuur- 
lijk op zijn zachts gezegd zeer 
vreemd, dat zo een belangrijke 
brief twee maanden door het 
gemeentehuis zwerft op zoek 
naar een brievenbus waar hij 
in kan. 

Dat zou toch veel eerder moeten 
gebeuren, om te voorkomen dat 
de stress bij de stichting de over- 
hand neemt. Gelukkig is een en 
Toos Bergen en Peter Tromp. (Foto: OvM Fotografie) ander wel weer in kannen en 
kruiken gekomen, maar dat was 
eerst in Januari van dit jaar, na 
actieve bemoeienis van de ver- 
antwoordelijke wethouder. 

De rust is weergekeerd en vol 
verve heeft men zich gestort op 
de extra concerten. 
Deze concerten vinden plaats 
in de Agatha kerk en de uit 
te voeren stukken zijn ook wat 
grootser dan wat men gewend 
is bij de regulieren concerten. 
Vorig jaar konden wij genieten 
van de Matheus Passion en een 
heropvoering van de Carmina 
Burana met de originele bege- 
leiding. 

Dit jaar wordt het helemaal 
een knaller, waarschijnlijk komt 
het Bachkoor Rhenen met 
als begeleiding het collegium 
Florium ook uit deze plaats 
een uitvoering verzorgen van 
het Weinachts Oratorium en 
dat dan natuurlijk in de maand 
December. Ik kan U garanderen 
dat dit ensemble zorgt voor een sublieme uitvoering. Natuurlijk 
als dit financieel rondkomt, 
want daar zijn ook al weer 
haken en ogen aan, maar aan- 
gezien wij daar nog niet het 
f9ijne over uitgevonden bewa- 
ren wij dat voortreffelijke ver- 
haal voor een volgende keer. 

Envoor2006,erzijnal meerdere 
aanvragen van gezelschappen, 
ja ook daar wordt de spoeling 
dunner door de tijden, dus dan 
kunt U weer genieten van een 
serie voortreffelijke concerten 
verzorgt door het duo Toos 
Bergen en Peter Tromp. 

Tot slot over een paar weken 
is de website van de stichting 
actief, het adres hoe kan het 
ook anders: 
www.classicconcerts.nl Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 CTUEEL Zomerevenementen in 
het nauw! 

Twee evenementen, die een belangrijke plaats in nemen tij- 
dens het zomerseizoen, verdwijnen mogelijk van de kalender. 
Zowel de organisatoren van de jaarlijkse korte baandraverij als 
het Omroepers concours, overwegen hun evenement in 2005 niet 
te organiseren. Kortebaandraverij 

Voor wat de korte baandrave- 
rij betreft, heeft wethouder 
Hans Hogendoorn aan onder- 
nemersvoorzitter Wim Fisscher 
gevraagd te onderzoeken 
of er mogelijkheden zijn dit 
evenement, dat jaarlijks in de 
derde week van juli in de Zee- 
straat en de Kostverlorenstraat 
wordt georganiseerd, op de 
kalender te houden. 

Naar verluidt zijn er bespre- 
kingen gaande om dan wel 
het huidige organisatiecomité 
te bewegen het evenement 
alsnog te organiseren, dan wel 
nieuwe organisatoren te vin- 
den. 

Ook vanuit de NDR - de lande- 
lijke draf- en rensportorgani- 
satie - is gereageerd met het 
verzoek het evenement, dat 
al dertig keer in Zandvoort is 
gehouden waarvan twee keer 
als nationaal kampioenschap, 
voor de drafsport te behou- 
den. "Het zou bijzonder spijtig 
zijn als er in Zandvoort geen 
draverij meer wordt gehou- 
den. Er is contact gezocht met 
de organisatoren om te kijken 
wat nog mogelijk is. Het eve- 
nement staat overigens nog 
wel op onze kalender", zegt 
Ad van Zanten namens de 
NDR en tot vijf jaar geleden 
medeorganisator van de Zand- 
voortse korte baandraverij. In de komende tijd zal duidelijk 
worden of er deze zomer wel 
of niet gedraafd zal worden 
in Zandvoort. 

Omroepers 

Dorpsomroeper Klaas Koper 
ziet geen kans om dit jaar het 
Omroepers concours in Zand- 
voort van de grond te krij- 
gen. Het concours dat altijd 
in hetzelfde weekend als San- 
tikorenfestival op de agenda 
staat, zal zoals het er nu naar 
uitziet, van de evenementen- 
kalender verdwijnen. 

"Vorig jaar zijn we nog wel 
doorgegaan omdat het toen 
Zandvoort 700 was, maar dit 
jaar zie ik er geen kans voor. 
Het is ondoenlijk om zowel 
deelnemer als organisator 
te zijn", zegt Klaas met spijt 
in zijn, in grote delen van 
Nederland bekende, stem. 
Overigens is over het weg- 
vallen van het Omroepers 
concours bij de gemeente 
Zandvoort officieel nog niets 
bekend. Mogelijk dat ook dit 
evenement gered kan wor- 
den? Het zou de moeite be- 
slist waard zijn! LASSIEKERS 

Een greep uit CD's die oud en nog steeds de 
moeite waard zijn: CD RECENSIE Johann Micheal Haydn 
1. 


Pink Floyd 


Dark Side of the Moon 


2. 


The Beatles 


Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band 


3. 


David Bowie 


Ziggie Stardust 


4. 


The Animals 


Animalism 


5. 


Crosby, Stills, 


Nash and Young 


Déja Vu 


6. 


Mike Oldfield 


Tubular Bells 


7. 


Woodstock 


Woodstock 


8. 


Zen 


Hair 


9. 


Cuby and the Blizzards 


Desolation 


10 


Led Zeppelin 


Remasters 
Ooit was Johann Michael Haydn 
(1737-1806) net zo beroemd als 
zijn oudere broer Joseph. Hij 
gold als een groot pianist en 
dirigent en vooral zijn religieu- 
ze muziek was uiterst populair. 
Maar op een kwade dag ging 
het mis met de getalenteerde 
componist. 

Zijn carrière raakte in het slop, 
zijn oeuvre in de vergetelheid. 
Hadyns requiem (en twee sym- fonieën) is nu terugge- 
haald uit het zinloze stof 
en weer tot leven gebracht. 
Een ervaring die u niet mag 
missen! Luister naar de 
schitterende muziek U zult 
niet teleurgesteld zijn. 

Nu slechts € 19,95 

in samenwerking met 
Klassika z te Haarlem O o 

ëvenen. o o o, 


28 FEBRUARI T/M 11 MAART 2005 DONDERDAG 23 FEBRUARI 

Commissie Planning & Control 
20.00 uur raadszaal, raadhuis 

Workshop fondswerving 
AKZA 

VRIJDAG 25 FEBRUARI 

Golden Nugget La Vegas Show 
Danceclub 25+ 

Postzegelavond in het 
Gemeenschapshuis 

ZFM Jazz - Avondprogramma 
Hotel Hoogland, 19.00-21.00 

ZONDAG 27 FEBRUARI 

Zandvoortse rommelmarkt 
AKZA 

Joseph Lam Jazzclub & Casablanca 
Gebouw de Krocht 
Zondag 27 februari 

Eric Koller (cabaret) 
Circus Zandvoort, 20.15 

Organiseert u een leuk 
evenement in Zandvoort? Laat het ons weten en wij 
zullen het plaatsen in deze krant. 
Mail naar 

redactie@zandvoortsecourant.nl 
of bel of fax naar 023 - 573 27 52. usa Old fashioners Trad-band 
in De Krocht ■ 'Ï'ÏL^-* 


\ ] 

^l^v^uJJJJJJJJJj] 

_ Ijl '3M. *:**^^^ÊM 


n*3 '* 
1 
1 j 


n 
1 \ 
J 


-^..-WB 


k i J! 


jHSSvJf 
i ?■ 

De O/d fashioners Trad-band in actie. Joseph Lam Jazzclub & Casa- 
blanca organiseren op zondag- 
middag 27 februari een jazz- 
middag met o.a. een optreden 
van de Old fashioners Trad- 
band. Het concert begint om 
15.00 uur en duurt tot 19.00 
uur. De zaal is open vanaf 14.00 
uur. 

Lokatie: 

Gebouw de Krocht 

Grote Krocht 41. 

Altijd de beste orkesten en al- 
tijd halverwege het programma 
een verrassende, ouderwetse 
entre-actü Postzegelavond Wie geïnteresseerd is in postzegels en alles wat daar mee te maken heeft, is op vrijdag 25 februari 
a.s. van harte welkom in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 17. Vanaf 19.1 5 uur zal 
daar de maandelijkse postzegelavond plaatsvinden. De entree is voor iedereen gratis, dus ook niet- 
leden zijn van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer H. Bol, tel. 57 13241 (na 19.00u) of 
mevrouw M. Roggekamp, tel. 57 13262. Overzicht van activiteiten in de 
bibliotheek van Zandvoort - Elke woensdagmiddag wordt er vanaf 
15.00 uur voorgelezen voor kinderen van 
2 tot 7 jaar. 

- Op dinsdag 1 maart start de Open Eettafel 
om 12.00. 

- In de tentoonstellingsruimte van de 
bibliotheek exposeert de heer Kuijper zijn 
schilderijen. 

- Dinsdag 15 maart organiseren het Genoot- 
schap Oud Zandvoort en de bibliotheek 
een lezing door Wim Kruiswijk over het Juttersmuzee-um. De lezing begint om 
14.30 uur. 

- Maandag 21 maart is er vanaf 14.30 
uur een voorleesactiviteit voor ouderen: 
"luisteren in je leunstoel". 

Mededeling van de bibliotheek 

- Op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) sluit 
de bibliotheek om 17.00 uur en is er geen 
avonduitlening. 

- Maandag 28 maart (2e Paasdag) is de 
bibliotheek de hele dag gesloten. Zandvoortse rommelmarkt 27 februari 2005 

Op zondag 27 februari a.s. organiseert Aktiviteitencentrum Zandvoort (AKZA) haar tweede Zand- 
voortse Rommelmarkt aan de Flemingstraat 180 te Zandvoort - Nieuw Noord. De markt begint om 
10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 

De toegang tot de markt is De eerste markt in januari was Voor inlichtingen: 

gratis en u kunt in de wijk een groot succes en zeer druk 023-5717113 

vrij parkeren. Er worden op bezocht. Inmiddels hebben zich n.schaepman® 

de Rommelmarkt van AKZA vele nieuwe deelnemers aan- aktiviteitencentrum.nl 

alleen tweedehands spullen gemeld. De derde markt zal 

aangeboden, zoals Antiek, Cu- plaatsvinden op 24 april a.s. 

riosa. Boeken, Sieraden enz. Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 
\ nr— 1 % %■** *mJ? wV f ""■"■""■bbi^. Wintersport 
Dit is alweer de derde editie van mijn pagina en om eerlijk te zijn gaat er behoorlijk wat tijd in 
de voorbereiding zitten. Om even bij te komen, ga ik dan ook een weekje skiën. Heerlijk met 
een groep (voornamelijk familie) naar Les Gets, Port du Soleil in Frankrijk. Er is genoeg sneeuw 
gevallen en de zon is hopelijk ook in "onze" week nog niet uitgeschenen. Dit verblijf hoog in 
de bergen bracht me op het idee een spoedcursus "voorbereiding op de wintersport" te geven. 
De meeste tips zijn ook handig voor de winters in ons kikkerlandje. Veel plezier en kom heelhuids 
terug! 
Bescherming 

Op grote hoogten, waar je 
tijdens je wintersport verblijft, 
schijnt de zon fel en wordt de 
schadelijke UV-straling door de 
sneeuw ook nog eens zo'n 85% 
weerkaatst. Door de koude merk 
je ook minder snel dat je aan 
het verbranden bent. Kortom: je 
moet je huid extra beschermen. 
Smeer daarom elke dag je gezicht 
in met een vette crème met een 
hoge UV-filter. Bescherm je lippen 
met een speciale lippenbalsem 
ook met UV-filter. Ben je erg 
gevoelig voor zon? Gebruik dan 
een sunblock op die delen van 
je gezicht die snel verbranden (je 
neus en wangen bijvoorbeeld). 
Omdat je de hele dag buiten 
bent, is het belangrijk dat je na 
een dagje in de sneeuw een 
aftersuncrème op doet. Je huid 
herstelt zich dan sneller. 

Tegen gesprongen lippen 

Scrub je lippen zo nu en dan met 
een zachte tandenborstel om velletjes weg te halen. Smeer ze 
daarna in met een verzorgende 
lippenbalsem. Enneeh... vergeet 
die balsem niet overal mee 
naartoe te nemen! 

Tegen klootjes in je handen 

Uiteraard heb je tijdens het skiën 
altijd handschoenen aan. Toch 
zullen je handen ongemerkt 
met de koude geconfronteerd 
worden. 
Bescherm je haar 

Ook je haar heeft het met die 
kou zwaar te verduren. Heb je 
het idee dat het droog en dor 
is? Gebruik dan na het wassen 
een conditioner, speciaal voor 
jouw haartype. Gebruik niet 
élke keer dat je je haar wast een 
conditioner, maar om de beurt. Je 
haar knapt ook op van een leave- 
in conditioner: deze breng je op 
nadat je je haar hebt gewassen 
en je spoelt het niet uit. Wil dit 
allemaal niet helpen? Dan kun je 
een haarmasker proberen. Heb je 
die niet standaard bij je? Stom! 
Maar vooruit, dat kan ook wel 
wanneer je weer terug bent. Hydrateer je handen de hele dag 
door. Er is speciale klovencrème 
die je handen verzorgen en 
klootjes tegen gaan. Scrub zo 
nu en dan je handen en gebruik 
altijd handschoenen tijdens de 
afwas! (Of gebruik de smoes 
dat je echt niet kan afwassen in 
verband met de gevolgen voor 
je handen!) Extra tips om je haar te 
beschermen: 

Draag je haar niet los, maar in een 
staart of vlecht. Een hoed of muts 
beschermt tegen uitgedroogd 
haar en... zorgt ervoor dat je 
"hip" de berg afkomt. Ga nooit 
met natte haren naar buiten. 
Douche niet te heet. 

Skiuitrusting 

Wanneer je voor het eerst 
gaat skiën is het handig zoveel 
mogelijk te lenen van mensen in 
je omgeving. Het kost allemaal 
genoeg en misschien vind je het 
wel helemaal niet leuk. Belangrijk 
is warme kleding, een goede bril 
en een leuke muts. O, ja vergeet 
de handschoenen niet. 
Skischoenen en ski's kan je het 
beste huren, in het geval dat niet 
alles naar wens is kan je namelijk 
gemakkelijk terug naar de 
verhuurwinkel. Vergeet niet dat 
skischoenen nooit als pantoffels 
zullen zitten. Wie zegt van wel, 
die liegt! Als je er maar voor 
zorgt dat je ze tijdens de après- 
ski nog aan kan, want après- 
skiën zonder skischoenen... Dat 
kan echt niet! 

Laatste tip: 

Eet nooit gele sneeuw! Welke bril bij 
welk weer? 
Er is van alles te koop. Maar, wanneer gebruik je welke bril voor 
het beste zicht? 

Bewolking: Leuk is anders. Soms heb je geluk dat je boven de 

bewolking uitkomt, wat uiteraard mooie plaatjes oplevert. Maar 

heb je dit geluk niet, ga dan voor een groene of oranje lens. 

Sneeuw: Voor sneeuwval zijn oranje of gele lenzen het 

meest geschikt omdat deze veel licht doorlaten en je beter 

contrast ziet. 

Mist: Hier valt echt vrij weinig aan te doen, het contrast is 

ver te zoeken. Er zijn kleuren lenzen die een en ander iets 

dragelijker maken, namelijk gele en oranje, maar ideaal blijft 

het verre van. 

Zon: Voor dagen met veel zon zijn diverse kleuren lenzen 

geschikt; bruin, blauw, goud en rood. Voorkom de kleuren 

oranje en geel, hier komt te veel licht door. Neem bij voorkeur 

wel een spiegelende lens. Tot slot, op gletsjers is de straling 

helemaal hoog, draag voor de bescherming zo veel mogelijk 

een goede bril! 

Sluierbewolking en opklaringen: oranje met een spiegelcoating 

of groen is de beste keuze. 

's Avonds: steeds meer skigebieden hebben enkele verlichte 

pistes. Zeker als je wat snelheid maakt kan je gaan tranen, die 

goed koud kunnen aanvoelen. Ook kan het 's avonds uiteraard 

sneeuwen. Het beste voor dit moment van de dag is een niet 

gekleurde lens. 

Tot slot nog enkele tips: 

- Koop bij voorkeur een bril met een dubbele lens 

- Doe je skibril niet af tijdens het skiën of boarden, 
dikke kans dat hij anders gaat beslaan! Take Five 

PERMANENT STRANDPAVILJOEN AAN ZEE 

Boulevard Paulus Laat, Paviljoen 5 IEDERE WEEK WEER EEIM 

VERRASSEND 3 GANGEN 

WEEKMENU VOOR €E4,5D 

Vaar reserveringen: 
023-571 61 19 

infa@tafz.nl 

Kijk vaar meer 

informatie aak ap 

onze website: 

www.takefiveaanzee.nl 
PNüpjül De kwaliteit van een wijn wordt gemeten op ba- 
sis van de volgende gegevens: Kleur, Geur, Smaak, 
Af dronk en Harmonie. 

Wat een onzin denkt u misschien. Dat geblaat van al die 
zogeheten kenners over dat de wijn geurt naar viooltjes, 
bramen, nat gras en zelfs mest. 

Toch is het een handige manier van wijn beschrijven. Als 
u af en toe oefent in het proeven en omschrijven van de 
wijn, het liefst met twee of meer open flessen tegelijk 
zodat een vergelijk kan worden gemaakt, zult u merken 
dat bepaalde geuren vaak terugkomen en u deze het- 
zelfde zult benoemen. Misschien is het een idee om on- 
derstaande wijnen te kopen en te proeven of u hetzelfde 
ruikt en proeft als ik. 

Mooi Kaap - 2004 

Deze Zuid-Afrikaanse rode wijn heeft een paarsrode 
kleur en ruikt naar frambozen en rode bessen. Hij heeft 
redelijk wat zuren en heeft geen afdronk wat inhoudt 
dat de nasmaak erg snel verdwenen is. Een erg simpele 
wijn om zo te drinken, werkelijk niets bijzonders. Per- 
soonlijk zou ik het u niet aanraden om hier een gerecht 
bij te nuttigen. 

Gekocht bij: Albert Heijn, Prijs: €2,49 
Kwaliteit/prijsverhouding: 2 Wijn onder 
de loep 
La Fuente, Central Valley - 2004 

De Chileense wijn is ook paarsrood van kleur, maar 
belooft aanzienlijk meer als je 'm ruikt. Een jamgeur, met 
iets van kruidigheid. Rijp fruit dus, van zwarte bessen. Be- 
hoorlijk explosief in geur. Als dat in de smaak nog maar 
waargemaakt kan worden... 

Tijdens het proeven komen smaken als noten en vooral 
amandelen naar boven. Het is een redelijk stevige wijn 
om te drinken die geschikt zou kunnen zijn voor bij wat 
tapenade op brood, jonge kaas, notenbrood of een goe- 
de tournedos. 

De wijn blijft niet overdreven lang qua smaak hangen, 
maar biedt toch behoorlijk meer voor deze prijs dan de 
voorgaande Zuid-Afrikaanse wijn. 

Gekocht bij: Albert Heijn, Prijs: €2,49 
Kwaliteit/prijsverhouding: 8 

En vergeet u niet: over smaak valt niette twisten! 
J. van Gelder (vinoloog) BENELLY-DRANKEN 

Wij hebben een zeer 

groot assortiment 

b.v. 175 verschillende 

Whisky's 

Slijterij van Elly en Ben Maas 

Zeestraat 28 
Tel. 023-5737550 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 ^^penvan^^ 
Dagelijks geopend vanaf 15:00 uur 
Nu ook tot 03:00 uur geopend!!! 

IEDERE DINSDAG AVOND: 
Hollandse pot € 6,- 

(geenalacarte) 

ZATERDAGAVOND IS: 

Spare rib avond € 7,50 

(incl. patat & sausjes) 

ZONDAGMIDDAG: 

Kop heerlijke erwtensoep € 2,- 

Gasthuisplein 10 

2042 JM Zandvoort 

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54 

wivw.wapenvanzandvoort.nl 
>e* \odisch R e 
m 


<9s Woensdags winterdaghap € 7,50 
tot eind maart 

Tegen inlevering van deze advertentie 
10% korting op afhaalmenu's! 

Zeestraat 55, Zandvoort: 023-5714681 Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 * 24 februari 2005 


A-W m\ 


1 


llr 


^"^*t" inTTTaïi ■ 


Q 


■SBESB 
'tarnt. 


1 r-^mw^k 
~~^^H Restaurant Meijershof aan de Engelbertstraat Foto: OvM Fotografie De winter houdt ons nog even in zijn greep, dus laten we de 
strandpaviljoens even wachten tot dat het weer iets beter 
wordt. Velen staan al in volle glorie en anderen zijn daar nog 
druk mee bezig, maar blijf alert; wij komen. Op deze koude avond togen wij 
naar restaurant Meijershof, door 
velen waren wij al eens op deze 
zaak gewezen, die wij ons nog 
herinnerden uit de tijd dat het 
alleen als hotel geëxploiteerd 
werd. Waar als je 's morgens om 
elf uur naar binnen keek, het 
ontbijt al weer opgedekt zag 
staan voor de volgende dag. Een 
beetje stoffige zaak in die tijd. 

Bij het restaurant op de 
Engelbertstraat aangekomen, 
constateerden wij dat er aan 
de buitenkant weinig veranderd 
was, alleen het terras is danig 
opgeknapt. 

Wij waren gespannen. Daar je 
moeilijk van buiten naar bin- 
nen kan kijken, weet je nog 
steeds niet wat ie te wachten staat. Eenmaal binnen gekomen 
zie je dat in tegenstelling tot de 
staande klok links, de tijd niet 
heeft stil gestaan. Een warme 
ambiance, mooi fris opgedekte 
tafels, veel planten en bloemen, 
sfeervolle verlichting met veel 
kaarsen en zodanig ingedeeld 
dat je niet bij de andere gasten 
op schoot zit, een verademing. 
Onze jassen werden keurig aan- 
genomen, er was gelukkig nog 
één tafel vrij. Wij bestelden een 
jus d'orange €2.30 vers geperst 
en een tap bier €1.85, een 
mandje warm stokbrood met 
kruidenboter en tapenade werd 
hierbij geserveerd. De kaart: wie 
in Zandvoort nog durft te bewe- 
ren dat er weinig vis gegeten 
kan worden wordt gelogenstraft 
door het aanbod in deze zaak. 
Achtereenvolgens staan op de - 


1 


■--., 


Bami " - . .j fc *| ■ 1*J)J 


rl 
1 


F "'■ -> 5 aAjIJB 
*M 


■ mmi R ' - P^ " 5 ■' * *^TH 


3 


■ mlKÊ&m 


j4 


1 


, 
^m Het interieur Meijershof Foto: OvM Fotografie kaart: heilbot, gegrilde sardi- 
nes, zalm, tonijn, roodbaars, 
gamba's, telapia, gepocheerde 
tong en mosselen, met als 
vleesgerechten: haasbiefstuk, 
lamskoteletjes, T-bone, prime 
rib, mixed gril, alles in de prijs- 
klasse van €16,00 tot €22,50 
, geserveerd met salade en 
een gepofte aardappel of fri- 
tes. Een keur aan koude en 
warme voorgerechten zoals: 
een halve avocado met krab, 
salade nicoise, gebakken mos- 
selen en gamba's in knoflook 
in prijzen variërend van €7,00 
tot €11,00. 

Wij kozen uit de warme voor- 
gerechten: de Kreeftensoep 
€5,95 , een mooie romige soep 
met veel stukjes kreeft en 
besprenkeld met cognac (als 
men dit wenst) geserveerd 
met warme toast en boter, 
Escargots €7,50 geserveerd met 
dun gesneden ui, gefrituurde 
uitjes en vers warm stokbrood, 
beide gerechten van een prima 
kwaliteit. Vervolgens koos mijn 
partner de mixed gril van vis 
€16,75, 8 verschillende soor- 
ten vis.mooi geserveerd op een 
aparte schaal met gelukkig 
een rechaud. De keuken had 
er zorg voor gedragen om het 
warm op tafel te krijgen, wat 
is het dan jammer dat je er 
een koud bord bij krijgt. De 
haasbiefstuk met rochfort saus 
was mooi mals en prima rood 
gebakken, helaas was de saus 
niet zoals het hoort, een dikke 
bechamelachtige saus met een 
vleugje rochfort. Een beetje 
kok moet dit toch met weinig 
moeite veel smakelijker kunnen 
maken. De salade was mooi vers 
en de garnituren waren prima 
van kwaliteit. Hierbij dronken 
wij de witte en rode huiswijn a 
€2,50 een Franse landwijn die 
naar behoren bij de gerechten 
smaakten. De wijnkaart is heel 
divers met uit alle windstreken 
wel een wijn (helaas weer geen 
jaartallen vermeld), die allen 
een prima prijs/ kwaliteit ver- 
toonden. 

De dessertkaart wordt als 
schoolbord op tafel gezet, en 
bevat veel klassiekers zoals: 
pêche melba, banaan royal, 
sorbet ijs, coupe advocaat en 
een palacinka. Ik koos voor 
de palacinka €4,50 een prima Kook eens anders 

wekelijkse kookrubriek Net zo lekker maar sneller klaar 
en net even anders. 

Bereiding 

Kook de geschilde aardappelen 
gaar. Halveer de sjalotjes en 
snij de helften in smalle partjes. 
Snij de appels in vieren, verwij- 
der de klokhuizen en snij de 
partjes in smalle driehoekjes. 
Schep ze om met het citroen- 
sap en de kruidnagels. Verhit 
een wok droog voor. Smelt de 
boter of margarine in de wok 
en roerbak hierin de sjalotjes, 
de appels en het laurierblad 
goudbruin. Schep de vleesreep- 
jes erbij en roerbak voor circa 3 
minuten. Voeg de bouillon en 
het appelsap toe en verwarm 
ongeveer 1 minuut. Breng op 
smaak met zout en versgema- 
len zwarte peper. Schep alles 
uit de wok en houd het warm. 
Schenk de melk in de wok en 
verkruimel het halve bouil- 
lonblokje erover. Roer de aan- 
baksels los en breng ze aan de 
kook. Giet de aardappelen af 
en schenk de melk erbij. Stamp 
ze fijn tot een smeuïge puree. 
Schep de puree op 4 warme 
borden en verdeel de roerbak- 
hachee erover. 

Bereidingstijd ± 20 minuten. 
Kcal p.p.: ± 395 I koolhydraten 
p.p.: ± 63 gram ^Kfcepi Roerbakhachee met appel 

(hoofdgerecht voor 4 personen) 

Ingrediënten: 

1 kg licht kruimige aardappelen 
8 sjalotjes, schoongemaakt, 
4 zure appels bv. Granny Smith, 

1 el citroensap, 

2 kruidnagels, 

20 gram boter of margarine 

1 laurierblad, 

375 gram bieflappen of steak in smalle reepjes 

dl runderbouillon (eventueel van tablet) 
1/2 dl appelsap, 

zout en zwarte peper uit de molen 
2 dl magere melk, 
1/2 bouillonblokje. dun (warm) flensje gevuld met 
ijs en een toef slagroom met 
nootjes.mijn partner nam een 
espresso €1,65, een goede sterke 
koffie. 

Al met al een prima zaak met 
goed eten en een geruisloze 
bediening, de prijs stond keurig 
in verhouding met het gebode- 
ne. Een aanrader voor het uit- 
gaande publiek met of zonder 
kinderen die niet van kleine por- 
ties houden. 

Bij het ophalen van de jassen viel 
mijn oog op een etsje van café 
Theo de Ruiter aan de rozen- gracht, waar ik bij zijn zoon 
Karel (altijd met blazer en 
choker) die toen de zaak runde 
menig avond heb doorgebracht, 
helaas bestaat dit café niet meer 
en is Karel te oud geworden om 
te laten zien hoe een echte bar- 
keeper behoort te functioneren. 

Ondernemers: 
Let op uw Saek! 

"Zandvoort biedt u 
meer dan strand alleen" 

Laat de plaatselijke 

horeca hierin maar eens 

voorop lopen 

De Mystery Guest G OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 26 FEBRUARI 2005 VAN 11.00 TOT 14.00 UUR 
VOOR MEERDERE OBJECTEN ZIE WWW.OPENHUISROUTE.NL Haarlem, Doctor CA Gerk e straat 54 zw 
Vraagprijs € 199.000,- kk NIEUW Op loopafstand van duinen, strand en winkels 

gelegen, TOTAAL VERBOUWDE en luxe uitgevoerde 

benedenwoning met zonnige achtertuin op het 

ZUIOEM met achterom en vrijstaande houten 

schuur. Ideale woning voor starters of mensen 

die kleiner willen gaan wonen en alles gelijkvloers 

willen hebben] Zo te betrekken! Zeker een bezichtiging waard! 

Indeling: entree, hal met meterkast, moderne keuken in hoe kop steil ing 
met inbouwapparatuur (vaatwasser, combi-oven, kookplaat, afzuigkap), 
kast met cv in opstelling en wasmachine en droger aansluiting, moderne 
badkamer met ligbad, wastafel, toilet, ruime slaapkamer met vaste kast, 
royale lichte woonkamer ca. 9.1 5 x 3.1 5m (voorheen 2 kamers! met open- 
slaande deuren naar de tuin (ca. 6.50 x 7.50m) met schuur en achterom. 

Verwarming middels CV. combi (ketel ca. 1997), woning v.v. kunststof 
kozijnen, deuren en isolerende beglazing, verzorgde voor- en achtertuin 
met sierbestrating, wanden en plafonds woonkamer v.v. stucwerk, 
keuken en badkamer vernieuwd in 1998, benedenwoning in lichte 

kleurstellingen uitgevoerd! £!■■ SsssËl'HUIZENSTEDE 

*£*3nit makelaars voor Haarlem en omstreken NVM-WOHEN Schotersingel 153,2023 AD Haarlem 

Tel 023 - 526 40 60 Fax 023 - 526 1 1 64 E-mail info@huizenstede.nl XUH VOOR FOTO'S OP: WWW.HUIZENSTEOE.nl 
Zandkorrels: 

Een Zandkorrel is zo 

geplaatst!!! 

(zie pagina 20) H-eALTf-tCLHB>Z,ANl>VOORT 

Wij zïfft umt dtuwd&r cLok colUg&'s, 

ofaiuije ivefb loimUttit ■ FITNESS 

• CAKDIO-FITNESS 

■ WW EK f LATE 

• PROFESSIONELE BEGELEIDING 

■ MEDICAL FITNESS 

• SPORTSPECIFIEKE TRAININGEN 

• VOEVINQSBEQELEIVINQ (WWW.VIPLANNL) 

• SAUNA 

■ ZONNEBANKEN BURQ. VAN FENEMAPLEIN 27 

2042 TH ZAND VOORT 

TELEFOON: 023-5735112 

Open: maatwaM t/m. dxnuienicia 09.00-22.00 
Vrijdag 03.00-21.00 

Zatewaa e-it zoneaa 10.00- 14.00 
Sierbestratingsbedrijf 

Henk SEBREGTS Ophogen • vernieuwen 

40 jaar ervaring 

Levering materiaal 

(Excluton) 

Catalogus ter inzage 

& showterrein Vrijblijvende prijsopgave 

Tel. 023 -57 317 29 
06-517 712 98 GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl 

Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst! tüleaning Service 

Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 
Rectificatie! 

In de Zandvoortse Courant 
van vorige week is per abuis 
een verkeerde foto geplaatst 
bij het artikel over het 
Zuiderbad. 

Onze welgemeende excuses en 
hierbij alsnog de juiste foto. Het Zuiderbad 

Foto: Archief Genootschap 

Oud Zandvoort, Jan Smit 

bld06741 
Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 Heden fJ De Zandvoortsche l/enevehi Radio Sociëteit Eind jaren twintig, begin jaren dertig was de Zandvoortsche Radio Sociëteit actief. Wie denkt aan een 
voorganger van de huidige Zandvoortse omroep ZFM zit niet op het goede spoor. Het doel van de 
organisatie die kortweg ZRC werd genoemd was het bij elkaar brengen van radioamateurs, die be- 
langstelling hadden voor radiotechniek in het algemeen en het ongestoord ontvangen van draadloze 
uitzendingen. 
Foto Zandvoortsche Radio Sociëteit. Foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld07154 Een doelstelling die werd 
bereikt door de organisa- 
tie van clubavonden waar 
populair wetenschappelijke 
lezingen werden gehouden. 
Ook werd tijdens die bijeen- 
komsten uitleg gegeven over 
de werking van ontvangst- 
toestellen. Als de installaties 
niet goed werkte bestond 
tevens de mogelijkheid om een 
deskundige eventuele fouten 
te laten opsporen. 
Dat de ZRC kwaliteit hoog in 
het vaandel had blijkt wel uit 
de mogelijkheid om storin- 
gen van de ontvangst bij de 
Sociëteit te melden, waarna 
de oorzaak werd opgespoord. 
In de Zandvoortsche Courant 
van mei 1927 wordt melding 
gemaakt van storingen veroor- 
zaakt door de Blauwe Tram. In 
de omgeving van de Kostver- 
lorenstraat en Julianaweg was 
vermoedelijk een radioamateur 
actief die zijn toestel niet goed 
wist te behandelen, waardoor 
de ontvangst van radiopro- 
gramma's in die omgeving 
gestoord werd. De ZRC wilde 
deze 'gedupeerde' radiolief- 
hebbers met raad en daad 
bijstaan om op het door hen 
gewenste station te kunnen 
afstemmen. 

Om het voor die tijd nut- 
tige werk van de organisatie mogelijk te maken werden 
de inwoners van Zandvoort 
opgeroepen lid te worden 
tegen betaling van f 1,25 per 
drie maanden. Het dagelijks 
bestuur werd in die jaren 
gevormd door voorzitter L.J. 
Geuzendam en secretaris 
J. Poolman. In de jaren dertig 
treffen we als voorzitter de 
heer Ernst Brokmeier, destijds 
een vooraanstaand onder- 
nemer. Op de foto een beeld 
van een bijeenkomst van de 
Zandvoortsche Radio Sociëteit 
op 14 mei 1930. Krant niet 
ontvangen? Bel 0251-67 44 33 
voor 14:00 uur of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl 

U kunt deze ook gratis 
afhalen bij: 

Bruna Balkenende 

Grote Krocht 

Gemeentehuis 

centrale balie 

Bloemenmagazijn M. Bluys 

Winkelcentrum Noord 

Redactiekantoor 
Zandvoortse Courant 

Hogeweg 32 Lezers sckfljMH Hondepoep 

Gelezen op 15 februari in 
een landelijk ochtendblad en 
misschien een idee voor 
Zandvoort. Zowel wij als 
onze pensiongasten zijn 
iedere keer verbijsterd hoe 
smerig Zandvoort is met 
o.a. hondenpoep en ook dat 
daar totaal niets aan wordt 
gedaan, ondanks de grote 
hoeveelheid ambtenaren, die 
Zandvoort rijk is. 
Ik vraag me af, wonen deze 
ambtenaren allemaal buiten 
Zandvoort, lopen ze altijd 
omhoog te kijken, hebben 
ze daar totaal geen interesse 
voor of is daar net iemand 
anders verantwoordelijk 

voor, dus niemand, (betaal 
eens een dag je toeristenbe- 
lasting te laat b.v.). 
Misschien nog een idee: 
laten we Zandvoort voortaan 
Strondvoort noemen, dan 
weten ook de bezoekers van 
Zandvoort waar ze aan toe 
zijn. Ik weet zo langzamerhand, 
dat het weinig zin heeft om 
deze brieven te schrijven (uit 
ervaring) , maar kon dit toch 
niet laten en mijn excuus voor 
het storen. 

Ruud Redelaar Zandvoort 700 

Vorige week dacht ik, laat ik 
nog eens terugblikken op het 
afgelopen jaar in het kader van 
Zandvoort 700. Wat schets mijn 
verbazing, de website is weg! 
Alle info, geschiedenis en foto's, 
foetsie! Nu staat er een Duitse 
website op, waarmee je geld 
kunt verdienen. Ik hoop dat er 
toch snel een boekje uitkomt 
waarin alles nog eens wordt 
opgesomt, inclusief alle leuke 
foto's van onder andere de 
levende beelden en de vismaal- 
tijd op het strand want zo is de 
viering Zandvoort 700 wel heel 
snel vergeten. Vele tientallen 
websites hebben nog verwij- 
zingen naar de internetnaam 
www.zandvoort700.nl. Zelfs 
de gemeente Zandvoort heeft 
deze verwijzing nog hoog 
in het vaandel, ze wordt als 
eerste genoemd op de pagina 
met links. Heel slordig allemaal, 
dit had niet mogen gebeuren. 

Cor Draijer Davidscarree 

Met de fantastische plannen 
over het Louis Davidscarree, 
het Raadhuisplein, postkan- 
toor, busbaan, Stationsplein, 
Middenboulevard, wordt het 
dorpskarakter FINAAL om 
zeep geholpen. Zodat het dorp 
hetzelfde aanzicht krijgt als 
bijvoorbeeld Schalkwijk en de Bijlmermeer. Degenen die dit 
verzinnen verdienen er goed 
aan maar Zandvoort als dorp is 
daar de dupe van en niet meer 
aantrekkelijk. 

Welke raadsleden brengen 
de geldverslindende externe 
bureau's eens om zeep? Om 
over de interne commissies en 
praatgroepen maarte zwijgen! 
Wanneer wordt er echt naarin- 
spraakavonden geluisterd? We 
drinken een glas, leuk dat u er 
was, maar verder doet het amb- 
telijk apparaat wat het wil. Er 
worden zelfs bezwaarschriften 
verzonnen om hun zin maarte 
krijgen. Onder het mom van 
democratie hebben we te ma- 
ken met ambtelijke dictatuur. 
Inwoners bijt eens wat meer 
van u af en raadsleden recht 
eens uw rug, daar wordt u voor 
gekozen! Zandvoort is nog 
steeds UNIEK!! 

J. van de Werff Schoon strand Om een strand beter schoon te 
kunnen houden, zou misschien 
een leuk uitziende, spraakma- 
kende sprookjesfiguur met 
een grote, open mond en een 
ruime buik, de toeristen en 
zeker de kinderen, er toe kun- 
nen aanzetten om de figuur te 
'voeden'. Kijk naar de Efteling, 
waar Holle Bolle Gijs voor een 
schone omgeving zorgen. Zet 
ze bij diverse afgangen en laat 
ze roepen: "Ik ben in mijn sas 
met glas". Ik heb plezier met 
veel papier" of "Ik ben in mijn 
schik met blik" om maar een 
tekst te noemen. Misschien 
een idee? 

Mevr. C. Vos-Haring L^efs scttf/jt/eh De Zandvoortse Courant is 
er voor u! Wilt u reageren 
op gepubliceerde artikelen. 
Stuurt u dan een 'ingezonden 
brief' aan de redactie: 
redactie@zandvoortsecourant.nl 
of via postadres: 
Hogeweg 32, 2042 GH. Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 
alle merken Schadeherstel 

Lid Bovag Lid Schadegarant Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel. 023 571 45 80 BOVAG 
M.T. Coiffures 

(Dames / fieren 

Bij Joop kunt u 

mét of zonder afspraak 

langskomen 

ifogeweg 27 
Tef. 571 69 69 Lees eerst rustig 

deze krant en kom 

daarna snel naar 

Jupiter Plaza HERENKAPSALON Voor een Vakkundig, Modern 
en Betaalbaar Kapsel 

Knippen vanaf € 16.= 

Winkelcentrum Zandvoort Noord 
telefoon 5712305 TON GOOSSENS Ruime GRATIS parkeergelegenheid HERENKAPSALON 
SJS5lgEEfc5fiEfEf;gF 


tMsövKOB aas = seaj©üêé> MAAND FEBRUARI 

15% KORTING 

OP ALLE KNIKARMSCHERMEN IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 

A/v ONNO VAN MIDDELKOOP 

(LD FOTOGRAFIE 

Fotoreportages op maat voor Particulieren 

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk, 

reünie, feest, bijeenkomst of een activiteit 

op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een 

vriendelijke prijs. Portret- en castingfoto's op 

locatie. 

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, 

boot, kunst Restauratie én nieuwe afdrukken van 

uw oude of beschadigde foto's. Bedrijven 
Professionele foto's: 

-voor uw website, bedrijfsblad, 
brochures én marketingtoepassingen 

-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel 
en producten 

- scherpe prijsstelling 

- levering zowel digitaal als op fotoafdrukken Email: info@ovmfotografie.nl • Telefoon: 06 4132 8762 {&} jC.wekery 
*=P. van Sneeft Biomos tegen groene aanslag op grind en bestrating 

Tuinaarde • Potgrond 

Bemesting • Bloembollen op pot 

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93 ÖPE ra^j^Jïmr2rammj2rar?mrpr?r3mr?r?jpr=i LIVE 
MUZIEK Geniet ook thuis van de Griekse keuken! 

Bij afhalen op alle gerechten van de 

Op Zondag menukaart 1 % korting. 
6 maart een D , „ , , 

heerlijke Griekse Bel V00r afhalen / reserveren 
avond! I 023-5734920 
Gegarandeerd lekker 

Haltestraat 49, 2042 LK - Zandvoort, tel. 023 - 5734920 Si WILT U FOTO'S UIT DEZE KRANT NABESTELLEN? 

Neem dan contact op met: öM) ONNO VAN MIDDELKOOP 

& FOTOGRAFIE Tel. 06-4132 8762 
Email: info@ovmfotografie 
Kijk ook eens op de website -g ^ ^ -g 

www.zandvoortsecourant.nl vijfenvijftig plus door Ton Timmermans Schijnwaardering leidt tot 
schimmenspel 

"Een kille en zakelijke benadering". Zo kwalificeert Piet Keur de houding van de Haagse 
overheden als het gaat om ouderenbeleid. Vooral zoals die blijkt uit de voorgenomen Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de opvolger van ondermeer de Welzijnswet. 
De voorzitter van de Seniorenraad ziet met lede ogen aan dat bij de rijksoverheid de waarde- 
ring voor de ouderdom met iedere verandering in het sociale stelsel afneemt. De bezuinigingen 
binnen de AOW ziet Keur als "geknibbel in de marge". 
Piet Keur. (Foto: OvM Fotografie) 

In 1993 verscheen de nota 
'Ouderen In Tel'. Het voor- 
naamste doel dat de overheid 
daarin noemt is "...volwaar- 
dige deelname aan demaat- 
schappij". Met die nota stond 
het ouderenbeleid vast, zo 
dacht de overheid. Verge- 
ten werd aan te geven wat 
met dat begrip exact werd 
bedoeld. Wel somt het Kabi- 
net drie punten op voor een 
volwaardige deelname van 
ouderen: voldoende inkomen, 
een geschikte huisvesting en 
een goede gezondheid. "Als 
die participatie niet precies 
wordt omschreven, blijft het 
ouderenbeleid in het lucht- 
ledige zweven" waarschuwt 
Keur. 

Ouderwetse liefdadigheid 

Door het knabbelen van de 
overheid aan het inkomen van ouderen ziet Keur het 
welzijn van ouderen steeds 
meer in gevaar komen. Ook de 
AOW-uitkering staat al jaren 
onder druk. "Een volwaardige 
deelname aan de samenleving, 
zoals die wordt nagestreefd, 
dreigt op die manier steeds 
meer in de knel te komen". 
Door de toenemende bezuini- 
gingen in de zorg zullen steeds 
meer ouderen afhankelijk 
worden van familie, vrienden en 
de 'ouderwetse' liefdadigheid. 

Vage wetgeving 

"Op de manier hoe de overheid 
tegen sociale voorzieningen 
aankijkt geeft richting aan het 
sociale beleid" doceert de voor- 
zitter van de Seniorenraad. Dat 
de nieuwe WMO slechts vaag de 
doelstelling omschrijft, noemt 
de Zandvoorter een groot 
tekort waarmee de samen- 
leving geen dienst bewezen 
wordt. De verschillende ambte- 
lijke nota's zitten volgens Piet 
Keur vol met tegenstrijdighe- 
den en zijn vaag. 

Waardering voor ouderdom 

Daarbij stoort de ouderen- 
voorvechter zich aan de 
geldverslindende onderzoeken 
en dito voorlichting die weinig 
van doen hebben met het 
eigenlijke doel: de kwaliteit 
van leven voor senioren. De 
adviezen die uit die nota's 
rollen, scheppen in de ogen 
van Keur een schijnwaardering 
die leidt tot een schimmenspel OPROEP aan senioren in Zandvoort 

Meer zelfvertrouwen op straat en een betere mobiliteit. Dat wil- 
len de initiatiefnemers van de cursus bereiken. Speciaal voor 
ouderen en allen die moeilijk ter been zijn zal waarschijn- 
lijk een cursus 'Leren Vallen' worden opgezet. Omdat nog niet 
bekend is hoe groot de animo hiervoor is, kan nog geen exacte 
begroting gemaakt worden. Vast staat echter, dat er subsidie van 
de gemeente komt en er een (kleine) bijdrage aan de deelnemers 
gevraagd zal worden. Of de cursus doorgaat ligt aan het aantal 
aanmeldingen. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de SWOZ, 
telefoon 5717373 dat "geen recht doet aan de 
waardering die de ouderdom 
verdient." 

De taal van het hart 

Maatschappelijke problemen 
afdoen met het cliché 'de 
kosten van vergrijzing' ziet 
hij als een voorbijgaan aan 
de geleverde inspanningen. 
"Al dat geld en al die moeite 
voor dergelijke onderzoeken 
leveren maar al te vaak geen 
bijdrage tot een volwaardig 
leven of tot een daadwerke- 
lijk welzijn van ouderen." Dat 
de overheid daarbij de schuld 
voor de vergrijzing op oude- 
ren legt, bestempelt Keur als 
een dubbele ontkenning van 
de waarde die ouderen al hun 
leven lang leveren. "Als de 
uitspraak 'een volwaardige 
deelname' niet eerst in het 
ouderenbeleid en in de WMO 
wordt vastgelegd, blijft het 
kretologie en weet niemand 
wat de regels precies zijn. De 
taal van het Recht is niet de 
taal van het Hart." Gehoord in 
het dorp: 

Twee ouderen op het 
Gasthuisplein-in-aanbouw: 

• 
"Wat een stenenwoestenij 

wordt het hier" 

"Ach, technisch gezien is 

het prima" 

• 

"O ja, er zal best goed over 

nagedacht zijn" 

"Zeker, achter die bureaus 

zitten knappe koppen" 

• 
"Ach, ja, wij zullen best 
aan dat betonnen plein 

wennen" 

"Dat zullen zelfs mijn 

kinderen niet meer 

meemaken"! Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 

" "N 

Goedkope rijbewijskeuring 

Wie 70 jaar of ouder is, moet voor een nieuw rijbewijs zich 
eens in de vijfjaar laten keuren. De kosten van de medische 
keuring variëren van ongeveer €25 tot €75. Veel te 
veel, vindt de ANBO. De ANBO biedt leden daarom, 
in samenwerking met de Unie KBO en PCOB, de mo- 
gelijkheid zich te laten keuren voor €25. Verspreid 
over de provincie voeren officieel geregistreerde 
artsen de keuringen uit. 

Tips: 

1. Maak tijdig een afspraak met de keuringsarts. 

2. Laat uw ogen meten voordat uw gekeurd wordt, bij voor- 
keur door een opticien. 

3. Indien u vooraf eenoogartsbezoekt(periodiekecontrole), 
laatdanachterwegedatueen rijbewijskeu ring zultonder- 
gaan. Hiermee kunt ueventueleextra kosten voorkomen. 

4. Haal bij de gemeente een uitreksel uit het bevolkings- 
register en een eigen verklaring (de kosten hiervoor 
variëren per gemeente). 

5. Indien u medicijnen gebruikt is het aan te bevelen dit te 
melden bij uw keuringsarts. 

6. Neem ochtendurine mee naar de keuringsarts. 

Voor deelname aan de keuring moet men lid zijn van één 
van de ouderenorganisaties. Indien u lid bent van een 
ouderenbond dan kunt u direct gebruik maken van het 
goedkope tarief van de rijbewijskeuring. Meer informatie 
kunt u bij de diverse ouderenbonden krijgen. Terugkijken naar vroeger 

Klanken en geuren: ze roepen herinneringen op aan vroeger. 
Aan je jeugd. Wie heeft niet gedichten uit het hoofd moeten 
leren en die voor de klas moeten voordragen? Zoals het ge- 
dicht van de Vlaamse dichter Guido Gezelle : "Het Schrijverke" 
(O, krinklende winklende waterding met 't zwarte kabotseken 
aan....) Wie kent ze nog, de liedjes van 
vroeger? Je zong ze uit volle borst mee; 
bij de afwas, op school of met konin- 
ginnedag. 

Zo ook het bekende lied van de 
Rotterdamse cabaretier Louis Davids 
(1883-1939). Zijn ouders reisden ker- 
missen af. Op jonge leeftijd trad kleine 
Louis als wonderkind op. Buiten de 
kermis trad hij op samen met zijn twee 
zussen Rika en Heintje. Onder andere 
in het beroemde theater Pschorr in 
Rotterdam. Een liedje dat hij in die tijd 
samen met Rika zong: 
Louis Davids. Wanneer het lekker weer is 

De natuur in blijden lach 

Haalt pa zijn strooien hoed 

En moe haar bloesje voor den dag 

De meisjes maken stijve papiljotjes in d'r haar 

De jongens koopen 'n zwembroekje dan is het zaakje klaar 

Om vijf uur 's morgens is het heele stel al in de weer 

Ze stappen naar 't station en vader zegt: Ach buurtverkeer 

Zandvoort bij de Zee 

We gaan naar Zandvoort bij de Zee 

Met vader met moeder met broertje en met zusje 

Oome Piet tante Griet en het heele familiehusje 

Gaat naar Zandvoort bij de Zee 

Nemen broodjes koffie mee 

Oh het is zoo'n zaligheid 

Wanneer je van de duinen glijdt 

In Zandvoort bij de zee MATTHIJS MOLENAARSTRAAT 5 
Uitstekend onderhouden halfvrij- 
staand woonhuis met garage en 
riante en fraai aangelegde achter- 
tuin op het zuiden van 22 meter 
diep. In 2003 is een dakopbouw 
geplaatst die de woning aanzienlijk 
vergroot. 

Zonnige woonkamer met zijerker, 
houten vloerdelen en schuifpui naar 
achtertuin; semi-open keuken met 
inbouwapparatuur. 
Op de ie et. zijn 2 slaapk.en een 
moderne badkamer, op de 2e et. 
een werkruimte en een slaapkamer 
met uitzicht op de duinen. Vraagprijs € 452.500,- k.k. DR CA. GERKESTRAAT 44 ZWART 
Unieke en sfeervolle 30-jaren drie- 
kamerbenedenwoning met speelse 
indeling. 

Indeling: Entree; gang; sfeervolle 
living met allesbrander; houten 
vloerdelen en openslaande deuren 
naar de tuin; moderne open woon- 
keuken met inbouwapparatuur; 2 
slaapkamers; badkamer met ligbad, 
toilet en wastafel. Privacy biedende 
tuin op het zuiden. Vraagprijs € 189.000,- k.k. WILHELMINAWEG 42 
In het groene hart ligt in een rustige 
straat deze uitstekend onderhou- 
den en recent uitgebouwde woning. 
In de aanbouw is een luxe woon- 
keuken geplaatst met openslaande 
deuren naar de 13 meter diepe 
achtertuin. Woonkamer met open 
haard en parketvloer; luxe keuken 
met inbouwapparatuur en Belgisch 
hardstenen aanrechtblad. 
ie etage: 3 slaapkamers waarvan 
een met aangrenzende werkkamer 
en een met dakterras; moderne 
badkamer. 

2e et.: royale vliering bereikbaar via 
vlizotrap. Vraagprijs € 399.000,- k.k. KOSTVERLORENSTRAAT 119 
Deze karakteristieke vrijstaande 
villa uit 1912 met garage ligt aan de 
rand van het 'groene hart' en is met 
behoud van detail en sfeer geheel 
gerenoveerd en verkeert hierdoor 
dan ook in een uitstekende staat 
van onderhoud. Het pand kenmerkt 
zich onder meer door de 6 royale 
slaapkamers, de hoge plafonds, het 
stijlvolle trappenhuis en de grote 
tuin rondom. De oprit is toeganke- 
lijk d.m.v. een automatisch hekv.v. 
intercom en biedt parkeergelegen- 
heid voor minimaal 5 auto's. 

Vraagprijs € 1.375.000,- k.k. Van SCHAIK Makelaar O.G. Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A, 2042 GJ Zandvoort 

Tel.: 023 - 571 29 44, Fax: 023 - 571 75 96 

www.vanschaikbv.nl, e-mail: info@vanschaikbv.nl :ü AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES - HUUR - VERHUUR - BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN NVM Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel ZANDKORRELS INVULBON PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven €500,00 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 
Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt 
u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00 

Excl. BTW TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam: 

(bedrijfsnaam) 

Telefoon: Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaar- 
den voor schade van welke aard dan ook, ontstaan 
door niet tijdig of onjuist plaatsen van Zandkorrels. 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen Tegelzetter 

heeft nog tijd voor 

al uw tegelwerk 
voor part. en bedrijf 

ook stucwerk. 
Bel nu 06 26206608 Permanent ontharen 

Behandelingen 

v.a.€ 50,00 

Bel voor gratis consult! 

Schoonheidssalon 

Claudia 

Koningstraat 28A 

Zandvoort 

023-5730428 

Gevraagd: 

Voor hotel centrum 

Zandvoort 

zelfstandige ontbijt-/ 

schoonmaakhulp 

werktijden in overleg 

Tel 5714674/ 

06-22696552 Te Koop: 

Kleine stereo 

installatie met radio 

en CD speler 

€ 20,00 

Tel. 06-22874761 
ZAND- 
KORRELS Spaanse Les Conv. 

Woensdags 10-12 uur 

Kennis gramatica 
vereist, leuke lerares 
023-5357796, Mevr. 

Van Wieringen 
Haarlem-M olenwijk 

Slank en fit 
met de producten van 

HERBALIFE en 

begeleiding van Adèle 

Smidt, 57 37267 

www.pureherbal.nl 

info@pureherbal.nl 

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden Rozenobel Antiek 

vraagt Te Koop: 

meubelen, oud 

speelgoed, kristal, 

porselein, schilderijen, 

etc. Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Telefoon: 

023-5731787. Open 

van 12.30-17.30, ook 

op zondag. 

Dinsdag gesloten. VERMIST!!! BAREND 

Antraciet grijze kater, 
1 jaar oud, ongecas- 
treerd. Witte sokken, 
witte bef, 
okerkleurige ogen. 
Weg sinds 18 februari. 
Omgeving 
Fahrenheitstraat 
023-5717532 

Rommelmarkt 

6 maart a.s. bij 
Garage Strijder 
Van Lennepweg 

- hoek 
Van Alphenstraat. 

Vrij parkeren 

10.00-16.00 uur, 

toegang gratis 

Gezichtsbehandeling 

80 minuten voor 

€ 28,50 
Schoonheidssalon 

Claudia 

Koningstraat 28A 

Zandvoort 

023-5730428 

www.schoonheids- 

salonclaudia.nl Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 
FC Weesp niet opgewassen tegen 
sv Zandvoort zaterdag Het keurcorps van Zandvoort trainer Guus Marcelle heeft weer 
een stap dichter richting kampioenschap gemaakt. Afgelopen 
zaterdag was Weesp niet meer de ploeg die het in het begin van 
de competitie was. Toen Zandvoort in Weesp speelde, waren de 
Weespenaren nog verzekert van de derde plaats in de competitie. 
Nu zijn ze afgezakt naar de derde plaats... van onderen. Vakantie 

Marcelle had vooraf wel tegen 
deze wedstrijd opgekeken. Een 
aantal van de spelbepalende 
spelers was op vakantie of zou 
zaterdagochtend terugkeren 
uit de sneeuw. Hij heeft zich 
zorgen om niet gemaakt. Een 
tweetal spelers uit zijn tweede 
elftal pasten zich goed aan en 
Zandvoort opereerde als een 
eenheid. 

De wedstrijd was nog maar 
nauwelijks begonnen of het 
eerste doelpunt kon al worden 
aangetekend. Robin Castien, 
wie anders, kreeg in de diepte 
een prachtige pass van Pieter 
Brune en scoorde simpel na- 
dat hij de keeper omzeild had. 
Een drietal minuten later was 
de Zandvoortse topscorer niet 
zelfzuchtig en zette Michael 
Kuijl aan het werk. Met een 
hard schot trof de benjamin het dak van het doel. Kuijl zou 
later met een hamstringblessure 
uitvallen. Nog voor rust zouden 
de Zandvoorters de wedstrijd 
op slot gooien. Na een pass van 
Sven van Nes en een verkeerde 
opstelling van de Weesper kee- 
per, tekende Castien voor zijn 
2e doelpunt van de dag. Van 
circa dertig meter (!) lobbte hij 
het leer achter de goalie. 

Tweede helft 

Vlak na rust, na een onduide- 
lijke overtreding in het 16 me- 
tergebied en dus een penalty, 
komt Weesp tot het redden van 
de spreekwoordelijke eer maar 
verder ook niet. Zandvoort zou 
nog één maal het net vinden. 
Na een overtreding op Castien 
kon de wat warrig fluitende 
scheidsrechter niet anders dan 
ook Zandvoort een penalty 
geven. Abrahim El Bakkali ont- 
fermde zich hierover en faalde Sv Zandvoort nog steeds op ramkoers richting de tweede klasse! niet einduitslag derhalve: 4-1 
Helaas voor Zandvoort ging 
de topwedstrijd van dit week- 
end, Almere - SMS, nummer 
3 tegen nummer 4, niet door. 
Naaste concurrent RKAVIC 
was vrij en dus hebben zij nu 
evenveel wedstrijden als onze 
plaatsgenoten gespeeld en 
staat nu met tien punten min- 
der op de tweede plaats. Komend weekend moet Zand- 
voort naar Almere. Zij staan met 
één wedstrijd minder gespeeld 
en 11 punten minder op de 
derde plaats. Zandvoort ligt dus 
nog steeds op ramkoers richting 
de tweede klasse! 
Resultaten Zandvoortse Bridge Club Woensdag 

De eerste plaats in de A-lijn 
was deze avond, met 60,36%, 
voor mw. Kleijn-hr. Overzier, 
die hiermee ook de kopposi- 
tie overnamen. Het paar mw. 
Molenaar-hr. Brandse werd 
tweede met 57,50% en klom 
hierdoor ook naar de 2e plek 
op de ranglijst. In de B-lijn was 
de overwinning voor de da- 
mes Boon-Koper met 58,67%, 
gevolgd door mw. Rudolphus- 
hr. Bakker met 56,07%. Dit is 
tevens de tussenstand op de 
ladder. 

Voor de dames Berndsen-van 
Wanrooy in de C-lijn was het 
een heugelijke avond. Na een 
teleurstellend resultaat vo- 
rige week konden zij nu met 
een score van 59,23% de eer- ste plaats opeisen. Het paar 
ds. Drenth-Polm werd tweede 
met 58,04%. Het echtpaar Groe- 
nendaal blijft echter bovenaan 
staan. 

Donderdag 

Het werd een spannende mid- 
dag voor de donderdagmiddag- 
club doordat er weer promotie 
resp. degradatie aan de orde 
was. In de A-lijn wonne mw. 
v.d. Moolen-hr.v.d. Meulen, met 
63,54%, waardoor de laatste 
met zijn reguliere partner hr. 
Heidoorn overtuigend winnaar 
werd van de 4e competitie. 
Goede tweede werden mw. Van 
Kuik- hr. Blaas met 58,68%. De 
B-lijn gaf een onverwachte ont- 
knoping te zien. Door een rian- 
te overwinning met liefst 67% 
steeg het paar mw. Van Kooten- hr. Atkinson naar de vierde 
plaats, hetgeen promotie naar 
de A-lijn inhoudt. De dames 
de Roos-Versteeg e behaalden 
met 61% een tweede plek en 
ook zij promoveren, tezamen 
met mw. Boswijk-hr. Veldhui- 
zen en de dames Bruijn. 

Een verrassende uitslag was 
er ook in de C-lijn te noteren. 
De dames Post-van Teeseling klommen met hun overwinning 
van 63,89% onverwacht naar 
de derde plaats in de eindstand. 
Dit ging helaas ten koste van 
de dames Gramberg-Teuwen. 
Het paar mw. Hogendoorn- 
hr. Zwemmer werd fraai twee- 
de met 58, 33%. Promotie was 
er verder nog voor de paren 
mw. Sluijter-hr. De Wit, dames 
Nijsen-F.Koper en dames Brug- 
geman-Mul. 
Handbal Arbiter 

dupeert 

handbaldames Het dames zaalhandbalteam van 
ZSC heeft de uitwedstrijd tegen 
DWS in Amsterdam met 21-10 
verloren. Een ruime nederlaag 
die niet alleen zijn oorzaak vond 
in het feit dat DWS fysiek sterker 
was maar ook de beslissingen 
van de scheidsrechter waren van 
invloed op het spel van de ZSC 
dames. 

In de eerste helft konden de 
Zandvoortse dames de thuisclub 
nog redelijk bij houden. De ge- 
nade klap kwam vlak voor rust, 
toen bij de stand 10-7 een schot 
tegen de paal, door de arbiter 
werd gepromoveerd tot een tref- 
fer, waardoor de rust aanbrak 
met een 11-7 achterstand. 

Na rust was DWS oppermachtig 
en scoorde er lustig op los te- 
gen een mentaal aangeslagen 
Zandvoortse formatie. Het was 
aan keepster Diana Achten te 
danken dat de score niet hoger 
uitviel. De Zandvoortse doelpun- 
ten kwamen op naam van Deb- 
bie Tibboel (6), Romena Daniels 
(2), Martina Balk en Lucia van der 
Drift. 

Heren 

Het herenteam van ZSC speelde 
een thuiswedstrijd tegen We- 
Have 5 uit Weesp. De jonge for- 
matie van de bezoekers werd 
door de geroutineerde ZSC-ploeg 
knap in bedwang gehouden. De 
mannen van coach Ed Spruit had- 
den bij de doelwisseling een 8-7 
voorsprong. In de conditieslag 
die volgde bleven de Zandvoor- 
ters gedeeltelijk overeind, met 
als resultaat een 18-18 eindstand. 
Topscorer aan Zandvoortse kant 
was Mare Molanus. Recordscore op 
CDA bridgedrive 

Het koppel mevrouw Van de Eyck- 
hof en de heer Groothuizen heb- 
ben afgelopen zaterdag de Se 
CDA-bridgedrive gewonnen. Met 
een score van 71,2% werden zij 
niet alleen de trotse winnaar van 
de wisselbeker maar tevens re- 
cordhouder omdat zij de hoogste 
score behaalde die ooit tijdens dit 
evenement werd behaald. In het 
Gemeenschapshuis streden afge- 
lopen zaterdag 32 koppels om 
de prijzen, die werden uitgereikt 
door de voorzitter van het CDA 
Zandvoort. O 
Sv Zandvoort zondag bindt 
DSOV aan de zegekar Zondag speelde het zondag elftal van sv Zandvoort tegen de 
nummer 7 van de ranglijst, DSOV, in Vijfhuizen. Zonder trainer 
Rob Buchel, die met griep thuis was gebleven, moesten de Zand- 
voorters proberen om uit een neergaande spiraal te komen. De 
laatste twee wedstrijden hadden zij 5 punten laten liggen en 
voelen nu de hete adem van Onze Gezellen in hun nek. 
Vreugde na tweede doelpunt. 

Vanaf het begin van de wed- 
strijd was het duidelijk dat 
er voor een gunstig resultaat 
werd gevochten. DSOV echter 
heeft de punten ook hard no- 
dig om niet in degradatiege- 
vaar te komen en dus ontstond 
er een emotievolle wedstrijd 
waarin harde overtredingen 
niet geschuwd werden. 

Droog schot 

Al in de zestiende minuut kon- 
den de Zandvoorters juichen. 
Aanvoerder Raymon Hölzken 
kreeg de bal op een behoor- 
lijke afstand van het doel maar 
wel in volledig vrije positie. Met 
een droog schot, waarbij de 
keeper er niet goed uitzag, zet- 
te hij zijn elftal op de gewenste 
voorsprong. De Vijfhuizenaren 
wilden echter niet capituleren en drongen hun gasten in de 
verdediging. Keeper Geoffrey 
Bloem had evenwel een goede 
dag en hield tot de rust zijn doel 
schoon. Vlak voor rust moesten 
de DSOV'ers één van hun spe- 
lers met de brancard van het 
veld tillen nadat hij ongelukkig 
zijn knie verdraaide. 

'Dot' van een kans 

Na rust, waarin de gelegen- 
heidscoaches Berry Buytenhek 
en Martijn Hartgers, het een en 
ander duidelijk moeten hebben 
gemaakt, een veel sterker Zand- 
voort dat in eerste instantie het 
DSOV doel niet kon vinden. Dat 
werd, met nog een kwartier 
te spelen, anders. Tabby Rijn- 
ders kon goed doorgaan naar 
de achterlijn en na een goede 
voorzet stelde hij Mark v.d. Berg in staat om, kopend (!), het 
tweede doelpunt van de mid- 
dag te maken. Twee minuten 
later had Justin Robert genoeg 
aan een verkeerde kopbal van 
een DSOV verdediger om de 
overwinning veilig te stellen, 
0-3. Robert, als immer hard 
werkend, kreeg weer vijf mi- 
nuten later, nog een 'dot' van 
een kans. Zijn schot, twee me- 
ter van het doel alwaar geen 
keeper in stond, miste echter 
nauwkeurigheid en ketste via 
de paal het veld uit. Het enig 
dat DSOV nog kon doen, was 
proberen om die hatelijke 
nul van het scorebord te krij- 
gen. Dat lukt ze ook maar de 
tijd was te kort om Zandvoort 
het vuur na aan de schenen te 
leggen. Onze plaatsgenoten 
konden nog wel één keer het 
net vinden. De heerser op het 
middenveld, Donat Bolisomi, 
kon na de keeper gepasseerd 
te zijn, de eindstand op 1-4 
bepalen. 

Nog steeds eerste 

Evenals bij hun collega's van 
de zaterdagtak, was ook hier 
de naaste concurrent. Onze 
Gezellen, niet te spelen geko- 
men. Hun veld was afgekeurd 
en zij hebben nu twee wed- 
strijden minder gespeeld en 
staan nu zeven punten achter 
Zandvoort. Zandvoort heeft 
dus nog steeds een eventueel 
kampioenschap in eigen hand 
maar gemakkelijk zal het ze- 
ker niet worden. 
Komende zondag speelt Zand- 
voort huis tegen Spaarnwou- 
de, de nummer 5 van de rang- 
lijst. Deze wedstrijd begint om 
14.00 uur. Sportverenigingen opgelet! 
Sporten is een gezonde bezigheid waar 
gelukkig heel veel Zandvoorters mee bezig 
zijn. Uw sportvereniging verdient daarom alle 
aandacht van de Zandvoortse Courant. 

Wacht niet af, maar neem contact op met 
onze sportredactie, zodat we kunnen bespre- 
ken hoe uw vereniging en deze krant kun- 
nen samenwerken. Belangrijke evenementen, 
uitslagen, uitnodigingen, verslagen en noem 
zo maar op! 

Mail naar sport@zandvoortsecourant.nl 
of bel onze sportredacteur Joop van Nesjr. 
06-144 826 85 Sportuitslagen 
afgelopen week 

Voetbal 

sv Zandvoort za 1 - fc Weesp 4- 1 
DSOV -sv Zandvoort zo1 1-4 

De Brug 2 - ZSC '04 afgelast Zaalhandbal 
DWS-ZSCda1 


21-10 


ZSC hel - We Have 


18-18 Open vergadering Sportraad Op 2 maart a.s. houdt de sportraad Zandvoort weer haar maan- 
delijkse vergadering. Deze vindt zoals gebruuikelijk plaats in de 
Korver Sporthal in het Duintjesveldcomplex, aanvang: 19.30 uur 
(tot ca. 21.30 uur). De Sportraad Zandvoort is een 
commissie die tot taak heeft 
Burgemeester en Wethouders 
van Zandvoort gevraagd en 
ongevraagd te adviseren over 
beleidsvoornemens op gebie- 
den ten aanzien van: 
de aanleg, het onderhoud, 
het beheer en de exploitatie 
van sportterreinen en andere 
sportinrichtingen waarbij de 
gemeente betrokken is; 
alle andere zaken betreffende 
de sport in de gemeente Zand- 
voort in de meest uitgebreide 
zin. 

Daarnaast heeft de Sportraad 
Zandvoort als taak het stimule- 
ren van de sport en het, waar 
mogelijk, samenwerken met 
organisaties en personen, die 
hetzelfde doel in de gemeente 
Zandvoort nastreven. Daarnaast 
streeft de Sportraad een inten- sieve samenwerking tussen de 
verenigingen en instellingen 
onderling na. Al een aantal 
jaren werkt de Sportraad mee 
aan de Jeugdsportpas in Zand- 
voort. Deze activiteit geeft 
jeugdige Zandvoorters de kans 
om ieder jaar met verschillende 
sporten kennis te maken en is 
een doorslaand succes. Andere 
activiteiten zijn bijvoorbeeld 
de Sportkrant voor Zandvoort, 
waarin de Zandvoortse ver- 
enigingen zich kunnen voor- 
stellen. Tevens onderzoekt de 
Sportraad de mogelijkheid 
om een sportuitwisseling met 
andere kustplaatsen in Ne- 
derland op te zetten. Dat bij 
voornoemde activiteiten de 
inbreng van de Zandvoortse 
sportverenigingen onontbeer- 
lijk is, spreekt voor zich. Bestuursleden Sportraad Zandvoort: 

Dhr. R. Luttik - Zandvoortse Reddingsbrigade 

Dhr. B.J.L.J. Zonneveld - Zandvoortsche Golfclub Sonderland 

(vicevoorzitter) 

Dhr. W. Buchel - Volleybalvereniging Vol&Vlug (voorzitter) Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. J.P. Paap - Voetbalvereniging The Zandvoort Boys (TZB) 
E. Poster - Tennisclub Zandvoort (penningmeester) 
J.M. van Nes - Basketbalvereniging The Lions (secretaris) 
K. Annema/Mw. E. Janssen - A.F.A.F.A. Contact: 

Sportraad Zandvoort, Postbus 90, 2040 AA Zandvoort 

Kom ook eens een vergadering bijwonen en geef aan wat de 
wensen van jouw vereniging zijn! Krant niet ontvangen? 
De Zandvoortse Cou- 
rant zal binnen de 
gemeente Zandvoort 
gratis huis-aan-huis be- 
zorgd worden. Mocht u 
onverhoopt geen krant 
hebben ontvangen, dan 
zullen wij u deze, na 
een telefonisch bericht 
of e-mail van u, alsnog 
de volgende dag laten 
bezorgen! Krant niet ontvangen? 

Bel 0251-67 44 33 of mail naar 

info@zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant • nr. 4 • week 8 • 24 februari 2005 .SKETBAL Basketbalvereniging The Lions 40 jaar Basketbalvereniging The Lions 
viert dit jaar het feit dat ze 
zich, veertig jaar geleden, af- 
scheidden van omnivereniging 
Sporting Club Zandvoort. Eén 
van de mannen van het eerste 
uur, Ron Schouten, zou ook aan 
de wieg staan van het tijdperk 
Mars Energie Stars, de club die 
het schopte tot het winnen van 
de Nederlandse beker en daar- 
door zelfs Europa 'in ging'. 

Mooie tijden waren dat. Een tot 
de nok gevulde Pellikaan sport- 
hal en zelfs op de zondagavond 
bij het legendarische 'Sport in 
Beeld'! Wie herinnert zich niet 
de eerste finale, toen nog als 
klein clubje, om de Nederlandse 
beker in Utrecht. Zeven bus- 
sen vol Zandvoortse supporters 
gingen mee. Die konden toen 
echter niet verhinderen dat 
het Haarlemse Levi Flamingo's 
met de eer gingen strijken. 
Een viertal jaren later waren 
de Zandvoorters, ondertussen 
uitkomend in de eredivisie van 
de NBB, dan wel de 'top of the 
bill' en werd aan een niet onver- 
dienstelijk Europees avontuur 
begonnen. Wie herinnert zich 
ook niet de Amerikaanse spe- 
lers die gehaald werden: Gerry 
Freeman, Mike Childress en Vic 
Batholomeu. Geweldige spelers 
en dat niet alleen. Ook buiten 
de lijnen van het basketbalveld 
waren het toppers. 
7973 - Lions wint nationale basketbalbeker. Oud leden 

Door malafide praktijken van 
het toenmalige bestuur, ging de 
toekomst van de club echter ten 
gronde en ging men lager spelen. 
De ambitie om weer tot de top 
van Nederlandse basketbalwereld 
te komen is al lang niet meer aan- 
wezig. De top van de regionale 
competitie echter wel en de da- 
mes hebben die al bereikt terwijl 
de heren er net een klasse onder 
spelen. 

Om het feestelijke jaar onverge- 
telijk te maken, is binnen de club 
een commissie gevormd die zich 
bezighoudt met, onder ander, het 
organiseren een grootse reünie. 
Deze commissie is op zoek naar 
oud leden die ze willen uitnodi- gen. Veelal zijn deze oud leden 
makkelijk traceerbaar echter er 
zijn er ook een behoorlijk aan- 
tal die niet meer in Zandvoort 
woonachtig zijn. Men vraagt 
zich nu af of er onder de inwo- 
ners van Zandvoort mensen zijn 
die weten waar oud leden wo- 
nen of die contact hebben met 
oud leden. 

De vraag is dus makkelijk: Wie 
kent, weet of heeft contact met 
oud leden van The Lions? Graag 
reacties naar: 

Piet Koper 

Fahrenheitstraat 5, 2041 CG, 
Zandvoort tel: 023-5717190 of 
via: piet.koper@tiscali.nl 1974 - Laatste team dat in de eredivisie uitkwam. 
K*es Amama - sua'd - 1 w t 
Paul Hoskitma - guard - 1.M rr 
Karal vrolljlt - guDfd * 1£a m 
Lfx Krodtf ■ JgrwArd . 1.»m 
tooy Lclsncr - guard - 1.B7 Ui c.™i v.ljrj. P»a 6«hout»ii - tmrager 

Gary Fr»«nan |L?SAj ■ fgrw[Lr<J-c«nrtr ■ 3,« 

«elOr Barlolcme (USA) - ocfllnr - Z.1S 

Nico Boot* - 1or*ard-cen(« - ÏM m 

Frans 9tlphgut - rcnrard - 1. ge in 

PjuI RuIjMnpfr* - lorward - 1.3& m 

Aad Slrnvnr ■ masaaur 

Haniw BIM1 - Döach-traine, A Dankzij onze adverteerders 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft. Bekijk hun adver- 
tenties goed en profiteer van hetgene dat zij aanbieden. In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde): Autobedrijf Zandvoort 

Benei ly Dranken 

Cense en Van Lingen 

Circus Zandvoort 

Gebouw de Krocht 

Grand Café Danzee 

De Kippetrap 

Del Mar 

Fast Company 

Filoxenia 

Fong Lie 

Health Club Zandvoort 

Herenkapsalon Ton Goossens 

Huizenstede Makelaardij 

IJzerhandel Zantvoort 

Jupiter Plaza Koene Cleaning Service 

zandvoort.marktgigant.nl 

Mazzelmarkt 

Monuta Uitvaart 

MP Coiffures 

P. van Kleeff 

RB Schilderwerken 

Sebregts Bestratingsbedrijf 

Slagerij Marcel Horneman 

t Lokaal 

Het Wapen van Zandvoort 

Van Schaik Makelaardij 

Wasuniek 

Willemse Elektro 

Zandvoort Optiek 

Zonwering Zandvoort De Woensdagmarkt: 

De Ambachtelijke Wafel 
De Jong's Drop (Snoep) 
Dierenbenodigdheden (Bakker) 
Edward van de Pol (Marktslagerij) 
Jan Klijn (De Nieuwe Bloemenman) 
Keesv.d. Berg (Bakker) 
René Laarman (Noten -Zuidvruchten) 
Sleepers (Bedtextiel) DE ZANDVOORTSE 
COURANT ZOEKT NAAR GOEDE EN 
ENTHOUSIASTE BEZORGERS 

Bel Verspreidnet: 0251-67 44 33 
of mail naar info@zandvoortsecourant.nl UITSTEKENDE VERGOEDING! Sportprogramma t/m 3 maart Basketbal 

Zaterdag 26 februari 
The Lions da - bv Lely da2 

Maandag 28 februari 

The Lions he - GMB Volendam 2 

Futsal 

Vrijdag 25 februari 

BSM - Zandvoort Noord dal 

Sporthal de Kooi 

Voetbal 

Zaterdag 26 februari 
Almere - sv Zandvoort zal 
Sportpark 'de Marken', Almere 

Zondag 27 februari 

sv Zandvoort zol - Spaarwoude 

ZSC '04-Concordia 5 

Zaalhandbal 

Zondag 27 februari 
ZSC da 1 -TOB 2 
West Site 3- ZSC hel 
Sporthal Zuid, Amsterdam 20.45 uur 21.15 uur 19.15 uur 14.30 uur 14.00 uur 
14.00 uur 11.00 uur 
16.20 uur J DE HYPOTHEEKSHOP 
ZANDVOORT 

Alle geldverstrekkers onder één dak 
De Hypotheekshop Zandvoort 

Kostverlorenstraat 100 

2042 PK Zandvoort 

Telefoon: (023) 573 59 87 • * 
de m 

HYPOTHEEK 
SHOP ■ HET ACTUELE WONINGAANBOD OP INTERNET 

WWW.CVL.NU Makelaars O.G. CENSE 

zwnLINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T023-5 715 715 NVM virtual tour funda ©Zandvoortse 

Courant Makelaars O.G. OLITIEK 

Interview 
Charlotte Jongmans JLTUUR 

Burgemeester op 
verkeerde been 
UBRIEK 76-77 

Lezers schrijven 1e jaargang • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld Spoorlijn Zand- 
voort op de tocht 

Minister Peijs van Verkeer en 
Waterstaat gaat niet in op het 
aanbod van provincie NH om de 
spoorlijn naar Zandvoort van 
de NS over te nemen. 

De minister kan niet ingaan op 
de eis van de provincie, zo meld- 
de het provinciebestuur afgelo- 
pen maandag. Als voorwaarde 
van overname had de provincie 
gesteld dat de treindienst door 
kan rijden naar Amsterdam-CS. 
Dit om extra overstappen in 
Haarlem te voorkomen. 
Gemeentevoorlichter van Heemst: 
"Partijen onderkennen het be- 
lang van de spoorlijn en zullen al- 
les doen om deze te behouden. 
Meer dan één vervoerder op 
hetzelfde spoor is in strijd met 
het exclusieve recht op het 
spoor dat de NS heeft. "Wat er 
met de lijn Zandvoort-Haarlem 
gaat gebeuren is onduidelijk" 
meldt de provincie. Zandvoort Optiek Nieuwe 

PERSOL zonnebrillen 

zijn binnen!!! 

Kerkstraat 34-36 
2042 JC Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 Mannetjes 

Hans van Pelt 
'Sinds de strandpalviljoens weer 
worden opgebouwd is het niet 
i meer boven nul geweest" Zandvoort, 2 maart 2005 

f en nieuw seizoen staat voor de deur, ondertussen 
ligt het strand bedolven onder een wit pak sneeuw. 
(Foto: OvM Fotografie) V l«" ' n 

,- , I , ~ : -;iljT'r^hti$ 

Marco Termes 'Dichter bij de Zee' 

Marco Termes is dinsdag op het podium van de theaterzaal van 
Circus Zandvoort door cultuurwethouder Han van Leeuwen 
geïnstalleerd als 'Dichter bij de Zee'. Marco Termes, die eind vorig 
jaar zijn bundel 'In zee met Termes' presenteerde, werd benoemd 
voor een periode van twaalf maanden. Het is de bedoeling dat na 
die 'ambtsperiode' zijn taak zal worden overgenomen door een 
andere dichter. De titel 'Dichter bij de Zee' is 
een initiatief van de gemeen- 
te, de Stichting Kunstcircus en 
woningbouwcoöperatie Een- 
dracht Maakt Macht. "Marco 
Termes zal het komende jaar 
de gebeurtenissen in ons dorp 
op dichterlijke wijze volgen. 
De drie initiatiefnemers kun- 
nen hem daarvoor opdrachten 
geven", schetste Han van Leeu- 
wen hoe onze plaatselijke dich- 
ter te werk zal gaan. Overigens 
kunnen niet alleen de initiatief- 
nemers de 'Dichter bij de Zee' 
van opdrachten voorzien. Ook 
verenigingen, ondernemers en 
particulieren kunnen, uiteraard 
tegen betaling, van zijn dien- 
sten gebruik maken. 

Geen concurrentie 

"Het betekent niet dat dorps- 
omroeper Klaas Koper nu 
concurrentie krijgt", zei de 
wethouder met nadruk. Zijn 
woorden werden onderstreept door Klaas Koper zelf, die als 
eerste zijn 'collega' de hand 
schudde en hem veel succes 
wenste. Vervolg pagina 4 
Marco Termes. (Foto: OvM Fotografie) Zie onze advertentie op 
de achterpagina! www.zandvoortsecourant.nl 
Zandvoortse 
scouting collecteert 
voor 'Jantje Beton' 

In de week van 7 tot 12 maart 
wordt weer de jaarlijkse collec- 
te van Jantje Beton gehouden. 
Van maandag t/m vrijdag wordt 
door de Zandvoortse scouting 
huis aan huis gecollecteerd en 
op zaterdag bij de winkelcen- 
tra. De scoutingleden zijn her- 
kenbaar aan hun uniform en 
een geldig legitimatiebewijs. 
De opbrengst komt, zoals be- 
kend, geheel ten goede aan het 
jeugd- en jongerenwerk. 50% is 
bestemd voor de deelnemende 
verenigingen. De rest wordt 
besteed aan allerlei plaatselijke 
en landelijke noden bij de di- 
verse jeugdverenigingen, zoals 
ondersteuning bij nieuwe be- 
huizingen, speeltuinattributen, 
spelmateriaal, kampeermidde- 
len, etc. 

"Zeker in deze tijd, waarin op 
allerlei subsidies wordt bezui- 
nigd, is het steunen door Jan- 
tje Beton, helaas, een bittere 
noodzaak geworden", zegt 
coördinator Gerard Kramer. 
"We hopen dan ook dat men 
gul de portemonnee zal trekken 
voor dit sympathieke doel". Wacht u een week als u nu iets te vertellen heeft? 

Nee toch? Nieuws wacht nooit een week. Nieuws is net als verse vis. 
Meteen nuttigen! Nu zijn er Zandvoorters die een neus voor nieuws hebben. 
Voordat u het in één van de huis-aan-huisbladen heeft gelezen, hebben zij al 
het voorlopig ontwerp Masterplan Louis Davidscarré doorgenomen of kunnen 

ze u precies vertellen over het nieuwe WOZ-portaal. Zeker weten dat deze 
Zandvoorters zich opgegeven hebben voor de nieuwsservice van de gemeente. 

Een gratis service waarvoor iedereen met een pc zich kan aanmelden. 

E-Pers-Soonlijk heet de service. Het principe ervan is simpel - 1 op 1 en wel 

meteen. Kijk op www.zandvoort.nl onderdeel Actueel>Nieuws - waar u een 

digitaal formulier vindt en geef u er voor op. 

Want als de gemeente iets te vertellen heeft dan wacht ze net als u geen 

week maar vertelt ze het u liever meteen. 

Gemeente Zandvoort Familieberichten Totaal verbijsterd namen wij kennis van 
het overlijden van onze zeer geliefde zoon, 
mijn speciale broer en mijn zwager-maatje Robert Jacobi Schmidt Anchorage (Alaska), 
17 oktober 1979 t Amsterdam, 
23 februari 2005 Zo vol toekomstplannen, 

door een onbewaakt ogenblik spat alles uiteen.. 

voor jezelf en allen die je achterlaat. Zandvoort: Bob en Deddy 

Haarlem: Linda en Gerard 

Prinsenhofstraat 1 
2042 KG Zandvoort 

De begrafenis heeft woensdag 2 maart 
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te 
Zandvoort. Lieve Robert, 

Gedragen door de wind 

Dan volwassen, dan een kind 

Altijd onderweg 

Wees voorzichtig vriend 

Frank, Adele, Julia 

Geboren om te stralen 

Wereldwijd in ieders leven 

Helaas hebben we je veel te kort 

De kans kunnen geven 
Please keep on shining in heaven 

Otepoe, Loes, Daan, Marcel My cousin, 

Good friend, 

Heaven's new angel 

Forever in my heart 

Long live your spirit! 

Micbelle 

To my youngest cousin 

My few memories are forever 

Thank you 

Eric 

Dearest Robert, 

You lit up my life 

When you were so small 

Your light going on, 

even when tall 

that spirit of joy, 

I held so dear 

always, forever, 

so near so near. 

Je tante Astrid Zo gewoon, zo bijzonder 
Zo ongewoon bijzonder 

Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van 

Robert Jacobi Schmidt 

Robert was van 1993 tot 2002 lid van onze 

amateurtoneelvereniging 'Wim Hildering' 

Zijn toneelspel, optimistische kijk op het leven en 

aandacht voor zijn medespelers zullen altijd 

in onze gedachte blijven. 

Wij wensen Bob, Deddy, Linda en Gerard 

alle sterkte toe. 

Namens alle leden van de Zandvoortse 

amateurtoneelvereniging "Wim Hildering". 

Paul Olieslagers, voorzitter. Bedroefd en dankbaar voor zijn goede zorgen geven 

wij kennis van het toch nog plotselinge overlijden van 

mijn lieve man, onze vader, schoonvader, 

opa en overgrootvader Pieter Johannes Bouwman 27 januari 1920 Bentveld: 25 februari 2005 J. Bouwman - van Sluisdam Oregon (USA): Gerard en Becky 
Jason 

Jaymason 
Nick 
Zack Robbic . Karin Bramenlaan 154 
21 16 TT Bentveld 

De crematieplechtigheid zal in stilte plaatsvinden. Monuta W Westerveld en Van Beek M 
Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 

Bosstraat 7, 
Tel: (023) 562 70 10 

Ben nebroek. 

Rijksstraatweg 113, 

Tel: (023) 584 16 82 Meer informatie? 
Bel ons gerust. URGERLIJKE STAND 19 februari - 25 februari 2005 Ondertrouwd 

Zoer, Imke Gerard en: Flipphi, Sonja Niesje. 

Geboren 

Annika Pimmardar Theresia, dochter van: Kooiman, 
Johannes Nkolaas en: Manokulanunta, Kamolluck. 
Fietje Sofie Helena, dochter van: Heeroma, Sander en: 
van Bruggen, Nicolette Juliette Maria. 
Luke Ad William, zoon van: Hughes, lan Paul en: 
Akkerman, Arienne Jacqueline. 

Overleden 

Lasthuis geb. Spoelstra, Maria Cornelia, oud 80 jaar. 
Viehoff, Egidius Josephus, oud 91 jaar. 
Bontekoe, Hendrika Elisabeth, oud 73 jaar. 
Koper geb. Kroese, Grietje, oud 76 jaar. 
Franke, Frank Johannes Hugo, oud 62 jaar. 
Boerendans, Wilhelmina Maria, oud 84 jaar. Kerkdiensten ■""H VRIJDAG 4 MAART 

Wereldgebedsdag 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 

10.00 uur bijeenkomst Lokale Raad van Kerken 

ZONDAG 6 MAART 
Hervormde Kerk, Kerkplein 
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 

10.00 uur prof. dr. Talstra uit Amsterdam 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor C. van Polvliet 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur de heer B. Blans 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M. Smalbrugge Water standen ^) I BOUDEWIJN'S VlSSERVICE www.boudewijnsvisservice.nl 
023 - 573 06 95 Maart 


Laag 
water 


Hoog 
water 


Laag 
water 


Hoog 
water 


Laag 
water 


Do 


3 


03.15 


07.58 


15.45 


20.30 


|B 


Vr 


4 


04.10 


08.56 


16.35 


21.46 


- 


Za 


5 


05.16 


10.14 


17.35 


23.16 


^^| 


Zo 


6 


06.36 


11.56 


19.47 


- 


- 


Ma 


7 


|BI 


00.40 


08.05 


13.15 


21.25 


Di 


8 


- 


01.46 


09.24 


14.05 


23.00 


Wo 


9 


^^| 


02.36 


10.14 


14.55 


^^| 


Do 


10 


00.46 


03.21 


11.06 


15.36 


- Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 ILTUUR 
Joseph Lam Jazz Club Na twee proefconcerten eind vorig jaar, is de Joseph Lam Jazz Club nu 
alweer enige concerten verder. Tijd om eens te gaan kijken en vooral 
luisteren. De organisator van de concerten, Wim Peters, heeft natuur- 
lijk met zijn Casablanca aan de Zeedijk in Amsterdam, ruime ervaring 
met het organiseren van dergelijke concerten. Het bijzondere in deze concert- 
serie is het feit dat hij zich toe- 
legt op een, naar mijn mening, 
gouden combinatie van traditi- 
onele jazz en ouderwets enter- 
tainment. Dat laatste zal wel 
voortvloeien uit zijn liefdevoor 
het circus, immers Casablanca in 
Amsterdam beschikt over een 
huize theaterzaal waar ook re- 
gelmatig ouderwets entertain- 
ment wordt geboden. 

Denderende trein 

Deze zondagmiddag was vanaf 
drie uur in de zondag mid- 
dag gereserveerd voor de Old 
Fashioners Trad-Band uit Enk- 
huizen. Deze heren brengen 
Dixieland muziek zoals het zou 
moeten klinken, jubelende kla- 
rinet met spetterende trompet, 
trombone en banjo. Helemaal 
goed, dat kan ik u verzekeren. 
Maar ook onvervalste Cajun 
muziek gingen zij beslist niet 
uit de weg. Helemaal prachtig: 
geen setje van twintig minu- 
ten en dan een pauze van 15 
minuten, zoals we dat eigenlijk 
gewend zijn maar een dende- 
rende trein van muziek die 90 
minuten (!) doorgaat, om dan 
een pauze te houden. En in die pauze gebeurd ervan alles, zoals 
deze zondagmiddag een act aan 
een touw, die ik helaas miste, 
omdat ik te laat binnen kwam. 
Een prachtig initiatief, dat dui- 
delijk nog bekendheid onder 
het Zandvoortse publiek moet 
krijgen, gezien de wat lage op- 
komst van het publiek. De sfeer 
was er echter niet minder om. 

Volgende concert 

Het volgende concert is op zon- 
dag middag 13 maart om 15.00 
uur en dat duurt tot 19.00 uur. 
Optreden zullen dan The Wash- 
board Wailers uit Breda. Weder- 
om een middagje nostalgische 
Jazz van de bovenste plank! DE ZANDVOORTSE 
COURANT ZOEKT NAAR GOEDE EN 

ENTHOUSIASTE 

BEZORGERS 

Bel Verspreidnet 

0251-67 44 33 of mail naar 

info@zandvoortsecourant.nl UITSTEKENDE VERGOEDING! Cartoon Hans van Pelt DE BIEB IS OOK 
RESTAURANT GEWORDEN 
Actueel Column r 

(Foto: OvM Fotografie) Beach Clean Team voor een 
jaarrond schoon strand? Hotelier Floris Faber is zeer benieuwd naar de concrete plan- 
nen die gepresenteerd zullen worden tijdens de internationale 
conferentie over 'duurzaam strandmanagement', welke van 
10 tot 12 maart in Zandvoort wordt gehouden. Als regelmatig 
wandelaar langs de kustlijn, vindt Faber die milieudiscussie fan- 
tastisch maar vraagt zich af of we niet moeten beginnen met 
het strand gedurende het hele jaar schoon te houden. Het Beach 
Clean Team is daarvoor zijn oplossing. "Ik denk aan een organisatie 
in de vorm van de Reddings- 
brigade die we 'Beach Clean 
Team' noemen. Een groep 
vrijwilligers met als hobby 
het strand, die daar regelma- 
tig lopen en de rommel weg- 
halen. Ze worden daarvoor 
niet direct beloond, maar wel 
hebben ze regelmatig een 
borrel, waar bijvoorbeeld 
de taken verdeeld worden, 
een excursie, een scholing of 
andere activiteit gericht op 
hun hobby het strand. Het is 
niet de bedoeling dat ze ver- 
antwoordelijkheden of werk 
van de gemeente en strand- 
pachters overnemen." 

Hobby 

"Het moeten aanvullende ta- 
ken zijn. De gemeente, die pri- 
mair verantwoordelijk is voor 
het schoonhouden van het 
strand, zou niet alleen opval- 
lende kleding en de noodza- 
kelijke materialen beschikbaar 
moeten stellen, maar ook een 
subsidie om dit voor het toe- 
risme belangrijke vrijwilligers- 
werk mogelijkte maken", ont- 
hult Faber zijn plan, waarvan 
hij vindt dat het mes aan twee 
kanten snijdt. "We kunnen op 
die manier het strand niet vijf 
maanden maar gehele jaar 
schoonhouden", stelt hij. "Het strand is het visitekaartje van de 
badplaats Zandvoort, welke het 
hele jaar toeristen wil trekken. 
Als we dat willen zullen daar 
ook iets voor over moeten heb- 
ben", zegt hij beslist. 

Niets veranderd 

"Twee jaar geleden is in februa- 
ri, door Marcel Meijer in samen- 
werking met de Reddingsbri- 
gade, een actie gehouden om 
het strand schoon te maken. Ik 
heb destijds de erwtensoep be- 
schikbaar gesteld. Het enthou- 
siasme was groot. Helaas wilde 
het weer niet meewerken maar 
er is door een groep vrijwilligers 
toch schoongemaakt. Iedereen 
inclusief de gemeente was en- 
thousiast. Als ik kijk naar de hui- 
dige situatie dan is er niets ver- 
anderd. Ik zou nu niet opnieuw 
aan zo'n initiatief meewerken 
omdat ik vind dat het onder- 
houd van ons strand permanent 
moet gebeuren, daarom mijn 
plan. Ik denk dat er mensen te 
vinden zijn die dit een goede 
vorm van vrijetijdsbesteding 
vinden', besluit Faber die reac- 
ties op zijn plan graag ontvangt 
via info@hotelhoogland.nl. Volgens mij... 

Moet ik mijn ramen lappen, 
de stoep aanvegen en daar- 
na is mijn tuin aan de beurt. 
In de buitenpotten zet ik 
viooltjes. De groenvoorzie- 
ning is me voor geweest 
en heeft in de plantsoenen 
15.000 viooltjes geplant. Er 
staan zelfs viooltjes in de 
rotonde van het Raadhuis- 
plein. Zonde want straks 
gaat de rotonde op de 
schop en moeten ze er weer 
uit. Had men niet beter een 
ander plekje kunnen opvro- 
lijken, bijvoorbeeld het Bad- 
huisplein? Daar staan in de 
grote bloempotten verwaai- 
de hulstbomen. De lavendel 
houdt dapper stand tegen 
de zandstormen. Op het 
schelpenpaadje ligt geen 
schelp meer. De borden met 
"honden vrijgebied" zijn 
een lachertje. De hapklare 
hondendrollen liggen over- 
al. Al wekenlang liggen er 
ijzeren hekken kris, kras bij 
de telefooncellen. Het plein, 
dat in de structuurschets 
"het venster op zee " wordt 
genoemd, ligt er verwaar- 
loosd bij. 

De kreet van de gemeente 
"het komt allemaal goed als 
we met de Midden Boule- 
vard beginnen" vind ik een 
dooddoener. Het kan zo an- 
ders. Trek het ecolint door 
met duindoorns, zet in de 
potten dit keer meidorens 
en gooi op het pad weer 
schelpen. Geef het "venster" 
terug wat het behoort te 
zijn want volgens de struc- 
tuurschets is het een plek 
"waar het gebeurt, waar je 
moet zijn!" Nou gemeente 
laat het gebeuren en wacht 
niet te lang. Knap het snel 
op en doe meteen iets aan 
het achterstallig onderhoud 
van de boulevard zoals: 
kapotte trappen, afgebrok- 
kelde muurtjes, los liggende 
stoeptegels. Anders wordt 
de plek "waar je moet zijn" 
een plek waar je juist niét 
moet zijn. 

Zo! Mijn ramen heb ik ge- 
lapt, nu het "venster op 
zee" nog. Voordat je het 
weet is het Pasen. Marco Termes 'Dichter bij de Zee' 

vervolg van -pagina 1 
Dorpsomroeper Klaas Koper schudt zijn nieuwe 'collega' de hand. Op de achtergrond kijken wethouder 

Han van Leeuwen, EMM-directeurJos Broersen en René Paap als vertegenwoordiger van de Stichting Kunstcircus 

goedkeurend toe. (Foto: OvM Fotografie) Overigens blijven de gedich- 
ten van Marco Termes, die met 
recht trots is op zijn titel, niet 
voor een kleine kring bestemd 
maar zullen op website van de 
gemeente Zandvoort gepubli- 
ceerd worden. Via links met de 
sites van onder andere Circus 
Zandvoort en Openbare bibli- 
otheek worden de gedichten van Termes onder de aandacht 
van de bevolking gebracht. 

Na zijn installatie las de 'Dichter 
bij de Zee' twee korte gedich- 
ten voor. Het eerste gedicht 
dat Termes ter plekke had ge- 
schreven ging over 'Integratie'. 
Hij verduidelijkte zijn tekst met 
de veel zeggende opmerking: "Ik hoor zo vaak dat iemand 
niet uit Zandvoort komt. Mijn 
moeder kwam uit Indonesië 
en mijn voorouders uit Frank- 
rijk", was zijn veelzeggende 
uitleg. Als Marco Termes op 
dezelfde wijze zijn gedichten 
over ons dorp in 2005 schrijft, 
zal de titel 'Dichter bij de Zee' 
zeker een succes worden. 
Zandvoortse Courant 
organiseert grote paasaktie! 

Eind maart staat het eerste drukke weekend van 2005 voor 
de deur: Pasen. De Zandvoortse Courant haakt daarop in en 
bereidt een gezellige puzzelaktie voor waar de hele familie 
aan mee kan doen. 

De ondernemers die in deze krant adverteren spelen een be- 
langrijke rol in de aktie en er zijn mooie prijzen te winnen. 
Houd deze krant in de gaten, binnenkort leest u veel meer 
over deze aktie! 

Colofon 


1 
Verschijnt iedere dond 


srdag en wordt gratis huis-aan-h 


uis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 


Kantooradres: 


Bladmanager: 


Druk: 


Hogeweg 32 


Gillis Kok 


Boesenkool Krantendruk B.V. 


2042 GH Zandvoort 


Tel. 06 - 460 460 26 


Castricummerwerf 23-37 


Tel & Fax 023- 5732 752 


Email: gillis® 


1901 RWCastricum 


Email: redactie® 


zandvoortsecourant.nl 
zandvoortsecourant.nl 
Verspreiding en nabezorging: 
Centrale redactie: 


Verspreid Net B.V. 


Advertentie acquisitie: 


Joop van Nes 


Voor nabezorging 


Letty van den Brand 


Tel. 06 - 144 826 85 


uiterlijk vrijdag 14.00 uur 


Tel. 06 - 434 297 83 


Email: joop® 


bellen: Tel. 0251 -674433 


Email: Letty® 


zandvoortsecourant.nl 
zandvoortsecourant.nl 
Uitgever: 


advertenties® 


Opmaak: 


V.o.f. Zandvoort Press 


zandvoortsecourant.nl 


Fast Company 


Duinstraat 8 


Oplage: 


Het gebruik van adverter 


2042 HC Zandvoort 


9.250 exemplaren 
ities enlof teksten uit 


Internet 

www.zandvoortsecourant.nl 
< 


ieze uitgave is niet toegestaan zonder uitdruk- 
kelijke toestemming van de uitgever. 


i Bibliotheek Zandvoort openingstijden maandag: 


14.00- 


20.00 uur 


donderdag: 


14.00- 


17.00 uur 


dinsdag: 


14.00- 


17.00 uur 


vrijdag: 


10.00- 


12.00 uur 


woensdag: 


10.00- 


17.00 uur 
14.00- 


20.00 uur zaterdag: 10.00- 14.00 uur Wereldgebedsdag 

Zandvoort doet weer mee aan de Wereldgebedsdag op vrij- 
dag 4 maart a.s, aanvang 10.00 uur, traditie getrouw in de 
Gereformeerde kerk aan de Julianaweg te Zandvoort. De Lo- 
kale Raad nodigt iedereen van harte uit, om deze dienst bij 
te wonen. Het idee van een wereldge- 
bedsdag stamt al uit 1887. Nu 
doen 180 landen mee aan deze 
dienst, waarvoor de vrouwen 
de liturgie samenstellen. 

Dit jaar hebben de vrouwen in 
Polen de dienst samengesteld, 
vandaar dat er ook kleine 
oude symbolen toegevoegd 
worden, voor zover dat in ons 
vermogen ligt. 

Het thema is "Laat je licht 
schijnen". Op deze vrijdag van de maand, 
vervalt de eerste vrijdag viering 
in de Agathakerk. 
Graag tot vrijdag 4 maart in 
de Gereformeerde kerk aan de 
Julianaweg, hoek Emmaweg. 

C.M.D. Wassenaar - Nijhuis OLITIEBERICHTEN XI. ■ Auto tegen boom 

Overveen - Op de Elswoutlaan is vrijdag rond 20.45 uur een auto 
tegen een boom gereden. Het ongeval gebeurde vlakbij een 
theeschenkerij. De auto was total-loss. Bij de auto stonden een 
jongen van 20 jaar uit Zandvoort en drie meisjes (leeftijd onbe- 
kend). Een van de meisjes klaagde over pijn op haar borst en is 
per ambulance voor onderzoek naar het EG gebracht. Vermoe- 
delijk heeft zij een gebroken rib opgelopen. De 20-jarige jongen 
uit Zandvoort bleek de auto te hebben bestuurd en verklaarde 
plotseling de macht over het stuur te hebben verloren, waardoor 
hij tegen een boom botste. De auto is weggesleept. 

Invalidenwagen slaat over de kop 

Zandvoort - Vrijdag is een 35-jarige bestuurder van een invali- 
denwagen uit Zandvoort met zijn auto over de kop geslagen op 
de Zandvoortselaan. De wagen kwam hierbij op de kop op de 
weg terecht. Toen de politie arriveerde was de bestuurder al uit 
de wagen geholpen. Hij had enkel wat lichte verwondingen aan 
zijn arm. Het voertuig was ook alweer rechtop gezet. Omdat er 
benzine uit de wagen lekte, heeft de brandweer het wegdek 
schoongespoten. De politie onderzoekt de toedracht van het on- 
geval. Volgens een getuige reed de bestuurder van de invaliden- 
wagen te hard in de bocht en verloor hij hierdoor vermoedelijk 
de macht over het stuur. Oud EREN PARlïj ZANdvOORT 

O.P.Z. 

Er diENT NU duidEÜjkriEid te I<oiviei\i! 

De bEWOIMERS VAN dE MiddEI\lboulEVARd rlEbbEN 
dAAR RECrlT Op! 

Het pARkEERbElEid moet NU w/ORdEi\ AfqEROi\d! 
Een man van weinig woorden 

Eric Koller in Circus Zandvoort Jezelf en anderen bekijken met een glimlach. Dat bereikt Eric Koller met zijn enigszins op Engelse leest 
geschoeide humor. Een man van weinig woorden maar met zo een geweldige mimiek, muziek en ge- 
luidseffecten dat tekst bijna overbodig is. De voorstelling begint als een 
voetbalwedstrijd met een gro- 
te strandbal als attribuut die 
door Koller dwars door de zaal 
wordt geschopt. Ondertussen 
schreeuwt hij, als een echte 
voetbalfanaat/trainer, aanmoe- 
digingen de zaal in. Hij staat als 
een dolle rond te springen en 
dat zal anderhalf uur zo door 
duren. Dood vermoeiend lijkt 
me, voor Koller geen enkel 
probleem. Even later herhaalt 
hij zijn voetbalshow maar dan 
in slowmotion. Geweldig, wat 
een talent. 

Mr. Bean 

Met simpele attributen als 
een bal, een houten stok, een 
gordijn en wat kisten, muziek 
en uitgekiende geluidseffec- 
ten maakt deze 'Nederlandse 
Mr. Bean', zoals hij wel wordt genoemd, zijn optreden tot een 
groot succes. Soms worden er 
wat zoutloze stukjes opgevoerd 
maar de toppers winnen het 
ruimschoots. 

Bij het opvoeren van een pop- 
penkastvoorstelling gebruikt 
Koller wat simpele woorden 
en wordt er een echte act op- 
gevoerd. Pure pret tussen de 
'kisten' die de poppenkast 
moet voorstellen. Uitstekend 
gevonden is ook de act van het 
huwelijk. Trouwen met een wit 
gordijntje, Eric Koller presteert 
het om er een komische toets 
aan te geven. 

Sterke mimiek 

Veel mimiek wordt er ook ge- 
bruikt bij het uitbeelden van di- 
verse sporten en personen waar- 
bij hij het niet schuwt om ook gehandicapte mensen daarin 
te betrekken. Het is echter niet 
schokkend maar duidelijk een 
begluren van de mens. "Ja, 
bekijk het", zo heet ook dan 
zijn show met als sterke sluit- 
stukken de 'Bingoavond', met 
medewerking van het publiek 
en de 'Balletdans' met muziek 
van 'De mooie blauwe Donau'. 
Gebruik makend van met wa- 
ter gevulde 'WC eenden', die 
hij sierlijk laat rondsproeien, 
wordt deze show hilarisch af- 
gesloten. Donderdag 17 maart 
treedt Koller nogmaals op in 
Haarlem (Patronaat) voor wie 
hem nog één keer zien wil. 

Lienke Brugman CTUEEL LLa Surprise party voor Alain Clark 

Ooit een wethouder saxofoon zien spelen? Afgelopen vrijdag gebeurde het. Han van Leeuwen speelde, 
samen met de Salsaband van Muziekcentrum Zuid Kennemerland, de sterren van de hemel. Heerlijke 
muziek ter ere van het feestje dat georganiseerd werd voor Alain Clark, winnaar van de Zilveren Harp. 

If/ 
Han van Leeuwen overhandigt de collage aan Alain Clark. (Foto: OvM Fotografie) Aanmoedigingsprijs 

De aanmoedigingsprijs van 
Stichting Conamus (ter bevor- 
dering van het Nederlandse 
lied) met de daarbij behorende 
Zilveren Harp, was voor het 
college aanleiding om een 
surprise party/huldiging te or- 
ganiseren. De grootste surprise 
echter was, dat én de burge- 
meester én de overige leden college schitterden door afwe- 
zigheid! Behalve wethouder van 
Leeuwen uiteraard die Alain in 
zijn openingsspeech een belof- 
te voor de toekomst noemde. 
Clark zelf was hoogst verbaasd, 
hij was met een smoes naar het 
raadhuis gelokt waar familie, 
vrienden, bekenden, veel kinde- 
ren en leden van muziekschool 
New Wave aanwezig waren. Salsa band 

Het ontvangen van een Zilve- 
ren harp is niet mis, het spelen 
op een, met folie versierde 
"zilveren" harp, een presta- 
tie die uitgevoerd werd door 
Celine v.d Boom, een 10 jarige 
leerlinge van deze muziek- 
school. 

Kunstenaar Hillie Jansen 
had een prachtige collage 
gemaakt die door Han van 
Leeuwen aan de totaal ver- 
raste Clark werd overhandigd. 
Met enkele door hem gezon- 
gen en op de gitaar begeleide 
liedjes, o. a. het door hem op 10 
jarige leeftijd gecomponeerde 
liedje over een boskabouter, 
en verder een optreden van de 
Salsaband o.l.v Miguel Lizand- 
ro, werd dit gezellige onder- 
onsje afgesloten. 

Lienke Brugman 
MET EN OOR 

DE BADPLAATS DOOR # Resultaat 

Dat de krant goed gelezen wordt is bewezen want het mee- 
liftende bord met de titel "zimmer, room, chambre" in de Hal- 
testraat aan het begin van de Schoolstraat is, binnen een dag, 
weggehaald. Alleen hebben we niet gezien wie de eigenaar is. 
Dat raadsel zal blijven bestaan. Op het Gastplein is inmiddels 
een verandering aangebracht aan het ludieke schaakbord naar 
aanleiding van ons vorig "oog en oortje". De kleuren van het 
bord zijn veranderd en daardoor is het veel duidelijker. Alleen de 
velden zijn nog steeds 49 stuks en dat moeten toch echt 64 vel- 
den worden voordat men behoorlijk kan schaken. Hopelijk gaat 
het met de jeu de boules banen wel goed, dat is maar één veld. 
Hoewel? Die moet wel waterpas liggen. Laat ik me daar niet mee 
bemoeien. 

Ook de oproep van Klaas Koper of iemand de organisatie wil 
overnemen van het omroepconcours en het Shantykoren festival 
heeft gescoord. Over een paar weken kunnen we vertellen wie 
deze taak op zich gaat nemen. Complimenten 

Op de kalender met speciale 
dagen is er één toegevoegd 
namelijk; de Nationale compli- 
mentendag op 1 maart. De be- 
doeling van die dag is dat er in 
Nederland dan zo veel mogelijk 
complimenten worden uitge- 
deeld en uiteraard in ontvangst 
genomen. Heeft u er iets van ge- 
merkt? Ik niet! Misschien was er 
wel geen aanleiding om dat te 
doen. Nou vooruit, omdat mijn 
complimentjes zeldzaam zijn ga 
ik er een paar weggeven. 

Via mijn computer kwam ik op 
de startpagina Zandvoort boo- 
golinks waar diverse sites over 
Zandvoort te vinden zijn. Met 
plezier heb ik naar de volgende 
gekeken en zijn beslist een aan- 
rader. Op nummer 1 : de donder- 
duinen, bunkers en munitie, dan 
volgt de Zandvoortse Reddings- 
brigade met een vernieuwde 
website en daarna de site van 
het Zandvoorts museum. Tja en 
dan de site die zeker géén com- 
pliment verdient! Wanneer u de 
site "Zandvoort kust op kaart" 
aantikt en u gaat naar Midden 
Boulevard dan krijgt u de plan- 
nen van architect Soeters te 
zien. Dat is wel erg oude soeter- 
se koek! Leuk om subsidies mee 
binnen te halen. 

Sneeuw 

Al weer een week geleden lag 
er 's ochtends vroeg een pak 
sneeuw. Een mooi gezicht vond 
ook de gemeente en die had op 
haar website fraaie beelden van 
Zandvoort in de sneeuw gezet. 
Via e-mail kreeg ik een berichtje 
van meneer Rampen waarin 
het volgende stond, "Het zijn 
leuke pittoreske plaatjes van 
Zandvoort in de sneeuw. Het 
is alleen jammer dat de toeris- tische kust(wandel)zone van 
Zandvoort (de mooie Midden 
Boulevard met bij behorende 
autovrije pleinen) is vergeten! 
Dan hadden we kunnen zien 
hoe mooi de Midden Boulevard 
zone eigenlijk is (wordt) als die 
er "glad en strak" (en goed on- 
derhouden) bij ligt!" 

Goede wijn 
behoeft geen krans. 

Filmcriticus, oprichter van de 
Filmclub Simon van Collem en 
schrijver Thys Ockersen heeft 
weer een nieuw boek geschre- 
ven. Het is zijn 2e boek met au- 
tobiografische verhalen. Op 11 
maart, tijdens de avond van het 
Genootschap Oud Zandvoort, 
wordt het boek "kogel in de 
kont" gedoopt en op zaterdag 
12 maart is Thys persoonlijk bij 
de boekhandel Bruna van 14.00 
t/m 17.00 uur aanwezig om zijn 
boek te signeren. Ik ga alvast 
in de rij staan. O ja, als echte 
Nederlander wilt u natuurlijk 
de prijs weten. Het boek kost 
€ 12,50 

Duurzaam strandbeheer 

Tijdens het interview van het 
programma "Goede Morgen 
Zandvoort" bij de lokale radio 
ZFM vertelde milieuwethouder 
Demmers dat er op het inter- 
nationaal congres "duurzaam 
strandbeheer" onder andere 
gesproken wordt over de hon- 
denpoep op het strand en over 
windenergie. Over de hon- 
denpoep is het laatste woord 
nog niet gezegd, maar over de 
voorgestelde windmolens denk 
ik ook niet. "Ze worden maar 
4 meter hoog dus dat valt wel 
mee", meldde Demmers. Zou 
hij zijn vergeten dat alles wat 
boven de duinreep uitkomt om 
problemen vraagt? Café 

T>el Tttcvt 

Restaurant 

Del Mar staat voor een nostalgische sfeer, gezelligheid en natuurlijk lekker eten. 

Kortom, garantie voor een heerlijk avondje uit. Onze gevarieerde kaart bestaat 

o.a. uit vis, vlees van de grill, vegetarische gerechten en natuurlijk de classics 

Saté, Schnitzel, Spare ribs en nog veel meer. 

Uiteraard bent u ook 's morgens en 's middags van harte welkom 

voor een lunch of koffie met appeltaart! 

Wij zijn open: maandag en dinsdag vanaf 10:00 tot 16:00 uur 

woensdag t/m zondag vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur 

Del Mar • Haltestraat 13 • Tel. 023 571 47 38 
E en gezel I ige ambiance en uitzicht op zee 
dus neem de hel e familie ook maar eens mee. 

Boulevard Barnaart 22 • 2041 JA Zandvoort • 023 - 5738855 
(gehele jaar geopend, dinsdag gesloten) BENELLY-DRANKEN 

Wij hebben een zeer 

groot assortiment 

b.v. 175 verschillende 

Whisky's 

Slijterij van Elly en Ben Maas 

Zeestraat 28 
Tel. 023-5737550 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 

Boy George Do ernaar 3 Bars Dancings onder 1 dak open van 21,30 uur tot 04,00 uur 
Lounge Café / Discotheek / Spaanse Bar Dancing 

ZATERDAG 05 MAART 

Back to the 80's Party 

Doemaar, Duran Duran, Spargo, Culture club, Toontje Loger, Madonna, Reggae music 

Opmars van de rock en Nederpop; dot was de muziek van de jaren 80. 

Zaterdag gaan wij op muzikaal gebied terug ir de tijd. Speciaal daarvoor hebben wij dj 

Wally in zijn LP archief laten duiken en live entertainer en zonger Steel V met zijn 

"Timemachine" terug naar het heden laten komen. LIVE Muziek 
met Timemachine Happy Hour van 21.30 tot 23.00 uur 
Alle drank halve prijs 
Meer info op www.manegedanceclub.nl 
Blinkertweg 2A Zandvoort Tel. 023-5720212 
Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 R&B 
schildersbedrijf 

Door: Lienke Brugman Levert kwaliteit en vakwerk In zijn prachtig verbouwde huis vertelt de uit Kroatië afkomstige 
Ruud Becic over zijn schildersvak dat hij al zolang met plezier uitoe- 
fent. "Ik ben al sinds 1977 in Nederland en werkte in Kroatië in de 
elektronica. Omdat daar in Nederland geen werk in was te vinden, 
moest ik me totaal omscholen en werd uiteindelijk meester auto- 
spuiter. Dat betekent, dat je ook les mag geven". Met de omschake- 
ling van de taal, van Kroatisch naar Nederlands heeft Ruud nooit 
moeite gehad. "Ik sprak al Engels dus was de stap naar Nederlands 
niet zo moeilijk". 
"Waarom gaan mensen nog met zwartwerkers in zee? 
(Foto: OvM Fotografie) Veel ervaring 

In de 18 jaar dat hij zich op- 
werkte van leerling naar auto- 
spuiter heeft Becic veel erva- 
ring opgedaan. Ervaring die nu 
te pas komt in zijn nieuwe be- 
drijf R&B schilders- en timmer- 
bedrijf. "Ik wilde al jarenlang 
zelfstandig worden en heb 
het uiteindelijk voor elkaar ge- 
kregen", zegt hij trots. "Ja, ik 
lever vakwerk, dat mag ik van 
mijzelf wel zeggen. Op dit mo- 
ment ben ik aan het werk voor 
Serge van Lent, een eerlijke en 
hardwerkende man, net zoals 
ik. Daar heb ik respect voor. In 
het Grand Café 'Danzee' heb ik heel wat schilderuurtjes zitten. 
Ik heb daar alles geschilderd, 
het is heel mooi geworden daar 
is iedereen het over eens. Kijk, 
aan de kust zijn er veel zout- 
deeltjes die op en zelfs in het 
hout gaan zitten. Als je het 
goed wilt gaan schilderen moet 
je het schoonmaken, schoonma- 
ken en nog eens schoonmaken. 
Dan schuren, heel goed schuren 
voordat je het gaat schilderen. 
Anders ben je binnen een jaar 
weer aan de beurt" 
Kwaad kan Becic zich maken 
over illegale Polen die de markt 
overspoelen en voor slechts 
€ 10,- per uur zogenaamd vak- 
OLITIEK Charlotte Jongmans - Hallewas, Lijst Herben Charlotte Jongmans - Hallewas 

'Je moet altijd een afweging maken tussen het belang van de burger en wat de mogelijkheden 
zijn van een gemeente', zegt Charlotte Jongmans - Hallewas, die namens de Lijst Herben als bui- 
tengewoon commissielid zitting heeft in de raadsadviescommissie Planning & Contol. Naast Jong- 
mans completeert Esther Janssen als buitengewoon commissielid de ondersteuning van raadslid 
Marijke Herben. Als commissielid buigt Jong- 
mans zich regelmatig over 
zaken als Middenboulevard en 
Louis Davids Carré. '"Burgers 
denken vaak dat als er een 
plan op tafel komt het dan 
definitief is. Uiteraard heeft 
de burger volledig het recht 
om zijn belangen te verde- 
digen, maar de raadsleden 
moeten een beslissing nemen 
en een afweging maken tus- 
sen alle belangen die bij een 
plan spelen. Er moet dan ech- 
ter nog een lange weg gegaan 
worden." 

Inspraak 

"Het is nooit zo dat iets al 
vast staat als de plannen 
gepresenteerd worden. De 
inspraakprocedure is zo gere- 
geld dat iedereen zijn of haar 
standpunt zowel mondeling 
als schriftelijk naar voren kan politieke groepering, kunnen 
aantreden als buitengewoon 
commissielid. "Ik voel me echter 
wel volksvertegenwoordiger", 
zegt Jongmans beslist. Ze be- 
nadrukt dat ze niet op persoon- 
lijke titel deelt neemt aan de 
discussies. "Er is altijd een goed 
overleg. Als ik een standpunt 
naar voren breng is dat altijd 
doorgesproken met Herben. Het 
kan echter gebeuren dat tijdens 
de raadsvergadering een ander 
standpunt wordt ingenomen. 
Dat is voor mij geen enkel pro- 
bleem, want de raadsleden be- 
slissen en wij als buitengewoon 
commissieleden ondersteunen 
haar", schetst Jongmans het 
samenwerkingsverband waar 
binnen ze actief is. Een samen- 
werkingsverband dat overigens 
niet alleen bestaat uit de Lijst 
Herben maar waar ook Liberaal 
Zandvoort deel van uitmaakt. 
'Ik ben ook volksvertegenwoordiger" brengen", zegt de vrouw die 
weliswaar geen kandidaat 
was voor de gemeenteraad 
welke in 2002 werd gekozen 
maar door Marijke Herben 
gevraagd is haar bij het raads- 
werk te ondersteunen. Daarbij 
is ingespeeld op de mogelijk- 
heid dat ook personen, die 
niet als kandidaat raadslid 
op een lijst stonden van een 'Om alle misverstanden te voor- 
komen. We werken samen maar 
dat betekent niet dat Marijke 
Herben en René van Liemt in de 
raad altijd op dezelfde lijn zit- 
ten", verduidelijkt ze de gang 
van zaken. 

Deskundigen 

Kijkend naar de mogelijkheden 
van het dualisme zegt Jong- Charlotte Jongmans - Hallewas. 
(Foto: OvM Fotografie) 

mans: "Ik kan me voorstellen 
dat de deskundigen op een be- 
paald terrein in de raadscom- 
missies worden opgenomen 
namens de diverse partijen. 
Bijvoorbeeld op het terrein van 
zaken als herinrichting van het 
dorp waarbij ik denk aan de 
Middenboulevard en Louis Da- 
vids Carré". 

Wat betreft de toekomst is 
Charlotte Jongmans minder 
concreet. "Er is bij de Lijst Her- 
ben nog geen beslissing geno- 
men over de toekomst. Ik zou 
me kunnen voorstellen dat we 
verder gaan als één groepering 
met Liberaal Zandvoort. Als dat 
zo is ben ik zeker beschikbaar," 
sluit ze af. Ruud Becic. (Foto: OvM Fotografie) werk afleveren. "Ze schilderen 
maar een eind weg, ook als 
het houtwerk rot is schilderen 
ze er gewoon maar overheen. 
Zo werk ik niet, de onder- 
grond moet goed zijn. 

Reparaties 

Zoalsjezieten leest, doe ikook 
klein timmerwerk en bevestig 
en repareer ik de dingen voor 
ik ga schilderen. Bij mij krijg je 
ook 3 tot 5 jaar garantie, daar 
hoefje bij die Polen niet om te 
komen. Ik snap trouwens niet 
waarom mensen nog steeds in 
zee gaan met zwartwerkers" 
Lakken, behangen, witten, 
glasvernieuwing, Ruud doet 
het allemaal fluitend met het grootste plezier. "Nee voor 
€ 10,- kun je bij mij niet te- 
recht, € 32,- per uur is toch wel 
het minste wat je moet vragen 
om de kosten het hoofd te 
kunnen bieden. Ik voldoe aan 
alle ARBO- en milieueisen en 
werk met perfect materiaal, 
daar zit wel een prijskaartje 
aan vast". Na het interview 
stapt hij weer snel in zijn witte 
bestelauto. "Ik moet bij Chin- 
Chin even naar de riolering 
kijken", zegt hij gas gevend. 
"Ach ja, dat doe ik er net zo 
makkelijk even bijl". 

R&B Schilders -en timmerbe- 
drijf. Telefoon 023-5716979 of 
06-15051988. 
onze woonplaats. 

Heeft u een tip, een 

aankondiging of een 

wetenswaardigheidje, meld 

het dan aan de redactie via 

het formulier op de website 

zandvoortsecourant.nl, 

mail naar redactie© 

zandvoortsecourant.nl 

of bel of fax naar 

023 - 5732 752. 
O # Zandvoort MANEGE 1UJCKEKT 
**** 

F.N.R.S. 
manege Paard- en Ponyrijlessen 

Buitenritten 

Binnenmanege 

Gediplomeerde instructie 

■*•••• FNRS-rijschool met veiligheidscertificaat 

Pensionstalling 
Celegen aan de duinen en vlak bij het strand 

Heimanstraat 25 • 2041 BN Zandvoort • Tel.: (023) 57 12 885 

www.manegeruckert.nl • info@manegeruckert.nl 
3Cwekery 
^P. van 3clee}l Biomos tegen groene aanslag op grind en bestrating 

Tuinaarde • Potgrond 

Bemesting • Bloembollen op pot 

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93 
I.N.Z. Installatiebedrijf Nieuwenhuizen Zandvoort b.v. centrale verwarming • sanitair • lood- en zinkwerk • elektra- techniek Curiestraat 2 F1 - 2041 CD Zandvoort 
Tel. (023) 573 09 58 - Fax (023) 571 93 6! LOODGIETERSBEDRIJF 

SPOLDERS BV f n * Sanitaire installaties 

* Gas- en waterleidingen 

* Rioleringen 

* Gehandicapten Sanitair 

* Lood- en Zinkwerken 

* Dakwerkzaamheden Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort 

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort 

Tel. (023) 571 26 30 

Fax. (023) 573 00 74 

E-mail: info@spolders.nl Lid.,,. ^^^ 

UnetoVni J^ 
hutje 
HIER WON 

IEMAND € 100.000 
Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij. -: Bruna Balkenende Bij ons te koop 

Lance Armstrong's 

gele Livestrong bandje 

€1,- 

Voor de 
Kankerbestrijding Bruna Balkenende 

Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort • Tel. 023 571 6033 
Fax. 023 571 65 40 • brunabalk@planet.nl JON E IIM ^(T 
ZA/\IDVOORTf\ Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 Dit keer een jongere uit Zandvoort die spontaan naar de redac- 
tie heeft gebeld om haar verhaal te vertellen. U heeft haar vorig 
jaar vast wel ontmoet bij de onthulling van het standbeeld van 
keizerin Sissi. Toen was ze voor één dag de dochter van Keizerin 
Sissi (Pia Douwes). Haar naam is Daniëlle Geurs en ze woont met 
haar broertje en ouders in Nieuw Noord. Ze is op 16 oktober 1987 
in Amsterdam geboren en toen ze twee jaar oud was zijn haar 
ouders voorgoed in Zandvoort komen wonen. in Duitsland musicals te spelen. 
Voor dansen en zingen zet ze 
alles opzij. 

Hobby's 

In haar schaarse vrije tijd heeft 
Daniëlle zangles bij Jan Peter 
Versteege en danslessen bij Lydia 
van Wooning. Haar voorkeur 
voor dansen gaat uit naar het 
Uitgaan? 

Daar heeft Daniëlle geen tijd 
voor. Soms gaat ze met haar 
vriend in Danzee een drankje 
drinken. Ze mist in Zandvoort 
een leuk lounche café voor haar 
leeftijdsgroep. De winters in 
Zandvoort zijn om depri van te 
worden. Er valt dan niet zoveel 
te beleven maar daar en tegen 
vindt ze de zomer geweldig. 
Daniëlle vindt het echt jammer 
dat alle leuke dingen zoals, 
Dancevoort en de kermis waar 
ze altijd te vinden was, weg zijn. 
Ze heeft een hekel aan politiek 
en gaat niet stemmen omdat 
het allemaal toch niet helpt. 
Wie haar wél helpt is haar opa. Mijn grote passie is keizerin Sissi. 

Ik houd van dansen en zingen en ooit zal ik 

een musicalster worden! Daniëlle Geurs. 

Studie 

Na de Nicolaasschool en het 
Mendel College wilde ze 
graag doorgaan met dansen 
en muziek. Haar keuze werd 
uiteindelijk de dansacademie 
van het ROC in Amsterdam. 
Deze school gaat ze, na één 
jaar, verlaten voor een nieuwe 
uitdaging. Daniëlle wil heel 
graag musicalzangeres wor- 
den. Op dit moment is ze, na 
een auditie bij de Academie 
voor Musicaltheatervan Frank 
Sanders, aangenomen en 
gaat acht weken lang iedere 
zaterdag daar naar toe. Na 
de selectie uit de overgeble- 
ven 28 deelnemers, zal ze nog 
vier jaar hard moeten stude- 
ren. Haar liefste wens is om JONG IN 
ZANDVOORT Heb je iets te melden 
over jongeren in Zand- 
voort? Of wil je ook 
je zegje doen in deze 
rubriek en is je leeftijd 
tussen 13 jaar en 19 
jaar? Mail dan naar 

de redactie: 

5732752 of redactie® 

zandvoortsecourant.nl tapdansen. 's Avonds is ze zoveel 
energie kwijt dat ze vroeg naar 
bed gaat. Sinds haar elfde jaar 
verzamelt ze alles over keize- 
rin Sissi. Je kan het zo gek niet 
bedenken of Daniëlle heeft het. 
Vol trots laat ze haar collectie 
zien die in de week van Sissi meer 
dan twee maanden is tentoonge- 
steld bij de Openbare Bibliotheek 
van Zandvoort. Tussen de buien 
door werkt ze elke zondag bij 
parfumerie Moerenburg voor 
haar broodnodige zakgeld. die kan ze altijd bellen. Van de 
week was haar portemonnee in 
de metro gestolen. Ze heeft een 
uur bij de politie moeten wach- 
ten zonder resultaat. Alles was 
weg, haar treinkaartje, identi- 
teitskaart en geld. Eén telefoon- 
tje naar opa van Borkuloo en ze 
werd door hem opgehaald. Aan 
wachten heeft ze echt een hekel 
en daarom heeft ze haast om 
haar droom waar te maken. 

Nel Kerkman 
D ERVAN 
DE WEEK 

In het dierenasiel in Zandvoort zitten niet alleen honden en 
katten, maar ook konijnen en op het moment hebben we 
zelfs een ratje. De konijntjes die we binnenkrijgen zijn alle- 
maal zwerf konijntjes, die niet meer opgehaald zijn door hun 
eigen baasjes. Het ene konijn is wat vrolij- 
ker dan de ander, maar dan 
heb je ook nog schootkonijn- 
tjes en konijntjes die je ach- 
terna lopen. Elk konijn heeft 
wel iets grappigs. Van de 
nieuwe baasjes verwachten 
wij dat ze het konijntje een 
lekker hok bieden en hem 
of haar ook kan laten 'rond- 
hopsen'. Dat is niet alleen fijn voor het strekken van 
de beentjes maar beweging 
voor een konijn is gewoon 
heel gezond. Dan hebben 
we nog de rat. Dat is me er 
eentje. Hij vindt aandacht 
fijn , maar niet te lang. Vrij 
rondlopen vind hij ook erg 
prettig en als je hem dan 
wil oppakken protesteert hij 
stiekem even. Wie denkt deze rat aan te kunnen of een konijn een goed huis 

te kunnen bieden, mag langskomen in het asiel in 

Zandvoort, Keesomstraat 5, tel: 023-5713888, geopend van 

1 1.00 tot 16.00, of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl. <% K' NDERH Zó koud! 

Juffrouw Hanema van Zilver tot Goud 

heeft het altijd zo vreselijk koud! 

Ze draagt zeven hemden 

drie jurken, twee jassen. 

En daaroverheen. ...vijf wollen dassen. 

Maar wat ze ook aantrekt 

het helpt geen steek. 

Ze klappertandt ....brrrr....de hele week. 

Juffrouw Hanema van Zilver tot Goud 

heeft het altijd zo vreselijk koud! 

Ze bibbert in huis 

en ze bibbert op straat. 

Ze bibbert als ze op visite gaat. 

En iedereen zegt: 

"Ach, ach" en "och jee". 

Het valt voor die juffrouw 

toch echt niet mee! 
Maar nu. ..maar nu.... 

heeft juffrouw Hanema van Zilver tot Goud 

het niet langer meer zo vreselijk koud. 

Ze heeft onder haar jurken 

sinds enkele weken. 

Gewoon, héééél gewoon... 

een elektrische deken ! ! ! 

Lienke 

Filmprogramma 

3 t/m 09 maa rt 

Dagelijks 13.30 

PLOP cw 
Kwispel Dagelijks 15.30 Watje ook zoekt, het 
avontuur zal je vinden Do. t/mDi. 19.00 

NATIONAL 
T REASIIR E 

[O Nicolas Cage 

Dagelijks 21.30 
Johnny Depp in 

FINDING^ 

INeverlanD 

Oscar voor 
l(|j) beste filmmuziek Wo. 19.30 Filmclub 
SttttQft wüt @o$em 

Buongiorno 
Notte 

De ontvoering van 
. Aldo Moro door de 
l© Rode Brigade Gasthuisplein 5 

2042 JM, Zandvoort 

Tel: (023) 5718686 

www.circuszandvoort.nl Film Het bijzondere verhaal over het leven van de 
schrijver van Peter Pan, J.M. Barrie. 

Finding Neverland 
In Finding Neverland begint 
het allemaal in London (1904). 
Succesvol schrijver van ludie- 
ke theatervoorstellingen J.M. 
Barrie (Johnny Depp) ont- 
moet tijdens een wandeling 
met zijn hond totaal onver- 
wachts zijn nieuwe inspira- 
tiebron: vier kinderen die 
zonder vader door het leven 
gaan. Hij raakt spelenderwijs erg goed bevriend met de 
vier jongens én hun zeer charmante moeder (Kate 
Winslett). Het leven van het gebroken gezin kent 
echter nog maar weinig plezier en bruist al niet meer 
sinds de dood van hun vader en echtgenoot. James 
laat de jongens op verrassende manieren zien dat alles 
mogelijk is en dat je met fantasie een fantastisch leuke 
eigen wereld kunt creëren. Hij leert ze niet alleen aller- 
lei dwaze streken, kattenkwaad en spelletjes, maar 
brengt ook weer lol, vrolijkheid en onbezorgdheid 
terug in het hele gezin. 

Synopsis door Marcel (Bron:RCV) SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB 
Buongiorno Notte 

9 maart- 19.30 RADIO + TV f 


Woensdag 

18:00 Zondag in 

Kennemerland (H) 
21:00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed 
Fwï 
öftl^ 


fc •m&t rtirfuwfjïs-hrtnTt* 


Zondag 

07:00 Countrytrack (H) 
09:00 Jong ZFM 
10:00 ZFM Jazz 


Donderdag 
18:00 Goedemorgen 
Zandvoort (H) 


12:00 Muziekboulevard 


20:00 BREED 


14:00 Zondag in Kennemerlanc 
17:00 Eurobreakdown 


22:00 Tepp Zeppi (H) 


19:00 Kustwacht Report 
21:00 Tepp Zeppi 


Vrijdag 

19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 SealT 


Maandag 

18:00 Jong ZFM (H) 
19.00 ZFM Jazz (H) 


Zaterdag 

08:00 Toebak Leeft? 


21:00 Vrijdagavond Café (H) 
23:00 Eb & Vloed 


10:00 Goedemorgen Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard 
12:00 EMM Magazine (laatste 


Dinsdag 

18:00 Countrytrack 
20:00 Zandvoort op 


zaterdag v/d maand) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 The Groove Empire 


Zaterdag (H) of 19:00 Club ZFM 
Gemeenteraadvergadering 21:00 BREED (H) 
. 23:00 Eb & Vloed 23:00 Night Walk Dutch Coast Radio 

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per 
dag 7 dagen per week. 

Programmering Dutch Coast Radio 

Dagelijks: 

08.00 uur - 12.00 uur 

12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur 
22.00 uur 22.00 uur 
08.00 uur Klassieke muziek 

Pop muziek voornamelijk uit de 

60- 70- en 80 er jaren 

Klassieke avond muziek 

Jazz keeps you in the mood; Jazz 

in alle stijlen door de nacht heen Binnen niet al te lange tijd zal worden begonnen met de 
Lokaal live programma's. Dit zijn Jazz concerten opge- 
nomen in het lokaal tijdens de zondag middag concer- 
ten. Volg de aankondigingen in deze krant of op onze 
website. 

U vindt ons op www.dutchcoastradio.nl, waar U tevens 
de uitzendingen kunt volgen. RTV N-H 

RADIQ+TV NOORD-HOLLAND ^\|\gj bij VIDEOLAND ZANDVOORT Beschadigde dvd's, cd's, playstation, 
game-cube, cd-rom enz. enz. 

WIJ MAKEN ZE WEER ALS NIEUW! Voor meer informatie: 
Videoland Zandvoort 
Louis Davidstaat 13 
2042 LS Zandvoort 
Tel. 023-571 20 70 ino«&Mai)t^l 
RTV-NH is de publieke re- 
gionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. 
Bij de programmering ligt 
de nadruk op informatieve 
en culturele programma's, 
waarmee de inwoners van de 
provincie op de hoogte wor- 
den gebracht van het wel en 
wee in Noord-Holland. Radio 
Noord-Holland is bovendien 
de officiële rampenzender 
van de provincie. 

Zie voor programmering: 
www.rtvnh.nl Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 
Burgemeester op het verkeerde been? 

Woensdag 23 februari, tijdens de commissie vergadering van de commissie raadszaken, werden 
twee zaken behandeld die van belang waren voor de culturele beleving in het Zandvoortse. Als 
eerste was daar de handhaving aan de orde. Burgermeester van der Heijden verdedigde daarin 
zijn beslissing om de geluidsnormen in het dorp en op het strand terug te brengen. Voor het 
strand houdt dit in dat de norm verschuift van 75 dba naar 70 dba. 
Live muziek aan het strand, nu mag het nog. Zandvoor Alive 

Wat betekent dit nu voor de 
muziekbeleving van de bezoe- 
kers van Zandvoort Alive? Om 
duidelijk te krijgen wat een ver- 
laging van 5 dba in geluidsvo- 
lume inhoudt even een stukje 
hogere wiskunde. 
Dba staat voor decibel A-gewo- 
gen. Dit is vergelijkbaar met 
dBSPL (sound pressure level= 
geluidsdruk), maar dan gefil- 
terd met een speciaal filter dat 
corrigeert voor het menselijke 
gehoor. Er wordt een referentie- 
druk van 20 micropascal toege- 
past. De tafel voor dba verloopt 
logaritmisch hetgeen inhoudt 
dat men niet kan zeggen -/- 5bd 
= een kleine geluidsdrukcorrec- 
tie. Nee, verlaging van 75 dba 
naar 70 dba betekend dat men 
meer dan 1/3 van de bestaande 
geluidsdruk moet inleveren. Een 
maatregel om de geluidsoverlast 
voor de bewoners te verkleinen. 
Dit werkt echter niet. En hier- 
voor zijn twee redenen. 

Bij een muziek spektakel op het 
strand staan speakers richting 
het publiek, dus zee opgesteld. 
Vaak enorme installaties die 
versterker-vermogen vreten om 
het laag te kunnen produceren. dat wordt gevraagd. Daarnaast 
is het grotere vermogen nodig 
om de zeegeluiden, zeker bij een 
wat sterkere wind op behoorlijke 
manier te kunnen overstemmen. 
Bij een verlaging naar 70 dba 
loopt een muziekfestijn op het 
strand voor het publiek een zeer 
groot risico dat het uitloopt op 
een teleurstelling. 

Kerkorgel 

Wat veroorzaakt de overlast? 
Zoals de heer Paap (WD) twee 
jaar geleden al stelde zijn het 
in feite de lage tonen die de 
veroorzaker van de overlast zijn. 
Maakt men een combinatie van 
twee zaken dan zal de overlast 
drastisch worden beperkt en het 
festijn op het strand gewoon 
zijn doorgang kunnen vinden 
onder normale omstandigheden. 
Hiervoor dient men gebruik te 
gaan maken van geavanceerde 
luidsprekersystemen, die op dit 
moment op de markt aanwezig 
zijn, maar niet verkrijgbaar bij 
de doorsnee verhuur bedrijven 
(namen van deze merken zijn bij 
ons bekend). Daarnaast zal men 
met behulp van een begrenzer 
alles onder de 350 Hz moeten 
afkappen en niet zoals de Peter 
Boevé tijdens de behandeling KLASSIKA-Z INTERNET TOP (H® 
over de maand januari 1. 


Joplin, Scott 


Treemonisha 


€ 


16,95 


2. 


Zeiler, Carl 


Der Vogelhandler DVD 


€ 


37,90 


3. 


Aangenaam Klassiek 


CD 2004 


€ 


6,99 


4. 


Mozart 


The Symphonies 10 CD box 
- 


5. 


Aangenaam Klassiek 


DVD 2004 


€ 


6,99 


6. 


Jansen, Janine 


De vierjaargetijden 


€ 


19,95 


7. 


Baltic voices 2 


- 


8. 


Tsjaikovski 


De notenkraker 


€ 


14,95 


9. 


Wibi Soerjadi 


Pieces of a Dream 


€ 


9,95 


10 


The magie of Horowitz 


2 CD's en Bonus DVD 


€ 


23,95 
In samenwerking met Klassika-z te Haarlem stelde: alles onder de 25 Hz, 
wat feitelijk nergens op slaat. 
De laagst geproduceerde toon 
in de muziek is een kerkorgel 
met een 32 Hz toon, en dat 
zijn er niet zoveel in de wereld, 
want daarbij moet de ruimte 
dan ook nog lang genoeg zijn 
voor de toon om zich te ont- 
wikkelen. Een ander voordeel 
is dat bij gebruik van geavan- 
ceerde geluidssystemen met 
een filtering van 350 Hz, veel 
minder versterker vermogen 
nodig heeft om een bepaal- 
de geluidsdruk te bereiken. 
Hierdoor zal het geluid op het 
festivalterrein uitstekend zijn 
en de overlast voor de bewo- 
ners tot een minimum beperkt 
blijven, terwijl de norm van 75 
dba gewoon gehandhaafd kan 
worden. Kortom met zo een 
maatregel kan iedereen tevre- 
den zijn, inclusief onze burger- 
meester. Museum in de uitverkoop of 
toch maar niet 

En dan het museum van de 
Zandvoortse gemeenschap, sinds 
enige tijd drijvend op de for- 
midabele inspanningen van de 
aanwezige vrijwilligers. Een plan 
van aanpak voor de problema- 
tiek werd door de wethouder 
van Leeuwen aan de commis- 
sie aangeboden. Wat is het pro- 
bleem? Met het vertrek van de 
conservator van het museum is 
er een vacuüm ontstaan in de 
bedrijfsvoering. 

Vrijwilligers 

De vrijwilligers vangen het goed 
op maar er is duidelijk behoefte 
aan een goede sturing. Daarnaast 
speelt de vraag of het museum 
onder de verantwoording van de 
gemeente Zandvoort moet blij- 
ven vallen. Enige leden van de 
commissie vinden van wel, ande- 
re staan er ietwat twijfelachtig 
tegenover. Wat gaat er gebeuren 
als je dat doet? En als je dat 
doet, mag de eigenaar van het 
museum dan nog steeds zijn hand 
ophouden om het budget van 
ca 175.000 euro te ontvangen? 
Daarnaast is er natuurlijk de vraag 
of er partijen zijn die de rol van 
eigenaar op zich willen nemen. Genootschap Oud Zandvoort 

Het in een eerder artikel in deze 
krant genoemde Genootschap 
Oud Zandvoort, waarvan tijdens 
de behandeling niemand van 
aanwezig was op de publieke 
tribune, heeft aangegeven een 
rol in het verhaal te willen spe- 
len en is door de wethouder 
uitgenodigd een en ander eens 
op papier te zetten en daar is 
het wachten nog steeds op. 
Ook was er een tweede partij 
die zich opwierp, als mogelijke 
beheerder van het museum, 
in persoon van de heer Marcel 
Meijer (de Babbelwagen). Hij is 
van mening dat hij een plan 
van aanpak kan schrijven en aan 
de wethouder kan overhandi- 
gen. Daar is het wachten nu 
op en laten we in hemelsnaam 
niet beginnen met het museum 
een horeca bestemming mee te 
geven, er is al zo weinig plek in 
het museum. Door Fred Paap 
(WD) werd tot slot nog aange- 
geven dat het museum gewoon 
eigendom diende te blijven van 
de gemeente. 

De tijd zal het leren, wij blijven 
het voor U volgen. CD RECENSIE The Great Renata Tebaldi Rebata Tebaldi wordt 
beschouwd als een van de 
grootste opera diva's van de 
vorige eeuw. Ze wordt zeer 
bewonderd om haar mooie en 
pure stemgeluid en om haar 
elegante bühnepresentatie. 
Renata Tebaldi. Renata Tebaldi (Renata Ersilia 
Clotilde Tebaldi) wordt geboren 
op 1 februari 1922 in Pesaro, 
Italië. Op haar derde krijgt ze 
polio en kan niet deelnemen aan 
de spelletjes waar kinderen van 
haar leeftijd normaal wel aan 
deelnemen. In de plaats daarvan 
raakt ze meer en meer geïnteres- 
seerd in muziek. In haar vroege 
tienerjaren gaat ze muziek stude- 
ren aan het conservatorium van 
Parma. Op haar twintigste debu- 
teert ze als zangeres in de rol 
van Elena in Boito's Mefistofele. 
Haar grote doorbaak komt in 
1946 als ze auditie doet voor 
Arturo Toscanini. Hij noemt haar 
stem "voce d'angelo" (stem van 
een engel) en haar debuut, in 
The Metropolitin Opera in New 
York, was op 31 januari 1955 
als Desdemona met Mario del 
Monaco als Otello. Vanaf dat 
moment staat ze regelmatig in 
'The Met' en natuurlijk in alle 
andere grote theaters in Europa 
en Amerika. Tebaldi neemt in 
1973 afscheid van de opera en in 
1976 van het concertleven. Zij die zich interesseren voor opera, 
weten van het hoog artis- 
tieke gehalte van Tebaldi's 
prestaties en vertolkingen. 
De hier aangeprezen dub- 
bel-cd brengt een compilatie 
van haar beste en bekend- 
ste rollen, van Cio-Cio-San 
(Butterfly) en Mimi (Bohème) 
tot Aïda en Desdemona 
(Otello). De fragmenten zijn 
genomen uit de complete 
opera-opnamen die Tebaldi 
maakte in de jaren vijftig 
en zestig. Maar ook 'Ritorna 
vincitor!' (Aïda) van haar 
debuutrecital uit 1949 is hier 
te genieten. Prachtig! 20 Jaar 
opera historie met Renate 
Tebaldi is een 'must have' 
voor elke opera liefhebber. 
Tebaldi overleed thuis in 
San Marino op 19 december 
jongstleden, 82 jaar oud. 

Catalogusnr: 051 245 VKZ 
Aantal cd's: 2 cd('s) 
Prijs € 14,95 
i.s.m. Klassika-z te Haarlem 'M. (P. Coiffures 

(Dames / fieren 

Bij Joop kunt u 

mét of zonder afspraak 

langskomen 

tfogeweg 27 
Tef. 571 69 69 HERENKAPSALON Voor een Vakkundig, Modern 
en Betaalbaar Kapsel 

Knippen vanaf € 16.= 

Winkelcentrum Zandvoort Noord 
telefoon 5712305 TON GOOSSENS Ruime GRATIS parkeergelegenheid HERENKAPSALON NAGELSTYLING bianca 

HAND- EN VOETVERZORGING 

• acrylnagels 

• manicure 

• pedicure 

• cosmetische voetverzorging 

• pedicure aan huis ook mogelijk 

lid van ProVOET 
FACE TO FACE 

Burg. Engelbertstraat 94b 
Tel: 023-571 33 38 

Zit U in een dipje? 

wij hebben wel een tipje 

licht, vitaminen en een kleurtje 

wij geven U graag een opknapbeurtje 

12 jaar geleden reeds begonnen 

wij gaan nog steeds voor veilig en verantwoord zonnen! 

Burg. Engelbertstraat 9 6 • 2042 KP Zandvoort • tel. 023 5713807 HALTESTRAAT 27 
ZANDVOORT 
TEL. 023 571 57 95 
DE LAAT 104 
ALKMAAR 
TEL. 072 51 18919 'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING' 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND H-eALTHCLKE>Z,ANI>VOO , RT 

Wij zijn, umJt cLowder cLxm cclUg&'s, 

AA aar kjoiuv Ucruuwt een sltutpwt??? 

ofguAt je keir kwaliteit 
FITNESS 

CAKDIO-FITNESS 

POWER PLATE 

PROFESSIONELE BEQELEIVINQ 

MEVICAL FITNESS 

SPOKTSPECIFIEKE TRAININGEN 

VOEVINQSBEQELEWINQ (WWW. VIPLANNL) 

SAUNA 

ZONNEBANKEN BU&Cj. VAN FENEMAPLEIN 27 

2042 TH ZANDVOORT 

TELEFOON: 02B-S7BS112 

Open: WMtwaM t/m dondewiw 09.00-22.00 
Vrijdag 09.00-21.00 

Xateriaa en ^atUM 10.00- 14.00 Jtaml 'Jfamman 

vleesspecialist - traiteur Geldig donderdag 3 maart t/m woensdag 9 maart 
Malse Gelderse Varkenshaas _ 

500 gram 0,%?0 Verse Hollandse Kipfilet 

500 gram 2,95 Zuid Amerikaanse Ribeye 

4 stuks 10,00 SUPERSTUNT Surinaamse Kip Spareribs 

500 gram Oy90 «•WK] Traiteur 

Gegrilde Varkenshaas in 
Bospaddestoelensaus Beef Stroganoff 

Gegrild rundvlees met een 
heerlijke stroganoffsaus. 100 gram 1,50 100 gram 1,25 Grote Krocht 7 • Telefoon 023-5719067 


Voorjaar Terug van een hele leuke, met recht wintersport. Het was wit, 
de witste wintersport die ik me kan heugen. Nog nooit heb ik 
zo vaak mijn muts en bril op gehad. Gelukkig was de sneeuw 
perfect en we hebben niet te klagen gehad. Ok, iets bruiner 
terug was leuk geweest, maar nog even geduld en het voorjaar 
begint weer. Reden genoeg om ons hierop voor te bereiden. 
Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 Kunstmatig zonnen 

Aangezien we er niet als zom- 
bies bij willen lopen en we 
graag willen dat mensen den- 
ken dat we op vakantie zijn 
geweest, is er de mogelijk- 
heid: zonnebank. Uiteraard is 
dit ook een goede voorberei- 
ding op de natuurlijke zon: 
Met een onderlaagje wordt je 
sneller bruin. 

Toch zijn een er een aantal 
zaken waarmee je rekening 
moet houden: 

1. Ga je naar de zonnestudio, 
bouw de kuur dan langzaam 
op. Je kunt steeds iets langer 
onder de zonnebank blijven 
liggen. 

2. Ga niet twee dagen achter 
elkaar. Geef je huid de kans 
om te herstellen (en bruin te 
worden!). Minimaal 48 uur 
tussen 2 behandelingen is een 
goede richtlijn. Ga ook niet 
twee keer op een dag: niet 's 
middags in de tuin zitten en 
's avonds nog even naar de 
zonnebank. 

3. 5 kuren van 10 behande- 
lingen is het maximale voor 
een jaar. Maar als je daarnaast 
ook nog buiten veel in de zon 
bent, ligt dit aantal lager. 

4. Draag een speciaal UV-bril- 
letje onder de zonnehemel. 
Deze kun je bij de balie van de 
zonnestudio lenen of kopen. 

5. Smeer je niet in! Niet met 
snelbruiner en ook niet met 
zonnebrandcrème. Dat klinkt 
vreemd, maar onder een zon- 
nebank is dit niet nodig. De 
duur en intensiteit van het 
zonnebad zijn op je huid afge- 
steld waardoor verbranden 
bij verantwoord gebruik niet 
mogelijk is. Zorg dat je huid 
schoon is, dus zonder make- 
up of deodorant. Heb je zelf 
een zonnehemel, zet dan een 
wekker ernaast zodat je niet 
te lang blijft liggen. 6. Lees de bijsluiter van medicij- 
nen die je gebruikt. 

7. Voelt je huid raar aan? Gaat 
het prikken of jeuken? Hou 
dan meteen op met zonnen! 

Tip: probeer eens de zonne- 
douche: Hij gaat heel snel en je 
hebt geen last van witte kuiten 
of billen. Daar komt bij dat hij 
nog het goedkoopst is ook! 

Trends 

Nu we qua huidskleur weer 
toonbaar zijn is het belangrijk 
dat we eens naar de trends van 
2005 gaan kijken. Belangrijk is 
natuurlijk dat je je kan vinden 
in die trends. Zo niet? Lekker 
bij het oude blijven! Oordeel 
zelf: 

Kleding 

In 2005 zullen we jungleprints, 
warme en exotische invloeden 
uit het verre oosten (India en 
China) tegen komen. Prachtige 
applicaties van pailletten, kris- 
tallen en gekleurde steentjes 
voeren de boventoon. Zwierige 
jurken en rokken, opzichtige 
sieraden en schoenen met 
hoge hakken zijn hot! De 
kleuren deze zomer zijn: sma- 
ragdgroen, fuchsia, geel, paars 
maar ook zwart en wit. Kortom 
het formele van de afgelopen 
zomer is er een beetje af: het 
wordt een exotische zomer! 

Sieraden 

De lente en zomer staan in 
het teken van sieraden. Zonder 
tenminste een paar kettingen 
met grote kralen, rinkelende 
armbanden en een grote ring 
is je outfit niet af. We zien fon- 
kelende stenen, kralen, strass, 
imposante kettingen in metaal 
met grote medaillons of anders 
hangers die op lichte zomer- 
jurkjes kunnen worden gedra- 
gen. Ook de oorbellen zijn van 
megaformaat en mogen een 
prominente plaats innemen. 
Het leuke is datje al je sieraden 
zelf kan maken en het dus zo 
gek kan maken als je wilt! Plateauhakken 

Wil je er in 2005 letterlijk 
trendy bijlopen? Dan zal je er 
aan moeten geloven: plateau- 
hakken zijn weer helemaal 
in. In alle kleuren, vormen 
en ...hoogtes, want hoog zijn 
ze! Een troost: een plateau- 
hak loopt altijd nog beter 
dan een naaldhak! Ik geloof 
alleen toch dat ik het bij mijn 
slippers houd... 

Zonnebrillen 

De zonnebrillen voor zomer 
2005 zijn uiterst geraffineerd 
en chic. De monturen wor- 
den weer wat kleiner van for- 
maat, alle aandacht gaat uit 
naar details. 

Tassen 

Als je goed hebt opgelet zal 
de trend qua tassen je niet 
verbazen: gekleurd, met chi- 
que details als applicaties 
(weer), gekleurde steentjes, 
strass en kettingen. Tip: neem 
je oude tas en versier hem zelf 
met deze applicaties, zodat 
je niet meteen een nieuwe 
hoeft aan te schaffen. Wat 
betreft het formaat: liever 
te groot dan te klein en je 
draagt hem onder de arm of 
bungelend aan je hand. 
Bruin worden, 
maar dan wel goed! 

Het is niet genoeg als u op de eerste de beste zonnebank 
gaat liggen. Er zijn een paar dingen waarop u moet letten 
als u echt van het bezoek aan een zonnestudio wilt kunnen 
genieten. 

Voorbruinen voordat ik op vakantie ga? 
Voorbruinen heeft wel degelijk nut. De huid moet 
worden voorbereid op de veel krachtigere zon op de 
vakantiebestemming en de huid heeft tijd nodig om de 
bescherming op te bouwen die nodig is. Dat werkt het beste 
op een moderne zonnebank, met straling die op natuurlijk 
zonlicht lijkt. 

Met make-up onder de zonnebank 

Liever niet. Als u make-up gebruikt, zijn hierdoor de poriën in 
uw gezicht gesloten. Het UV-licht van een zonnebank opent 
deze gesloten poriën weer, waardoor de huid niet alleen 
het licht zelf opneemt, maar ook allergie veroorzakende 
bestanddelen van de make-up. 

Douchen na het nemen van een zonnebank 
Het gerucht dat een verfrissende douche na de zonnebank 
ervoor zorgt dat het bruin weer wordt weggewassen en 
geschrobd, klopt absoluut niet. De bruine tint ontstaat in de 
huid, niet op de huid. Verzorg uw huid met een douche en 
een vochtinbrengende crème. 

Medicijngebruik en de zonnebank 

Het is van een paar medicijnen bekend dat deze de 
gevoeligheid van de huid verhogen. Dit is vooral vaak het 
geval bij antibiotica. 

Bron: Zonnestudio Zandvoort 'Honderdduizend' bij Bruna Balkenende 
(Foto: OvM Fotografie) 

Bij de Staatsloterij trekking van 22 februari heefteen deelnemer, 
waarvan het lot werd gekocht bij Bruna Balkende, een prijs van 
€ 100.000 gewonnen. Wie de gelukkige is, is niet bekend. In 
het dorp wordt gefluisterd dat de gelukkige het winnende lot 
cadeau kreeg voor zijn of haar vijftigste verjaardag. 

Het verkooppunt Bruna gen in het zonnetje gezet door 
Balkenende werd dinsdagmor- mevrouw J. Bouwer, accountma- nager van de Staatsloterij. In 
de winkel aan de Grote Krocht 
overhandigde zij een oorkonde 
voor de winkel, waarop vermeldt 
wordt dat bij dit verkooppunt 
een prijs van € 100.000 is geval- 
len. Ook aan de medewerkers 
werd gedacht, zij kregen een 
taart in de vorm van het affi- 
che van de Staatsloterij. Het was 
overigens niet de eerste keer dat 
bij Bruna Balkenende een grote 
prijs van de Staatsloterij viel. In 
december 1999 werd de hoofd- 
prijs van 1 miljoen gulden in de 
boekwinkel aan de Grote Krocht 
uitgegeven. 

Op de foto de medewerkers van 
Bruna Balkenende met mevrouw 
Bouwer van de Staatsloterij. 
Wijn onder 
de loep Met het idee een wijn te gaan kopen die, gezien de drui- 
vensoorten en herkomst, wat pit voor bij een winterse 
stoofmaaltijd moet bieden en daarnaast redelijk moet 
zijn van prijs, kwam ik terecht bij de HEMA. Daar kocht 
ik twee wijnen uit het zuiden van Frankrijk: één Cötes du 
Rhöne en één Vin de pays de Vaucluse. Eenvoudige wij- 
nen zonder teveel poespas, maar hopelijk toch geschikt 
voor bij het voorgenomen diner. Helaas kwam ik hierbij 
wat bedrogen uit De wijnen waren niet slecht (deze bestaan namelijk bijna 
niet meer) maar misten het karakter dat ik zocht. Volgen- 
de keer toch maar een kwalitatief iets betere wijn voor bij 
destoofpot... 

La Ferme de Gicon - Cötes du Rhöne - 2003 

Deze lichtrode wijn heeft een heerlijke aparte geur. 
Aardbeien en bessen, licht rood fruit dus, maar (hoe raar 
wellicht ook) tevens aarde geuren, zoals ongekookte pos- 
telein. Beetje rare omschrijving misschien, maarzo komen 
ze bij mij over. De wijn heeft redelijk wat zuren en is wat 
stroef in de mond. Hij is gemaakt van vier soorten druiven: 
Grenache, Carignan, Syrah en Cinsault. Samen met lamsko- 
teletjes, ribstuk met spruitjes of vlees van de grill komt de 
wijn vast meer tot z'n recht. 
Gekocht bij: Hema, prijs: € 3,95 
Kwaliteit/prijsverhouding: 6 Champs du Moulin - Vin de pays de Vaucluse - 2001 

Qua geur is deze wijn nogal gesloten. Hooguit wat Ama- 

renen (kersen) maar verder erg reukloos. Iets van fruit 

in de smaak en redelijk wat zuren. Zou dat nog goed 

komen? 

Gemaakt van de Syrah en Grenache druif. Persoonlijk 

vind ik 'm iets toegankelijker dan de Cötes du Rhöne en 

wat makkelijker zo te drinken. 

Als u er iets bij wilt eten, dan geen overheersende 

smaken erbij! Een stukje rood vlees, fazant of struisvogel 

zonder uitgesproken sauzen kunnen misschien net. 

Gekocht bij: Hema, prijs: € 3,95 
Kwaliteit/prijsverhouding: 5 

En vergeet u niet: over smaak valt niet te twisten! 
J. van Gelder (vinoloog) l- § Oyfilöseenioy 

Geniet ook thuis van de Griekse keuken! 

Bij afhalen op alle gerechten van de menukaart 10 % korting. 
Bel voor afhalen/reserveren 023 - 5734920 LIVEMUZIEK I 0p Zondag 6 maart een 
heerliikeCriekseovond!] 
L Gegarandeerd lekker 

Halleslt-aal 49, 2042 LK - Zandvsorl, tel. 023 - 5734920 rasra Cof é Bl(jy s 

Eerst naar Bluys, 
Dan naar huis. Elk dinsdagavond biljartles. 

Buureweg 5, 2042 HH Zandvoort Tel. 023 571 48 76 
V / 

-eoouw Jazz in Zandvoort 

Zondagmiddag 6 maart 2005 

Trio Johan Clement 

Frits Landesbergen (vibrafoon) 

& John Engels (drums) 

Aanvang: 14.30 uur Grote Krocht 41, Zandvoort 
Tel. oósd.ó^TQ/i'? Gemeenschapshuis ZOEKT U RUIMTE 

VOOR EEN BRUILOFT, FEEST, 

VERGADERING, CLUB OF PARTIJ 

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ! 

Ab v.d. Moolen 

Stichting Gemeenschapshuis 

Louis Davidsstraat 17 

Tel. 573 1447 -Mob.06- 511 70 765 
Keuze week menu 

(van maandag t/m vrijdag) 

€16,75 
Wij heten u van harte welkom. 

Voor informatie of reserveren 
tel. 023-5716450 

Geopend van 17. 00 tot 22. 00, 
woensdag gesloten 

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort Take Five 

PERMANENT STRANDPAVILJOEN AAN ZEE 

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen S 

iedere week weer een 

verrassend 3 gaimgeim 

keuzemenu voor € e4,5d 

vddr reserveringen: 

023-5716119 / infd@ttfaz.nl 

vddr het menu en 

informatie: 

www.takefiveaanzee.nl ipp^f 
H rnmnr! i I WS| & è ötf«ï*i^5«!**, 
*\ Het Wapen van Tirol 
12 & 13 maart 

Meteen heerlijk 3 gangen 
Keuzemenu uit de Alpen voor € 15,00 

... en 's middags alvast genieten van 
een Glühwein of Jagerthee 

Eerste paasdag - Zondag 27 maart 

PAASLUNCH a € 10,00 

Van 12.00 tot 14.00 uur 

Graag van tevoren reserveren! 

Ons terras is weer open! 

Gasthuisplein 10 • 2042 JM Zandvoort 

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54 

www.ivapenvanzandvoort.nl Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 
Restaurant Hong Kong. (Foto: OvM Fotografie) 

Mijn culinaire reis staat deze week in het teken van Hong Kong, het 
restaurant op de hoek van de Zeestraat en de Haltestraat. Hartelijk 
werden wij verwelkomd door de gastvrouw, die tevens onze jas- 
sen aannam en ons begeleidde naar onze tafel. Vooraf had zij ons 
gevraagd of we in het rokers- of niet rokersgedeelte wilden maar 
daar mijn gast van deze avond een roker is, koos ik voor het rokers- 
gedeelte. Prima trouwens dat men deze keuze kan maken en dat de 
beide ruimtes ook echt gescheiden van elkaar zijn. Boeddha 

De zaak zelf was, voor een 
doordeweekse avond, redelijk 
gevuld met gasten. Tegenover 
onze tafel zat een 'Boeddha' 
mij vriendelijk aan te kijken met vaak dezelfde soorten vlees of vis 
maar steeds met een andere saus 
of bereiding. Diverse rijsttafels 
en menuutjes, zelfs de verrukke- 
lijke gerechten van de hete pan 
stonden op de kaart, dus echt dit zijn grote garnalen in een 
pittige saus, en Saam Sin Ap 
(Peking eend) voor €14,80. De 
garnalenschotel was prachtig 
om te zien met dertien grote 
garnalen in een heerlijke pit- 
tige saus met knapperige 
peultjes en broccoli. De Peking 
eend was prima krokant in 
een mooie saus en geserveerd 
met dezelfde lekkere knappe- 
rige groenten. Als bijgerech- 
ten kozen wij voor de mihoen 
(€2,50 extra) en bami. De gast- 
heer had op mijn vraag wat wij 
hier bij zouden moeten drinken 
verteld dat de Chinezen hierbij 
een witte wijn drinken maar ik 
moest mij er wel op voorberei- 
den dat deze wijn zoet is. Ik liet 
me verrassen en het was een 
heel aparte ervaring om een 
dessertwijn te drinken bij een 
pittig hoofdgerecht. 

Prima restaurant 

We kregen de vorstelijke hoofd- 
gerechten niet op, ondanks de 
goede kwaliteit en ik zag in 
mijn ooghoek dat de Boeddha 
steeds meer ging lachen. Bij 
de goede kop koffie a €1,65 
die wij namen, vroeg ik er een 
Chinese likeur bij. En ja hoor. Ondernemers: Let op uw Saek! de gebruikelijke dikke buik van 
iemand die van het goede leven 
houdt en zich niet om de lijn 
heeft bekommerd. We bestel- 
den een Heineken bier a €1,90 
en een potje Chinese thee a 
€1,75 die je de hele avond met 
heet water bijgevuld kan krijgen 
zonder dat dit extra berekend 
wordt. Veel Chinees porselein 
van vazen tot bloemstukken en 
van schilderijen tot kralenstrui- 
ken, iets dat in een dergelijke 
zaak ook thuis hoort vind ikof je 
het nou mooi vindt of niet. 

Genoeg keuze 

We kregen meteen ook de kaart 
die bij elke Chinees zo uitge- 
breid is dat je er wel de tijd voor 
moet nemen. Ik geloof dat er 
wel tweehonderd gerechten op 
staan. Weliswaar zijn het wel keus genoeg en voor acceptabele 
prijzen. Na nog een biertje en 
een thee hadden wij onze keuze 
gemaakt: een ouderwetse loem- 
pia a €2,80 en een Chinese loem- 
pia met garnalen voor €4,60. De 
ouderwetse was prima krokant 
gebakken en goed van smaak, er 
zat jammer genoeg iets te wei- 
nig garnituur in: één vlindertje 
kip en voor de rest alleen maar 
taugé. Bij de twee kleine garna- 
lenloempia's, die absoluut ook 
goed van smaak waren, zat er 
in elke loempia welgeteld twee 
garnaaltjes. De Boeddha tegen- 
over mij bleef lachen of hij wilde 
zeggen: "Wacht maar af op wat 
er nog meer komt". 

Aparte ervaring 

Als hoofdgerechten hadden wij 
gekozen voor Chuan Ha (€17,00), die was er voor €4,90 echter het 
enige Chinese aan deze likeur 
was dat hij door een Chinees 
ingeschonken werd. 

Hong Kong "LIVE IT and LOVE 
IT", een prima restaurant met 
vriendelijke bediening, een 
prima diner- en wijnkaart, met 
prijzen die alle in verhouding 
staan met hetgeen geboden 
wordt. Keurig werden we weer 
in de jassen geholpen en bij het 
naar buiten gaan keek ik nog 
één keer achterom en het leek 
of de lachende Boeddha me 
nog een laatste knipoog gaf. 
Een prima avond hadden we 
gehad voor nog geen € 60,-. Het interieur van restaurant 
Hong Kong. (Foto: OvM Fotografie) "Zandvoort biedt u meer dan strand alleen" 
Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen. Kook eens anders 

wekelijkse kookrubriek Net zo lekker maar sneller klaar 
en net even anders. 

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 
200°C (heteluchtoven: 175°C). 
verwijder de zaadjes uit de pe- 
per en snij de peper in dunnen 
reepjes. Wrijf de visfilets in met 
zout. Meng de knoflook, het 
kerriepoeder en de olie apart 
in een kommetje en strijk dit 
uit over de visfilets. Meng in 
een kom de uienpartjes, de 
worteljulienne, de spinazie 
en wat zout. Wrijf de stukken 
bakpapier aan één kant in met 
olijfolie en leg de visfilets erop. 
Verdeel de plakjes limoen en 
de stukjes peper erover. Vouw 
het bakpapier rond de groente 
en vis omhoog en vouw het tot 
een pakketje. Leg de pakketjes 
in een lage ovenschaal en laat 
de vis in de oven in circa 25 mi- 
nuten gaar worden. Lekker met 
basmati rijst en frisse salade. 

Kcal p.p.: ±200\ 
koolhydraten p.p.: ± 3 gr. ^Kecept Pakketje met spinazie - viscurry 

(hoofdgerecht voor 4 personen) 

Ingrediënten: 

1 rode peper, 

4 tilapiafilets a ± 200 gr per stuk 

(diepvries, ontdooid), 
zout (uit de molen), 

1 grote teen knoflook, 
1/2 el kerriepoeder, 

2 el olijfolie, 

1 rode ui, in heel dunne partjes 

150 gr. Wortel in kleine reepjes (julienne), 
300 gr panklare spinazie, 
1 limoen in plakjes. 

Extra nodig: 4 stukken bakpapier van ± 40cm x 4f> 
cm, eventueel 8 paperclips om de pakk^tt 
& T e s*«£*> 
Di 


1 maart 


Vr 


4 maart 


Za 


5 maart 


Zo 


6 maart Di 8 maart 

Do 10 maart 
Vrij 11 maart Za 
Zo 12 maart 

13 maart Zo 13 maart r=\ 6 T/M 13 MAART 2005 Start 'Open Eettafel' om 12.00, Bibliotheek 

Wereldgebedsdag, aanvang 10.00 u in Gereformeerde Kerk 

! Back to The 80-ties! Aanvang 21.30 uur in Danceclub Manege 

Jazz in Zandvoort: Frits Landesbergen & John Engels, 

Gebouw de Krocht, aanvang 14.30u 

Ladies Matchplay, Twee dames tegen elkaar en wie de meeste 

holes wint, wint de match. 

Start donderdagavond competitie. 

Genootschapsavond van het Genootschap "Oud Zandvoort" in 

gebouw De Krocht. De zaal is vanaf 1 9.1 5 uur geopend. 

Classic Concerts in de N.H. Kerk, Koorconcert, aanvang 20.00u 

Joseph Lam Jazzclub & Casablanca, Washboard Wailers, 

Gebouw de Krocht, aanvang 15.00u 

The battle of the sexes. Een sportieve tegenwedstrijd van de Ladies 

dare the Gents vorig jaar (gewonnen door de heren). Spelvorm 18 

holes foursome matchplay. Er wordt door elk team een bal in het 

spel gebracht, op de even holes door de ene en de oneven holes 

door de andere, de bal wordt om en om gespeeld tot de hole is 

gewonnen, verloren of is gehalveerd. 
Jazz in De Krocht 

Op zondag 6 maart vindt alweer het achtste concert van dit seizoen 
plaats met als gast Frits Landesbergen. Niet minder dan twee Neder- 
landse jazzfenomenen zijn die dag in Zandvoort te beluisteren; vibra- 
fonist Landesbergen en slagwerker John Engels. Landesbergen speelt ditmaal vi- 
brafoon en het slagwerk wordt 
bespeeld door de levende legen- 
de John Engels. 

'Engelse ziekte' 

Engels is nog altijd de slagwerker 
van Nederland. Hij komt uit een 
gezin van slagwerkers. Zijn groot- 
vader, een oom, twee broers, een 
zus en hijzelf lijden allemaal aan, 
zoals hij het zelf noemt, de En- 
gelse ziekte. Als klein kind slaat 
hij al op alle beschikbare potten 
en pannen. In 1953 debuteert 
Engels bij het trio van Pia Beek en 
schnabbelt hij in Duitsland met de 
Surinaamse saxofonist Kid Dyna- 
mite. Later is Engels hét kloppend 
hart van The Diamond Five, Boy's 
Big Band en het trio van Louis 
van Dijk. Ook internationaal is 
John ongekend populair. Zelfs be- 
schouwt hij de twee concerten die 
hij gaf in Japan in '87, samen met 
Chet Baker, als hoogtepunt in zijn 
carrière. Deze bijna zeventigja- 
rige 'diehard' jazzmuzikant is één met zijn muziek. Als het aan de 
meester zelf ligt, zou hij het liefst 
tijdens het spelen van de blues, 
achter het drumstel sterven. 

Grote jazzmusici 

Frits Landesbergen studeerde in 
1985 cum laude af aan het Swee- 
linck conservatorium. Hij won 
diverse prestigieuze prijzen zoals 
de Wessel llckenprijs de Pall Mali 
Swing Award en AVRO's "De 
Belofte" prijs. Hij speelde als vi- 
brafonist en drummer met Louis 
van Dijk, Pim Jacobs & Rita Reys, 
Georgië Fame, het Rosenberg 
Trio, Toots Thielemans, Milt Jack- 
son, Scott Hamilton, Madeline 
Bell, Cor Bakker, Eddie Daniels, 
Joe Pass, Laura Figi, Buddy de 
Franco e.v.a., voorwaar niet de 
eerste de beste jazzmuzikanten. 
Landesbergen maakte al 6 CD's 
onder eigen naam en inmiddels 
ook een groot aantal samen met 
Jeroen. De aanvang van dit con- 
cert is 14.30. Toegangsprijs €10. 
Meer info: www.jazzinzandvoort.nl Lezers sckr/jveH De Zandvoortse Courant is er voor u! Wilt u reageren op gepubliceerde artikelen. Stuurt u dan een 
'ingezonden brief' aan de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl postadres: Hogeweg 32. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren. Hondenpoep 

Héél erg graag wil ik reage- 
ren op het stukje over hon- 
denpoep, in de krant van vo- 
rige week. Ik wil vertellen dat 
ik bezitster ben van een klein 
hondje en dat ik daarvoor ge- 
woon netjes hondenbelasting 
betaal. Wat ik echt heel erg 
vind is dat ik altijd netjes de 
poep van mijn eigen hondje 
opruim en negen van de tien 
keer ook de poep van een an- 
dermans hond. Als ikdan thuis 
kom met het zakje poep van 
mijn hondje in de hand, zit er 
stront van een andere hond 
onder mijn schoen! Daar baal 
ik dan echt ontzettend van en 
denk dan bij mezelf 'waarom 
ruim ik het eigenlijk op? De 
poep van mijn hondje past 
in een boterhamzakje, wat ik 
onder mijn schoen heb zitten 
niet.' 

Ik liep vorige week op de Lijs- 
terlaan vlak bij de school. Ik 
liep al met het gevulde zakje 
naar de prullebak. Loopt er een man met twee grote hon- 
den voorbij, die zijn honden ge- 
woon op het gras hun behoefte 
laat doen. Terwijl er een bordje 
op het gras staat: 'verboden 
voor honden.' En natuurlijk 
niet opruimen hè? En dan loop 
ik daar met mijn boterhamzak- 
je... 

Ik heb dan zelf een hond en 
baal van alle hondenstront. Kun 
je nagaan hoe mensen balen, 
die helemaal geen hond heb- 
ben! Waarom ruimen we ge- 
woon allemaal onze poep niet 
netjes op? Dan hoeft niemand 
zich meer te ergeren en blijft 
Zandvoort schoon. 
Een hondebezitster 

PS Ik vind het prima als mensen 
een flinke bekeuring krijgen, 
wanneer ze de poep niet oprui- 
men. Maar laat de politie dan 
ook de paardenpoep bekeuren, 
want die hapjes zijn ook niet 
klein. 

Een hondebezitster Zandvoort op 
zijn best!!! 

Nu het is al weer een aantal 
jaartjes geleden dat de rotonde 
van Zandvoort die palm bomen 
kreeg en dat o zo mooie zand- 
pad, waar weken later schelpen 
overheen moest want bij het 
eerste beste windje zaten je 
ogen dicht. 

Dit was allemaal bedoeld om 
Zandvoort de allure te geven 
van een middelandse zee bad- 
plaats en ik denk echter dat dit 
niet gelukt is, want heeft u de 
laatste tijd nog een bezoekje 
gebracht aan het strand? De 
palmbomen zijn verdwenen en 
het zijn dennenbomen(of helm- 
plantjes) geworden. De duintjes 
eromheen zijn plat gelopen 
en het schelpenveldje waar die 
mooie bomschuit ligt is besmet 
met uitwerpsels wat bij een 
graadje of 23 lekker zal gaan 
smeulen. 

Nu weet ik ook wel dat het win- 
ter is en dat er geen palmboom 
is die het doet in de winter, maar deze moeten elk jaar vernieuwd 
worden. Waarom geven we deze 
verspilde eurie's niet aan het jut- 
tersmu-zee-um en maken we op 
dat smeulende veldje geen kin- 
derspeeltuintje? In een auto luwe 
omgeving vlak bij het strand, 
juttersmu-zee-um, pannenkoe- 
kenhuis, souvenirwinkel en visver- 
koopwagen... lijkt me een ideale 
lokatie! 

Zeg nu zelf, vindt u het zo een 
mooi gezicht als je de kerkstraat 
uit loopt en dan het badhuisplein 
ziet? Dan zie je toch liever spelen- 
de kinderen met een vrolijke lach, 
want de jeugd heeft toch de toe- 
komst. En dan mogen sommige 
wethouders wel zeggen 'we wil- 
len de 50 plussers naar Zandvoort 
trekken', maar deze zijn waar- 
schijnlijk ook opa of oma en zien 
hun kleinkinderen ook het liefst 
plezier hebben. 

En dat middenboulevardplan dat 
zal ook nog wel even gaan duren. 
Dus gemeente Zandvoort werk 
aan de winkel. 

C. van den Burg uitstraling 
zandvoort 

Nu op zoveel plaatsen over 
herbouw wordt gesproken, 
gedacht en ontworpen, zie ik 
nergens en dat is eigenlijk al 
jaren, enige eis van welstand 
dat gebouwd wordt in de stijl 
van Zandvoort. Voordat elk 
stukje Zandvoort vernietigd 
is, wordt het wel eens tijd dat 
de gemeente eens aandacht 
geeft aan de uitstraling van 
Zandvoort. Het moet toch niet 
zo moeilijk zijn om in deze tijd 
in dezelfde stijl als de jaren 
dertig, vijftig of zestig 

te kunnen bouwen. Voordat er 
weer zo een lelijke flat op de 
hogeweg bijkomt en de post- 
straat 1 1 gesloopt is, wordt 
het tijd dat de gemeente zich 
eens achter de oren krabt en 
zich niet alleen maar door 
meer woningen laat leiden, 
maar ook door kwaliteit. 

Jeroen van Sluisdam Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 Heden^^ i «=»• Jaap Termes had gelijk Tijdens de vorige week in de commissie projecten en thema's gevoer- 
de discussie over het al dan niet drie meter vooruit plaatsen van de 
strandpaviljoens, merkte Gert Toonen op: 'Jaap Termes had gelijk'. De 
ontwikkelingen van onze kust is geen onderwerp dat nu alleen alle 
aandacht krijgt. Ook in het verleden werd er uitgebreid gediscussi- 
eerd over wat de zee in de toekomst zou gaan doen. Constateringen 
dat het Zandvoortse strand smaller werd waren in 1966 aanleiding 
tot uitgebreide kranten artikelen in een tijd dat de Delta Werken wer- 
den uitgevoerd en de pieren van Umuiden werden verlengd. Veranderende kustlijn 

Voor het zover was had echter 
Jaap Termes in een aantal zeer 
lezenswaardige artikelen, eind 
jaren vijftig, deze ontwikke- 
ling al voorspeld. De destijds 
bekende strandpachter en 
kenner van de zee had gelijk, 
lezen we onder andere in het 
Zandvoorts Nieuwsblad van 19 
augustus 1966 onder de kop 
'Merkwaardige veranderingen 
in onze kustlijn'. In het artikel 
wordt uitvoerig ingegaan op 
de ontwikkelingen die zich op 
dat moment voordeden aan de 
kustlijn. Geconstateerd wordt 
dat het zeewater steeds verder de duinrand in komt en dat de 
bekende hectometerpalen, die 
destijds alleen bij zwaar weer 
onder water verdwenen bij een 
normale vloed niet meer te zien 
zijn. 

Smaller 

Belangrijke aanwijzingen zijn 
ook het gegeven dat het strand 
langs de Zuidpier van Umuiden 
anderhalf maal zo breed is als 
toen de pier nog niet verlengd 
was en dat destijds komvormige 
kustlijn tussen Umuiden en Bloe- 
mendaal bij Parnassia vrijwel is 
verdwenen. De stromingen voor 
de kust zijn aanmerkelijk ver- anderd, waardoor het strand 
steeds smaller wordt. Jaap Ter- 
mes waarschuwde al dat het 
Zandvoortse strand, dat bekend 
stond als het breedste van Eu- 
ropa, smaller zou worden als 
de pieren van Umuiden langer 
zouden worden en dat ook de 
voltooiing van de Delta Werken 
van grote invloed zou zijn op 
onder andere de breedte van 
het strand. 

Dijk voor kust? 

Jaap Termes overleed op 6 fe- 
bruari 1960, zijn voorspellingen 
die hij in de jaren vijftig deed 
zijn juist gebleken en komen 
ook in onze tijd nog steeds uit. 
Het zou goed zijn als de kennis 
van de voormalige oud-voor- 
zitter en erelid van de strand- 
pachtersvereniging nog eens 
bestudeerd zouden worden, 
misschien is dan een twintig 
meter hoge dijk, tien kilometer 
uit onze kust, overbodig! 
Op de foto van links naar rechts: Fok van Petegem, Henk Koning en 
Jaap Termes (17 jaar). (Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld05922) Lezers sctv/jveH Geluidsoverlast... 

Vorige week was geluidsover- 
last diverse keren aan de orde. 
Daarbij werd o.a. gezegd; 

1) als je in een badplaats woont 
moetje niet zeuren over overlast, 

2) met windkracht 4 van zee 
meet je aan het strand al meer 
dan 70 dBa... dus waar hebben 
we het over, 

1) Dit argument is netzo lang als 
het breed is; ook ondernemers 
weten dat zij hun bedrijven in 
of direct naast woonwijken 
hebben. Dan moet je dus -of je 
dat nou leuk vindt of niet- re- 
kening houden met elkaar. Een 
bedrijf hebben in een badplaats 
vormt dus geen vrijbrief voor 
herrie maken in de openbare 
ruimte. Als je buurman het ge- 
luid zo hard heeft staan dat het 
storend is dan spreek je hem 
daar -terecht- op aan. Datzelf- 
de geldt voor ondernemers als 
die je buren zijn. De openbare 
ruimte is van iedereen en daar 
mag niemand -badplaats of 
niet- ten koste van anderen ge- evenementen daargelaten zijn 
dat algemene, overal geldende, 
normen. Ook in de badplaats 
Zandvoort. 

Bruno Bouberg Wilson bruikvan maken. 
2) Het geluidsniveau van de zee 
is een gevolg van natuurlijke 
omstandigheden waar je geen 
invloed op hebt. Als strandpach- 
ters hun "achtergrondmuziek" 
dagelijks zo hard hebben staan 
dat je dat tot aan de vloedlijn 
en dus tot in de verre omgeving 
kunt horen dan is dat niet van- 
zelfsprekend. Aan het strand is 
het "natuurlijk" datje het geluid 
van de zee hoort hoe hard dat 
ook is. Het is niet natuurlijk noch 
vanzelfsprekend dat je tot ver 
buiten strandtenten/bedrijven 
op muziek wordt "getrakteerd". 
Ondernemers hebben kennelijk 
de behoefte om zich ook muzi- 
kaal van elkaarte onderscheiden. 
Als ze dat in hun eigen "huiska- 
mer" doen zal niemand daar 
problemen mee hebben. Wordt 
de openbare ruimte daarmee 
belast dan gaat men duidelijk te 
ver. Dat hoefje niette meten dat 
kun je zelf horen; als het geluid 
verder reikt dan de grenzen van 
je strandtent of je bedrijf dan 
worden er dus duidelijk grenzen 
overschreden. 12 Festiviteiten/ Ich bin eine 
Zandvoortse! 

Enige tijd geleden las ik (28) in 
een andere lokale krant een 
ingezonden brief van een 28 ja- 
rige Haarlemse die in plaats van 
met de verhuiswagen op een 
roze wolk naar Zandvoort was 
gekomen. In de hoop dat de 
bakker en slager haar binnen 
no-time bij haar naam zouden 
noemen en als helderzienden 
zouden weten wat zij op haar 
boodschappenlijstje had staan. 
Ja, Zandvoort is kneuterige 
knusheid ten top, aldus sommi- 
ge Haarlemmers. En ze hebben 
gelijk. Een aantal jaren geleden 

ben ik verhuisd naar Haarlem 

hoewel verhuisd?! Ik, die altijd 
dacht best buiten Zandvoort 
te kunnen wonen, wist niet 
hoe snel ik terug moest zijn 'op 
Zandvoort'. Nou, eigenlijk wist 

ik dat wel mijn hele avontuur 

in het Haarlemse heeft precies 
9 maanden geduurd. Waarom zo kort? Ik miste mijn bakker en 
mijn slager, die mij wel bij mijn 
naam aanspraken. Miste de 
Duitse toeristen die je vroegen: 
'Wo ist hier ein Coffeeshop'. Ik 
miste de files bij mijn ouders 
voor de deur, waar ik altijd met 
een cynisch lachje naar keek 
(en nog steeds naar kijk) als ik 
na een dagje strand de sleutel 
in het slot stak . Ik miste mijn 
dorp! Dus ik ging weer terug 
naar mijn dorp. 

Zandvoort, het dorp waar ik ben 
geboren en getogen. Waar er 's 
zomers solexracen werden ge- 
houden, je met Koninginnedag 
een halve dag aan een natte 
spijkerbroek op de Grote Krocht 
kon hangen, een zomerdag in 
zwembad de Duinpan slechts 
zes gulden kostte, de bink uit 
de buurt heldhaftig van de tien 
meter plank in het water dook, 
een middagje schaatsen stan- 
daard werd afgesloten met een 
kop warme chocolademelk bij 
Restaurant De Vijverhut, verjaar- 
dagspartijtjes werden gevierd in 
het Dolfinarium (ben nog steeds 
getraumatiseerd dat ik nooit in 
het bootje mocht), de midget- 
golfbaan c.q. verkeerstuin aan 
de Vondellaan of bij het kinder- 
paradijs met de bootjes, scoo- 
ters en het springkussen op de 
Boulevard, kindercarnaval door het dorp met een groep kinde- 
ren waarop de Rattevangervan 
Hameien jaloers zou zijn. 

Ik ben inmiddels 28, heb (nog) 
geen kinderen. Maar toch vind 
ik het jammer dat ik hem/haar/ 
hen later niet kan laten zien 
wat mamma (en waarschijnlijk 
vele pappa's en mamma's met 
mij) vroeger zo leuk vond in 
Zandvoort. Ik weet dat ook ik 
eens met de tijd mee moet en 
niet te vaak achterom moet kij- 
ken en dat tijden nou eenmaal 
veranderen, maar laat mij nog 
maar heel even nostalgisch 
wegdromen naar 'toen'. Wel- 
licht komen die tijden ooit nog 
eens terug. De fontein van het 
Raadhuis is het tenslotte ook 
gelukt. 

En ik schaam me er niet voor 
dat ik op mijn 28e lid wil wor- 
den van het Genootschap Oud 
Zandvoort en wellicht menig le- 
zer van deze krant het idee heb 
gegeven dat ik een hele suffe 

twintiger ben maakt mij niet 

uit.... ! Om in de voetsporen van 
een Amerikaanse president te 
treden wil ik hiermee afsluiten: 
Ich bin eine Zandvoortse! En ik 
ben er maar wat trots op! 

Sandra Lissenberg 
AUTO STRIJDER 

Zandvoort 
Tel: (023)-571 4565 Audi 

Service Demonstratieauto's en occasions VOLKSWAGEN 


Lupo 1,0 50 PK, blauw, 65.700 km 


€ 


6.800 


1999 


Lupo 1,4 60 PK, zilver metallic 


€10.600 


2003 


Polo 1.4 60 Pk Atlanta Pakket 


€ 


5.100 


1996 


5-drs, flashrood, 112.700 km 
Polo 1.4 (weinig km) 


€ 


5.800 


1996 


3-drs, flashrood, 55.300 km 
Polo 1.4 Milestone pakket 


€ 


6.800 


1998 


blackmagic pareleffect, 39.700 km 
Polo 1.4 Atletic 


€ 


7.100 


1999 


brightgreen pareleffect, 98.900 km 
Polo 1.4 44kW 


€ 


9.500 


2000 


5-drs, blackmagic pareleffect, 48.900 km 
Polo 1.4 44kW 


€ 


9.800 


2000 


3-drs, blackmagic pareleffect, 39.200 km 
Polo 1.6 Variant 


€ 


8.900 


2000 


stationwagen, zwart met., 47.300 km 
Polo 1.4 16v Sport 55kW 


€12.700 


2002 


Polo 1.4 FSI/ 85 PK 


€13.800 


2003 


3-drs, zwart met. 
Golf 3GTI2.0/115PK 


€ 


4.500 


1994 


3-drs, tornado rood, 181.700 km 
Golf 3 1 .8 Automaat 


€ 


7.400 


1997 


5-drs, Dragongreen pareleffekt, 
Airco, Airbags 
Golf 3 Variant 1.8 55kW 


€ 


5.900 


1996 


stationwagon, zwart met., 123.500 km 
Golf 4 1.4 


€ 


7.900 


1998 


3-drs, 75 PK, flashrood, 84.300 km 
Golf 4 1,9 TDi 


€ 


8.200 


1998 


3-drs, Diesel, 90 PK, blauw met. 
Golf 4 Variant 2.0 


€12.700 


2000 


stationwagon, zwart met., 117.000 km 
Vento 1 .8 90 PK 


€ 


3.600 


1998 


limousine, blauw metallic, 52.660 km 
Sharan 2.0 Comfort 


€16.900 


2000 


MPV, benzine, indigoblauw parelleffect, 
83.800 km 
Div. VW Transporters 


€ 


9.500 


2001 


wit, weinig km, bj. vanaf 2001 
prijs vanaf Euro 9.500 excl. BTW 

Audi 80 Avant 2.0 


€ 3.900 


1994 


centr.vergr. el. bed. ramen, 222.470 km 


Audi A3 1 ,6 Ambiance 


€15.900 


2001 


zwart met., luxe uitv, 89.100 km 


Audi A4 1.6 


€ 6.950 


1996 


sambabruin pareleffect, 149.600 km 


Audi A4 1,9 TDi Quattro 


€15.500 


2000 


diesel, zilver met., airco, 


lichtmet. velgen 


Audi A8 4.2 quattro tt aut pro-line uitv. 


€89.500 


2003 


sedan, benzine, irischgreen metallic, 


48.000 km 
ÏT^H 

www.autostrijder.nl 
Nissan Almera 1 .4i GX 5drs. € 2950 

rood/ 1 996/1 57000km/airco,st.bekr. 

Mitsubishi Lancer Wagon 1 .6 GLi € 1 950 

zilver met/1993/1 82000km/st.bekr. 

Audi 80 Avant 2.0i S € 3950 

groen met/1993/1 83000km/st.bekr. 

Opel Astra Station 1 .8i Club Automaat € 7500 
blauw met/l 999/1 68000km/veel optie's 

Volvo V40 Europa 1 .8 Automaat € 9950 

gold met/l 999/1 1 3000km/veel optie's 

Seat Ibiza 1 .8-20V T CUPRA € 1 0950 

zwart met/2001 /l 61 OOOkm/veel optie's Incl. afl. beurt + 6 mnd. BOVAG garantie (t€ 4500) Krant 

niet 

ontvangen? Bel 0251-67 44 33 
voor 14:00 uur of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl 

U kunt deze ook gratis 
afhalen bij: 

Bruna Balkenende 
Grote Krocht 

Gemeentehuis 

centrale balie 

Bloemenmagazijn W. Bluys 

Winkelcentrum Noord 

Redactiekantoor 
Zandvoortse Courant 

Hogeweg 32 ■P H.WILLEMSE 
ELEKTROTECHNI Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
Brandmeldinstallaties 
Camera-bewakingssystemen Al 5 jaar hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 
Zleanmg Service 

Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 
KCS GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl 

Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst! 
Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 

alle merken Schadeherstel 

Lid Bovag Lid Schadegarant Kamerlingh Onnesstraat 23 
.'] Tel. 023 571 45 80 BOVAG 
Kijk ook eens op de website 

www.zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 vijfenvijftig plus door Ton Timmermans Open eettafel in bibliotheek Na vier succesvolle maanden 
van de 'open eettafel' in Zand- 
voort Noord, opent AKZA, in sa- 
menwerking met Stichting Zorg- 
contact, op dinsdag 8 maart een 
tweede locatie in het centrum 
van Zandvoort. De bibliotheek 
stelt wekelijks haar prachtige 
ruimte ter beschikking. 

De open eettafel is bedoeld voor 
iedereen die in Zandvoort en om- 
streken woont en die zin heeft 
om lekker te eten en tegelijker- 
tijd mensen te ontmoeten. Ge- 
zelligheid en gezamenlijk eten 
staan garant voor een fantasti- 
sche middag. Ook als het koken 
wat moeilijker wordt, of als het 
boodschappen doen geen ple- 
zier meer is, kan de open eettafel 
een uitkomst bieden. 

Wisselend menu 

Hans Meijer, kok van het 'Huis in 
de Duinen', verzorgt wekelijks 
Open eettafel in het 'Huis in de Duinen'. (Foto: OvM Fotografie) een wisselend driegangen menu. 
De kosten hiervoor bedragen 
€6,00. Naast de wekelijkse open 
eettafel op dinsdagmiddag in de 
bibliotheek, bent u ook van harte 
welkom op donderdagmiddag 
bij AKZA, Flemingstraat 180 voor 
een maaltijd. Beide open eettafels 
beginnen om 12.30 uur, maar ie- 
dereen is welkom vanaf 12.00 uur. 
U wordt verzocht om twee dagen van tevoren uw menukeuze 
kenbaar te maken op telefoon- 
nummer: 023-5717113. tevens 
kunt u daar de keuzemenu's te 
horen krijgen. Mocht u gebruik 
van de belbus willen maken, ver- 
meldt dat er dan bij. Tien miljoen extra in noodfonds voor verpleeghuizen 

Het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) meldde vorige week dat staatssecretaris 
Ross tien miljoen euro extra uittrekt voor een noodfonds ten behoeve van de consulententeams 
die de verpleeghuizen gaan helpen. De teams bieden hulp bij verbe- 
teringen in de zorg en plegen 
crisisinterventies bij ernstige 
tekorten in de dagelijkse zorg 
of bij managementproblemen. 

De staatssecretaris maakte dit 
vorige week woensdag bekend 
tijdens het debat over de ver- 
pleeghuiszorg in de Tweede 
Kamer. Het bedrag komt bo- 
venop de 23 miljoen euro die 
nu reeds beschikbaar is voor de hulp die vanuit de Centra 
voor Consultatie en Expertise 
aan zorginstellingen wordt 
geleverd. 

Daarnaast zegde Ross toe de 
komende maanden onderzoek 
te laten doen naar de kwaliteit 
en de organisatie van de zorg 
in verpleeghuizen. Dat onder- 
zoek moet volgens Ross plaats 
vinden bij goede en minder 
goede instellingen. Het onderzoek zal parallel 
lopen aan de activiteiten van 
een 'gezant' die wordt aan- 
gezocht om te kijken hoe de 
kwaliteit van het zorgproces 
kan worden verbeterd. Zijn 
bevindingen, vertaald in suc- 
ces- en faalfactoren, moeten 
richting geven aan verbete- 
ring van de kwaliteit van de 
verpleeghuiszorg aldus een 
persbericht van VWS. Uit grootmoeders tijd Even terug in de tijd, toen geluk nog heel gewoon was. De kolen gloeien achter het micaglas 
van de kachel terwijl de opwindgrammofoon een deuntje van Kees Pruis krast. De navolgende 
liedtekst typeerde het toenmalige denken. IK DENK AAN JOU, HORTENSIA 

Toen vader des avonds het avondblad las 

Toen barstte hij los met een buld'rende bas 

"'t Is allemaal narigheid, al watje leest 

De duivel die viert er zijn feest 

De suiker is op, er is olie te kort 

De prijzen gaan hoger en wat het nog wordt 

Dat 'doe maar gewoon, nou dan gaat het gewoon' 

Dat klinkt me gewoon als een hoon!" Griepprik helpt, 
maar is geen garantie 

"Griep voorkomen kan niemand". Vroegtijdige vaccinatie is de 
enige zinvolle remedie tegen de opkomende griepgolf. Mare 
Hermans ziet de griepprik als het enige doeltreffende middel 
om aan de heersende griepgolf te ontkomen. "Met de nadruk 
op tijdig" waarschuwt de Zandvoortse huisarts. "En let vooral 
op de signalen in je lichaam van een opkomende griep". Eind van het jaar, zo rond ok- 
tober, is volgens de Zandvoort- 
se huisarts het meest geschikte 
tijdstip om een griepprik te 
halen. Dat geldt zeker voor de 
risicogroepen zoals chronisch 
zieken, long-/hartpatiënten, 
ouderen boven de 65, etc. 
De jaarlijkse griepprik be- 
schermt niet alleen ouderen 
maar ook volwassenen en kin- 
deren, die het vaccin krijgen 
aanbevolen omdat ze tot een 
risicogroep behoren. 

Wees attent 

Volgens Mare Hermans moetje 
attent blijven op de verschijn- 
selen die griep aankondigen. 
Het tegelijkertijd hebben van 
verkoudheid én hoofdpijn én 
keelpijn én spierpijn én koude 
rillingen plus hoest -dat al- 
les in korte tijd onstaan- wijst 
op griep. "In dat geval kun je 
er donder op zeggen dat die 
persoon een influenzavirus te 
pakken heeft" doceert Her- 
mans. 

In de VS zijn ze veel fanatie- 
ker met vaccineren dan in Ne- 
derland. Zo krijgen gezonde eerstejaars studenten van bij- 
voorbeeld de Princeton Uni- 
versiteit een gratis griepprik 
uitgedeeld. "Maar de dreiging 
blijft" laat Hermans weten. 

Vervelend 

De regelmatig terugkerende 
griepgolf is vanaf nu toch echt 
losgebroken, zo meldde het 
Utrechts Medisch Centrum 
(UMC) recentelijk. De epide- 
mie kwam dit jaar laat en rela- 
tief langzaam op gang. Vooral 
in het zuiden van het land zijn 
er momenteel veel griepgeval- 
len. Het vooral vervelende fe- 
nomeen zal de Randstad ook 
ditmaal niet overslaan, is de 
stellige verwachting. 

Uitzieken 

Dat een vroegtijdige griep- 
prik zinvol is werd al eerder 
bevestigd in onderzoeken met 
65-plussers. Die laten zien dat 
vaccinatie mogelijke compli- 
caties in aanzienlijke mate 
kan voorkomen. "Zodra je al 
een leger griepvirussen in je 
lichaam hebt, helpt geen vac- 
cinatie meer, alleen gewoon 
uitzieken." stelt Hermans. Wanneer moet ik naar mijn huisarts als ik griep heb? 
Voor het beste advies eerst even bellen met de huisarts. 
Die kent je medische voorgeschiedenis. 

Begin maart... heeft vaccineren dan nog zin? 
Nee, gewoon gezond eten en bewegen. 

Is griep te voorkomen? 

De enige efficiënte methode van preventie is vaccinatie ('de 

griepprik'). 

Kun je ook griep krijgen als je bv. bedlegerig bent? 

Dan moet er wel iemand langskomen die het griepvirus bij 

zich draagt, om je te besmetten. 

Hoe bescherm ik mij het beste tegen een virus? 
Het beste middel om u te beschermen tegen een virus is een 
gezonde leefwijze, met voldoende lichaamsbeweging en 
gezonde voeding. Alida, o Alida 

Zaten we nou maar in Afrika 

Tussen de kaffers, daar is het zo fijn 

J' hoeft er niet bang voor een brandbom te zijn 

Alida, o Alida 

Zaten we nou maar in Afrika 

Want de beschaving, die wordt me te dol 

Daar heb ik mijn buik nou van vol Zo buldert-ie verder tot moeder de vrouw 
"Het is me een snertzooi, die wereld van nou 
Drie neutrale schepen de grond ingeboord 
En duizenden mensen vermoord 
Ze kletsen van vrede, beschaving en zo 
Maar je krijgt ze van mij op de boter cadeau 
Geef mij maar de kaffers, al rieken ze iets 
Van brandbommen weten ze niets!" WITTE VELD 14 PARADIJSWEG 2A 
OPEN HUIS 

zat. 5 maart van 11:00 - 13:00 u. Dit recent gebouwde en luxe afge- 
werkt zonnige driekamerapparte- 
ment met riant betegeld zonneter- 
ras op het zuiden ligt op de 4e 
verdieping van Residence Delfi op 
ca. 250 m van strand en centrum. 
Ind. Royale hal; toilet; zonnige 
L-vormige woonkamer met schuif- 
pui naar terras; open keuken; 
2 slaapkamers; bijkeuken; moderne 
badkamer met ligbad, wastafel en 
separate douche. Het appartement 
is geheel v.v. gestucte wanden en 
een laminaatvloer. Vraagprijs € 239.000,- k.k. Vrijstaand woonhuis voor meerdere 
doeleinden geschikt. Thans inge- 
richt voorverhuur of dubbele bewo- 
ning. 2 parkeerplaatsen op eigen 
terrein. 

Ind. App. 1: royale woonkamer met 
open haard; open keuken met 
inb.app.; 2 sl.k.; terras; badkamer 
met ligbad; ie et.: app. 2: royale 
overloop (thans slaapkamer); bad- 
kamer met ligbad; woon/slaapka- 
mer met keukenblok; terras op het 
westen. Vraagprijs € 285.000,- k.k. DE FAVAUGEPLEIN 41/2 
Aan de wandelboulevard gesitueer- 
de compleet verbouwde luxe drie- 
kamerwoning met groot balkon en 
prachtig vrij uitzicht op strand en 
zee. Ind.: zonnige L-vormige living 
met open haard en balkon (zeezij- 
de); moderne en luxe open keuken 
v.v. granieten blad en inbouwapp.; 
2 slaapkamers waarvan 1 met 
kastenwand; moderne badkamer 
v.v. douche, wastafel en wandcloset. Vraagprijs € 229.000,- k.k. VAN SPEYKSTRAAT 2/125 
Riante en luxe afgewerkte maison- 
nette van 3 woonlagen met terras 
aan oost- en westzijde en inpandige 
parkeerplaats. 

Ind. Beg. gr.: eetkamer met open- 
slaande deuren naar terras op het 
westen; moderne open keuken met 
inb.app.; royale woonkamer met 
Frans balkon; niveau -1: moderne 
badkamer met ligbad, separate 
douche, wastafelmeu bel en 2e toilet; 
2 slaapkamers; niveau -2: tuin- 
kamer; grote slaapkamer met open- 
slaande deuren naar terras oost. Vraagprijs € 298.000,- k.k. Van SCHAIK Makelaar O.G. Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A, 2042 GJ Zandvoort 

Tel.: 023 - 571 29 44, Fax: 023 - 571 75 96 

www.vanschaikbv.nl, e-mail: info@vanschaikbv.nl ra AANKOOP-VERKOOP /TAXATIES -HUUR -VERHUUR -BEHEER / HYPOTHEEK/ PROJEKTEN-ADVIEZEN NVM 
<M> ONNO VAN MIDDELKOOP 

FOTOGRAFIE 

Fotoreportages op maat voor Particulieren 

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk, 

reünie, feest, bijeenkomst of een activiteit 

op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een 

vriendelijke prijs. Portret- en castingfoto's op 

locatie. 

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, 

boot, kunst Restauratie én nieuwe afdrukken van 

uw oude of beschadigde foto's. Bedrijven 
Professionele foto's: 

- voor uw website, bedrijfsblad, 
brochures én marketingtoepassingen 

-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel 
en producten 

- scherpe prijsstelling 

- levering zowel digitaai als op fotoafdrukken Email: info@ovmfotografie.nl • Telefoon: 06 4132 8762 FAST COMPANY Reclame & Advies FAST COMPANY GROUP 

Duinstraat 8 • 2042 HC Zandvoort 

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10 

E-mail: info@fastcompany.nl 

Internet: www.fastcompany.nl 
INTERNET 

Webdesign • Webshops 
Webhosting • Domeinbeheer 
Databases • Webcontent 
Content Management Systeem 

(om zelf eenvoudig tekst en foto's op uw website te plaatsen) 9 COMMUNICATIE DESIGN INTERNET 
p^IS 1 , 'm 
flüffW ? P I il ri RWink&lcentrLim Nieuw Noord tegenover VOMAR] 
Telefoon: 023 - 5719124 Met ingang van maart 

maandag t/m zaterdag 

geopend van: 

10:00 tot 17:00 uur 
ZAND- 
KORRELS Spaanse Les Conv. 

Woensdags 10-12 uur 

Kennis gramatica 
vereist, leuke lerares 
023-5357796, Mevr. 

Van Wieringen 
Haarlem-Mol enwijk Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden Rozenobel Antiek 

vraagt Te Koop: 

meubelen, oud 

speelgoed, kristal, 

porselein, schilderijen, 

etc. Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Telefoon: 

023-5731787. Open 

van 12.30-17.30, ook 

op zondag. 

Dinsdag gesloten. 

Tegelzetter 

heeft nog tijd voor 

al uw tegelwerk 
voor part. en bedrijf 

ook stucwerk. 
Bel nu 06 26206608 Trommelen in 
zandvoort 

Met Momo Touré 

uit Guinee 

Kom Djembé spelen in 

de Chin-Chin, 

Haltestraat 

Volw. dames en heren 

- alle leeftijden 

Wo. Avond 19.00 uur, 

djembé's aanw. 

Inl. + opgeven: 

Hester, 5715625 

Kijken en luisteren 

mag ook. Big Fun. Barpersoneel 
gezocht 

min. leeftijd 

25 jaar Voor 

Danceclub Manege 

Op zaterdag. 

Tel: 023-5720212 SpVtüghts 

Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen? 
Zet hem/haar eens in de spotlights: € 10,00 
indusief meegeleverde foto!* Tekst en foto mailen naar 
info@zandvoortsecourant. 
nl o.v.v. uw naam, adres en 
telefoon. 

*(digitaal aanleveren, min. 400 
pixels breed en 500 pixels hoog) Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 Handbal Gemakkelijke winst handbaldames Het eerste dames handbalteam van ZSC heeft in de Korververhal 
een 11-9 overwinning behaald. Na 7-5 ruststand leken de Zand- 
voortse dames in het tweede half uur naar een grote overwin- 
ning uit te lopen. Het uiteindelijke resultaat viel gezien de ver- 
houdingen in het veld mager uit. 
Het tweede team van ZSC dat afgelopen zondag het kampioenschap behaalde. 
Het team van de coach Rinus Joolen en Teun Vastenhouw bestaat uit Jolanda 
Boekestijn, Maaike Cappel, Janna Joolen, Daphina van Rhee, Danielle Seders, 
Wendy Vastenhouw, Monique Schulte, Lesley Achten en kina Neijenhuis. Het geroutineerde TOB nam 
een 0-1 voorsprong maar toch 
was het eerste deel van de 
wedstrijd voor de thuisclub. 
Aanvankelijk liepen de Zand- 
voortse aanvallen stroef, des- ondanks scoorde Martina Balk 
binnen de minuut de gelijkma- 
ker. Opnieuw liep TOB uit, naar 
1-3. Geleidelijk kwam ZSC terug. 
Met name Romena Daniels was 
een doorlopend gevaar voor de Amsterdamse keepster. Het 
was echter Asia El Bakkali die 
de achterstand verkleinde tot 
2-3. Daniels zorgde vervolgens 
in haar eentje voor de gelijk- 
maker en een 4-3 voorsprong. 
Suzanne Zwemmer wist de 
voorsprong uit te bouwen tot 
5-3. Daniels en Debbie Tibboel 
brachten het aantal doelpun- 
ten van ZSC op zeven en om- 
dat TOB nog twee keer kans 
zag keepster Diana Achten te 
passeren, kwam de rust met 
een 7-5 voorsprong voor ZSC. 

Tevreden coach en trainer 

Na de pauze liep ZSC, door 
doelpunten van Daniels, Tib- 
boel (2x) en Zwemmer, binnen 
10 minuten uit naar een 11-7 
voorsprong. In de resterende 
twintig minuten wisten de 
Zandvoortse dames ondanks 
een groot aantal mogelijkhe- 
den niet meer te scoren. TOB 
kwam nog terug tot 11-9, 
maar de overwinning kwam 
niet meer in gevaar. 

Trainer Arjen Molenaar was 
tevreden met de overwinning. maar niet over het vertoonde 
spel: "We leden te veel balver- 
lies en ik heb alleen aan het 
eind van de eerste en het begin 
van de tweede helft goed hand- 
bal gezien", vatte Molenaar de 
wedstrijd treffend samen. Een 
mening die coach Hans Zwem- 
mer volmondig deelde. 

Kampioen 

Het tweede damesteam van ZSC 
behaalde afgelopen zondag 
een 14-9 overwinning op de De 
Volewijckers 4. Van meet af aan 
maakte de Zandvoortse dames 
de tegenstandsters duidelijk de 
titel te willen behalen. Al bij 
de rust had ZSC een 8-3 voor- 
sprong, die na de pauze niet 
meer in gevaar kwam. De titel 
in de 3e klasse C was daarmee 
een feit. Het was voor het eerst 
in 16 jaar dat een Zandvoorts 
dameshandbalteam een kampi- 
oenschap wist te behalen. Het 
team van de coach Rinus Joolen 
en Teun Vastenhouw ontving na 
de wedstrijd een bloemenhulde 
uit handen van handbalvoorzit- 
ter Arjen Molenaar. Na een rij- 
toer met de strandexpress van Victor Bol werd het kampioen- 
sfeest gehouden in Danzee aan 
het Kerkplein. 

Winst voor heren 

Het eerste herenteam deed 
niet onder voor de dames. De 
mannen kwamen tot een 18- 
20 overwinning op West Site 3 
in Amsterdam. ZSC mistte een 
aantal geroutineerde krachten. 
Hun plaatsen werden ingeno- 
men door Sven v.d. Koekelt en 
Timo de Reus. 

De ZSC-mannen hadden ge- 
durende de hele wedstrijd het 
beste van het spel wat, na een 
moeilijk start, resulteerde in 
een 7-11 voorsprong bij rust. 
In de tweede helft kwam de 
overwinning niet meer in ge- 
vaar. Mare Molanus was met 
8 doelpunten topscorer, di- 
rect gevolgd door Arjan Mo- 
lenaar met 7. Jaap Koper (2), 
Ernesto Vonsee (2) en Timo de 
Reus zorgden voor het restant 
van de doelpunten. Doelman 
Sjoerd de Reus kreeg liefst tien 
strafworpen tegen waarvan hij 
er twee wist te keren en daar- 
door een onverdiende punten- 
deling voorkwam. Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel ZANDKORRELS INVULBON PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven €500,00 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 
Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt 
u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00 TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam: 

(bedrijfsnaam) 

Telefoon: Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaar- 
den voor schade van welke aard dan ook, ontstaan 
door niet tijdig of onjuist plaatsen van Zandkorrels. 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen Tweede maandbeker Zand- 
voortse Golf Club "Sonderland' 
Ben Zonneveld wordt gefeliciteerd door wedstrijdleider 
Ton Hendriks. 

Op de golfbaan van Open Golf Zandvoort is 24 febru- 
ari voor de tweede maal de maandbeker "Sonderland" 
gespeeld. 32 Leden van de club streden om Stable- 
fordpunten (per hole kan men punten verdienen). 
De baan lag er winters bij, een dun zonnetje en een 
paar sneeuwvlokjes maakte het bijzonder. Dat er hoog 
gescoord zou worden was duidelijk: met winter T-ees 
en greens is de baan korter en dat scheelt een paar 
slagen. Toch werd er sportief gespeeld om elk puntje. 
Ben Zonneveld haalde alles uit de kast en speelde 
met 28 punten de max. Zelfs een omhoog gestoken 
markertje, waardoor zijn bal op de negende een bocht 
van de hole af maakte, mocht zijn score niet drukken. 
Volgende maand weer en dan is de baan "qualifying" 
dus worden de punten op de golf-i gezet. 
Uitslag: 7e en golfer van de maand Ben Zonneveld 28 
punten, 2e Jan Zwemmer 26 punten, 3e Ingrid van 
Leeuwen 24 punten. O 
Vierde gelijkspel sv Zandvoort zaterdag Afgelopen zaterdag heeft sv Zandvoort, in een slaapverwekkende 
wedstrijd, niet laten zien dat alleen zij in aanmerking komen voor 
het kampioenschap in de derde klasse C. In Almere werd een wed- 
strijd gespeeld die dat predikaat niet verdient. Almere, virtueel de 
nummer twee van de ranglijst, wilde of kon niet en Zandvoort had 
collectief een 'off-day'. Slechts een drietal Zandvoortse 
spelers haalde hun normale ni- 
veau. Gegrossierd werd in foute 
passes en mislukte schoten. Het 
is dat Almere niet het lef had 
om druk op de ketel te krijgen 
en te houden, anders was het 
rampzalig voor onze plaats- 
genoten afgelopen. Niet dat 
ze bij verlies hun eerste plaats 
kwijt zouden zijn, Almere staat 
derde met 12 punten achter 
maar één wedstrijd minder 
gespeeld, maar het zou voor 
het moraal niet goed kunnen 
zijn nu een (eventueel) kampi- 
oenschap nadert. Gedurende 
de wedstrijd konden de paar 
supporters die de reis hadden 
gemaakt, slechts twee doel- 
rijpe kansen tellen! Niet meer en niet minder. Zelfs toen de 
rechter vleugelverdediger van 
Almere zich liet gaan na een 
overtreding van Sven van Nes, 
(hij sloeg Bas Lemmens voor de 
ogen van de scheidsrechter die 
hem een rode kaart voortover- 
de) en er dus een overtal voor 
de Zandvoorters ontstond, kon- 
den de gasten niet doordruk- 
ken. Toch zou de dag voor trai- 
ner Guus Marcelle en zijn elftal 
nog gunstig aflopen. Zij verste- 
vigden niet alleen hun kopposi- 
tie omdat Almere niet dichter- 
bij kwam maar ook de tweede 
concurrent RKAVIC kon niet tot 
winst komen. De Amstelveners 
verloren hun wedstrijd in Umui- 
den met 2-1 van SVIJ dat nu de 
verrassende tweede op de rang- lijst is geworden. RKAVIC blijft 
Almere nog net voor maar als 
zij hun inhaal wedstrijd moch- 
ten winnen, staan ze op de 
tweede plek. Volgende week 
is Zandvoort weer vrij. 

Uitslagen 

Weesp-SCW: 0-2; SVIJ-RKAVIC: 
2-1; Almere-Zandvoort: 0-0; 
Blauw Wit A'dam-Kismet '82: 
0-4; VEW-SIZO: 0-0; SMS was 
vrij. 

Stand in de derde klasse C 

Zandvoort 15-37 

SVIJ 16-27 

RKAVIC 14-25 

Almere 14-25 

SMS 14-22 

VEW 16-20 

Kismet'82 15-19 

SCW 15-18 

FCWeesp 17-15 

Blauw wit Adam 16-11 

SIZO 15-10 CHAKEN Ongedwongen schaken bij Chess Society 

De Hypotheekshop Zandvoort/Chess Society is in het Noord-Holland- 
se schaakwereldje een opmerkelijke vereniging. Ongedwongenheid 
is de basis voor een sfeervol clubleven. Toch blijven de prestaties van 
de 25 leden niet achter bij die van andere verenigingen. Het eerste team is nog steeds in 
de race om het kampioenschap 
in de 2e klasse van de Noord- 
Hollandse Schaakbond, terwijl 
tijdens het Corus-Schaaktoernooi 
- voorheen Hoogovens - zelfs 
twee leden de titel in hun tien- 
kampgroep wisten te behalen. 
Eén van die succesvolle spelers is 
Jeroen Loos, sinds 2000 actief lid 
en wedstrijdsecretaris. "Ik was 
altijd een huisschaker tot ik eens 
met mijn vriend Leo Keesman, 
die net als ik ook een titel pakte 
tijdens het Corus-toernooi, een 
kijkje ging nemen bij de club. De 
ongedwongen sfeer trok me di- 
rect aan", schets Loos die speelt 
in het tweede competitieteam en 
begeleider is van het eerste, zijn 
kennismaking met Chess Society. 

Vrijdag 

"Niemand is verplicht elke week 
de clubavond te bezoeken. Uiter- 
aard wel als er een competitie- 
wedstrijd gespeeld moet worden maar anders niet. We hebben de 
interne competitie zo georgani- 
seerd dat er altijd wel een moge- 
lijkheid is om te spelen tijdens de 
clubavonden die altijd op vrijdag- 
avond worden gehouden in het 
Gemeenschapshuis of in het Bell 
Hotel aan de Hogeweg. In de laat- 
ste locatie worden de zogenaam- 
de Rapid-wedstrijden gespeeld, 
terwijl het Gemeenschapshuis de 
plaats is voor de interne en com- 
petitiewedstrijden", legt hij uit, 
daarbij opmerkend dat juist het 
feit dat er geen verplichtingen 
zijn, hem stimuleert om vrijwel 
geen clubavond te missen. 
Jeroen Loos is enthousiast over 
de Chess Society, die naast Zand- 
voortse leden ook een aantal 
schakers uit de regio en zelfs uit 
Amsterdam op de ledenlijst heeft 
staan. 

Binnenstappen 

"Nogmaals het is de ongedwon- 
gen sfeer, die mensen doet beslui- ten zich bij ons aan te sluiten. 
Wie kennis wil maken kan op 
vrijdagavond rustig binnen- 
stappen en meespelen. Dat is 
geen enkel probleem", zegt 
Loos die en passant verwijst 
naar de website van de club 
www.chess-society.nl waar ook 
te vinden is op welke locatie en 
wanneer er gespeeld wordt. 

Wie nog meer wil weten kan Je- 
roen Loos in de avonduren bel- 
len op nummer 06-14363063. 
Einduitslag kv Ons Genoegen 
Februari 2005 Punten Marsen Conny Rijkbost 
Coos Rietveld 
Bep de Jong 
Ab Koper 
Henny Koper 
Joke de Jong 
Ab Drayer 
Ria v/d Broek 
Jan Noortman 
Joop Klein 20036 
19527 
19342 
18960 
18421 
18369 
18239 
17992 
17956 
17923 12 
6 
4 
6 
6 
6 
5 
4 
5 
7 
VEd > «^! Zandvoorts talent 
'Pupil van de week' 

Het Zandvoortse keeperstalent Angelo Timmer, heeft afgelopen 
zondag de dag van zijn leven beleefd. Tijdens de regionale top- 
wedstrijd Stormvogels/Telstar - Haarlem was hij, als gescout ta- 
lent aangewezen als 'Pupil van de week'. Timmer, die nog bij sv Zandvoort 
bij de 'D-pupillen' onder de lat 
staat, traint nu al regelmatig 
met de Gouden Gids-divisionist 
mee en doorloopt daar de voet- 
balschool. ledere week brengt 
zijn vader hem een aantal keren 
naar Umuiden om hem zo goed 
mogelijk de kneepjes van het 
keepersvak onder knie te laten 
krijgen. 

Meisjes 

Het keeperstalent heeft Timmer 
van zijn vader Enno gekregen. 
Timmer senior stond al op zes- 
tienjarige leeftijd in het eerste 
van Zandvoortmeeuwen het 
doel te verdedigen en was op 
weg naar een mooie toekomst. 
Zoals zoveel jongens van die 
leeftijd, kwamen er echter een 
paar kinken in de kabel (lees: 
meisjes) en was het gedaan. 
Toen timmer sr. Aan het einde 
van het vorige seizoen hoorde 
dat zijn spruit in de belangstel- 
ling van Stormvogels/Telstar 
stond, heeft hij hem die zomer 
iedere dag voor ongeveer twee 
uur, persoonlijk onderhanden 
genomen om van hem zijn er- 
varing te laten leren. Zodoende 
had Angelo aan het begin van 
dit seizoen een zeer grote voor- 
sprong op zijn leeftijdgenoten 
en mocht hij bij de Umuidense 
club komen; bij de C-junioren, 
één leeftijdklasse hoger dan 
zijn eigen leeftijd. 

Handschoenen 

Timmer junior: "Het was onwijs 
leuk. Ik heb een super dag mee- 
gemaakt. Eerst kreeg ik een VIP 
ontvangst en mocht ik vier kaar- 
ten uitdelen. Ik heb die aan mijn Angelo Timmer. 

vader en vriendjes Beau, Kenny 
en Bud gegeven. We mochten 
met z'n allen het spelershome 
in en een half uur voor de wed- 
strijd mocht ik me met de spe- 
lers van het eerste omkleden. 
Ik kreeg toen een echt Storm- 
vogels/Telstar shirt en dat mag 
ik nog houden ook! Samen met 
die spelers heb ik de warming- 
up gedaan en vijf minuten voor 
de wedstrijd gingen we weer 
naar binnen. Toen gingen we, 
samen met de scheidsrechter 
en de spelers van Haarlem, het 
veld op en mocht ik de bal dra- 
gen. De stadionspeaker stelde 
me voor en toen mocht ik met 
de aanvoerders de toss doen. 
Het werd een geweldige wed- 
strijd want wij wonnen met 
3-12 en dus zat de stremming 
er goed in. Na afloop heb ik 
afscheid genomen van trainer 
Poortvliet en kreeg ik de hand- 
schoenen van keeper Kevin 
Moeliker. Het was echt te gek", 
zegt hij en kijkt dromerig voor 
zich uit! Sportuitslagen afgelopen weekend Basketbal 

The Lions da - 
The Lions he - bv Lely da2 
GMB Volendam 2 Voetbal 

Almere - sv Zandvoort 

sv Zandvoort zo1 - Spaarnwoude 

ZSC '04-Concordia 5 

Zaalhandbal 

ZSC da -TOB 2 
West Site 3 -ZSC he 41-55 
86-73 0-0 
afgelast 
afgelast 11-9 
18-20 Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9*3 maart 2005 .SKETBAL Verdiende zege The Lions heren Het eerste herenteam van The 
Lions heeft maandagavond een 
ruime 86-73 thuisoverwinning 
behaald op GMB Volendam. De 
winst werd in de laatste twee 
perioden veiliggesteld, nadat 
de Volendammers in de eerste 
periode het initiatief hadden. 

Lions nam in de eerste minuten 
van de wedstrijd een 5-0 voor- 
sprong. Met die vlotte voor- 
sprong bleek het Zandvoortse 
kruit voor ruim zes minuten 
verschoten en ook defensief 
draaide het team slecht, waar- 
door aan het eind van de eerste 
periode een 14-18 achterstand 
op het bord stond. 
In de tweede periode zag Lions 
kans de wedstrijd naar zich toe 
te trekken. Twee minuten voor 
de pauze kwamen de Zand- 
voorters op een 37-34 voor- 
sprong, die nog voor de bas- 
ketwisseling werd uitgebouwd 
tot 42-36. 

Na de pauze wist The Lions 
onder leiding van aanvoerder 
Marvin Martina de voorsprong 
vastte houden. Aan het einde van 
derde periode was de strijd vrijwel 
beslist en bedroeg de voorsprong 
negen punten (63-54). 

In de vierde periode van tien 
minuten gaf de conditie de 
Marvin Martina was met 23 punten de topscorer. doorslag in het voordeel van 
de thuisclub. De Volendam- 
mers moesten het hoofd buigen 
mede omdat ze over slechts zes 
spelers konden beschikken en 
kwam de marge uiteindelijk uit 
op dertien punten (86-73). Die 
marge had aanmerkelijk groter 
kunnen zijn, als Lions in het be- 
gin van de wedstrijd niet zoveel 
scoringskansen hadden laten 
liggen en verdedigend wat al- 
lerter te werk waren gegaan. 

Marvin Martina was met 23 
punten de topscorer gevolgd 
door Wolf met 19 treffers. De overige punten van The Li- 
ons kwamen op naam van Vic- 
tor Valjavec en Duindam (bei- 
den 13), Philip Prins (8), Evert 
Bol (5) en Martin v.d. Aar (3). Dankzij onze adverteerders 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft. Bekijk hun adver- 
tenties goed en profiteer van hetgene dat zij aanbieden. In deze krant adverteren (in aifabetische volgorde): Auto Strijder 

Autobedrijf Zandvoort 

Benei ly Dranken 

Bianca Nagelstudio 

Boudewijn's Visservice 

Bruna 

Café Bluys 

Cense en van Lingen 

Circus Zandvoort 

Danzee 

De Kippetrap 

Del Mar 

Eetcafé Boulevard 

Fast Company 

Filoxenia Greek Cuisine 

Gebouw de Krocht 

Gemeenschapshuis 

Gemeente Zandvoort 

Health Club Zandvoort 

Herenkapsalon Ton Goossens 

Hotel Rest. Meijershof 

IJzerhandel Zantvoort 

INZ 

Koene Cleaning Service Lucienne's Beautylounge 

Manege Danceclub 25+ 

Manege Ruckert 

Marktgigant/vd Brink 

Mazzelmarkt 

Monuta Uitvaart 

MP Coiffures 

Onnovan Middelkoop 

Ouderen Partij Zandvoort 

P. van Kleeff 

RB Schilderwerken 

Sebregts Bestratingsbedrijf 

Slagerij Marcel Horneman 

Spolders BV 

t Lokaal 

t Wapen van Zandvoort 

Take Five 

Trade Ard 

Van Schaik Makelaar O.G. 

Videoland 

Willemse Elektro 

Zandvoort Optiek 

Zonnestudio Zandvoort 

Zonwering Zandvoort Indelingen softbal 

Onlangs zijn de indelingen voor 
de komende softbalcompetitie 
bekend gemaakt. De heren van ZSC zijn ingedeeld 
in de 5e klasse D van het district Noord-West, samen met: DIO 2, 
Kinheim 2.THB 2 (Haarlem), DVH 3 
(Amstelveen), Flags 2 (Lisse), Hoofd- 
dorp Pioniers 3, Spaarnwoude, Tha- 
men 3 (Uithoorn) en Vennep Flyers 
2 (Nieuw-Vennep) . 
De dames van ZSC komen uit in Dis- 
trict Noord-West 6e klasse D. Deze competitie ziet er als volgt uit: BSM 
1 (Ben nebroek), DVH 4 (Amstel- 
veen), Flying Petrels 3 (Purmerend), 
Odiz Frogs 2 (Zaanstad), OWO 2 
(Amsterdam), Red Stars Vitesse 1 
(Castricum), Rooswijk 2 (Velsen- 
Noord), Thamen 2 (Uithoorn) en 
Vennep Flyers 2 (Nieuw-Vennep). Sportprogramma t/m 10 maart 

Basketbal 

Zaterdag 5 maart 
BC Schrobbelaar - Lions dal 
US centrum, Amsterdam 
Flamingo's - Reshopp Voetbal 

Zondag 6 maart 

Ripperda - sv Zandvoort zo1 

Reinaldapark, Haarlem 

Dinsdag 8 maart 

Kon. HFC - Concordia 

Halve finale Haarlem Dagbladcup 

Sportcomplex Duintjesveld 

Hockey 

Zondag 6 maart 
Saxenburg -ZHC 
Halfweg 

Futsal 

Vrijdag 4 maart 

Sv Zandvoort 1 - Fico 1 

Zandvoort Noord 3 -Zandvoort Noord 1 

Veteranen 

Golf 

Dinsdag 8 maart 
Ladiesday (matchplay) 
Open Golf Zandvoort 13.15 uur 
19.00 uur 

14.30 uur 
20.00 uur 

14.30 uur 20.10 uur 
22.00 uur 10.00 uur 
Sport- 
verenigingen 
opgelet! 

Sporten is een gezonde bezigheid waar 
gelukkig heel veel Zandvoorters mee 
bezig zijn. Uw sportvereniging verdient 
daarom alle aandachtvan de Zandvoortse 
Courant. 

Wacht niet af, maar neem contact 
op met onze sportredactie, zodat we 
kunnen bespreken hoe uw vereni- 
ging en deze krant kunnen samen- 
werken. Belangrijke evenementen, 
uitslagen, uitnodigingen, verslagen en 
noem zo maar op! 

Mail naar sport@zandvoortsecourant.nl 
of bel onze sportredacteur 
Joop van Nesjr. 06-144 826 85 Sierbestratingsbedrijf 

Henk SEBREGTS Ophogen • vernieuwen 

40 jaar ervaring 

Levering materiaal 

(Excluton) 

Catalogus ter inzage 

& showterrein Vrijblijvende prijsopgave 

Tel. 023-57 317 29 
06-517 712 98 €> Makelaars O.G. 
CENSE 

üöhLINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU NVM >s~ 'S 
v360: 

virtual tour 

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/27 ZANDVOORT 

• 3-kamer appartement met balkon (ZW) 

• 6 e verdieping met schitterend uitzicht over zee 

• Vanuit alle vertrekken zeezicht, veel lichtinval 

• Geheel v.v. kunststof kozijnen 

• Berging in het souterrain 

• Complex beschikt over liften en parkeerterrein 

• Woonoppervlakte ca. 100 m 2 

Vraagprijs: € 209.000,- 
KAREL DOORMANSTRAAT 10/5 ZANDVOORT 

• Royaal 3-kamer hoekappartement met zeezicht 

• Op de 3e etage gelegen, nabij station en centrum 

• Woonkamer met openhaard en inpandig balkon 

• Berging in het souterrain 

• Kunststof kozijnen met dubbel glas 

• Intern enigszins gedateerd 

• Woonoppervlakte ca. 110 m 2 

Vraagprijs: € 187.500,- TJERK HIDDESSTRAAT 8/1 ZANDVOORT 

• Fraai verbouwd 4-kamer appartement met zeezicht 

• Riant zonneterras van 45 m 2 op het zuid westen 

• Vloerverwarming in woonkamer, keuken en badkamer 

• Kunststof kozijnen met dubbele beglazing 

• Inpandige berging met aansl. wasmachine en droger 

• Elektrische zonwering (2003) 

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2 

Vraagprijs: € 235.000,- 
FRANS ZWAANSTRAAT 26 ZANDVOORT ■ Recent volledig gerenoveerde hoekwoning 

1 Met garage, oprit voor 2 auto's en royale achtertuin 
1 Deze woning is zo te betrekken! 

■ 4 slaapkamers 

■ Vrijwel alle vertrekken v.v. paneeldeuren 

■ Geheel v.v. dubbele beglazing 

■ Woonopp. ca. 125 m 2 , perceelopp. 304 m 2 

Vraagprijs: € 429.000,- CARACE NR. 3 PATRIJZENSTRAAT ZANDVOORT 

Uw auto liever binnen? 

• Achter het appartementen complex " Vogelhof " 
gelegen garagebox Vraagprijs: € 26.000,- 
TROMPSTRAAT 5/4 ZANDVOORT ■ Sfeervol 4-kamerappartement verbouwd naar 3 kamers 

■ Op de 2' verdieping gelegen met prachtig zeezicht 
1 Totaal gerenoveerd appartementencomplex 

• Moderne badkamer (2004) 

■ V.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing 

■ Inpandige berging, 2 balkons 

■ Woonoppervlakte ca. 90 m 2 

Vraagprijs: € 189.000,- 
iMl^M ZANDVOORT • Goed onderhouden 2-kamerappartement 

• Gelegen op de 1 ' verdieping met balkon (zuid) 

• Modern gestoffeerd, geheel gestuukt 

• Open keuken v.v. apparatuur 

• Het complex beschikt over een lift 

• Geheel v.v. dubbele beglazing 

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2 

Vraagprijs: € 147.500,- 
STATIONSSTRAAT ongenummerd, ZANDVOORT 

• Bouwkavel van ca. 144 m 2 

• Bestemming woondoeleinden 

• Bebouwingsmogelijkheid: Royaal vrijstaand woonhuis met 
garage (totaal max. ca. 750 m 3 ) 

• De achtertuin ligt op het westen 

• Het hoofdgebouw zou max. ca. 85 m 2 bebouwd kunnen 
worden en het bijgebouw max.ca. 20 m 2 

Vraagprijs: € 112.000,- VAN CALENSTRAAT 134 ZANDVOORT 1 Comfortabel 2-kamer appartement 

1 Gelegen op de begane grond met terras (ZW) 

1 Nog geen 100 meter van het strand gelegen 

■ Netjes onderhouden, doch gedateerd 

> V.v. elektrische zonwering, inpandige berging 

■ Lage servicekosten, € 104,- per maand 

■ Woonoppervlakte ca. 40 m 2 

Vraagprijs: € 129.000,- ©Zandvoortse 

Courant Makelaars O.G. CENSE " 

van LINGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! £TUEEL 

Paas Puzzelactie JLTUUR 

Kogel in de kont UBRIEK 

n en verleden PORT Laatste winterrace 1e jaargang • nr. 6 • week 10*10 maart 2005 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld Toneeluitvoering 
DeWurf 

Zaterdag 19 en 26 maart aan- 
staande heeft folklorevereniging 
De Wurf gereserveerd voor haar 
jaarlijkse toneeluitvoering. Ge- 
speeld zal worden het toneel- 
stuk 'Ouwejaers Aevond op et 
Zeemanhoffie', geschreven door 
J. Steen. Steen heeft een groot 
aantal stukken voor de Wurf ge- 
schreven. De bekende Zand voort- 
se regisseur Rob van Toornburg 
tekent voor de regie. 

De Wurf speelt jaarlijks een stuk 
dat speelt in de geschiedenis van 
Zandvoort. Dit jaar gaan ze terug 
naar circa 1881. Het verhaal is ge- 
deeltelijk authentiek, uit een tijd 
met veel armoede. Ondanks die 
armoede werd veel met elkaar 
gedeeld. Vervolg pagina S Zandvoort Optiek NIEUWE 

GUCCI ZONNEBRILLEN 

ZIJN BINNEN!!! 

Kerkstraat 34-36 
2042 JC Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 
T üE Hans van Pelt 
*Nn / 
"Ik ga meedoen met die letters 

zoeken in de winkels voor die 

puzzelactie. Maar ik hoop wel dat 

er ook café's bij zitten." Brutale inbraak in dierenasiel ■jtfiiii uil 

^^^CS' il K 


M*J^M*\'. In de nacht van afgelopen zaterdag op zondag, hebben leden van 
het inbrekersgilde hun slag geslagen in het Kennemer Dierenasiel 
aan de Keesomstraat. Door middel van braak en sloop heeft men 
de dieren een slag toegebracht die er mag zijn. Twee kluizen en 
de inhoud van de kassa werden meegenomen. De inhoud van één 
van de kluizen is nog levensgevaarlijk ook! Daarin stond een fles 
met een rode vloeistof, Euthanasaat. Deze stof wordt gebruikt om die- 
ren uit hun lijden te verlossen. Eu- 
thanasaat is ook voor mensen do- 
delijk en dus levensgevaarlijk. Het 
gevaar bestaat dat de dieven niet 
weten wat dit voor stof is en langs 
de kant van de weg gooien. Men 
hoeft niet over veel fantasie te be- 
schikken om in te kunnen schatten 
wat er dan zou kunnen gebeuren. 

Slag slaan 

De inbrekers konden hun slag 
slaan omdat de beheerder niet 
aanwezig was. Deze heeft dus 
niets gemerkt van de roof en 
stond de volgende dag voor een 
voldongen feit. De leiding van 
het Kennemer Dierenasiel zit, 
na de inbraak, behoorlijk met 
de handen in het haar. Men is 
namelijk voornemens om de 
gehele opvang van dieren naar 
Zandvoort te halen en ten be- 
hoeve daarvan wordt het asiel 
aan de Keesomstraat binnenkort 
volledig herbouwd. Men is de 
laatste tijd druk doende om de 
financiën op orde te krijgen voor 
deze ingrijpende klus. "ledere 
euro is er een," zegt één van 
de medewerksters, "we hadden 
zoveel mooie en leuke dingen 
voor de dieren kunnen doen. Ik ben behoorlijk in de mens- 
heid teleurgesteld. Wie steelt 
er nu van dieren?" vraagt zij 
zich vertwijfeld af. 

Werk niet in gevaar 

Gelukkig komt het werk van 
de vrijwilligers en medewer- 
kers van het asiel niet in ge- 
vaar, daar is ondertussen voor 
gezorgd. De dieren krijgen 
hun normale verzorging en 
dat is het belangrijkste, maar 
gemakkelijker is het niet ge- 
worden. Het is ondertussen 
al de tweede inbraak die het asiel heeft moeten ondergaan. 
De vorige was, zo mogelijk, nog 
brutaler, want die werd op een 
doordeweekse nacht gepleegd. 
Ook toen werd een aanzienlijk 
bedrag buitgemaakt en zijn de 
inbrekers nooit achterhaald. 

Pinnen 

Dat het asiel geld in huis heeft, 
heeft te maken dat de bezoekers 
niet weten dat er gepind kan wor- 
den. Men is in de veronderstelling 
dat alleen cash kan worden geac- 
cepteerd. Niets is minder waar. 
"We vragen dan ook aan de men- 
sen om te pinnen. Wij lopen dan 
veel minder gevaar want men zou 
ook in de verleiding kunnen ko- 
men om overdag, als er veel mede- 
werkers aanwezig zijn, zo een roof 
te plegen. Ik moet er niet aan den- 
ken", aldus de zwaar aangeslagen 
medewerkster. 

Technische recherche 

Uiteraard heeft de leiding van het 
Kennemer asiel, zodra de inbraak 
werd vastgesteld, bij de politie 
melding gemaakt van de situatie. 
De technische recherche van de 
regiopolitie, heeft de zaak nu in 
onderzoek en er zijn een aantal 
zaken veiliggesteld. Die zijn mee- 
genomen naar het laboratorium 
en worden onder andere op vin- 
gerafdrukken onderzocht. Men 
kon verder niet op de zaak ingaan, 
hangende het onderzoek. Versterking voor stuurgroep Middenboulevard 

Aan de vooravond van de belangrijke integrale commissievergade- 
ring over de vorderingen van het project Middenboulevard, heeft 
het college van B&W een opmerkelijke stap genomen. Wethouder 
Hans Hogendoorn heeft zitting genomen in de stuurgroep Mid- 
denboulevard. Hogendoorn zal zich voornamelijk gaan bezighou- 
den met het ontwikkelen van de zogenaamde 'polen'. Hiermee 
worden de gebieden van het Badhuisplein en het plein rondom het 
Palace Hotel bedoeld. De inzet voor deze gebieden zal voorname- 
lijk liggen op het toeristische/economische vlak. Wellicht dat nu een 
opening kan komen naar de ideeën die het gemeentebestuur al 
langer voor ogen heeft voor onze badplaats: het "Welness' concept. 
Afhankelijk van de discussie van woensdagavond zal men al dan 
niet komen met een ander plan voor deze ingewikkelde materie. www.zandvoortsecourant.nl RKZ en Het Spalier 
zoeken 'crisisgezinnen' 

J.l. dinsdag 22 februari werd in 
het Residentieel Kindercentrum 
Zandvoort (RKZ) een informa- 
tiebijeenkomst gehouden voor 
geïnteresseerden die kinderen 
in crisis willen opvangen. Do- 
minique Glas, Karinda Suér en 
Margret Castien gaven helder 
en duidelijk aan wat precies de 
bedoeling hiervan is. 

Twee echtparen en twee geïn- 
teresseerde dames waren op 
het kranten artikel af gekomen. 
'Crisisgezin' zijn, betekent in dit 
geval, hulp bieden aan kinde- 
ren van O tot 4 jaar die dreigen 
'uit de boot' te vallen. "De op- 
vang is altijd tijdelijk", vertelde 
Margret. "8 tot 12 weken is de 
langste periode dat het kind 
in zo een gastgezin zal blijven. 
De ukkies komen uit gezinnen 
waar, door drugs of alcoholge- 
bruik, de ouders (tijdelijk) niet 
voor hun kind kunnen of mogen 
zorgen. Soms zijn het ook ge- 
zinnen die b.v. door huurschuld 
uit huis zijn gezet en daardoor 
op straat terechtkomen. Het 
zijn altijd noodsituaties waar- 
van het kind de dupe dreigt te 
worden. 

Het Spalier 

'Het Spalier', gevestigd op de 
Kostverlorenstraat (het vroege- 
re Planting huis), vangt al jaren 
kinderen uit moeilijke thuissi- 
tuaties op. In groepjes van tien 
worden ze begeleid en liefdevol 
verzorgd. Waarom is er in 'Het 
Spalier' dan geen plaats? "Onze 
groepen zijn te groot en de kin- 
deren van de groep te oud voor 
de O tot 4 jarigen," legt Margret 
uit. "Het kind heeft een plekje 
nodig waar het veilig zit en 
even tot rust kan komen terwijl 
de hulpverlening om het gezin 
heen, samen met dat gezin, 
kijkt hoe ze de crisis kunnen op- 
lossen". Vervolg pagina 5 Familieberichten "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des 
Heren hand" (gezang 293). 

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat wij 

hem zolang in ons midden mochten hebben, geven 

wij u kennis dat door de Heere in Zijn Heerlijkheid 

is opgenomen onze lieve zorgzame vader, 

schoonvader, grootvader en overgrootvader PIETER BRUNE 

weduwnaar van Aurelia Visser 
Ridder in de Orde van Oranje - Nassau 

tevens begiftigd met het Verzet herdenkingskruis 

op de leeftijd van 94 jaar. 

Lollum, (gem.wonseradeel friesland) t Hoofddorp, 
26 augustus 1910 4 maart 2005 Zandvoort: Simon Heinrich Brune t 
Jopie de Zwart 
Corrie en Gert Jan, 

Debora, Jeffery, Shirly, Tiffany 
Simon jr. 

Zuidland: Gera Quak - Brune 

Jasper Johannes Quak t 
Bram en Trudy, Larisse, Dion 
Lianne 

Zandvoort: Ype en Ans Brune - de Jong 
Pieter, Nina en Kim 
Miriam en Gareth, Liam, Emily 
Nicole, Robin, Bo, Tro. 
Paul en Yvonne 

Fried en Janny Brune - Paap 
Pieter en Silvia , 

Thomas, Quinty, Chiméne 
Trineke en Raymond, Ian 

Gerrit en Monica. Brune - Hanskamp 
Bob en Joyce, Dave, Bri. 

Otto Johann Pieter Brune t 

Waalre: Otto Brune en Irene van den Bosch 

Margot, Noa, Ghislaine 
Kirsten 
Marloes 
Dionne 

Zandvoort: Gijs en Ingrid Brune - van der Werff 
Sandra en Dennis, Mandy, Kim, Jady 
Richard 

Tamara en Hidde 
Remco en Suzanne 

Correspondentie -adres: 
Y.Brune 

Lorentzstraat 282 
2041 SM Zandvoort 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 
10 maart a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur in het 
Uitvaartcentrum van de Algemene begraafplaats aan 
de Tollenstraat te Zandvoort. 

Wij willen afscheid van vader nemen in een dienst 
van Woord en Gebed op vrijdag 1 1 maart a.s 
om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de 
Julianaweg te Zandvoort. 

Aansluitend zal om 15.00 uur de bijzetting in 
het familiegraf plaatsvinden op de Algemene 
begraafplaats aan de Tollenstraat te Zandvoort. 

Nadien is er gelegenheid tot condoleren in de 
ontvangkamer van de begraafplaats. Hiermede geven wij kennis van het, op de 
gezegende leeftijd van 94-jaar, overlijden van ons 
oud-bestuurslid 

de heer P. Brune 

De heer Brune zullen wij in dankbaarheid blijven 
gedenken om zijn toegewijde werk als bestuurslid 
van het CDA Zandvoort-Bentveld en voorzitter van 
de voormalige ARP Kieskring Zandvoort. 

Bestuur CDA Zandvoort-Bentveld 
Zandvoort, 5 maart 2005 Monuta 1? Westerveld en Van Beek 1 v" -'■■ 

V/c 
raartwense 
zijn persoonlijk; 
Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 
I Tel (023) 562 70 10 
(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 

Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 
| Rijksstraatweg 113, 
Tel: (023) 584 16 82 

Meer informatie? 
Bel ons gerust. Bibliotheek Zandvoort 
Openingstijden 


maandag: 


14.00- 20.00 uur 


dinsdag: 


14.00- 17.00 uur 


woensdag: 


10.00- 17.00 uur 


donderdag: 


14.00- 17.00 uur 


vrijdag: 


10.00- 12.00 uur 
14.00- 20.00 uur 


zaterdag: 


10.00- 14.00 uur URGERLIJKE STAND 26 februari - 4 maart 2005 Ondertrouwd 

Werkheim, Alexander Gerry en: 
Dommerholt, Willemina Albertha. 
Seitz, Roy en: Jansen, Chantal. 

Gehuwd 

Porton, Sjoerd Jan en: Chen, Li. 

Overleden 

van der Vliet, Jean Marie, oud 52 jaar. 

Budding, Stella, oud 49 jaar. 

Gelaudie geb. Schutter, Cornelia Wilhelmina Maria, 

oud 87 jaar. 

van Deursen, Tineke, oud 57 jaar. 

Schaap, Ewit, oud 80 jaar. 

Bouwman, Pieter Johannes, oud 85 jaar. 

der Kinderen geb. Molenkamp, Anna Maria Hendrika, 

oud 80 jaar. 

van Knotsenburg geb. de Ronde, Antonetta, 

oud 76 jaar. Kerkdiensten ZONDAG 13 MAART 

Hervormde Kerk, Kerkplein 

10.00 uur ds. G.H.N. Germans uit Sassenheim 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 

10.00 uur ds. W. van Galen uit Heemstede 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur mevr. B. Bleijs 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor W. Al 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. R. Steenstra uit Leiden 

Gelukkig ben ik 
goed verzekerd! Uit zorg voor degenen die straks achterblijven, 

heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten. 

Voor een éénmalige afkoopsom van € 2.695,- (prijspeil 2005) 

wordt mijn begrafenis of crematie te zijner tijd 

verzorgd zoals afgesproken. 

(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig 

al gauw € 3.750,-). 

'BEL GRATIS 0800-022 45 35 UH Uitvaartcentrum Haarlem 

Parklaan 36,2011 KW Haarlem, telefoon (023) 532 87 50 

Altijd directe hulp bij overlijden ® Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005 
ILTUUR Virtuoos spel Frits Landesbergen 

Voor een uitverkocht huis werd op zondag 6 maart weer een 
jazz optreden verzorgd door het trio Johan Clement. Door ziekte 
van Eric Timmermans was het trio echter gedecimeerd tot duo. 
De contrabas werd dit keer weer, net zoals verleden maand, op 
onovertroffen wijze bespeeld door Paul Berner. 
Unieke solo 

Met Frits Landesbergen achter 
de vibrafoon en John Engels op 
drums, werd dit optreden in De 
Krocht een muzikale manifesta- 
tie van groot formaat. "Ik weet 
nog van vroeger, dat ik John 
Engels een geweldige drum- 
mer vond en nu mag ik wéér 
samen met hem optreden", ver- 
baasde Landesbergen zich. Dat 
Frits Landesbergen naast een 
goed drummer een geweldige 
vibrafonist is, bleek weer bij dit 
unieke optreden. Landesbergen 
schakelt net zo makkelijk over 
van rustige ballads naar een 
sneller muziekritme. Maar altijd 
loepzuiver ondersteund door 
het weergaloze pianospel van 
Johan Clement en, niet te ver- 
geten de unieke drumsolo's van 
John Engels en het basritme van 
Paul Berner. Want dat de drum 
ook een muziekinstrument is bewees Engels door, op verzoek 
van Landesbergen, solo te spe- 
len naar een herkenbare melo- 
die. "Just Friend, is dit. Hebben 
jullie het niet herkend?" 

Enthousiast 

En verder ging de muziekexplo- 
sie weer, slechts onderbroken 
door een pauze van 20 minuten. 
Het muziekfeest was pas laat af- 
gelopen. "Het klinkt in deze zaal 
ook zo mooi", verbaasde Lan- 
desbergen zich weer. Met een 
ovationeel applaus voor het vier- 
tal stapte het laaiend enthousi- 
aste publiek weer de regen in. 
3 april is er een optreden van gi- 
tarist Peter Niewerf en 20 maart 
kunnen muziek liefhebbers nog 
een extra optreden verwachten. 
Meer hierover binnenkort in 
deze krant. 

Lienke Brugman ARTOON Hans van Pelt VEEL SNEEUW WAS HET! ! ° ° ff* ° "S** o ° ° °° 

o o o /• o o " „ « 

» o » o » o O i o 

* « O-O 6 O ° Oo C 
o -.Om 9 * 

° „° »- e*» o 


-t 


= ^~ i — 'o 


^f^w: 


^^^^ 


p DOE MEE MET ONZE PAAS PUZZELACTIE! 

In samenwerking met de adverteerders in deze krant, organiseren wij een 
gezellige puzzelactie waar het hele gezin aan mee kan doen. 

De Zandvoortse Courant stelt mooie prijzen beschikbaar, te weten 10 modieuze 
horloges van het merk Sekonda, maar ook worden prachtige prijzen beschikbaar 
gesteld door adverteerders, waar onder: een terrasverwarming t.w.v. € 199,-, een 
DVD speler t.w.v. € 99,-, een kadomand t.w.v. € 25,-, een dinerbon voor 2 perso- 
nen en nog veel meer. 

Wat moet u doen? 

In het overzicht van de adverteerders (zoals gebruikelijk op pagina 23) ziet u apart vermeld 
de deelnemers aan deze actie. Bij elke deelnemer kunt u een woord vinden in de winkel of 
bedrijfsruimte. De adressen van de deelnemende adverteerders kunt u uiteraard terugvinden in 
de advertenties. Deze woorden zijn genummerd van nr. 1 tot en met nr. 31 . Als u alle woorden 
op de juiste volgorde legt, ontstaat er een slagzin. Sommige woorden - met hetzelfde nummer- 
komt u tweemaal tegen. 

Schrijf de slagzin op en geef ook het antwoord op de vraag: 

Wanneer verscheen er voor het eerst een krant in Zandvoort? Stuur de antwoorden naar: 

Zandvoortse Courant, Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort 
of: info@zandvoortsecourant.nl. 

Deze actie loopt tot en met 30 maart en de oplossingen dienen uiterlijk 
31 maart bij de redactie binnen zijn. De prijswinnaars worden bekend 
gemaakt in de Zandvoortse Courant van 15 april 2005. Over de uitslag 
kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers en directe familiele- 
den kunnen alleen meedoen buiten mededinging. 
' /irfiHil 
VEEL SUCCES EN VOORAL HEEL VEEL PLEZIER! 
Winter in Zandvoort En plotseling is het winter. 
Vier keer het straatje schui- 
ven. Dan vegen. Zout strooi- 
en. Zodat het wat langer 
schoon blijft. Vogelvoer ko- 
pen. Vetbollen en pinda's. Die 
hingen er al. Maar nu is het 
extra nodig. Zelfs de kraaien 
mogen meepikken. Vaak jaag 
ik ze weg. Omdat ze alles ka- 
pot pikken. Genieten voor 
de kinderen. Maar ook ge- 
nieten voor de volwassenen. 
Als je tenminste niet slecht 
ter been bent. Of als je met 
de auto naar je werk moet. 
Echtgenoot belde op. Drie 
uur had hij er over gereden. 
In Haarlem zat alles helemaal 
vast. Honderden auto's in de 
file. "Het duurde een uur", 
mopperde hij, "voordat ik er 
doorheen was. En toen nog 
twee uur voordat ik in Am- 
sterdam arriveerde". Bussen reden er niet. Waarom? 
Het zal wel een oorzaak heb- 
ben gehad. Als er in Nederland 
een pak sneeuw valt? Dan is 
alles meteen van slag. We zijn er 
niet meer aan gewend. Dat denk 
ik. Hoe was dat vroeger nou? 
Reden er toen ook geen bussen 
meer? We hebben toch heel wat 
strenge winters gehad. Ik kan 
het me niet meer herinneren. 

De krant is er wél. Elke dag. Daar 
heb ik respect voor. Ga het maar 
eens doen. Voor dag en dauw. 
Ploeteren door de sneeuw. Ik 
wandel naar het strand. Nou ja. 
Het is meer sjokken. Sneeuw- 
laarzen lopen niet echt han- 
dig. Mijn sokken zakken onder 
mijn voeten. Steeds hijs ik ze 
op. Maar het helpt niks. De fo- 
to's zijn wél mooi "Dit gebeurt 
maar eens in de 50 jaar". Jan 
Versteegt zei het zeer stellig. Ik luister graag naar zijn radio 
praatjes. Voor onze kinderen 
is het dolle pret. Sleeën met 
de ouwe stuurslee van opa. 
Die hem nog had bewaard. 
Gooi nooit iets te snel weg. 
Wijze les van oma zaliger. 

Voor mensen met een rolla- 
tor lijkt me deze sneeuw een 
ramp. Die komen echt het 
huis niet meer uit. Gelukkig 
zal het niet lang duren. Het 
is al begin maart! Ik schuif 
mijn andere columns opzij. 
Dit heeft even voorrang. 
Want over 50 jaar ben ik er 
écht niet meer! 

lienke Bru^^ 10 T/M 17 MAART 2005 11 maart 12 maart Genootschapsavond van het 
Genootschap "Oud Zandvoort" in 

gebouw De Krocht. De zaal is vanaf 
19.15 uur geopend. 
Thijs Ockersen signeert zijn nieuwe 
boek 'Kogel in de kont', van 14.00- 
17.00 uur bij Bruna Balkenende, 
Grote Krocht 
12 & 13 maart Alpenweekend in Het Wapen van 
Zandvoort, vanaf 12.00 uur 
Classic Concerts in de N.H. Kerk, 
Koorconcert, aanvang 15.00u 
Joseph Lam Jazzclub & Casablanca, 
Washboard Wailers, Gebouw de 
Krocht, aanvang 15.00u 
Lezing door Wim Kruiswijk over 
het Juttersmuzee-um. Bibliotheek, 
aanvang 14.30 uur. (Georganiseerd 
door het Genootschap Oud 
Zandvoort) 13 maart 13 maart 

1^) I BOUDEWIJN'S VlSSERVICE 

www.boudewijnsvisservice.nl Maart 

06 - 12204845 
Laag 


Hoog Laag 


Hoog 


water 


water water 


water Do 


10 


00.46 


03.21 


11.06 


15.36 


Vr 


11 


01.38 


04.00 


11.44 


16.17 


Za 


12 


02.23 


04.40 


12.40 


16.58 


Zo 


13 


02.56 


05.22 


13.24 


17.41 


Ma 


14 


01.49 


06.01 


14.14 


18.21 


Di 


15 


02.46 


06.42 


14.54 


19.06 


Wo 


16 


03.25 


07.18 


15.35 


19.46 


Do 


17 


03.35 


08.00 


15.45 


20.24 Amnesty International bedankt Zandvoort De collecte van Amnesty Inter- 
national, die van 20 februari t/m 
26 februari 2005 in de gemeente 
Zandvoort werd gehouden, heeft 
€ 1.612 opgebracht, een succes! 
In totaal hebben tien vrijwilligers 
gecollecteerd. 

Het was de derde keer dat 
mensenrechtenorganisatie Am- 
nesty International een lande- 
lijke collecte hield. De collecte 
is voor Amnesty van groot be- lang. De mensenrechtenorgani- 
satie is volstrekt onafhankelijk 
en is dus voor haar werk groten- 
deels afhankelijk van giften van 
particulieren. De respons van het 
publiek was veelal positief. 
Amnesty dankt iedereen van 
harte voor de geldelijke bij- 
drage. Ook bedankt Amnesty 
alle vrijwilligers, die in de kou 
van deze afgelopen week, weer 
hebben gecollecteerd voor hun 
enthousiaste inzet. Genootschapsavond 
Genootschap Oud Zandvoort 

Op vrijdag 11 maart a.s. houdt het Genootschap Oud Zandvoort weer een Genootschapsavond in 
gebouw De Krocht De zaal is open vanaf 19:15 uur en doorlopend tot de start van de avond om 
20:00 uur zullen er diverse nostalgische foto's worden getoond. Na het welkomstwoord van 
de voorzitter van het GOZ, de 
heer Cense, zal de presentatie 
plaatsvinden van het nieuwe 
boek van Thys Ockersen, ge- 
titeld: "Kogel in de kont". 
Ockersen zal tijdens de pauze 
én na afloop van de avond zijn 
boek signeren. 

Vervolgens zal een circa een 
uur durende presentatie wor- 
den gestart met de titel "Zand- 
voort door de eeuwen heen". 
Aansluitend een pauze waarin 
lootjes te koop zijn voor de 
traditionele verloting. Om ca. 
21:45 uur zal de film begin- 
nen, samengesteld uit particu- 
lier gefilmd materiaal. 

De terugkomst in Zandvoort 
wordt opgevolgd door unieke 
beelden van de Zandvoortse 
reservepolitie, gefilmd door 
brigadier Coenraad, waarbij 
de werkzaamheden op het 
circuit en een oefening in de 
duinen centraal staan. Na dit 
stukje Zandvoortse verleden is 
De reservepolitie van Zandvoort o.l.v. brigadier Coenraad 
(Foto: Genootschap Oud Zandvoort) er recentelijk opgedoken beeld- 
materiaal van het Dolfirama 
aan de film toegevoegd. In to- taal duurt de film iets meer 
dan een half uur. De toegang 
is gratis en ook niet-leden zijn 
van harte welkom. 
Rommelmarkt 
bij auto Strijder 

Tussen de nieuwe auto's 
werden allemaal leuke twee- 
dehands goederen aangebo- 
den. Zelfs met de hand uit 
hout gesneden huishoude- 
lijke artikelen, geïmporteerd 
uit Slovenië door Gerard 
Versteege, werden aange- 
boden op de rommelmarkt 
van afgelopen zondag. OLITIEBERICHT Toen agenten van het basis- 
team Kennemerland afgelo- 
pen vrijdagnacht een auto op 
de Hogeweg aanhielden voor 
controle, roken zij een sterke 
wietlucht. 

Op verdenking van het over- 
treden van de Opiumwet werd 
een 20-jarige jongenman uit 
Heerlen gefouilleerd. Tijdens het fouilleren ontdekten de 
agenten een ploertendoder in 
de jaszak van de verdachte per- 
soon. Hierop werd het wapen in 
beslag genomen en is de man 
aangehouden wegens verbo- 
den wapenbezit. 

Rijbewijs ingevorderd 

Zaterdag 5 maart omstreeks 
03.10 uur namen politieagen- ten het rijbewijs in beslag van 
een dronken automobilist, om- 
dat hij boven de gestelde limiet 
van 570 ugl. kwam. De auto- 
mobilist werd op de Boulevard 
Barnaart gecontroleerd en 
aangehouden. Tegen de 21 -ja- 
rige inwoner van De Zilk is een 
proces-verbaal opgemaakt. 
Kogel in de kont Vrijdag 11 maart zal de Zandvoortse filmmaker, -kenner, schrijver/publicist Thys Ockersen zijn tweede 
boek, genaamd 'Kogel in de konf , tijdens de avond van het Genootschap Oud Zandvoort, aan voorzitter 
Ger Cense aanbieden. Het is voor Ockersen de tweede 
keer dat hij een boek het le- 
venslicht laat zien. Zijn eerste 
boek, Zimmer mit Frühstück 
uit 1998 (gemaakt in samen- 
werking met Genootschap Oud 
Zandvoort), is inmiddels uitver- 
kocht. In zijn tweede werk laat 
hij diverse Zandvoorters hun 
verhaal vertellen of hij vertelt 
zelf diverse anekdotes over bij- 
zondere mensen uit de Zand- 
voortse samenleving en over 
herinneringen die hij uit zijn 
jeugd met zich meedraagt. 

Op het netvlies 

Zo opent 'Kogel door de kont' 
met een beschrijving van twee 
mensen die zich tijdens de 
tweede wereldoorlog zeer 
heldhaftig hebben gedragen. 
Het blijken zijn buren te zijn. 
Hij beschrijft onder andere de 
haat die deze mensen hadden ten aanzien van de Duitsers, 
hoewel een van hen zelf van 
Duitse origine was. 
De jeugdverhalen van Ocker- 
sen zijn dermate beschreven 
dat diegene, die van dezelfde 
generatie is, ze duidelijk op het 
netvlies kan halen. Alsof je die 
zelf hebt meegemaakt. Hij be- 
schrijft bijvoorbeeld het spelen 
van de Zandvoortse jeugd in 
de bunkers die toentertijd door 
de jeugd werden gebruikt voor 
hun spel. 

Gé Loogman 

Uit het boek blijkt dat de auteur 
een bijzondere band had met 
een bijzondere Zandvoorter: Gé 
Loogman. Deze, helaas, overle- 
den (hoofd)-onderwijzer heeft 
een speciale plats in het hart 
van Ockersen ingenomen en hij 
schrijft daar uitgebreid over. Een 
andere Zandvoorter, 'vliegende' wethouder Ide Aukema, komt 
ook uitgebreid aan het woord 
evenals Leo Heino die van de- 
zelfde generatie is. 

Uiteraard kan Ockersen niet 
om de bekendste Zandvoor- 
ter op filmgebied, Simon van 
Collem heen evenals 'beken- 
de' Zandvoorters als Eugene 
Wüsten (wie kent hem nog), 
Frans Piet (Zandvoortse Koe- 
rant) en Jan Molenaar (Bon- 
nie). Zij komen allemaal aan 
bod en Ockersen beschrijft de 
herinneringen aan hen zeer 
lezenswaardig in zijn boekje: 
'Kogel in de kont'. 
De auteur zal zijn tweede 
boek op zaterdag 12 maart, 
van 14.00 uur tot 17.00 uur 
signeren bij Bruna Balken- 
dende aan de Grote krocht. 
Daar is zijn werk te koop voor 
slechts €12,50. RKZ en Het Spalier zoeken 'crisisgezinnen' vervolg van pagina 1 Schipholkinderen 

Soms gebeurt het ook dat er 
opvang wordt gevraagd voor 
de z.g. 'Schipholkinderen'. Ze 
komen aan op Schiphol met 
ouderen of ouders die ver- 
dacht worden van drugs of kin- 
dersmokkel. Meestal worden 
deze kinderen terug gestuurd 
naar een oma of ander familie- 
lid die voor ze wil zorgen. Ook 
voor deze kinderen is opvang 
in een 'crisisgezin' nodig maar 
die opvang is dan voor enkele 
dagen. "Denk er niet te licht 
over als je besluit gastgezin te 
worden", waarschuwt Domini- 
que, "deze kinderen zijn vaak 
beschadigd en vertonen on- 
aangepast gedrag. Flexibiliteit 
van de 'pleegouders', enige af- 
stand van het kind, een stabie- 
le thuissituatie en geduld, heel 
veel geduld moet het 'crisisge- 
zin' op kunnen brengen". Belang kind voorop 

Er wordt onderling gevraagd, 
gediscussieerd en overlegd. 
Want wat doe je met langere 
vakanties? Wat doe je als het 
even niet uit komt dat er een 
extra kind bij komt? "Voor al- 
les is er een oplossing. U kunt 
zelf opgeven wanneer en hoe 
vaak U een kind wilt of kunt 
plaatsen", vertelt Margret. "Je 
moet daarbij rekening houden 
dat iedereen zich met dit kind 
gaat bemoeien; welzijnszor- 
gen, mensen van de RKZ en 
andere hulpverleners. Het be- 
lang van het kind staat voorop, 
dat moet helder voor ogen 
staan". 

Daarentegen kan het 'crisisge- 
zin' altijd advies en hulp krij- 
gen van de kennis en aandacht 
van 'Het Spalier', waar dag en 
nacht iemand bereikbaar is. 'Crisisgezin' betekent ook con- 
stant afscheid nemen van een 
kind wat je nét op de rails hebt 
gezet, ook daar moet je reke- 
ning mee houden en tegen 
kunnen", waarschuwt Castien. 
Uiteraard wordt het betreffen- 
de gezin bij opgave gescreend 
door de Centrale Pleegzorg te 
Santpoort en wordt er infor- 
matie ingewonnen bij politie, 
huisarts. Raad van Kinderbe- 
scherming etc. Spontaan biedt 
één van de dames zich aan 
voor de kortdurende zorg 
voor een Schipholkind. "Kan 
ik alvast oefenen", knikt ze. 
Wie informatie hierover wil 
kan bellen op nummer 023- 
5712095 of via e-mail naar 
ksuer@ockhetspalier.nl 

Lienke Brugman Toneeluitvoering De Wurf Vervolg van pagina 1 's Zomers was er de visvangst 
maar 's winters moesten de ge- 
zinnen rondkomen metstropen 
en jutten. Met alle gevolgen 
van dien. 

Loterij 

In de pauze van het stuk zal, ge- woonte getrouw, weer een pop 
in Zandvoortse kledij, gemaakt 
door mevrouw C. Weber, samen 
met een aantal andere prijzen, 
worden verloot. Beide avonden 
worden besloten met het ge- 
bruikelijke 'bal na'. 
Kaarten a € 6 per stuk zijn verkrijgbaar bij familie Veld- 
wisch. Dorpsplein 9, tel. 023- 
5716487 en bij mevrouw M. 
Hollander, Constantijn Huygen- 
straat 15. Als er na de voorver- 
koop nog kaarten beschikbaar 
zijn, zijn die op de avonden aan 
de kassa eveneens te koop. 
MET EN OOR 

DE BADPLAATS DOOR # 
Creatieve ondernemers 

De Swaluëstraat is nog steeds op 
bepaalde plaatsen, door weg- 
werkzaamheden, onbereikbaar. 
En dat betekent dat diverse on- 
dernemers slecht of nauwelijks 
te bereiken zijn. Om toch aan 
te geven dat de zaak gewoon 
open is stuit je op ludieke acties. 
Zoals IJzerhandel Zantvoort; via 
een bord geeft men aan dat de 
zaak nog steeds te bereiken is. 
Daaronder heeft een andere 
ondernemer een bord geplaatst 
met "de Lip ook". Zeer raadsel- 
achtig, want je moet dan wel 
weten wie "de Lip" is. Maar als 
echte Zandvoorter is dat géén 
probleem. 

Te veel sneeuw 

Normaal gesproken is woensdag 
in Zandvoort dé marktdag. Dit 
keer dus niet. Want op woens- 
dag 2 maart wedijverde Zand- 
voort met een wintersportplaats 
in Oostenrijk en er lag die dag 
een flink pak sneeuw. Hoewel 
de marktkooplui op de markt 
aanwezig waren was er geen 
kraam te vinden. Degene die 
de kramen neer moesten zetten 
zeiden dat er toch niemand zou 
komen en bij navraag weigerde 
men de markt op te bouwen. 
Sommige kooplui zijn toen 
weer door het barre weer naar 
huis gegaan en andere hebben 
zo goed en kwaad als dat ging 
vanuit hun auto verkocht. Uiter- 
aard heeft men wel een klacht 
ingediend bij de gemeente. Het 
is maar goed dat er niet elke 
week sneeuw ligt. 

Sneeuwpret 

De sneeuw viel precies op 
woensdag en de schooljeugd 
kon 's middags zijn hart opha- 
len. Dolle pret voor de jeugd en 
geen slee meer te koop in Zand- 
voort. De groenvoorziening was 
driftig, op doorgaande wegen, 
zout aan het strooien en fiets- 
paden sneeuwvrij aan het ma- 
ken. Vooral voor de ouderen die 
noodgedwongen naar buiten 
moesten was het glibberen ge- 
blazen. Veel stoepen waren niet sneeuwvrij. En dan te bedenken 
dat in de gemeentelijke veror- 
dening staat dat je als burger 
verplicht bent je stoep sneeuw- 
vrij te maken en te houden. Niet 
iedereen hield zich daar aan. 
Het argument was: "Ach, het is 
maar voor een dag. Lang leve 
de sneeuw". Maar stel dat er ie- 
mand zijn been breekt op jouw 
gladde stoep! Dan ben je echt 
verantwoordelijk en kost het je 
geld. Hulde aan al die ijverige 
burgers die, zelfs tot driemaal 
per dag, hun stoep sneeuwvrij 
maakten. 

Betalen 

Het is over met het gratis 
pakeren op de Boulevard. Per 1 
maart moet men weer gewoon 
betaald parkeren. Eén troost, 
de parkeerwachters houden tot 
11 maart rekening met de ver- 
anderde situatie. Na die datum 
krijgt u echt een bekeuring. 
U bent gewaarschuwd! 

Zoektocht 

Bent u ook zo geschrokken over 
het bedrag dat u moet betalen 
voor de WOZ (wet onroerend 
zaak belasting). Menigeen heeft 
dan ook te vergeefs gezocht op 
de Gemeentelijke website om 
te checken of het bedrag wel 
klopte. Voor meer informatie 
was het genoemde portaal on- 
vindbaar. Gelukkig kwam de ge- 
meente zelf tot de conclusie dat 
er iets mis was en heeft alsnog 
de fout hersteld. Vandaar een 
welgemeend excuses van de 
Gemeente Zandvoort aan alle 
zoekers. 

Concert 

Vindt u de zondag ook een saaie 
dag? Dan heb ik een tip voor 
u. Ga aanstaande zondag 13 
maart naar de Hervormde Kerk. 
Daar treedt het "Zandvoorts Vo- 
caal Ensemble" voor u op. Zeker 
de moeite waard om er naar 
toe te gaan. Dit concert wordt 
georganiseerd door Stichting 
Classic Concert Zandvoort en 
de kerkdeur is vanaf 14.30 uur 
geopend. 
'ICljlC 'EisI'YZlLG'ZLlJX. 

En bespaar tot honderden euro's op uw buitenzonwering 

Knikarmschermen 

300cm breed x 250cm uitval vanaf € 399,- 

Knikarmschermen, markiezen, sereens, uitvalschermen, rolluiken, 
horren, hordeuren, verandazonwering Bel voor een afspraak, informatie of documentatie met: 

Handelsonderneming M arquise 

Wagnerkade 91, Heemstede • Tel: 023 - 547 37 12 Ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur • Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur BENELLY-DRANKEN 

Wij hebben een zeer 

groot assortiment 

b.v. 175 verschillende 

Whisky's 

Slijterij van Elly en Ben Maas 

Zeestraat 28 
Tel. 023-5737550 
tlleaning Service 

Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 TkcsT 

H. WILLEMSE 
LEKTROTECHNIEK Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
Brand meld insta Naties 
Camera-bewakingssystemen Al 5 jaar hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 Schildersbedrijf A. OTTHO OTTHO h ■? r4tf **wfls iffriji "1 Bel of mail ons 

voor een 

vrijblijvende offerte Potgieterstraat 4 • 2041 PC Zandvoort 

Tel. 023-5717287 - 06-55778563 

E-mail: a.ottho@hetnet.nl vleesspecialist - traiteur Geldig donderdag 10 maart t/m woensdag 16 maart 
Heerlijke 
winterkost Zuurkoolvinken 

Mager Varkensfiletlapje gevuld met 

zuurkool en knakworst, gemarineerd 

met Mosterd-Pepermarinade. -j qq gram 1,25 Kalfs Zalm Steak Dijon 

Gevulde kalfsschnitzel met 

gerookte zalm, roombrie 

en gemarineerd met Dijon. 100 gram Echt een toppertje 2,25 Gemarineerde 
Eendenborst 

Tamme eendenborstfilet 
met rodewijn/pepermarinade Ook lekker 
°_ ver uw salade 100 gram Kalkoen Merquez 

Pittig gekruid worstje van 
mals kalkoenvlees of door de rijst 100 gram 1,98 
0,99 MarCel'S HutSpOt Zelfgemaakte rookworst 

Gekookte aardappelen met uien, 
wortels en klaDstuk Grote Krocht 7 • Telefoon 023-5719067 bruna 
Thys Ockersen 

signeert op 

zaterdag 12 maart 2005 

van 14.00-17.00 uur in 
de BRUNA winkel op de 
Grote Krocht 18 
zijn nieuwste boek. Kogel in de kont... Zandvoortse verhalen Kom dit nieuwe boekje halen voor uw verzameling bij: Bruna Balkenende 

Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort 

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl 
Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005 Tromp 
Kaaswinkel 

Door: Lienke Brugman Markant aanwezig op De Krocht 

Al jarenlang is Tromp Kaaswinkel op de Grote Krocht een bekend 
punt in Zandvoort en Peter Tromp de trotse eigenaar. Hij zelf is cir- 
ca 60 tot 70 uur per week aan het werk. "Altijd met het grootste 
plezier", weet hij, nog wat schor van een fikse bronchitis die hem 
een week lang velde, te vertellen. "Ja, ik ga nog altijd iedere dag 
fluitend naar mijn werk", vertelt de altijd vriendelijke Tromp, zoon 
uit een familie van acht kinderen waar hard werken de gewoonste 
zaak van de wereld was. 
Peter Tromp. (Foto: OvM Fotografie) 

"Je volgde ook automatisch 
je vader op", zegt hij glimla- 
chend. "Hoewel van de acht 
kinderen er uiteindelijk maar 
drie broers "in-de-kaas" zijn 
blijven zitten. Twee zijn in de 
journalistiek terechtgekomen; 
één broer heeft een goed lo- 
pende kapsalon". 

Avondstudie 

Als jochie van 15 jaar werden 
Peter en zijn broer 's morgens 
om zes uur op straat neerge- 
zet. "Zelf je kraam opzetten, 
kaas erin en dan volgde er een 
lange dag". Peters vader was 
streng; niet leren betekende 
van school af en meewerken in 
het bedrijf. "Tja, en dan kom 
je op het Ondernemers college 
waar ook meisjes op zaten. En 
ik kwam van een school met al- 
leen maar jongens, dan weet je 
het wel", grijnst hij olijk. "Van 
leren kwam niet veel". Via 
avondstudie behaalde Peter 
toch de benodigde papieren. 

Herkenbaar 

Het zijn kleurrijke verhalen 
waarbij Peter vertelt dat het 
bedrijf uitgroeit tot 10 tot 12 
winkels. "Onder een franchise 
vlag is elke ondernemer die 
we hebben uiteindelijk verant- 
woordelijk voor zijn eigen win- 
kel. Wel met hetzelfde prijsbe- 
leid en dezelfde uitstraling als iedere andere Trompwinkel", 
legt Peter uit. "We zitten, nu 
nog steeds, onder dezelfde 
'koepel' van onze Tromp fami- 
lie, dat is altijd zo gebleven. Als 
iemand uit Alkmaar naar Zand- 
voort komt moet hij onmiddel- 
lijk onze winkel herkennen". 
Dat de keten nog lang niet de 
top heeft bereikt, blijkt uit het 
feit dat men wil doorgaan met 
uitbreiden van de Trompfor- 
mule naar 25 tot 30 winkels. 
Volgend jaar bestaat de winkel 
in Zandvoort 25 jaar en zit Pe- 
ter 35 jaar in het vak, dat wordt 
groot feest. "Maar eerst gaan 
we verbouwen", zegt Tromp 
gedecideerd. "Louis Davidscarré 
of niet, wij gaan onze winkel 
een andere uitstraling geven. 
Moderner, gedurfder, met een 
nieuw logo, ja. Deze tijd stelt 
andere eisen en daar moeten 
we aan blijven voldoen. 

Vele hobby's 

Oktober 2005 gaat het allemaal 
gebeuren, de winkel wordt ge- 
heel gestript, zelfs de pui wordt 
veranderd. Een nieuwe uitda- 
ging. Ik wil en moet zeker nog 
wel een paar jaar doorgaan. 
Tijd voor lezen, muziek, verre 
reizen maken, organiseren van 
concerten (Peter is voorzitter 
van Stichting Classic Concerts) 
heb ik eigenlijk niet, dat doe 
ik allemaal tussen de bedrijven In memoriam: 

Pieter Brune sr. (1910-2005) was een 
veelzijdig Zandvoorter 

Op 94-jarige leeftijd is afgelopen zaterdag de heer Pieter Brune sr. overleden. Van 1 november 
1945 tot augustus 1975 werkzaam bij de gemeente Zandvoort. Het laatste deel van zijn loopbaan 
was de heer Brune chef van de afdeling Burgerzaken. Naast zijn ambtelijke activiteiten was Brune 
ook zeer actief in een groot aantal segmenten van de plaatselijke samenleving. Bij zijn afscheid als 
gemeenteambtenaar werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vele functies 

Vanuit zijn functie bij de ge- 
meente Zandvoort was Pie- 
ter Brune actief bij een groot 
aantal activiteiten waarbij de 
gemeente direct of indirect 
betrokken was. Hij was onder 
meer secretaris van het Comité 
Viering Nationale Feestdagen, 
Volksmuziekschool Zandvoort, 
Werkcomité Vluchtelingen- 
hulp Zandvoort, Contact Com- 
missie Culturele belangen, 
de plaatselijke onderwijs en 
verkeerscommissies en had 
hij zitting in het Comité van 
aanbeveling Bevolkingson- 
derzoek TBC 1954 en de Com- 
missie Nationale Herdenking 
1940-1945. Bovendien was hij 
ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand en redacteur van het 
Gemeenteblad. Na zijn pensi- 
onering werd hij benoemd tot 
Supervisor van het gemeente- 
lijk fotoarchief. 

Sociaal 

Op het sociale vlak was Brune 
onder andere voorzitter van 
de Christelijke Besturenbond 
Zandvoort van het CNV en de 
Ned. Chr. Bond van Overheids- 
personeel (NCOB) Zandvoort. 
Evenzo was vele jarenlang 
voorzitter van de AR-Kiesver- 
eniging Zandvoort. Na het sa- 
mengaan van AR, CHU en KVP was hij enkele jaren bestuurslid 
van de afdeling CDA Zandvoort/ 
Bentveld. 

Ook vervulde de heer Brune 
diverse functies in de Gerefor- 
meerde kerk in Zandvoort, waar 
hij als overtuigt Calvinist een 
vooraanstaande plaats innam 
als onder andere ouderling en 
scriba. Daarnaast behartigde hij 
het secretariaat van het Protes- 
tants Interkerkelijk Thuisfront 
(PIT) in Zandvoort. 

De heer Brune was ook se- 
cretaris Comité Klaproosdag; 
Vluchtelingenhulp 1966 en het 
plaatselijk comité 'Steun Wet- 
tige Gezag', daarnaast lid van 
de Stichting '40-'45, afdeling 
Zandvoort en het Kon. Wilhel- 
minafonds, afdeling Zandvoort. 
Tussen deze bedrijven door was 
hij van 1948 - 1957 lid van de 
reserve gemeentepolitie. 

Genootschap 

Na zijn pensionering richtte zijn 
activiteiten zich op de historie 
van Zandvoort. Samen met on- 
der andere Ir. Chr. Wagenaar 
was hij één van de oprichters 
van het Genootschap Oud 
Zandvoort, waarvan hij van de- 
cember 1970 tot 1982 secretaris 
en eindredacteur van het kwar- 
taalblad "De Klink" was. 
P. Brune Brune publiceerde en werkte 
mee aan diverse boeken over 
oud Zandvoort en organi- 
seerde in opdracht van diverse 
plaatselijke organisaties en 
verenigingen verscheidene 
tentoonstellingen. Ook was hij 
korte tijd bestuurslid van het 
Cultureel Centrum. 

Afscheid 

Vrijdag 11 maart wordt van 
deze veelzijdige Zandvoorter, 
van Friese afkomst, afscheid 
genomen. Om 14.00 uur is 
er een afscheidsdienst in de 
Gereformeerde Kerk aan de 
Julianaweg, waarna de bijzet- 
ting volgt om 15.00 uur op de 
Algemene Begraafplaats aan 
de Tollenstraat. 
Hef interieur van de Tromp Kaaswinkel. (Foto: OvM Fotografie) 
onze woonplaats. 

Heeft u een tip, een 

aankondiging of een 

wetenswaardigheidje, meld 

het dan aan de redactie via 

het formulier op de website 

zandvoortsecourant.nl, 

mail naar redactie© 

zandvoortsecourant.nl 

of bel of fax naar 

023 - 5732 752. 
door! Ik moet zeker tot mijn 
90ste doorgaan wil ik toeko- 
men aan alles wat ik nog wil 
doen". 
Of de Zandvoorters in oktober hun Tromp zaak dan drie weken 
moeten missen? Niks ervan. Een 
noodwinkel zorgt er voor dat 
men niets van de heerlijke ka- 
zen, tapenades en olijven hoeft te missen. Begeleid door koor- 
muziek stap ik zijn woning uit 
en sta ik pal naast de Tromp 
winkel. Mmmmm, even een 
onsje pittige kaas halen! O rteAlTrtCL.\A&Z J ANT>V001Zr Wij zijn. wat cüuorder dost coUega.% 
Maar k jouw Uduuwt een. iüuip^st'. 
ofguAtje keihmüteit ^^^ • FITNESS 

■ CARDIO-FITNESS 

■ POWER PLATE 

■ PROFESSIONELE BEGELEIDING 

■ MEDICAL FITNESS 

■ SPORTSPECIFIEKE TRAININGEN 

■ VOEVINGSBEGELEIDING (WWW.DIPLANNL) 

■ SAUNA 

■ ZONNEBANKEN BUR.CJ. VAN FENEMAPLEIN 27 
2042 TH ZANDVOORT 
TELEFOON: 023-5735112 

WMMuitM t/m dcwuLerocu] 

09.00-22.00 

Vnjdaa 

09.00-2 1.00 
//F/pai/8 
limmn j en jn 
10.00-1 4.00 Meewerken aan de Zandvoortse Courant? De Zandvoortse Courant is op zoek naar een 
enthousiaste free lance medewerker M/V die op 
project basis werkzaamheden kan uitvoeren. 

Die werkzaamheden kunnen zijn: 

het maken van artikelen over één bepaald thema 
(project). Het zoeken van adverteerders die passen bij 
het thema. Dit alles vormen tot een geheel, dat kan 
worden gepubliceerd in de krant. Wij denken dat de combinatie van nieuwsgierigheid, commercieel den- 
ken en enige ervaring met schrijven een uitstekend 
profiel vormen van de persoon die wij zoeken. 

^Zandvoortse 

Courant 

Reactie's naar: gillis@zandvoortsecourant.nl 
of bel Gillis Kok 06 460 460 26 FAST COMPANY Reclame & Advies FAST COMPANY GROUP 

Duinstraat 8 • 2042 HC Zandvoort 

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10 

E-mail: info@fastcompany.nl 

Internet: www.fastcompany.nl 
© COMMUNICATIE COMMUNICATIE 

• Persberichtservice 

• Copywriting 

• Newsflashes 

• Persevents 

• Incentives 

© DESIGN INTERNET DE 

ZANDVOORTSE 

COURANT 

ZOEKT NAAR 

GOEDE EN 

ENTHOUSIASTE 

BEZORGERS 

Bel Verspreidnet: 

0251-67 44 33 

of mail naar info© 

zandvoortsecourant.nl UITSTEKENDE 
VERGOEDING! ItfcWtTaii In ons gezellige team hebben wij plaats 
voor nieuwe collega's Met spoed gevraagd ERVAREN SCHOONMAKERS M/V 

voor 25 tot 38 uur per week 

op een recreatiepark te Zandvoort De werkzaamheden bestaan uit: 

1 . schoonhouden van openbare- en sanitaire ruimtes 
2. schoonhouden van kantoren en horeca Salariëring conform CAO Inlichtingen: Cum Laude Schoonmaakservice bv 

0223-66 00 33 en vragen naar Marja Stam 

Reageren kan ook via onze website: 
www.cumlaudeschoonmaakservice.nl R ouw r < C7ïtyiT Jazz in Zandvoort 

Joseph Lam Jazzclub & Casablanca 
Zondagmiddag 13 maart 2005 

Washboard Wailers Van 15.00 tot 19.00 uur Grote Krocht 41, Zandvoort 
Tel. 0654677947 WILT U FOTO'S UIT DEZE KRANT NABESTELLEN? 

Neem dan contact op met: <H> ONNOVAN MIDDELKOOP 

FOTOGRAFIE Tel. 06-4132 8762 
Email: info@ovmfotografie Sierbestratingsbedrijf 

Henk SEBREGTS Ophogen • vernieuwen 

40 jaar ervaring 

Levering materiaal 

(Excluton) 

Catalogus ter inzage 

& showterrein Vrijblijvende prijsopgave 

Tel. 023-57 317 29 
06-517 712 98 De 

Zeemeermin Wij zoeken een nette 

en vriendelijke medewerk(st)er 

voor ons verkooppunt aan 

de Boulevard Barnaart. 
FULLTIME of PARTTIME 

Heeft u interesse, bel dan even 

telefoonnummer 06-513 536 53. 

Vraag naar Patrick of Mandy Berg. a gsaiöstee euiïstraat 4 Zandvoorït rum Nieuw Noord teaonovcr VOM TMsöïösï <SÊ© =■ ©i'ï©Ca3 Met ingang van maart 

maandag t/m zaterdag 

geopend van: 

10:00 tot 17:00 uur JON E IIM ^(T 
ZA/\IDVOORTf\ 

Je hoeft zelf niet te reageren om in de krant te komen. Door een spontane actie van haar moeder 
staat deze week een jongere in het zonnetje die al vier jaar om de veertien dagen de kinderdisco 
van AKZA begeleidt. Haar naam is Suzanne Zwemmer en ze wordt op 23 mei 19 jaar. Ze woont 
samen met haar ouders in het centrum en geniet, vooral in de zomer, van Zandvoort want dan 
verhuist ze met haar ouders naar hun strandhuisje waar ze in de zomermaanden heerlijk op het 
strand bivakkeert. Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005 Opleiding 

Suzanne heeft na de basis- 
school en het Coornhert 
Lyceum nog een jaar de oplei- 
ding SPH in Leiden gevolgd 
maar dat was een verkeer- 
de keuze. De richting en de 
manier van onderwijs waren 
niets voor haar en ze besloot 
gewoon even rustig aan te 
doen. Volgend jaar wil ze pro- 
beren of ze wordt aangeno- 
men bij Amsterdams Fashion 
Institute. 

De richting Concepts & Brands 
trekt haar wel omdat ze cre- 
atief en modebewust is. Als 
vakantiebaantje werkte ze bij 
de schoenenzaak de Broissois. 
Daar werkt ze nog maar nu als 
oproepkracht. Suzanne vindt 
het leuk om te verkopen en 
het geeft haar voldoening als 
een klant tevreden de deur 
uitgaat. 

Hobby's 

Suzanne is sportief en gaat vier 
keer per week naar fitness. Ze 
zit al zeven jaar op handbal- 
len en het team is uitgegroeid 
tot een gezellig vriendinnen- 
groepje. Door een vriendin 
die ongeveer vier jaar geleden 
aan haar vroeg om mee te hel- 
pen met de kinderdisco, is ze 
nu nog steeds actief bij AKZA. 
De kinderdisco heeft de naam 
"Swing" en is voor de jeugd 
van zeven tot elf jaar. Deze 
leeftijdsgroep trekt haar het 
meest aan omdat de kinderen 
nog spontaan en open zijn. 
Ik luister met belangstelling 
Suzanne Zwemmer 

hoe zij samen met haar mede- 
begeleiders een disco verzorgt 
en spreek met haar af om langs 
te komen. 

Uitgaan 

Zoals iedereen van die leeftijd 
gaat ook Suzanne uit. Meestal 
is ze te vinden in Scandal's. 
Omdat haar oma in Amsterdam 
woont en ze daar gezellig mag 
blijven slapen, is het een ide- 
ale kans om in deze stad lek- 
ker uit te gaan. Vergeleken 
bij Zandvoort, is stappen in 
Amsterdam veel vrijer en mak- 
kelijker. Ik vraag om uitleg want 
wat is dan vrijer? In Zandvoort, 
vindt Suzanne, zie je een grote 
groep jongeren tussen de 14, 
15 en 16 jaar die door hun 
houding een bepaalde sfeer 
creëren en dat is vaak irritant. 
Dat is in Amsterdam niet zo. 
Eigenlijk zou er juist voor die mag zijn die niet kan uitko- 
men. Ik knik en dan zegt ze: 
"Ik zou graag willen dat ik 
mijn opa even terug had. Dan 
zou ik met hem gaan stappen. 
Helaas kan dat niet meer want 
hij is vijf jaar geleden over- 
leden maar ik mis hem nog 
steeds." Wat moet ik daarop 
antwoorden? Jammer genoeg 
kan ik haar wens niet verwe- 
zenlijken. 

Nel Kerkman De jongeren in Zandvoort moeten 
serieuzer genomen worden! naar Suzanne die enthousiast 
vertelt wat ze allemaal doet. 
Op mijn vraag of ze ooit waar- 
dering heeft gehad van de 
ouders voor haar vrijwilligers- 
werk schudt ze ontkennend 
haar hoofd. Ik wil graag zien leeftijdsgroep in Zandvoort iets 
moeten komen. Een plek voor 
hangjongeren bijvoorbeeld. 

Mijn laatste vraag "wat is je 
liefste wens" overvalt haar. Ze 
vraagt of het ook een wens JONG IN 
ZANDVOORT Heb je iets te melden 
over jongeren in Zand- 
voort? Of wil je ook je 
zegje doen in 
deze rubriek en is je 
leeftijd tussen 
13 jaar en 19 jaar? 
Mail dan naar 
de redactie: 
5732752 of redactie® 
zandvoortsecourant.nl 
In . 

SpV tLights Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen? Zet hem/haar 
eens in de spotlights: € 10,00 inclusief meegeleverde foto!* 

Tekst en foto mailen naar info@zandvoortsecourant.nl o.v.v. 
uw naam, adres en telefoon 

*(digitaal aanleveren, min. 400 pixels breed en 500 pixels hoog) Oom ^fom 

Onze kanjer is vandaag jarig 
Van Harte gefeficiteerdl 

(Een he(e dikke yakkerd van 
je twee grootste vrienden 

lloxy en Micky xxxxx 
L uciennefs 

Beautylounge Zandvoort 

Complete gezichtsbehandeling 90 min. €. 25,- 
Gezichtsbehandeling 60 min. € 17,50 

bel voor een afspraak 06-23972853 

Nu ook de mooiste Hair extensions 

Wilt u volume, verlenging, of wat gekleurde plukjes? 

Bel voor informatie en de aanbieding! 

Ook cadeaubonnen. 
Filmprogramma 

10 t/m 16 maart 

Dagelijks 13.30 

PLOP en 
Kwispel 

[O 

Dagelijks 15.30 Watje ook zoekt, het 

avontuur zal je vinden 

I© Do. t/m Di. 20.00 

! Alleen deze week ! 

Der 
Untergang 

^ De laatste dagen 
van Hitler VERWACHT 

I Voorpremière 19 maart I 
SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind 

16 maart- 19.30 

RADIO + TV 
j.f ra. ^mamm*. Jtt tawet nf etwat f&hfo>rtt Zondag 

08:00 Countrytrack (H) 

10:00 ZFM Jazz 

12:00 Muziekboulevard 

14:00 Zondag in Kennemerland 

17:00 Eurobreakdown 

19:00 Kustwacht Report 

21:00 Tepp Zeppi 

Maandag 

19.00 ZFM Jazz (H) 

21:00 Vrijdagavond Café (H) 

23:00 Eb & Vloed 

Dinsdag 

18:00 Countrytrack 
20:00 Zandvoort op 

Zaterdag (H) of 

gemeenteraadvergaderi ng 
23:00 Eb & Vloed Woensdag 
18:00 Zondag 

in Kennemerland (H) 
21:00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed 

Donderdag 

18:00 Goedemorgen 

Zandvoort (H) 
20:00 BREED 
22:00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 

19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 SealT 

Zaterdag 

08:00 Toebak Leeft? 
10:00 Goedemorgen Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard 
12:00 EMM Magazine (laatste 

zaterdag v/d maand) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 The Groove Empire 
19:00 Club ZFM 
21:00 BREED (H) 
23:00 Night Walk Dutch Coast Radio Van de makers van 
Ice Age Wo. 19.30 Filmclub 

Eternal Sunshine 

of the Spotless 

Mind 

l/fïk ^ m Carrey & 
© Kate Winslet Circus Zandvoort 

Gasthuisplein 5 

2042 JM, Zandvoort 

Tel: (023) 5718686 

www.circuszandvoort.nl Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per 
dag 7 dagen per week. 

Programmering Dutch Coast Radio Dagelijks: 
08.00 uur 
12.00 uur 

18.00 uur 
22.00 uur 12.00 uur 
18.00 uur 22.00 uur 
08.00 uur Klassieke muziek 

Pop muziek voornamelijk uit de 

60- 70- en 80 er jaren 

Klassieke avond muziek 

Jazz keeps you in the mood; Jazz 

in alle stijlen door de nacht heen Binnen niet al te lange tijd zal worden begonnen met de 
Lokaal live programma's. Dit zijn Jazz concerten opge- 
nomen in het lokaal tijdens de zondag middag concer- 
ten. Volg de aankondigingen in deze krant of op onze 
website. 

U vindt ons op www.dutchcoastradio.nl, waar U tevens 
de uitzendingen kunt volgen. RTV N-H 

RADI0+TV NOORD-HOLLAND 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 
Noord Holland. Bij de programmering ligt de nadruk op in- 
formatieve en culturele programma's, waarmee de inwoners 
van de provincie op de hoogte worden gebracht van het wel 
en wee in Noord-Holland. Radio Noord-Holland is bovendien 
de officiële rampenzender van de provincie. 

Zie voor programmering: www.rtvnh.nl AKZA 

AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT CURSUSSEN, WORKSHOPS EN LEZINGEN 
Mozaïek - Hilly Jansen 
Start woensdag 16 maart 19.30-22.00 uur. 
Prijs incl. materiaal voor 4 lessen € 70,- 

AKZA vraagt spullen voor rommelmarkt 

Wij hebben op deze inmiddels zeer succesvolle 
rommelmarkt een ruimte ingedeeld die wij 
beschikbaar houden voor de verkoop van twee- 
dehands spullen ten bate van een goed doel, 
vereniging of activiteit binnen de Zandvoortse 
Gemeente. Mocht u spulletjes willen afstaan 
voor deze verkoop zoals glas, aardewerk, vazen 
verlichting en prullaria, kunt u deze afleveren bij 
AKZA op Donderdag 17 maart a.s. van 10.00 tot 
16.00 uuren van 19.30-21.00 uur (geen kleding 
en meubelen). 

JEUGD & JONGEREN 
1001 Dingen Club 

Woensdagmiddag voor kinderen van 7 t/m 12 
jr waarin alles aan bod komt (van 15.15 uur tot 
17.00 uur). Knutselen, koken, techniek, sport, 
muziek en uitstapjes. Kortom 1001 dingen... 

Graffiti workshop 

Meld je nu aan voor de 2 daagse workshop die in 
april plaatsvindt. Prijs: € 30,- p.p. (incl. materiaal) 

Talent Wanted 

Ben jij Singer Songwriter of maak jij deel uit van 
een BAND, DANCE, R&b/HIPHOP act., en wil je 
graag optreden? Stuur dan een DEMO op naar 
AKZA 

Open Eettafel 

Heerlijk eten en nieuwe mensen ontmoeten. 
Vanaf 8 maart iedere dinsdag in de bibliotheek 
én iedere donderdag bij AKZA van 12.00 tot 
13.30 uur. 

Zondag Samen 

Zondag is al heel lang een dag om naar uit te 
kijken. Dat geldt zeker voor de bezoekers van 
onze "Zondag Samen". We beginnen met koffie, 
doen allerlei spelletjes waaronder klaverjassen 
en rummi-kub, gebruiken met elkaar een lekkere 
lunch en spelen of praten daarna rustig verder. 
Ook u bent van harte welkom. Opgeven is wel 
noodzakelijk. Prijs voor deze dag: € 6,- 

VRIJWILLIGERS STEUNPUNT 

Openingstijden: 

Maandag en vrijdag van 09.00-12.00 uur. 

vrijwilligerssteunpunt@aktiviteitencentrum.nl 

BSO DE BOOMHUT 

Buitenschoolse opvang: een plek tussen school 
en thuis. 

INLOOPSPREEKUREN 
Politie/wijkagent 

Dinsdag 15.00- 16.30/ woensdag 19.00- 20.30 
Ouderen adviseur 
Donderdag 13.30- 14.30 
Advocate Mr. Krim 

Woensdag 9 maart 19.30 - 21.30 

Contact gegevens 

Adres: Flemingstraat 180, 2041 VP Zandvoort 
Tel: 023 571 71 13, Fax: 023 571 68 65 
info@aktiviteitencentrum.nl 
www.aktiviteitencentrum.nl 

AKZA Nieuwsbrief 

Stuur een mail met hierin de tekst nieuwsbrief 
naar info@aktiviteitencentrum.nl. U krijgt dan 
regelmatig de nieuwsbrief via de mail. Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005 
ILTUUR Jimmy Smith overleden 

Het zal wel de tijd van het jaar zijn, maar allerlei bekende men- 
sen verruilen het aardse voor het bovenaardse. Daarmee komt 
natuurlijk altijd een einde aan een periode, zeker als je spreekt 
over mensen die hun sporen in de muziek hebben verdiend. Nu 
is de herinnering veel makkelijker vast te houden dan vroeger, 
boeken, films en muziekopnames maken een beleving van het 
actieve leven van deze mensen zeer tastbaar. 
Hammond orgel 

Een overlijden waarvan ik toch 
weer even stil werd was dat 
van Jimmy Smith, jazzorga- 
nist pur sang, die ons jaren- 
lang op zeer mooie en ook 
goede jazz muziek trakteerde. 
Wanneer Jimmy Smith precies 
werd geboren daar zijn de 
geleerden het niet helemaal 
over eens. Volgens het blad 
Down Beat in 1925, maar ook 
1928 wordt genoemd (New 
York Times). We houden het 
maar op de tweede helft van 
de twintiger jaren. We kunnen 
ervan uitgaan dat hij ongeveer 
79 jaar oud was. 

Hij overleed gedurende een 
middagslaapje in zijn huis in 
Scottsdale, Arizona. Wij zullen 
hem blijven herinneren als de 
man die het Hammond orgel 
verhief tot een standaard 
instrument in de jazz. Jimmy 
Smith is de uitvinder van het 
scheurende orgel, zoals we 
dat kennen van zoveel 'hippe' 
en 'vernieuwende' platenpro- 
ducties uit de afgelopen 40 
jaar. Erfenis 

Hij mocht dan oud zijn geweest 
en in de afgelopen jaren nauwe- 
lijks iets baanbrekends hebben 
gedaan, hij heeft ons wel gehol- 
pen aan het geluid dat muziekge- 
neratie na muziekgeneratie nog 
steeds als basis dient voor veel 
nieuwe stromingen. Zonder hem 
zouden veel zaken in de heden- 
daagse muziek niet mogelijk zijn 
geweest, immers Hammond heeft 
door hem de weg aangewezen 
naar de vele elektronische toets- 
instrumenten die wij vandaag de 
dag kennen. Een maal mocht ik 
een concert van hem bijwonen in 
Den Haag tijdens het North Sea 
Jazz Festival. Een kleine, magere 
grootheid, verborgen achter zijn 
grote liefde het Hammond orgel. 
De release van zijn nieuwe cd, 
'Legacy', stond voor de dinsdag 
volgend op zijn overlijden op het 
programma. Blue Note records 
heeft ter memoriam een 4 cd 
box op de markt gebracht met 
een overzicht van 40 jaar opna- 
mes. Hij laat de Bebop jazz een 
fraaie combinatie na, te weten: 
het Hammond B3 orgel, bass en 
drums. TOP >'s in samenwerking met Klassika-z 1. 


(1) Scott Joplin 


Treemonisha 


€ 


19,95 


2. 


(2) Carl Zeiler 


Der Vogelhandler (DVD): 


€ 


37,90 


3. 


(-) J.S. Bach 


Weine, klagen: 


€ 


14,95 


4. 


(-) Jaap van Zweden 


"De Violist" 


€ 


19,95 


5. 


(4) W.A. Mozart 


The Symphonies (10 CD box)€ 


19,95 


6. 


(-) Renato Bruson 


Live in Concert 


€ 


7,95 


7. 


(7) Baltic voices #2 
€ 


16,95 


8. 


(-) Classikal Kids 
€ 


19,95 


9. 


(8) I. Tsjaikovski 


De Notenkraker 


€ 


14,95 


10 


(-) F. Lehar 


Das Land des Lachelens 


€ 


37,90 


Tussen haakjes de vorige notering. CD RECENSIE Mahler revisited 

Deze keer gaat de recensie eigenlijk niet over één opname, maar over een hele serie. Wij heb- 
ben het over klassieke muziek en een platenmaatschappij. Ik zeg expres platenmaatschappij 
omdat wij hier praten over een serie historische opnamen welke de afgelopen jaren op cd zijn 
heruitgegeven. Opnames, stereo of mono, van een groot historisch belang met uitvoerenden 
die wel of niet meer leven maar wel heel duidelijk hun stempel hebben gezet op een ontwik- 
keling in de klassieke muziek zoals die heden ten dagen wordt uitgevoerd. Eerste opnames 

Deed RCA Victor al eens 
iets dergelijks in het ver- 
leden, nu pakt een ander 
maatschappij het stokje 
over. Een maatschappij 
als EMI beschikt natuur- 
lijk over een enorm archief 
aan opnames die terug 
gaan tot de begintijd van 
de opnamegeschiedenis. 
We hebben het dan over 
mono opnames en de eer- 
ste voorzichtige stereo 
opnames, eigenlijk dub- 
bel mono, welke in eer- 
ste instantie bij RCA Victor 
werden gemaakt, ergens 
in het eind van de 40- of 
begin 50 jaren, maar daar 
hebben wij het later nog 
wel eens over. 

Wiener Philiharmoniker 

De serie van EMI zijn eer- 
ste uitgave in november 
2003. Gestart werd met 
drie van de grootste opera- 
opnames ooit gemaakt, 
namelijk de voor kenners 
legendarische registraties van I Putitani en Tosca met 
Maria Callas en een opname 
van Pagliacci met Jussi Bjorling. 
Pas in april 2004 werden er vijf 
titels aan de serie toegevoegd, 
waar Furtwanglers interpre- 
tatie van Beethoven's eerste 
en derde symfonieën, met het 
Weens Philharmonies Orkest 
en zijn fantastische registratie 
van Wagner's Tristan ubd Isolde 
met Kirsten Flagstad. In de loop 
van 2005 gevolgd door nog een 
vijftal titels, waarbij de uitvoe- 
ring van Mahlers 'Das Lied vom 
Erde', uitgevoerd door Christa 
Ludwig, Fritz Wunderlich Otto 
Klemperer en het Philharmonia 
Orchestra & New Philharmonia 
Orchestra (door mij persoonlijk 
worden uitgeroepen tot een 
briljante cd), met alle charme 
van het oude. Mooie stemmen 
en een goede dirigent maken 
het een genot voor de luiste- 
raar. 

Alle opnamen, en dus ook 
deze, zijn zorgvuldig 'geremas- 
terd' en worden uitgebracht 
in een zogenaamde 'budget 

NftMQI 


Otto Klemperer 
Christa Ludwig ■ F 


# 


r^«w i prijs' reeks. De prijs ligt op 
€ 9.95. Uitgevoerd in de 
originele platenhoes als 
cd cover, met de originele 
essays, een gedetailleerde 
samenvatting en tracklijst, 
zijn het juweeltjes gewor- 
den die absoluut niet 
mogen ontbreken in de 
verzameling van de recht- 
geaarde klassieke muziek 
enthousiast, als hij ze al 
niet heeft (op dat nog 
steeds goed klinkende of 
misschien moet dat zijn 
beter klinkende, mooie 
oude vinyl). 

Jacques Jongmans Cultuur Eerste gedicht van de 'Dichter bij Zee' 

De pas geïnstalleerde 'Dichter bij Zee', Marco Termes, heeft zich voor zijn eerste gedicht in die hoedanig- 
heid laten inspireren door het dikke pak sneeuw dat Zandvoort onlangs heeft bedekt. Eveneens laat hij 
zijn gevoelens spreken over de strandpachters die al lang en breed bezig zijn met het opbouwen van 
hun paviljoen en nu met de recente winterse overlast te maken hebben gekregen. Termes kan als geen 
ander hierover schrijven omdat zijn ouders, voor velen Ome Jan en Tante Ots, jarenlang paviljoen Termi- 
nus, onderaan de Rotonde, hebben geëxploiteerd. 

Strandtenten in maart 

Op de helft van de tweede maand 
zag ik ze al door de straten gaan de aanhanger gevuld met puls, bats 
en vlonders achter het resultaat van 
de shovel van de gebroeders Paap aan 

eerst de vloer, dan de tent, het dak 
kabels, koelkasten, toonbank. 

In hun verhaalde nood van het jaar 
daarvoor, als de diepe sporen van hun 
banden in het zachte natte zand In hun beweging de hoop dat alles 
beter wordt en de zon vaker brandt. 

Ik kijk vanaf de boulevard naar 
de groeiende restaurants op de 
kwetsbare rand van hun bestaan 

als opkomende bloemen in een late 
winter. Het bevint te sneeuwen. O 


Nou schat, 

ik zou 't even niet weten. 

Oh ik weet al waar 

we gaan naar eetcafé Boulevard! E en gezel I ige ambiance en uitzicht op zee 
dus neem de hel e familie ook maar eens mee. 

Boulevard Barnaart 22 • 2041 JA Zandvoort • 023 - 5738855 
(gehele jaar geopend, dinsdag gesloten) 

( xKippvtkap 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 

# è ö^r* 1 
Het Wapen van Tirol 

12 & 13 maart vanaf 12.00 uur 

Alpenweekend / Après ski feest 

Spelletjes voor de kinderen 

Groot springkussen 

Tiroler buitenbar met 

Glühwein / Jagerthee / warme cboco 

Een 3 gangen keuzemenu uit 

de Alpen a € 15,00 

Spijkerslaan 

Boomstam zagen 

En veel sneeuw 

Après ski feest op het Gasthuisplein 
Daar moetje bij zijn! 

Gasthuisplein 10 • 2042 JM Zandvoort 

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54 

www.wapenvanzandvoort.nl <P Take Five 

PERMANENT STRANDPAVILJOEN AAN ZEE 

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen S 

iedere week weer een 

verrassend 3 gangen 

keuzemenu voor € e4,5d 

vddr reserveringen: 

d23-571g119 / infd@ttfaz.nl 

vddr het menu en 

informatie: 

www.takefiveaanzee.nl 
PNÜKPI Kijk ook eens op de website 

www.zandvoortsecourant.nl 
Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005 
Ik stond op met een Sirtaki gevoel. Zo een gevoel dat je overvalt, 
vooral als er zich opeens een mooie lentedag in de winter dringt. 
Nog maar weinig strandtenten die klaar zijn, ik tel er twee, maar er 
wordt hard gewerkt. Ik hoor de gevoelige tonen van Braziliaanse 
muziek bij een strandtent naar boven komen, wat mijn Sirtaki ge- 
voel nog versterkt. Mijn keuze lag dus voor de hand. Eten en drin- 
ken in de sferen van het zonnige Griekenland en restaurant Filoxe- 
nia in de Haltestraat leek mij daar de perfecte plaats voor. 
Grieks restaurant Filoxenia. (Foto: OvM Fotografie) Een bekende zaak voor mij daar 
ik vroeger, toen het nog een 
visrestaurant was, menig goed 
glas wijn heb gedronken aan 
de bar boven met de heer Van Spanakopita a € 5,50 (blader- 
deeg gevuld met spinazie en 
Feta kaas), Dolmadakia voor 
€ 5,75 (gevulde wijnbladeren met 
gehakt, rijst en saus), Oktapodi meeste prima van kwaliteit zijn 
mede door de vele zonne-uren 
die de druiven genoten heb- 
ben. Van jonge landwijnen tot 
op hout gelagerden, in de prijs- 
klasse van € 1 1,50 tot € 30,00. 

Tussen de vele hoofdgerechten, 
die veel vis- en vleesvariëteiten 
bevatten, onder meer: ossen- 
haas in Marsala likeursaus, 
lamshaas, varkenshaas, gekruid 
gehakt met giros en bij de vis: 
gebakken zeetong, inktvisrin- 
gen, zalmforelfilet, zwaardvis 
van de grill en daarnaast ook 
vier mooie vegetarische gerech- 
ten. Dus voor ieder keuze 
genoeg. Onze keus was geval- 
len op de Garides van € 19,50, 
zes reuze Scampi's met knof- 
look. Niet alleen een plaatje 
om te zien maar ook erg lekker 
en gelukkig met een vinger- 
bowl. Verder de Kletiko voor 
€ 16,00, een pannetje uit de 
oven: wijnbladeren gevuld met 
lamsvlees, aardappels en wilde 
spinazie, een aanrader. Daarbij 
werden frites geserveerd en 
gemengde salade. Helaas was 
de gevraagde mayonaise bij de 
frites vervangen door een zakje 
Remia fritessaus. Wij dronken Ondernemers: Let op uw Saek! Duivenvoorde, maar nu is het 
al een hele tijd een Grieks res- 
taurant. Ondanks het Griekse 
sfeertje van nu kan je bij het bin- 
nenkomen toch niet nalaten om 
te kijken of Van Duivenvoorde 
toch niet aan zijn tafeltje zit. 
Vriendelijk werden we door de 
gastheer ontvangen en werden 
onze jassen aangenomen. Een 
drukte van belang zowel boven 
als beneden met op de ach- 
tergrond toch de klanken van 
de Sirtaki. Als aperitief kozen 
wij - om in de stemming te 
komen - een OUZO, een typisch 
Grieks drankje a € 1,80 en een 
grote fles Grieks mineraalwater 
voor € 5,00. Stokbrood moest 
apart besteld worden voor 
€ 3,50 maar stond later niet op 
de rekening. 

De menukaart: een keur van 
warme voorgerechten zoals sto grill voor € 8,50 (octopus 
van de grill met balsamico azijn 
en knoflook) en koude voorge- 
rechten zoals Oktapodisilata a 
€ 7,00 (inktvissalade),Tzatziki voor 
€ 4,50 (de bekende yoghurt met 
knoflook en tuinkruiden), twee 
soorten soep en diverse salades. 
Alle voorgerechten in de prijs- 
klasse van € 5,00 tot € 13,50. Wij 
kozen als voorgerecht de Scampi's 
in kruidenboter uit de oven voor 
€ 8,75 en de Pikilia psaria voor 
€ 13,50: een keur aan gebak- 
ken visgerechtjes zoals inktvis, 
mosseltjes, scampi, en een stukje 
zalmforel met saus. Beide gerech- 
ten waren prima van smaak en 
hoeveelheid. Wij dronken daarbij 
een Griekse huiswijn a € 2,75 per 
glas die er goed bij paste. Leuk 
is dat er op de uitgebreide wijn- 
kaart alleen maar Griekse wijnen 
staan waar ik van weet dat de hierbij de rode Griekse huiswijn 
a € 2,75 en die was in prima 
balans met het eten. Als nage- 
recht nam ik de dikke Griekse 
yoghurt met veel vers fruit en 
mijn gast sloeg het nagerecht 
over maar at naderhand toch 
enthousiast van mijn nagerecht 
mee, zo lekker was het. 

Wij sloten af met een goed 
kopje koffie voor € 1 ,75 waarbij 
ons nog een OUZO aangebo- 
den werd, wat wel heel gastvrij 
overkwam. Ik betaalde de reke- 
ning van rond de € 80,- die iets 
hoger lag dan ons gemiddelde, 
maar we waren erg tevreden 
over het eten en drinken en de 
meer dan gastvrije ontvangst. 
Keurig werden we in onze jas- 
sen geholpen, en ik ben toch 
nog even boven in het barretje 
gaan kijken of de heer Van Kook eens anders 

wekelijkse kookrubriek 

Deze week een ovengerecht 
dat past bij het koude weer 
van de afgelopen tijd. Bereiding 

Schil de aardappelen en kook 
en kook ze gaar. Kook de prei 
in een ander pan circa 10 mi- 
nuten. Bak de verse worst of 
de saucijzen gaar. Stamp de 
aardappelen fijnen voeg tij- 
dens het fijnmaken, met kleine 
hoeveelheden tegelijk, de melk 
toe. Indien u een luchtige pu- 
ree wilt, klop deze dan even 
met de handmixer. Smeer een 
ovenschaal met de olijfolie in 
en verdeel de prei over de bo- 
dem. Leg hier een de worst op 
en dek dit af met de aardappel- 
puree. Bestrooi de puree met 
een laag paneermeel en leg en 
daar een vlokje boter op. Zet 
de schaal in een voorverwarm- 
de oven voor ± 1 5 minuten. De 
bovenlaag moet goudbruin en 
knapperig zijn. 

Bereidingstijd 35 minuten. 
Voedingswaarde p.p.l eiwit: 13 
gr., koolhydraten: 47 gr., kcal: 
438. Recept Ovenschotel met prei en worst 

(hoofdgerecht voor 4 personen) 

Ingrediënten: 

1750 gr. bloemige aardappelen 

500 gr. prei in ringen gesneden 

400 gr. verse worst of sauziicen' 

1 eetl. olijfolie, 
± 100 ml. warme melk, 
4 eetl. paneermeel, 
20 gr. boter. 
Het interieur van grieks Restaurant Filoxenia. Duivenvoorde er echt niet zat, 
maar nee dus. Buiten gekomen 
lazen wij dat er op zes maart 
a.s. een Griekse avond gepland 
staat met levende muziek, en 
misschien wordt er dan ook de Sirtaki gedanst. Ik was dus ruim 
te vroeg, en als u dit leest bent u 
ruim te laat, maar er komen er 
meer werd mij verzekerd. "Zandvoort biedt u meer dan strand alleen" 
Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen. HALTESTRAAT 27 
ZANDVOORT 
TEL. 023 571 57 95 
DE LAAT 104 
ALKMAAR 
TEL. 072 51 1 8919 'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING' 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND 
Zit U in een dipje? 

wij hebben wel een tipje 

licht, vitaminen en een kleurtje 

wij geven U graag een opknapbeurtje 

12 jaar geleden reeds begonnen 

wij gaan nog steeds voor veilig en verantwoord zonnen! 

Burg. Engelbertstraat 96 • 2042 KP Zanclvoort • tel. 023 5713807 
jJC-ioekerij 
«p. van 3Clee\\ Biomos tegen groene aanslag op grind en bestrating 

Tuinaarde • Potgrond 

Bemesting • Bloembollen op pot 

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93 MMrftMIkJral HM 
HUTING&VANDERMUE Binnen- en 

buitenlandse incasso's 
Juridische adviezen 
Gerechtelijke 
procedures Bel voor 
meer info S 072-511 88 08 Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 

alle merken Schadeherstel 

Lid Bovag Lid Schadegarant Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel. 023 571 45 80 
BBVflC 

M.T. Coiffures 

(Dames / fieren 

Bij Joop kunt u 

mét af zonder afspraak 

langskomen 

liogeweg 27 
Tef. 571 69 69 GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl 

Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst! HERENKAPSALON Voor een Vakkundig, Modern 
en Betaalbaar Kapsel 

Knippen vanaf € 16.= 

Winkelcentrum Zandvoort Noord 
telefoon 5712305 TON GOOSSENS Ruime GRATIS parkeergelegenheid HERENKAPSALON IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 
Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005 Heden 1/^nePó 
De winter van 1956 bracht veel kou en sneeuw De eerst dag van maart bracht vorige week voor het eerst sinds vele 
jaren weer een wit tapijt in Zandvoort en omgeving. In 1956 was 
er meer overlast door de winter dan vorige week, voor zover daar 
sprake van was. In de Zandvoortse Courant van 28 februari van dat 
jaar wordt verslag gedaan van wat de gemeente Zandvoort voor 
maatregelen nam om de overlast van sneeuw en kou tegen te gaan. Zowel op sociaal terrein, als 
voor het schoon en begaanbaar 
houden van wegen en straten 
en de bescherming van gas- en 
waterleidingen. 

Brandstoftoeslag 

Alle inwoners die van gemeen- 
tewege recht hadden op een 
brandstoftoeslag kregen in de 
periode van 29 januari tot 4 fe- 
bruari en van 12 tot 25 februari 
extra brandstofbonnen ter waar- 
de van f3,50. Bovendien werd de 
reguliere brandstoftoeslag voor 
koudeperiode verhoogd van 
f 3,50 tot f 4,00. In totaal werd 
daardoor de brandstoftoeslag 
verhoogd tot f 4,00. 

Straten 

Op 24 februari, zo werd gemeld, 
zijn de Haltestraat, Kerkstraat, Grote Krocht, Oranjestraat, 
Raadhuisplein, de Koninginne- 
weg en de Oosterstraat sneeuw- 
vrij gemaakt door een ploeg 
van 21 gemeentearbeiders met 
ondersteuning van vier vrachtau- 
to's. Er werd vervolgens gewerkt 
aan het schoonmaken van de 
Zeestraat en de Verlengde Hal- 
testraat. Ook de fietsroutes langs 
de Boulevards de Favauge en 
Bamaart werden onder handen 
genomen. 

Gas en water 

De brandstofvoorziening van 
openbare gebouwen als raad- 
huis en scholen liep geen ge- 
vaar. Het gemeentehuis en de 
Dr. Albert Plesmanschool aan de 
A.J. van der Moolenstraat werden 
zelfs op zondagochtend van een 
nieuwe voorraad stookolie voor- r ^HT 
(Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld05922) zien. Meer problemen waren er 
bij de gas- en watervoorziening 
omdat de hal (vorst) op 31 ja- 
nuari 80 tot 90 cm in de grond 
zat. Honderd dienstwaterlei- 
dingen waren bevroren omdat 
ze onvoldoende bedekt waren. Het zand, dat ze bedekte, was 
weggestoven. Bovendien waren 
liefst 300 dienstleidingen voor 
de gasvoorziening bevroren. 
"Het aantal bevroren gasleidin- 
gen neemt nog dagelijks toe. De 
medewerkers van het gasbedrijf proberen met behulp van spiritus 
en pompen de leidingen te ope- 
nen of open te houden," lezen 
wij verder. 

U ziet, een zware klus om Zand- 
voort in de winter van 1956 leef- 
baar te houden. 10 PRESTIGIEUZE APPARTEMENTEN EN 2 PENTHOUSES 
Van SCHAIK Makelaar O.G.1 ZANDVOORT - OP DEN HOOGEN WEG • Gelegen midden in het dorp en op loopafstand van strand, 
boulevard en duinen. 

• Het complex bestaat uit 5 verdiepingen en een parkeerkelder. 

• De woonoppervlakten variëren van 81 m2 tot en met 154 m2. 

• De prijzen variëren van € 230.000,- tot € 501.000,- v.o.n. 

• Prijzen parkeerplaatsen € 25.000,- v.o.n. 

• Het project wordt gebouwd onder G.I.W.-garantie. 

• Bouwvergunning is verleend. 

• Voorbereiding voor de start van de bouw in begonnen. 

• Nog enkele appartementen beschikbaar, persoonlijke wensen zijn 
nog in te vullen. Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A, 2042 GJ Zandvoort 

Tel.: 023 - 571 29 44, Fax: 023 - 571 75 96 

www.vanschaikbv.nl, e-mail: info@vanschaikbv.nl 

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES - HUUR - VERHUUR - BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN NVM G Wist u dat wij binnen 24 uur 

ter plaatse zijn om de storing aan 

uw wasmachine/droger of koelkast 

te verhelpen? Thorbeckestraat 1 5 • 2042 GL • Zandvoort • Tel. 023-573 26 49 
Amsterdamstraat 70 - 72 • 2032 PS • Haarlem • Tel. 023-533 82 69 M^ S tB BGES 1]ZERH AN ANNO 1893 
PAASAANBIEDING °et 1 Skil Octo f 

Schuurmachine met 40 hulpstukken \ 
van € 64,95 voor € 59,95 \ Pakveldstraat 19 - Tel. 023-5731930 ?30 j Internet & Computer Centrum 

Ruim 9 jaar een vertrouwd adres voor 
al Uw hardware, reparaties en supplies. Eigen technische dienst en buitendienst 

Hallestraat 59A 2042 IX Zandvoort S 023-5730749 

w w w.beach n et . n I i n lb(rt)beach net . n I WIN DEZE FIETS!!! 

Raad het gewicht en kom in de winkel wegen. 
Kalahari 5WSX 
Martijn's Fietsenhoek Tolweg 6 2042 EK Zandvoort Tel.: 023-5714484 Cop Office se, Kantoorartikelen, Kopieerservice, Faxservice, Kan toorartikeler 
Ontwerp/dtp, Drukwerk, Textielbedrukking 
En nog vele andere mogelijkheden 023-5737 698, Fax 023-5737 699 
f E-mail: info@copyoffice.nl Ju KAASHUIS DE TROMP WINKEL 

Noord-Hollandse Trots 
Smaaq Zacht Gerijpt 

Nu 500 gram € 3.49 

enne 

Gratis 150 gram 
knoflookolijven 

Grote Krocht 3-5 • Zandvoort 
TeL/Fax 023-5719058 SLMalinj 
~>cmfflv4 : } Wow kek gehokt 70 teidcer U ! 

Haltestraat 54 - Zandvoort 
Tel. 023-5712451 $ ijbJïiiöxIsj 

il>2i Ü i<^i ffl Q- 

Schoolstraat 1 
2042 VA Zandvoort 
Telefoon/Fax 023-571 87 20 cS&^fee^ö^rp ;"/l ' ' $êm&m $ c&,m m m~ ■J uur ssrvioa Anatoog &. Digitaal i'if\flBïJL 

:kkon vanaf negatief, dia, iB 
foto' off digitaal tot 30^45 cm 


i-mm'; ° 'M o: 

v>e Zjuid Creatief i>e m.eest origivult tw, betaalbare 
feadowli/vlèel tn, Zjavuüvoort. 
* ook. workshops \/oor telwteren. ew. spec'mle opdrachten, * 

Raadhuisplein 14 - rel. oe>-4-ojo j± &o w0mw 
BOUDOIR 

PERSONAL STYLING ~Xd ACTIE! 20-40% VOORDEEL 
OP DEFINITIEF ONTHAREN 

De McdCos IPL werkt op basis van zichtbaar hoog-energetisch gepulseerd licht 
dat op de behaarde huid wordt gericht. Dit licht wordt door het haar pigment 
naar de haarwortel geleid. In de haarfollikel wordt de lichtenergie omgezet in 
warmte-energie, waardoor de haarwortel wordt uitgeschakeld en er geen haar 
meer uit kan groeien. Oksels 

Bikinilijn 

Oksels + bikinilijn + bovenlip 

Oksels + bikinilijn + onderbenen nclusief 20% voordeel 
nclusief 20% voordeel 
nclusief 30% voordeel 

nclusief 40% voordeel € 75,-* 
€ 75,-* 

€150,-' 

€ 285,-' 

* prijs per behartdeürv Voor meer informatie of een afspraak: 

Boudoir Zeestraat 56 Zandvoort Tel. 023-573602 1 of 06-546407 1 4 
Vouwgordijnen 

* Gratis stof 

* Gratis meten 
* Gratis plaatsen 

* 10% Korting 

(bij zelf meten en plaatsen) Woensdag t/m zaterdag 

Grote Krocht 22, 2042 LW Zandvoort 

Tel. 023-5739005 

Fax 023-5739006 

Mobiel 06- 53 80 05 98 Boekenweek 2005 
spiegel van de lage landen 

b0ekenweefcoveronzeg»chlc<lenl5 éC39 

Mm >üw Boekenweekgeschenk van Jan Wolkers 

Zomerhitte. Over een fotograaf en een geheimzin- 
nig drietal op een van de waddeneilanden. Gratis bij 
aankoop van ten minste € 1 1 ,50 aan Nederlandstalige 
boeken (Zolang de voorraad strekt). 

Boekenweekessay van Henk van Os 

Moederlandse geschiedenis. Over 'historische sensa- 
ties'. Van de boekenkist van Hugo de Groot, de grote 
teen van Cornelis de Witt tot de Bureaustoel van Willem 
Drees. Slechts € 2,50. 

Boekenweekmagazine over geschiedenis 

Volwassen tijdschrift met aandacht voor honderden 
boeken over geschiedenis. Om vaak in te bladeren, ook 
na de Boekenweek. Vraag uw boekhandelaar. Bruna Balkenende 

Grote Krocht 1 8 • 2042 LW Zandvoort 
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl VeroModaby Confetti Uero moda is momenteel één van de meest besproken en 

zeer succesvolle dameslabels in Nederland. Het succes van 

Vero Moda is te danken aan modisebe collecties waarbij de 

prijs/kwaliteitsverhouding optimaal is. Vero Moda richt zich op de prijsbewuste vrouw van +/-18 tot 

+/-40 jaar, die geïnteresseerd is in trends en mode. 

Onze partner Bestseller hoort daarmede tot de grootste 

Europese producenten van modekleding met als filosofie dat 

trendy en modieuze kleding ook betaalbaar kan zijn. Confet'ti voert hiernaast nog diverse 
bekende labels tot en met maat 48 

Hallestraat 11-Zanilvoort Emotionby Esprit Hier vindt u op 200 vierkante meter vloeroppervlak 

12 maandelijkse collecties van de navolgende divisies 

van het bekende merk Esprit: EDC by Esprit, Esprit casual, Esprit Collection, 

Esprit body wear. Esprit Home wear, Esprit Shoes, 

Esprit accessoires Hier vindt u ook het kledingmerk "PHINK". 

Dit merk is ontwikkeld voor "jonge volwassenen ". 

Meiden tussen de 8 en 16 jaar die hun eigen stijl willen creëren. 

Haltestraat Wa & 10a -Zandvoort NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! Pieces Sinds kort komt bestseller ook 
met de winkelformule "PIECES" Hier kunt u terecht voor "VILA Clothes" 

'ONLY shoes", "ONLY Cosmetics" 

en "Pieces accessoires". Dit alles in trendy en modieuze kleuren 
tegen bijzonder betaalbare prijzen. 

Haltestraat W -Zandvoort Men's Wear 

Exclusive and casual 

Haltestraat 2a • Tel. 023 - 571 95 19 
7 dagen per week geopend Voor mannen van jong tot oud, van klein tot groot, 

voor hen die net iets anders willen. 

Sportief, klassiek en exclusief. 

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN! 

Voor collectie en informatie: 

www.vlugfashion.nl WNDUll 

MODE&ACCESSORES ZONDAG'S GEOPEND 

Kerkstraat 3 • Zandvoort J Hosarito 

TWEE WINKELS KEUS VOOR TIEN!!! 

Rosarito Be ach and Horse 
Bad-, strand- en vrijetijdskleding 

Alles voor ruiter en paard LET OP! Begin april modeshow 
reserveren in de winkels Haltestraat 62 A 
Tel. 571 32 25 BELLI E Rl 


BELLI 
tyle is born 
n the heart 
and lives 
in the eye 


BÉI-sizkIbI 


Haltestraat 45 

Zandvoort 

023-571 27 05 bloemen acm zee 

Wij doen bloemen 

en planten Ma t/m za van 9.00- tot 18.00 uur 
Zo van 12.00- tot 17.00 uur 

Haltestraat 30 - Zandvoort 
Tel.: 023-5720042 
www.bloemenaanzee.nl 
Lees eerst rustig 

deze krant en kom 

daarna snel naar 

Jupiter Plaza 


ÖJ ET 

c Bestatuta«l - 6o»c(wictefcop llarocamo 

^ewam /eMerefe/i/ 

Kerkstraat 14 - Zandvoort 
^ d& \r>disch /? Pj Jün$ éCie 
Woensdags winterdaghap € 7,50 tot eind maart 

Tegen inlevering van deze advertentie 
10% korting op afhaalmenu's! 

Zeestraat 55,Zandvoort: 023-571 4681 k4 Wp^ttjA direzione: passage 2-4 Zandvoort 

Alfredo Caramante Tel. 5716785 Als u uw ei niet kwijt 
kunt, komt u naar De Lamstrael 

Haltestraat 52 
Zandvoort 
Restaurant 

Le Grand Prix 

Vlees- en Visspecialiteiten 

• Heerlijke pizza's! 

• Barbecue aan tafel 

• Grote variatie in vlees- visgerechten 

• Elke week een speciaal menu 

• Ook om mee te nemen! 

Passage 6 - 10, Zandvoort 
Tel.: 571 38 13 of 06 - 20 444 642 
(vanaf 15.00 uur, maandag gesloten) Toko Bintang 

Indonesische keuken 

Maaltijabezorging, 
afhalen en zitplaatsen 

Catering Javaans buffet 

Haltestraat 34 - Zandvoort 

Tel: 023-5712800 PIZZERIA 

EN AFHAALCENTRUM 

M1M0 

www.pizzamimo.nl 

OPENINGSTIJDEN: 
7 dagen per week van 1 7:00 - 01 :00 uur Bezorgkosten € 1 ,50 
Bestellingen boven de € 20,- GRATIS! TEL. 023-5714463 

Haltestraat 23A • 2042 LK Zandvoort 


vLnüvees^ vZesiau/iant' 

HONG KONG -Ü- •&*- ">m w 

Haltestraat 69 
2042 LL Zandvoort NL 


Eigenaar: Xi.Hu 
Uw gastvrouw: Winny Huang 
TEL: 023-5717897 FAX: 023-5739866 
Pannenkoeken- & a la Carte Restaurant 
Ook om mee te nemen 

Passage 32-34 2042 KV Zandvoort 
Telefoon 023-57 185 86 Joegosfaviscfi restaurant 

l D l U ( B ( ROV ( W r i'K 

Gezellig ouderwets lekker veel, voor weinig 
f? 
3 gangen weekmenu 

dinsdag t/m vrijdag 

Vis of vlees 

€11,75 

Zeestraat 41 • Tel 5715110 • (maandags gesloten) Hl _ 
VANAF ZATERDAG 12 MAART 
ZIJN WIJ WEER GEOPEND! 

Strandpaviljoen 8 Zandvoort 
T. 023 571 64 06 
www.trefpuntannette.nl 
vijfenvijftig plus door Ton Timmermans Bibliotheek Zandvoort voert u naar 
Nederlandsch-lndië 

Aan de Prinsesseweg begint het avontuur, daar ligt de tweesprong van fantasie en 
werkelijkheid. Rondsnuffelen in Openbare Bibliotheek levert steeds weer spannende of 
ontroerende boeken op. Speciaal voor 55-plussers liggen er 'grote-letter-boeken'. De komende 
boekenweek 2005 heeft als thema onze vaderlandse geschiedenis. Een boek dat ongetwijfeld 
herinneringen zal oproepen is: 'Het lied en de waarheid' door Helga Ruebsamen. Het boek speelt zich af in de 
jaren rond 1940. Een Neder- 
landse familie verhuisd van het 
voormalige Nederlands-lndië 
naar het vaderland. Het boek is 
geschreven vanuit het perspec- 
tief van Louise die als 4 tot 1 1 
jarig meisje verteld over haar 
geheimzinnige en schokkende 
gebeurtenissen. De roman is 
autobiografisch en de schrijf- 
ster is tevens de hoofdpersoon. Een lezer over het boek: 
Alles zie je door de ogen van 
de hoofdpersoon en in dat per- 
spectief beleef je hoe alles weer 
goed komt. De titel 'Het lied en 
de waarheid' is waarschijnlijk 
gekozen omdat de kleine Loui- 
se veel liederen zingt over fan- 
tasiewerelden terwijl de echte 
waarheid later in het verhaal 
om de hoek komt kijken. De 
droombeelden kwamen soms 
onwaarschijnlijk op mij over 
maar juist daardoor blijf je ge- 
boeid. Het geschrevene kwam 
met een kort, maar vlot, 
taalgebruik prettig over. Meldpunt klachten 
verzorgingstehuizen geopend 

Afgelopen dinsdag 1 maart, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het meldpunt ver- 
pleeghuizen geopend. Bij dit centrale meldpunt kunnen mensen rechtstreeks terecht met klach- 
ten over situaties van onverantwoorde zorg in verpleeghuizen. De inspecteurs van de IGZ letten 
op bijvoorbeeld terugkerende klachten of meerdere klachten over één en hetzelfde verpleeghuis. 
Of op mogelijke tekortkomingen die schadelijk voor de patiënt zijn. Staatstoezicht 
volksgezondheid 

Signalen van patiënten, cli- 
ënten, familieleden, vrijwil- 
ligers, zorgverleners en be- 
roepsbeoefenaren zijn een 
onmisbare hulp bij het op- 
sporen van gebreken. Hier- 
mee kan de IGZ optreden 
om te voorkomen dat de 
veiligheid en kwaliteit van 
zorg in gevaar komen. Klagen helpt 

Zo een melding kan aanleiding zijn 
om een oriënterend onderzoek te 
doen. De inspectie informeert de 
melder altijd over de afhandeling 
van de klacht. Gaat het om een 
eenmalig voorval, dan verwijst de 
IGZ door naar de klachtencommis- 
sie van het verpleeghuis. 

Op drie manieren 

Op werkdagen is het meld- punt te bereiken op tele- 
foonnummer 0800-1205. 
Daarnaast kunnen klach- 
ten digitaal verstuurd 
worden via www.meldpunt- 
verpleeghuiszorg.nl. 
Of per post: 

Inspectie voor de Gezond- 
heidszorg, t.a.v. Meldpunt 
verpleeghuizen. Postbus 
16119, 2500 BC Den Haag. ■ Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005 
' N 

Zandvoort-Noord wordt een 
droom voor senioren 

Dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dat 
is het 'droombeeld' van een gedeelte van Nieuw Noord. Een 
samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke organi- 
saties gaat het ambitieuze plan realiseren. "De wijk staat open 
voor iedereen, met of zonder zorgindicatie" laat een notitie 
over het vooruitstrevende plan weten. Omdat Zandvoort in snel 
tempo 'vergrijst 1 is bij de plannen rekening gehouden met de 
woonbehoeften van ouderen. Veel organisaties 

"Nieuw Noord is prima ge- 
schikt voor minder mobiele 
burgers". Daarmee doelt een 
rapport op de toekomstige 
wijk zoals die het samenwer- 
kingsverband voor ogen staat. 
De Gemeente, het Aktivitei- 
tencentrum (AKZA), Zorgcon- 
tact. Nieuw Unicum en EMM 
willen dat veel woningen 
(om)gebouwd worden voor 
mensen met lichamelijke be- 
perkingen. 

Organisaties die te maken 
hebben met zorg, wonen en 
welzijn, zullen in de wijk een gezamenlijk informatieloket 
verzorgen Zo is de opzet. Er 
is al een nieuwe supermarkt 
geopend en er staan verschil- 
lende andere bouwprojecten 
op stapel. Te denken valt aan 
een nieuw activiteitencentrum 
AKZA, een wijksteunpunt, 
nieuwe woningen en het aan- 
passen van flatwoningen aan 
de behoeften van ouderen. 
Daarnaast wordt een scala aan 
welzijnsdiensten geboden. Ge- 
noemde partijen zijn, zoals de 
notitie het noemt, "vastbeslo- 
ten om deze droom werkelijk- 
heid te laten worden". Terug naar de klas van toen 

"Album om versjes te verzamelen als aandenken aan vrienden." 
Een droge omschrijving van een fenomeen met een lange traditie. 
Velen zullen het betreuren dat het poëziealbum de overgang naar 
de 21ste eeuw niet heeft mogen overleven. Als je door je klas- 
genootje gevraagd werd iets te schrijven in diens poëziealbum, 
voelde je de koning te rijk en had je eeuwige roem vergaard. Het boekje met geborduurde 
kaft mocht je even lenen om er 
een gedicht in op te schrijven. 
Liefst een vers met een stichte- 
lijke boodschap of een met een 
diepverliefde droom. Je ging dan 
je proza met zo mooi mogelijke 
en bovenal suikerzoete poëzie- 
plaatjes verluchtigen. 'Plakplaat- 
jes' van gouden rozen of aan- 
doenlijke engeltjes. Hoe lieflijker, 
hoe hoger je in aanzien stond. Zeg het met bloemen (1890): 

Rozen mogen U omgeven 
Bloemen even schoon en zacht. 
Ze verspreiden geur in 't leven 
En verdrijven alle klacht. 
Zonder doornen gene rozen. 
Is een spreekwoord waar 
en klein. 

Mogen voor U vele rozen 
En slechts weinig doornen zijn. 

Uit de realiteit van 1937: 

Een huisje van hout. 
Een hartje van goud. 
Zorg liefste Gerda, 
datje 't behoudt. (^y'ilóseeniay 

Geniet ook thuis van de Griekse keuken! 

Bij afhalen op alle gerechten van de menukaart 10 % korting. 

Bel voor afhalen/reserveren 023 - 5734920 Bezoek ook onze website: WWW.FILOXtNIA.INFO Gegarandeerd lekker 

HallesIraaL 49. 2042 LK - Zandvoort, (el. 023 - 5734920 
Keuze week menu € 16,75 

(van maandag t/m vrijdag) 

Wij heten u van harte welkom 

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort 

Tel. 023-5716450 

Geopend van 17.00 tot 22.00, woensdag gesloten GALLSGAL 

Genieten & Genieten Paasbeste wijnaanbiedinc Chablis 2004 

Cuvée Lion 

AC Chablis 

Frankrijk 75 cl ^ AA 

van 1 0,99 voor O f 77 

Slijterij Beems v.o.f. • Wijnhandel 

Grote Krocht 24 • 2042 LVV Zandvoort 
Telefoon: 023-571 25 32 
Van SCHAIK f Makelaar O.G. BURG. VAN ALPEHNSTRAAT 57/23 Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: info@vanschaikbv.nl 
Op de 8e en tevens hoogste verdieping gelegen verzorgd 
tweekamerappartement met fraai uitzicht over heel Zandvoort 
en zeezicht vanaf het balkon. 

Indeling: hal; woonkamer met parketvloer en groot balkon op 
het zuidoosten; nette keuken met inbouwapparatuur; slaap- 
kamer; moderne badkamer met douche, toilet en wastafel. 

Vraagprijs € 159.000,- k.k. 
VAN LENNEPWEG141 WITTE VELD 13 
te HTT3T 
1 
NVM 

AANKOOP-VERKOOP/ 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR- BEHEER/ 
HYPOTHEEK/ 

PROJEKTEN-ADVIEZEN Luxe en zonnig driekamerappartement gelegen op de eerste 
etage met balkon op het zuiden. Berging en parkeerplaats in 
de onderbouw. Indeling: hal; woonkamer met balkon; 
moderne luxe open keuken met granieten blad en inb.app.; 
bijkeuken; 2 slaapkamers; moderne badkamer met ligbad. 
Zonnig en licht appartement door grote raampartijen over 
de gehele zuidzijde. 

Vraagprijs € 239.000,- k.k. Uitstekend onderhouden hoekwoning met parkeergelegen- 
heid op eigen terrein. Aan de achterzijde van de woning zijn 
onlangs een tuingerichte serre en bijkeuken gerealiseerd. 
Indeling: hal; toilet; royale living met erker, aangebouwde 
serre en Frans eiken vloerdelen; moderne open keuken met 
inb.app.; bijkeuken; ie et.: 3 slaapkamers; moderne badka- 
mer met ligbad; 2e et.: slaapkamer. 

Vraagprijs € 424.000,- k.k. TJERK HIDDESSTRAAT 149 
Op de 9e etage gelegen zeer verzorgd en goed onderhouden 
tweekamerappartement (vh 3) met groot balkon op het zuid- 
oosten. Fraai uitzicht over centrum, duinen en zee. 
Indeling: ruime hal met garderobekast; woonkamer met 
schuifpui naar balkon; eetkamer; moderne open keuken met 
inb.app.; toilet; badkamer met douche en wastafel; slaap- 
kamer met zeezicht. 

Vraagprijs € 195.000,- k.k. Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel ZANDKORRELS INVULBON PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven €500,00 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 
Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt 
u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00 TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam: 

(bedrijfsnaam) 

Telefoon: Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaar- 
den voor schade van welke aard dan ook, ontstaan 
door niet tijdig of onjuist plaatsen van Zandkorrels. 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen Te koop 

Inpandige, 

afgesloten 

Garagebox 

met electr. Deur 

in complex 

Mezgerstede 

Vraagprijs € 27500,00 

Tel. 5719800 Te koop 
YAMAHA JOG-R 

Bwjr. 2002 

Incl. helm en slot 

Vraagprijs € 800,- 

Bluys- 5736321 
ZAND- 
KORRELS Tegelzetter 

heeft nog tijd voor 

al uw tegelwerk 
voor part. en bedrijf 

ook stucwerk. 
Bel nu 06 26206608 Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden Rozenobel Antiek 

vraagt Te Koop: 

meubelen, oud 

speelgoed, kristal, 

porselein, schilderijen, 

etc. Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Telefoon: 

023-5731787. Open 

van 12.30-17.30, ook 

op zondag. 

Dinsdag gesloten. Te Koop 
Wasmachine 

Bosch bovenlader 
Wol 120A, incl. 2,5 jr. 

Garantie 

Vraagprijs € 350,00 

Tel. 5719800 NOG STEEDS 

VERMIST!!!! BAREND 

Antraciet grijze 

kater, 1 jaar oud, 

ongecastreerd. 

Witte sokken, witte 

bef, okerkleurige 

ogen. Weg sinds 18 

februari. 

Vertrokken vanuit de 

Fahrenheitstraat 

023-5717532/06- 

54791816 Krant niet ontvangen? 

Bel (voor vrijdag 14.00 uur) 0251-67 44 33 

U kunt deze ook gratis afhalen bij: 

• Bruna Balkenende, Grote Krocht 

• Gemeente, centrale balie 

• Bloemenhuis W. Bluys, 
Winkelcentrum Nieuw Noord 

• Redactiekantoor Zandvoortse 
Courant, Hogeweg 32 

NOTEER DIT NUMMER IN UW AGENDA : 
0251 - 67 44 33 

(want als u de krant niet heeft ontvangen, kunt u 
het nummer ook niet opzoeken!) Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005 Auto sport Laatste winterrace voor 
equipe Bleekemolen De racende familie Bleekemolen uit Aerdenhout, kan over twee 
weken met een prettig gevoel aan het nieuwe raceseizoen begin- 
nen. Afgelopen zondag werd op een besneeuwde racearena in 
Zandvoort de laatste wedstrijd in het Winter Endurance kampi- 
oenschap afgewerkt. De race werd vanwege het geluid van de 
oorspronkelijke zes uur naar vijf uur terug gebracht en zou in 
plaats van de Final Six de Final Five moeten heten. MG 

Het begin was duidelijk voor 
de twee Porsches van Bleeke- 
molen, die uitkwamen in de 
klasse boven 2000cc. De eerste 
Porsche werd bestuurd door 
vader Michael en zoon Sebasti- 
aan Bleekemolen en derde rij- 
der David Hart. In deze samen- 
stelling werd het jaar daarvoor 
de Nederlandse wintertitel bin- 
nengehaald. Dit jaar kwamen 
de drie daar niet aan omdat de 
resultaten wat tegenvielen. De 
tweede Porsche werd bestuurd 
door Peter van Hoepen, Robert 
den Otter en de tweede zoon 
van Michael Bleekemolen, Je- 
roen Bleekemolen. Deze laat- 
ste wordt ook genoemd door 
MG als mogelijke rijder in de 
DTM. Jeroen Bleekemolen 
hoopt daarover zeer snel wat 
te kunnen zeggen, omdat ook het DTM seizoen op punt van 
beginnen staat. De zege van de 
eerste equipe is geen moment 
in gevaar geweest. Alleen de 
tweede equipe had even wat 
tegenslag maar in de laatste 
fase wisten zij toch de tweede 
plek te bemachtigen. De Sorax 
Porsche van Jurgen Albert werd 
derde. 

Onder 2000 cc 

In de klasse onder 2000cc her- 
overde de equipe John de Vos 
en ex-Zandvoorter Rob Karst de 
titel van Winterkampioen. Na- 
dat ze vorig jaar even afstand 
van de titel moesten nemen aan 
de equipe Bleekemolen, wisten 
de Vos en Karst via een geluk 
toch de titel in de wacht te sle- 
pen. Lange tijd reed het duo 
op een derde plek rond omdat 
de equipe van Rob Nieman en 
(Foto: Autosport. NL I Tim Böhme) 

Frank Bedorf de leiding ste- 
vig in handen leek te heb- 
ben maar omdat deze equipe 
spinde in het Scheivlak kwam 
de titel ineens weer in zicht. 
Rob Karst leek te berusten en 
zei voor dit moment dat alleen 
een geluk de twee de titel kon 
bezorgen. Met een nog een 
kwartier te rijden kwam dat 
gelukkige moment. Steven 
Gijsen die met een BMW reed, 
leek lange tijd op weg naar de 
titel, maar moest toezien dat 
door het spinnen van de equi- 
pe van Nieman en Bedorf dat 
de titel uit zijn handen weg- 
glipte. Gijsen reed veelvuldig 
met de bekende race analist bij SBS 6 Tom Coronel, die zelf 
ook behoorlijk kan rijden. 

Weinig Zandvoorters 

Er reden weinig Zandvoorters 
mee. De enigen waren Peter 
Furth en Allard Kalff. De laatste 
was snel kansloos omdat een 
versnelligsbakprobleem bij de 
BMW er voor zorgde dat zijn 
equipe wat gewoon rond reed. 
Voor Kalff extra kilometers om- 
dat het raceseizoen aanstaande 
is. Peter Furth reed met collega 
Ap van Beek vooral mee om de 
nieuwe motor in zijn auto uit 
testen. Het tweetal reed dui- 
delijk met een doel voor ogen. 
Het ging Furth er met name om welke mogelijkheden de nieu- 
we motor heeft. De plaatsge- 
noot van Peter Furth, Theo Stor 
kon niet in actie komen omdat 
hij vergeten was om zijn raceli- 
centie te vernieuwen. Volgens 
Stor was het een fout van hem 
zelf omdat hij een mailtje over 
het hoofd had gezien. "Vorig 
jaar kon ik nog met de oude 
racelicentie rijden. Nu was ik in 
dezelfde veronderstelling. He- 
laas had ik wat over het hoofd 
gezien, dus dat overkomt me 
geen tweede keer meer", ver- 
zuchtte Stor. UTSAL SV Zandvoort verliest 
al in beginfase 

Afgelopen vrijdag speelde het futsalteam van SV Zandvoort te- 
gen Fico uit Aalsmeer. De eerste wedstrijd tegen Fico uit werd in 
winst omgezet, maar afgelopen vrijdag verliep de wedstrijd in de 
Zandvoortse Korverhal toch duidelijk anders. Al in de eerste minuut kreeg 
doelman Sander Schuiten twee 
doelpunten tegen. De eerste 
was een onachtzaamheid van 
verdediger Raymon Hölzken, 
de tweede goal had de doel- 
man volkomen aan zichzelf 
te wijten. Door deze snelle 
doelpunten en een ongecon- 
centreerd begin, liep de SV 
Zandvoort achter zichzelf aan, 
waarvan Fico gemakkelijk kon 
profiteren. 

Degelijk spel Fico 

Pas na een kwartier spelen 
deed Zandvoort iets terug via een goal van Misha Harmeno 
maar vrij snel daarna volgden 
nog twee treffers via de Fico 
spelers Fabian Wijman en Barry 
Spring in 't Veld. Bij Fico was Pe- 
ter Teune de meest productieve. 
Hij scoorde maar liefst vier van 
de negen treffers. SV Zandvoort 
wist via twee treffers van Max 
Aardewerk en twee treffers van 
resp. Faizel Rikkers en Hölzken 
nog op vijf treffers te komen 
maar dat was niet genoeg te- 
gen het degelijke spel van de 
Aalsmeerders. 
Opmerkelijke prestatie 
Zandvoorts talent 

■ 
Kantinka Becker met 12 jaar tweede 
van Noord Holland onder 17 jaar I 

Nu pas bereikt ons het be- 
richt dat op 27 februari een 
Zandvoortse judoka, Katinka 
Becker (12), een opmerkelijke 
sportprestatie geleverd. Tij- 
dens de judokampioenschap- 
pen van Noord Holland tot 17 
jaar, werd onze plaatsgenoot 
knap tweede in haar categorie 
onder de 44 kilogram! Door deze prestatie plaatste 
Becker zich voor de Neder- 
landse kampioenschappen in 
de categorie tot 17 jaar, die op 
12 maart aanstaande in Drach- ten worden gehouden. Omdat 
zij moest judoën, kon zij niet 
meedoen aan de Kennemer 
cross bij de C/D junioren. Deze 
door de KNAU georganiseerde 
wedstrijd was de finale van dit 
seizoen. Katinka Becker is lid 
van Kenamju en de atletiekver- 
eniging AVH uit Haarlem. Sportverenigingen opgelet! 
Sporten is een gezonde bezigheid waar 
gelukkig heel veel Zandvoorters mee bezig 
zijn. Uw sportvereniging verdient daarom alle 
aandacht van de Zandvoortse Courant. 

Wacht niet af, maar neem contact op met 
onze sportredactie, zodat we kunnen bespre- 
ken hoe uw vereniging en deze krant kun- 
nen samenwerken. Belangrijke evenementen, 
uitslagen, uitnodigingen, verslagen en noem 
zo maar op! 

Mail naar sport@zandvoortsecourant.nl 
of bel onze sportredacteur Joop van Nesjr. 
06-144 826 85 O Rinus Michels speelde ook één seizoen bij Zandvoortmeeuwen De vorige week overleden voetbalcoach Rinus Michels had ook 
een goede relatie met Zandvoort. Niet alleen was hij regelmatig 
op het Zandvoortse strand te vinden, ook was hij in het seizoen 
1959/1960 speler van het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen. Rinus Michels kwam naar 
Zandvoortmeeuwen omdat hij 
bevriend was met Frans van 
Turenhout, in die periode lid 
van de Propaganda Feest Com- 
missie en initiator van de bouw 
van de overdekte tribune op 
het voormalige sportpark aan 
de Vondellaan en later, van juni 
1962 tot mei 1964, voorzitter 
van Zandvoortmeeuwen. 

Kampioen? 

Toen Michels naar Zandvoort- 
meeuwen kwam had hij een 
jaar niet gevoetbald. Rugklach- 
ten maakten dat het seizoen 
1957/1958 zijn laatste was voor 
Ajax, waarvoor hij 268 wedstrij- 
den speelde en 124 keer scoor- 
de. De komst van Rinus Michels 
wekte bij Zandvoortmeeuwen, 
dat in het seizoen 1958/1959 
tweede was geworden in de 
2e klasse A van district West I, 
met drie punten achterstand 
op kampioen Baarn, grote ver- 
wachtingen. De selectie bestond 
uit spelers als Andries ter Wol- 
beek, Piet van Koningsbruggen, 
Gerrit Kerkman, Arie Stokman, 
Jan Visser, Bank Castien, Gerlach Halderman, Jaap Keesman, 
Piet Keur sr.. Gé Oosterbaan, 
Wim van der Zeijs, Ab Koning, 
Bud Water, Luc Heijne, Fred 
van Rhee, Henk Schulz, Joop 
Paap, Jan v.d. Steen en ... een 
net uit de A-junioren overge- 
komen Bertus Jacobs, de latere 
collega trainer van Michels. 

Elf doelpunten 

Voor Zandvoortmeeuwen 

bracht de komst van de toen 
nationaal in aanzien staande 
ex-Ajax spits, die ook nog vijf 
keer uitkwam voor het Neder- 
lands elftal, niet het kampi- 
oenschap dat verwacht werd. 
De toenmalige aartsrivaal 
Hollandia uit Hoorn werd met 
een straatlengte voorsprong 
kampioen. Michels en zijn 
medespelers reikten niet ver- 
der dan een zesde plaats met 
27 punten en 39 doelpunten 
voor en 37 tegen. Het elftal 
won met Rinus Michels zeven 
wedstrijden en speelde ook 
zeven keer gelijk. Naast Hol- 
landia moesten de Meeuwen 
ook Purmersteijn, Vitesse '22, West Frisia en HRC boven zich 
dulden. Het team eindigde in de 
middenmoot en in punten gelijk 
met Schoten en WB. Michels 
vond in de 19 competitie wed- 
strijden die hij voor Zandvoort- 
meeuwen speelde, 1 1 keer het 
doel van de tegenstanders, die 
hem vaak met keihard verdedi- 
gen probeerden uit schakelen. 
Hierdoor raakte de toekomstige 
'Generaal' regelmatig gebles- 
seerd. Michels bleef echter al- 
tijd sportief en wees zelfs in een 
wedstrijd tegen het Castricumse 
Vitesse '22 de scheidsrechter 
er op dat hij niet binnen maar 
buiten het strafschopgebied 
gevloerd was, waardoor Zand- 
voortmeeuwen geen strafschop 
kreeg en uiteindelijk niet met 5- 
1 maar met 4-1 won! 

Eén seizoen 

Overigens was de periode Mi- 
chels bij Zandvoortmeeuwen 
niet onbesproken. Er werd 'ge- 
fluisterd' dat Michels geld kreeg 
van Frans van Turenhout. Rinus 
Michels speelde slechts één sei- 
zoen in Zandvoort en behaalde 
daarna zijn eerste succes als 
trainer bij het Amsterdamse 
JOS. Als trainer/coach van Ajax 
vergat hij Zandvoortmeeuwen 
ook niet, want menig maal 
trainde hij met zijn selectie op 
de velden van Zandvoortmeeu- 
wen of speelde er een oefen- 
wedstrijd. 

Van onze redactie ELKE WOENSDAG OP DE ZANDVOORTSE MARKT... $S*lc 
SUPERAANBIEDING 

Zachte zoete verkeersdrop en 

blauwe smurfen 

€2,- per 500 gram 

Paashazen €0,50 -€ I,- 
Tel. 033-2985602 Bij 3 pakken wafels € 5,- 
1 super wafel cadeau! 

Renzo ScKcffcr 

06 51 47 10 88 * info@koekje.com 
Edward van de Pol 

Marktslagerij 

KANT EN KLARE SPARERIBS 
Wij hebben ze: de allerlekkerste! 

Deze week bij aankoop van 1 kilo: 

gratis 1 pak koffie DE aroma rood 

(maxiamaal 1 pak per klant). 
Bedtextiel alle maten voorradig en 
alles is te bestellen! 

Nu speciale aanbieding voor 
pensionhoudersü! Seasons dekbed- 
overtrekken 100% katoen 220 lang, 

1 persoons 5,- / 2 persoons 10,- 
Lits-jumeaux 10,-. 

Deze aanbieding geldt natuurlijk voor 
alle klanten! 
«saaw v* ***" ~ Kom proeven! •&&& Echte Buffelmozzarella Parmesan Vers van het mes. per stuk 
€2,49 Heel kilo 
€ 13,90 B.G. Veldhuijzen & Zoon 

Tel. 0172-612313 Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005 .SKETBAL Flamingo's onderuit tegen Reshopp Het veteranen basketbalteam van Lions, Flamingo's, leed zater- 
dag een 47-62 tegen Reshopp. De strijd in de rayon veteranen- 
competitie verliep in eerste aanleg voorspoedig voor de Flamin- 
go's, die bij de basketwisseling na het tweede part een 31-26 
voorsprong hadden. In het tweede deel van het duel 
overliep Reshopp de thuisclub 
volledig. 

Het begin van de wedstrijd be- 
loofde veel. Flamingo's en Re- 
shopp hielden elkaar in even- wicht en er waren leuke staaltje 
basketbal te zien. Flamingo's had 
na de eerste tien minuten een 
kleine voorsprong, 17-11. In het 
tweede part bleef het een ge- 
lijkopgaande strijd. Flamingo's 
hield echter het initiatief. Sportuitslagen afgelopen weekend Basketbal 

BC Scrobbelaar - Lions dal 
Flamingo's - Reshopp 

Futsal 

Sv Zandvoort- Fico 

Hockey 

Saxenburg - ZHC hel 

Voetbal 

Ripperda - sv Zandvoort zo1 55-35 
47-61 5-9 
afgelast 
afgelast Basketbal 

Zaterdag 12 maart 
Mosquito's (vet.) - Flamingo's 
Apollohal, Amsterdam 
Lions dal - De Hoppers 
Lions hel - Mosquito's 

Futsal 

Vrijdag 11 maart 

Zandvoort Noord dal - DSS 

ZSC04-ZOG 17 

(ZSC '04 kan kampioen worden!) 

Zandvoort Noord hel - DSOV 

Handbal 

Zondag 13 maart 

ZSCdal -West Site 4 

ZSC hel -Najaden 1 

ZSC hel -West Site 3 

(alleen de tweede helft, stand: 10-11) 

Hockey 

Zondag 13 maart 
Abcoude -ZHC hel 
Ruwelspad, Abcoude 

Voetbal 

Zaterdag 12 maart 
SIZO - Sv Zandvoort zal 
Weeresteinstraat, Hillegom 

Zondag 13 maart 

United/DAVO -sv Zandvoort zo1 

Zuid Schalkwijkerweg, Haarlem 

RCH4-ZSC04 

Gemeentelijk Sportpark, Sportlaan, Heemstede Sportprogramma t/m 16 maart 21.15 uur 

19.00 uur 
20.45 uur 19.15 uur 
20.10 uur 

21.05 uur 13.00 uur 
14.10 uur 
15.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.00 uur 14.00 uur De achterstand irriteerde 
Reshopp, waardoor er een aan- 
tal vervelende overtredingen 
werd gemaakt, waartegen de 
arbitrage goed optrad. 

In het derde deel van de wed- 
strijd namen niet alleen de 
incidenten toe maar zakte Fla- 
mingo's volledige in en konden 
de Amsterdammers hun achter- 
stand, die aan het begin van de 
periode 33-29, was ombouwen 
tot een 36-55 voorsprong aan 
het einde van het derde kwart. 
Het laatste deel van de wedstrijd 
was een formaliteit waarin Fla- 
mingo's nog 9 en Reshopp 10 
punten aan het totaal toege- 
voegde, waardoor de eindstand 
op 47-62 kwam voor de bezoe- 
kers. Voor Flamingo's scoorde 
Jack Kok elf punten. De reste- 
rende punten kwamen van Erik 
Lampe (11), Erwin Kettmann (9), 
Matty Prenen (4), Eric Jager (2), 
Paul Koote (2) en Michel Teunis- 
sen (2). 
De golfbaan lag er strak bij! 

'De baancommisaris van Open Golf Zandvoort heeft afgelopen 
zondag de baan geïnspecteerd. Die man heeft toch maar een 
mooie baan...' 
M. II I I..IUL 

'|fe»-« - 1KL ' . "* ■ ,'■ \(** 
Dankzij onze adverteerders Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort 
leeft. Bekijk hun advertenties goed en profiteer van hetgene dat zij aanbieden. In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde): Deelnemers paasactie: 

Autobedrijf Zandvoort 
Beachnet Internet 
Belli E Rebelli 
Benelly Dranken 
Bloemen aan Zee 
Boudoir 

Bruna Balkenende 
Cense en van Lingen 
Circus Zandvoort (Gasthuis- 
plein) 

Classics Restaurant 
Confetti - Emotions Esprit 
Confetti - Pieces 
Confetti - Vera Moda 
Copy & Office 
Danzee 

Dubrovnik restaurant 
Ed Onel 

Eetcafé Boulevard 
Ellen Wiebes planten 
Filoxenia Greek Cuisine 
Fong Lie 
Gall&Gall 
Haracamo 

Herenkapsalon Ton Goossens 
Hong Kong 
IJzerhandel Zantvoort 
Jupiter Plaza 
La Fontanella Lamstrael 

Le Grand Prix 

Lucienne's Beautylounge 

Martijn's Fietsenhoek 

Mazzelmarkt 

Menno Gorter 

Mimo 

MP Coiffures 

R van Kleeff 

Radio Stiphout 

Restaurant Meijershof 

Rosarito 

San Remo ijssalon 

Slagerij Marcel Horneman 

t Wapen van Zandvoort 

Take Five 

Toko Bintang 

Trefpunt Annette 

Tromp Winkel 

Van Dam - Kerkstraat 

Van Schaik Makelaar O.G. 

Versteege's IJzerhandel 

Vlug Fashion 

Vreeburg Slagerij 

Zandvoort Optiek 

Zonnestudio Zandvoort 

Zonwering Zandvoort Overige adverteerders van 
deze week: 

Boudewijn's Vis 
Bruna Balkenende 
Cum Laude 
De Kippetrap 
Fast Company 
Gebouw de Krocht 
Health Club Zandvoort 
Huting & van der Mije 
Koene Cleaning Service 
Marktgigant.nl 
Marquise Zonwering 
Monuta Uitvaart 
Ottho Schilder 
RB Schilderwerken 
Sebregts Bestratingsbedrijf 
Uitvaartcentrum Haarlem 
Willemse Elektro 
Zeemeermin Vis 

Adverteerders Markt: 

Marktslagerij van de Pol 
De Jong Snoepgoed 
Sleepers bedtextiel 
De ambachtelijke wafel 
Kaas Expresse Makelaars O.G. 
CENSE 

iwïLINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 715 715 WWW.CVLNU NVM ^0* 

virtual tour funda 
SPOORBUURTSTRAAT 10 ZANDVOORT • Midden in het centrum gelegen tussenwoning 

• Knusse patio v.v. houten vlonders en achterom 

• Woonkamer met ruime open keuken v.v. apparatuur 

• 2 slaapkamers (voorheen 3) 

• Goed onderhouden comfortabele woning 

• Dakkapel over de volle breedte 

• Woonopp. ca. 70 m 2 , inh. a. 365 m 3 

Vraagprijs: € 199.500,- 
HOCEWEG 62/8 ZANDVOORT • Goed onderhouden modern 2-kamer appartement 

• Op de 2 e verdieping met eigen parkeerplaats 

• In centrum dorp op loopafstand van het strand 

• Berging op de begane grond 

• Woonkamer met open keuken, balkon op het zuiden 

• Woonoppervlakte ca. 50 m 2 

• De servicekosten bedragen € 71,50 p/mnd 

Vraagprijs: € 149.500,- KOSTVERLORENSTRAAT 92-C ZANDVOORT • Royale halfvrijstaande villa met zonnige tuin (ZW) 

• Oprit voor 4 auto's en garage met elektrische deur 

• Aan de rand van het groene hart gelegen 

• Veel privacy door de omsloten tuin 

• Royale living, moderne open keuken, 4 slaapkamers 

• Bouwjaar 1996 en dus volledig geïsoleerd 

• Woonopp. ca. 150 m 2 , perceelopp. 481 m 2 

Vraagprijs: € 649.000,- 
Hogeweg 54/7 ZANDVOORT 

• Goed onderhouden 2-kamerappartement 

• Gelegen op de l e verdieping met balkon (zuid) 

• Modern gestoffeerd, geheel gestuukt 

• Open keuken v.v. apparatuur 

• Het complex beschikt over een lift 

• Geheel v.v. dubbele beglazing 

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2 

Vraagprijs: € 147.500,- STATIONSSTRAAT ongenummerd, ZANDVOORT 

Bouwkavel van ca. 144 m 2 

Bestemming woondoeleinden 

Bebouwingsmogelijkheid: Royaal vrijstaand woonhuis met 

garage (totaal max. ca. 750 m 3 ) 

De achtertuin ligt op het westen 

Het hoofdgebouw zou max. ca. 85 m 2 bebouwd kunnen 

worden en het bijgebouw max.ca. 20 m 2 

Vraagprijs: € 112.000,- VAN CALENSTRAAT 134 ZANDVOORT • Comfortabel 2-kamer appartement 

• Gelegen op de begane grond met terras (ZW) 

• Nog geen 100 meter van het strand gelegen 

• Netjes onderhouden, doch gedateerd 

• V.v. elektrische zonwering, inpandige berging 

• Lage servicekosten, € 104,- per maand 

• Woonoppervlakte ca. 40 m 2 

Vraagprijs: € 129.000,- ©Zandvoortse 

Courant Makelaars O.G. CENSE " 

van LINGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! £TUEEL 

Grafschennis OLITIEK 

Interview G.J. Bluijs UBRIEK 

onder de loep PORT 

The Lions 
Alternatief plan Middenboulevard 1 e jaargang • nr. 7 • week 11*17 maart 2005 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld Groene vlag voor 
Zandvoort? 

Het internationale congres over 
duurzaam strandbeheer, dat van 
10 - 12 maart in Zandvoort is 
gehouden, heeft een scala aan 
ideeën en contacten opgeleverd. 
Deze kunnen in de nabije toe- 
komst een bijdrage leveren aan 
schonere stranden in Europa. 

Diverse deskundigen gaven inlei- 
dingen. De inbreng van de deel- 
nemers uit diverse landen leverde 
een aantal bruikbare tips op. De 
gemeente Zandvoort, tijdens het 
congres vertegenwoordigd door 
de loco-burgemeester Han van 
Leeuwen en milieuwethouder Mi- 
chel Demmers, kan met hun me- 
dewerkers terugzien op een ge- 
slaagde promotie van Zandvoort 
als milieuvriendelijke badplaats. 
Een titel die in de toekomst mo- 
gelijk zal worden onderstreept 
door een groene vlag voor milieu- 
vriendelijke badplaatsen. 

Jaarrond 

De wethouders Van Leeuwen en 
Demmers verwelkomden don- 
derdag de deelnemers op het 
raadhuis. Die avond werd in het 
jaarrondpaviljoen Take Five in- 
gegaan op de mogelijkheden en 
problemen van deze vorm van 
strandexploitatie. Vervolg pagina 5 
T üE Hans van Pelt 
*Nn / 
"Vertraging op de Boulevard Barnaart 

vertraging op het Gasthuisplein... 

Gelukkig gaat het wel lekker snel met 

de Middenboulevard." Tijdens de integrale commissievergadering van woensdag 9 maart, 
heeft de fractie van het CDA bij monde van voorzitter Gert-Jan 
Bluijs, bekend gemaakt dat zij 10 maart een nieuw plan voor de 
Middenboulevard zullen lanceren. De christendemocraten zijn van 
mening dat de bewoners van het gebied recht hebben op duidelijk- 
heid en dat projectwethouder Michel Demmers nu lang genoeg tijd 
heeft gehad. Ze steunen hem niet meer. Grondexploitatie 

Voordat Bluijs de plannen van het 
CDA wereldkundig maakt, had de 
commissie er al een discussie van 
een kleine drie uur opzitten. De 
vergadering begon met de pre- 
sentatie van de financiële onder- 
bouwing van de collegeplannen 
door de heer Jorna van het bureau 
BVN adviseurs. Uit deze presenta- 
tie bleek dat er een tekort op de 
grondexploitatie is van circa 43 
miljoen euro. Van de tien deelge- 
bieden van de Middenboulevard, 
zijn er slechts twee die een posi- 
tieve grondexploitatie hebben. 

Herberekening 

In zijn toelichting zei Demmers dat 
er van gemeentewege ongeveer 
30 jaar geen investeringen in het 
gebied gedaan zijn en dat er ge- 
rekend moet worden op een extra 
investering van 16 miljoen euro 
indien de plannen niet door zullen 
gaan. Bluijs reageerde blij dat er 
nu eindelijk de grondexploitatie- 
cijfers in de openbaarheid zijn ge- 
bracht. Wel zette hij grote vraagte- 
kens daarbij onder andere omdat 
er geen rekening is gehouden met 
parkeerruimte. Zijn mededeling 
dat het CDA een herberekening 
had gemaakt, werd later op de 
avond duidelijk. 

Geen vertrouwen 

Marijke Herben (Lijst Herben) kwam tot de conclusie dat de 
verkeerde volgorde was aange- 
houden. Zij wil doorgaan en het 
ruimtelijk functioneel Plan (RFP) 
alsnog vaststellen en daarna 
pas het Garantieplan. René van 
Liemt (Liberaal Zandvoort) was 
Projectwethouder Michel Demmers. 
(Foto: OvM Fotografie) 

van mening dat eventuele bijstel- 
ling van het plan in de toekomst 
altijd mogelijk is en wil duidelijk- 
heid: we gaan door of we gaan 
niet door. Fred Paap (WD) wil de 
bewoners na het achtste voorbe- 
reidingsbesluit niet langer in on- 
zekerheid laten. Zijn partij heeft 
op 17 juni 2004 aangegeven 
geen vertrouwen meer te heb- 
ben in deze wethouder en zijn 
Middenboulevard project. Geen sloop 

Gert Toonen (PvdA) stelde dat het 
RFP geen stedenbouwkundig plan 
is maar een visie. Hij vroeg zich af 
wanneer er nu een echt plan komt. 
Tevens was hij van mening dat het 
financiële verhaal meeviel omdat 
hij verwachtte dat er een gro- 
ter negatief zou zijn. Hij was van 
mening dat er draagvlak onder 
de bewoners moet komen door 
uitvoerig overleg. Carl Simons 
(OPZ) wil terug naar de basis en 
als eerste een raadsbesluit over het 
voorliggende RFP. Hij benadrukt 
nogmaals dat zijn partij tegen 
gedwongen sloop is. Joke Draijer 
(GBZ) was van mening dat als er nu 
niets gedaan wordt, er nooit meer 
iets komt en wil op de ingeslagen 
weg doorgaan. 

Antwoord 

In zijn antwoord na de eerste ter- 
mijn zei Demmers dat onderdelen 
van het amendement van 17 juli 
2004 niet haalbaar zijn. Als er geen 
concrete plannen zijn, kan er geen 
overheidsgeld binnengehaald 

worden. Volgens Demmers is er 
wel veel overleg geweest met de 
bewoners. In de richting van Paap 
zei hij dat het college wacht met 
het innemen van een standpunt 
tot na de beraadslagingen van 
deze commissie. Hij is van mening 
dat het hele plan maatwerk is. 
Naar Simons toe vond hij dat het 
college niet ver van de mening van 
de OPZ af zit. Simons was het daar- 
mee niet eens en vond dat Dem- 
mers zijn woorden niet begrepen 
had. Vervolg pagina 5 www.zandvoortsecourant.nl Beslissing 
uitgesteld 

Tijdens de gemeenteraadsverga- 
dering van afgelopen dinsdag, 
hebben de fracties van wethou- 
der Demmers te horen gekregen 
dat de plannen voor het project 
Poststraat 11 door ontwikkelaar 
EMM dusdanig worden veran- 
derd, dat die een toetsing aan 
de welstandsnota kunnen door- 
staan. 

Daar is wel enige tijd voor nodig 
en de wethouder vroeg dan ook 
om een eventuele beslissing om 
het pand op te nemen in de ge- 
meentelijke monumentenlijst nu 
niet te nemen. Diverse fracties 
waren het hiermee eens. WD 
raadslid Cees Oderkerk stelde 
voor om de beslissing over een 
maand te nemen. Hij denkt dat 
woningbouwvereniging EMM 
met een volledig plan zal komen. 

Beeld/Kwaliteitsplan 
Marijke Herben (Lijst Herben) 
echter wilde helemaal niet wach- 
ten. Zij is van mening dat het 
voormalige hotel niet op de lijst 
moet komen en wenste tijdens 
de vergadering een stemming 
over het college voorstel dat op 
tafel lag. Fractievoorzitter Gert- 
Jan Bluijs van het CDA wilde de 
nieuwe plannen toetsen aan het 
Beeld/Kwaliteitsplan voordat zijn 
partij een standpunt zal innemen. 
Hij werd daarin door Gert Toonen 
(PvdA) gesteund. Vervolg pagina 4 Zandvoort Optiek ZONNEBRILLEN 

GUCCI • RAYBAN • CHANEL 

DIOR • DOLCE&GABBANA 

PRADA • VERSACE • OAKLEY 

PERSOL • SILHOUETTE 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 URGERLIJKE STAND 5 maart - 1 1 maart 2005 Ondertrouwd 

Dunkin, Andrew en: Patman, Beverley Justine. 

van den Akker, Hans Albert Jan en: 

Rovers, Simone Louise Liesbeth. 

Koper, Willem en: Paap, Marjolein Trientje Jacoba. 

Broekhof, Patrick en: de Bruijn, Jessica Rocina. 

Gehuwd 

Jansen, Johannes Dingenus en: 
Stuurman, Elisabeth Maria. 

Geboren: 

Bodi, zoon van: van Galen, Martinus Gerardus en: 
Vork, Dorothea Cornelia Johanna. 
Malia Maartje, dochter van: Elenbaas, Marinus Jan en: 
Voogd, Erica Henriette. 

Overleden 

Brune, Pieter, oud 94 jaar. 
Nikolic, Bogica, oud 69 jaar. 
Moerbeek geb. van Zomeren, 
Paulina Wilhelmina Maria, oud 95 jaar. 
Goor, Hendrik, oud 84 jaar. 
Bol, Evert, oud 84 jaar. 
Bibliotheek Zandvoort maandag: 

dinsdag: 

woensdag: 

donderdag: 

vrijdag: 

zaterdag: Openingstijden 

14.00- 
14.00- 
10.00- 
14.00- 
10.00- 
14.00- 
10.00- 20.00 uur 
17.00 uur 
17.00 uur 
17.00 uur 
12.00 uur 
20.00 uur 
14.00 uur 
*$£") I BOUDEWIJN'S VlSSERVICE 

www.boudewijnsvisservice.nl 
06 - 12204845 

Maart Laag Hoog Laag Hoog Laag 

water water water water water Do 


17 


03.35 


08.00 


15.45 


20.24 


- 


Vr 


18 


04.05 


08.55 


16.25 


21.36 


- 


Za 


19 


04.45 


10.16 


17.36 


^^| 


^^| 


Zo 


20 


- 


23.56 


05.55 


12.05 


18.45 


Ma 


21 


^^| 


01.07 


07.34 


13.14 


20.57 


Di 


22 


- 


01.55 


09.24 


14.10 


22.04 


Do 


23 


^^| 


02.29 


10.04 


14.35 


22.45 


Vr 


24 


- 


03.05 


10.44 


15.09 


23.40 Familieberichten Algemene kennisgeving 

Opa Groentje, gaan we nu echt nooit meer een 
zalmpie eten? 

Na een bijzonder leven, vol hoogte- en 

dieptepunten, is een bijzonder mens, onze lieve 

vader en opa overleden. 

Evert Bol 

geboren op t overleden 

27 juli 1920 8 maart 2005 

Namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Correspondentieadres: 

Schelpenplein 5 

2042 HJ Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft in het bijzijn van de 
naaste familie plaatsgevonden. Monuta W Westerveld en Van Beek 1 
Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 

Bosstraat 7, 
Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 

Rijksstraatweg 113, 

Tel: (023) 584 16 82 

Meer informatie? 
Bel ons gerust. Kerkdiensten nïïïïl ZONDAG 20 MAART 

Palmzondag 

Hervormde Kerk, Kerkplein 

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 

10.00 uur drs. L.C. van Drimmelen uit Amsterdam 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor D. Duijvis 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor C. van Polvliet 

DONDERDAG 24 MAART 
Witte Donderdag 
Hervormde Kerk, Kerkplein 
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
19.30 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 

19.00 uur pastores D. Duijvis en C. van Polvliet 

VRIJDAG 25 MAART 
Goede Vrijdag 
Hervormde Kerk, Kerkplein 
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 

19.30 uur mw. dr. M. van Veen uit Amsterdam 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
19.30 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 

10.00 uur pastores D. Duijvis en C. van Polvliet 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 

15.00 uur pastores D. Duijvis en C. van Polvliet [Colofon 


V 


Verschijnt iedere donderdag en 


wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 


Kantooradres: 
Bladmanager: 


Druk: 


Hogeweg 32 
Gillis Kok 


Boesenkool Krantendruk B.V. 


2042 GH Zandvoort 
Tel. 06 - 460 460 26 


Castricummerwerf 23-37 


Tel & Fax 023- 5732 752 
Email: gillis® 


1901 RW Castricum 


Email: redactie® 
zandvoortsecourant. 


il 


zandvoortsecourant.nl 


Verspreiding en nabezorging: 


Centrale redactie: 


Verspreid Net B.V. 


Advertentie acquisitie: 
Joop van Nes 


Voor nabezorging 


Letty van den Brand 
Tel. 06- 144 826 85 


uiterlijk vrijdag 14.00 uur 


Tel. 06 - 434 297 83 
Email: joop® 


bellen: Tel. 0251 -674433 


Email: Letty® 
zandvoortsecourant. 


il 


zandvoortsecourant.nl 


Uitgever: 


advertenties® 
Opmaak: 


V.o.f. Zandvoort Press 


zandvoortsecourant.nl 
Fast Company 
Duinstraat 8 


Oplage: 


2042 HC Zandvoort 
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze 


9.250 exemplaren 
Internet 
uitgave is niet toegestaan 
ming van de uitgever. 


zonder 


uitdrukkelijke toestem- 


www.zandvoortsecourant.nl 
/ Zandvoortse Courant • nr. 7 • week 11 • 17 maart 2005 
CTUEEL Geslaagd concert door Zandvoorts 
Dames Vocaal Ensemble 

Klassieke muziek van hoge kwaliteit en voor iedereen bereikbaar is 
het motto van Stichting Classic Concerts Zandvoort. Het derde concert 
van dit jaar in de N.H. Kerk voldeed hieraan. De opkomst was groot 
op zondagmiddag 12 maart wat opmerkelijk is omdat het bezoekers- 
aantal van de concerten iets minder wordt Misschien is de keuze 
voor de zondagmiddag toch beter dan de zaterdagavond. Het Zandvoorts Dames Vocaal 
Ensemble is gegroeid zowel in 
het aantal dames als in zang- 
kwaliteit. In 1965 opgericht 
onder de naam Feelbea sextet 
bestaat het huidige ensemble 
uit negen dames. Sinds 2000 is 
Fred Gest de dirigent en mu- 
zikale begeleider van het en- 
semble. Het repertoire voor de 
pauze was gericht op klassieke 
werken van Morley, Buxtehude, 
Purcel, en Haydn. Vooral "Mis in 
A op. 126" van J. Rheinberger 
was een applaus waard en dat 
was nou net niet de bedoeling. 
Van tevoren had de dirigent 
verzocht om bij dit werk tus- 
sendoor niet te applaudisseren 
maar door het enthousiasme 
was menigeen dit even verge- 
ten. Na een kleine thee- of kof- 
fiepauze in het achter de kerk 
gelegen Jeugdhuis ging het concert verder. Het repertoire 
was na de pauze luchtiger met 
populaire muziek wat door de 
concertbezoekers werd geap- 
precieerd. Ook de kleding van 
de dames en de dirigent was 
veranderd in een harmonieuze 
kleurencombinatie. De negro- 
spiritual "I got a robe" werd 
mooi en zuiver gezongen. De 
liedjes van Annie M.G.Schmidt 
en het "de Jachtpartij" werden 
door het ensemble met veel 
plezier gezongen en gebracht. 
Besloten werd met "King all glo- 
rious", van Vail wat, zoals men 
het noemt, dé uitsmijter was. 
Een staande ovatie was terecht 
voor dit koorconcert. Zandvoort 
kan trots zijn op dit ensemble 
dat in december zijn veertig ja- 
rig bestaan viert. 

Nel Kerk man r Jfc i 


' T' 
r__j_ 


-*^LiiÉ jÜH bl 


FwlM-X^ 


| ^^t^— «ji ■■ SC Ht* 9 ■ 


\ ARTOON Hans van Pelt triys presenteerde zijn nieuwe boef; 
Actueel 'Gelegaliseerde grafschennis' 
Van onze redactie 
Lege en/of geruimde plekken op het zogenaamde oude gedeelte. 
(Foto: OvM Fotografie) 'Gelegaliseerde grafschennis', het is de term waarmee Wouter Keur, 
lid van de begin dit jaar aangetreden 'commissie voor de begraaf- 
plaats', op persoonlijke titel de gang van zaken rond het verwijderen 
van zesenzestig graven karakteriseert. Ook het feit dat hij van de 
voor de begraafplaats verantwoordelijke ambtenaar geen informa- 
tie krijgt over een aantal oorlogsgraven, is voor Keur aanleiding ge- 
weest zich schriftelijk te richten tot burgemeester Van der Heijden. Nummerplaatjes 

"Doordat het gemeentebestuur 
zich niet hield aan de eigen be- 
heersverordening voor de alge- 
mene begraafplaats is daar, niet 
gehinderd door enige histori- 
sche kennis over Zandvoort, de 
kans gegeven om op formeel 
monopolistische wijze met 
ambtelijke correctheid, de ge- 
meentelijke begraafplaats van 
haar cultuurhistorische graven- 
bestand te ontdoen. Inmiddels 
zijn tientallen nummerplaatjes 
de enige overblijfselen van wat 
ooit een grafmonument was", 
zegt Keur. 

"We hebben in januari van dit 
jaar de eerste vergadering ge- 
houden. De verordening voor 
de begraafplaats werd echter al 
in 2001 door de raad opnieuw 
vastgesteld. Daarna is er niets 
meer gebeurd. Tot het moment 
dat het Genootschap Oud Zand- 
voort aan de bel trok. Daaruit 
is de publicatie in het genoot- 
schapblad 'De Klink' voort- 
gekomen waarin familie of 
andere verwanten van graven 
die mogelijk geruimd zouden 
worden, zijn opgeroepen om te 
reageren", zegt Keur, die ook 
zijn verwondering niet onder 
stoelen of banken steekt over 
het feit dat de dag na de eerste 
vergadering van de begraaf- 
plaatscommissie er een aantal 
karakteristieke bomen gerooid 
zijn. "Ik vind het vreemd dat 
ons dat tijdens die vergadering 
niets daarover is gezegd. Bo- 
men zijn mede beeldpalend op 
de begraafplaats", stelt hij. Voorzitter 

De opmerkingen en uitgangs- 
punten van Wouter Keur wor- 
den niet onderscherven door 
de voorzitter van de 'commissie 
voor de begraafplaats', Christien 
Kemp-Van der Mije. "Ik begrijp 
de heer Keur niet. We zijn in ja- 
nuari als commissie voor het eerst 
bij elkaar gekomen om kennis 
te maken. Ik deel ook de ziens- 
wijze van Keur niet dat er zonder 
kennis van de geschiedenis van 
Zandvoort is gehandeld. Tien jaar 
geleden heb ik met wijlen Jelle 
Attema, wijlen mijn vader Kors 
van der Mije en Toon Lavertu 
een inventarisatie gemaakt van 
de graven die geschiedkundig 
van belang zijn. De vraag is ech- 
ter wat historische graven zijn en 
juist daarvoor moet de commissie 
zich buigen. Zover zijn we echter 
nog niet gekomen. Er zijn best 
goede oplossingen te vinden om 
de monumenten van geruimde 
graven op de begraafplaats een 
passende plek te geven. Ook dat 
is iets waar we als commissie over 
gaan spreken", stelt Kemp. Wat 
betreft de genoemde zesenzes- 
tig graven die geruimd zijn, kan 
mevrouw Kemp niets zeggen, 
omdat dit is gebeurd voordat de 
commissie aantrad. 

Ontvangen 

Van de zijde van de gemeente 
bevestigde woordvoerder Ton 
van Heemst dat de brief van 
Wouter Keur ontvangen is maar 
dat er nog op gestudeerd wordt 
zodat er nog geen reactie be- 
schikbaar is. Volgens mij . . . 

is het lang geleden dat ik 
zo'n kostelijke voorstelling 
in het raadhuis heb meege- 
maakt. In een uitverkochte 
zaal werd de "Michel 
Impossible Show" opge- 
voerd. Aan het spektakel 
was zelfs een extraatje 
toegevoegd. Op de witte 
muur van de zaal werd 
een spetterende lichtshow 
over de Middenboulevard 
geprojecteerd. Eerst twij- 
felde ik aan de sterkte van 
mijn brillenglazen maar 
gelukkig had iedereen last 
van de afstand. Minuscule 
cijfers met heel veel nullen 
flitsten de zaal in. Ik schrok 
ervan want wie moet straks 
dat tekort betalen? 

Onze showman Demmers 
veegde alle cijfers met een 
big smile van tafel. Voor 
de verbaasde ogen van de 
toeschouwers toverde hij 
andere cijfers uit zijn Tita 
toverhoed. "Het is een 
kwestie van optellen en af- 
trekken. Trouwens de bur- 
gers hoeven zich, tot 2010, 
geen zorgen te maken", 
zei Demmers en verdween, 
met een buiging, uit het 
zicht. De show ging verder 
met een welles, nietes spel, 
gespeeld door de diverse 
partijen. De klucht over de 
tekorten ging door. Plotse- 
ling kwam, als een duveltje 
uit een doos, het CDA met 
een alternatief plan voor 
de Midden Boulevard. Het 
werd stil in de zaal. Zou dat 
dé oplossing zijn? Dem- 
mers stelde voor om het 
plan onder het genot van 
een kopje koffie te bekij- 
ken. "Misschien krijgen we 
wel korting omdat het plan 
nummer tien is" acteerde 
hij vrolijk. De voorstelling 
zakte als een plumpudding 
in elkaar. 

"Wie zal dat betalen, wie 
heeft zoveel geld?" zong 
iemand toen ik, rond mid- 
dernacht, de deur van het 
raadhuis dicht trok. Achter 
mij dimden men de kroon- 
luchters. De show was over. 
Ik heb alvast een plekje 
gereserveerd voor de vol- 
gende voorstelling. 

LienJce Brugwm 
\ J ( o 
19 maart 19 maart 20 maart 20 maart 

20 maart 

21 maart 21 maart 23 maart 19 T/M 23 MAART 2005 "Open dag" van de Zandvoortse 
Bomschuit Bouwclub in het 
clubgebouw Tolweg 10a. Iedereen is 
welkom van 13.00 tot 16.00 uur. 
leerlingenuitvoering van de 
Muziekschool Zandvoort "New 
Wave" in AKZA, aanvang 14.00 uur 
(L.Sanders 5719255) 
Jaarlijkse uitvoering De Wurf: 
Ouwejaersaevond op 't 
Zeemanshoffie, Huis in de duinen, 
aanvang 14.00 uur 
Circus Theater, De Lama's (Cabaret), 
aanvang 20.1 5u 
Extra jazz concert in De Krocht 
Voorleesactiviteit voor ouderen: 
"luisteren in je leunstoel". 
Bibliotheek, aanvang 14.30 uur 
Modeshow, t/m 25 maart. 
Bij Modern art Exclusieve 
kunstnijverheidskleding, 
Thorbeckestraat 9 t/o Casino, 
Reserveren is noodzakelijk daar de 
ruimte beperkt is. Meer informatie 
via tel. (023) 5713420 of 
www.modernart-zandvoort.com. 
Sfeervolle lentemarkt in Nieuw 
Unicum10.30 tot 16.30 

Cultuur 
Joseph Lam Jazzclub, een schot in de roos? 

Zondagmiddag 15.00 uur in het gebouw de Krocht, het is rustig. Het 
al aanwezige publiek loopt rond of zit in de zaal te luisteren naar de 
band die vandaag haar opwachting maakt in de Joseph Lam Jazz club. 
Vandaag zijn het de Washboard Wailers, uit Brabant, die enthousiast 
hun kunnen op het gebied van de dixieland ten toon spreiden. Voor mij herleven oude tijden 
zoals de schoolfeesten in Gro- 
ningen met de New Dalton Jazz 
Band, die, door elke zichzelf 
respecterende schoolclub, wer- 
den uitgenodigd voor het feest. 
Misschien dat daarom de leef- 
tijd van de toehoorders meer 
die van mij en ouder waren. 
In ieder geval tot een uur of 
half vijf, toen kwam er ineens 
ook jong publiek naar binnen. 
Sterker nog het werd vol. Men- 
sen gingen dansen en de sfeer 
steeg. Gezelligheid was troef. 
De bandleden hadden er ook 
zin in en bliezen een aardig 
deuntje weg met een zo ori- 
gineel mogelijke bezetting: tuba, wasbord, piano, trom- 
bone, trompet en klarinet. 
Af en toe aangevuld met een 
zangeres. 

Kortom zeer aangenaam en pret- 
tig in het gehoor liggende muziek 
en, zoals het in een echte Jazz 
club hoort, een bijzonder vrien- 
delijke en correcte bediening. 
Het mag duidelijk zijn dat de 
initiatiefnemers op de goede 
weg zijn en vooral moeten vast- 
houden aan het concept van 
nu, dan heeft Zandvoort er in 
de stille maanden een gezel- 
lige uitgaansgelegenheid bij. 
En die muziek, het heeft iets, ze- 
ker als je het live meemaakt. Vervolg van pagina 1 

Beslissing 
uitgesteld 

De socialistische voorman vroeg 
zich eveneens af of er nu in de 
toekomst voor alles dat op de 
nominatie staat om gesloopt te 
worden, zo een procedure no- 
dig is. René van Liemt (Liberaal 
Zandvoort) steunde Oderkerk in 
zijn idee dat EMM met een vol- 
ledig plan zal komen. 

Amendement 

Fractievoorzitter van GBZ, Joke 
Draijer had een amendement 
voorbereid. Daarin riep zij het 
college op om, alvorens een 
bouwvergunning te verstrekken, 
de gemeenteraad in de gelegen- 
heid te stellen hier een oordeel 
over te vormen. Toonen vond deze toevoeging een vervanging 
en was het daar niet mee eens. Hij 
vindt dat een nieuw gebouw inde 
cultuurhistorische omgeving moet 
passen. Carl Simons (OPZ) steunde 
Toonen in zijn betoog en vond 
dat het raadsvoorstel van het col- 
lege genoeg houvast bood voor 
de toekomst van de Poststraat. 
Demmers ontraadde de motie ten 
zeerste. Na stemming bleek dat 
met de kleinst mogelijke meerder- 
heid, 9-8, het GBZ amendement 
werd verworpen. Het raadsvoor- 
stel tot uitstel werd aangenomen 
met 14 tegen 3 stemmen. 

Zorgloket 

Een ander agendapunt, waar al 
jaren over is gesproken, krijgt nu 
eindelijk zijn beslag. Het breed- 
uit gewenste Zorgloket kan van 
start. Toonen vroeg zich alleen 
nog af of Zorgcontact ook moet worden uitgenodigd om deel 
te nemen. Wethouder Han van 
Leeuwen stelde hem gerust met 
de mededeling dat het Zorglo- 
ket een groeiproject is. Diverse 
disciplines zullen eerst de kat uit 
de boom kijken en kunnen dan 
later altijd nog instromen. Ten 
aanzien van het budget stelde 
Toonen namens zijn fractie een 
amendement op met het ver- 
zoek om het budget met 3280 te 
verhogen teneinde het, voorge- 
stelde, tweede hands meubilair 
te schrappen en nieuw aan te 
schaffen. De PvdA is van mening 
dat het niet bijdraagt aan de uit- 
straling en de arbeidsomstandig- 
heden van het loket om te star- 
ten met tweede handse spullen. 
Het amendement werd door de 
volledige raad omarmd en ook 
het raadsvoorstel werd met alge- 
mene stemmen aangenomen. Overweldigende belangstelling Genootschapavond De avond van het Genootschap Oud-Zandvoort trok afgelopen vrij- 
dag een overweldigende belangstelling. Voor het eerst in het bijna 
vijfendertig bestaan van het Genootschap, moesten bezoekers wor- 
den teleurgesteld omdat de zaal van Gebouw De Krocht vol was. 
Voorzitter Ger Cense kondigde in zijn openingswoord aan dat het 
bestuur zich voor de najaarsbijeenkomst zal buigen over een oplos- 
sing van dit luxe probleem. In zijn openingswoord herdacht hij de 
oud-bestuursleden Jelle Attema en Pieter Brune. Kogel in de kont 

Na het openingswoord werd 
het boek 'Kogel in de Kont' 
van Thys Ockersen ten doop 
gehouden. Nadat de schrijver 
het boek uit handen van Cense 
had ontvangen, overhandigde 
hij een exemplaar aan Frits en 
Toos kinderen van familie De 
Reus, aan wie Ockersen zijn 
boek, samen met de voorma- 
lige onderwijzer en kunstenaar 
Gé Loogman, heeft opgedra- 
gen. Ook mevrouw Trix Loog- 
man kreeg een boek overhan- 
digd. 

Duinen 

Genootschapvoorzitter Cense 
verzorgde daarna de hoofd- 
moot van de bijeenkomst met 
een uiteenzetting over hoe het 
dorp Zandvoort zich in de loop 
van de eeuwen heeft ontwik- 
keld. Cense schetste zijn toe- 
hoorders het ontstaan, waarbij 
hij constateerde dat Zandvoort 
is opgebouwd achter en rond 
een aantal duinenrijen, die 
aan de zeekant de verdedi- 
ging vormt tegen de zee en 
die zowel aan de noordkant 
(de huidige Zeestraat) en aan 
de Zuidkant (de Hogeweg) de 
dorpskom afschermden. Ook 
liet hij zien dat de Haltestraat 
(toen Spoorstraat) niet altijd 
de straat was die we nu ken- 
nen, maar één waar huizen stonden wat nu de rijweg is. 
Zo stond er onder andere een 
huis bij Café Neuf en ook in het 
deel bij de latere Schoolstraat 
vormde een uitstekend gebouw 
een obstakel. Interessant was 
ook de visuele wandeling door 
de Kerkstraat, waaruit Cense de 
conclusie trok dat het bovenste 
gedeelte van de straat niet door 
de natuur, maar door de mens 
is aangebracht. Aangenomen 
wordt dat de zogenaamde Dam 
van Driehuizen een onderdeel 
was van die verhoging. 

Herkenning 

Na de pauze vertoonde Cor 
Draijer het tweede deel van oude beelden over Zandvoort, 
die onder andere fragmenten 
bevatte van de reserve politie, 
die te zien waren tijdens een 
oefening waarbij een overlede- 
ne in de duinen ten zuiden van 
de Brederodestraat was gevon- 
den. Veel bekende gezichten 
passeerden de revue. Een waar 
feest van herkenning. 

Jubileum 

In zijn slotwoord ging voorzitter 
Ger Cense in op de viering van 
het 35-jarige bestaan, waarvoor 
gedacht wordt aan een bonte 
avond met als thema nationaal 
bekende artiesten die in Zand- 
voort wonen of er gewoond 
hebben. Ook meldde hij dat het 
straatnamenboek de voltooiing 
nadert en aan het eind van het 
jaarzal verschijnen. Cense vroeg 
de aanwezigen in dit kader om 
informatie over de naam Prin- 
senhofstraat. De enige straat 
waar de samenstellers nog geen 
duidelijkheid over hebben. 
Vervolg van pagina 1 

CDA lanceert alternatief plan Middenboulevard Nieuw plan 

In tweede termijn zei Wilfred Tates 
(WD) dat hij zich door Demmers 
onder druk voelde gezet door zijn 
woorden dat de gemeente 30 jaar 
lang niet had geïnvesteerd. Hij wil 
het plan afblazen omdat de recon- 
structie van de Middenboulevard 
in zijn ogen mislukt is. 
Bluijs kwam in de tweede termijn 
met het nieuwe plan van het CDA. 
Dit tot stomme verbazing van de 
rest van de commissieleden en 
het college. Hij komt met dit plan 
omdat er nu een oplossing moet 
komen. Hij constateert dat er geen 
overgrote meerderheid voor de 
plannen van het college bestaat 
en dat er geen vooruitgang is. 
In de plannen van het CDA gaan 
zij ervan uit dat er snel veranderin- gen moeten komen in het bewuste 
gebied. Hij wil komen tot een initi- 
atief raadsvoorstel op basis van de 
Nota van Uitgangspunten en op 
basis van de Structuurschets, zodat 
met spoed de polen ontwikkeld 
kunnen worden en er draagvlak 
onder de bewoners komt. 

Waarom nu pas 

Toonen was uitermate benieuwd 
naar het plan maar wilde wel we- 
ten wat het college doet indien het 
CDA plan wordt aangenomen. Hij 
vroeg ook om nu op zeer korte ter- 
mijn te komen met de toekomstvi- 
sievan het college en te komen met 
een integraal bestemmingsplan dat 
eerder in de raad was beloofd. Al- 
gemeen bestond de vraag waarom 
het CDA nu pas met hun plannen komen. Demmers verwierp het 
CDA plan bij voorbaat omdat dit 
veel te lang zou gaan duren. Hij 
memoreerde onder andere dat er 
21 onderzoeken opnieuw gedaan 
zouden moeten worden. 

Consequenties 

Tates wilde weten wat de reactie 
van het CDA zal zijn als de plan- 
nen worden verworpen. Bluijs 
zei dat zijn partij dan conclusies 
zal trekken maar ging niet in op 
welke dat dan zullen zijn. Nadat 
Demmers had toegezegd binnen 
vijf weken een meer concrete 
versie van het Ruimtelijk Functio- 
neel Plan en een ontwerpbestem- 
mingsplan te zullen presenteren, 
sloot voorzitter Brugman om 
23.55 uur de vergadering Holland Casino brengt verjaardagskalender Holland Casino Zandvoort heeft in samenwerking met Marian 
Rebel een verjaardagskalender uitgebracht. Deze kalender is 
volledig samengesteld uit kunstwerken van kunstenaars, uit 
binnen en buitenland, die in de expositieruimte van het casino 
hebben geëxposeerd. Rebel, erelid van de vereniging 
Beeldende Kunstenaars Zand- 
voort, organiseert deze exposi- 
ties maar heeft echter verzuimd 
om een eigen werk erin op te 
nemen. Zij is daar nu nog een 
beetje verdrietig over. 

Zeer divers 

De kalender is een zeer kleurrijk 
geheel geworden, ledere repro- ductie heeft als rode draad de we- 
reld van de casino's en wat daar 
omheen leeft. De kunstenaars die 
Rebel uitnodigt om bij het casino 
te exposeren moeten namelijk al- 
lemaal minimaal één kunstwerk 
maken dat een link heeft met het 
casino. Zo is er werk van Ria Valk 
(naïef), Henk Hofstra (Rien ne 
vache plus), lithografiste Leentje 
Linders, Oosterijker Franz Bodner 
(to be or not to be), de klassieke 
zijdekunstenaar Linbao Chiao 
en anderen in de kalender op- 
genomen. 

De kalender is verkrijgbaar bij 
Holland Casino Zandvoort aan 
het badhuisplein. Vervolg van pagina 1 

Groene vlag voor Zandvoort? Eigenaar Gert Toonen en de heer 
S. Sonnevelt van Rijnland belich- 
ten de diverse facetten van dit 
landelijke pilot project. 
Vrijdag was OPZ-voorzitter en 
strandexploitant Wim Fisscher 
één van de inleiders. Ook Van 
Leeuwen en Demmers lieten hun 
licht schijnen over wat er in Zand- 
voort komt kijken om het toe- 
risme in goede banen te leiden. 
In de middag werden excursies 
gemaakt naar het circuit en de 
Waterleidingduinen. 
Zaterdag waren er ter afsluiting 
drie workshops, waarbij de deel- 
nemers geconfronteerd werden 
met de mogelijkheden voor 
exploitanten om te komen tot 
duurzaam strandbeheer, waarbij 
de voorzitter van de strandpach- 
tersvereniging Hanneke Mei, één 
van de inleiders was. De tweede 
workshop stond in het teken van 
de begeleiding van het toerisme en de manier waarop het verkeer 
kan worden ingezet om dit doel 
te bereiken. De toepassing van in- 
novatieve techniek bij de strand- 
exploitatie werd belicht in de 
derde workshop. 

Deelnemers 

Aan het congres, waaraan naast 
door diverse Nederlandse ge- 
meenten en bedrijven, werd 
deelgenomen door delegaties uit 
Griekenland, Engeland, België, 
Polen en Tunesië. De Zandvoortse 
deelname bestond voorname- 
lijk uit gemeenteraadsleden van 
PvdA, OPZ, GBZ, Liberaal Zand- 
voort en de plaatselijke afdeling 
van de SP. 

Wethouder Demmers was tevre- 
den over de deelname. In april is 
er in het kader van het Europese 
samenwerkingsnetwerk CoPraNet 
een groot congres in Portugal. 
Hier ging het alleen over de kust, daar wordt ook over andere Eu- 
ropese milieuonderwerpen ge- 
sproken. "Je zou ons congres als 
een opwarmertje kunnen zien, 
maar feitelijk is dat niet zo, om- 
dat de uitkomst van 'Zandvoort' 
gepubliceerd zullen worden op 
het internet, waardoor velen 
er kennis van kunnen nemen", 
schetst Demmers de betekenis 
van het Zandvoortse congres. 
Wat betreft de invloed op het 
plaatselijke toerisme, spreekt 
de wethouder klare taal: "Het is 
nu zaak de uitkomsten van het 
congres over te brengen naar 
bijvoorbeeld de 38 strandexploi- 
tanten, die nog geen plannen 
hebben voor innovatieve pro- 
jecten, zoals die bij Take Five, Je- 
roen, Adam en Eva binnenkort 
wel te zien zijn", zegt Demmers, 
die ook de gemeenteraad over 
de resultaten zal inlichten. 
MET EN OOR 

DE BADPLAATS DOOR # 
Nasleep van de sneeuw 

Op één van de mooie sneeuw- 
dagen is een auto, die waar- 
schijnlijk iets te hard reed, ge- 
slipt. Niet zo bijzonder, dat zal 
wel meer gebeurd zijn. Maar 
dit keer kwam de auto met een 
klap tegen het witte bankje aan 
die op de mini rotonde stond 
van de Westerparkstraat. Van 
het bankje staan alleen nog 
maar twee zielige dragers over- 
eind. Hoe de auto er uit zag is 
onbekend, die is doorgereden. 
Zou de gemeente voor de zo- 
mer weer een nieuw bankje 
kunnen plaatsen? Namens de 
buurtbewoners en wandelaars 
die ook van de zitplaats genie- 
ten, alvast bedankt. 

Verzoek 

De zaal van gebouw de Krocht 
was tjokvol. Er werden zelfs 
belangstellende terug gestuurd 
bij de Genootschapsavond van 
"Oud Zandvoort" op vrijdag 11 
maart. Aan het eind van deze 
avond vertelde voorzitter Ger 
Cense dat men druk bezig is om 
het straatnamenboek vorm te 
geven. Op een paar dingen na 
is het boek bijna af. Alleen zou 
men graag willen weten waar 
de naam van het Prinsenhofje 
vandaan komt. Ook is men op 
zoek naar (portret)foto's van de 
volgende Zandvoortse personen 
waar een straat naar vernoemd 
is: 

Salamon Bartels, Petrus de 
Block, Zr. A.E.F. (Dina) Branders, 
Willem Draijer (16-06-1839/14- 
10-1919), Jan Koper (20-12- 
1919/10-05-1940), Mathijs Mo- 
lenaar (1782/11-06-1825), J.A.B, 
van Page, leraar lichamelijke 
opvoeding, AJ. van derMoolen, 
raadslid en wethouder, Sara 
Roos, oudste joodse inwoonster 
gestorven in Auschwitz en Dr. C 
Smit tot 1882 huisarts in Zand- 
voort. Wie over foto's en/of por- 
tretten beschikt wordt verzocht 
contact op te nemen met: Jaap 
Kerkman 06-22067821. Folklore 

We blijven nog even bij oud 
Zandvoort want de folklore- 
vereniging "de Wurf" heeft op 

19 en 26 maart haar jaarlijkse 
toneeluitvoering. De regisseur 
van de toneelgroep, Rob van 
Toornburg, vertelde mij tijdens 
de Genootschapsavond dat het 
toneelstuk zich afspeelt in het 
toenmalige Prinsenhofje, eigen- 
lijk de armste buurt van Zand- 
voort in de periode rond 1881. 
De voorstelling, geschreven 
door J. Steen, is beslist een aan- 
rader. Houdt u van een dansje, 
er is bal na. De toneeluitvoering 
begint om 20.00 uur, entree zes 
euro en de locatie is gebouw de 
Krocht. 

Open dag 

Hoe wordt een bomschuit ge- 
maakt en hoe kan men lid wor- 
den van de Zandvoortse Bom- 
schuit Bouwclub? U kunt uw 
vragen stellen tijdens de open 
dag op zaterdag 19 maart van 
13.00 tot 16.00 uur. Het clubge- 
bouw van de Bomschuitclub is 
te vinden op Tolweg 10 a. Ieder- 
een is van harte welkom. 

Een nieuwe lente, 
een nieuw geluid 

Volgens de kalender begint de 
astronomische lente op zondag 

20 maartom 13.33. De zon staat 
dan precies boven de evenaar 
en dag en nacht zijn dan even 
lang. De natuur ontwaakt uit 
haar lange winterslaap. Het 
weer kan nog onbestendig zijn 
en af en toe schijnt er een wate- 
rig zonnetje. Wilt u in de lentes- 
feer komen? Ga op woensdag 
23 maart naar Nieuw Unicum 
daar is van 10.30 tot 16.30 uur 
een lentemarkt. Op de Brink, 
het grote middenplein, staan 
kramen met zelfgemaakte en 
andere lenteproducten. Een 
imker, kuikentjes, marmotten, 
lentemelodieën, lenteplantjes 
gekweekt in de eigen plan- 
tenkas brengen u in een echte 
lentestemming. Nieuw Unicum, 
Zandvoortselaan 165 is met bus 
80 gemakkelijk te bereiken en 
parkeren is geen probleem. 
& flilffW ? P I i I rj 
Met ingang van maart 

maandag t/m zaterdag 

geopend van: 

10:00 tot 17:00 uur Sierbestratingsbedrijf 

Henk SEBREGTS Ophogen • vernieuwen 

40 jaar ervaring 

Levering materiaal 

(Excluton) 

Catalogus ter inzage 

& showterrein Vrijblijvende prijsopgave 

Tel. 023 - 57 31 7 29 
06-517 712 98 
80 Jaar! 

Opa Joop Cognac 
(van Dam) 

zondag 20 maart 

Hotel Faber 
15:00 -19:00 uur 

FAST COMPANY Reclame & Advies FAST COMPANY GROUP 

Duinstraat 8 • 2042 HC Zandvoort 

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10 

E-mail: info@fastcompany.nl 

Internet: www.fastcompany.nl 
DESIGN 

Logo's . visitekaartjes 
briefpapier . enveloppen 
flyers . folders . brochures 
specials . posters . illustraties ® COMMUNICATIE @ DESIGN INTERNET INCASSOBUREAU 
HUTING&VANDERMUE Binnen- en 

buitenlandse incasso's 
Juridische adviezen 
Gerechtelijke 
procedures Bel voor 
meer info 
Take Five 

PERMANENT STRANDPAVILJOEN AAN ZEE 

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen S 

IEDERE WEEK WEER EEIM 

VERRASSEND 3 GAIMGEIM 

KEUZEMENU VOOR € 24,50 

vddr reserveringen: 

023-5716119 / infd@ttfaz.nl 

vddr het menu en 

informatie: 

www.takefiveaanzee.nl ?Fü|?fP 
WWfmï\ & afla^^S*** 
^ Eerste paasdag • Zondag 27 maart 

PAASLÜNCH a € 10,00 

Van 12.00 tot 14.00 uur 
Graag van tevoren reserveren! 

Zaterdagavond is 

SPARE RIB AVOND € 750 
incl. patat en sausjes 

ONS TERRAS IS WEER OPEN! Gasthuisplein 10 • 2042 JM Zandvoort 

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54 

www.wapenvaiizandvoort.nl 

Zandvoortse Courant • nr. 7 • week 11 • 17 maart 2005 De Lachende 
Zeerover 

Door: Lienke Brugman 

Pannenkoeken 
met een glimlach 

Je voelt je weer als een klein kind bij het binnenkomen van restau- 
rant 'De Lachende Zeerover' op het markante punt op de Rotonde, 
vlak bij de zee en het strand. Schatkisten vol goud en glimmende 
sieraden hangen aan het plafond. Kapitein Haak staartje grijnzend 
aan in de hoek van het restaurant; een andere zeerover is bezig een 
paal te beklimmen op weg naar boven. Visnetten en oude, bruine 
balken geven het interieur een mysterieuze sfeer. 
Lisette en Rik. (Foto: OvM Fotografie) 

Kindvriendelijk 

Lisette en Rik zijn de jonge be- 
heerders, beiden dol op kinde- 
ren, dol ook op hun restaurant. 
"Mijn ouders hebben altijd een 
horeca zaak gehad, het is me 
met de paplepel ingegeven", 
grinnikt Lisette. Een relatie met 
Rik? Ze lacht schaterend: "Nee 
hoor, we kennen elkaar al jaren. 
Van vroeger ja. Rik was kok in 
mijn pannenkoekenrestaurant 
dat ik eerst had in de Hout in 
Haarlem". Met het openen 
van een eigen restaurant gaat 
een langgekoesterde wens van 
het tweetal in vervulling. Zoals 
gezegd is de locatie zeer kind- 
vriendelijk. Hoe kan het ook 
anders met pannenkoeknamen 
als: 'Pim Papagaai' (met sho- 
armavlees en saus), 'Kapitein 
Haak' (met prei, spek, brie en 
sla) of de 'Gelukssleutel' (appel, 
ananas, rozijnen en rum). Voor 
€ 10 heb je een maaltijd die 
staat als een huis! En heb je nog 
trek dan is er een uitgebreide ijs 
en toetjeskaart (flensjes met ijs 
mmmmm). 

Schat zoeken 

Voor de kinderen is er een kin- 
derpannenkoek vanaf € 5,75 
en wie een kinderpartijtje 
organiseert krijgt er voor hetzelfde geld een leuk cadeau- 
tje bij. Voor diegenen die écht 
niet van pannenkoeken houden 
is er een lekkere saté, een schnit- 
zel of kip. 

Het maakt trouwens niks uit 
hoeveel kinderen er bij het 
partijtje aanwezig zijn. "Vijf of 
vijftien kinderen", beantwoordt 
Lisette mijn vraag. "Als het maar 
feest is en de kinderen plezier 
hebben". Voor een partijtje moet 
er wel van tevoren even gereser- 
veerd worden maar dat is logisch 
(tel: 023-5738740). Het wordt 
nog spannender als de feestgan- 
gers vooraf bijvoorbeeld gaan 
schatten zoeken op het strand 
met Victor Bol. Met daarna een 
bezoek aan het Jutters museum, 
vlakbij in de Rotonde kan de dag 
niet meer stuk. 

'De Lachende Zeerover' is da- 
gelijks geopend van 10.00 tot 
21.00 uur (zomers). In de win- 
ter van 11.00 tot 20.00 uur. 
Loop ook eens binnen voor een 
kop koffie of een beker warme 
chocola na een lange strand- 
wandeling. Je voelt je weer als 
een kind. Het interieur van 

'De Lachende Zeerover'. 

(Foto: OvM Fotografie) OLITIEK Gert-Jan Bluijs, CDA fractievoorzitter Gert-Jan Bluijs kan zich in dualisme vinden 

CDA fractievoorzitter Gert-Jan Bluijs was verrast toen hij driejaar geleden besloot om in de poli- 
tiek terug te keren. In plaats van het systeem dat al sinds mensenheugenis gehanteerd werd, 
was het de beurt aan het dualisme. Een door het Rijk opgelegd systeem waarin de wethouders 
niet meer tot de raad behoren en deze zelf kaders moet gaan stellen. Deze zijn dan nodig om het 
college te controleren en eventueel bij te sturen. "Toen ik daarvan hoorde tijdens en workshop, 
besloot ik een notie te schrijven. Wij waren toen de enige partij 
die daar aandacht aan gaf. Het 
was allemaal nieuw. Ook de 
commissies waren nieuw. We 
waren gewend aan commissies 
op basis van werkgebied zoals 
ruimtelijke ordening, maat- 
schappelijk welzijn, openbare 
zaken enz. De nieuwe opzet 
met de commissies Raadszaken, 
Planning & Control, Thema's & 
Projecten en College zaken, zor- 
gen voor nieuwe taken. Er kan 
nu meer gediscussieerd en ge- 
controleerd worden, voorname- 
lijk in de commissies Raadszaken 
en College zaken. Brainstormen 
doen we in Projecten &n The- 
ma's en de commissie Planning 
& Control moet het dagelijks 
bestuur controleren en begelei- 
den, zeg maar de vinger aan de 
pols houden." 

Geen inbreng 

Het dualistische karakter ligt mij 
wel. Ik uit graag mijn mening en 
kan daar dan ook wat mee. Je 
kan zien dat de rol van wethou- 
der heel anders is geworden. 
Hij maakt geen onderdeel van 
de raad meer uit en heeft dus 
een andere positie dan voor- 
heen. Het CDA heeft eenmaal 
in de week fractieoverleg. Hier 
is de wethouder niet aanwezig. 
Slechts eens in de maand heb- 
ben wij overleg met onze man 
in het bestuur. Het stuk dat wij 
vorige week gelanceerd hebben 
met onze plannen voor de Mid- 
denboulevard, is een stuk van 
de fractie. Daar heeft Hans Ho- gendoorn geen inbreng in gehad. 
Vergeleken met de periode die ik 
hiervoor in de raad zat, van 1994 
tot 1998 onder het monistische 
stelsel, hebben wij als raadsleden 
nu veel meer bewegingsvrijheid. 
Wij kunnen veel meer onze eigen 
mening naar voren brengen. Ik 
denk dan ook dat er geen partijen 
in de raad zijn die problemen met 
het duale stelsel hebben. Wel was 
het even wennen maar nu loopt 
het toch aardig." 
Gert-Jan Bluijs. 

Lopende zaken afmaken 

De christen-democraat zegt dat 
hij zich zeker verkiesbaar zal stel- 
len voor de komende gemeente- 
raadsverkiezingen. "Ik ga door 
in de politiek. Hogendoorn stopt 
ermee en het is aan de leden op 
welke plaats zij mij willen zetten. 
Ik denk dat voor de periode na de 
verkiezingen belangrijk is datge- 
ne dat nu nog op tafel ligt om af- 
gemaakt te worden. Wat moet er nog afgemaakt worden alvorens 
je kan gaan bepalen wat voor 
nieuw beleid er opgezet moet 
gaan worden. Wij gaan als CDA 
deze zaken in kaart brengen en 
dan denk ik natuurlijk richting 
Middenboulevard, Louis Davids 
Carré, Nieuw Noord en de invul- 
ling van de nieuwe sportnota." 

Wethouder 

Op de vraag of Bluijs na de ko- 
mende verkiezingen wethouder 
wil worden is hij duidelijk. "Ik 
zou het absoluut wel willen ech- 
ter, ik heb een eigen bedrijf en 
zou dan iemand in moeten huren 
om mij te vervangen. Dat is erg 
duur. Het zou een traject moe- 
ten worden waar ik doorheen 
moet. Veel wethouders kunnen 
het zich permitteren om zo een 
baan aan te nemen. Vaak zijn dat 
mensen die tijd hebben of die 
gepensioneerd zijn. Ik zou dat nu 
al moeten regelen om eventueel 
na de verkiezingen wethouder 
te kunnen worden. Maar voor 
hetzelfde geld mag het CDA in 
de komende raadsperiode geen 
wethouder leveren. Dan is mijn 
investering, want dat zou het 
voor mij zijn, voor niets geweest. 
Als raadslid voel ik mij ook pret- 
tig en kan ik mijn mondje roeren. 
Als je als raadslid een redelijk 
eigen mening heb, en dat heb 
ik, dan laat ik die horen en dat is 
ook mooi!" 

Zandvoort zal dus nog wel het 
een en ander van Bluijs horen in 
de komende vier jaar. 

onze woonplaats. 

Heeft u een tip, een 

aankondiging of een 

wetenswaardigheidje, meld 

het dan aan de redactie via 

het formulier op de website 

zandvoortsecourant.nl, 

mail naar redactie© 
zandvoortsecourant.nl 
O 
Maak kennis met 
Hulzenstede Makelaardij 1 Na ca. 9 succesvolle jaren in Haarlem gaat 
Huizenstede Makelaardij haar diensten verder 
uitbreiden richting Zandvoort.Wilt u meer 
informatie over onze dienstverlening of een 
maand vrijblijvend op de hoogte gehouden 
worden van het meest recente woning aanbod 
in Zandvoort en omgeving? 
Vult u dan onderstaande coupon in en retourneer 
deze aan ons antwoordnummer. Antwoordcoupon 

LJ Stuur mij uw informatieve brochure over 
het verkopen of kopen van een woning 

Q Ik wil graag weten wat mijn woning waard is. 
Bel mij voor een gratis waardebeoordeling 

Q Ik wil graag een maand vrijblijvend op de hoogte 
gehouden worden van het woningaanbod 

LJ Bel mij voor het maken van een afspraak. Afzender: 
Naam: (dhr/mevr) Ad res: Woonplaats: Telefoon (privé): 
Telefoon (zaak) : 
e-mail : Retourneren aan Huizenstede Makelaardij, Antwoordnummer 947, 
2000 VB Haarlem. Een postzegel is niet nodig. NL HUIZENSTEDE 

ZmeP^ m ma kelaars voor Hoorlem en Zandvoort Schotersingel 153,2023 AD Haarlem 
Tel 023 - 526 40 60 Fax 023 - 526 1 1 64 
E-mail info@huizenstede.nl KIJK VOOR MEER INFO OP: WWW. HUIZENSTEDE. NL eva Brenda Sandbergen, makelaar breidt 
activiteiten uit naar Zandvoort 

"Ik had nooit gedacht dat ik eens als makelaar een zelfstandig ondernemer zou 
worden". Aan het woord is Brenda Sandbergen, geboren en getogen in Zand- 
voort. Na haar studie HEAO ging ze bij 'Huizenstede Makelaardij' werken. Sinds 
half februari 2005 heeft ze, samen met compagnon en collega Timon Hogervorst 
het bedrijf overgenomen. "Nee, ambitie om in het makelaarsvak te 
gaan had ik niet. Maar als je jong bent 
weet je meestal nog niet wat je wilt". Tij- 
dens haar vierjarige studie liep Brenda o.a. 
stage bij de Ridder & Strijbis makelaars in 
Heemstede. In haar afstudeerjaar kon ze 
parttime werk krijgen bij 'Huizenstede', 
meteen in de buitendienst als assistent ma- 
kelaar. "De meeste vrouwen starten eerst 
als secretaresse bij een makelaarskantoor 
en klimmen dan langzaam op. Maar ik 
werd meteen voor de leeuwen gegooid", 
lacht ze vrolijk. 'Huizenstede Makelaardij' 
was toen nog een eenmanszaak met Tony 
Jansen als directeur. Van hem heb ik veel 
geleerd, o.a. om niet naast je schoenen 
te gaan lopen. Gewoon blijven en eerlijk 
zijn. Niks geen grote auto, dure kleren of 
'snelle jongens mentaliteit'. Doe maar ge- 
woon dan doe je al gek genoeg", is haar 
motto. 

Het kantoor bevindt zich in Haarlem, 
maar 'Huizenstede' wil zich ook meer op 
Zandvoort gaan richten. Met diverse acti- 
viteiten op het gebied van verkoop, aan- 
koop en taxaties van onroerend goed. 
Wat haar trekt om als zelfstandig make- 
laar te functioneren? "De verschillende 
werkzaamheden en het contact met men- 
sen", zegt Brenda bedachtzaam. "Je moet 
wel nieuwsgierig van aard zijn en het leuk 
vinden om mensen te begeleiden naar 
het proces om een huis te kopen. Met 
jouw ervaring en advies kun je klanten de 
juiste woning laten kopen die precies bij 
hen past". 

Wie op de hoogte gehouden wil worden 
van het recente huizen aanbod in Zand- 
voort en Haarlem kan de coupon invullen 
(zie in de advertentie hiernaast) of bel- 
len met Huizenstede, 023 - 526 440 60. 
Het E-mail adres is info@huizenstede.nl GEERLING Banden en accu service 
7 dagen per week! 

Hogeweg 2 

2042 GH Zandvoort 

023-58712240 

In de maanden 

maart en april van 2005 

op alle autobanden 20% korting. 
LOODGIETERSBEDRIJF 

SPOLDERS BV * Sanitaire installaties 

* Gas- en waterleidingen 

* Rioleringen 

* Gehandicapten Sanitair 

* Lood- en Zinkwerken 

* Dakwerkzaamheden Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort 

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort 

Tel. (023) 571 26 30 

Fax. (023) 573 00 74 

E-mail: info@spolders.nl UnetoVni J^ JON E IIM ^(T 
ZA/VDVOORTfX Zandvoortse Courant • nr. 7 • week 11 • 17 maart 2005 Deze week staat in onze rubriek een dertien jarige jongen 
centraal. Graag willen we van hem weten wat zijn interesses 
zijn en welke hobby hij heeft. En natuurlijk de hamvraag: vind 
je Zandvoort leuk? Maak kennis met Thomas van Staveren, 
geboren op 8 februari 1992. Zijn vader woont in Hillegom en zijn 
moeder in Zandvoort. Hij heeft geen broers of zusjes maar wel 
een kat Scooby. 
Thomas van Staveren. 

School 

De deur van de Mariaschool 
in Zandvoort heeft hij een 
jaar geleden achter zich dicht 
getrokken en zit nu in de brug- 
klas van het Sancta Maria in 
Haarlem. Thomas vindt het daar 
geweldig en gaat met plezier en dit jaar gaan ze kamperen 
in Ommen. Op dit moment 
is Thomas geen lid van een 
sportvereniging. Hij heeft 
aan judo gedaan en gevoet- 
bald. Momenteel trekt hand- 
ballen hem wel maar er is in 
zijn leeftijdsgroep geen team Was Zandvoort maar een 
tropisch eiland! naar school. Zijn rapportcijfers 
zijn tot nog toe uitstekend dus 
daarover zijn geen klachten. Hij 
heeft niet echt een hekel aan 
een bepaald leervak. De lessen 
met 'techniek' vindt hij het leuk- 
ste. Eerst wil hij het gymnasium 
af maken en kiest daarna een 
studierichting in techniek of 
wetenschap. Om de week fiets 
hij van school naar Hillegom 
(daar doet hij 50 minuten over) 
of naar Zandvoort. In het begin 
was dat pendelen best moeilijk 
en vergat hij tijdens de wisse- 
ling zijn schoolboeken mee te 
nemen. Hij is er nu aan gewend 
om de ene week hier en de 
andere week daar te zijn. 

Hobby's 

Hij is vanaf zijn zesde jaar 
bij scouting Willibrordus in 
Zandvoort. Verleden jaar is 
de scoutinggroep naar Camp 
Downe in Engeland geweest in Zandvoort. Verleden jaar 
heeft hij samen met zijn moe- 
der een cursus in sterrenkunde 
gevolgd bij de sterrenwacht Copernicus aan de Zeeweg in 
Bloemendaal. Dat vond hij erg 
interessant alleen was de lucht 
constant bewolkt en heeft hij 
geen ster gezien. Echt uitgaan 
doet Thomas (nog) niet. Toen 
hij negen jaar was ging hij 
naar de kinderdisco in AKZA 
maar daar heeft hij nu geen 
zin meer in. Voor een vakantie- 
baantje heeft Thomas eigen- 
lijk geen tijd want 's zomers 
is hij op strand te vinden met 
oma, tante en de rest van de 
familie. 

Vakantie 

Dit jaar gaat hij met zijn moe- 
der en haar vriend op vakan- 
tie naar Maleisië waar hij zich 
gigantisch op verheugt. De 
rugzak en verrekijker zijn al 
startklaar. Zijn liefste wens is 
om in een warm land te wonen 
waar je elke dag zonder jas 
naar buiten kan. Op mijn vraag 
wat hij in Zandvoort mist ant- 
woordt Thomas: "Een speelter- 
rein in het centrum, speciaal 
voor mijn leeftijdsgroep. Een 
paar jaar geleden kon ik nog 
voetballen op de speelplaats bij 
de Mariaschool en de Hannie 
Schaftschool. Nu staan daar 
noodlokalen en dat betekent 
minder speelruimte in het 
dorp". We zullen zijn verzoek 
doorgeven aan wethouder van 
Leeuwen. Misschien kan de 
Gemeente rekening houden 
met een trapveldje in het Louis 
Davids Carré? 

Nel Kerkman 
D ERVAN\ 
DE WEEK Jager. De naam zegt meer dan genoeg. Hij jaagt. Niet al- 
leen op muizen en vogeltjes maar eigenlijk zijn katten zijn 
grootste doelwit. Als er ergens een kater in de buurt loopt 
is het mis en gaat hij matten. Hij is al eerder geplaatst ge- 
weest en toen heeft hij de 
hele straat geterroriseerd. 
Zijn baasjes kregen de reke- 
ningen van al zijn slachtof- 
fers toegestuurd. Dat werd 
ze te gortig en ze besloten 
hem terug te brengen. 

Nu zit hij al een tijdje bij ons 
in het asiel en dat is nou zo 
ontzettend zonde, want het 
is zo een super lieve kater. 
Iedereen kan alles met hem 
doen, kinderen dus ook. zolang hij maar veel aan- 
dacht krijgt. Hij is onge- 
veer 3 jaar dus behoort 
spelen ook tot zijn hobby's. 
Omdat hij nog zo speels en 
ondernemend is zoeken wij 
mensen met een afgesloten 
tuin, binnenplaats of mis- 
schien wel een loods waar 
hij echt niet uit kan. Als je 
hem binnen houdt, gaat hij 
in huis plassen dus dat is 
zeker geen optie. Wie heeft 
er een plekje voor deze lie- 
ve knuffelkat. Kom gerust kijken in het asiel in: 

Zandvoort, Keesomstraat 5. Tel 023-5713888 of kijk op de site 

www.dierentehuiskennmerland.nl ook voor andere dieren. 

P.S. Wie heeft er misschien een oude goed werkende wasma- 
chine die hij/zij niet meer gebruikt. Wij zijn er super blij mee! JONG IN 
ZANDVOORT Heb je iets te melden 
over jongeren in Zand- 
voort? Of wil je ook je 
zegje doen in 
deze rubriek en is je 
leeftijd tussen 
13 jaar en 19 jaar? 
Mail dan naar 
de redactie: 
5732752 of redactie® 
zandvoortsecourant.nl 

Filmprogramma 

17 t/m 23 maart 

Do/Vr/Ma/Di 
13.30 

PLOP cw 
Kwispel 

Za/Zo/Wo 3.30 
Van de makers van 
l@ Ice Age Dagelijks 
15.30 Film 
Watje ook zoekt, het 

avontuur zal je vinden 

I© Do/Vr/Za/Ma/Di. 19.00 
|Do/Vr/Za/Ma/Di/Wo.2 1 .301 

Meetthe 
Fockers 

Robert De Niro 
© Ben Stiller Wo. 19.30 Filmclub 
Zetfout vat; @ö£êetot 

The Motorcycle 
Diaries 

I Che Guevara op motor I 
^ door Zuid-Amerikal Circus Zandvoort 

Gasthuisplein 5 

2042 JM, Zandvoort 

Tel: (023) 5718686 

www.circuszandvoort.nl Voorpremière "Robots" 
Circus Zandvoort Circus Zandvoort krijgt 
aankomende week een 
absolute primeur in haar 
bioscoop. De film Robots 
gaat hier in voorpremiè- 
re en dus heeft Circus 
Zandvoort de moge- 
lijkheid als allereerste 
deze hilarische film aan 
te bieden. 

Feestje 

Circus Zandvoort wil 
deze primeur met haar 
bezoeker(tje)s vieren. Daarom krijgt iedereen bij aan- 
schaf van een bioscoopkaartje een filmposter van 
"Robots" cadeau. Kom dus op zaterdag 19 maart, 
zondag 20 of woensdag 23 maart naar de bioscoop in 
Circus Zandvoort en bekijk als eerste deze animatie en 
ontvang gratis een filmposter. 

Wie op de hoogte gehouden wil worden van het 
bioscoopprogramma in Circus Zandvoort kan naam en 
e-mailadres opgeven bij de balie van Circus Zandvoort, 
Gasthuisplein 5 te Zandvoort. tel. 023-571 86 86 of zich 
opgeven via website www.circuszandvoort.nl. Voorstelling 

De Lama's uitverkocht Aanstaande zondag 20 maart ontvangt Circus Zand- 
voort voor de tweede maal dit jaar De Lama's. Hun 
shows op BNN televisie zijn al gestart, toch komen zij 
graag nog eens naar Zandvoort om succesvolle nieuwe 
onderdelen uit te proberen voor het theaterpubliek. "Wij konden de shows 
van de Lama's wel zes 
keer uitverkopen", aldus 
Ineke Marcelle, kaart- 
verkoopmedewerker bij 
Circus Zandvoort. "Nog 
steeds worden wij dage- 
lijks gebeld, terwijl we al weken uitverkocht zijn. 
Wel hebben we nog een 
beperkt aantal kaarten 
voor de shows van Jim 
Speelmans op 24 april, 
en het dubbelprogram- 
ma met Kaldeway en 
Deprez op 22 mei." 
SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB The Motorcycle Diaries 

23 maart- 19.30 RADIO TV wrza jph%\ J& keet rtfetwat f&htM>rt* Zondag 

08:00 Countrytrack (H) 

10:00 ZFM Jazz 

12:00 Muziekboulevard 

14:00 Zondag in Kennemerland 

17:00 Eurobreakdown 

19:00 Kustwacht Report 

21:00 TeppZeppi 

Maandag 

19.00 ZFM Jazz (H) 

21:00 Vrijdagavond Café (H) 
23:00 Eb & Vloed 

Dinsdag 

18:00 Countrytrack 

20:00 Zandvoort op 

Zaterdag (H) of 

gemeenteraadvergadering 
23:00 Eb & Vloed Woensdag 
18:00 Zondag 

in Kennemerland (H) 
21:00 TeppZeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed 

Donderdag 
18:00 Goedemorgen 
Zandvoort (H) 
20:00 BREED 
22:00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 

19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 SealT 

Zaterdag 

08:00 Toe bak Leeft? 
10:00 Goedemorgen Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard 
12:00 EMM Magazine (laatste 

zaterdag v/d maand) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 The Groove Empire 
19:00 Club ZFM 
21:00 BREED (H) 
23:00 Night Walk Dutch Coast Radio 

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per 
dag 7 dagen per week. 

Programmering Dutch Coast Radio 

Dagelijks: 

08.00 uur - 12.00 uur 

12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur 
22.00 uur 22.00 uur 
08.00 uur Klassieke muziek 

Pop muziek voornamelijk uit de 

60- 70- en 80 er jaren 

Klassieke avond muziek 

Jazz keeps you in the mood; Jazz 

in alle stijlen door de nacht heen Binnen niet al te lange tijd zal worden begonnen met de 
Lokaal live programma's. Dit zijn Jazz concerten opge- 
nomen in het lokaal tijdens de zondag middag concer- 
ten. Volg de aankondigingen in deze krant of op onze 
website. 

U vindt ons op www.dutchcoastradio.nl, waar U tevens 
de uitzendingen kunt volgen. RTV N-H 

RADI0+TV NOORD-HOLLAND 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 
Noord Holland. Bij de programmering ligt de nadruk op in- 
formatieve en culturele programma's, waarmee de inwoners 
van de provincie op de hoogte worden gebracht van het wel 
en wee in Noord-Holland. Radio Noord-Holland is bovendien 
de officiële rampenzender van de provincie. 

Zie voor programmering: www.rtvnh.nl Zandvoortse Courant • nr. 7 • week 11 • 17 maart 2005 
De week van de Zee in 
een ander perspectief 
De Week van de Zee is van 21 tot en met 29 mei. Het is een initi- 
atief van de Vereniging Kust en Zee. Deze vereniging organiseert 
tijdens De Week van de Zee meer dan 200 activiteiten langs de 
hele kust. Ook de gemeente Zandvoort zal dit jaar voor het eerst 
een poging ondernemen aandacht te geven aan de zee tijdens 
deze week. Thema 

Dit jaar is het thema 'Een zee 
van zand'. Met verschillende 
partijen, waaronder strandpa- 
viljoenhouders, ondernemers, is 
de gemeente bezig om invul- 
ling te geven aan dit thema 
en hebben er al een aantal 
bijeenkomsten plaats gevon- 
den. Nu zullen er wel bepaal- 
de activiteiten op het strand 
worden georganiseerd, dat is 
niet zo moeilijk, denk maar aan 
een wedstrijd zandsculpturen 
bouwen enz., maar moeten wij 
niet dieper gaan, moeten wij 
ons niet afvragen wat wij met 
dat strand en die zee willen in 
de toekomst. Moeten wij er 
niet zuiniger op zijn, door bij- 
voorbeeld onze rotzooi, na een 
dagje zon en strand, gewoon op 
te ruimen en te deponeren in 
de bakken die ruimschoots aan- 
wezig zijn. Ook op die stukken 
strand waar verder niets anders 
te vinden is dan stille natuur. 
Plastic bijvoorbeeld, is dodelijk materiaal voor veel vogels. Zou 
er, in dit kader, geen opvoedings- 
programma gestart moeten wor- 
den om de toerist te leren hoe 
hij zich op het strand dient te 
gedragen, hij heeft immers ook 
zijn verantwoordelijkheden. 

Heropvoeden 

Laat in het kader van de activitei- 
ten tijdens de week van de zee 
een boekje het levenslicht zien, 
met een aantal basis regels voor 
onze strandgasten. Er worden 
hier wel boekjes voor mindere 
zaken gemaakt. Zeker, resultaat 
zal niet in één seizoen te merken 
zijn maar als je de badplaats 
consequent elk jaar erop wijst 
dat het strand een geschenk is 
dat wij moeten koesteren, moet 
het gewoon effect hebben. Het 
is natuurlijk leuk om een aan- 
tal mensen in vrolijke pakjes 
met een vuilniszak en prikker 
het strand op te sturen om rot- 
zooi op te ruimen (Beach Clean 
Team) maar misschien moeten zij die attributen gewoon thuis 
laten en mensen er vriendelijk 
op wijzen waarmee ze bezig 
zijn als zij alles achter laten 
in het zand. Dat heeft effect. 
Ook bij honden bezitters die 
met hun viervoeters op het 
strand lopen, ook daar moet 
je alles wat jouw hond achter- 
laat opruimen. En maak eens 
serieus een inventarisatie wat 
onze toeristen in de toekomst 
van Zandvoort verwachten, 
lopen wij ook een keer niet 
achter de feiten aan. 

Duurzaam strandbeheer 

Aandacht moet er natuurlijk 
ook zijn voor het initiatief van 
een drietal strandpachters, om 
daadwerkelijk te investeren 
in een duurzaam strandbe- 
heer. Wat dat is? Heel simpel: 
gebruik de stelregel "bezint 
eer gij begint". Kijk waar je het 
milieu kunt ontlasten. Gebruik 
bijvoorbeeld een ander soort 
water (grijs) voor het spoelen 
van de toiletten en misschien 
wel om te douchen. Kijk of je 
eigen elektra kunt opwekken 
door middel van een wind- 
molen of zonnecollectoren. Ga 
gezamenlijk inkopen doen en 
bespaar daarmee financieel 
en misschien ook wel daarmee 
het milieu. Wim Fischer van 
Adam en Eva is erg enthou- 
siast over deze proef maar is 
zich ook terdege bewust van 
het feit dat dit alleen succesvol 
kan zijn als er zo veel mogelijk 
paviljoenhouders mee doen. 
Daarom alle reden om ook hier 
in de week van de zee uitge- 
breid aandacht aan te beste- 
den. Voor de rest: Zandvoort is 
meer dan strand alleen, werd 
er geroepen bij de presentatie 
van een plan van aanpak om 
Zandvoort op te waarderen. 
Laten wij dat dan ook doen en 
ook het dorp betrekken bij de 
Week van de Zee en doe dan 
volgend jaar ook weer mee. 

Jacques Jongmans Krijgen we het door? 

Urenlang wordt er in de raad al gepraat over de hondenpoep in 
Zandvoort. Na veel vijven en zessen werd besloten een proef te 
doen met honden op het strand maar ook wordt er gesproken 
over de hondenbezitters die de uitwerpselen van hun viervoeter 
maar laten liggen waar het gedeponeerd wordt. Als je mensen er 
persoonlijk naar vraagt is iedereen het er over eens dat dit niet 
kan, maar ondertussen... Penetrante stank 

Hoe krijg je de mensen zover 
dat zij de poep van hun vriend- 
jes opruimen. Een plastic zakje 
is toch snel meegenomen en 
de prullenbakken zijn in Zand- 
voort ruim vertegenwoordigd. 
De goede niet te na gelaten 
want regelmatig zie ik mensen 
voorover buigen om de drol 
van hun hond op te rapen en 
op te ruimen. Eenvoudig en 
snel en het voorkomt grote slip- 
partijen op het trottoir of vieze 
voetstappen op de vloerbedek- 
king, om maar niet te spreken 
van de penetrante stank. Laten 
wij wel wezen u trekt het toilet 
toch ook door nadat u uw be- 
hoefte hebt gedaan. Het zou 
een mooie boel worden als je 
alles maar liet liggen. Nou denk 
maar niet dat dit op straat an- 
ders is. 

Culturele pagina 

Hoort dit onderwerp thuis op 
een cultuur pagina? Deze vraag 
kan ik met een stellig ja beant- 
woorden. Het is de cultuur van 
een bevolking dat zij bepaalde 
normen en waarden in ere 
houden en een daarvan is dat 
je de medemens geen overlast 
bezorgt op welk gebied dan 
ook. Neemt u van mij aan dat 
een stoep, bezaaid met honden drollen, een overlast bezorgt 
aan de wandelaars op die zelf- 
de stoep. Let een beetje op 
en neem een paar boterham 
zakjes of iets anders van dat 
formaat mee als U gaat wan- 
delen met de viervoeters en 
ruim het op. 

Te zwaar 

Echter, doe het niet zoals een 
bepaalde hondeneigenaar dit 
doet op het fietspad achter 
de Oranje Nassau school. Die 
heeft het absoluut niet be- 
grepen. De zijkant van dit pad 
ligt bezaaid met plastic zakje 
gevuld met... jawel... honden- 
drollen. Om de paar meter ligt 
er wel een. Onlangs telde ik 
20 gevulde zakjes. Mij maak 
je niet wijs dat deze persoon 
moeite doet om de uitwerp- 
selen in een plastic zakje te 
doen, waarna het zakje ge- 
woon uit zijn handen valt en 
blijft liggen. Of zou het zakje 
met inhoud te zwaar zijn om 
te tillen en naar de dichts bij- 
zijnde papierbak te brengen? 
Mensen, je verzorgt je honden 
toch ook, verzorg dan ook je 
omgeving en geef die drol 
geen kans iemand dwars te 
zitten. 

Jacques Jongmans tqp \^7%&aiie£eCXys in samenwerking met Klassika-z 
1. Johann Friedrich Fasch Ouverture en concerten 2. 


Liszt 


Hongarian Rhapsodies 


3. 


Lipatti 


Bach Partita 


4. 


Bartok 


Piano Concertos no 1&3 


5. 


Humperdinck 


Hansel und Gretel 


6. 


Renate Tebaldi 


The great Renate 


7. 


J.S. Bach 


Johannes Passion (Ton Koopman) 


8. 


G. Verdi 


Falstaff2(CD's) 


9. 


Weber 


Clarinet Concertos Nos.1 & 2 


10. 


R. Strauss 


Ariadne auf Naxos Expositie Rebel Holland Casino Zandvoort biedt aan kunstschilders de ruimte. 
Met zo'n 315.000 bezoeken per jaar is het Holland Casino aan 
het Noordzeestrand een ideale plek om kennis te maken met de 
meest uiteenlopende vormen van expressieve schilderkunst. Dit 
alles onder de noemer 'Art at the Beach'. Als kunstambassadrice van 
het Holland Casino organi- 
seert Marianne Rebel wisse- 
lende exposities in het Holland Casino te Zandvoort. Deze keer 
exposeert zij van 18 maart tot 
en met 5 mei haar eigen schil- 
derijen. Rebel schildert karikaturale 
figuren, vol humor die krach- 
tig en kleurrijk op het doek 
zijn gezet, in de voor haar 
zo karakteristieke volumineu- 
ze vormen. Ze werd in 1951 
geboren in Bussum. Naasthaar 
baan als grafoloog, schilderde 
Rebel in de beslotenheid van 
haar eigen omgeving totdat 
zij in 1991 koos voor het vrije 
kunstenaarsbestaan. Zij laat 
zich inspireren door sterke primaire kleuren. Haar figuren 
zijn krachtig, opvallend van 
postuur en fors op het doek 
gezet. Met haar karikaturale 
benadering van de onderwer- 
pen heeft Rebel een bijzonde- 
re aandacht voor details. Mede 
dankzij haar sterke, primaire 
kleurgebruik zijn deze schil- 
derijen razend populair. Haar 
nieuwere, abstractere schilde- 
rijen, vol vaart, kleur en pas- 
sie, worden door kunstkenners alom geroemd. Ook hier vindt 
u haar persoonlijke symbool, 
een klein lampje, terug in het 
schilderij. Meer informatie 
over Marianne Rebel kunt u 
vinden op www.rebelart.com. 

Het Holland Casino is iedere 
dag geopend van 14.00 uur 
tot 02.00 uur. 


Nou schat, 

ik zou 't even niet weten. 

Oh ik weet al waar 

we gaan naar eetcafé Boulevard! E en gezel I ige ambiance en uitzicht op zee 
dus neem de hel e familie ook maar eens mee. 

Boulevard Barnaart 22 • 2041 JA Zandvoort • 023 - 5738855 
(gehele jaar geopend, dinsdag gesloten) 

<M> ONNQ VAN MIDDELKOOP 

FOTOGRAFIE 

Fotoreportages op maat voor Particulieren 

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk, 

reünie, feest, bijeenkomst of een activiteit 

op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een 

vriendelijke prijs. Portret- en castingfoto's op 

locatie. 

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, 

boot, kunst Restauratie én nieuwe afdrukken van 

uw oude of beschadigde foto's. Bedrijven 
Professionele foto's: 

- voor uw website, bedrijfsblad, 
brochures én marketingtoepassingen 

-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel 
en producten 

- scherpe prijsstelling 

- levering zowel digitaal als op fotoafdrukken Email: info@ovmfotografie.nl • Telefoon: 06 4132 8762 
( xKippvtkap 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 BENELLY-DRANKEN 

Wij hebben een zeer 

groot assortiment 

b.v. 175 verschillende 

Whisky's 

Slijterij van Elly en Ben Maas 

Zeestraat 28 
Tel. 023-5737550 

vleesspecialist - traiteur Geldig van donderdag 17 maart t/m woensdag 23 maart 
Lams shoarmapakket 

500 gr. vlees + 5 pita's 
+ bakje saus. Pakket voordeel samen 5,95 Braziliaanse 
Kip Schnitzels 

Proef het Zuid-Amerikaanse 
temperament Mager, makkelijk 
en lekker 4 stuks 5,00 Muiderslotjes 

Gevulde kogelbiefstuk 

met een Franse kruidencrème, 

lekker gemarineerd. Niet doorvertellen 
noe lekker ze zijn 100 gram Asperge schotel 

Asperges, krieltjes, beenham, 
eieren en Hollandaise saus Spinazie Stamppot 

Met spekjes, oude kaas, 
mosterd en knoflool Proef de Lente 500 gram 2,25 
6,95 Stampen kan iedereen, 
Maarzo lekker "00 gram 3,95 Grote Krocht 7 • Telefoon 023-5719067 
Zandvoortse Courant • nr. 7 • week 11 • 17 maart 2005 
Met visioenen van heerlijke pasta's lieten wij ristorante Andrea (met 
de bulderende stem van vroeger) links en vervolgens Ristorante Ma- 
ranello rechts liggen, daar beide zaken gesloten waren. Aan het eind 
van de Haltestraat toch nog een Mediterraan restaurant gevonden 
Dolce Vita (het zoete leven). Wij hadden deze zaak al eens 
in het verleden bezocht en 
waren er toen niet zo over 
te spreken, maar iedereen 
verdient een tweede kans. 
Binnengekomen, werden wij 
verwelkomd door de gast- 
heer (misschien de eigenaar). 
Buiten ons drieën was er nog 
één tafeltje bezet. We bestel- 
den een witte huiswijn voor 

Dolce Vita. (Foto: OvM Fotografie) € 2,50 per glas. Vervolgens een 
biertje een flesje Heineken a 
€ 2,25 en een glaasje appelsap 
€ 2,00. 

Gaar gekookt 

Uit de menukaart kozen wij 
vervolgens als voorgerech- 
ten een zuppa pomodore van 
€ 4,00 die veel vet bevatte 
maar naar behoren smaakte en 
een carpaccio van ossenhaas 
a€ 9,25. Dit ijskoude gerecht 
was letterlijk overgoten met 
een ondefinieerbaar vocht 
en bestrooid met een poe- 
derkaas die waarschijnlijk 
Parmezaan zou moeten zijn. 
Als hoofdgerechten hadden 
wij achtereenvolgens geko- 
zen voor: spaghetti salmone, 
spaghetti formaggio en een 
pizza. Om te beginnen bij 
de spaghetti: die was helaas 
geheel doorgekookt en de 
pizza had helaas te kort in 
de oven gestaan, waardoor 
het binnenste totaal ongaar 
was. 

Afruimen 

Onze vraag aan de mede- 
werker in het restaurant of 
hij misschien de restanten 
van het eten van tafel wilde 
halen, werd genegeerd. Nog 
maareensgevraagd en jawel, 
er werden drie borden weg- 
gehaald en de rest bleef. Bij 
de les die wij de medewerker 
gaven, deelde hij ons mee 
dat dit de eerste keer was 
dat hij bediende. Wij bestel- 
den een Tiramisu van € 5,75 
en een Dame Blanche van € 
5,50. De Tiramisu lag onder 
een hele berg met cacao wat 
zo een lekker droog gevoel 
in je mond geeft en helaas 
was ervoor de Dame Blanche Kook eens anders 

wekelijkse kookrubriek 

Bereiding 

Verhit de olijfolie in een grote 
pan met dikke bodem en bak 
hierin de bacon, ui en knoflook 
op halfhoog vuur 8-10 minuten 
tot de ui enigszins kleurt en het 
spek knapperig is. 
Voeg de bouillon, het water, 
de aardappelen, preien, mar- 
jolein, nootmuskaat en worces- 
tersaus toe. Breng de soep aan 
de kook, draai het vuur laag en 
laat de soep afgedekt 25 minu- 
ten zachtjes koken, onder af en 
toe omscheppen 
Voeg de koolreepjes toe en 
laat de soep nog 10 minuten 
zachtjes koken. Voeg zout naar 
smaak toe. Serveer de soep in 
voorverwarmde kommen of 
borden. 

Bereidingstijd: 60 minuten Recept 

Aardappelsoep met bacon 

(hoofdgerecht voor 4 personen) Ingrediënten: 

175 gr. bakbacon in reepjes 
1 eetlepel olijfolie 

1 ui in dunne ringen 

2 tenen knoflook fijngesnipperd 

dl kippenbouillon 
1 1/4 Itr water 

500 gr. aardappelen in dunne plakjes 

3 preien fijngesneden 

1 theelepel fijngesneden marjolein 
1/2 theelepel nootmuskaat 

1 theelepel worcestersaus 
200 gr. groene kool in reepjes 
zout en peper uit de molen geen chocoladesaus. Nog twee 
kopjes koffie besteld met één 
Sambucca, die helaas ook 
uitverkocht was. Wij hebben 
€ 70 afgerekend (wat € 60 te veel was) en hebben 'het 
Zoete Leven' met een bittere 
smaak verlaten. "Zandvoort biedt u meer dan strand alleen' 

Laat de plaatselijke horeca hierin 

maar eens voorop lopen. Ondernemers: Let op uw Saek! f Wijn onder de loep Het komt bij de meeste mensen regelmatig voor dat er een fles wijn 
opengetrokken wordt die niet gelijk helemaal wordt leeggedronken. 
Als u er vervolgens ook de dag daarna niet aan toekomt, ziet de wijn 
wel een hals van binnen, maar niet die van u. Ook degenen onder u die graag 
een glas wijn drinken, maar niet 
gelijk een hele fles, of alleen 
thuis zijn, is een half flesje ei- 
genlijk een uitkomst. Nu koop ik 
niet vaak halve flesjes, maar het 
leek mij leuk om deze eens te 
proeven en te onderwerpen aan 
de prijs/kwaliteitstest. 

De Vomar heeft drie rode 25 cl. 
flesjes in het assortiment: één 
Zuid-Afrikaanse, één Spaanse 
en één Amerikaanse. Ook kan er een keuze gemaakt worden uit 
rosé en witte wijn van dezelfde 
huizen. Ditmaal heb ik mij op 
de rode wijnen geworpen en ik 
moet zeggen: het viel verre van 
mee. Maar dat leest u hieronder. 

Overigens zal ik het proeven van 
de halve flesjes hierdoor niet op- 
geven: een volgende keer zal ik 
de witte en rosé wijnen testen, 
maar misschien wel van een an- 
dere slijterij of supermarkt. Drakensberg - 
Zuid-Afrika - 2004 

De kleur is mooi helder, licht 
paarsrood. De geur en smaak 
van fruit is duidelijk aanwezig: 
donkerrood fruit zoals bessen 
en bramen. Toch ruik en proef 
ik nog iets anders en dat is alco- 
hol. Dat geeft iets branderigs en 
is niet prettig om te drinken. 

De voorgestelde combinatie, op 
de achterzijde van het etiket, 
van de wijn met rood vlees, een 
braadstuk, pasta of kaas, zou ik 
u dan ook niet aanbevelen. 
Ik denk dat het zonde is van uw 
eten. 

Gekocht bij: Vomar, Prijs: €1,29 
Kwaliteit/prijsverhouding: 2 Tree Oaks - 

Californian red wine U.S.A. 

Een licht paarsrode kleur. De wijn 
geurt naar groente en andijvie. 
Dat klinkt typisch voor een wijn, 
maar kan erg lekker zijn. Daar- 
naast zit er ook een licht zoete 
geur aan de wijn die nog het 
meest doet denken aan vanille- 
vla. 

De smaak is redelijk stevig, wat 
aards en met voldoende zuren. 
Geen onaardige wijn, maar ook 
geen hoogtepunt. 

Gekocht bij: Vomar , Prijs: € 1,29 
Kwaliteit/prijsverhouding: 5 

Garcpn's Tempranillo / 
Cabernet - Carinena Spanje 

Van deze lichtrode wijn werd ik, 
net als van de Zuid-Afrikaanse, niet echt vrolijk. Met een geur 
van vijgen, krenten en noten 
zoals elitehaver, is op zich niet 
mis, maar op de een of andere 
manier deed de geur deze wijn 
geen goed. Met de smaak was 
het volledig mis: heel veel zuren 
in de wijn en enorm bitter in de 
nasmaak. Zelf zou ik deze wijn 
een volgende keer rustig in de 
schappen van de Vomar laten 
staan. 

Gekocht bij: Vomar. Prijs: € 1,39 
Kwaliteit/prijsverhouding: 1 

En vergeet u niet: over smaak 
valt niet te twisten! 

J. van Gelder 
(vinoloog) HALTESTRAAT 27 
ZANDVOORT 
TEL. 023 571 57 95 
DE LAAT 104 
ALKMAAR 
TEL. 072 51 1 8919 'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING' 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND fffi] SCioe/zert/ 
<=?>. aan 3Clee\\ Violen * Primula's 
Vergeetmeniet * Bloembollen in pot van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93 J '""i rwriRfMirMi/rn (7^r7{\\ rPi- 'jfffe ^^^(lm^ ; mOw^^^^ _ _ ig Vlaai i op imaat ■Il OÏS §?Si: 

M i MMnff®G©0ïfl@D : D[jD©(sl®D 3, 3@D[ 
'M.T. Coiffures 

(Dames / fieren 

Bij Joop kunt u 

mét of zonder afspraak 

langskomen 

tfogeweg 27 
Tei s/i 69 69 

Zit U in een dipje? 

wij hebben wel een tipje 

licht, vitaminen en een kleurtje 

wij geven U graag een opknapbeurtje 

12 jaar geleden reeds begonnen 

wij gaan nog steeds voor veilig en verantwoord zonnen! 

Burg. Engelbertstraat 96 • 2042 KP Zandvoort • tel. 023 5713 


807 
GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl 

Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst! HERENKAPSALON Voor een Vakkundig, Modern 
en Betaalbaar Kapsel 

Knippen vanaf € 16.= 

Winkelcentrum Zandvoort Noord 
telefoon 5712305 TON GOOSSENS Ruime GRATIS parkeergelegenheid HERENKAPSALON IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 
Zandvoortse Courant • nr. 7 • week 11 • 17 maart 2005 Heden l/enêPó 
De watertoren uit 1913 stond maar dertig jaar! 
Het huidige, thans als water- en uitzichttoren buitengebruik zijnde bouwwerk aan de 
Thorbeckestraat, is niet de eerste in zijn soort dat Zandvoort gekend heeft. Op 30 juni 1913 
werd op het zuidelijk deel van het huidige De Favaugeplein, een water- en uitzichttoren in 
gebruik genomen. De toren verzekerde de inwoners van goed geregelde watertoevoer en het 
zich als badplaats snel ontwikkelende Zandvoort was een toeristische attractie rijker. Nadat de 
gemeenteraad op 24 september 1912 met 6 tegen 4 stemmen had besloten de toren te bouwen, 
werd deze op 30 juli 1913 om 16.00 uur geopend. Uitzicht en watertoren? 

De discussie om te komen tot 
de bouw van de toren had 
zich vooral toegespitst op de 
vraag of het alleen een water- 
toren of tevens uitzichttoren 
moest worden. Het verschil in 
prijs tussen beide opties was 
voor die tijd het aanzienlijke 
bedrag van ƒ 30.000 of te wel 
ƒ 15.000 voor alleen een wa- 
tertoren en ƒ 45.000 voor een 
water- annex uitzichttoren. 

In beide gevallen zou de to- 
ren van beton worden opge- 
trokken door de 'Hollandsche 
Maatschappij tot het maken 
van werken in gewapend be- 
ton'. Een argument tegen het 
inrichten als uitzichttoren was 
dat het concurrentie zou be- 
tekenen voor de plaatselijke 
ondernemers. Levensbelang 

De toenmalige burgemeester 
J. Beeckman stelde tijdens een 
bijeenkomst in de raadszaal van 
het gloednieuwe raadhuis, dat in 
1 91 2 was geopend, de voor Zand- 
voort van levensbelang zijnde en 
destijds hypermoderne voorzie- 
ning, officieel in gebruik. 
Burgemeester Beeckman was ver- 
heugd dat er door de ingebruik- 
stelling van de reservoirs in de 
toren, voldoende druk werd ge- 
realiseerd op het Zandvoortse wa- 
terleidingnet dat op 23 juli 1912 in 
gebruik was gesteld. 

Waterdruk 

Niet alleen de inwoners en de 
badgasten, voor wie ook de hygi- 
ënische omstandigheden werden 
verbeterd, en de brandweer wa- 
ren verzekerd van een geregelde 
watertoevoer. De brandweer kon 
nu ook hoge gebouwen, zoals Voorjaar 1913. De vlag in top. Het hoogste punt van de eerste 
Zandvoortse water- en uitzichttoren is bereikt. 
(Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld01452). de in aantal sterk toenemende 
hotels, afdoende blussen. Tot de 
ingebruikneming van de water- 
toren was de waterdruk daar- 
voor op diverse plaatsen in de 
gemeente te laag . Ook het totaal 
wegvallen van de watervoorzie- 
ning door het uitvallen van het 
pompstation Leijduin behoorde 
op 30 juli 1913 tot een sporadi- 
sche gebeurtenis. 

Opgeblazen 

De toren domineerde maar der- 
tig jaar het Zandvoortse dorps- 
beeld. Op 17 september 1943 om 
14.00 uur blies de Duitse bezetter 
de toren op om een doeltref- 
fende kustverdediging mogelijk 
te maken. Een bouwwerk waar 
de Zandvoorters trots op waren, 
viel 30 jaar 48 dagen en 22 uur na 
de officiële ingebruikstelling ten 
prooi aan het oorlogsgeweld. 
De plaats van vooroorlogse 
water- en uitzichttoren wordt nu 
gemarkeerd door een gedenk- 
steen op het parkeerterrein van 
het De Favaugeplein. Lezers sclv/foh De Zandvoortse Courant is er voor u! Wilt u reageren op gepubliceerde artikelen. Stuurt u dan een 
'ingezonden brief' aan de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl postadres: Hogeweg 32. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren. Ingezonden brief 

Ik geef de heer J. v.d. Werf 
volkomen gelijk. Zandvoort 
wordt een gat waar niemand 
meer kan of wil komen. Hoe 
kan iemand bedenken om de 
Kostverlorenstraat te versmal- 
len, net zoals de Korte Zijlweg. 
Ga daar maar eens kijken als 
het druk is, een grote chaos! 
Een gezellige boulevard, zoals 
in Noordwijk, hebben we niet. 
Heel Zandvoort is één open- 
gebroken bende. Zandvoort 
noord hoort allang niet meer 
bij Zandvoort. De politie zie 
je er nooit of er moet iets ge- 
beurd zijn. Er wordt wel volop 
gedeald in de bergingen en 
gangen onder de flats. Door 
deze criminaliteit blijven de 
goede mensen weg. Velen wil- len weg uit Zandvoort, kijk maar 
naar de hoeveelheid woningen 
die te koop zijn. Ik vraag me af 
hoe men Zandvoort zo heeft kun- 
nen laten afglijden, ik heb be- 
tere tijden gekend. Wat kapot ge- 
maakt is, komt nooit meer goed. 
Bravo gemeente Zandvoort! 

M.J. van Hal Dierenasiel Zandvoort 
een 'welnesscentre' 

"De Dierenbescherming is naar- 
stig op zoek naar financiers voor 
het asiel, dat in 2007 in gebruik 
zou moeten worden genomen. 
Het Kennemer Dierentehuis 
vangt honden, katten en andere 
(huis)dieren op uit Haarlem, Ben- 
nebroek, Heemstede, Zandvoort, 
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Die gemeen- 
ten hebben echter al jarenlang 
-vanaf 1993- geen structurele 
financiële bijdrage geleverd aan 
de huisvesting van het asiel, het 
onderhoud daarvan en andere 
noodzakelijke investeringen", 
aldus de Dierenbescherming. 
(Haarlems Dagblad, 1 maart j.l.) 
En vandaag lees ik in de Zand- 
voortse Courant dat er een in- 
braak is geweest waardoor het 
asiel opnieuw is gedupeerd. Ik 
vraag me ernstig af hoe het nou 
staat met het sociale dieren- 
gevoel van deze gemeente, de 
omliggende gemeenten die van 
dit regionale opvangcentrum ge- 
bruik maken én van de bewoners 
en middenstand in dit dorp. 
We kunnen tonnen met geld 
uitgeven voor het verfraaien van 
Zandvoort, een prachtige boule- 
vard aanleggen en praten over een 'jaarrond Wellness-centre'. 
Is het asiel dan niet belangrijk? 
Dat kan, het levert de gemeente 
namelijk helemaal niets op. Geen 
geld, geen prestige, geen uitstra- 
ling. Maar hebben de dieren, die 
er niets aan kunnen doen dat ze 
daar moeten verblijven, ook geen 
recht op een "Wellness-centre'? 
Recht op een plek waar ze bij kun- 
nen komen, zich prettig voelen 
en daardoor wellicht weer zo lek- 
ker in hun velletje komen te zit- 
ten dat een nieuw baasje in het 
vooruitzicht komt? Veel mensen 
in Zandvoort hebben huisdieren. 
Die dieren komen wellicht uit dat 
asiel of zullen er ooit gebruik van 
maken. Omdat ze niet meer thuis 
kunnen zijn of omdat u op vakan- 
tie gaat. Een pensionfunctie is er 
immers ook. 

We klagen over hondenpoep op 
straat. Terecht. We vinden daar wat van, we vinden dat de honden- 
belasting daar misschien aan 
besteed moet worden. Ik vind 
dat de hondenbelasting naar 
het asiel moet. Dat scholen 
en kinderen in actie moeten 
komen om geld op te halen 
voor het asiel (adopteer een 
hok door een sponsorloop bij- 
voorbeeld). Ik vind ook dat de 
gemeente Zandvoort zich sterk 
moet maken voor goede huis- 
vesting voor deze viervoeters 
én dat wij daar als inwoners van 
Zandvoort ook iets aan moeten 
bijdragen. Dus Zandvoorters, 
kom in actie! Wees creatief en 
doortastend en zorg dat op dat 
unieke plekje in de duinen een 
pension komt te staan waar we 
trots op kunnen zijn. 

Mariska van Huissteden G Wist u dat wij ook uw keukeninbouw 

apparaten repareren en waar nodig 

zeer snel en tegen scherpe prijzen 

tevens vervangen!!! Thorbeckestraat 1 5 • 2042 GL • Zandvoort • Tel. 023-573 26 49 
Amsterdamstraat 70 - 72 • 2032 PS • Haarlem • Tel. 023-533 82 69 "I ^BGE'S IJZERS 

N ANNO 1893 ^ 

Onze nieuwe 
mengmachine is er!!! 

Wij mengen nu: Flexa - Sikkens en i 
Brink Molijn in 60- tot 80.000 kleuren Pakveldstraat 19 - Tel. 023-5731930 'U tfeackfiet 

Internet & Computer Centrum 

Ruim 9 jaar een vertrouwd adres voor 
al Uw hardware, reparaties en supplies. Eigen technische dienst en buitendienst 

Hallestraat 59A 2042 LL Zandvoort 8 023-5730749 
w w w.beach n el . nl i nfo@beachnet. nl WIN DEZE FIETS!!! 

Kom naar de winkel en raad het gewicht! OP ALLE 

2 004 MODELLEN 

20% KORTING!!! Kalahah510SX 

Nieuw: ± 80 kinderfietsen in de kelder! 

Martijn's Fietsenhoek Tolweg 6 2042 EK Zandvoort Tel.: 023-5714484 
murno HET TERRAS STAAT ER AL 

Strandpaviljoen 8 Zandvoort 
T. 023 571 64 06 
www.trefpuntannette.nl II KAASHUIS DE TROMP WINKEL 

Mooi vol van smaak 
Bekroonde Boerenkaas 

Nu 500 gram € 5.75 

Voor al onze 

klanten een 

leuke Paasattentie 

Grote Krocht 3-5 

2042 LT Zandvoort 

TeL/Fax 023-5719058 AANBIEDING Teaen inleverina van deze advertentie: een wit t-shirt of muis. 

bedrukt met uw foto of tekst voor 

€5,90 Joegosfoviscfi restaurant 

T)'U ( B'ROV'Wl f K 

Gezellig ouderwets lekker veel, voor weinig 
ling is geldig t COPY . Offic 

-ff 1 — Haltestraat 35, 2042 LK Zandvoort 

Tel.023-5737 698, Fax 023-S737 69S 

E-mail: lnfo@copyofflce.nl 3 gangen weekmenu 

dinsdag t/m vrijdag 

Vis of vlees 

€11,75 

Beide Paasdagen geopend! 

Zeestraat 41 • Tel 5715110 • (maandags gesloten) 
mmmw 
BOUDOIR 

PERSONAL STYLING ~Xd ACTIE! 20-40% VOORDEEL 
OP DEFINITIEF ONTHAREN 

De McdCos IPL werkt op basis van zichtbaar hoog-energetisch gepulseerd licht 
dat op de behaarde huid wordt gericht. Dit licht wordt door het haar pigment 
naar de haarwortel geleid. In de haarfollikel wordt de lichtenergie omgezet in 
warmte-energie, waardoor de haarwortel wordt uitgeschakeld en er geen haar 
meer uit kan groeien. Oksels 

Bikinilijn 

Oksels + bikinilijn + bovenlip 

Oksels + bikinilijn + onderbenen nclusief 20% voordeel 
nclusief 20% voordeel 
nclusief 30% voordeel 
nclusief 40% voordeel € 75,-* 
€ 75,-* 

€150,-' 

€ 285,-' 

* prijs per behartdeürv Voor meer informatie of een afspraak: 

Boudoir Zeestraat 56 Zandvoort Tel. 023-573602 1 of 06-546407 1 4 
Vouwgordijnen 

* Gratis stof 

* Gratis meten 

* Gratis plaatsen 

* 10% Korting 

(bij zelf meten en plaatsen) Geopend woensdag t/m zaterdag 

Grote Krocht 22, 2042 LW Zandvoort 

Tel. 023-5739005 

Fax 023-5739006 

Mobiel 06- 53 80 95 98 Boekenweek 2005 
spiegel van de lage landen 

b0ekenweefcoveronzeg»chlc<lenl5 éC39 

Mm >üw Boekenweekgeschenk van Jan Wolkers 

Zomerhitte. Over een fotograaf en een geheimzin- 
nig drietal op een van de waddeneilanden. Gratis bij 
aankoop van ten minste € 1 1 ,50 aan Nederlandstalige 
boeken (Zolang de voorraad strekt). 

Boekenweekessay van Henk van Os 

Moederlandse geschiedenis. Over 'historische sensa- 
ties'. Van de boekenkist van Hugo de Groot, de grote 
teen van Cornelis de Witt tot de Bureaustoel van Willem 
Drees. Slechts € 2,50. 

Boekenweekmagazine over geschiedenis 

Volwassen tijdschrift met aandacht voor honderden 
boeken over geschiedenis. Om vaak in te bladeren, ook 
na de Boekenweek. Vraag uw boekhandelaar. Bruna Balkenende 

Grote Krocht 1 8 • 2042 LW Zandvoort 
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl VeroModaby Confetti Uero moda is momenteel één van de meest besproken en 

zeer succesvolle dameslabels in Nederland. Het succes van 

Vero Moda is te danken aan modisebe collecties waarbij de 

prijs/kwaliteitsverhouding optimaal is. Vero Moda richt zich op de prijsbewuste vrouw van +/-18 tot 

+/-40 jaar, die geïnteresseerd is in trends en mode. 

Onze partner Bestseller hoort daarmede tot de grootste 

Europese producenten van modekleding met als filosofie dat 

trendy en modieuze kleding ook betaalbaar kan zijn. Confet'ti voert hiernaast nog diverse 
bekende labels tot en met maat 48 

Hallestraat 11-Zanilvoort Emotionby Esprit Hier vindt u op 200 vierkante meter vloeroppervlak 

12 maandelijkse collecties van de navolgende divisies 

van het bekende merk Esprit: EDC by Esprit, Esprit casual, Esprit Collection, 

Esprit body wear. Esprit Home wear, Esprit Shoes, 

Esprit accessoires Hier vindt u ook het kledingmerk "PHINK". 

Dit merk is ontwikkeld voor "jonge volwassenen ". 

Meiden tussen de 8 en 16 jaar die hun eigen stijl willen creëren. 

Haltestraat Wa & 10a -Zandvoort NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! Pieces Sinds kort komt bestseller ook 
met de winkelformule "PIECES" Hier kunt u terecht voor "VILA Clothes" 

"ONLY shoes", "ONLY Cosmetics" 

en "Pieces accessoires". Dit alles in trendy en modieuze kleuren 
tegen bijzonder betaalbare prijzen. 

Haltestraat W -Zandvoort Men's Wear 

Exclusive and casual 

Haltestraat 2a • Tel. 023 - 571 95 19 
7 dagen per week geopend Voor mannen van jong tot oud, van klein tot groot, 

voor hen die net iets anders willen. 

Sportief, klassiek en exclusief. 

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN! 

Voor collectie en informatie: 

www.vlugfashion.nl WNDUll 

MODE&ACCESSORES ZONDAG'S GEOPEND 

Kerkstraat 3 • Zandvoort Rosariïo 

TWEE WINKELS KEUS VOOR TIEN!!! 

Rosarito Be ach and Hors e 
Bad-, strand- en vrijetijdskleding 

Alles voor ruiter en paard LET OP! Woensdag 6 april • 20.00 uur 
modeshow • reserveren in de winkels Haltestraat 62 A 
Tel. 571 32 25 
BELLI E RIBELLI ityle is born 

in the heart 

and lives 

in the eye 

Haltestraat 45 

Zandvoort 

023-571 27 05 bloemen aan zee 

Wij doen bloemen 

en planten Ma t/m za van 9.00- tot 18.00 uur 
Zo van 12.00- tot 17.00 uur 

Haltestraat 30 - Zandvoort 
Tel.: 023-5720042 
www.bloemenaanzee.nl 
Lees eerst rustig 

deze krant en kom 

daarna snel naar 

Jupiter Plaza 


ÖJ ET llarocamo 

^eworn /eMerefe/i/ 

Kerkstraat 14 - Zandvoort 
Als u uw ei niet kwijt 
kunt, komt u naar De Lamstrael 

Haltestraat 52 
Zandvoort 
PIZZERIA 

EN AFHAALCENTRUM 

M1M0 

www.pizzamimo.nl 

OPENINGSTIJDEN: 
7 dagen per week van 1 7:00 - 01 :00 uur Bezorgkosten € 1 ,50 
Bestellingen boven de € 20,- GRATIS! TEL. 023-5714463 

Haltestraat 23A • 2042 LK Zandvoort Q/tilösceniay 

Geniet ook thuis van de Griekse keuken! 

Bij afhalen op alle gerechten van de menukaart 10 % korting. 

Bel voor afhalen/reserveren 023 - 5734920 Bezoek ook onze website: WWWM0XENIA.INF0 Gegarandeerd lekker 

HattSBBD 49, 2042 LK - Zandvoort, tel. 023 - 5734920 1 %S Haltestraat 54 - Zandvoort 
Tel. 023-5712451 ^ d& \r*disch /? Pj Jün$ éCie 
Woensdags winterdaghap € 7,50 tot eind maart 

Tegen inlevering van deze advertentie 
10% korting op afhaalmenu's! 

Zeestraat 55,Zandvoort: 023-571 4681 Restaurant 

Le Grand Prix 

Vlees- en Visspecialiteiten 

• Heerlijke pizza's! 

• Barbecue aan tafel 

• Grote variatie in vlees- visgerechten 

• Elke week een speciaal menu 

• Ook om mee te nemen! 

Passage 6 - 10, Zandvoort 
Tel.: 571 38 13 of 06 - 20 444 642 
(vanaf 15.00 uur, maandag gesloten) 


HONC KONC 


-Üh VÉ- ÜT 4£ Haltestraat 69 
2042 LL Zandvoort NL 


Eigenaar: Xi.Hu 
Uw gastvrouw: Winny Huang 
TEL: 023-5717897 FAX: 023-5739866 

■■■■ f . 

ffli"if#]'6j. € 16,75 Keuze week menu 

(van maandag tlm vrijdag) 

Wij heten u van harte welkom. 

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort 

Tel. 023-5716450 

Geopend van 17.00 tot 22.00, woensdag gesloten \&mmmêm direzione: passage 2-4 Zandvoort 

Alfredo Caramante Tel. 5716785 Toko Bintang 

Indonesische keuken 

Maaltijabezorging, 
afhalen en zitplaatsen 

Catering Javaans buffet 

Haltestraat 34 - Zandvoort 

Tel.: 023-5712800 
Pannenkoeken- & a la Carte Restaurant 
Ook om mee te nemen 

Passage 32-34 2042 KV Zandvoort 
Telefoon 023-57 185 86 GALLSGA 

Genieten & Genieten PAASBESTE AANBIEDING 

De Kuyper 

Vieux ISOcl 
5 euro korting! 

van 19,99 voor 1 4/99 Slijterij Beems v.o.f. • Wijnhandel 

Grote Krocht 24 • 2042 LVV Zandvoort 
Telefoon: 023-571 25 32 
t>t Z,uld Creatief i>e m.eest origiv^le tv» betaalbare 
* ook, workshops \Joor kinderen, ew. speóale opdrachten. * Zandvoortse Courant • nr. 7 • week 11 • 17 maart 2005 vijfenvijftig plus door Ton Timmermans Kent u hem nog: Jan Cottaar? 

Je eigen helden creëren, dat kon in die tijd nog. Begin jaren 50 bestond er nog geen televisie. 
Als radioverslaggever kon Jan Cottaar voor de microfoon de wereld van de sport naar zijn hand 
zetten: niemand zag het immers. Zijn carrière begon met een wekelijks sportpraatje voor de KRO 
radio. Het leuke is overigens dat hij zelf helemaal niet zo sportief was. De enige sport die Jan 
Cottaar in zijn leven ooit zelf actief beoefend heeft was... hengelen. Johannes Hendricus Marie 
Cottaar werd op 6 maart 1915 geboren in Delft als zoon van een kruidenier. Met zijn specifieke, wat hese 
stem vertelde Cottaar dage- 
lijks voor de radio over de 
heldendaden van de wielren- 
ners. Er bestonden nog geen 
'motorverslaggevers'. Dus een 
rechtstreeks verslag van de aan- 
komst was al heel wat voor de 
jaren 50. Cottaar ging er prat op 
dat hij ogenblikkelijk zag wie er 
gewonnen had, wie er tweede 
werd enzovoort. Als het heel 
spannend was en hij verwacht- 
te dat hij niet goed zou kunnen 
zien wie er als eerste aankwam, 
wachtte hij gewoon even tot de 
renners aangekomen waren, 
keek dan naar de uitslag en 
begon vervolgens van de aan- 
komst zogenaamd een "live" 
verslag te doen. Het vlinderdasje 

De televisie stond begin vijftiger 
jaren nog in de kinderschoenen. 
Maar op 10 september 1950 
werd toch al live verslag ge- 
daan van een voetbalwedstrijd 
met commentaar door Cottaar. 
Later werd het programma 
"Sport in beeld" gepresenteerd 
door hem. Wie herinnert zich 
niet het wat bolle hoofd en het 
karakteristieke vlinderdasje. 

Karakter 

In 1981 verscheen er nog een 
jeugdboek: "Gele trui tegen wil 
en dank". In dit boek gaat het 
over een wielrenner die liever 
zijn kopman helpt dan dat hij 
zelf wint. Het paste geheel in de 
gedachte van Cottaar dat sport 
een goede invloed heeft op 
het karaktervan een mens. Op 
21 juli 1984 overlijdt Jan Cot- 
taar in Leiderdorp. 
Hoezo 'gezegende' ouderdom? 

"Daar teken ik voor". Met een zekere naijver wordt gesproken 
over personen die al een hoge leeftijd bereikt hebben. Ouderdom 
wordt geassocieerd met het begrip 'wijsheid'. Op welke manier 
keken onze voorouders tegen dat fenomeen aan? Daartoe wijst 
Prof. Bas van lersel, emeritus hoogleraar Nieuw Testament aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, op het Oude Testament. Wijsheid 

Gezien de levensomstandighe- 
den en de medische mogelijk- 
heden zullen er in de oudheid 
weinig mensen werkelijk be- 
jaard geworden zijn. Boven- 
dien was men veel eerder 'oud' 
dan tegenwoordig. De wijs- 
heid van Psalm 90, vers10 gold: 
"Zeventig jaar kan ons leven 
tellen, tachtig wellicht als wij sterk zijn". In die tijd bestonden 
er nauwelijks hulpmiddelen en 
zeker geen therapieën. De ou- 
deren waren volledig aangewe- 
zen op hulp van familie en van 
liefdadigheid. 

Gezegende ouderdom 

Gelukkig was in het Oude Tes- 
tament niet alles kommer en 
kwel. De oude dag werd gezien als een zegen. De koppeling 
oud en wijs werd toen al vaak 
gemaakt. Vandaar dat jonge 
mensen het advies kregen de 
raad van de 'wijze ouderdom' 
niet in de wind te slaan. 

Moderne uitwerking 

Professor van lersel geeft een 
voorzet voor een moderne in- 
vulling van de 'raad van oud- 
sten'. "Zou het zo gek zijn om 
de Eerste Kamer der Staten 
Generaal te veranderen in 
een 'raad van oudsten'? Niet 
langer een 'noodremfunctie' 
aan het eind van een wetsont- 
werp, maar een adviesfunctie 
aan het begin van het wetge- 
vingstraject", vraagt hij zich 
af. 

Inzet ouderen 

Waarvan lersel zich in het bij- 
zonder aan stoort is de twee- 
deling die vooral de reclame 
erop na houdt. Enerzijds de 
zorgbehoevende ouderen en 
aan de andere kant de fitte, 
bruisendesenioren. Erzijn ook 
grote groepen ouderen die 
zich inzetten voor de samenle- 
ving, vrijwilligerswerk doen en 
adviesfuncties bekleden. Zandvoort biedt ruime 'Zorg' 

De na-oorlogse geboortegolf komt eraan. Of we het willen of 
niet: met rasse schreden vergrijst onze badplaats. Naar verwach- 
ting groeit het aantal Zandvoortse 55-plussers in 2020 naar ruim 
37% oftewel 6100 personen! Gelukkig staan er speciaal voor 
senioren nu al heel wat plaatselijke organisaties klaar. 

Stichting Welzijn Ouderen (SWOZ) 

De SWOZ is voor veel senioren onmisbaar om zelfstandig door 
het leven te blijven gaan. Ter ondersteuning staan verscheidene 
servicediensten klaar, ondermeer: Tafeltje-dek-je, de belbus, een 
hulpdienst, de ouderenadviseur en alarmering. 

Aktiviteitencentrum (AKZA) 

Een welzijnsorganisatie die zich inzet voor alle inwoners van 
Zandvoort met een scala aan cursussen, workshops en andere ac- 
tiviteiten. Op sociaal-cultureel gebied is er een ruim aanbod voor 
zowel jongeren als ouderen. 

Openbare Bibliotheek 

Naast boeken en tijdschriften liggen dagelijks voor iedereen di- 
verse kranten op de leestafel. Voorts wordt in de expositieruimte 
wekelijks een koffie-uurtje voor 55-plussers gehouden en is er re- 
gelmatig een voorleesuur. 

Woningcorporatie EMM 

Met maar liefst 2600 woningen zorgt de corporatie voor een 
gedegen huisvesting, waarbij het zogeheten duurzaam wonen 
voorop staat. 

Woon- en voorzieningencentrum Nieuw Unicum 

Deze instelling staat klaar voor mensen meteen lichamelijke han- 
dicap en biedt zorg-op-maat. Boven het nieuw te bouwen acti- 
viteitencentrum komen in samenwerking met Nieuw Unicum 16 
appartementen voor bewoners met een lichamelijke handicap. 

Stichting Zorgcontact 

Houdt zich bezig met de zorg voor ouderen en verzorgt de 
zorgcentra Huis in de Duinen (Zandvoort), Bodaan (Bentveld) en 
Meerleven (Bennebroek), alsmede verscheidene aanleunwonin- 
gen. De instelling richt zich ook steeds meer op de zorg aan zelf- 
standig wonende senioren. Goed met pensioen leder jaar bereiken zo een 150.000 mensen in Nederland een 
belangrijke mijlpaal in hun leven: zij gaan met pensioen of 
VUT en krijgen daardoor te maken met veel veranderingen. 
Niet alleen financieel maar zeker ook sociaal en emotioneel. Goede 
voorbereiding op de pensionering zou de overgang naar een 
andere manier van leven dan ook beter kunnen laten verlopen. 
TNO Delft heeft een en ander wetenschappelijk onderzocht. Het in de boekhandel verkrijgbare 
rapport zet op duidelijke wijze 
uiteen waarmee mensen na hun 
pensionering rekening moeten 
houden qua inkomsten en uit- 
gaven, welke keuzes ze kunnen 
maken ten aanzien van wonen, 
schenken, erven, enz. 

Onderzoek 

Het onderzoek van TNO Delft gaf 
aan dat vrijwel iedereen behoefte 
heeft aan informatie over die nieu- 
we levensfase. Men wil zich graag 
een half jaar tot een jaar voor de 
pensioneringsdatum uitgebreid 
informeren. Vooral over financi- 
ële zaken en gezondheidsaspec- 
ten willen mensen veel te weten 
komen. 

Onverklaarbaar 

Het vreemde is dat van die naar 
schatting 150.000 mensen, slechts een kleine twee procent zich 
structureel daarop voorbereidt. 
Stoppen met werken heeft ingrij- 
pende sociale en financiële gevol- 
gen. Daarbij komt dat mensen die 
met pensioen of VUT gaan in die 
periode vaak ook voor het eerst 
fysiek geconfronteerd worden 
met het ouder worden. 

Wegwijzer 

Het boek 'Kracht van je leven' is 
bedoeld voor iedereen die binnen- 
kort met pensioen of VUT gaat, 
net gepensioneerd is dan wel 
mensen of instellingen die met 
deze groepen te maken hebben. 
Het boek is samengesteld door 
het Nederlands Instituut voor het 
Bank-, Verzekerings- en Effecten- 
bedrijf, NIBE-SW en redactioneel 
bewerkt door TNO Verouderings- 
onderzoek. Het bestelnummer is 
ISBN90-446-0421-X. Van SCHAIK f Makelaar O.G. Burg. van Fenemaplein 22/1 Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: info@vanschaikbv.nl 
OPEN HUIS 

zaterdag 19 maart van 11:00 - 13:00 u. Op de eerste etage gelegen ruim driekamerappartement (vh 4) 
met uitzicht op boulevard en zee. Balkons aan zee- en landzij- 
de. Eventeel garage ter overname in tegenoverliggend com- 
plex. Woonkamer met eiken parketvloer en open haard; 
moderne keuken v.v. granieten blad en inbouwapp.; badkamer 
met ligbad; 2 slaapkamers. 

Vraagprijs € 215.000,- k.k. Leeuwerikenstraat 12-3 


Van Speykstraat 


8A 
r 


ÉW~T1 esh mm 


p • -TT- 


ui 


•"%*, 
S^ip^ NVM 

AANKOOP-VERKOOP/ 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR- BEHEER/ 
HYPOTHEEK/ 
PROjEKTEN-ADVIEZEN Nabij station en centrum gelegen goed onderhouden royale 

bovenwoning met balkon op het oosten en westen. 

Ind. begane grond; entree; hal; eerste etage: ruime hal; toilet; 

woonkamer (ca. 7x3,8111); keuken; 3 slaapkamers (ca. 3,8x 

3,2m, 3,9x2,9171 en 3,ix2,8m); badkamer met wastafel en 

douche. 

Vraagprijs € 195.000,- k.k. In Zandvoort-Zuid gelegen modern driekamerappartement 
met uitzicht op uitgestrekt duingebied. Ind. hal; toilet; royale 
keuken met balkon; woonkamer met open haard, laminaat- 
vloer en balkon; 2 slaapkamers; badkamer met douche en 
wastafel. Vrij parkeren in de directe omgeving. Vraagprijs € 169.500,- k.k. 

Haarlemmerstraat 26 
In charmante en geliefde straat ligt dit karakteristieke en royale 
herenhuis met een 15 meter diepe achtertuin op het zuiden. 
Deze uitstekend onderhouden woning heeft een speelse inde- 
ling met een ruime living (± 45 m 3 ) en een moderne keuken in 
het souterrain (± 15 rrf). Op de eerste verdieping bevinden zich 
3 slaapkamers en een badkamer met wastafel, toilet en 
douche. Eventueel garage ter overname aan de overzijde van 
de straat ad € 30.000,- k.k. Vraagprijs € 345.000,- k.k. 
ZAND- 
KORRELS Mark & Mark 
Renovatie- en 
schilderwerk 

Ervaren vaklieden 
knappen uw huis op, 
zowel van binnen als 

van buiten 
Bel voor een vakkun- 
dig advies en prijsop- 
gaaf: 06 - 171 828 74 
U zult meer dan 
tevreden zijn! Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden Per direct te huur: 
vrijstaand zomerhuis 

2 kmrs, 1-2 pers. 

Huurpr. € 700,- Incl. 

GWL. Eigen terras, 

aparte keuken 

WC/d o u c h e/C V/wa s m . 

Aansl. Gemeubileerd. 

Tel 06-25155900 Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel ZANDKORRELS INVULBON PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven €500,00 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 
Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt 
u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00 TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam: 

(bedrijfsnaam) 

Telefoon: Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaar- 
den voor schade van welke aard dan ook, ontstaan 
door niet tijdig of onjuist plaatsen van Zandkorrels. 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen Sack-Time zoektFull time 

verkoopmedewerker/ster V.a. 21 jr. 

Tel 5712717 

Vragen naar Renate Inschrijvingen ook op het 
Wim Gertenbach College 
begonnen 

Veel leerlingen uit groep 8 van de Zandvoortse 
basisscholen gaan zich deze week inschrijven 
voor een vervolgopleiding. Ook op het Wim Ger- 
tenbach College, een VMBO-T school met HAVO 
onderbouw, is dit mogelijk. Deze week is het 
mogelijk om zonder afspraak langs te komen en 
je in te schrijven op: 

woensdag 16 maart van 14.00 - 17.00 uur 
donderdag 17 maart van 15.30 - 17.00 uur 
zaterdag 19 maart van 09.00- 12.00 uur 
maandag 21 maart van 19.00 - 21.00 uur 

(Geruchten over een leerlingenstop zijn uit de 
lucht gegrepen en derhalve onjuist!) 
Kijk ook eens op de website 

www.zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant • nr. 7 • week 11 • 17 maart 2005 
Sv Zandvoort zondag proeft weer de 
smaak van een overwinning Dat men tegen een opponent in degradatienood moet oppassen werd 
zondag weer eens duidelijk. United/DAVO, de ploeg uit Schalkwijk, 
had lange tijd uitzicht op een puntendeling. Vooral in de eerste helft 
mocht de ploeg van trainer Rob Buchel niet klagen over het nodige 
geluk. Tot twee maal toe verscheen United aanvaller Martin de Jong 
voor Zandvoort keeper Geoffrey Bloem. De eerste keer pegelde hij 
de bal tegen de lat en de tweede keer kon de Zandvoortse sluitpost, 
samen met Rik Logmans de inzet verwerken. Zandvoort daarentegen was 
nauwelijks bij machte om het 
doel van de tegenstanders te 
vinden en creëerden zo goed 
als geen kansen. Nog voor 
rust besloot Buchel al een wis- 
sel toe te passen. Max Aarde- 
werk moest plaatsmaken voor 
de licht geblesseerde Donat 
Bolisomi. Hierdoor werd wel het 
Zandvoortse middenveld iets 
sterker zonder echter gevaarlijk 
voor de gastheren te worden. 
Een tegenvallende eerste helft 
die met 0-0 werd afgesloten. 

Blonde krullen 

Na de rust had Buchel een tacti- 
sche wissel gepleegd. Faisel Rik- 
kers moest plaatsmaken voor 
Michel Schraal die centraal in de 
verdediging gingspelen. RikLog- 
mans kwam in de spits te staan 
en de boodschap was duidelijk. 
Gebruik de lengte van Logmans. 
Zandvoort kreeg nu het be- 
tere van het spel maar kon niet doordrukken. De meegereisde 
Zandvoortse supporters waren 
al voorbereid op een punten- 
deling maar Logmans wilde 
daar niet aan. Met nog slechts 
een handvol minuten te gaan 
mag Justin Robert vanaf rechts 
een corner nemen. Uiteraard 
zocht hij de blonde krullen van 
Logmans en die weet met een 
boogbal de vertwijfelde Uni- 
ted doelman te verslaan, 0-1. 
uiteraard een geweldige dom- 
per voor het in de onderste re- 
gionen bivakkerende United/ 
DAVO. Voor Zandvoort echter 
een opsteker van jewelste. Al- 
leen winnend kan een kampi- 
oenschap worden bereikt want 
de Zandvoortse ploeg voelt de 
hete adem van Onze Gezellen 
en Ripperda in de nek. Beide 
achtervolgende ploegen won- 
nen hun wedstrijden. OG uit bij 
SVIJ (0-2) en Ripperda thuis te- 
gen Alliance '22 (1-0). Hierdoor 
komen zij niet dichterbij maar 
blijven wel dreigend! 
Sv Zandvoort zaterdag loopt 
tegen eerste nederlaag op 

Het eerste elftal van de zaterdag afdeling van sv Zandvoort heeft 
in Hillegom niet laten zien dat zij als enige in aanmerking komen 
voor het kampioenschap in de derde klasse. Het plaatselijke SIZO 
trok met 3-1 aan het langste eind. Voor het zover was, hebben 
onze plaatsgenoten wel laten zien dat ze kunnen vechten. Dat was dan ook nodig. 
De gastheren speelden in de eer- 
ste helft met de strakke wind in 
de rug en Zandvoort had daar 
wat moeite mee. Als echter 
Arend Regeer zijn vizier wat op 
scherp had gezet, had het in de 
vierde minuut al gespeeld kun- 
nen zijn. Binnen die eerste paar 
minuten stond hij twee keer oog 
in oog met de Hillegomse keeper 
en even zovele keren miste hij het 
doel. SIZO putte hier moed uit. 
ledere punt diezij binnen kunnen halen is zeer welkom want ze 
staan in direct degradatiegevaar. 

Fouten 

Al voor rust was Zandvoort met 
de neus op de feiten gedrukt. 
Eerst werd er tot drie keer toe 
niet goed ingegrepen door de 
verdediging en kon SIZO spits 
Hein Lommerse keeper Ferry 
Nanaï het nakijken geven, 1-0. 
Nog geen drie minuten laten lag 
de bal, na een verkeerde tackle, 
op de penaltystip. Dezelfde Lom- merse bewees dat hij vandaag 
in goede vorm stak, 2-0. Zo een 
achterstand hadden de gasten 
dit jaar nog niet opgelopen. 

Weersgesteldheid 

Na rust, waarin Michael Kuijl 
gewisseld werd voor Pieter 
Brune, speelde Zandvoort uiter- 
aard met de storm in de rug. 
Het weer werd allengs slechter. 
Storm, regen, hagel. Het was 
bar en boos. De kustbewoners 
trokken zich er niets van aan en 
zetten SIZO vast op eigen helft. 
Als gevolg daarvan, mocht Sven 
van Nes vanaf de rechterkant 
een corner nemen. Door een 
goed traptechniek en gedragen 
door de wind, verdween de bal 
in één keer achter de verbou- 
wereerde keeper en hadden de 
Zandvoorters weer aansluiting. 
Dit zou niet van lange duur 
zijn. Na één van de sporadische 
keren dat de gastheren op de 
Zandvoortse helft konden ko- 
men, werd Nanaï voor de derde 
keer tijdens deze wedstrijd ge- 
klopt, 3-1. Wat Zandvoort ook 
probeerde en hoe de scheids- 
rechter ze ook hielp, de bal ging 
niet meer het SIZO doel in. 

Missers 

Aanvoerder Robin Castien moet Zwemmen Zandvoortse zwemmers 
presteren uitstekend 

In het prachtige Sloterparkbad in Amsterdam is afgelopen zon- 
dag de derde ronde van de meerkampwedstrijd tussen DWT, Ko- 
ninklijke AZ, ZPCH, Aquafit en de Zeeschuimers gezwommen. Op de gigantische tribune hadden 
de in grote getale meegereisde 
supporters een goed zicht op de 
verrichtingen van de zwemmers. 
De Zeeschuimers hadden een 
team van 17 zwemmers ingeschre- 
ven inde leeftijd van 8 t/m 1 5 jaar. 
Het aan het einde van de zwem- 
dag behaalde resultaat voldeed 
ruimschoots aan de verwachtin- 
gen van zwemmers en trainers, 1 1 
medailles gingen mee terug naar 
Zandvoort. 

Topzwemmer 

Michael Kras wist op de 50 meter 
schoolslag op 1 seconde van de 
NK limiet te komen. Zijn tijd van 
34.92 seconde was tevens goed 
voor het goud. Misschien wordt 
hij de eerste Zeeschuimer sinds 
jaren die zich op de NK kan gaan 
meten met de andere Nederland- 
se topzwemmers! De overige 10 
medailles werden verdeeld tus- 
sen Richard Kras: 2 keer goud en 
1 keer zilver; Ilse Schaap: 1 keer goud en 1 keer zilver; Daisy Ko- 
ning: 2 keer goud; Lola Holsboer: 
2 keer zilver; Kevin Keur: 1 keer 
brons en Goldie Kedde: 1 keer 
brons. 

Persoonlijke records 

De overige zwemmers van het 
team Miranda Schaap, Bas van 
Dam, Sam van der Linden, Vin- 
cent de Graaf, Jazzy Drommel, 
Tim Peters, Art van Wonderen, 
Patty Kras, Naomi Meijer en 
Charlotte Becker wisten allen 
hun persoonlijke records te ver- 
beteren 

Het is duidelijk dat de trainers 
Maarten Neerincx, Marcel Fop- 
pen en Eric Koning de ploeg 
weten te motiveren tot goede 
prestaties. Het eerste doel van 
het trainerstrio is dan ook om 
de vereniging naar de top van 
Noord Holland te brengen. Een 
ambitieus plan dat de komende 
jaren waarschijnlijk invulling zal 
krijgen. Sportuitslagen afgelopen weekend Basketbal 

Mosquito's (vet.) - Flamingo's 
Lions dal - De Hoppers 
Lions hel - Mosquito's Futsal 

ZSC04-ZOG 17 
Zandvoort Noord hel 

Handbal 

ZSCdal -West Site 4 
ZSC hel -Najaden 1 
ZSC hel -West Site 3 DSOV Hockey 

Abcoude - ZHChel 34-58 
80-40 
72-76 10-3 
7-3 10-13 
25-25 
25-18 5-4 Voetbal 

SIZO - Sv Zandvoort zal 
United/DAVO -sv Zandvoort zo1 zich ook nog de schlemiel van de 
wedstrijd hebben gevoeld. Hij 
miste twee (!) penalty's die om 
onduidelijke redenen werden ge- 
geven en een glaszuiver doelpunt 
van Van Nes werd afgekeurd. 
'Naaste' concurrent Al mere hield, 
door eigen winst bij RKAVIC, en 
dit verlies van Zandvoort wel enigszins aansluiting. Virtueel 
staan zij nu zes punten achter 
de lijstaanvoerders. Zandvoort 
heeft nog vier wedstrijden te 
gaan waarin ze moeten aanto- 
nen dat alleen zij kandidaat zijn 
om komend seizoen in de twee- 
de klasse te spelen. €) 
AUTO STRIJDER 

Zandvoort 
Tel: (023)-571 4565 Audi 

Service Demonstratieauto's en occasions VOLKSWAGEN 


Lupo 1 ,0 50 PK, blauw, 65.700 km 


€ 


6.800 


1999 


Polo 1 .4 (weinig km) 


€ 


5.800 


1996 


3-drs, flashrood, 55.300 km 
Polo 1 .4 Milestone pakket 


€ 


6.800 


1998 


blackmagic pareleffect, 39.700 km 
Polo 1 .4 44kW 


€ 


9.500 


2000 


5-drs, blackmagic pareleffect, 48.900 km 
Polo 1 .6 Variant 


ë 


8.900 


2000 


stationwagen, zwart met., 47.300 km 
Polo 1 .4 16v Sport 55kW 


ë 


12.700 


2002 


3-drs, indigoblauw, 63.800 km. 
Golf 3 1 .8 Automaat 


€ 


7.400 


1997 


5-drs, Dragongreen pareleffekt, Airco, Airbags 
Golf 4 1,9 TDi 


ë 


8.200 


1998 


3-drs, Diesel, 90 PK, blauw met. 
Golf 4 Variant 2.0 


ë 


12.700 


2000 


stationwagon, zwart met., 117.000 km 
Sharan 2.0 Comfort 


ë 


16.900 


2000 


MPV, benzine, indigoblauw parelleffect, 83.800 km 
Div. VW Transporters 


€ 


9.500 


2001 


wit, weinig km, bj. vanaf 2001 
prijs vanaf Euro 9.500 excl. BTW 

Audi A3 1 ,6 Ambiance 

zwart met., luxe uitv., 89.100 km 
Audi A4 1 .6 

sambabruin pareleffect, 149.600 km 
Audi A8 4.2 quattro tt aut pro-line uitv. 

sedan, benzine, irischgreen metallic, 48.000 km www.autostrijder.nl 2001 
1996 
2003 tfoen§ 

tlleaning ServicQ. 

Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 Tkcs^ 
H. WILLEMSt 
ELEKTROTECHNIEK Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
Brandmeldinstallaties 
Camera-bewakingssystemen Al 5 jaar hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 

alle merken • Schadeherstel 
Lid Bovag • Lid Schadegarant 

in en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel. 023 571 45 80 BOVAG 
Trade Ard Automobielen Zandvoort 
Klassieke motoren nn^HCHn PBOVAG Max Planckstraat 44 

Tel. 023-573 05 1 9 

www.trade-ard.nl 

info@trade-ard.nl Renault Twingo 1.2-1 ÓV Euro 2000 € 6950 

paars met. / 2001 / 38000km / airco,st.bekr. 

Daewoo Matiz Pure PS 5drs. € 5750 

kobalt blauw / 2001 / 17800km / st.bekr. 

Fiat Seicento Sporting, Abarth uitgevoerd € 6950 
geel / 2001 / 30300km / st.bekr, Teder, etc. 

Renault Megane 1 .ói RN Automaat 5drs. € 3500 
do-blauw / 1 996 / 1 80900km / st.bekr 

Audi A3 Automaat 1 .6i 74kw 3drs. € 8950 

zilvergrijs met./ 1998 / 148000km / airco 

Renault Safrane 2. OilóVRXE € 7950 

do-blauw / 1 999 / 1 1 7500km / veel optie's Incl. afl. beurt + 6 mnd. BOVAG garantie (t € 4500) Krant 

niet 

ontvangen? Bel 0251-67 44 33 
voor 14:00 uur of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl 

U kunt deze ook gratis 
afhalen bij: 

Bruna Balkenende 

Grote Krocht 

Gemeentehuis 

centrale balie 

Bloemenhuis W. Bluys 

Winkelcentrum Noord 

Redactiekantoor 
Zandvoortse Courant 

Hogeweg 32 
OucIeren Pariïj ZancIvoort 

O.P.Z. 

De polhïEkE dRuk (ook van ons) op een dooR dE 
bEvolkiNq qEdRAqEN voorsteI voor dE ONtwikkEÜNq 

VAN dE MiddENboulEVARd WORdï qROTER. 
EEN lANqERE pERiodE VAN ONZEkERltEid VOOR dE 

bEwoNERs is nIet toeIaat^aar en OPZ zaI zich 

blijVEN iNZETTEN VOOR l-IET VERkRijqEN VAN 

duidElijkhEid op koRTETERMiJN. DE PAAS PUZZEL ACTIE IS GESTART! 

In samenwerking met de adverteerders in deze krant, organiseren wij een gezellige puz- 
zelactie waar het hele gezin aan mee kan doen. Vorige week zijn alle deelnemende adver- 
teerders voorzien van een woord uit de slagzin. 

Hoe werkt het? 

In het overzicht van de adverteerders (zoals gebruikelijk op pagina 23) ziet u apart vermeld de deelnemers aan 
deze actie. Bij elke deelnemer kunt u een woord vinden in de winkel of bedrijfsruimte. De adressen van de 
deelnemende adverteerders kunt u uiteraard terugvinden in de advertenties. Deze woorden zijn genummerd 
van nr. 1 tot en met nr. 31. Als u alle woorden op de juiste volgorde legt, ontstaat er een slagzin. Soms kunt u 
bij twee verschillende ondernemers hetzelfde woord - met hetzelfde nummer -tegenkomen! 

Schrijf de slagzin op en geef ook het antwoord op de vraag: 

Wanneer verscheen er voor het eerst een krant in Zandvoort? 
Stuur de antwoorden naar: 

Zandvoortse Courant, Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort 
of: info@zandvoortsecourant.nl. Deze actie loopt tot en met 30 maart en de oplossingen dienen uiterlijk 
31 maart bij de redactie binnen zijn. De prijswinnaars worden bekend 
gemaakt in de Zandvoortse Courant van 15 april 2005. Over de uitslag 
kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers en directe familiele- 
den kunnen alleen meedoen buiten mededinging. 
VEEL SUCCES EN VOORAL HEEL VEEL PLEZIER! 

De kampioenen van de vijfde klasse, het futsalteam ZSC'04. 

ZSC '04 stoomt door naar 
de vierde klasse Het futsalteam van ZSC '04, is afgelopen vrijdag op simpele 
manier kampioen geworden in de vijfde klasse. In de Korverhal 
werd hekkensluiter ZOG 17 met overtuigende cijfers verslagen. 
De Zandvoorters hebben dit gehele seizoen slechts twee 
wedstrijden gelijk gespeeld. De rest werd gewonnen. Ook hun doelcijfers zijn indruk- 
wekkend. Met 147 doelpunten 
vóór en maar 51 tegen kan ge- 
steld worden dat zij een produc- 
tief seizoen hebben gehad. Het 
is voor het team niet het eerste 
kampioenschap. Omdat zij vo- 
rig jaar pas zijn gaan spelen, 
werden ze in de laagste klasse 
ingedeeld. Dat zij hier niets te 
zoeken hadden werd al snel 
duidelijk. Op hun sloffen werd 
het kampioenschap behaalde en dit jaar werd dat succes ge- 
evenaard. 

Fluitje van 'n cent 

De wedstrijd tegen ZOG (zaalaf- 
deling van Onze Gezellen) was 
voor onze plaatsgenoten een 
fluitje van een cent. Toch was 
het achteraf nog moeilijk om 
de dubbele cijfers te halen. Daar 
slaagden ze in de allerlaatste mi- 
nuut van de wedstrijd in. Nota 
bene keeper Sander van de Wal mocht voor het tiende doel- 
punt tekenen. Daarvoor waren 
Vincent Fiiers (4x), Michel van 
Marm (3x) Jordy Joacim, Nick 
Post (beide 1x) al trefzeker. Als 
je echter kritisch moet zijn dan 
hebben onze plaatsgenoten 
nog wel het een en ander laten 
liggen. De einduitslag had veel 
hoger kunnen uitpakken. Nie- 
mand zal het ze echter kwalijk 
nemen, het doel van dit jaar 
was bereikt. Kampioen! 

Zandvoort Noord 

In de tweede klasse heeft 
Zandvoort Noord een belang- 
rijke overwinning behaald. Het 
hoger geklasseerde DSOV uit 
Vijfhuizen werd met 7-4 aan 
de zegekar gebonden. Hier- 
door komen de mannen van 
coach Rob Snijders enigszins 
uit de degradatiehoek waar 
ze door blessures zo langza- 
merhand in waren terechtge- 
komen. Snijders was dan ook 
zeer tevreden over de prestatie 
van zijn team: "We hopen dit 
jaar in deze klasse te kunnen 
blijven. Volgend jaar willen we 
een nieuw team opzetten. Met 
jongere jongens maar die wel 
kunnen voetballen. We willen 
dan een mix van ouderespelers 
met routine en jonge jongens 
met talent gaan maken en dan 
proberen om hogerop te ko- 
men. Voorwaarde is natuurlijk 
wel die tweede klasse en we 
zullen alles doen om hierin te 
blijven." ASKETBAL Lions heren leggen titelkandidaat vuur na 
aan de schenen In een alleszins aantrekkelijke wedstrijd hebben de heren van 
The Lions zich van hun beste kant laten zien. Lange tijd hadden 
onze plaatsgenoten zicht op een spectaculaire overwinning. 
Slechts in de allerlaatste minuut kon Mosquito's langszij komen 
en een overwinning veilig stellen. Voorsprong 

De basis werd al in het eerste 
kwart gelegd. Nadat Lions, on- 
der aanvoering van uitblinker 
Martin van der Aar, de eerste 
punten van de gasten elimi- 
neerden, werd gebouwd aan 
een simpele 21-15 voorsprong 
bij de start van het tweede 
kwart. Ook in deze periode tot 
de rust zouden de Zandvoorters 
van zich afbijten en met een 40- 
34 voorsprong gaan rusten. Meer fouten 

Zoals zo vaak bij onze Zand- 
voortse basketballers zat de 
angel in het derde kwart. Di- 
rect na de start daarvan dwong 
Mosquito's de Zandvoorters tot 
wat daadkrachtiger verdedigen 
en daardoor meer fouten ma- 
ken. Fouten die afgestraft wer- 
den door scores van hoog ni- 
veau door de Amsterdammers. 
Met een tussen score van 56-58 
werd het laatste kwart ingezet. 
Dit kwart onderscheidde zich van de rest door het schomme- 
len van de stand. 

Jeugdspeler 

Door 'vechtbasketbal' waren 
Lions in staat om weer terug 
te komen en een kleine voor- 
sprong te nemen. Aan de hand 
van de juniorspeler Victor Val- 
javec konden ze bijblijven en 
af en toe een voorsprongetje 
nemen. Niet genoeg, want met 
de laatste minuut op de klok 
had Mosquito's een voorsprong 
en twee vrije worpen te gaan. 
Beide schoten gleden door de 
basket wat een voorsprong van 
4 punten opleverde. Lions kon 
nog 1 punt aan het totaal toe- 
voegen, niet genoeg dus voor 
een verrassing! Zandvoortse Courant • nr. 7 • week 11 • 17 maart 2005 Sportprogramma t/m 23 maart 

Basketbal 

Zaterdag 19 maart 

Flamingo's -HBC 19.00 uur 

Hoppers - Lions hel 20.45 uur 

Hoorn 

US- Lions dal 16.15 uur Futsal 

Vrijdag 18 maart 
Zandvoortl - Plein '83 
ZSC '04 - Geel Wit 5 

Handbal 

Zaterdag 19 maart 
Oriënto -ZSC dal 
De Weeren 

Hockey 

Zondag 20 maart 
ZHC hel - Purmerend 
ZHC dal - Purmerend 

Voetbal 

Zaterdag 19 maart 
Sv Zandvoort zal - SMS 

Zondag 20 maart 

De Brug - sv Zandvoort zo1 

Oudeweg, Haarlem (Waardepolder) 

DIOS 5 -ZSC '04 

De Trapschans, Nieuw Vennep 20.10 uur 
21.05 uur 21.20 uur 14.30 uur 
11.00 uur 14.30 uur 

14.00 uur 
14.00 uur Dankzij onze adverteerders 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft. Bekijk hun 
advertenties goed en profiteer van hetgene dat zij aanbie- 
den. In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde): Deelnemers paasactie: 

Autobedrijf Zandvoort 

Beachnet Internet 

Belli E Rebelli 

Benelly Dranken 

Bloemen aan Zee 

Boudoir 

Bruna Balkenende 

Censeen van Lingen 

Circus Zandvoort 

Classics Restaurant 

Confetti - Emotions Esprit 

Confetti - Pieces 

Confetti - Vera Moda 

Copy & Office 

Danzee, Grand Café 

Dubrovnik restaurant 

Ed Onel 

Eetcafé Boulevard 

Ellen Wiebes planten 

Filoxenia Greek Cuisine 

Fong Lie 

Gall & Gall 

Haracamo 

Herenkapsalon Ton Goossens 

Hong Kong 

IJzerhandel Zantvoort 

Jupiter Plaza Kippetrap 

La Fontanella 

Lamstrael 

Le Grand Prix 

Martijn's Fietsenhoek 

Mazzel markt 

Menno Gorter 

Mimo 

MP Coiffures 

R van Kleeff 

Radio Stiphout 

Rosarito 

San Remo ijssalon 

Slagerij Marcel Horneman 

t Lokaal 

t Wapen van Zandvoort 

Take Five 

Toko Bintang 

Trefpunt Annette 

Tromp Winkel 

Van Dam - Kerkstraat 

Van Schaik Makelaar O.G. 

Versteege's IJzerhandel 

Vlug Fashion 

Vreeburg Slagerij 

Zandvoort Optiek 

Zonnestudio 

Zonwering Zandvoort Overige adverteerders van deze week: Auto Strijder 
Boudewijn's Visservice 
Fast Company 
Geerling Autoservice 
Huizenstede Makelaar 
Koene Cleaning Service 
Marktgigant 
Monuta Uitvaart Ouderen Partij Zandvoort 

RB Schilderwerken 

Sebregts Bestratingsbedrijf 

Spolders BV 

Trade Ard Automobielen 

Videoland 

H. Willemse Elektrotechniek 

Huting & van der Mye Incasso €> Makelaars O.G. 
CENSE 

yanLINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU NVM >s~ 'S 
v360: 

virtual tour 

SPOORBUURTSTRAAT 10 ZANDVOORT ■ Midden in het centrum gelegen tussenwoning 

■ Knusse patio v.v. houten vlonders en achterom 

' Woonkamer met ruime open keuken v.v. apparatuur 

■ 2 slaapkamers (voorheen 3) 

■ Goed onderhouden comfortabele woning 

■ Dakkapel over de volle breedte 

■ Woonopp. ca. 70 m 2 , inh. a. 365 m 3 

Vraagprijs: € 199.500,- 
HOCEWEC 62/8 ZANDVOORT ■ Goed onderhouden modern 2-kamer appartement 

■ Op de 2 e verdieping met eigen parkeerplaats 

■ In centrum dorp op loopafstand van het strand 
1 Berging op de begane grond 

■ Woonkamer met open keuken, balkon op het zuiden 

■ Woonoppervlakte ca. 50 m 2 

■ De servicekosten bedragen € 71,50 p/mnd 

Vraagprijs: € 149.500,- 
BOULEVARD BARNAART 14 ZANDVOORT ■ Uniek vrijstaand woonhuis aan de boulevard gelegen 
1 Met zonneterrassen op het zuiden en westen 

1 Parkeren op eigen terrein 

■ Woonoppervlakte ca. 215 m 2 

■ Geheel v.v. geluidsisolerende dubbele beglazing 

■ Fantastisch zeezicht! 

■ Tevens zeer geschikt als horeca object 

Vraagprijs: € 595.000,- 
VAN SPEIJKSTRAAT 2/187 ZANDVOORT 1 Royaal 3-kamer appartement van 160 m 2 
1 Gelegen in appartementencomplex "Malaga" 

• Ruim terras zuid en inpandige garage 

1 Royale living, luxe open keuken v.v. apparatuur 

• Eetkamer met schuifpui naar het terras 

• 2 slaapkamers, 2 moderne badkamers. 

• Gehele appartement houten vloerdelen. 

Vraagprijs: € 399.000,- 
• Modern hoekappartement op de l e etage 

• Garage en berging in het souterrain 

• L-vormige woonkamer met schuifpui naar balkon 

• 2 slaapkamers en moderne badkamer 

• Laminaatvloer door hele appartement 

• Alle kozijnen van hardhout met dubbel glas 

• Bouwjaar 2002, gebouw v.v. lift 

Vraagprijs: € 225.000,- incl. garage. DE HYPOTHEEKSHOP 
ZANDVOORT 

Alle geldverstrekkers onder één dak 
De Hypotheekshop Zandvoort 

Kostverlorenstraat 100 

2042 PK Zandvoort 

Telefoon: (023) 573 59 87 
DE | 

HYPOTHEEK 
SHOP KOSTVERLORENSTRAAT 92-C ZANDVOORT 1 Royale halfvrijstaande villa met zonnige tuin (ZW) 

■ Oprit voor 4 auto's en garage met elektrische deur 

■ Aan de rand van het groene hart gelegen 

■ Veel privacy door de omsloten tuin 

■ Royale living, moderne open keuken, 4 slaapkamers 
1 Bouwjaar 1996 en dus volledig geïsoleerd 

■ Woonopp. ca. 150 m 2 , perceelopp. 481 m 2 

Vraagprijs: € 649.000,- 
• Royaal 3-kamerappartement op de 8 S "> verdieping 

• Schitterend uitzicht over zee, duinen en dorp 

• Breed balkon op het zuiden 

• Complex voorzien van 2 liften 

• Centrale ligging to.v. winkels, station en strand 

• Eventueel met garage te koop 

Vraagprijs: € 219.000,- (appartement) 
€ 22.500,- (garage) ©Zandvo 

Courant RTSE Makelaars O.G. CENSE " 

van LINGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! £TUEEL 

Paasagenda 4 r OLITIEK 

Middenboulevard UBRIEK 76-77 3PORT 

Wat doen zij met Pasen? ^L Paasraces 1e jaargang • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl Lionsclub 
Zandvoort 
bestaat 40 jaar 

Dit jaar bestaat Lionsclub Zand- 
voort 40 jaar. Ter gelegenheid 
van dit feit organiseren de leden 
een aantal activiteiten in de ge- 
meente Zandvoort Als eerste zal 
op Goede Vrijdag, 25 maart aan- 
staande, een middag voor senio- 
ren georganiseerd worden. 

In nauwe samenwerking met het 
Genootschap Oud Zandvoort zal 
de seniorenbewoners van Zand- 
voort en omgeving een tweetal 
presentatie worden aangeboden 
in gebouw De Krocht. De middag 
begint om 13.30 uur en zal rond 
17.00 uur afgelopen zijn. Voor alle 
deelnemers vanuit de verzorgings- 
tehuizen, of aangemeld door de 
thuiszorg, is het vervoer verzorgd, 
inclusief rolstoelfaciliteiten. Vervolg pagina S Zandvoort Optiek ZONNEBRILLEN 

GUCCI • RAYBAN • CHANEL 

DIOR • DOLCE&GABBANA 

PRADA • VERSACE • OAKLEY 

PERSOL • SILHOUETTE 

Kerkstraat 34-36 
2042 JC Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 De Mannetjes 

Hans van Pelt 
*Nn / 
"De burgemeester heeft het strand 
helpen schoonmaken. Hij had geluk 
dat de sneeuw net op tijd weg was." Opening strandseizoen 2005 in 
teken van samenwerking <6 *>V$ffi 
(Foto: OvM Fotografie) 

Enthousiasme en de wil er gezamenlijk de schouders onder te 
zetten. Voornemens waar Zandvoort het nieuwe strandseizoen 
mee ingaat. Na een korte toesprak namens de strandpachters 
hijst Burgemeester M.R. van der Heijden de vlag ten teken dat het 
strandseizoen 2005 officieel van start kan gaan. "Wij geloven in kwaliteit; iets dat 
Zandvoort hard nodig heeft". 
Hanneke Mei van de Strand- 
pachtersvereniging houdt haar 
gehoor voor dat haar leden op 
kwaliteit willen inzetten. En als 
het even kan het hele jaar rond. 
In dat verband wijst de voorzitter 
op het voornemen om meerdere 
jaarrondpaviljoens te realiseren. 
"Maar dat is een heikel punt". 

Beroep op iedereen 

"Een uiterst belangwekkende 
zaak", zo kwalificeert burgemees- 
tervan der Heijden het voornemen 
van de strandpaviljoenhouders. 
"Complimenten aan hun adres 
want het is geen geringe zaak". 
De paviljoenhouders bepalen in 
belangrijke mate het gezicht van 
de badplaats Zandvoort. De bur- 
gemeester acht het dan ook van 
belang dat de kwaliteit van het 
strand hoog is en blijft. Met een 
beroep op iedereen: "De pavil- 
joenhouders moeten het gevoel 
hebben dat iedereen om hen heen 
staat". 

Gewone badplaats 

De badplaats heeft een ordinair imago. In een artikel in een lan- 
delijk ochtendblad van 18 maart 
zegt een Zandvoortse inwoon- 
ster: "... Altijd al zo geweest, zal 
altijd zo blijven. De laatste chic 
is hier verdwenen...." Journalist 
Willem Beusekamp schrijft dat 
"Zandvoort wat de burgemees- 
ter betreft ordinair mag worden 
genoemd, maar dan wel volgens zijn definitie. Het is een gewone 
badplaats voor iedereen." 

Durf 

"Wij moeten ervoor zorgen dat 
het beeld van Zandvoort drastisch 
verbetert". Daarbij doelt Van der 
Heijden op ondermeer de Mid- 
denboulevard. "We moeten de 
durf hebben stappen te onder- 
nemen die in belangrijke mate 
de kwaliteit van de badplaats de 
komende jaren ook daadwer- 
kelijk aanpakt en verbetert". De 
burgemeester zwijgt erover wie 
die kwaliteit jarenlang heeft laten 
verslonzen. 

Natuurlijke spanning 

'Badplaats met een luchtje". Het 
paginagroot artikel oordeelt in 
niet mis te verstane woorden 
over Zandvoort. Van der Heijden 
denkt dat veel ontstaat door de 
"natuurlijke spanning tussen het 
dorp met gemeenschapszin en de 
stad als druk bezochte badplaats". 
Ook de gebrekkige toegankelijk- 
heid van het dorp is debet aan 
een en ander. Vervolg pagina 5 Reddingsbrigade gered 
De Landrover van de reddingsbrigade werd door te hulp schietende 
visventers weer op het droge getrokken, nadat deze iets te ver in het 
water was geraakt. (Foto: OvM Fotografie) 
Zomertijd 

In de nacht van zaterdag op 
zondag moet de klok om 2 
uur een uur worden vooruit 
gezet, dus van 2 naar 3 uur 
(ezelsbruggetje: in het VOOR- 
jaar gaat de klok een uur 
VOORuit). 

De zomertijd begint tegen- 
woordig op de laatste zondag 
van maart en eindigt op de 
laatste zondag van oktober. 
In 2005 valt het begin van de 
zomertijd op 27 maart voor de 
zesde maal sinds de herinvoe- 
ring van de zomertijd in 1977 
samen met Pasen. Druk bezochte 
open dag Bom- 
schuit Bouwclub 

De Zandvoortse Bomschuit 
Bouwclub hield zaterdag in 
hun gebouw aan de Tolweg 
10a open huis, waarvan door 
circa honderd belangstellenden 
gebruik is gemaakt. Onder de 
bezoekers waren ook een aantal 
gemeenteraadsleden. 

De Bomschuit Bouwclub toonde 
een deel van de uitgebreide 
collectie. Onder de getoonde 
modellen was die van de uit 1913 
daterende vooroorlogs waterto- 
ren en van de watertoren die we 
thans nog terugvinden aan de 
Thorbeckestraat maar ook een 
fraai model van het voormalige 
Paviljoen Zuid, het gebouw van 
het huidige Gemeenschapshuis 
toen het nog dienst deed als 
schoolgebouw. Vervolg pagina 5 URGERLIJKE STAND 12 maart - 18 maart 2005 Ondertrouwd 

Cordes, Hendrik en: Kimsma, Sonja Nicole. 
Dersigni, Guy Louis en: Pol, Marieke. 

Gehuwd 

Werkheim, Alexander Gerry en: Dommerholt, 

Willemina Albertha. 

Hendriks, Richard Cornelis en: van der Most, Monique. 

Geboren: 

Kjell, zoon van: van de Kerkhof, Martinus Maria en: 
Strengholt, Angela Hélène. 

Isabel Anna, dochter van: van den Brink, Mathijs en: 
Ketz, Esther Simöne. 

Overleden 

Bijwaard geb. de Groot, Johanna Maria, oud 80 jaar. Water standen ^ j BOUDEWIJN'S VlSSERVICE 

www.boudewijnsvisservice.nl 
06 - 12204845 

Maart Laag Hoog Laag Hoog Laag 

water water water water water Do 


24 


^^| 


03.05 


10.44 


15.09 


23.40 


Vr 


25 


- 


03.36 


11.26 


15.46 


- 


Za 


26 


00.20 


03.58 


11.44 


16.08 


^^| 


Zo 


27 


00.20 


04.31 


12.14 


16.42 


- 


Ma 


28 


00.34 


05.06 


12.54 


17.17 


^^| 


Di 


29 


01.16 


05.37 


13.29 


17.56 


- 


Wo 


30 


01.46 


06.15 


13.55 


18.32 


^^| Familieberichten Dankbaar voor de liefde waarmee hij ons omringde, 

delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn 

lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa 

Joop Driehuizen 

16 oktober 1925 t 14 maart 2005 

Wij zullen zijn warmte missen. 

Uit aller naam: 

M.E. Driehuizen - Zwemmer 

Correspondentieadres: 

Van Stolbergweg 19 
2042 NW Zandvoort De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaat: Monuta W Westerveld en Van Beek i tö 


Tr 


^ɻfV* 


M 
H 


tm 


■\ 
k Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 

Bosstraat 7, 
Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 
Rijksstraatweg 113, 
• Tel: (023) 584 16 82 

Meer informatie? 
Bel om gerust. 
Goed, betrouwbaar 
en voordelig 1 . Uit zorg voor degenen die straks achterblijven, 

heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten. 

Voor een éénmalige afkoopsom 

van € 2.695,- (prijspeil 2005) wordt mijn begrafenis 

of crematie te zijner tijd verzorgd zoals afgesproken. 

(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig 

al gauw €3.750,-). 

BEI GRATIS 0800-022 45 35 UH Uitvaartcentrum Haarlem 

Parklaan 36,2011 KW Haarlem, telefoon (023) 532 87 50 

Altijd directe hulp bij overlijden © Kerkdiensten nnm DONDERDAG 24 MAART (Witte Donderdag) 
Hervormde Kerk, Kerkplein 
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
19.30 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 

19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet 

VRIJDAG 25 MAART (Goede Vrijdag) 
Hervormde Kerk, Kerkplein 
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 

19.30 uur mw. dr. M. van Veen uit Amsterdam 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
19.30 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 

10.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 

15.00 uur pastor D. Duijves en C. van Polvliet 

ZATERDAG 26 MAART 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
Paaswake: 22.00 uur pastores D. Duijves en 
C. van Polvliet 

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 

Paaswake: 20.00 uur pastor D. Duijves en 

C. van Polvliet 

Nieuw Unicum, Stilte Centrum Meeuwenhof, 

Zandvoortselaan 165 
10.45 uur mw. ds. P. Renes 

ZONDAG 27 MAART (Eerste Paasdag) 
Hervormde Kerk, Kerkplein 
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 

10.00 uur drs. R.C.Th. Ootjers uit Zaandam 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor D. Duijves 

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor C. van Polvliet Bibliotheek Zandvoort 
Openingstijden 


maandag: 


14.00- 20.00 uur 


dinsdag: 


14.00- 17.00 uur 


woensdag: 


10.00- 17.00 uur 


donderdag: 


14.00- 17.00 uur 


vrijdag: 


10.00- 12.00 uur 
14.00- 20.00 uur 


zaterdag: 


10.00- 14.00 uur Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Actueel CDA wil plannen Middenboulevard aanpassen 
Het plan dat CDA-fractieleider Gert Jan Bluijs 10 maart presenteerde 
is gebaseerd op de 'Nota van uitgangspunten Midden Boulevard juli 
2002' en de 'Structuurschets december 1996'. Het CDA gaat uit van 
een minimale sloop van bestaande woningen, een zo maximaal mo- 
gelijke toeristisch-economische invulling, beperking van het finan- 
ciële risico en haalbaarheid waardoor makkelijker subsidies kunnen 
worden binnengehaald. Ook het realiseren van parkeerplaatsen ten 
behoeve van toeristen en bewoners krijgt aandacht De 'Polen' 

De 'polen' het plein rond het 
Palace Hotel, het Badhuisplein 
en het "Watertorenplein' krijgen 
prioriteit. Het gebied tussen de 
eerste twee polen - de omgeving 
van het Favaugeplein en de Vuur- 
boetstraat en omgeving zullen 
op welstand gebracht worden, 
waarbij woningen en hun om- 
geving vernieuwd en verbeterd 
moeten worden. Het Ruimtelijk 
Functioneel Plan Middenboule- 
vard maart 2005 is uitgangspunt. 
Dat plan moet aangepast wor- 
den, waarna één bestemmings- 
plan kan worden ontwikkeld. 
Samenwerking en consensus met 
alle belanghebbenden staat cen- 
traal. 

Onderdelen 

In de CDA-plannen zal het 
'Strandhotel' gerenoveerd wor- 
den. De uitbouwen worden 
vervangen ten behoeve van uit- 
breiding van Hotel Zuiderbad. 
De bebouwing aan de Vuurboet- 
straat en Thorbeckestraat blijft 
behouden. Het tussenliggende 
gebied zal op welstand gebracht 
moeten worden. Garageboxen 
en schuren worden vernieuwd 
of vervangen door parkeergele- 
genheid op het Watertorenplein, 
waar nieuwbouw gerealiseerd 
kan worden langs de randen, 
waaronder een boothuis voor 
de KNRM. Op het maaiveld kan. door particulier initiatief, een par- 
keergarage gebouwd worden. De 
Watertoren blijft behouden met 
een beperkte aanbouw. 
Nagegaan moet worden of het 
casino ingepast kan worden in 
de herinrichting van het Badhuis- 
plein. Daarbij wordt gedacht aan 
een hotel met 'welness' accom- 
modatie. Door het behouden 
van een royale doorgang blijft de 
relatie tussen het dorp en de zee 
intact. 

Favaugeplein 

De flats op het Favaugeplein moe- 
ten volgens het CDA behouden 
blijven en worden gerenoveerd. 
De zeekant moet speelser inge- 
richt worden, als flaneerboule- 
vard met mogelijk een fietspad. 
Op het maaiveld, het huidige par- 
keerdeel van het plein, stelt het 
CDA voor een parkeergarage met 
twee lagen te bouwen. 
De vrijstaande woningen aan 
Burg. Engelbertstraat mogen 
niet gesloopt worden. De straat 
blijft een verkeersader met een 
aangepast wegprofiel. Het pand 
van Dirk v.d. Broek moet worden 
vernieuwen worden. Het parkeer- 
terrein van de supermarkt moet 
herontwikkeld worden voor wo- 
ningbouw. 

Van Fenemaplein e.o. 

Op de plaats van de Passage, in 
plaats van de huidige laagbouw ARTOON Hans van Pelt pasen in zandvoort 


^Cx*%ils 


\\ ^\ 
^^^^^^^ 


^^ 
Beknopte uitleg 
CDA plan voor de 
Middenboulevard. 

met commerciële bestemming, 
zullen woningen gebouwd wor- 
den met twee bouwlagen en 
eventueel inrichten als senioren- 
woningen of eenpersoonshuis- 
houdens. De huidige bedrijven 
moeten op één van de polen 
opnieuw worden gevestigd. De 
flatgebouwen rond het Burg. 
Van Fenemaplein worden be- 
houden. Voor dit gezichtsbepa- 
lende gedeelte en bij de pool 
'Palaceplein' aansluitende deel 
van de Middenboulevard, kan 
het door de bewoners aange- 
reikte idee van stedenbouwkun- 
dige Ruigrok benut worden. Overkapte passage 

De parkeergarage onder het Van 
Fenemaplein moet behouden 
blijven. Het CDA wil op de locatie 
van het voormalige Dolfirama, 
afhankelijk van de behoefte, wo- 
ningen of toeristisch-economische 
invullingen realiseren. Een over- 
kapte passage als doorloop naar 
het strand vanaf het NS-station, 
met invulling van winkels en/of 
woningen, moet de entree van 
Zandvoort worden. De thans daar 
gevestigde bedrijven wil het CDA 
elders op de Middenboulevard 
onderbrengen. Hotel Cocarde 
gesloopt 

Vorige week is een begin ge- 
maakt met de sloop van het 
voormalige hotel Cocarde aan 
de Hogeweg. Het gaat plaats 
maken voor een modern ap- 
partementencomplex. Voordat 
er met de sloop begonnen kon 
worden was er een aantal be- 
zwaarschriften ingediend. De 
rechtbank in Haarlem heeft zich 
over de zaak gebogen en de be- 
zwaren ongegrond verklaard. 
De rechter heeft tevens geoor- 
deeld dat de bouwvergunning 
terecht is verleend. 

Ton van Heemst, woordvoerder 
van de gemeente: 'Ondanks de 
bezwaren, bleef de gemeente 
van mening dat zij terecht de 
bouwvergunning heeft ver- 
leend. Het is niet meer dan 
normaal dat burgers, die het 
daar niet mee eens zijn, dit la- 
ten toetsen door de rechtbank. 
Deze heeft nu ons standpunt 
bevestigd.' Uiteraard is Juridise- 
ring van de samenleving een ge- 
Hef nieuwe complex. 

geven waar overheden rekening 
mee hebben te houden. 

Verrijking 

Remo de Biase, architect van het 
project: "Voor het ontwerp heb ik 
me laten inspireren door de om- 
geving van de locatie. Het gebouw 
wordt opgetrokken in een warm 
terra metselwerk en getooid met 
een zinken dak. De uitstraling is 
als van een grote luxe villa, met 
als hart de hoge boogvormige 
toegangspoort. Ook aan de ach- 
terzijde van het gebouw is er aan- 
dacht voor de afwerking. Het dak 
van de parkeerkelder wordt voor- 
zien van een daktuin, wat zorgt 
voor een prettig uitzicht voor de 
bewoners en omwonenden. Het 
gebouw zal een verrijking voor de 
buurt zijn." Verwacht wordt dat 
het complex in het voorjaar van 
2006 opgeleverd zal worden. Pasen in Zandvoort 

Grinnikend staan we erin te 
knijpen. In de plastic Paas 
piepbeesten. Mijn vriendin 
en ik. Er zijn lammetjes. En 
kuikentjes. Haantjes zijn er 
ook. "Ik neem er één voor 
m'n kleindochters. Welke zal 
ik nemen? Die haan is wel 
leuk. Toch?" 

Als je op de voorkant drukt 
komt er geluid uit. Blaten, 
kraaien en tokken. Om de 
beurt knijpen we. Een ka- 
kofonie van geluidjes klinkt 
door de winkel. We hebben 
pret. Wat schichtig om ons 
heen kijkend. "Mijn klein- 
zoon is er al veel te groot 
voor". Zeg ik spijtig. "Ik 
neem twee lammetjes", be- 
slist mijn vriendin. "Wat zul- 
len ze het leuk vinden". 
Steeds vroeger zie je de 
Paasartikelen in de winkels. 
Weken tevoren staat alles al 
uitgestald. Opdat- wij- toch- 
maar- gaan kopen. De win- 
kels liggen er vol mee. Grote 
eitjes, kleine eitjes. Choco- 
lade kuikens, hazen. Nóg 
grotere kuikens en hazen. 
Van chocolade of schuim. 
Maar de prachtig opgesierde 
Paaseieren mis ik. De met de 
hand gemaakte kunstwerk- 
jes. Van heel vroeger. Waar 
je niet aan durfde komen. 
Zo mooi! Eens kreeg ik er 
elk jaar één. Met Pasen. Van 
mijn schoonvader. De klein- 
kinderen kregen ook zo een 
ei. Ietsje kleiner. Onderscheid 
moet er zijn. Eerste Paas- 
dag mocht de doos er pas 
af. Pasen! Het feest van een 
nieuwe jurk. Of nieuwe (lak) 
schoenen. Alleen voor zon- 
dag. Door de week droeg je 
'ouwe' kleren. Het schiet al- 
lemaal door me heen terwijl 
ik in die Paas beesten knijp. 
Nu heb je 'verrassingseie- 
ren'. Het hele jaar door. Hele 
drama's spelen zich af bij de 
kassa's. Omdat een kind zo 
een 'verrassingsei' wil. Het 
(soms) niet krijgt. Ze worden 
zelfs als traktatie gegeven. 
Die 'verrassingseieren'. Op 
school. Een dure grap. Mijn 
moeder zag me aankomen. 
Uitdelen mocht. Eén toffee 
per kind. Eén paaseitje. Meer 
kon er niet af. Nu krijgen ze 
een zak vól. Nou ja. Tijden 
veranderen. Oma's ook! 

Lienke Bruf^" 1 o Wat kunt u tijdens Pasen in en 
om Zandvoort ondernemen? • Op tweede Paasdag is bij strandpaviljoen Skyline, 
nummer 13, het zo langzamerhand traditionele 
paaseieren zoeken. Het evenement begint om 
12.00 uur. 

• In het Zandvoorts museum Swaluëstraat 1 is er 
een expositie "Beelden en schilderijen" van Jan F. 
van Beelen. Openingstijden woensdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur 

• Het Strand, Zee en Juttersmu-zee-um, Strandweg 
2, is beide Paasdagen open van 12.00 tot 16.00 uur. 
Info: 023-5712221 

• Op 26 en 28 maart zijn er Paasraces op Circuit 
Park Zandvoort. 

• Door de VW wordt er in Zandvoort een 
verrassende "Sloppies wandeling" georganiseerd 
onder leiding van een gids. Vooraf bespreken is 
gewenst. Info:023-5717947 

Ook in de regio is met Pasen veel te doen. 

Musea 

• Op 26 maart is er speciaal voor kinderen in de 
leeftijd van 7 t/m 11 jaar "Paaseischilderen" in 
het Frans Hals museum in Haarlem. De tijden zijn 
van: 11.00-13.00 uur en van 14.00-16.00 uur de 
entreeprijs is 10 euro, incl. materiaal en limonade. 
Reserveren en info: 023-51 1 5775 

• Het museum De Cruquius, Cruquiusdijk 27, 
is tijdens de Paasdagen open vanaf 11.00 tot 
17.00 uur. In het voormalig stoomgemaal zijn 
er voor jongeren educatieve activiteiten. Er is 
een verkleedkist en er zijn diverse speurtochten 
vanaf 7 t/m 16 jaar. Voor kinderen tot 6 jaar is de 
entree gratis. Vanaf van 6 tot 18 jaar bedraagt 
de entree 2 euro en voor volwassenen 4 euro. 
Info: 023-5285704 • Het oudste museum van Nederland, het Teijlers 
museum, heeft tot 8 mei de grootste tentoonstelling 
van Boudewijn Büch. Het museum organiseert rondom 
deze tentoonstelling een aantal evenementen en 
activiteiten voor jong en oud. Elke zondag is er 
onder het motto "Zwaan kleef aan" om 14.00 een 
gratis rondleiding voor de individuele bezoeker. 
Toegangsprijs: volwassenen 5,50 euro, kinderen tot 
5 jaar gratis en vanaf 5 tot 18 jaar 1 euro. Open: 
dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur en zon- en 
feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur. 

Creatief en actief 

• Niet voor kinderen geschikt. Op zondag 27 maart 
is er in Spaarnwoude een fietsexcursie. De start is om 
11.00 uur vanaf Spaarndammerdijk bij het haventje 
Spaarnwoude. Aanmelden: 023-5274950 

• Op 28 maart kunnen de kinderen paaseieren zoeken 
bij de Kinderboerdeij Schoterhoeve Haarlem-Noord 
(naast Haarlem stadion) 

• Op 26 en 27 maart is er het grootste 
Paasvoetbaltoernooi van Europa "Holland Easter 
Classis 2005" op ca. 25 voetbalvelden in Haarlem. Info: 
023 5291155 

Natuur 

• Houdt u van bloemen? Dan kunt u vanaf 24 maart 
weer naar de Keukenhof. Openingstijden dagelijks 
van 8.00 tot 19.30 uur. 

• Er is op 2e Paasdag, 28 maart een Paaswandeling 
in de Thijsse's hof van 13.00 tot 16.00 uur. Er wordt 
speciale aandacht gegeven aan de Stinzenplanten. 
Ingang: Thijsse's hof, Mollaan, Bloemendaal (achter 
het pannenkoekenhuis). 

Rommelmarkt voor Sri Lanka Op 26 en 27 maart aan- 
staande, de zaterdag voor 
Pasen en de eerste Paasdag, 
is in wijkgebouw 'Hof van 
Eden', Muiderslotweg 222- 
224 in Haarlem (noord), 
een rommelmarkt waarvan 
de gehele opbrengst ten goede komt aan een pro- 
ject om twee scholen op 
Sri Lanka te steunen. Sri 
Lanka is een van de landen 
die door de, alles vernieti- 
gende, tsunami van twee- 
de Kerstdag 2004 hard 
is getroffen. De rommel- markt is niet toegankelijk 
voor handelaren. Het is dus 
een echte rommelmarkt en 
is geopend van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Er zullen al- 
leen nette, gave zaken te 
koop worden aangeboden. 
Indien er nog Zandvoorters zijn die eventueel wat spul- 
len (die aan de bovenstaan- 
de criteria voldoen) wil- 
len doneren, dan kunnen 
zij contact opnemen met 
Esther Groenheide, Tollens- 
straat 31 in Zandvoort. 
Telefoon: 023-5473744 Colofon 


' 1 


Verschijnt iedere donderdag en 


wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 


Kantooradres: 


Bladmanager: 


Druk: 


Hogeweg 32 


Gillis Kok 


Boesenkool Krantendruk B.V. 


2042 GH Zandvoort 


Tel. 06 - 460 460 26 


Castricummerwerf 23-37 


Tel & Fax 023 - 5732 752 


Email: gillis® 


1901 RWCastricum 


Email: redactie® 


zandvoortsecourant. 


il 


zandvoortsecourant.nl 
Verspreiding en nabezorging: 
Centrale redactie: 


Verspreid Net B.V. 


Advertentie acquisitie: 


Joop van Nes 


Voor nabezorging 


Letty van den Brand 


Tel. 06- 144 826 85 


uiterlijk vrijdag 14.00 uur 


Tel. 06 - 434 297 83 


Email: joop® 


bellen: Tel. 0251 -674433 


Email: Letty® 


zandvoortsecourant. 


il 


zandvoortsecourant.nl 
Uitgever: 


advertenties® 


Opmaak: 


V.o.f. Zandvoort Press 


zandvoortsecourant.nl 


Fast Company 


Duinstraat 8 


Oplage: 
2042 HC Zandvoort 
f teksten uit deze 


9.250 exemplaren 
Het gebruik van advertenties en/o 


Internet 
uitgave is niet toegestaan zonder 
ming van de uitgever. 


uitdrukkelijke toestem- 


www.zandvoortsecourant.nl 


/ NOG EEN WEEK! 

U heeft nog een week om alle woorden te 
verzamelen voor de door de Zandvoortse 
Courant georganiseerde paaspuzzel. 

Wanneer u alle woorden in de juiste volgorde legt, 
ontstaat de slagzin die wij zoeken. Geef vervolgens 
nog het juiste antwoord op de vraag: 

Wanneer verscheen er voor het eerst een 
krant in Zandvoort? 

J 
Stuur de antwoorden naar: «-<" 

Zandvoortse Courant 

Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort 
of: info@zandvoortsecourant.nl. 

De actie loopt tot en met 30 maart en de oplossingen 
dienen uiterlijk 31 maart bij de redactie binnen zijn. 
De prijswinnaars worden bekend gemaakt in de Zandvoort- 
se Courant van 15 april 2005. 

De volgende ondernemers hebben 

prijzen beschikbaar gesteld voor de paaspuzzel: 

(in alfabetische volgorde) 

m 
Restaurant Dubrovnik — . 

Fles wijn van het huis bij een diner 

Restaurant Fong Lie 

Chinees diner voor 2 pers. 

IJzerhandel Zantvoort __ 

Terrasverwarming a 199,00 

De Kippetrap 

Magnum Spaanse Champagne 

P. van Kleeft 

Waardebon a 25,00 

Mazzelmarkt 

Kadomand a 25,00 * 

Restaurant Meijershof 

Weekmenu voor 2 pers. 

MP Coiffures, Kapper 

Knippen, wassen, föhnen a 40,00 

Radio Stiphout 

DVD speler a 99,00 

Strandpaviljoen Trefpunt Annette 

Strandbedden abonnement voor 2 pers. 

Zandvoort Optiek 

Zonnebril a 129,00 

Tot slot: 

Zandvoortse Courant 

10 modieuze Sekonda horloges uL /iMi ' tyinHifc 
De Zandvoortse Courant 

is op zoek naar goede en 

enthousiaste bezorgers 

Uitstekende vergoeding! 

Bel Verspreidnet: 0251-67 44 33 

of mail naar info@zandvoortsecourant.nl Ook mogelijk als vakantiebaantje! Vervolg van pagina 1 Opening strandseizoen 2005 in teken van samenwerking Besluiten 

Van der Heijden vindt het "jam- 
mer dat men er op die manier over 
schrijft". Maar, voegt hij eraan toe, 
"dat zijn we gewend van die lan- 
delijke kranten". De burgemeester 
lucht zijn hart: "Je moet met z'n al- 
len de durf hebben de handen in 
één te slaan om de kwaliteit aan 
te pakken." Negatieve publiciteit 
wijt hij niet altijd aan een journa- 
list: 'neen, het ligt ook wel aan ons 
zelf'. Van der Heijden roept ieder- 
een op die discussie aan te gaan. 
"Het wordt tijd dat we samen be- 
sluiten gaan nemen, in dienst van 
de kwaliteit van Zandvoort". 

Opvoeden 

De strandpachters hebben duur- 
zaam ondernemersschap hoog in 
het vaandel. "Dat begint bij je- 
zelf," meent Hanneke Mei. Zo een 
gedegen aanpak betekent niet 
alleen aanpassingen in en rond 
de strandpaviljoens. "Ook moe- 
ten we de toeristen opvoeden. 
Met ondermeer afvalzakjes dient 
ook de strandgast aangespoord 
te worden bewust met zijn omge- 
ving om gaan." 

Themamaanden 

De promotie van Zandvoort krijgt 
een nieuwe aanpak met 'ambassa- deurs'. Zij zijn het aanspreekpunt 
voorde ondernemers. "Zij brengen 
je zaak aan de man," verklaart Mei. 
Voorts wordt aan elke maand een 
thema verbonden: van een Fiets- 
maand tot aan een Familiemaand 
aan toe. Helaas, zwijgt de promo- 
tiewebsite hierover. 

Uniek Zandvoort 

Kleurige aanplakbiljetten moe- 
ten meer bekendheid geven aan 
ondermeer de website www.info- 
zandvoort.nl. Deze geeft echter ka- 
rige informatie over de paviljoens. 
Terwijl het juist in vergelijking met 
andere Nederlandse badplaatsen 
uniek is dat Zandvoort een rijk 
strandleven kent waarbij ieder 
strandpaviljoen zijn eigen sfeer 
heeft. Een ander uniek voordeel 
van Zandvoort wordt niet uitge- 
buit. Op het strand zijn speciale 
strandrolstoelen gratis te leen, ter- 
wijl elders langs de Nederlandse 
kust deze slechts tegen betaling te 
leen zijn! 

Concurrenten 

Om de nieuwe slogan 'Zandvoort 
zegt het voort' een belangrijke 
draagwijdte te geven is het offen- 
sief 'Bereikbaarheid Kust' van groot 
belang. Zeker gezien de constate- 
ring in het artikel: "Elk jaar groeit 
Burgemeester van der Heijden 
opent het strandseizoen 2005. 
(Foto: OvM Fotografie) weliswaar het bezoek, maar alle 
concurrenten aan de Nederlandse 
kust groeien harder". Daarom is 
samenwerking binnen en vooral 
rond Zandvoort bitter hard no- 
dig. 

Ton Timmermans Vervolg van pagina 1 

Druk bezochte open dag Bomschuit Bouwclub 

Particulier bezit Uiteraard waren er zaterdag mo- gezelschap, dat de historie va Particulier bezit 

Ook de schelpenkarren met 
paard en de handwagens van 
de visverkopers behoren tot de 
collectie waarvan een deel zijn 
ondergebracht in onder andere 
het Zandvoorts Museum aan het 
Gasthuisplein terwijl ook veel 
werk van de Bomschuit Bouw- 
club in particulier bezit is omdat 
de vereniging ook modellen in 
opdracht maakt. 
(Foto: OvM Fotografie) Uiteraard waren er zaterdag mo- 
dellen van diverse (vissers)schepen 
te bewonderen, waar onder een 
bomschuit, de ZVT 1, waaraan de 
club, die zevenentwintig jaar ge- 
leden na een artikel in het Zand- 
voorts Nieuwsblad op initiatief 
van wijlen Anton Steen, Ir. Chris 
Wagenaar en Jozef Bluijs werd 
opgericht, de naam te danken 
heeft. 

Voorzitter 

Jozef Bluijs was de eerste voorzit- 
ter en is dat nu nog steeds. Een 
unieke situatie, waaruit blijkt hoe 
constant de thans uit vijfentwin- 
tig leden bestaande vereniging 
is. Het ledenbestand varieert van 
jong tot oud en ook leden vanuit 
Noordwijk maken deel uit van het gezelschap, dat de historie van 
Zandvoort, de zeevaart en de 
visserij vastlegt in diverse fraaie 
schaalmodellen waaraan menig 
uurtje handvaardigheid met veel 
enthousiasme wordt besteed. 
Naast Jozef Bluijs wordt het 
dagelijkse bestuur van de Zand- 
voortse Bomschuit Bouwclub ge- 
vormd door Christien Kemp en 
Rob Bossink. De leden komen op 
dinsdag bij elkaar van 14-16 uur 
en van 19-22 uur. Wie een kijkje 
wil komen nemen is van harte 
welkom op de clubavonden van 
deze bijzondere vereniging, die 
in 1977 is voortgekomen uit het 
Genootschap Oud Zandvoort, 
dat dit jaar het 35-jarig bestaan 
hoopt te vieren. Vervolg van pagina 1 

Lionsclub Zandvoort bestaat 40 jaar Professioneel vervoer 

Naast dit professionele vervoer 
zullen ook de leden van de Lions- 
club met eigen auto's de mensen, 
die niet voldoende mobiel zijn, 
van en naar hun woning bren- 
gen. Voor een aantal van de be- zoekers zal er een mogelijkheid 
zijn om een bezoek te brengen 
aan het Zandvoorts Museum. 
Zij zullen daar door een profes- 
sionele gids worden rondgeleid. 
Uiteraard zullen de leden van Li- 
onsclub Zandvoort voor een 'natje en droogje' zorgen, zodat het 
hun gasten deze middag aan 
niets zal ontbreken. Bent u in 
het bezit van een pas 65 en wilt 
u deze middag ook meemaken 
dan kunt u zich aanmelden bij 
J.W. Verwijs, telefoon: 023 - 
5719695 of via een e-mail naar: 
j.w.verwijs@zonnet.nl 
MET EN OOR 

DE BADPLAATS DOOR # Gasthuisplein 

Pasen valt dit jaar erg vroeg 
en de winterse dagen aan het 
begin van deze maand hebben 
ook voor vertraging gezorgd. 
Het zijn twee argumenten die 
door de gemeente en de aan- 
nemer gebruikt kunnen wor- 
den om aan te geven waarom 
het Gasthuisplein met Pasen 
niet klaar is. Het wordt nu eind 
april, staat op de gemeentelijke 
website. Als het dan nog maar 
lukt voor Koninginnedag. Naar 
de ondernemers op het plein 
wordt (nog) niet omgekeken. 
Het is geen prettig vooruitzicht 
voor een ondernemer om te 
weten dat op een moment dat 
er eindelijk weer wat mensen 
naar Zandvoort komen, je be- 
drijfspand wordt omgeven door 
zand, losse stenen en slecht 
begaanbare straten. Het is niet 
aanlokkelijk voor de toerist om 
er een kijkje te gaan nemen. 
Zouden er nu niet een paar 
voorzieningen getroffen kun- 
nen worden, die het toch nog 
aantrekkelijk maken om ook 
een kijkje te gaan nemen op het 
Gasthuisplein? 

Hekwerk 

Nu we het toch over het Gast- 
huisplein hebben. De vraag leeft 
in het dorp of het enkele jaren 
geleden speciaal gemaakte 
smeedijzeren hekwerk rond de 
tuin voor het Zandvoorts Mu- 
seum nog zal terugkeren of dat 
'Klaas Koper', collega omroeper 
Floris Molenaar en visloopster 
Arendje van der Mije daar on- 
beschermd blijven staan. Een 
andere vraag is waar de steen- 
tjes blijven die ook pas een aan- 
tal jaren een karakteristiek pad 
vormden in het museumtuintje, 
dat nu helaas verdwenen is! 
Kunnen hekwerk en steentjes 
niet gebruikt worden voor de 
nieuwe plaats van de dorps- 
pomp op het hofje? 

Zandvoort 700? 

'Zandvoort bestaat dit jaar 700 
jaar. We gaan eens even bij de 
VW informeren wat er alle- maal te doen is. Misschien gaan 
we dan nog wel een weekje 
naar Zandvoort'. De oplettende 
lezer zal denken die is ... Toch 
zou het kunnen gebeuren, dat 
er tijdens de komende Paasda- 
gen toeristen zijn die bij de VW 
komen informeren naar het 
programma van Zandvoort 700, 
want op de verkeersrotonde bij 
de circuitingang staat nog altijd 
het bord met het door Marian- 
ne Rebel ontworpen logo. Om 
misverstanden te voorkomen 
kan het misschien voor Pasen 
nog even weggehaald worden? 
Overigens wapperen er her en 
der in het dorp ook nog een 
aantal Zandvoort 700 vlaggen. 

Website genomineerd 

De oproep in deze rubriek om 
de website van de gemeente 
Zandvoort te nomineren voor 
de Webwijzer Award 2005 
heeft succes gehad. Het troetel 
kind van Ton van Heemst en 
Danny v.d. Reep, de communi- 
catie medewerkers van onze 
gemeente, komt in aanmerking 
voor de prijs, die gisteren tijdens 
de Kennismarkt Elektronische/ 
Andere Overheid in Den Haag 
door minister Thom de Graaf is 
uitgereikt. Dank aan allen die 
de moeite hebben genomen 
'onze' site te nomineren. 

Opvolgers 

Zoals we een paar weken gele- 
den melden, heeft het er naar 
uitgezien dat het Dorpsomroe- 
persconcours en het Shantyko- 
renfestival dit jaar geen door- 
gang zou vinden, omdat de 
organisatie er mee gestopt was. 
Jammer, vonden Maaike Koper, 
Theo Verburgt en Ben Zonne- 
veld. Samen met Klaas Koper, 
hebben zij de koppen bij elkaar 
gestoken en gaan deze twee 
evenementen organiseren. Za- 
terdag 24 september van 14.00 
tot 17.00 uur op het Kerkplein 
het Zandvoortse Dorpsomroe- 
persconcours en op zondag 25 
september vanaf 12.30 uur het 
Shanty/Zeemansl iederenfesti- 
val. 
(Foto: OvM Fotografie) O Paasbrunch! 

Kom met de heie familie "Paasbrunchen"! ! 
Ie Paasdag v.a. 11.00 uur 

€ 19,50 p.p. 
Bel om te reserveren: 023-5738855 

Een gezellige ambiance en uitzicht op zee 
dus neem de hele familie ook maar eens mee. 

Boulevard Barnaart 22 • 2041 JA Zandvoort • 023 - 5738855 
(gehele jaar geopend, dinsdag gesloten) 
<K> ONNQ VAN MIDDELKOOP 

FOTOGRAFIE 

Fotoreportages op maat voor Particulieren 

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk, 

reünie, feest, bijeenkomst of een activiteit 

op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een 

vriendelijke prijs. Portret- en castingfoto's op 

locatie. 

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, 

boot, kunst Restauratie én nieuwe afdrukken van 

uw oude of beschadigde foto's. Bedrijven 
Professionele foto's: 

- voor uw website, bedrijfsblad, 
brochures én marketingtoepassingen 

-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel 
en producten 

- scherpe prijsstelling 

- levering zowel digitaal als op fotoafdrukken Email: info@ovmfotografie.nl • Telefoon: 06 4132 8762 
( xKippvtkap 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 BENELLY-DRANKEN 

Wij hebben een zeer 

groot assortiment 

b.v. 175 verschillende 

Whisky's 

Slijterij van Elly en Ben Maas 

Zeestraat 28 
Tel. 023-5737550 
vleesspecialist - traiteur Geldig van donderdag 24 maart t/m woensdag 30 maart 
Fondue / Gourmet schotels 

Kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kipfilet, hamburgertjes en schaal ^^ Rf\ 

vinkjes. per kilo vanaf I f jOU Provencaalse Zuiglamsboutrollade 

Ontbeende zuiglamsbout 

met verse knoflook en O /l /M? 

verse provencaalse kruiden... per kilo fa4jvw Asperge Beenham schotel 

Witte en groene asperges, sappige 

beenham, gekookte eieren en 

Hollandaise saus. 500 gram Traiteur special 6,95 Paasschotel 

bestaande uit: 

8 gevulde eitjes met truffeltapenade en p er 

8 soesjes gevuld met beenhammousse schotel Grote Krocht 7 • Telefoon 023-5719067 4,95 

Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Circuit Park 
Zandvoort 

Door: Lienke Brugman Hans Ernst, ruim 16 jaar 
directeur Circuit Park Zandvoort 

Sommige ondernemers zijn echt niet meer weg te denken uit 
Zandvoort. Eén daarvan is Hans Ernst, bevlogen directeur van Circuit 
Park Zandvoort; recent getrouwd met I Fong Chi, mevrouw Ernst 
dus, net zo betrokken bij het Circuit Park als haar echtgenoot. 
Hans Ernst. (Foto: OvM Fotografie) 

Het huwelijk baarde in Zandvoort 
veel opzien mede door de levens- 
grote olifant met een bord; Just 
Married op zijn staart. Waarom 
die olifant? "Ik heb iets met cir- 
cussen", bekent Ernst, die zelfs 
een tijgeract in een kooi heeft 
uitgevoerd bij een optreden van 
het Staatscircus Moskou. 

Met zweet in de handen 

Weliswaar met het zweet in zijn 
handen maar toch... "Die tijgers 
zaten, tijdens de winterrecessie, 
hier onder de tribune. Elk jaar 
verlenen we het Staatscircus on- 
derdak, we hebben ze geadop- 
teerd. Ze verblijven op het circuit 
van oktober tot eind januari. Zo 
een circus heeft het nu eenmaal 
niet makkelijk, overwinteren is 
erg kostbaar voor ze. Wij heb- 
ben hier de mogelijkheid en de 
plaats om die overbrugging te 
maken, compleet met elektra 
(krachtstroom), water, toiletten, 
douches, afrastering en bewa- 
king, dat is allemaal al aanwezig. 
Als dank treden ze voor de Zand- 
voorters één keer per jaar op, 
dit keer op 16 en 17 april, schrijf 
maar alvast op. Nou, die tijgers 
zaten daar, ik kwam ze zo nu en 
dan voederen, ze kenden mijn 
stem en mijn reuk, heel belang- 
rijk. Maar samen in zo een kooi 
met die knapen is wel heel span- 
nend". 

Nederlands kampioen 

Enige spanning is Hans Ernst ech- 
ter wel gewend; 25 jaar heeft hij 
geraced in alle klassen. "Ik was Nederlands Kampioen in de VW 
Sirocco in 1984. In 1976 heb ik in 
de ex Hillman Imp gereden van 
Slotemaker". In oktober is Hans 
Ernst alweer 17 jaar directeur van 
'zijn' park. Na Hugenholz, Johan 
Beerenpoot, Jim Vermeulen en 
Peter Holm is hij de langst zitten- 
de directeur van het circuit en met 
veel plezier. Mijn hobby is mijn 
werk gaat bij Ernst nog steeds op 
en dat gaat verder dan een 40-uri- 
ge werkweek. "De Zandvoorters 
denken dat ik me alleen maar met 
racen bezig houd maar ze hebben 
er geen idee van wat er zich hier 
afspeelt", bromt hij. 

Totale controle 

"Het vak van circuitdirecteur is 
heel apart en divers, met veel 
disciplines. Bijvoorbeeld; het or- 
ganiseren van evenementen, het 
contact met politie, brandweer 
en artsen. Je moet ook technisch 
zijn: wat voor soort asfalt moet er 
gebruikt worden. Ook de onder- 
houdploegen moeten up to date 
zijn. De veegwagens, de rescue- 
wagens en nog veel meer materi- 
eel, het moet allemaal ter plekke 
functioneren. Ook contacten met 
de media moeten worden ver- 
zorgd, kranten, tijdschriften, TV 
en uitzendrechten. 

Wie denkt dat Circuit Park Zand- 
voort zich alleen met racen bezig 
houdt, heeft het mis. Er worden 
o.a. rijvaardigheidstrainingen ge- 
houden, met vrachtwagens bij- 
voorbeeld, kijken hoe zo een ko- 
los remt. Politie motoren worden OLITIEK OPZ-raadslid Cees Harms Voorzieningen ook in de wijken 

"In een vergrijzende samenleving is een partij speciaal voor ouderen een goede zaak", is de me- 
ning van Cees Harms, sinds 1998 actief voor de Ouderen Partij Zandvoort. Eerst als buitengewoon 
commissielid en sinds 2002 als lid van de gemeenteraad. De Ouderen partij kende in de jaren ne- 
gentig ook een landelijke exponent maar door interne verdeeldheid verdween die van de kaart. 
Zo niet in Zandvoort waar OPZ vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 drie zetels bezet. "In de afgelopen jaren is er 
voor de oudere inwoners het 
nodige tot stand gekomen. 
Zandvoort slaat geen slecht fi- 
guur als het gaat om voorzie- 
ningen voor de senioren. 

Het is nu zaak de mogelijkhe- 
den voldoende te benutten. 
De drempel om gebruik te ma- 
ken van de sociale faciliteiten 
moet nog lager worden. Daar- 
bij moet het Zorgloket een rol 
spelen", zegt Harms, die als 
geboren Zandvoorter de ou- 
dere inwoners en hun noden 
als zijn broekzak kent. 

Fusie 

Met grote belangstelling volgt 
Harms de totstandkoming van 
de fusie tussen het Aktivitei- 
tencentrum Zandvoort (AKZA) 
en de Stichting Welzijn Oude- 
ren Zandvoort (SWOZ). Zijn 
partij vindt het van groot 
belang dat daar een goed 
functionerende organisatie 
uit komt, die het hele wel- 
zijnswerk moeten begeleiden. 
Daarbij denkt Harms niet al- 
leen aan goede voorzieningen 
zoals er in Nieuw Noord gaan 
komen of aan een vestiging 
in het centrum. "We moeten wijkgericht gaan werken. Het 
moet zo zijn dat er in zoveel 
mogelijk wijken voorzieningen 
komen waarop de oudere mens 
dicht bij huis kan terugvallen. 
Dus ook in bijvoorbeeld Zuid en 
Oud-Noord moeten goede wijk- 
voorzieningen komen", zegt 
Harms, die daarbij niet alleen 
denkt aan voorzieningen op 
medisch en verzorgend gebied, 
maar waar ook aan het aspect 
veiligheid de nodige aandacht 
besteed wordt. "Ook de poli- 
tie moet in een wijk goed be- 
reikbaar zijn", zegt Harms, die 
wat betreft de uitvoering alle 
vertrouwen heeft in de kennis 
Cees Harms. (Foto: OvM Fotografie) en ervaring op dit terrein van 
OPZ-wethouder Han van Leeu- 
wen. 

Stationslift 

Kijkend naar andere voorzie- 
ningen voor senioren en gehan- 
dicapten is Harms ingenomen 
met de komst van de lift bij het 
station. "OPZ heeft zich ingezet 
voor die lift. Jammer dat het zo- 
lang heeft moeten duren. Het 
blijft een taak van de overheid 
om zoveel mogelijk openbare 
plaatsen en gebouwen voor ie- 
dereen toegankelijk te maken", 
zegt de man die zijn hele leven 
in Zandvoort Zuid gewoond 
heeft en die komend op de fiets 
vanuit de Zuiderstraat, vrijwel 
dagelijks geniet van het uitzicht 
over Zandvoort met de Her- 
vormde Kerk als middelpunt. 
"Met de omgeving van de Post- 
straat moeten we zorgvuldig 
omgaan. Het kan niet zo zijn 
dat hoge gebouwen straks het 
karakteristieke beeld vanaf de 
Hogeweg op het dorp wegne- 
men", besluit Cees Harms, die 
ook na de verkiezingen van 
volgend jaar de Ouderen Partij 
Zandvoort nog graag vier jaar 
in de Zandvoortse gemeente- 
raad wil vertegenwoordigen. getest, waarom slippen ze nou 
als er hard wordt geremd? Arres- 
tatie teams oefenen 's nachts op 
het circuit en beproeven overval 
technieken. Autoclubs mogen 
ook gebruik maken van het cir- 
cuit. "Als ze hier hard kunnen 
rijden dan zullen ze het niet zo 
snel op de openbare weg doen. 
Het is een soort preventie. Oe- 
fenen in hard rijden (zoals nog 
in Duitsland mag) kun je alleen 
nog veilig op het circuit doen; 
een noodstop maken voor een 
pop die over de weg wordt ge- 
sleept, dat kan alleen maar hier 
op het circuit". 

600 Vlaggen 

Ook het milieu mag niet verge- 
ten worden. "Zwerfvuil moet 
worden opgeruimd, ook dat 
moet georganiseerd worden. 
Gemorste olie, banden en al het 
restafval moet veilig worden 
verwijderd. Ook de catering, een verhaal apart, moet worden gere- 
geld. Vlaggen, 600 stuks, gecon- 
troleerd. Zijn ze schoon en heel, 
de touwen en lijnen bevestigd, de 
jetonhaken in orde?" Ernst lacht: 
"Duizelt het je al? Ik kan nog wel 
even doorgaan hoor. Met bussen 
die georganiseerd moeten wor- 
den voor het vervoer van mensen 
van en naar de parkeerplaatsen. 
Allemaal zaken waar nooit bij stil 
wordt gestaan". 

Kom, genoeg gepraat, ik laat je 
de ziekenboeg zien". Met de lift 
komen we op de begane grond 
waar een apparatuur staat waar 
een ziekenhuisjaloersopzou zijn. 
Geschikt om operaties uit te voe- 
ren door gespecialiseerde artsen 
en traumatologen die bij elke race 
aanwezig (moeten) zijn. "Hier zie 
je de keerzijde van het directeur 
zijn, als je naar iemands huis moet 
om te vertellen dat het verkeerd is 
afgelopen", zegt Ernst zacht. Een bevlogen mens 

Het artikel wordt te lang om al- 
les te vertellen maar we kunnen 
trots zijn op ons circuit, niet zeu- 
ren over geluidsoverlast. 57 jaar 
bestaat dit paradepaardje al, met 
de Circuits International vlag in 
top. Vijftig gerenommeerde cir- 
cuits zijn er aan verbonden waar- 
onder de Nürnberg ring; Circuits 
van China, Maleisië en nu ook 
Bahrein. Optreden van het circus 
in april, met het Staatscircus Mos- 
kou; met Pasen de eerste races. 
Twee heel verschillende aspecten 
van het Circuit Park Zandvoort. 
Hans Ernst doet het beiden met 
groot plezier. Ik zei het toch al? 
Een bevlogen mens, al bijna 17 
jaar directeur van Zandvoorts 
prachtige circuit. Laten we er 
trots opzijn! O Van SCHAIK f Makelaar O.G. Leeuwerikenstraat 12-3 Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: info@vanschaikbv.nl 
In Zandvoort-Zuid gelegen modern driekamerappartement 
met uitzicht op uitgestrekt duingebied. Ind. hal; toilet; royale 
keuken met balkon; woonkamer met open haard, laminaat- 
vloer en balkon; 2 slaapkamers; badkamer met douche en 
wastafel en wastafel. Vrij parkeren in de directe omgeving. Vraagprijs € 169.500,- k.k. Burg. van Alphenstraat 55/1 CËr^BH 
h _ psairii "liüi?. £*U^ITEk"rKa: OPEN HUIS 

zaterdag 26 maart van 11:00 - 13:00 u. NVM 

AANKOOP-VERKOOP/ 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR- BEHEER/ 
HYPOTHEEK/ 
PROjEKTEN-ADVIEZEN Zonnig driekamerappartement op de ie etage met 2 balkons, 
gelegen op ca. 50 meter van het strand. Parkeren op afgeslo- 
ten terrein. Ind. gang; woonkamer met schuifpui naar balkon 
op het zuidoosten; slaapkamer met aangrenzende badkamer 
met douche; slaapkamer met balkon; keuken; badkamer met 
ligbad en toilet. 

Vraagprijs € 165.000,- k.k. Zeer royale driekamermaisonnette op de ie en 2e etage met 
royaal zonneterras, balkon en parkeerplaats in parkeergarage. 
Beg.gr.: inpandige berging; gang; toilet; badkamer met ligbad, 
douche en wastafel; 2 slaapkamers; terras; ie et.; woonkamer 
met balkon; royale woonkeuken met plavuizen vloer. Vraagprijs € 229.000,- k.k. 

Zandvoortselaan 39 
Charmante en uitst. onderh. ruime vrijst. villa met twee serres, 
gastenverblijf en oprit voor meerdere auto's. Fraai aangelegde 
tuin met optimale privacy. Ind. zeer royale woonkamer met 
parketvloer en open haard; serre, thans in gebruik als kan- 
toorruimte; 2e serre annex eetkamer; keuken met inbouwapp. 
ie et.: 3 slaapkamers; balkon; moderne badkamer met ligbad; 
2e et.: 2 kamers; berging. Gastenverblijf: woonkamer, keuken; 
slaapkamer; badkamer. Vraagprijs € 755.000,- k.k. Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel ZANDKORRELS INVULBON PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven €500,00 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 
Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt 
u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00 TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam: 

(bedrijfsnaam) 

Telefoon: Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaar- 
den voor schade van welke aard dan ook, ontstaan 
door niet tijdig of onjuist plaatsen van Zandkorrels. 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden 
ZAND- 
KORRELS Unieke aanbieding 

3 italiaanse fauteuils 

1 dames - 2 heren 

suedine bekleed, 

kleur beige 

met noten houten 

afzetting afwasbaar. 

Prijs €250,00 

Tel. 06-511 57 555 Gashaard "dru" 
Blokkenvuur gaaf 

Met opbouw. 

Prijs € 100,00 
Tel. 06-511 57 555 Belangrijke oproep 

Wil degene die een 
grote bruine 
Louis Vouton tas 
heeft gekocht bij 2e 
hands winkel in Zand- 
voort met ons contact 

opnemen: 
5731712/06-28552690 Rozenobel Antiek 

vraagt Te Koop: 

meubelen, oud 

speelgoed, kristal, 

porselein, schilderijen, 

etc. Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Telefoon: 

023-5731787. Open 

van 12.30-17.30, ook 

op zondag. 

Dinsdag gesloten. Zondag 27 maart 2005 

wordt onze (ome) 

Gerrit Botje 

75 jaar! 

Van Harte 

Gefeliciteerd 

De Koopmannetjes 

Lig hts Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen? 
Zet hem/haar eens in de spotlights: € 10,00 
inclusief meegeleverde foto!* 
Tekst en foto mailen naar 
info@zandvoortsecourant.nl o.v.v. uw naam, 
adres en telefoon. 

*(digitaal aanleveren, 
min. 400 pixels breed en 500 pixels hoog) JOIME IIM 
ZANDVOORT 
Wat is de Zandvoortse jeugd toch actief! Daar kom ik steeds meer 
achter. Ook deze week een zeer creatieve en actieve persoon die 
precies weet wat ze wil. Maak kennis met Sanne Mans, geboren 
12 mei 1986. Ze woont met haar ouders, drie jongere broers plus 
hond in Zandvoort Noord. 
Sanne Mans. (Foto: OvM Fotografie) Studie: Van kinds af aan is zingen 
haar lust en haar leven. Daarom 
besluit ze na de Nicolaasschool 
en het Coornhert Lyceum voor 
de muziek te kiezen. Op aanra- 
den van haar moeder is ze naar 
de open dag gegaan van het 
Conservatorium in Amsterdam ze zangles van Eveline Scholten 
bij de muziekschool in Haarlem, 
pianolessen van Anton Treffers 
bij de Zandvoortse muziek- 
school New Wave en danslessen 
bij de balletschool van Conny 
Lodewijks. Daarnaast heeft ze 
een uur extra muziekles (Solfège) Het driedaagse jazzfestival met 

live muziek in de kroegen en op strand moet 

in Zandvoort blijven, vindt Sanne! en toen wist ze het: dit wil ik! 
Het betekent, een jaar niet naar 
school wat Sanne verschrikke- 
lijk vindt. Daarentegen heeft 
ze in dat jaar zich gericht op 
zang, dans en muziek. Eind mei, 
begin juni doet ze examen om 
toegelaten te worden bij het 
Conservatorium in Amsterdam. 
Dat is best spannend want uit 
de 200 gegadigden worden 
er maar zes tot acht mensen 
gekozen. Sanne is een doorzet- 
ter want als ze niet gekozen 
wordt dan gaat ze proberen 
om in Utrecht, Alkmaar of Den 
Haag haar muziekopleiding te 
volgen. 

Interesses: Eigenlijk vindt Sanne 
toneelspelen ook leuk en heeft 
op jeugdige leeftijd zeven jaar 
toneellessen gevolgd bij het 
toenmalige Stekkie. Daarna 
heeft ze bij het jeugdtoneel van 
Wim Hildering gespeeld. Maar 
in je leven moet je nu eenmaal 
keuzes maken want je kunt niet 
overal goed in zijn. Daarom 
heeft ze adieu tegen het toneel 
gezegd en gekozen voor de 
muziek. Eén keer per week heeft wat meer theorie gericht is. Ze 
gaat ook nog eens drie keer in 
de week fitnissen. Ik word al 
moe bij het opschrijven van al 
haar activiteiten. Tjonge, wat een 
bezig bijtje. Maar dat is nog niet 
alles want Sanne werkt al vanaf 
haar vijftiende jaar, eerst als 
weekendhulp en nu drie dagen in de week, in de bediening 
bij café Koper. Het werk vindt 
ze leuk omdat ze graag met 
mensen omgaat en de sfeer 
onderling gezellig is. Trouwens 
al haar activiteiten kosten geld 
en daar moet ze voor werken. 
In politiek is ze niet geïnteres- 
seerd, soms volgt ze de politieke 
discussies aan de koffietafel bij 
café Koper. Volgend jaar gaat 
ze wel stemmen maar zal eerst 
een toets via internet maken 
om te kijken welke partij haar 
aanspreekt. 

Uitgaan: Met een vast groep- 
je meiden maakt Sanne het 
uitgaansleven in Zandvoort 
onveilig. Het stappen beperkt 
zich tot Zandvoort. Uitgaan in 
Haarlem of Amsterdam is duur 
want je moet altijd met de taxi 
terug omdat er geen bus op 
dat tijdstip rijdt. Ze bezoekt alle 
muziekfestivals en in het bijzon- 
der de jazzfestivals want haar 
doel is om in de toekomst jazz- 
zangeres te worden. Ooit zullen 
we haar in Zandvoort kunnen 
beluisteren als zangeres maar 
wel na een glansrijke carrière. 
"Want," zegt Sanne, "ik ben nu 
eenmaal een perfectionist!" 

Nel Kerkman JONG IN 
ZANDVOORT Heb je iets te melden 
over jongeren in Zand- 
voort? Of wil je ook je 
zegje doen in 
deze rubriek en is je 
leeftijd tussen 
13 jaar en 19 jaar? 
Mail dan naar 
de redactie: 
5732752 of redactie® 
zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 

D ERVAN 
DE WEEK 
Koos slapeloos. Koos hopeloos. Koos rusteloos. Koos is een 
heel druk mannetje van ongeveer anderhalfjaar. Als Koos niet 
druk achter een andere hond aan het aanrennen is, staat hij 
wel te springen om een aai. Het liefst is hij de hele dag bezig 
met zijn baasje, lekker rennen, spelen, en ravotten!!! Omdat hij zo ontzettend 
druk kan zijn plaatsen we 
hem liever niet bij al te kleine 
kinderen en niet met katten. 
Hij kan wel goed met andere 
honden overweg, ook al kan 
hij soms een beetje opdrin- 
gerig zijn. 

Het is dan wel een klein 
hondje, maar er zit aardig 
wat pit in, ook in de vorm van 
dominantie. We zoeken dan 
ook een baas voor Koos die weet waar hij/zij aan begint 
en die met hem op cursus 
wil. Dus iemand die veel tijd 
heeft om hem ook lekker te 
verwennen. Verwennen in 
de vorm van aandacht en 
lekker met hem wandelen. 
Koekjes vindt hij natuurlijk 
ook altijd lekker, maar hij is 
een beetje mollig dus daar 
moet een beetje aan ge- 
werkt worden. 
Wie wil Koos Virtuoos in 
huis?! Kom gerust een keertje kijken in het asiel in Zandvoort 
Keesomstraat 5. Tel 0235713888 of kijk op de site: 
www.dierentehuiskennemerland.nl °e k'ndeRh 

Paaseitjes 

Eitjes voor de Pasen 
kipje en een ei. 
Kuikentjes en bloempjes 
en een ei voor mij. 

Een blauwe en een gele 
een rode met een stip. 
Eitjes voor de Pasen 
eitjes van de kip. 

Ik ga ze heel mooi kleuren 
eitjes van de kip. 
Bloemetjes en streepjes 
en eentje met... een stip 

Lienke KNUTSELWERKJE 

Je kunt zelf paaseieren uitblazen. En later mooi kleuren. 

Laat mamma of oma je helpen. 

Neem een rauw ei. Voorzichtig aan de boven en 
onderkant een gaatje prikken. Met een dikke stopnaald 
of prikpen. Voorzichtig de gaatjes ietsje groter ma- 
ken. Van boven naar beneden een rietje erdoor steken. 
Het moet een heel dun rietje zijn. Van een school- 
melkpakje. Of van een zakje drinklimonade. Dan ga je 
blazen. Niet te hard. De eierstruif (zo heet dat) loopt eruit. 
Doe er wel een bakje onder anders wordt het zo'n troep. 
Het rietje eruit halen. Voorzichtig op een saté stokje 
zetten. Dan zet je het leeg geblazen ei op een stuk 
schuimplastic of bloemenschuim Oasis (koop je bij een 
bloemenzaak). Nu kun je het ei gaan kleuren Met plak- 
kaatverf. Of dikke stiften. Je kunt er ook plakkertjes op 
plakken. Glimmertjes of versieren met leuke nagellak. Zet 
het mooie ei op de satéprikker in een bakje bloembolle- 
tjes. Veel plezier en vrolijk Pasen. 
Filmprogramma 

2 4 t/m 30 maar t 

Dagelijks 
13.30 en 15.30 

ïl°B°T« 

Van de makers van 
I© Ice Age Dot/m Di. 
19.00 

Meetthe 

Fockers 

_ Robert De Niro 
© Ben Stiller Dagelijks 
21.30 Jamie Foxx Geslaagde leerlingenuitvoering 
van Muziekschool New Wave 

De leerlingenuitvoering van Muziekschool New Wave, 
afgelopen zaterdag in AKZA, trok veel belangstelling. 
Coördinator Leo Sanders meldde in zijn welkomst- 
woord dat zowel leerlingen die pas enkele maanden 
les hebben, als gevorderde leerlingen waarvan er 
twee deel uitmaken van het Kennemer Jeugdorkest, 
aan bod zouden komen. Daardoor ontstond een beeld 
van wat de ruim negentig leerlingen in de leeftijd van 
8 tot 19 jaar op dit moment presteren. De uitvoering 
werd door Leo Sanders voorbereid en gepresenteerd 
met de leraren Joop Riedijk, Anton Treffers, Frans 
Visser, Desiree Vergers en Chris Szymanko van wie 
ook een eigen compositie werd uitgevoerd. 

Bekende klanken 

Het publiek kreeg een scala van bekende composities 
te horen. Opzij, Opzij, Opzij van Herman van Veen en 
het Divertimento van W.A. Mozart, werden uitgevoerd 
op zowel piano, keyboard, dwarsfluit, gitaar, klarinet 
en viool. Ook waren er enkele ensembles te horen. 
Uiteraard was er door de tijd die de leerlingen al les 
hebben en de leeftijd een groot verschil in kwaliteit, 
wat echter niet verhulde dat er in een korte tijd zoveel 
kennis wordt bijgebracht door de leraren dat een kort 
optreden mogelijk is. Wie de gevorderde leerlingen 
heeft gehoord moet geconstateerd hebben dat New 
Wave een aantal enthousiaste muzikale talenten in 
opleiding heeft, waarvan muziekminnend Zandvoort 
in de komende jaren nog veel plezier kan beleven. 
Toekomst 

Coördinator Leo Sanders toonde zich na afloop tevre- 
den. New Wave streeft overigens in de toekomst naar 
meerdere uitvoeringen in de vorm van jamsessions 
waarin de kwaliteiten van de leerlingen nog beter tot 
uiting komen dan afgelopen zaterdag. Mogelijk dat 
de uitvoeringen voor het publiek in de toekomst nog 
beter te volgen zijn als er vanaf een podium gespeeld 
kan worden. Het feit dat dit afgelopen zaterdag niet 
mogelijk was deed echter zeker geen afbreuk aan het 
programma. Al met al een geslaagde muziekmiddag. SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB Coffee and Cigarettes 

30 maart- 19.30 I ■■■■ 

MoviëDinnêr 

I ■■■■! 

Bioscoop kaart & 
3 gangen diner 

voor 1 9 euro 
.s.m. Café Neuf Wo. 19.30 Filmclub 

Coffee and 

Cigarettes 

Jim Jannusch Circus Zandvoort 

Gasthuisplein 5 

2042 JM, Zandvoort 

Tel: (023) 5718686 

www.circuszandvoort.nl Het levensverhaal van de legendarische blueszanger Ray Charles. 

In Ray wordt voor het eerst het echte verhaal verteld van de unieke Amerikaanse artiest Ray Charles. 
Zowel zijn leven als zijn werk worden eerlijk en gedetailleerd in Ray over het voetlicht gehaald. De film is het 
eindproduct van een lange periode waarin regisseur Taylor Hackford zich heeft verdiept in de persoonlijke en 
muzikale geschiedenis van Ray Charles. Ray Charles wordt in Ray vertolkt door de veelzijdige Jamie Foxx. 

Regisseur Taylor Hackford (van onder andere The Devil's Advocate, Dolores 
Claiborne en An Officer and a Gentleman) en producer Stuart Benjamin (van 
onder andere La Bamba, The Long Way Home en Everybody's All American) 
hebben samen met Ray Charles de afgelopen vijftien jaar gewerkt aan de 
totstandkoming van Ray. Het verhaal van Ray is in feite het typisch Amerikaanse 
verhaal van een man die ervoorvecht om zijn eigen lotte kunnen bepalen. Wat is er 
Amerikaanser dan het levensverhaal van een arm, blind, zwart kind in het zuiden 
van de Verenigde Staten, waarin toendertijd nog volop rassenscheiding heerste, 
dat allerlei grenzen doorbreekt op sociaal en muzikaal gebied om vervolgens rijk 
en beroemd te worden en muziekgeschiedenis te schrijven? 

Synopsis door Marcel (Bron:UIP) NOTEER DIT 

NUMMER IN 

UW AGENDA: 

0251-67 44 33 (Want als u de 

krant niet heeft 

ontvangen, 

kunt u het 

nummer 

ook niet 

opzoeken) 

Uw gesprekspartner 
en persoonlijk adviseur accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen 
administratieve dienstverlening • management ondersteuning Thorbeckestraat 18 • 2042 GM Zandvoort • Tel 57 1 9396 
Fax 573 I I9I • accountantskantoor@huppelschoten.nl Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 
Pasen Door: Lana Lemmens Voor diegenen die als vaste prik nu de lifestyle-pagina lezen (ie- 
dereen toch?), sorry dat de Lifestyle-pagina er even niet bij was 
afgelopen twee weken, maar Pasen werd aangekondigd en dat 
moet natuurlijk ook gebeuren. Als goedmaker deze week twee 
pagina's lifestyle, één van mij en één van een gast. Snel lezen 
dus! 
Shoppen 

Er is inmiddels over het voorjaar 
en over de nieuwe trends die 
hierbij horen geschreven. Dit 
heeft als gevolg dat we moeten 
shoppen. Misschien een leuke 
bezigheid tijdens de Pasen? In 
Zandvoort zijn de winkels altijd 
open... 

Gewetensstrijd 

Vaak raak je tijdens het shop- 
pen in een hevige gewetenstrijd 
verwikkeld. Van te voren heb je 
een bedrag in je hoofd wat je 
voor een bepaald kledingstuk 
maximaal wil uitgeven. Het ge- 
beurt echter regelmatig dat er 
iets hangt wat het maximum 
budget fors overschrijdt. Hevig 
vertwijfeld sta je dan in de pas- 
kamer. Het is zó leuk, maar ook 
zó duur. Eenmaal verder op jacht 
naar iets leuks, halen de rest van 
de kledingstukken het bij lange 
na niet bij watje hebt gezien. En 
dus is er geen rust voordat het 
kledingstuk is aangeschaft... 

Dé oplossing 

Er is echter een oplossing: secon- 
dhand-shoppen. Wanneer je de 
tijd neemt om goed te zoeken, 
kom je regelmatig uitzonderlijk 
mooie dingen tegen. Bijzondere 
jassen, trendy tassen en leuke ac- 
cessoires, die je weer kunt com- 
bineren met eigentijdse kleding. 
Geen strijd meer in de paskamer 
tussen de hebberige gevoelens 
om het te kopen en de benauw- 
de gevoelens van een naderend 
negatief banksaldo. En dan blijft 
er ook nog wel iets over voor 
écht nieuwe kleren... Alles in een tweedehands winkel is na- 
melijk betaalbaar! En wat denk 
je? Secondhand-shoppen is nog 
IN ook! 

En heb je nou echt niks met twee- 
dehands kleding? Gelukkig is de 
kleding in Zandvoort meestal 
goed betaalbaar! 

Volgende stap... 

Nu onze kleding kloppend is, de 
accessoires zijn aangeschaft, we 
hebben kunnen lezen dat de 
sportschool bereikbaar is voor 
iedereen, ons kleurtje weer aan- 
schouwbaar is, zijn we klaar voor 
de volgende stap: gezichtsgym- 
nastiek. Hierbij train je de ver- 
schillende spieren in je gezicht. 
Doordat de spieren steviger en 
voller worden, vervagen rimpels 
en toont je gezicht jonger. Maar 
het doet meer: het zorgt voor 
een goede doorbloeding waar- 
door je huid er frisser en gezon- 
der uitziet. Doen dus! 

Simpel 

De oefeningen zijn simpel en je 
kunt ze overal doen. (dus ook 
wanneer je op een terrasje op ie- 
mand zit te wachten, maar reken 
dan wel op de nodige aandacht). 
Het is belangrijk om de oefenin- 
gen regelmatig te herhalen, het 
liefst iedere dag. Maar dat hoeft 
je dan maar een paar minuten te 
kosten. 

Voorhoofd 

Leg je wijsvinger boven je wenk- 
brauwen en zorg ervoor dat je 
vingertoppen elkaar boven je 
neus raken. Probeer vervolgens je 
wenkbrauwen zover mogelijk op Maskers Heb je de Paastakken versierd, de Paasbrunch gehad en de voorbereidingen voor de vier- 
gangen maaltijd getroffen? Verwen dan je huid eens extra, buiten de 'standaard' dagelijkse 
verzorging om. Gebruik eens een masker. Naast het feit dat een masker erg goed voor je 
huid is, is het ook nog eens erg leuk en ontspannend. Omdat een masker de tijd 
nodig heeft om goed in 
te trekken en omdat je bij 
sommige maskers absoluut 
je gezichtsspieren niet mag 
bewegen, heb je een goede 
reden om eens lekker lang- 
uit te gaan! 

Waarom een masker? 

Een masker sluit in principe 
je huid af, zodat je een be- 
tere doorbloeding krijgt. 
Door de betere doorbloe- 
ding worden afvalstoffen 
en dode huidcellen afge- 
voerd. Het is niet aan te 
raden om iedere dag een 
maskertje op te doen. Maar 
één of twee keer per week 
kan geen kwaad. Je zult 
zien dat je huid als nieuw 
aanvoelt als je een mas- 
ker gebruikt hebt: strak en 
heerlijk zacht. 

Verschillende soorten 

Er zijn verschillende mas- 
kers: maskers die hard 
worden, maskers die zacht 
blijven (crèmemaskers of 
geleimaskers). Sommige maskers kun je direct 
uit de verpakking op je gezicht 
smeren, andere maak je eerst 
aan met (warm) water of olie, 
zoals poedermaskers. Verder 
heb je nog schuimmaskers en 
pakkingen. Een schuimmas- 
ker trekt vanzelf in, en hoef 
je meestal niet af te spoelen. 
Bij een pakking krijg je gaasjes 
of watten met een speciale lo- 
tion of crème op je gezicht. Een 
pakking is vooral goed tegen 
een droge huid. Het is wel lastig 
om thuis een pakking te doen, 
je kunt daarvoor het beste naar 
de schoonheidsspecialist! 

Voor elk type huid 

Maskers zijn er in verschillende 
soorten, maar ook voor ver- 
schillende huidtypen. Zo zijn er 
maskers voor een droge huid, 
een vette huid of een ouder 
wordende huid, je kunt het 
zo gek niet bedenken. De een 
heeft een kalmerende werking, 
anderen pakken specifieke 
huidproblemen aan. Kijk dus, 
voor je een maskertje opdoet, 
of het masker geschikt is voor 
jouw huidtype! Het masker stappenplan: 

- Bind je haar in een staart of 
houd met een haarband je 
haar uitje gezicht 

- Reinig van tevoren je huid 
grondig, dan pakt het 
masker beter 

- Smeer het masker op je 
huid, zo egaal mogelijk 

- Laatje neusgaten, ogen, 
lippen en wenkbrauwen vrij 

- Laat het masker goed 
intrekken 

- Houd de tijd aan die op de 
verpakking aangegeven 
staat 

- Houd je gezicht zo 
ontspannen mogelijk 
tijdens het inwerken van 
het masker 

- Spoel het masker af met 
lauwwarm water 

- Een washandje is altijd 
handig voor de restjes 

- Verfris je gezicht met een 
lotion of een crème te trekken, maar verhinder dat 
tegelijkertijd door met je wijs- 
vingers tegendruk te geven. 
Dit is een erg goede oefening 
om je voorhoofdspier te ont- 
spannen en te verstevigen. 
Hiermee voorkom je dat je af- 
hangende wenkbrauwen krijgt 
waardoor je gezicht er ver- 
moeid en triest uitziet. 

Ogen 

Zet de toppen van je wijsvinger 
aan de buitenste ooghoeken. Je andere vingers rusten op je 

wangen. Vervolgens probeer je 

je ogen samen te knijpen. Met 

je vingers probeer je de huid op 

haar plaats te houden. 

Met deze oefening bestrijd je 

kraaienpootjes. 

Mond 

Span je bovenlip over je tanden. 
Duw vervolgens je beide duimen 
naast elkaar onder je bovenlip en 
probeer met je lip je duimen te- 
gen je tanden te duwen. Door deze oefening te doen ga je 
de groetjes rond je lippen tegen. 

Nog steeds tijd over? Maak 
dan een heerlijke wandeling 
langs ons eigen strandje. En als 
je in de buurt bent, ga tweede 
paasdag dan even langs bij 
Skyline. Hier kan je uitgebreid 
paaseieren zoeken, altijd goed 
voor een gezellige Paasoch- 
tend. Vrolijk Pasen! Nadelen van het voorjaar Heel leuk hoor het voorjaar, maar er kleven ook wat nadelen aan: met de stijgende tempe- 
raturen verliezen huisdieren weer hun haren. En dat is lastig. 
Heb je haren van je huisdier 
op een kledingstuk zitten 
en krijg je ze er niet gemak- 
kelijk uit? Gooi ze even in 
de droger (met koude lucht) 
en ze vliegen eraf! Verder 
bestaan er ook van die handige 
"kleefrollers". Ze kosten wei- 
nig en zorgen voor een haar- 
loos resultaat! 

Last van kattenharen op de 
bank? Dan is het misschien 
een idee om de bank anti- 
statisch te maken. Doe een 
scheutje wasverzachter in 
lauw water en neem hiermee 
de bank af. Wel eerst even de 
ergste haren eraf zuigen! O HALTESTRAAT 27 
ZANDVOORT 
TEL. 023 571 57 95 
DE LAAT 104 
ALKMAAR 
TEL. 072 51 1 8919 'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING' 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND fffi] 3Cwekery 
< ^. aan 3Ciee\\ Violen * Primula's 
Vergeetmeniet * Bloembollen in pot van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93 J '~^ '.V/IR' MUNTTE (7^r7{\\ rn- ; 


igitaa! 
dia, i op imaat 'tl §K W^WMjfeft@OïïD®ïï[jD®<?@FÜ@ 
'M.T. Coiffures 

(Dames / fieren 

Bij Joop kunt u 

mét of zonder afspraak 

langskomen 

tfogeweg 27 
Tei s/i 69 69 


De studio's voor veilig en 
verantwoord bruinen! Houtplein 38 • 2012 DH Haarlem • tel. 023 5326360 
Burg. Engelbertstraat 96 • 2042 KP Zandvoort • tel. 023 5713807 * bruncj 

Wij wensen u 
fijne Paasdagen 

1 e Paasdag gesloten 
2e Paasdag geopend van 13.00- tot 17.00 uur Bruna Balkenende 

Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort 

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl * GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl 

Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst! HERENKAPSALON Voor een Vakkundig, Modern 
en Betaalbaar Kapsel 

Knippen vanaf € 16.= 

Winkelcentrum Zandvoort Noord 
telefoon 5712305 TON GOOSSENS Ruime GRATIS parkeergelegenheid HERENKAPSALON IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 

De Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) Ter voorbereiding van een aantal artikelen, waarbij wij de leden 
van deze kunstenaars kring nader gaan belichten, nu een artikel 
over de groep als vereniging en zijn plek in de Zandvoortse sa- 
menleving. 
Interieur: Kunst aan de Kust. (Foto: OvM Fotografie) Op een zomeravond in 1990 
sprak een groep beeldende 
kunstenaars met elkaar af om 
eendrachtig de schouders te 
zetten onder het kunstzinnige 
leven in de Zandvoort. In 1998 
kreeg het collectief van kunst- 
schilders en beeldhouwers 
een officiële status door de 
oprichting van de 'Vereniging 
Beeldende Kunstenaars 

Zandvoort', kortweg BKZ. 

Samenwerking 

Nog steeds ligt de kracht van 
de groep in de diversiteit van 
de leden die allen van hun 
kunstwerk een eigen en per- 
soonlijke 'statement' maken. 
Dit is als hoofdcriterium vast- 
gelegd in de verenigingssta- 
tuten: "...uit de kunstwerken 
dient een persoonlijke visie en 
dito signatuur te blijken..." Zo 
werd het mogelijk gezamenlij- 
ke opdrachten binnen te halen 
waaronder het in opdracht van 
het gemeentebestuur ontwer- 
pen van een geschenkenmap 
met een aantal unieke kunst- 
kaarten. Ook werden door de 
leden, ten behoeve van een 
openluchtvoorstelling, aan 
elkaar gestikte beddenlakens 
beschilderd. Gezamenlijke acti- viteiten waren voorts het uit- 
brengen van een kunstkalender 
en het houden van groepsex- 
posities . 

Etalage 

Op zeker moment werd het 
plan geopperd om de etalages 
van de leegstaande winkelpan- 
den te gaan transformeren tot 
kleine tentoonstelling ruimte 
waar door de aanwezigheid van 
kleur en de kunst een aangena- 
me blik aan de passanten wordt 
geboden die dwingt tot even 
stilstaan en kijken. Een bijzon- 
der goed initiatief dat helaas 
op problemen stuitte voor wat 
betreft de bereidwilligheid van 
de eigenaren. Op het Kerkplein, 
hoek Kerkstraat, is echter wel de 
bereidheid gevonden etalage- 
ruimte te mogen benutten. Met 
het wegvallen van de Galerie de 
Stijlkamer, een behoud voor de 
uitstraling van het plein. 

Vaste plek 

Is Zandvoort met de BKZ nu op 
weg een tweede Bergen (kunste- 
naarsdorp, red.) te worden?Nee, 
de aangesloten kunstenaars zijn 
allen woonachtig in Zandvoort 
en hebben niet de pretentie 
iets meer te bereiken dan dat er naar hun werk wordt gekeken 
en ervan wordt genoten. Dat 
is ook de reden waarom er 
naarstig gezocht werd naar 
een grotere expositie ruimte 
om samen te kunnen expose- 
ren. Die werd gevonden aan 
de boulevard Paulus Loot, 
naast het Casino. Een zeer 
grote ruimte waar de beel- 
dende kunstenaars hun werk 
laten zien. Elke twee maanden 
wordt erander werk opgehan- 
gen om op die manier zoveel 
mogelijk te kunnen laten zien. 
Dat voor wat betreft de vaste 
kring van de BKZ. 

Exposities 

Sinds enige tijd is daaraan 
toegevoegd de zogenaamde 
gastexpositie, die elke twee 
maanden wisselt en waar bij 
tijd en wijle zeer interessante 
exposities uit ontstaan. Zo is 
er op het ogenblik een ten- 
toonstelling van twee Zuid 
Amerikaanse vrouwen met 
schilderijen en keramiek. Deze 
tentoonstelling is nog onge- 
veer een maand te bewon- 
deren, waarna de ruimte 
weer aan een andere gastex- 
posanten beschikbaar wordt 
gesteld. 

Bezoeken 

En tot slot de jaarlijkse ate- 
lier route, ook een initiatief 
van de BKZ, die elk jaar meer 
bezoekers trekt en een ont- 
zettend leuke manier is om de 
beeldend kunstenaar in zijn 
eigen omgeving aan het werk 
te zien. Indien U meer wilt 
weten over de BKZ en wie er 
bij aangesloten zijn kunt U kij- 
ken op www.kunstaandekust. 
tk of gewoon op zondag en 
incidenteel (indien het weer 
goed is) op zaterdag langs 
gaan bij de galerie aan de 
Boulevard. Deze is open van 
13.00 uur tot 16.00 uur. U bent 
van harte welkom. Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 CD RECENSIE 
Chet Baker: Prince of Cool 

(pacific/emi) Chet Baker, in 1929 geboren 
in het onbeduidende plaatsje 
Yale in Oklahama, is getekend 
door zijn langdurige heroïne- 
verslaving. Begin jaren vijftig 
werd hij één van de sterren van 
het Gerry Mulligan Quartet in 
Californië en trok hij de aan- 
dacht van het jazzlabel Pacific 
Jazz Records. 

Met het Chet Baker Quartet 
maakte hij platen, die hem 
de faam als de 'Great White 
Hope' onder de jazztrompet- 
tisten gaven. Maar vooral 
de platen waarop hij zowel 
trompet speelt als zingt ('Chet 
Baker Sings' '54), op die 
bekende androgyne drome- 
rige manier, maken hem een 
glamouridool. CD box 

Platenlabels laten vandaag de 
dag geen gelegenheid voorbij 
gaan om jazzlegendes te vat- 
ten in re-issued boxen. Zo is 
er weer een box verschenen 
met drie CD's van trompet- 
tist/zanger Chet Baker: Prince 
of Cool . Het zijn opnames uit 
de roemruchte periode 1952- 
1957, vanaf het moment dat 
Baker echt doorbrak met het 
Gerry Mulligan Quartet. Eén 
CD richt zich op de vocale kant 
van Bakers carrière, de tweede 
compileert zijn trompetspel en 
de derde bevat zijn samenwer- 
kingen met musici als Gerry 
Mulligan, Stan Getz en Art 
Pepper. Licht verteerbare jazz 
uit de hoogtijdagen van een 
mythische jazzprins! TOP ■> CD's in samenwerking met Klassika-z 1. 


Scott Joplin 


Treemonisha 


2. 


Carl Zeiler 


Der Vogelhandler 


3. 


J.S.Bach 


Weine, klagen 


4. 


Jaap van Zweden 


"De Violist" 


5. 


The Symphonies 


Mozart, 10 CD box 


6. 


Renato Bruson 


Live in Concert 


7. 


Baltic voices 2 
8. 


Classikal Kids 
9. 


Tsjaikovski 


De notenkraker 


10. 


Lehar 


Das Land des Lachelens Paaswetenswaardig heden 

Voor velen begon, door de geschiedenis heen, het nieuwe jaar pas 
echt met Pasen. Dat je op deze dag op je paasbest wilde verschijnen, 
spreekt voor zich. Nog steeds kent het paasfeest tal van typische ri- 
tuelen. Zo is er het paasvuur, voor- 
namelijk in het oosten van 
het land, dat de oude tijd 
verbrandt en de nieuwe tijd aankondigt. Misschien nog 
bekender zijn het paasei en 
de paashaas als symbolen van 
de vruchtbaarheid. Uit het ei komt nieuw leven. Een oude 
gewoonte was dan ook het 
begraven van eieren om de 
akkers vruchtbaar te maken. 
We kennen dat nog in de 
vorm van het eieren zoeken. 
De eerste predikers van het 
christendom beschouwden 
het ei als het zinnebeeld van 
de opstanding van Christus. 
Uit het ei, symbool voor het graf van Jezus, kwam nieuw 
leven. In vroeger tijd werden 
geschilderde eieren meegeno- 
men naar de kerk om daar te 
worden gewijd. 


Paastijd is passietijd 

Het was in de katholieke liturgie al in vroege tijden gebruik, het 
lijdensverhaal van Christus in de Goede Week op verschillende 
dagen in de versie van één der vier evangelisten voor te lezen: op 
Palmzondag de versie van Mattheus, op dinsdag die van Markus, 
op woensdag die van Lucas en op Goede Vrijdag die van Johan- 
nes. Deze lezingen vormen de basis voor de diverse passionen 
zoals wij die heden ten dagen kennen. De kerkvader Augustinus (345- 
430) schreef dat deze lezingen 
op een 'plechtige voorleestoon' 
plaatsvonden. Omdat deze lezin- 
gen redelijk lang waren bracht 
men enige afwisseling aan in de 
vorm van een eenvoudige rolver- 
deling: de diaken zong het evan- 
gelieverhaal, de priester zong 
de woorden van Christus en de 
subdiaken vertolkte(n) de woor- 
den die van nevenfiguren of het 
volk afkomstig zijn. Deze pas- 
sielezing, die tot op heden in de 
katholieke liturgie gehandhaafd 
is gebleven, noemt men de 
korale of Gregoriaanse passie. 
Zij was tijdens het leven van Bach 
in de Lutherse eredienst nog 
in gebruik, zij het in het Duits, 
de landstaal. 

Oratorische passie 

Aan het einde van de 1 5e eeuw 
ontstond de motetpassie; een 
meerstemmige opvoering van 
het lijdensverhaal. Heinrich 
Schütz (1585-1672), het grote 
voorbeeld voor Bach, compo- 
neerde het Evangelieverhaal in 
een eenstemmige psalmodie- 
toon. De woorden van het volk 
werden meerstemmig weer- 
gegeven. In de zogenaamde 
oratorische passie stapte men af 
van de letterlijke Evangelietekst. 
Het verhaal werd vrij naverteld 
terwijl het werd onderbroken 
door beschouwingen in aria- of 
koorvorm en er ook een instru- 
mentale begeleiding aan te pas 
kwam. Voor deze oratorische 
passie werd veelal de tekst van 
de Hamburgse dichter B.H. Broc- 
kes aangewend, zoals b.v. door 
Telemann en Handel in 1716. 
De eerste oratorische passie 
die te Leipzig werd uitgevoerd, 
volgens het Evangelie van Mar- 
kus, was van de hand van Bachs 
voorganger als cantor van de 
Thomaskerk, Johann Kuhnau. 

Vier versies 

Bach schreef zijn Johannes 
Passion in krap drie maanden 
tijd, en de eerste opvoering 
vond plaats te Leipzig in 1724. 
Wie nu denkt dat daarmee de 
kous af was voor Bach, heeft 
het mis want het huidige Johan Sebastian Bach. 

openingskoor is pas later toege- 
voegd evenals een aantal aria's. 
In het totaal schreef hij vier versies 
van deze passion, waarbij voor 
het verhalende aspect ook nog 
eens twee of drietal gedeelten 
uit het